Archives for posts with tag: vind

Selv om 100 % sikkerhed er en illusion er der ikke megen tvivl om klimaændringen.
Det kniber en smule når vi skal sige hvorfor.
Men de fleste er alligevel enige om at den meget menneskabte CO2 er synderen – Helt eller delvis.
De fleste siger også at det haster og mange frygter at det er for sent.
MEN
Derefter er det svært at blive enige om hvad der skal gøres.

Gad vide hvor mange der vil spare så meget at de sidder hjemme i mørket, med sivsko og overfrakke en kold vinteraften.
Ved vindstille også uden fjernsyn.
Vi forkælede europæere er så småt begyndt at forstå – lidt.
Men nok så mange orkaner vil næppe få den amerikanske præsident til at forstå.
Kina og Indien, der har problemerne helt anderledes ind på livet, siger: ”Alle mand til pumperne” med sol og vind samt en kraftig udbygning med atomkraft – både ”traditionelt” med uran og forsøg med thorium.

Man skal være både døv og blind for at tro at verdens problemer kan klares med sol og vind og lidt vandkraft.
Nogle naboer til store vindmøller ville måske håbe at de var døve.

Lille Danmark kan klare sig – foreløbigt – med betalelig hjælp fra gode naboer.
Vi var de første til at bygge vindmøller og bliver nok også de sidste til at forstå at der er hundrede dage om året hvor det er næsten vindstille.
Meget få kan eller vil forstå at når vindhastigheden halveres, ja så vil vindkraften falde til en ottendedel.

Til gengæld er det kun et spørgsmål om tid før vor sydlige nabo må smide håndklædet i ringen og genstarte den forkætrede atomkraft.

En meget lang artikel på The Energy Collective behandler emnet.
Det er vist tilstrækkeligt at læse det første afsnit om Grundlast, der er nødvendig og skal være stabil.
Og det sidste afsnit, der konkluderer at Tyskland er rigt på penge og manpower og kan klare meget.
Lidt fra the Energy Collective.
_______________________________________________________________________

Værdien af VE bliver diskuteret meget.
Jeg har kun fundet to kilder, der tilsyneladende er pålidelige.
______________________________________________________
I det følgende vurderer jeg disse to kilder og prøver at udlede konsekvenserne:
– Værdien af VE uden hensyntagen til samfundets behov for stabil energi.
– Behov for investeringer ved 100 % forsyning med vind.

Værdien af VE uden hensyntagen til andet

En meget lang og grundig artikel på The Energy Collective fremhæver følgende:
– Prisen på VE er faldende med stigende markedsandel.
– Med stigende markedsandel vil der være stigende mængder af
ubrugelig energi fra VE.
– Disse to bidrag vil stort set blive udligne hinanden.
– Således vil VE altid være afhængig af støtte.

Atter fremhæver jeg at samfundets behov for stabil energi ikke er medtaget i disse overvejelser.
Se eventuelt en WP-side, der er lettere læselig.
Her har jeg også tilføjet få kommentarer.

100 % Vind

Vind Europe – –, der er absolut pro-vindkraft finder man interessante oplysninger.
Disse oplysninger har jeg bearbejdet på en anden side.
Her er drømmen er at dække det det Europæiske behov udelikkende med vindkraft.
Konklusionen, der egentligt ikke skulle overraske, bliver:
– Der vil blive brug for megen ekstra (redundant) kapacitet.
I hvert fald otte gange det øjeblikkelige behov.
– Der vil naturligvis blive brug for et helt anderledes stærkt net for at flytte
energi på tværs af det Europæiske kontinent.

Drag selv konsekvenserne eller gå ind og se det jeg henviser til.
Hvis du har – forhåbentligt konstruktive – kommentarer så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com
Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Lidt mere

Batterier bliver billigere men ikke nok.
Pumped Storage dækker omkring 98 % at verdens kapacitet af storage.

Sol og vind er ikke “permanent” (Vedvarende)

Af grunde der ikke forstås, bliver energi fra sol og vind betegnet som “vedvarende”.
I bedste fald er det en fejltagelse.
Ved brug af tilgængelig teknologi der er tilstrækkeligt uran til mere end 100 år.
Ved hjælp af teknologi der er under udvikling, vil der være nok (thorium) til flere 1000 år
Og hvis / når fusion-energi udnyttes:
Ja så vil der være nok indtil jorden opsluges af solen som en rød gigant.
Derfor bør den favoriserede VE omtales som Varierende Energi.
OK
Energi fra sol og vind insisterer på at bruge falsk varebetegnelse.
Ligeledes var det falsk varebetegnelse, da det gamle Østtyskland blev kaldt “Demokratiske Republik”.
Udenfor DDR blev landet ofte kaldt “Den Såkaldte”.

I Australien overvejer man at forbyde mere vindkraft.
Fordi det er årsag til strømafbrydelser.
“Vi synes allerede at være nået grænsen for hvad vi kan optage af tilfældig elforsyning.”
April 2017 overvejede man først at skaffe sig de nødvendige batterier.
Da man så prisen gik man hurtigt i gang med at forberede virkelig megen ny kapacitet som diesel-generatorer og gasturbiner.
Man er endog gået så vidt som at ønske at “de ansvarlige” skal betale gildet.
Det bliver spændende at se hvad vindindustrien siger til det.

Fra Our Finite World citeres:
Some changes are now being made, including a planned Tesla battery system.
With the changes being made, there are reports of electricity rate increases of up to 120% for businesses in South Australia.

– – – Som så ofte er dette uklart
– – – Er det “op til 120 %” af det tidligere?
– – – Eller er der “forøget med” 120 % ?

Den amerikanske Energy Information Administration kan være at nået til samme konklusion.
Det var problemet da Steve Kean fra Kinder Morgan (et rørledning selskab) gav sin åbningstale juli 2016 Annual Conference.
Han gav de følgende udsagn om vedvarende energi:
De fleste mennesker er nået til at indse, at den upålidelige elektricitet ikke er meget værd.
Det kan endda have negativ værdi, når omkostningerne ved alle de nødvendige tilpasninger for at gøre den anvendelig betragtes. “

Stikket trækkes Snart vil det være nødvendigt at afbryde.
Et eller andet sted.
Sikker på at du ved hvor!

.
.
.
Grafen nedenfor viser priserne for elektricitet i Europa relateret til installeret kapaciteten for strøm fra sol og vind.
Selvom grafen er interessant, skal det bemærkes, at priserne givet synes at være “Forbrugerpriserne” og ikke “Produktionsomkostninger”
I Danmark har det ikke været muligt at få et troværdigt billede af Produktionsomkostningerne.
De lande, der er markeret med rødt er lande med “økonomiske problemer”
Pris for EL versus installed VE.png
Yderligere vil jeg nævne, at “Installeret kapacitet” på en eller anden måde er misvisende, hvis man ikke overvejer “Udnyttelse Ratio” (Produceret effekt divideret med det maksimalt tilgængelige.)
Vind Danmark: 25 – 50%
Vind Tyskland: mindre end 25%
Sol Tyskland: ca. 18%

Sydaustralien har måske verdens største andel af vindkraft.
Man er i problemer. Julen 2016
Det angives at traditionelle kraftværker lukker fordi de ikke kan konkurrere med den substituerede VE
Andet steds angives at spotprisen varierer med en faktor ti.

Naturligvis forsøges det at nedtone udfordringen.

The Clean Energy Information Association has published a small leaflet with the following.
_________________________________________________________________________

ARGUMENTS

# 1 Low environmental impact

Nuclear power is just as environmentally friendly as wind, solar and hydro power.

The total environmental impact of nuclear energy, incl. the fuel cycle is in line with the load of wind and solar power.

# 2 Great Security

No people have ever been harmed by emissions from western nuclear plants.
Neither in the operation of the works nor in the transport and storage of the radioactive waste.
The experience gained from all Western nuclear power plants since 1956 is more than 16,000 operating years without injury to humans.
The accident in Fukushima March 2011 does not change this situation.
The UN Scientific Committee on the effect of radiation says:
“No visible increase in cancer or other diseases is expected.”

# 3 Nuclear power requires small amounts of fuel and produces small amounts of waste

To produce approx. 1/3 of Denmark’s annual consumption requires approx. 30 tons of fuel at a nuclear power plant or 3,000,000 tons of coal at a coal-fired power station.

The nuclear power plant leaves 1.2 tons (0.5 m ^ 3) of high-level radioactive waste after recycling and emits little CO2 from mining m. M.
The coal-fired power plant leaves 300,000 tonnes of ash and 8,500,000 tonnes of CO2.
Some countries have so far chosen not to recycle the spent fuel.
In that case, the amount of radioactive waste to be deposited increases.

# 4 Cheap and Stable Electricity Supply

Nuclear power is the cheapest CO2-free energy source for stable electricity generation.
New nuclear power plants will supply up to 35 øre / kWh, while wind power in Denmark will supply up to 105 øre / kWh.

Even with a wind power generation in Denmark corresponding to about 1/3 of the electricity consumption, winds in a total of approx. 1,000 hours (42 days) only cover less than 10% of our electricity consumption.
During these periods, the electricity supply comes from Norwegian hydropower of Swedish hydropower and nuclear power.
Large investments in wind power therefore require extra reserve power or security for imports and thus dependence on other countries.
The world’s nuclear power plants run an average of 75% of the time, but the best ones are above 90%
Therefore, nuclear power is a stable source of energy.
The existing nuclear power plants supply very cheap electricity.

# 5 Stor forsyningssikkerhed

The world’s uranium deposits last for hundreds of years.

With future reactor types or with thorium as fuel, the deposits last for several thousand years.
The majority of the world’s deposits of uranium and thorium are found in politically stable countries.
Is nuclear power plant can have fuel for 10 years of consumption in stock.

# 6 Denmark has one of the highest in the EU
CO2 emissions

In Sweden, where half of the electricity production comes from hydropower and half from nuclear power, the production of a kWh of electricity creates a CO2 emission of 15 grams.
In Denmark, emissions are 300 grams per. kWh

In 1971, the emissions per. almost native to Denmark and Sweden:
11.1 tonnes (DK) and 10.2 (S)
2010, the same numbers were 8.48 (DK) and 5.07 (S)
Sweden built 12 nuclear reactors in the period 1971 – 1985
Denmark’s emissions of CO2 could have been at least 25% less if the Folketing had not stopped the pre-1985 plan for building nuclear power plants in Denmark.

# 7 Nuclear power is good for the environment

With nuclear power, we can free ourselves from the dependence on fossil fuels and reduce our CO2 emissions by at least 25%

By 2030, Denmark can reduce the proportion of fossil fuels in the electricity supply from 66% in 2010 to 10-20% by the construction of four nuclear power plants.
Alternatively, electricity generators in Denmark can participate in foreign nuclear projects.
In all cases, up to 30% of the supply could come from wind, biomass and waste incineration.
Wind power is highly fluctuating and therefore cannot supply the power that must always be available (base load)

MYTH

# 1 Nuclear waste is radioactive for more than 100,000 years

The actual waste will have lost much of its radioactivity after 50 years.

After 400 years, the waste will have the same radioactive level as uranium ore.
After 600 years will be as radioactive as garden soil.
If, however, the recycling of spent fuel from nuclear power plants fails, it will be radioactive for an extended period of time.

# 2 Radioactive waste cannot be stored safely

That’s not true.
The waste from over 50 years of use that nuclear power has so far been stored without a single case of hazardous release to the environment.

The amount of high radioactive waste is so small that it can easily be stored at the nuclear power plants or at recycling facilities.
The spent fuel from 40 years of operation of a reactor can stand in a building that is 100 m long 30 m wide and 23 m high.

# 3 Denmark does not use nuclear power

That’s not true. Denmark’s electricity supply today contains 10-20% nuclear power from our neighboring countries.

In the future, Denmark will import much more electricity when the wind is weak.
Because our coal and gas-fired power plants will be phased out.
That will mean an increasing share of nuclear power.
Denmark can invest in and receive power from new nuclear power plants being built in our neighboring countries.
They are being built anyway – so why not join?

# 4 People would rather be free of nuclear energy.
This is especially true for those living close to a nuclear power plant

That’s not right.
All studies on people’s attitudes to nuclear power show that the support for nuclear power increases the closer you live at a nuclear power plant and the more you know about and have personal experience with nuclear power. >

American writer Gwryneth Cravets was an opponent of nuclear power for many years.
After several visits to nuclear power plants and intensive research, he changed his mind and wrote the book:
“Power to save the World. The Truth about Nuclear Energy. ”
Similarly, James Lovelock (originator of the GAIA theory) and Patrick Moore (co-founder of Greenpeace) have changed attitudes and are now supporters of nuclear power.

# 5 If you say yes to nuclear power, you also say yes to nuclear weapons

That’s not true.
Western nuclear power plants have nothing to do with nuclear weapons.

The link between nuclear power and nuclear weapons is a politically created fear that is unfounded.
Western nuclear power plants cannot be used in the development or production of nuclear weapons.
On the contrary, the nuclear power plants are used to burn (use) nuclear explosives, thereby removing the threat from the many nuclear bombs stored from the Cold War.

The writings above

is a copy of material authored and published by the association REO
(Clean Energy Enlightenment)
This association, of which I am a member, advocates a stable, environmentally friendly and economical electricity supply – ie. nuclear power.

If the above is not sufficient, more can be found on another block Thorkils Thoughts, for which I am responsible.
Use the search engine (Ctrl + f) and enter the topic you want to elaborate.
Click on the yellow one. Or on pictures to get full size.
I hope this can open up to factual understanding of the troublesome reality.

Greetings from Thorkil Søe
Phone 5117 1936
thorkilsoee@gmail.com

And more, almost similarly, from the University of Norway
https://titan.uio.no/node/2531 and https://titan.uio.no/node/2803

24 – 7 – 365

Efter at have behandlet pris på de såkaldt vedvarende kommer man til følgende:
De sædvanlige betragtninger er i realiteten kun gyldige så længe den varierende og delvis uforudsigelige kraft fra sol og vind holder sig til småtingsafdelingen og ikke overskrider ca. 5 % af belastningen.

Fra de amerikanske æææææææææææææææææææææSolenergi USA påvirker priser
Tysk solkraft variation solskinsstater har man udtrykket ”The Duck Curve”.
Først ser man hvorledes den store andel af øget solenergi har ødelagt de oprindelige store overskud i 2012.
Dernæst spørger man: Hvem sørger for backup i de tidlige nattetimer?
Endeligt ses, hvad vi allerede vidste, at i USA er prisdannelsen (delvis) styret af markedskræfter.

I Tyskland, der hovedsageligt satser på solenergi (PV), er situationen mest en fremtidig udfordring.
MEN med den ønskede udfasning af kulkraft og A-kraft vil det tilsyneladende være umuligt at opretholde forsyningen.

Dette og meget andet rejser spørgsmålet om hvordan forsyningen skal opretholdes med færrest muligt offentlige indgreb og mest mulig brug af markedskræfterne.

Tyskland har viklet sig selv ind i et virvar af forskellige støtteordninger, hvorved der gives mest til de mindst effektive.

I England har man taget skridtet fuldt ud og har i januar 2015 afsluttet en udbuds-runde hvorved der skaffes garanteret backup-kapacitet på 49 GW – Hen imod halvdelen af det totale behov for elektricitet.
Resultatet (The Clearing Price) blev: 24 €/kW/år.
Øvrige detaljer mangler.

Hvordan kan dette passes ind?

I stedet for at komme med forslag vil jeg bede dig, min ukendte læser, om at gå i tænkeboks.
_______________________________________________________________________

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
__________________________________________________________________________
For reasons not understood, energy from sun and wind is labeled as “Permanent” (vedvarende)
At the best it is a mistake.
Using available technology there is enough nuclear energy for
more than 100 years.
Using technology under development, there will be enough for
several 1000 years
If / when fusion-energy is harnessed:
Then there will be enough until the earth is swallowed by the sun as a read giant.

OK
Energy from sun and wind insist to use a false label.
Similar it was a false label, when the old East Germany was called “German DEMOCRATIC Republic”.
Outside DDR the country was often called “The So-called.”

Sun and Wind are not “Permanent” (Vedvarende)

Australia Considers Banning Wind Power Because It’s Causing Blackouts.
“We already seem to be reaching limits with respect to intermittent electricity supply.
The US Energy Information Administration may be reaching the same conclusion.
It was the issue by Steve Kean from Kinder Morgan (a pipeline company) as its keynote speaker at its July 2016 Annual Conference.
He made the following statements about renewable energy.
This view is very similar to mine.
Few people have stopped to realize that intermittent electricity isn’t worth very much.
It may even have negative value, when the cost of all of the adjustments needed to make it useful are considered.”

Stikket trækkesSoon it will be necessary to disconnect.
Somewhere.
Sure you know!

.
.
.
The graph below show prices for electricity in Europe related to installed capacity of power from sund and wind.
Although the graph is interesting, it should be noted that the prices given appear to be “Consumer prices” and not “Cost of production”
The countries marked with red are countries with “economic problems”
Pris for EL versus installeret VE.png
Further I want to mention that “Installed Capacity” is somehow misleading if not considering the “Utilization Ratio”
(Produced power divided by theoretical maximum available)
Wind Denmark: 25 – 50 %
Wind Germany: les than 25 %
Sun Germany: about 18 %

Atombombe A

Special geometry of explosives is also found in armor-piercing grenades.
Brug af speciel geometri for sprængstof kendes også for panserbrydende granater.
See https://en.wikipedia.org/wiki/ENERGA_anti-tank_rifle_grenade

To make it even more complicated, the initiator in the center of everything, is (usually) using polonium 210, which is radioactive and has to be replaced before it has lost its power.
_______________________________________________________________________

Tilbage til emnet: http://wp.me/p1RKWc-TE

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

___________________________________________________________________________
I Danmark er det et politisk ønske at forsyningen med energi hovedsageligt skal baseres på vindkraft.
Således er der ingen tvivl om at Danmark er blevet det førende land når det drejer sig om udvikling of brug af vindkraft.

I forbindelse med dette fremkommer der naturligvis nye udfordringer, der er forsøgt behandlet i det følgende.

Samarbejde mellem sol og vind

Ofte fremhæves at sol og vind supplerer hinanden således at når der er lidt vind, vil der være megen sol.
Et prikdiagram side 48 afliver desværre også denne myte.

Samarbejde mellem sol + vind og kernekraft

I Tyskland, såvel som i Danmark, har sol og vind prioritet til nettet.
Således har der været et ønske om at regulere belastningen på tysk kernekraft, der skulle være backup for den variable sol og vind.
Resultatet blev at en reaktor blev delvis ødelagt.

Men hvis man, som ønsket, ‘sådan bare’ lader kernekraft køre lastfølge for sol og vind – Ja så risikerer man Xenon forgiftning og en kernenedsmeltning, hvor der, i modsætning til Tjernobyl, vil være en reaktorindeslutning til at begrænse skaderne.

På netavisen nuClear News No.105 March 2018, der normalt er imod A-kraft, finder man en interessant artikel:
Load Following with Nuclear Power.
Som næsten altid forudsættes at sol og vind (selvfølgeligt) skal have prioritet til nettet.
Emnet er tilsyneladende at vise det vi alle sammen vidste:
A-kraft er ikke egnet til at virke som backup for sol og vind.
Det ubesvarede spørgsmål er Hvad så ?

Fra netavisen forbes.com refererer jeg det vi alle sammen ved:
Hvis sol og vind skal arbejde sammen med kernekraft – Ja så bliver der behov for mere forurenende kraftkilder som backup.
Det hævdes og begrundes at specielt gaslobbyen støttede sol og vind fordi der så ville være behov for pålideligt backup.

Backup og Forsyningssikkerhed

Danmark er i den heldige position at vi er et lille land og kan få hjælp fra gode naboer.
Det må dog erindres at både England og Tyskland bejler til norsk vandkraft og at prisen for denne hjælp kan forventes at følge markedsvilkårene.

Men lige meget hvad, så kan Danmark ikke klare problemet uden
massiv hjælp udefra.

På en måde er det kun et spørgsmål om det ikke bliver Tyskland, der
først må smide håndklædet i ringen og opgive de grønne planer.

Der tales meget om at udbygge med mere vandkraft og forbinde Europa med et stærkt net af højspændingsledninger.
I denne sammenhæng må det ikke glemmes at der ikke er mange uudnyttede muligheder for vandkraft.
Specielt ikke hvis det skulle være reguleret, for slet ikke at tale om pumped storage.
Desuden er, i hvert fald den Nordeuropæiske vind, stort set synkroniceret.

Selv om det er mere relevant for Tyskland end for Danmark, nævnes følgende:
Med mindre der er adgang til næsten uendeligt store lagre vil flaskehalsen for lagring af energi være produktionskapaciteten af den ”vedvarende” energi, der skal være så rigelig, at lagrene kan fyldes når der er mulighed.
Også når denne ‘mulighed’ er kortvarig.
Dette behandles af en artikel på The Energy Collective.
Her angives at produktionskapaciteten af VE skal være op til syv gange gennemsnitsbehovet.

Skriften på væggen – The duck curve

Duck curve result (2)
Ovenstående viser udviklingen i det sydlige USA.
Det er nemt at se hvorledes den glade og substituerede investering i solceller har ødelagt priserne.
Umiddelbart vil det naturligvis være glædeligt at se hvorledes CO2 fri energi fortrænger den forurenende energi fra kul og olie.

Men det ses også, at den nødvendige backup er under hårdt præs således at investeringerne skal tjenes ind i de korte tidsrum, hvor der er ikke er solskin og alligevel behov for energi.
Næsten al denne nødvendige backup vil blive baseret på naturgas, der er billig og ikke kræver store investeringer.
Men til gengæld ikke er “grøn” – men med forurening fra drivhusgasser.

Fra The Economist (2017) citerer jeg:
Paradoksalt nok betyder det, at jo mere stater støtter vedvarende energi, des mere betaler de også til konventionelle kraftværker, der får hjælp i form af “kapacitetsbetalinger” for at undgå “black outs”.

Syd Australien

Måske kommer det best frem med det følgende.
South Australia’s green dream, or its nightmare?
Priser både stiger og fluktuerer, helt op til 6.800 €/MWh
Samtidigt besværliggør den store andel af vind kontrol af spænding og frekvens.
Industrien finder andre græsgange.
For at undgå “black outs” har man pludseligt (Marts 2016) fået travlt med at købe diesel-generatorer før det kommende valg.

Med fanfarer refererer BBC (2017) at Tesla vil opføre et batteri med 100 MW ydeevne og en kapacitet på 129 MWh
Det lyder imponerende og er næsten fem gange større end tidligere batterier fra Tesla.
Der findes intet om prisen, men fremtidige langvarige blackouts vil have en stor politisk pris for det grønne flertal.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at 129 MWh kun dækker en time og tyve minutter med 100 MW belastning.
Og at 100 MW, selv om det lyder af meget, vil det i realiteten kun være en dråbe i havet.
For at gnide mere salt i såret nævnes at de opreklamerede 100 MW er mindre end en tiendedel af det der produceres 24-7-365 på et moderne kernekraftværk.

Naturligvis er der kritiske indlæg.
Fra The Energy Collective citerer jeg:
– – – Mennesker falder over hinanden for at lovprise den magiske
– – – mand Elon Musk og hans batteriers absurditet.
– – – Han er den sidste redningsplanke for at få det grønne lys fra
– – – øko-fanatikere.

Men også optimisme.
På dette lange indlæg vises hvorledes verdens energiforsyning kan klares uden kernekraft og (næsten) uden forurening.
Her behandles verdens behov for Litium.

England

I England gives en speciel støtte til “pålidelig energi”, der omfatter kernekraft men ikke fx sol og vind.
Som det kan forventes er “De Grønne” imod.

Hvis man ser det med de negative briller, så vil man betegne den stigende andel af solenergi som en Gøgeunge, der først får hjælp til at skubbe de andre ud af reden, men så senere ikke kan klare sig uden hjælp fra de andre, dem der i mellemtiden er døde af sult.

En lang vurdering om solenerg: https://wp.me/s1RKWc-2j

Netavisen The Energy Collective skriver (2017 feb) at privat solenergi er for dyrt til at måles!
Denne kryptiske udtalelse dækker over et gavmildt og vel karmufleret system af tilskud.
Men der skrives meget.

Hvor meget drejer det sig om?

Fra en lang og grundig artikel med den malende titel
“Forskere har underestimeret omkostningerne ved sol og vind”
haves nedenstående.wind-and-solar-as-pct-of-total-electricity-supply
De lave værdier overrasker, men forklares med at andel af sol og vind normalt angives som “Installeret Effekt”, der ikke tager hensyn til at
fx solen kun giver energi mindre end 8 timer om dagen.

En optimistisk side giver 2018 følgende, der viser at på verdensplan er “De Vedvarende” trods alt en mindre del af forsyningen.
Vind: 5% Sol: 2%

Specielt for Danmark har Paul-Frederik Bach givet en grundig oversigt.

De skjulte udgifter

Lige meget hvordan det vendes og drejes kan samfundet ikke ‘sådan bare’ lade stå til og negligere ”Alt det løse” (backup, net-tilslutning og andet)
Hvis man exterpolerer på data fra OECD, og tager gennemsnittet for flere lande fås følgende:
Ved 60 % andel af vindkraft vil dette beløbe sig til ca. 25 €/MWh
Ved 30 % andel af solenergi vil dette beløbe sig til ca. 30 €/MWh
Danmark har gode naboer og foreløbigt bliver dette nok mere aktuelt for Tyskland.

For Danmark, der gerne vil have indtægter fra turister, er følgende måske alarmerende:
Selv om vindmøller er ti km fra kysten betyder det tab af indtægter ved udlejning af sommerhuse i USA

Affaldsproblemet

Når man taler om kernekraft bliver man ofte mødt med den forargede udtalelse: Men hvad med affaldsproblemet?
Ved nærmere eftersyn viser det sig at solceller efterlader 300 gange mere affald end kernekraft.
De udtjente solceller hober sig “sådan bare” op.
Til gengæld behandles “Atomaffald” forsvarligt og bliver oftest genbrugt.

Tilpasning til forbrug

Så længe energi fra sol og vind ikke er dominerende, eller snarende hvis der er tilstrækkeligt med regulerbar grundlast – hovedsageligt vandkraft – kan energi fra sol og vind gnidningsfrit indgå som del af systemet.
Dette er til en vis grad gældende for Danmark, hvor vi nyder godt, specielt af norsk vandkraft.

Støj og plads for landbaserede vindmøller

Uden at udsætte flere uskyldige mennesker for alvorlige og veldokumenterede skader, vil der næppe blive plads til en egentlig forøgelse af antallet af landbaserede vindmøller.
Desværre har dette meget alvorlige problem ikke den nødvendige politiske interesse.

Havbaserede Vindmøller

Selv om der ikke skal tages hensyn til nabogener, er det svært at se hvorledes der skal blive plads til de mange møller, der bliver nødvendige hvis de grønne planer skal realiseres.
Der skal naturligvis gives plads til både olieudvinding og skibsfart.
Selv om der tales om flydende møller vil den egentlige udfordring vil være vanddybder og bundforhold.
På en anden side har jeg forsøgt at vurdere udfordringerne vedrørende priser og behov for plads.

Omkostninger

På trods af mange fugle, der ikke engang er på taget, er vindkraft stadigvæk dyr.
Produktionspriser er forsøgt behandlet på en anden side.
Efter min mening søges dette karmufleret, nok mest ved at de store tilskud betegnes som værende nødvendige for det der stadigvæk betegnes som “Den Store Grønne Omstilling”, der hel klart har udviklet sig til at blive Permanent.

Selv om der ikke er tale om de helt store udgifter, bliver “alt det løse” betalt udover den officielle støtteordning (PSO)

Bioethanol

Der håbes meget og skrives endnu mere om bioethanol eller andet, kan produceres ved at udnytte den overskydende elektricitet.
Foreløbigt må det konstateres at der stadigvæk er lang vej at gå før produktion af bioethanol kan blive økonomisk bæredygtig
Maj 2016 er der kommet beregninger, der viser at CO2-regnskabet for bioethanol er katastrofalt negativt.
Naturligvis kommer der et modsvar.

Sol

I modsætning til Danmark arbejder man i Tyskland på at gøre solenergi til det bærende element i den grønne omstilling. (Energiewende)
Foreløbigt har man et par gange haft så megen produktion at spotprisen blev negativ.
Tysk solkraft variation
Dette viser at den kommende, meget alvorlige, udfordring  vil blive at hvis man fortsat ønsker at bruge solenergi til at dække en væsentlig del af behovet om vinteren.
Ja så vil der uvægerligt være katastrofal overproduktion om sommeren.
Derudover er det svært at forestille sig hvorledes man i Tyskland kan finde den nødvendige backup til forsyning om natten.

Afregningspriser

Selv om der tales meget om “Smart Gid” og fri prisdannelse, er det svært at se realiteterne.
Således bliver næsten al den stærkt varierende, såkaldt vedvarende, energi afregnet til faste og stærkt substituerede priser.
Dette gøres helt uafhængigt af den øjeblikkelige markedspris, der til tider er negativ.
I Tyskland har man valgt at betale vindmølleejere for at standse driften, når der, med mellemrum, er for meget af det gode.

Dette skal ses i sammenhæng med at det stiltiende forudsættes at de traditionelle kraftværker ‘sådan bare’ skal stå til rådighed og “rage kastanjerne ud af ilden” for de andre.
Til tider skal der således skrues ned for produktionen, for nogle gange at ligge helt stille.
For så, på et senere tidspunkt – Ja så forudsættes det stiltiende at de kan levere den nødvendige lastfølge. Naturligvis uden subsidier.

Tænk engang hvis det var omvendt.

Udover de oplagte økonomiske hensyn må det ikke glemmes at traditionelle kulkraftværker ikke “sådan bare” kan skrue op og ned for belastningen uden at kraftværket slides unødigt.
For atomkraft gælder det desuden at Xenon-forgiftning gør det umuligt at genstarte indtil et par dage efter en ned-lukning.
– – Meget tyder på, at da det gik galt ved Tjernobyl, så var det fordi
– – dette blev ignoreret da den politisk ansvarlige gennemtrumfede
– – en test.

Energy Return on Energy Investment
or a sort of a “benefit / cost”

En meget lang og grundig artikel behandler det ømtålelige emne:
Hvad er den reelle værdi af den varierende “vedvarende” energi?
Artiklens titel er Researchers have been underestimating the cost of wind and solar.
Udtrykket Energy Return on Energy Invested (EROI) er emnet for vurderingen.
Det forsøges at vurdere muligheder og omkostninger forbundet med at gøre den varierende energi brugbar.

Fra denne artikel gengives nedenstående to ‘slides’.
wind-and-solar-as-pct-of-total-electricity-supply.pngDe fleste vil undres over de meget lave værdier.
Det skyldes at når der angives (optimistiske) værdier for sol og vind, vil det oftest være den installerede effekt der opgives.
Normalt “glemmer” man at oplyse om kapacitets-faktoren, der for dansk vind sjældent når op på 50 % og for sol i Tyskland ligger omkring 10 %
In the US, wind has a median capacity factor of 31%. In California’s Mohave Desert, solar PV has a capacity factor of 23%.
Intermittent grid storage

Energy Return Of Investment - Theory

100 % Vindkraft i Europa

Net siden windeurope.org, der stråler af begejstring for vindkraft, giver en oversigt over den Europæiske vind.
Bearbejder man artiklens data får man imidlertid et helt anderledes dystert billede.

Efter min mening er tiden ved at løbe ud for den varierede energi.

Men tilskuddene løber videre
Solcelleparken ved Nees blev i foråret 2016 godkendt til at få statslig støtte under den tidligere 60/40-ordning, hvor solcelleprojekter er støttet med
60 øre/kWh i de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år.

Til sammenligning tjener at svensk kernekraft produceres for under 40 øre/kWh
OG
Kernekraft er naturligvis tilgængelig 24-7-365

Hvis du er kommer så langt. Mon ikke du har brug for lidt andet.

Drøm eller Virkelighed ?

Der var engang et kongerige, der godt nok havde en dronning.
Alle de fine mænd og kvinder i landet tænkte kun på et:
”Vi skal være verdens bedste land med forureningsfri energi”.

Nogle ihærdige mennesker, og efterhånden også andre forstod hvorledes de havde fundet frem til det helt rigtige, de blev ved med at forklare at hvis man bare – – – – –
Ja så ville alt blive grønt og godt.

Disse dygtige profeter, de lukkede sig inde som en sluttet skare og skrev mange lange forklaringer, med mange tal, om deres drømmesyn sammen med fine hensigtserklæringer og flot illustrerede hjemmesider.
Og alle, der ikke kunne forstå disse geniale tanker, de var ikke egnede til at føre sig frem i den offentlige debat.

Naturligvis. Sådanne drømmesyn er ikke gratis.
De mange skiftende regeringer, de ville jo ikke stå frem som uegnede til deres høje embede, så de støttede med store bidrag, som gik til mange glorværdige projekter.

Nu en dag, det var vist kort efter nytår, skulle en ny stor handlingsplan fremlægges, og derfor var alle de kloge mennesker mødt frem for at vise hvordan de forstod det hele og hvordan alt snart skulle blive Åh så godt, så godt, så godt.
Disse mange mennesker klappede og råbte Hurra Hurra. For det skal man jo gøre.

Indtil en gammel afdanket ingeniør, der måtte støtte sig til sine stokke, spurgte: ”Hvad med pris og forsyningssikkerhed?”
Straks blev der tavshed. Men så var der en ung mand, der sagde – nej han næsten råbte – ”Der er ikke sammenhæng i de mange fine forklaringer”.

Langsomt, meget langsomt, begyndte folk at synge – først meget stille.

Hvem har lavet Hvem har lavet alt det der?
Hvem har lavet Det skal vi betale
Hvem har lavet Har man råd til det?

Til sidst var der en lille pige – måske var hun ikke helt så lille – hun spurgte spagfærdigt om noget, der var meget uartigt.
Dette kan naturligvis ikke siges højt i det pæne selskab – det kan kun hviskes: A***kraft.

Men andre begyndte at sige at man da ikke kunne komme nu og sådan sige at vi har taget fejl i 40 år – ”Det er jo længe før jeg blev født.”
Det var dog svært at høre for nu var alt blevet et stort virvar, stole og borde blev lavet til pejsebrænde og computere skulle genstartes.

Men den kloge mand, han blev ved med at tale om bæredygtighed og læse højt af de mange tal, som han nok ikke engang selv forstod.
De gode tilhørere, de kunne ikke mere høre hvad der blev sagt, men skulle alligevel gerne vise hvor dygtige man var, så de fortsatte med at nikke og klappe.

Selv dette fine pejsebrænde kan bruges som træpiller – bæredygtigt genbrug, for det var begyndt at blive koldt.

Uden copyright
Thorkil Søe