Archives for posts with tag: Atomkraft

Again and again we are told that there has not been found a solution for the used fuel from nuclear plants.
Trying to bring an end to this (deliberate?) misunderstanding, the following should be considered.
_______________________________________________________________________
After use, the radioactive fuel elements are stored under water.
– Three years at the power plant.
– Thereafter some 30 years at a temporary storage.

Thus, after almost all radioactivity has “evaporated”,

there are several possibilities.
1) “Wait and see” (Waiting for new regulations or possibilities)
2) Final disposal deep underground. (Almost abandoned)
3) Safe storage for future use. (Most sensible)
4) Reprocessing (As done in France)

About Reprocessing

During use, different harmful elements build up in the fuel rods and they should be removed before there is risk of cracks developing.
However well over 90 % of the original energi is still left, together with different useful elements.
But still
As long as the market has plenty of cheap uranium reprocessing is not economically feasible.
It is the reason for “Safe Storage”.

Dear unknown reader

Somehow I think the above notes should answer the question about nuclear waste.
If you want further details: Have a look at http://wp.me/p1RKWc-LC

However, I have a request:
This post was ment as an answer to the repeated statement that

“The problem related to used nuclear fuel has not been solved.”

Assuming that it is not based upon your own observation,
I dare to ask you – –
Go to the sources of this obviously wrong “information” and ask them to stop their (deliberate?) misinformation of the public.

Greetings and good reflection
Thorkil Søe

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
__________________________________________________________________________

Det bliver dyrt

Omkostningerne i forbindelse med oprydning er tilsyneladende ved at løbe løbsk.
Seneste, og foreløbegt højeste, officielle tal er USD 180 x 10^9 (2016)
180 milliarder doller er ufatteligt mange penge og man spørger:

Hvorfor ?

Myndigheder og andre er naturligvis under præs fra forskellige organisationer, der, per automatik, ser det som deres opgave at dæmonisere fredelig brug af atomkraft.

MEN

Strengt taget afhænger det hele af hvad der defineres som værende
farligt og ubeboeligt.
Og naturligvis af hvor meget man ’sådan bare’ vil lade ligge indtil radioaktiviteten er klinget af.

Men ikke kun i Japan
I forbindelse med katastrofen vid Tjernobyl byggede man en sarkofag, der stod færdig da radioaktiviteten havde klinget af.
Det omtales som et mesterværk af engineering og spild af penge.

Også i Japan er det blevet svært at lade den kolde fornuft råde.
Tilsvarende har fornuften også trange kår, også når kernekraftanlæg nedlægges – helt fredeligt.
For slet ikke at tale om det danske “atom-skrot”.

Natural Radiation EUDet niveau af stråling der nu bliver betragtet som farligt har efterhånden bevæget sig til at være langt under det andre mennesker har levet med
For generationer.
Så langt ned at Bornholm snart skal evakures og at befolkningsgrupper, i Ramsar, men også i Findland, for længst skulle have været døde.

Hvad kan man tåle ?

Følgende er hvad jeg anser for pålidelige oplysninger:
Fra Videnskab.dk refererer jeg at 1000 mSv/år ikke vil være skadeligt.
Hvis det er jævnt fordelt over året.
Dette er ‘sådan bare’ 50 gange mere end det der er “farligt” i Japan, hvor man bliver tvangsevakueret fra områder med 20 mSv/år.

I forbindelse med atomangrebene i Japan erfarede man at en enkeltstående bestråling med 500 mSv ikke ville medføre kortere livslængde.
I modsætning til utallige rædselsberetninger vil det heller ikke medføre øget antal af medfødte misdannelser.

Lidt beroligende

På Ingeniørens netavis giver en helsefysiker nogle beroligende oplysninger.

Og så kan jeg ikke dy mig for at nævne at Patric Moore, der var en af medstifterne af Greenpeace og tidligere formand, udtalte at de begrænsede skader ved Fukushima overbeviste ham om atomkraftens ufarlighed.

Og så, selv om jeg har sagt det mange gange:
Greenpeaces troværdighed er en myte.
Uden rædsels-propaganda fra Greenpeace og eftersnakkere.
Ja så ville de mange evakueringsdødsfald være undgået.
Hvis oprydningen kunne have fulgt logiske overvejelser og ville nok kun koste under en tiendedel.

Nogle er gået så vidt som til at sige at vindkraften er vor tids terrorister.
_______________________________________________________________________

Men lige meget hvad, så oplyses det at sol og vind producerer ca. 5 % af den elektriske energi i USA og til gengæld modtager 70 % af de federale subsidier.

Fra denne kilde citeres:
Because wind resources are often located far from existing transmission lines, expanding the grid is expensive, and the costs are passed on to taxpayers and consumers.
Conventional generators must be kept on call as backup to meet demand when wind is unable to do so, driving up the cost of electricity for consumers.

Dette betyder naturlilgvis at der er meget store skjulte udgifter til udbygningen af nettet.
Ikke bare i Tyskland.

Og så har jeg næsten glemt at i et forsøg på at omgå behov for A-kraft vil “de grønne” sende utallige mennesker sultne i seng.
Se om de grønne terrorister.

En illustrativ vurdering


y-power.png
På disse billeder ser man mere end det sædvanlige drømmesyn.
De grå arealer angiver forsyning med grundlast og forskellig form for back-up.

Jeg kommer med følgende (små) indvendinger.
– Der vil altid være nogen (lidt) tilgængelig vandkraft.
– På Europæisk plan vil der altid være nogen (lidt) tilgængelig vindkraft.

Men hvis “man går planken ud” og forudsætter at al energi skal være “grøn”.
Så bliver det let at forestille sig hvorledes der vil blive en hulens masse ubrugelig energi eller uudnyttet kapacitet.
Efter min mening skulle det have været vist på et femte billede.

Hvis du skriver om Three Mile Island, Tjernobyl og Fukushima som om det er tre alen ud af et stykke.
Så føler jeg at det er nødvendigt at bede dig læse følgende:
Three Mile Island: http://wp.me/p1RKWc-15d
Tjernobyl: http://wp.me/p1RKWc-KH
Fukushima: http://wp.me/p1RKWc-KJ
Det er måske lidt meget forlangt og hvis du ikke har tid, så OK
_______________________________________________________________________

Men hvis du ikke VIL læse sådan noget – Fordi det – – –
Ja så tillader jeg mig at referere fra en samtale med en meget god dansk missionær i Tanzania.
Jeg havde sagt noget, der forudsatte Darwinisme og udviklingslære – – –
Han sagde:
”Thorkil, det må du ikke sige. Du ved jo at jeg er fundamentalist.”

Hvis du, trods naturlig uvilje, har sat dig ind i forskellighederne, så stiller jeg et hypotetisk spørgsmål:
Du har en stor pose penge, som skal bruges i Langtbordestan.
Man vil have kernekraft fordi man vil mindske, ikke bare antal af dødsfald i kulminer men også forureningen.
Du skal beslutte om man skal have:
– Et stk. EPR, der som vi ved, vil have en FANTASTISK stor sikkerhed.
Eller
– Tre APR-1400, som dem der eksporteres fra Korea.
Disse tre reaktorer vil kun få en MEGET stor sikkerhed. Men vil til gengæld afværge tre gange så mange dødsfald og forurening.
——-Finland valgte og fortrød.
——-United Arab Emirates valgte.
——-England har kun lige valgt.
Hvad ville du vælge?

For at hjælpe lidt på vej nævner jeg noget andet – også fra Tanzania.
En student skulle præsentere sit eksamensprojekt.
Hun havde projekteret en omfartsvej for en by hvor den gennemgående trafik var en stor udfordring.
Til sidst blev hun spurgt om hun så ville anbefale at dette projekt blev realiseret.
Til alles overraskelse svarede hun:
Hvis formålet er at redde menneskeliv, bør pengene bruges til at bekæmpe koleraen!

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

@ Bentvels
From work at different universities, I have learned that future upgrades depend on:
“Write something about something or bee lost at the next line of promotions.”
Of course it is unwise to pee against the wind and often “university research” show the result.

Although I am afraid of being rejected beforehand, I dare to make reference to World Nuclear.
http://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-and-health/nuclear-radiation-and-health-effects.aspx
From this I quote:
Some 75,000 children, born to parents who survived high radiation doses at Hiroshima and Nagasaki in 1945, have been the subject of intensive examination.
This study confirms that no increase in genetic abnormalities in human populations is likely as a result of even quite high doses of radiation.
Similarly, no genetic effects are evident as a result of the Chernobyl accident.

For me the subject had enormous interest and it ended up with a WordPress site: http://wp.me/p1RKWc-ea
If you go in, you will see that I have plenty of references.
Similarly, I was shocked, when I realized, that there is very little correlation between radiation and cancer.
Also this resulted in a WordPress site: http://wp.me/p1RKWc-1iq
The anti-nuclear fear may have culminated in the widespread belief that Plutonium is the most dangerous substance known to mankind.
Also this has no hold in realities. See http://wp.me/s1RKWc-46

Brugt 2017 08 21

@PHK

Active Measures

https://en.wikipedia.org/wiki/Active_measures

The Danish organisation Clean Energy Information (REO) has published a small leaflet with the following.
_________________________________________________________________________

ARGUMENTS

# 1 Low environmental impact

Nuclear power is just as environmentally friendly as wind, solar and hydro power.

The total environmental impact of nuclear energy, incl. the fuel cycle is in line with the load of wind and solar power.

# 2 Great Security

No people have ever been harmed by emissions from western nuclear plants.
Neither in the operation of the works nor in the transport and storage of the radioactive waste.
The experience gained from all Western nuclear power plants since 1956 is more than 16,000 operating years without injury to humans.
The accident in Fukushima March 2011 does not change this situation.
The UN Scientific Committee on the effect of radiation says:
“No visible increase in cancer or other diseases is expected.”

# 3 Nuclear power requires small amounts of fuel and produces small amounts of waste

To produce approx. 1/3 of Denmark’s annual consumption requires approx. 30 tons of fuel at a nuclear power plant or 3,000,000 tons of coal at a coal-fired power station.

The nuclear power plant leaves 1.2 tons (0.5 m ^ 3) of high-level radioactive waste after recycling and emits little CO2 from mining.
The coal-fired power plant leaves 300,000 tonnes of ash and 8,500,000 tonnes of CO2.
Some countries have so far chosen not to recycle the spent fuel.
In that case, the amount of radioactive waste to be deposited increases.

# 4 Cheap and Stable Electricity Supply

Nuclear power is the cheapest CO2-free energy source for stable electricity generation.
New nuclear power plants will supply up to 35 øre / kWh, while wind power in Denmark will supply up to 105 øre / kWh.

Even with a wind power generation in Denmark corresponding to about 1/3 of the electricity consumption, winds in a total of approx. 1,000 hours (42 days) only cover less than 10% of our electricity consumption.
During these periods, the electricity supply comes from Norwegian hydropower or Swedish  nuclear power.
Large investments in wind power therefore require extra reserve power or security for imports and thus dependence on other countries.
The world’s nuclear power plants run an average of 75% of the time, but the best ones are above 90%
Therefore, nuclear power is a stable source of energy.
The existing nuclear power plants supply very cheap electricity.

# 5 Stor forsyningssikkerhed

The world’s uranium deposits last for hundreds of years.

With future reactor types or with thorium as fuel, the deposits last for several thousand years.
The majority of the world’s deposits of uranium and thorium are found in politically stable countries.
Nuclear power plant can have fuel for 10 years of consumption in stock.

# 6 Denmark has one of the highest CO2 emissions in the EU

In Sweden, where half of the electricity production comes from hydropower and half from nuclear power, the production of a kWh of electricity creates a CO2 emission of 15 grams.
In Denmark, emissions are 300 grams per. kWh

In 1971, the emissions per. inhabitant were almost equal in Denmark and Sweden:
11.1 tonnes (DK) and 10.2 (S)
2010, the same numbers were 8.48 (DK) and 5.07 (S)
Sweden built 12 nuclear reactors in the period 1971 – 1985
Denmark’s emissions of CO2 could have been at least 25% less if the Folketing had not stopped the pre-1985 plan for building nuclear power plants in Denmark.

# 7 Nuclear power is good for the environment

With nuclear power, we can free ourselves from the dependence on fossil fuels and reduce our CO2 emissions by at least 25%

By 2030, Denmark can reduce the proportion of fossil fuels in the electricity supply from 66% in 2010 to 10-20% by the construction of four nuclear power plants.
Alternatively, electricity generators in Denmark can participate in foreign nuclear projects.
In all cases, up to 30% of the supply could come from wind, biomass and waste incineration.
Wind power is highly fluctuating and therefore cannot supply the power that must always be available (base load)

MYTH

# 1 Nuclear waste is radioactive for more than 100,000 years

The actual waste will have lost much of its radioactivity after 50 years.

After 400 years, the waste will have the same radioactive level as uranium ore.
After 600 years will be as radioactive as garden soil.
If, however, the recycling of spent fuel from nuclear power plants fails, it will be radioactive for an extended period of time.

# 2 Radioactive waste cannot be stored safely

That’s not true.
The waste from over 50 years of use of nuclear power has so far been stored without a single case of hazardous release to the environment.

The amount of high radioactive waste is so small that it can easily be stored at the nuclear power plants or at recycling facilities.
The spent fuel from 40 years of operation of a reactor can stand in a building that is 100 m long 30 m wide and 23 m high.

# 3 Denmark does not use nuclear power

That’s not true. Denmark’s electricity supply today contains 10-20% nuclear power from our neighboring countries.

In the future, Denmark will import much more electricity when the wind is weak.
Because our coal and gas-fired power plants will be phased out.
That will mean an increasing share of nuclear power.
Denmark can invest in and receive power from new nuclear power plants being built in our neighboring countries.
They are being built anyway – so why not join?

# 4 People would rather be free of nuclear energy.
This is especially true for those living close to a nuclear power plant

That’s not right.
All studies on people’s attitudes to nuclear power show that the support for nuclear power increases the closer you live at a nuclear power plant and the more you know about and have personal experience with nuclear power.

American writer Gwryneth Cravets was an opponent of nuclear power for many years.
After several visits to nuclear power plants and intensive research, he changed his mind and wrote the book:
“Power to save the World. The Truth about Nuclear Energy. ”
Similarly, James Lovelock (originator of the GAIA theory) and Patrick Moore (co-founder of Greenpeace) have changed attitudes and are now supporters of nuclear power.

# 5 If you say yes to nuclear power, you also say yes to nuclear weapons

That’s not true.
Western nuclear power plants have nothing to do with nuclear weapons.

The link between nuclear power and nuclear weapons is a politically created fear that is unfounded.
Western nuclear power plants cannot be used in the development or production of nuclear weapons.
On the contrary, the nuclear power plants are used to burn (use) nuclear explosives, thereby removing the threat from the many nuclear bombs stored from the Cold War.

The writings above

is a copy of material authored and published by the association REO
(Clean Energy Enlightenment)
This association, of which I am a member, advocates a stable, environmentally friendly and economical electricity supply – ie. nuclear power.

If the above is not sufficient, more can be found on another block Thorkils Thoughts, for which I am responsible.
Use the search engine (Ctrl + f) and enter the topic you want to elaborate.
Click on the yellow one. Or on pictures to get full size.
I hope this can open up to factual understanding of the troublesome reality.

Greetings from Thorkil Søe
Phone 5117 1936
thorkilsoee@gmail.com

And more, almost similarly, from the University of Norway
https://titan.uio.no/node/2531 and https://titan.uio.no/node/2803

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

_________________________________________________________________________

Myten om plutonium

I årevis har vi fået at vide at plutonium er et af de farligste stoffer,
der findes.
Dette har været gentaget så mange gange at det har udviklet sig til
at være en ubestridelig sandhed.

Ralph Nader er en kendt aktivist og advokat.
Han var uafhængig / grøn kandidat til præsidentvalget i USA 1996 og 2000.
Han hævdede engang, at plutonium var “Det mest giftige stof der er
kendt af menneskeheden.”

Den danske anti-atomkraft organisation OOA hævdede, at kun et atom
af plutonium kan fremkalde kræft.

Naturligvis har Greenpeace været ude med alarmerende “oplysninger”

MEN

I det følgende vil jeg vise at disse påstande har meget lille forbindelse til realiteterne.

.

Isotoper

Der er 21 forskellige isotoper af plutonium, der kemisk set opfører sig ens. I nuklear henseende opfører de sig meget forskelligt.
Alle disse isotoper er radioaktive og er produceret på en eller anden måde.
De to vigtigste er:

 • Pu239, der har en halveringstid på 24.100 år.
  Denne meget omtalte isotop kan bruges, både til atombomber og som brændstof i reaktorer.
 • Pu240, der har en halveringstid på ‎6.561 år.
  Denne isotop har en høj tilbøjelighed til spontan fission og er en
  uønsket forurening hvis man ønsker at lave atombomber.
  Mindre end 7% Pu240 er stadigvæk ”wepons grade”.
  – – Ovenstående link henviser til en meget grundig
  – – vurdering af kerne-processer.

Begge disse isotoper dannes under almindelig drift af reaktorer.
Den farlige reaktor ved Tjernobyl var beregnet til at lave både kraft og wepons grade Pu239
Udenfor det gamle Sovjet bliver wepons grade af Pu239 produceret på små specielle reaktorer.

Farlighed

Plutonium kan skade på flere måder:
– – – Biologisk, som almindeligt giftstof.
– – – Radiologisk, som følge af ioniserende stråling.
– – – I forbindelse med uheld – Såkaldt criticallity.
– – – Og naturligvis, i forbindelse med atombomber.
– – – Rent spekulativt som “Dirty Bomb.”

Biologisk, som et almindeligt giftstof.

Fra Atomic Insights refererer jeg følgende:
Under Manhattan Projectet i 1944 og 1945, kom 26 mænd ved et uheld
til at indtage plutonium i mængder, der langt oversteg, hvad der ofte
anses for at være en dødelig dosis.
Der har været megen interesse i de sundhedsmæssige virkninger af
dette helt nye stof.
Derfor blev disse mænd nøje overvåget til medicinske undersøgelser.
Og så: Fyrre år senere:
I 1987, mere end fire årtier senere, var kun fire af disse arbejdere døde, og der var kun et dødsfald forårsaget af kræft.
Det forventede antal dødsfald i en stikprøve af mænd med alder som
dem i gruppen er 10.
Det forventede antal dødsfald som følge af kræft i en lignende gruppe er mellem to og tre.

OG
Det skal betragtes som vigtigt at konstatere, at mindst 22 mænd har været i stand til at leve mere end 40 år efter indtagelse af “Det mest giftige stof, man kender.”

Hvis plutonium optages vil det op-koncentreres i nyrerne og kan, som ved alle tungmetaller, forvolde skader.

Radiologisk påvirkning

Først will jeg fremhæve at når der er tale om en halveringstid på 24.100 år så vil den radiologiske effekt blive spredt over tilsvarende lang tid.
I modsætning til almindelig misinformation vil det betyde at den øjeblikkelige påvirkning er lille.
Det betyder således at over 90% of det plutonium der eventuelt optages, det vil ‘ganske naturligt’ blive deponeret på kirkegården længe før det kan nå at forvolde skade.
Til gengæld vil kun lidt af det der optages blive deponeret på toilettet.
Den biologiske halveringstid er 200 år. Så gammel bliver man næppe.

Naturligt forekommende radium er omkring 200 gange mere radioaktivt end plutonium.
Mere om (manglende) sammenhæng mellem stråling og cancer:
Se en anden post: http://wp.me/p1RKWc-Ty
For resten indeholder den menneskelige organisme så megen naturlig radioaktivitet at vi hvert sekund udsættes for over 4.000 radioaktive henfald.

Enten Eller

Ofte hører man at et materiale vil være stærkt radioaktivt i lang tid.
Dette er imidlertid umuligt.
Det radioaktive materiale kan enten bruge sine ressourcer på kort tid og være stærkt radioaktivt.
Eller det radioaktive materiale kan sprede det på lang tid.
Men ikke begge dele.

Criticality

Hvis tilstrækkeligt meget plutonium samles vil man få en atomar reaktion der, på trods af rædselsberetninger, vil forvolde mindre skade end ved detonering af en almindelig håndgranat.
blaMeget forsimplet kan man sige at den begyndende eksplosion
blariver det hele i stykker inden det når at komme i gang.
Det første eksempel på criticality accident var i 1945 hvor Harry Daghlian tabte en tungsten carbide blok, der reflekterede neutroner.
Han døde 25 dage senere.

Plutonium i atombomber

I modsætning til almindelig misinformation er det ikke sådan ligetil at
bruge plutonium til atombomber.
Udover tilstrækkeligt meget plutonium af våben-kvalitet er det nødvendigt med en meget speciel tændsats.

Igen og igen berettes, med slæt skjult rædsel, at der i Sydkorea ligger tonsvis af plutonium som affald fra atomreaktorer og at det kan bruges til atombomber.
Underforstået at det kunne falde i hænderne på Nordkorea.
Det er imidlertid praktisk set umuligt at “frasortere” den uønskede isotop
Pu 240
Således er denne rædselsberetning, som så meget andet, uden hold i virkeligheden.
bla Det er svært at adskille Uran 235 fra Uran 238 selv om der er en
bla vægtforskel svarende til tre neutroner.
bla Da der kun er en neutron til forskel mellem Pu 239 og Pu 240 er det
bla let at se at brug af centrifuger vil blive næsten uden virkning.

Hvor meget optages?

Ifølge Wikipedia vil over 99% af det, der eventuelt indtages gennem fordøjelse-systemet, sådan helt naturligt blive deponeret på toilettet.
Hvis det optages som støv gennem lungerne vil meget mere blive optaget.

Man har udført flere (uansvarlige ?) forsøg for at se hvordan den menneskelige organisme reagerer på plutonium:
Se https://fas.org/sgp/othergov/doe/lanl/pubs/00326640.pdf og
http://www.nature.com/nature/journal/v180/n4587/abs/180651b0.html
Så vidt det kan ses var der ingen (alvorlige) skader.

Dirty Bomb

I kampen for at dæmonisere atomkraft fabuleres der om at plutonium kan bruges som en dirty bomb, der skulle forurene et stort område med dødelig radioaktivt og gøre det ubeboeligt i lange tider.

MEN
De to isotoper, der er en del af “affaldet” fra kernekraft, har halveringstider på flere tusind år.
Således vil den radioaktive stråling blive spredt over tilsvarende tid og den håbefulde terrorist skal skaffe en hulens masse plutonium før det vil have nogen virkning, udover det psykologiske.
Men lige meget hvad, så vil denne terrorist snart dø af akut strålesyge og således blive det første og formentligt også det eneste offer.

Tilsvarende:
Oprydningen ved Thule efter “tab af atombombe” har næppe været berettiget af andet end et ønske om at “Noget skal der gøres”.
Her må det huskes at der var, og stadigvæk er, en oparbejdet frygt for alt der bare bærer ordet plutonium.

Konklusion

Det er nemt at se at plutonium er langt fra at være “det farligste stof der kendes”.

Den gamle myte om at bare et atom plutonium kan forårsage kræft
Ja denne myte, sammen med så meget andet, det bør jages tilbage hvor det hører hjemme
Som ånden i flasken.

MEN
Måske meget mere væsentligt kan det kan ses, at den
klart forfalskede tale om enorm farlighed – –
Ja det sætter kildernes troværdighed på en meget alvorlig prøve.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

24 – 7 – 365

Efter at have behandlet pris på de såkaldt vedvarende kommer man til følgende:
De sædvanlige betragtninger er i realiteten kun gyldige så længe den varierende og delvis uforudsigelige kraft fra sol og vind holder sig til småtingsafdelingen og ikke overskrider ca. 5 % af belastningen.

Fra de amerikanske æææææææææææææææææææææSolenergi USA påvirker priser
Tysk solkraft variation solskinsstater har man udtrykket ”The Duck Curve”.
Først ser man hvorledes den store andel af øget solenergi har ødelagt de oprindelige store overskud i 2012.
Dernæst spørger man: Hvem sørger for backup i de tidlige nattetimer?
Endeligt ses, hvad vi allerede vidste, at i USA er prisdannelsen (delvis) styret af markedskræfter.

I Tyskland, der hovedsageligt satser på solenergi (PV), er situationen mest en fremtidig udfordring.
MEN med den ønskede udfasning af kulkraft og A-kraft vil det tilsyneladende være umuligt at opretholde forsyningen.

Dette og meget andet rejser spørgsmålet om hvordan forsyningen skal opretholdes med færrest muligt offentlige indgreb og mest mulig brug af markedskræfterne.

Tyskland har viklet sig selv ind i et virvar af forskellige støtteordninger, hvorved der gives mest til de mindst effektive.

I England har man taget skridtet fuldt ud og har i januar 2015 afsluttet en udbuds-runde hvorved der skaffes garanteret backup-kapacitet på 49 GW – Hen imod halvdelen af det totale behov for elektricitet.
Resultatet (The Clearing Price) blev: 24 €/kW/år.
Til stor fortrydelse for de grønne gives dette til atomkraft men ikke til sol og vind.
Øvrige detaljer mangler.

Hvordan kan dette passes ind?

I stedet for at komme med forslag vil jeg bede dig, min ukendte læser, om at gå i tænkeboks.
_______________________________________________________________________

https://www.energy-supply.dk/article/view/563676/danmark_far_verdens_laengste_kabel?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily kabel til England

Emission cuts: We’re two-thirds below what’s needed, UN says
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/emission-cuts-were-two-thirds-below-whats-needed-un-says/

Climate change victims need refugee status, report claims
http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/climate-change-victims-need-refugee-status-report-claims/

CO2 i Europa kunne ikke holde nedgangen og steg lidt 2017
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/eu-carbon-market-emissions-rise-for-first-time-in-7-years-in-2017/

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
_____________________________________________________________________________
Da titlen på denne side er om kernekraft vil jeg starte med at spørge:
———- Er kernekraft værd risikoen?
Øjeblikkeligt vil jeg vende spørgsmålet til:
———-Er farvalg af kernekraft værd klimaskaderne?

For at sætte emnet i relief føler jeg at det er nødvendigt at starte med nogle eksempler for at vise hvorledes vi vurderer begrebet risiko.

En tilfældig kugle

Teoretisk set er det muligt at blive ramt at en vildfarende kugle fra et bandeopgør eller en terrorrists ønske om død og ødelæggelse.
Alligevel vil vi anse det som tåbelig overforsigtighed hvis man ifører sig
en skudsikker vest inden man går til postkassen med et brev.
Men du tager sikkerhedsselen på. Ikke kun fordi politiet kræver det.

National Geographic.

Fra et særnummer om kernekraft fra National Geographic erindrer jeg følgende:
Tilsyneladende er man mere død hvis man dør som følge af radioaktivitet.

Manden fra Nigeria.

Da der var megen omtale om et terrorist-angreb i Paris, sagde en af patienterne på Rigshospitalet noget i retning af:
“Ja det er hvad vi har, næsten dagligt — hjemme i Nigeria.”

Hvad er sikkerhed?
Hvordan opfattes sikkerhed?

Allerede her kommer jeg til at stille spørgsmål, til hvilke jeg ikke kan give et svar.
Dog vil jeg fremhæve at ønske om 100 % sikkerhed er en illusion.

Det ulogiske menneske

Jeg vil starte med at vise et eksempel på hvordan vi ikke er i stand til at vurdere begrebet sikkerhed – på logisk vis.

Ferie i Jugoslavien
I de gode gamle dage havde mange tyske turister en god ferie i det, der dengang var et fredeligt Jugoslavien.
Naturligvis var der nogle som hjem i en ligkiste.
———-You konow: Bad roads and bad drivers.
Men et år kom en mand hjem med kun et ben fordi det andet var spist
af en haj!
Det følgende år var turiststrømmen halveret.
Naturligvis kom situationen snart tilbage til det normale.

Utroværdige “Oplysninger”

Af grunde, der bedst forstås af andre, er der næsten ingen grænser for de fejlagtige “oplysninger”, der flyder ud af medierne.
Mest fra såkaldt grønne organisationer.

Greenpeace
På en anden side har jeg vist at Greenpeaces Troværdighed er en Myte.

Danmarks Radio
På denne side har jeg vist hvorledes Danmarks Radio har givet klart misvisende oplysninger i forbindelse med katastroferne ved Tjernobyl og Fukushima.
På trods af opfordringer lykkedes det ikke at overtale Danmarks Radio til at dementere.

Oceanet ved Fukushima
Sidst på denne side kan man følge de uhyrlige påstande fremsat af unavngivne kilder.

Det egentlige emne:

(Overflødig) sikkerhed ved Kernekraft

Efter disse indledende vurderinger, kommer jeg til det, der måske er sagens kerne.

Dilemaet for vestlig kernekraft

Naturligvis vil man undres når man ser følgene:
– – – Billigste kernekraft fra ’gamle anlæg’ (Sverige): 26 €/MWh
– – – Billigste kernekraft fra nye kraftværker (Korea): 27 €/MWh
– – – Dyreste ny kernekraft (Hinkley Point C): 124 €/MWh
– – – Rusland: Tilbud til Østeuropa (2017) 50 €/MWh
en anden side har jeg søgt at give lidt af en vurdering.

Den meget omtalte reaktor EPR

Core Catcher
Et af de kostbare sikkerhedssystemer i den katastrofalt dyre reaktor EPR er en såkaldt Core Catcher.

Selv om nødkølesystemet, helt naturligt, er med megen ekstra sikkerhed går man et skridt videre og siger:

Hvis der samtidigt sker en fejl på alle fire uafhængige nødkølesystemer, skal dette system ‘opfange’ den smeltede kerne, som i fagsproget kaldes corium.
Alene denne core catcher og ekstra forstærkning af reaktorindeslutningen gør EPR 15 % dyrere end en anden generations-reaktor.

EPR Core Catcher
MEN
Denne core catcher ville ikke have haft betydning og ville ikke have afhjulpet nogen skade i forbindelse med de over 15.000 reaktor-år, der
har været kernekraft i Vesten.
De fire uafhængige nødkølingssystemer i fire forskellige bygninger er i sig selv en kostbar (overdreven?) sikkerhed, der medfører forøgede udgifter til reaktorindeslutningen.

Hvis tilgængelige oplysninger står til troende vil return period for en kernenedsmeltning på en sådan reaktor være to millioner år.
OG
I betragtning af at kernenedsmeltningen ved Tree Mile Island ikke medførte personskader – Ja så føles det som berettiget når reaktorer fra Rusland, Kina og Korea er uden denne og andre (unødvendige?) detaljer.

Fit for the market?
På netavisen Energy Post finder man en grundig vurdering af det
nagende problem:
Is the EPR nuclear reactor fit for the current market?
Det følgende er hvad jeg anser for hovedpunkterne.

 • Før katastrofen ved Fukushima valgte UAE et kendt og afprøvet design (generation ll+) fra Korea i stedet for det avancerede, uprøvede og dyre EPR
  Det antydes at valget måske havde været anderledes hvis udbudsrunden havde været post-Fukushima.
  ——–“One could say that EPR’s design was “over-delivering” in ——–terms of safety for 2009 Abu Dhabi (UAE)
  ——–But is actually well-suited in a post-Fukushima world.”
  Jeg tilføjer og ændrer til at skrive: “I et post-Fukushima hysteri.”
 • I England er man tilsyneladende bange for at en meget kraftig solstorm kan ødelægge computersystemerne.
  I år 992 var der en solstorm, der ville være katastrofal i dag.
  Men katastrofale solstorme er uhyre sjældne og vil blive varslet i tide således at man kan tage nødvendige forholdsregler.
  ——–“In addition, new requirements from the UK regulator – such ——–as the existence of a non-computerized safety system imply ——–that additional costs must be undertaken”.
 • Andre lande har andre, fordyrende og tilsyneladende urimelige, krav.
  Også disse krav er i realiteten et fordyrende ønske om mere (overflødig ?) sikkerhed.
 • Man fristes til at beskylde nationale sikkerheds-enheder for at fastsætte specielle regler for derigennem vise at:
  “Se hvor forsigtige vi er. – – – –
  Vores arbejde viser at vi ikke er overflødige”.
 • Her kan det endog siges at EU mangler harmoniserede bestemmelser for mange detaljer.
  Forskellige sikkerhedskrav besværliggør således både planlægning og godkendelse.

Filter ved Barsebäck

I forbindelse med reaktoren ved Barsebäck havde man et filter med 17.000 tons granitskærver.
Sådant et filter blev anbefalet og ville have været på sin plads ved Fukushima hvor der var en kendt fare for jordskælv og tsunami.
Men det vil næppe være relevant (være overflødigt) ved de reaktorer, der har været og vil blive aktuelle i Europa.

Deponering af affald


Svensk affald
Igen og igen hører man at affaldsproblemet ikke er løst.

I stedet for at tage denne – oplagt forfalskede – påstand op til en saglig diskussion er man, efter min mening, hoppet på den sædvanlige limpind og har ‘sådan bare’ forøget sikkerheden.
Langt ud over hvad der er nødvendigt.

Selv om omkostningerne er små er det næsten latterligt at se hvorledes man går zik zak dybt ned i bjerget.

I sammenligning med værdien af den energi, der er produceret er denne absurde ekstra sikkerhed kun småpenge.
Men tendensen er tydelig.
OG
Modstandere benytter naturligvis lejligheden til at sige:
“Der kan du se hvor farligt det er.”

Hvor meget skal deponeres?

Hvis oplysninger fra World Nuclear står til troende er der diskriminerende og overflødige sikkerhedskrav så snart der er tale om kernekraft:

For eksempel:
Skrot stål fra gasanlæg kan genbruges, hvis det har mindre end
500.000 Bq/kg radioaktivitet (undtagelses niveauet).

– — [En Bq er et radioaktivt henfald per sekund]
Dette niveau er dog tusind gange højere end det tilladte niveau for materiale (både stål og beton) fra den nukleare industri.
Her kan alt over 500 Bq/kg, ikke blive frigivet fra myndighedskontrol til genbrug.

Selv om teksten er en smule vag, kan det næppe diskuteres at denne faktor 1000 vedrørende hvad der bliver defineret som farligt vidner om overflødige eller bevidst fordyrende sikkerhedskrav i forbindelse med kernekraft.

Tilsvarende ses ved oprydning efter et nedlagt anlæg for produktion af plutonium i USA (Hanford) hvor 0,15 mSv tilsyneladende var “farligt”.
Oplysningerne i ovenstående link udmærker sig ved at være alarmerende, men vage.
Men jeg vil nævne at den baggrundsstråling, vi alle sammen er udsat for, er omkring 2 mSv/år.
Denne baggrundsstråling, der ikke kan fjernes, er sådan 15 gange det der defineres som så farligt at det skal fjernes.
bla Milli Sievert (mSv) er et mål for den biologiske virkning af
bla ioniserende (radioaktiv) stråling og skal ikke forveksles med
bla Beukel (Bq) der er antal radioaktive henfald per sekundet.

For at øge forvirringen nævner jeg at befolkningsgrupper har levet for genrationer udsat for over 50 mS/år, der er ti gange så meget.
Helt uden skader.
Ifølge Videnskab.dk vil 1000 mSv/år ikke være skadeligt hvis det gives
jævnt fordelt over året.
Til gengæld vil 1000 mSv som enkelt påvirkning måske være dødelig.
Men hvis det er jævnt fordelt, så vil organismen have tid til at reparere skader løbene – helt uden gener.

Forurening

Næsten i en sidebemærkning skriver Wikipedia at et ton høj-radioaktivt affald modsvarer en reduktion af CO2-udledning på 25 millioner ton.
Dertil kommer megen anden forurening: Fx kviksølv, arsenik og radioaktive isotoper.
Denne voldsomme forurening udledes ‘sådan bare’ i miljøet,
medens det radioaktive affald fra kernekraft behandles forsvarligt.
Denne forsvarlige behandling af affald er næppe overflødig.
Men til tider føles det at der mangler proportioner.

En logisk vurdering

Jeg vil slutte min usammenhængende vurdering med følgende:

Bekæmpe kolera
En student i Tanzania skulle præsentere et eksamensprojekt.
Hun havde projekteret en omfartsvej for en by hvor den gennemgående trafik var en stor udfordring.
Til sidst blev hun spurgt om hun så ville anbefale at dette projekt blev realiseret.
Til alles overraskelse svarede hun:
”Hvis formålet er at redde menneskeliv bør pengene bruges til at bekæmpe koleraen!”

Tritium

Typisk for den Europæiske overforsigtighed er fx grænseværdier for Tritium:
– – – USA 740 Bq/L
– – – WHO 10 000 Bq/L
– – – Australien 76 000 Bq/L

Konklusion

Hvornår er noget overflødigt?
Egentligt burde jeg standse her og bede dig, min ukendte læser, om at overveje situationen og drage din egen konklusion.

Alligevel kan jeg ikke dy mig for at henvise til andre – mere eller mindre relevante detaljer – jeg i tidens løb har samlet sammen:

Relateret til denne post:CO2-fri energi.png
Hvorfor bliver kernekraft så dyrt?
og
Vurdening af risiko
Naturligvis også:
Greenpeaces torværdighed er en myte
Hvis du ikke er træt, så også:
Personskader fra stråling
Mere specifikt om Tjernobyl
Mere specifikt om Fukushima
Dødsfald ved Tjernobyl
Stråling og cancer
Skader på grund af støj fra vindmøller.
Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

sikkerhedsbarierer