Foreningen Ren Energi Oplysning har udgivet en lille folder med nedenstående.
_________________________________________________________________________

ARGUMENTER

# 1 Lav miljøbelastning

Atomkraft er lige så miljøvenelig son vind, sol- og vandkraft.

Den samlede miljømæssige belastyning ved atomkraft, inkl. brændselskredsløbet, er på linje med belastningen ved vind- sol- og vandkraft.

# 2 Stor sikkerhed

Ingen mennesker er nogensinde kommet til skade ved udslip fra vestlige atomkraftværker.

Hverken ved driften af værkerne eller ved transport og opbevaring af det radioaktive affald.
Erfaringsgrundlaget fra alle vestlige atomkraftværker siden 1956 er mere end 16.000 drifts-år uden skader på mennesker.
Ulykken i Fukushima marts 2011 ændrer ikke på dette forhold.
FN’s videnskabelige komite vedr. strålings virkning siger:
”Der forventes ingen synlig forøgelse af kræft eller andre sygdomme.”

# 3 Atomkraft kræver små mængder brændsel og danner små mængde affald

For at producere ca. 1/3 af Danmarks årlige forbrug kræver det ca. 30 ton brændsel på et atomkraftværk eller 3.000.000 ton kul på et kulkraftværk.

Atomkraftværket efterlader 1,2 ton (0,5 m^3) højradioaktivt affald efter genbrug og udleder lidt CO2 fra minedrift m. m.
Kulkraftværket efterlader 300.000 ton aske og 8.500.000 ton CO2.
Nogle lande har indtil videre valgt ikke at genbruge det brugte brændsel.
I så fald stiger mængden af radioaktivt affald, der skal deponeres.

# 4 Billig og stabil elforsyning

Atomkraft er den billigste CO2-frie energikilde til stabil el-produktion.
Nye atomkraftværker vil levere til 35 øre/kWh, mens vindkraft i Danmark leverer for op til 105 øre/kWh.

Selv med en vindkraftproduktion i Danmark svarende til ca 1/3 af elforbruget, så vil vind i sammenlagt ca. 1.000 timer (42 døgn) kun dække mindre end 10 % af vores elforbrug.
I disse perioder kommer elforsyningen fra norsk vandkraft of svensk vand- og atomkraft.
Stor satsning på vindkraft kræver derfor ekstra reservekraft eller sikkerhed for import og dermed afhængighed af andre lande.
Verdens atomkraftværker kører i gennemsnit 75 % af tiden, men de bedste ligger over 90 %
Derfor er atomkraft en stabil energikilde.
De eksisterende atomkraftværker leverer meget billig el.

# 5 Stor forsyningssikkerhed

Verdens uranforekomster rækker til flere hundrede år.

Med fremtidige reaktortyper eller med thorium som brændsel rækker forekomsterne til flere tusind år.
Størstedelen af verdens forekomster af uran og thorium findes i politisk stabile lande.
Er atomkraftværk kan have brændsel til 10 års forbrug på lager.

# 6 Danmark har et af EU’s højeste
CO2-udslip

I Sverige, hvor halvdelen af el produktionen kommer fra vandkraft og halvdelen fra atomkraft, skaber produktionen af en kWh el et CO2-udsip på 15 gram.
I Danmark er udslippet 300 gram per. kWh

I 1971 var udslippet pr. indbygger næsten ens i Danmark og i Sverige:
11,1 ton (DK) og 10,2 (S)
2010 var de samme tal 8,48 (DK) og 5,07 (S)
Sverige byggede 12 atomreaktorer i perioden 1971 – 1985
Danmarks udledning af CO2 kunne have været mindst 25 % mindre, hvis Folketinget ikke havde stoppet planen fra før 1985 om bygning af atomkraftværker i Danmark.

# 7 Atomkraft er godt for miljøet

Med atomkraft kan vi frigøre os fa afhængigheden af fossile brændsler og reducere vores CO2-udslip med mindst 25 %

Danmark kan inden 2030 reducere andelen af fossile brændsler i elforsyningen fra 66 % i 2010 til 10-20 % ved opførelse af fire atomkraftværker.
Alternativt kan producenter af el i Danmark deltage i udenlandske atomkraftprojekter.
I alle tilfælde vil op til 30 % af forsyningen kunne komme fra vind, biomasse og affaldsforbrænding.
Vindkraft er stærkt svingende og kan derfor ikke levere den strøm, som altid skal være til rådighed (grundlast)

MYTER

# 1 Affald fra atomkraftværker er radioaktivt i mere end 100.000 år

Det egentlige affald vil have mistet megen af sin radioaktivitet efter 50 år.

Efter 400 år vil affaldet have samme radioaktive niveau som uranmalm.
Efter 600 år vil være lige så radioaktivt som havejord.
Hvis men undlader genbrug af brugt brændsel fra atomkraftværker, så vil det være radioaktivt i længere tid.

# 2 Det radioaktive affald kan ikke opbevares sikkert

Det er ikke rigtigt.
Affaldet fra over 50 års brug at atomkraft har hidtil været opbevaret uden et eneste tilfælde af farligt udslip til omgivelserne.

Mængden af højradioaktivt affald er så lille at det uden problemer kan opbevares på atomkraftværkerne eller på anlæg til genanvendelse.
Det brugte brændsel fra 40 års drift af en reaktor kan stå i en bygning der er 100 m lang 30 m bred og 23 m høj.

# 3 Danmark benytter sig ikke af atomkraft

Det er ikke rigtigt.
Danmarks elforsyning indeholder i dag 10-20 % atomkraft fra vore nabolande.

I fremtiden vil Danmark importere meget mere el, når vinden er svag.
Fordi vores kul- og gasfyrede kraftværker vil blive udfaset.
Det vil betyde en stigende andel af atomkraft.
Danmark kan investere i og få strøm leveret fra nye atomkraftværker, der bygges i vores nabolande.
De bliver bygget alligevel – så hvorfor ikke være med?

# 4 Folk vil helst være fri for atomkraft.
Det gælder især dem, der bor tæt på et atomkraftværk

Der er ikke rigtigt.
Alle undersøgelser af folks holdning til atomkraft viser, at opbakningen til atomkraft stiger jo nærmere man bor ved et atomkraftværk, og jo mere man ved om og har personlige erfaringer med atomkraft.

Den amerikanske forfatter Gwryneth Cravets var i mange år modstander af atomkraft.
Efter flere besøg på atomkraftværker og intensiv research ændrede han sin opfattelse og skrev bogen:
”Power to save the World. The Truth about Nuclear Energy.”
Tilsvarende har James Lovelock (ophavsmand til GAIA-teorien) og Patrick Moore (medstifter af Greenpeace) skiftet holdning og er nu tilhængere af atomkraft.

# 5 Siger man ja til atomkraft, siger man også ja til atomvåben

Det er ikke rigtigt.
Vestlige atomkraftværker har intet at gøre med atomvåben.

Sammenhængen mellem atomkraft og atomvåben er en politisk skabt frygt, som er ubegrundet.
Vestlige atomkraftværker kan ikke bruges i forbindelse med udvikling eller produktion af atomvåben.
Atomkraftværkerne bruges tværtimod til at brænde (bruge) atomsprængstof og derved fjerne truslen fra de mange atombomber, der er lagret fra den kolde krig.

Ovenstående

er en kopi af materiale forfattet og udgivet af foreningen REO
(Ren Energi Oplysning)
Denne forening, som jeg er medlem af, går ind for en stabil, miljøvenlig og økonomisk elforsyning – dvs. atomkraft.

Hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt kan mere findes på en anden blok Thorkils Tanker, som jeg er ansvarlig for.
Brug søgemaskinen (Ctrl + f) og indtast det emne du ønsker uddybet.
Klik på det, der er med gult. Eller på billeder for at få fuld størrelse.
Jeg håber at dette kan åbne for faktuel forståelse af den besværlige virkelighed.

Hilsner fra Thorkil Søe
Telefon 5117 1936
thorkilsoee@gmail.com

Og mere, næsten tilsvarende, fra universitet i Norge
https://titan.uio.no/node/2531 og https://titan.uio.no/node/2803