Archives for category: A-kraft

“Traditionel” kernekraft Se her
Thorium Se her
Hurtige reaktorer Se her
Fusions energi Se her

Red klimaet !
Vi kan (måske) gøre en virkelig indsats

Ikke med at spise mindre kød.
Nej, noget realistisk.
Noget, der måske kan redde klimaet!
Hjælp med at bringe dette forslag frem til realiteter.
Det er alvorligt ment !
Hilsner fra Thorkil Søe

Again and again we are told that there has not been found a solution for the used fuel from nuclear plants.
Trying to bring an end to this (deliberate?) misunderstanding, the following should be considered.
_______________________________________________________________________
After use, the radioactive fuel elements are stored under water.
– Three years at the power plant.
– Thereafter some 30 years at a temporary storage.

Thus, after almost all radioactivity has “evaporated”,

there are several possibilities.
1) “Wait and see” (Waiting for new regulations or possibilities)
2) Final disposal deep underground. (Almost abandoned)
3) Safe storage for future use. (Most sensible)
4) Reprocessing (As done in France)

About Reprocessing

During use, different harmful elements build up in the fuel rods and they should be removed before there is risk of cracks developing.
However well over 90 % of the original energi is still left, together with different useful elements.
But still
As long as the market has plenty of cheap uranium reprocessing is not economically feasible.
It is the reason for “Safe Storage”.

Dear unknown reader

Somehow I think the above notes should answer the question about nuclear waste.
If you want further details: Have a look at http://wp.me/p1RKWc-LC

However, I have a request:
This post was ment as an answer to the repeated statement that

“The problem related to used nuclear fuel has not been solved.”

Assuming that it is not based upon your own observation,
I dare to ask you – –
Go to the sources of this obviously wrong “information” and ask them to stop their (deliberate?) misinformation of the public.

Greetings and good reflection
Thorkil Søe

– – – – Klik på det der er med gult og se om du
– – – – får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
___________________________________________________________________________
Der er næsten ingen grænser for hvad der skrives på nettet.
Jeg har prøvet at samle lidt af hvad jeg anser for typisk på http://wp.me/s1RKWc-00
Se selv hvad man skriver og får folk til at tro på.
Nok mest hvis man antyder at væsentlige oplysninger bliver tilbageholdt.

Men Greenpeace er den største bedrager
Og jeg vover at sige at
Greenpeaces Troværdighed er en Myte

Dette er en hård beskyldning.
Men hvis du læser det følgende vil du forstå.

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

Crew of PHYLLIS CORMACK. 1st Greenpeace trip to Amchitka Isl. to protest USA nuc. testingFra sin start var Greenpeace en anti-atomkraft bevægelse, der demonstrerede imod USA’s atomprøvesprængninger.
Allerede på dette tidspunkt (1971) kunne man nemt se, at atombomber på intet sted i verden havde været et resultat af, eller en
—————øøøøøøøøøøø————-,—videreudvikling af atomkraft.

Alligevel fastholdes denne sammenblanding af begreberne kompromisløst af Greenpeace og er blevet hovedhjørnestenen i det der efterhånden har udviklet sig til en overspændt kampagne hvor alt der er forbundet med radioaktivitet fordrejes således at det opfattes som en stor risiko.

Motiverne for denne sammenblanding fortaber sig i den kolde krig.
Men i det følgende afdækkes nogle af de metoder der bruges af Greenpeace og eftersnakkere.
Resultatet kan ikke diskuteres: Flere drivhusgasser og højere omkostninger – Både menneskelige, økonomiske og for klimaet.

På hjemmesiden ”Sikker atomkraft er en myte” får den opmærksomme læser et godt indblik i de metoder, der benyttes til at sprede faktuelt forkerte ’oplysninger’ ved at skrive noget der helt naturligt opfattes på den tilsigtede måde.
Ved behændig brug af sproget Vindkraft i DK Fløjtespilleren2
undgås det normalt at skrive noget, der er faktuelt forkert i ordets strengesete, næsten juridiske fortolkning.
Derefter bliver debatten hurtigt overtaget af ihærdige eftersnakkere, der snart ændrer en dygtig antydning til en ubestridelig sandhed.

I dette korte indlæg finder man fem typiske eksempler på (bevidste ?) misforståelser:

Man læser:
Atomanlæg og terrorisme er en farlig cocktail
Selv om det aldrig er blevet forklaret hvordan denne cocktail kan tænkes at være sammensat, vil de fleste af os automatisk tænke på en
“Beskidt Bombe”. Noget i retning af følgende:
En terrorist bryder ind og bemægtiger sig radioaktivt materiale og bruger almindeligt sprængstof til at sprede det ud i et område, der vil blive ubeboeligt i lange tider.
MEN

 • Der kræves mere end en almindelig gummiged, eller et jumbojet, for at trænge ind til ’det allerhelligste’ bag den to meter tykke reaktorindeslutning.
 • Hvis det overhovedet skulle have nogen virkning, ud over det psykologiske, kræves en temmeligt stor mængde radioaktivt materiale.
  Meget mere end man ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.
 • Længe inden denne terrorist får samlet bare en procent af det nødvendige, vil han dø en kummerlig, men ikke særlig glorværdig død af akut strålesyge.

En Beskidt Bombe, der så vidt vides kun kendes i forbindelse med rædselsberetninger, er noget helt andet:
En ’almindelig atombombe’ der er omgivet at et stof, fx Cobalt, der vil blive radioaktivt ved at absorbere nogle af de neutroner, der bliver tilovers ved sprængningen af den egentlige atombombe.

Samme sted læser man følgende:
Højtberiget uran og plutonium kan bruges til atomvåben
Faktuelt er dette rigtigt.
Men når det fremsættes i en artikel med overskriften ”Sikker atomkraft er en myte” bliver det i bedste fald noget vrøvl. Hvis man ser på sammenhængen:

 • Højtberiget uran bruges ikke i forbindelse med atomkraft. Der bruges uran der er beriget til under fem procent.
  I undervandsbåde noget mere; men ikke højtberiget.
 • Det plutonium, der dannes i forbindelse med atomkraft er forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendelig til atombomber.
  Dog med undtagelse af den farlige reaktortype ved Tjernobyl.
 • Men selv om en terrorist på mystisk måde skaffer sig noget plutonium af ‘våbenkvalitet’, vil han næppe være i stand til at udvikle den meget specielle tændsats, der kræves.

Affaldsspøgelset
Naturligvis undgår man ikke følgende:
“Der er endnu ikke fundet nogen holdbar løsning på slutdeponeringen af det højradioaktive affald på trods af 50 års forsøg.
“Der er tale om højradioaktivt affald, som skal holdes totalt adskilt fra alt levende i op mod ¼ million år – et helt uacceptabelt problem.

Selv om dette har været gentaget utallige gange bliver det ikke rigtigt.
Alt tyder på manglende evne eller vilje til at kommunikere realiteterne. Derfor følgende:

 • Bortset fra lande hvor Greenpeace har haft held til at stikke en kæp i hjulet, er der gode og for længst godkendte depoter for endelig deponering af det der stadigvæk kaldes affald.
 • Således blev den svenske affaldsordning godkendt i 1979 som betingelse for at starte de sidste 6 reaktorer.

Naturligvis ignoreres det behændigt at det egentligt ikke haster:
De brugte brændstofstave fra reaktorerne opbevares under vand.
Først i tre år på selve kraftværket og derefter på et mellemlager,
i op til 30 år.
Det er fordi man vil vente med endelig deponering, eller oparbejdning til genbrug, til de er “kølet af”. (Atomer med relativt kort halveringstid vil således henfalde til uskadelige atomer.)

Dette materiale, der i dag betegnes som affald, er imidlertid en værdifuld fremtidig ressource, der indeholder store mængder af brugbar energi til brug i fremtiden.
Således bliver tidligere “slut-depoter” nu ombygget til at være “sikre, men tilgængelige depoter”.

Samtidigt forbigås det at:Kulokraft
Den kulkraft, der er et resultat af den stædige modstand, har – udover udledning af radioaktive stoffer i røgen – medført over to tusind årlige dødsfald i kulminer og langt over to millioner på grund af luftforurening.

På grund af en indbildt frygt for noget, der ligger tusinder af år ud i fremtiden, forbigår man den helt konkrete overhængende fare fra det egentlige affaldsproblem:
De greenhouse gasser, der medfører en overhængende fare for katastrofale klimaændringer.

Man læser om
Højradioaktivt affald
som skal holdes totalt adskilt fra alt levende i op mod ¼ million år

MEN

 • Hvis et radioaktivt stof er højradioaktivt betyder det naturligvis at materialet vil opbruge sine resurser på kort tid.
  Derefter vil det ikke være radioaktivt.
  Og slet ikke højradioaktivt.
 • Hvis et materiale derimod er radioaktivt i meget lang tid, som fx Thorium, vil radioaktiviteten være så svag at det kun har akademisk interesse og det vil være svært at måle.
 • Sådan ind imellem ligger det meget omtalte stof Plutonium.
  Her er halveringstiden 24.100 år.
  Det betyder at 90 % af det der optages, det vil helt naturligt blive deponeret på kirkegården inden det når at gøre skade.
 • For at afrunde billedet fremhæver jeg at
  Al den megen tale om at plutonium er verdens farligste stof er intet andet end falskneri.
 • Det meget omtalte affald fra atomkraft vil have mistet megen af sin radioaktivitet efter 50 år.
  Efter 400 år vil affaldet have samme radioaktive niveau som uranmalm.
  Efter 600 år vil være lige så radioaktivt som havejord.
  MEN
  Hvis men undlader genbrug af brugt brændsel fra atomkraftværker, så vil det imidlertid være radioaktivt i længere tid.
 • Selv om 600 år er lang tid er det ikke engang en halv procent af den tid Greenpeace fabulerer om.

Ved at ’blade frem’ til den tredje side finder man det, man kan kalde ’det sædvanlige’:
Aldrig mere Tjernobyl
”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”

Med et minimum af undersøgende journalistik vil man vide følgende:

 • Selv om Danmarks Radio berettede om 1000 døde; var der kun 5 der døde ved selve katastrofen.
  Senere døde 26 flere, mest redningsarbejdere, der døde af brandsår og stråling.
 • Der har været utallige beretninger om strålesyge, men de få andre dødsfald var ikke fra strålesyge.
  Der var ingen varige skader – udover selvmord og psykologiske skader.
 • Der blev ikke uddelt jodtabletter – Måske fordi man troede at katastrofen kunne holdes skjult.
  Derfor var der mange tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen, noget
  der let kan behandles.
  Således var der kun 9 der døde af kræft i skjoldbruskkirtlen.
 • Der har været mange rædsels-beretninger om utallige fremtidige tilfælde af cancer.
  Imidlertid viser erfaringer fra overlevende efter atombombeangrebene i Japan, at der højst vil blive tale om meget få ekstra dødsofre på grund af cancer.

Altså intet i sammenligning med skaderne på grund af stråling ved atombombeangrebene hvor strålesyge dræbte 60.000 alene i Hiroshima.
Udover de 200.000 der døde næsten øjeblikkeligt fra trykbølgen og af brandsår.
Således er det svært at forstå hvordan der skulle være hundrede gange mere radioaktiv stråling end fra atombomberne.

Selv overskriften ”Aldrig mere Tjernobyl” er misvisende:

 • Denne design, som er ustabil og uden reaktorindeslutning, er
  for længst opgivet og har aldrig været overvejet i forbindelse med kernekraft udenfor det gamle Sovjet.

Motiverne ?

Efter at have konstateret dette oplagte falskneri spørger man sig selv hvorfor?

 • Kan det forklares ved at antage at Greenpeace er så inkompetent at de ikke har sat sig ind i realiteterne?
  Svaret må være nej.
  En verdensomspændende organisation som Greenpeace består ikke udelukkende af inkompetente eftersnakkere.
 • Har Greenpeace nået det stadium hvor hensigten berettiger midlerne?
  Er hensigten at standse udviklingen (i vesten)?
  Den første demonstration mod atomkraft var tilsyneladende arrangeret via det nu nedlagte kommunistiske dagblad Land og Folk.
  Trods dette og meget andet:
  NEJ
 • Eller er det penge og magtbegær?
  Greenpeace, hvis årlige budget er over to milliarder kroner, vil naturligvis helst holde fast på de gavmilde bidragsydere.
 • Jeg gætter:
  Det er svært at “Tabe Troen” – Spørg bare frafaldne præster.

En Frafalden:
Patric Moore var en af de medstifterne af Greenpeace og blev valgt til præsident af Greenpeace Foundation i begyndelsen af 1977.
Senere forlod han organisationen, for at kritisere dens anti-humane, agenda og udvikling med udtalelsen:– – – – – – – – – Patric More
“I midten af 1980’erne har miljøbevægelsen forladt videnskab og logik til fordel for følelser og sensationsjournalistik.”
Moore var aktivt imod atomkraft i 1970’erne, da han troede, at
“Atomkraft var ensbetydende med atombomber og holocaust” og at
“Alt med atom var af det onde”.
Siden kom han til at støtte atomkraft.

Resultatet

kan næppe diskuteres.
Denne forvirrede modstand mod alt der begynder med Atom, har sat sig sine dybe spor:
Oversvømmelse– Dyr og ustabil energi.
– En lurende klimakatastrofe.
– Mange unødvendige
dødsfald i kulminer.
– Store skader og utallige
dødsfald som følge af
luftforurening.

– Søvnforstyrrelser og andre lidelser blandt naboer til vindmøller.Vindmøller skygger for freden
.
.
Der hviler et tungt ansvar på skuldrene af Greenpeace og andre nejsigere.
.
.

Jeg spørger – Kan du give svar?

Hvorfor er det nødvendigt for Greenpeace at give klart forfalskede “oplysninger” for at dæmonisere kernekraft?
Skriv til thorkilsoee@gmail.com

Efterskrift
Du spørger – – Prøv at finde svar

I forbindelse med den til tider hede diskussion om atomkraft bliver jeg ofte mødt med det jeg lidt ubehøvlet kalder ”De sædvanlige misforståelser”.
I stedet for at spørge mig med det sædvanlige ”Men hvad med – – – – ” Så beder jeg dig overveje om du ikke får svar ved et af følgende:

Om atomkraft og de mange forfalskede ”oplysninger” og påstande: http://wp.me/p1RKWc-8

Tyskland går helhjertet ind for grøn energi.
For at nå de ambitiøse mål har har arbejdet sig frem til et meget dyrt sæt af ambitiøse, men håbløse drømmesyn.
Energiewende: http://wp.me/p1RKWc-f8
Dunkelflaute (mørkt vindstille): http://wp.me/s1RKWc-93

Plutonium er blevet udråbt til at være det farligste stof, der kendes og den nu nedlagte organisation OOA har forklaret at bare et atom plutonium kan forvolde kræft.
Disse alarmerende ”oplysninger”, sammen med så meget andet, stemmer ikke overens med virkeligheden.
Se http://wp.me/p1RKWc-1VN

Thorium er blevet udråbt som fremtidens energikilde.
Måske bliver det en undskyldning for at forhale udbygningen af traditionel atomkraft, der ‘sådan bare’ kan vente til det er for sent og klimaet er løbet løbsk. http://wp.me/p1RKWc-hB

Om Ulykken på Three Mile Island..
For fyrre år siden lykkedes det at opbygge en folkestemning mod atomkraft.
Selv om der ikke var personskader, blev udviklingen sat i stå.
http://wp.me/p1RKWc-15d

Om Tjernobyl. Ulykkens årsag og virkning: http://wp.me/p1RKWc-KH

Om ulykken ved Fukushima og de overdrevne/forfalskede ”oplysninger”.
Også om de unødvendige evakueringer: http://wp.me/p1RKWc-KJ

På trods af utallige ”oplysninger” / rædselsberetninger kan du se at der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer.
I stedet for blankt at affvise dette, så se på http://wp.me/p1RKWc-Ty

Forudsætningen: “Lige meget hvor lidt, så er radiation altid skadeligt” (LNT) bliver flittigt brugt.
Men denne oprindelige forudsætning er for længst overhalet af realiteterne. Se http://wp.me/p1RKWc-1jG

Med mellemrund hører man hvorledes terrorister vil skaffe sig radioaktivt materiale og gøre store områder ubeboelige.
Selv om en “Dirty Bomb” lyder afskrækkende, vil det første og formentligt eneste offer være denne håbefulde terrorist.
Se http://wp.me/p1RKWc-1ma

Hvorledes børn, født af forældre der har været udsat for endog meget kraftig ioniserende (radioaktiv) stråling, ikke har udvist flere tilfælde af medfødte skader/deformiteter: http://wp.me/p1RKWc-7S

På trods af årtiers misledende propaganda kan det ses at Affaldsproblemet ikke er et problem.
Og så alligevel: Vi forgifter atmosfæren på grund af afbrænding af kul og olie.
http://wp.me/p1RKWc-11J

I Europa er ny atomkraft blevet urimeligt dyr.
Men ikke i Rusland, Kina og Korea.
Se hvorfor: http://wp.me/p1RKWc-12a

Kulkratindustrien var de første til at argumentere mod kernekraft.
I 1958 finder man den rygende pistol.
Men allerede ti år tidligere blev LNT forudsætningen brugt til at dæmonisere kernekraft.

Patric Moore var en af de medstifterne af Greenpeace og blev valgt til præsident af Greenpeace Foundation i begyndelsen af 1977.
Senere forlod han organisationen, for at kritisere dens anti-humane, agenda og udvikling med udtalelsen:
“I midten af 1980’erne har miljøbevægelsen forladt videnskab og logik til fordel for følelser og sensationsjournalistik.”

Desværre har kampen mod selvopfundne spøgelser og det ødelæggende selvbedrag fra Greenpeace ikke begrænset sig til kampen mod kernekraft.
Børn går ind i voksenlivet som blinde. Over 200.000 årligt.
Se: http://wp.me/p1RKWc-eo

Danmark er foregangsland for brug af vindkraft.
Hvis det overhovedet er muligt at gennemføre Den Store Grønne Omstilling, vil det blive ufatteligt dyrt samtidigt med at det vil sende flere uskyldige mennesker ud i et støjhelvede.
Se http://wp.me/p1RKWc-1gi

Hilsner fra Thorkil Søe,
der ikke kan dy sig for at gå lidt tilbage i tiden.


Down-with-fire-300x225

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
___________________________________________________________________________
Den oppustede frygt for det ukendte kan have katastrofale konsekvenser.
Frygten for bivirkninger har reduceret antallet af vaccinationer med HPV-vaccinen.
Dette kom frem på Videnskab.dk der skriver:
“Mediernes dækning af HPV-vaccinen kan blive skyld i over 100 kræfttilfælde”.
ELLER
“Piger vil få kræft på grund af journalisters ønske om at fortælle noget rædselsvækkende.”

På verdensplan har man i årevis været tæt på at udrydde polio.
MEN
I Nigeria og Afghanistan forhindrer religiøse fanatikere at vi kan nå målet.

Og nu, i lange tider, har en rædselsvækkende frygt for alt med atom godt i gang med at føre verden ind i en uhelbredelig klimakatastrofe.

Hvem kom med denne frygt?
– – – Kullobbyen – måske også det gamle Sovjet.
Hvem fastholder denne frygt?
– – – Vindlobbyen og journalister.
– – – Godt hjulpet af Greenpeace og den nu heden-gangende OOA
Desværre må det konstateres at den Danske befolkning er forblændet af dygtige løgne.

Du kan finde dokumentation min påstand om usande ”oplysninger”
Både dem fra Greenpeace og fra OOA.
Begge disse organisationer skriver normalt så uklart og så rodet at det er svært at påpege faktuelle fejl.
Alligevel kan den opmærksomme læser ikke undgå at se hvorledes deres troværdighed kan ligge på et meget lille sted.
Greenpeaces troværdighed er en myte: http://wp.me/p1RKWc-p2
Myten om Plutonium: http://wp.me/p1RKWc-1VN

Fra World Nuclear citeres: (Oversættelse)
Industrien kan acceptere, at nogle mennesker vil have forskellige synspunkter om kerne-kraft og uran.
Industrien respekterer disse synspunkter.
Men når det viser sig at være ensidigt, eller er på grundlag af løgn og fordrejet fremstilling vil denne accept og respekt fortabes.

Anti-vaccine Italien 2918
Antivaccine-tosser har taget magten i Italien.
Fra Jyllands-Posten
Fakta og videnskab er under angreb fra den yderste højrefløj.

Fra en lang og grundig (norsk) e-bog
Radon, lung cancer and the LNT model
(52 Sider) citeres:

Det fikk vi klart demonstrert etter Tsjernobylulykken da en rekke land i Vest-Europa introduserte maksimalverdier for innholdet av Cs-137 i matvarer.
Her i Norge har vi til nå brukt mer enn 500 millioner kroner med det formål å redusere en stråledose som akkumulert over 50 år er av størrelsesorden 1 mSv.
Fra et strålebiologisk synspunkt er dette fullstendig bortkastede penger.
Men langt alvorligere enn de penger som er kastet bort, er at restriksjoner av denne art har ført til en redsel for stråling hos en hel generasjon av mennesker.
Det er nok en større belastning for befolkningen enn det økonomiske.

Vaccinemodstand 1885

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/vaccinemodstand-er-en-gammel-ide-i-1885-demonstrerede-tusinder-friheden-til?SNSubscribed=true

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
________________________________________________________________________

Det Ultimative Mål:
100 % Vindkraft i Europa


zo
På net-siden windeurope.org, der stråler af begejstring for vindkraft, finder man en oversigt over den Europæiske vind.

Den glade læser finder data for første halvår 2017:
Offshore vind kapacitet 14,0 GW
Onshore vind kapacitet 145,5 GW
Maksimum udbytte fra vind 22. februar: 75 GW

Ved nøjere eftersyn giver disse data anledning til interessante overvejelser.

Det er let at beregne kapacitetsfaktor for ”Rekord-Dagen” 22. februar.
– – – 47 %, der just ikke er imponerende.
.
Naturligvis kan man ikke køre S-toget med strøm der var produceret i forrige måned.
Derfor:
Klik på diagrammet.
Her ses at på ”Minimums-Dagene” var udbyttet 20 GW
– – – Deraf beregnes en kapacitetsfaktor på 12,5 %
.
Derefter er det fristende at overveje ”Det Grønne Mål”, der vil være forsyning med kraft og varme udelukkende fra sol og vind.
– – – Altså:
– – – Uden hjælp fra forurenende kraftkilder som kul og gas.
– – – Og naturligvis uden den forhadte A-kraft.

For at holde strøm på nettet 24-7-365 skal der således være tilgængelig vind-KAPACITET på mindst 8 gange forbruget.
Disse mange vindmøller vil naturligvis stå stille eller køre i tomgang det meste af tiden.
Dertil kommer en næsten ufattelig mængde højspændingsledninger, der vil blive nødvendige for at forene forsyning og behov på tværs af det Europæiske kontinent.

Helt konkret betyder det at hvis vindkraftlobbyen praler af at
”Nu koster det kun 100 €/kW (kapacitet)”
Ja, så skal forbrugeren betale langt over 700 €/kW ekstra for den nødvendige overkapacitet.
Og i hvert fald det samme for den nødvendige net-forstærkning på kryds og tværs over det Europæiske kontinent.
Disse lange ledninger vil have et (betydeligt?) energitab, der vil kræve endnu flere vindmøller.

MEN

Det var hvad der sker på “de dårlige dage”
På “de gode dage” vil man have en ufattelig mængde ubrugelig energi.
Eller være nødt til at standse næsten alle vindmøllerne.

En illustrativ vurdering


y-power.png
Klik på diagrammet for at få fuld størrelse.
På disse billeder ser man mere end det sædvanlige drømmesyn.
De grå arealer angiver forsyning med grundlast og forskellig form for
back-up.

Jeg kommer med følgende (små) indvendinger.
– Der vil altid være nogen (lidt) tilgængelig vandkraft.
– På Europæisk plan vil der altid være nogen (lidt) tilgængelig vindkraft.

Men hvis “man går planken ud” og forudsætter at al energi skal være “grøn”.
Så bliver det let at forestille sig hvorledes der vil blive en hulens masse ubrugelig energi eller uudnyttet kapacitet.
Efter min mening skulle det have været vist på et femte billede.

Naturligvis er der andet

Naturligvis er der andre kraftkilder.
Det meste vil i realiteten være småting.
Men lige meget hvad er det umuligt at forudsætte at fx vindguderne vil love at være aktive om natten – altid.

Solkraft (PV)
Hvis solkraft medtages i beregningerne, vil billedet først blive mere mudret.
Men til syvende og sidst kun forværret.

Batterier
For at undgå misforståelser nævner jeg at, med selv de mest optimistiske fremskrivninger vil der være umuligt at betale for batterier til at lagre forbrug mere end et par timer af ”lavtiden”, der nemt kan blive over en uge.

Varme
Hvis varme kan lagres i tilstrækkelige mængder og til en rimelig pris,
vil der være en god hjælp at hente.

Vandkraft
vil, selv med hjælp fra Norge, kun være en dråbe i det Europæiske hav.

Bioenergi
har udviklet sig til at være den kanin der trækkes op af hatten for at komme udenom realiteterne.
På Europæisk plan vil det næppe blive mere end en dråbe i havet.
En meget dyr dråbe.

Atomkraft
egner sig som baseload, men kan, hvis nødvendigt, følge forbrugsmønstret.
Men
Atomkraft bliver med mellemrum foreslået som back-up.
Ud fra en økonomisk vurdering er det urealistisk.
Af hensyn til risiko for Xenon-forgiftning og en ulykke som ved Tjernobyl, vil det være uansvarligt.

Syntetisk Gas
Naturligvis er det muligt at benytte overskydende “grøn” elektricitet til at lave syntetisk gas.
Det vil dog blive svært at konkurrere med gas fra Rusland.
Der vil det kun koste omkring 20 % af det der drømmes om.

Hvorfor ?

Hvis du vil vide hvorfor vores drøm om stabil og forureningsfri energi, den brast.
Så tag dig tid til at læse på en anden side.

Specielt for Danmark

Danmark er et lille land med gode naboer.
Når vi køber backup fra Norge og Sverige betaler vi KUN det dobbelte af det vi får når vi eksporterer oveskud.

På den måde vil Danmark være, ikke bare det første land der satsede på vindkraft.
Men vi bliver nok også det sidste land der kommer til at forstå at det var en dyr fejltagelse.

I mellemtiden bliver Danmark et U-land med meget lille grad af elektrificering.

kWh per person

Nu overvej realiteterne

Hvis du, min ukendte læser, er kommet så langt beder jeg dig holde en lille tænkepause og overveje konsekvenserne.

Hvis du har lyst til mere, så se hvor energien fra “de gode dage” bruges.

Eller se en af mine kilder.

Hvorfor hoppede vi på den Limpind ?

Efter ulykken 1979 ved Three Mile Island gik man i panik, mest i USA.
Helt til i dag sidder vi med følgerne.

Også England

25 January 2018 citerer World Nuclear fra The Policy Exchange.
“Decarbonising af vores eksisterende el-system med 100% vedvarende energi ville være muligt, men unødigt dyrt og måske uholdbart.”
Emnet diskuteres men konklusionen ændres næppe.

Hvis du, min ukendte læser, har FAKTUELLE indvendinger, så skriv til mig
thorkilsoee@gmail.com
Ellers siger jeg farvel og god tænkepause

Thorkil Søe

Imens viser jeg lidt illustrativt.

Klik på diagrammer for at få fuld størrelse.
To uger, næsten uden vind.
Kun en enkelt gang og kun dags tid omkring January 6 2016 ville paneuropæiske kabler gavne.
Wind -- To uger med lavDen grundlæggende forudsætning for ovenstående graph har været at 50% af hvert lands elektricitetsforsyning var baseret på en kombination af vind og den for landet udnyttede hydro.
Ref: Quantifying wind surpluses and deficits.
Under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet for vindkraft fås således ovenstående underskud og overskud. Wind -- Høj
Disse to grapher angiver vindkraftens virkningsgrad på en “dårlig dag” og på en “god dag”.
________________
Tilsvarende og meget detaljeret.
Fra en diskussions-side:
– – “Jeg spekulerer ofte på – hvordan vores politik vedrørende klimaændringer ville se ud, hvis vi faktisk var seriøse om emnet?
Jeg formoder, at det ville have meget lidt lighed med, hvad entusiaster for grøn energi foreslår.”

Again and again

we see the optimistic statement:
“Making renewable energies more competitive than ever.”
It is true, BUT
Again and again it is neglected that energy must be produced at the same time as it is used.

But Batteries

Often we see that “Batteries will soon be cheaper”.
It is true. But “cheaper” does not mean “cheap enough”.
There is a long way to go and
Usually it is “forgotten” that the European grid handless an enormous amount of power.
Even using the most optimistic estimate, it will be impossible to pay even a fraction of what will be needed to keep the power on at a few hours Dunkelflaute (dark windless)

But connect Europe

Sometimes we are told that a strong net should connect the European continent.
Also here I am sorry to give some unpleasant facts.
Check the link above.

Considering the above,

I dare to say that “The Renewables” behave like parasites sucking the economy from “The Traditionals”.
– – – Demanding priority to the net and take the profit when nature is
– – – favorable.
– – – And, then later, taking it for granted that the hated nuclear should
– – – provide the necessary backup.
Let us face the facts.
Without fair play and without nuclear we will never get a reliable supply without pollution.
__________________________________________________________________________

The Energy Collective Group

fremhævder at
black– Vi skal slå koldt vand i blodet.
Og at
black– Der ikke er plads eller ressourcer til den megen sol og vind.
Enda hævdes at
black– Der ikke er tale om en klimakatastrofe.

england
English translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

_________________________________________________________________________

Baggrund

Klimaændringerne, der (formentligt / hovedsageligt) skyldes global forurening med CO2, er et megastort problem, der kalder på mange fantasifulde løsninger.
I det følgende fremsættes et løsnings-forslag, der måske kan være en realistisk løsning.

Lidt teknisk

 • Jordens temperatur afhænger af en delikat balanse mellem indstråling fra solen.
  Og den anden vej (langbølget) udstråling til verdensrummet.
  (Kold varmestråling)
 • Selv meget små ændringer i disse to parametre vil have stor indflydelse på klimaet.
 • Hvid marmor har lille indstråling og stor udstråling.
  Gammelt galvaniseret jern (bølgeblik): Lige omvendt.
 • Drivhusgasser (CO2) hæmmer udstrålingen.
 • Is på havet og i Grønland er overvejende hvid som hvid marmor.
  Medens havet er sort som galvaniseret jern.
  Dette resulterer i en farlig selv-forstærkende effekt.
 • Den Lille Istid og var (måske) udløst af et stort vulkanudbrud på Tambora i Indonesia 1815
 • Vulkanudbrud i Island hævdes at være medvirkende årsag til den Franske Revolution.

Et par løsningsforslag

 • Mal vejene hvide.
 • Sprøjt havvand op og få nogle hvide skyer.
 • Og aldeles urealistisk:
  Træk CO2 ud af atmosfæren – meget – et par milliarder ton.

Klima-balloner

For at foregå misforståelser vil jeg allerede her fremhæve at jeg ikke har forudsætninger til at lave en kvantitativ vurdering af det jeg foreslår.
Dog vil jeg fremhæve at selv en meget dyr løsning vil være berettiget hvis den kan afhjælpe et megastort problem.

MEN ALTSÅ:

Brintfyldte balloner der skal:
– – – Flyve uden styring i højder over max flyvehøjde.
– – – Hvis muligt mest i baner tæt ved ækvator.
– – – Være hvide (på den øverste halvdel.)
– – – Være så billige som muligt.
MEN
– – – Være tætte for det meget lille brintmolekyle.
– – – Kunne klare det hårde klima (stråling).
– – – Have rimelig lang levetid.
Selv en “mikro-meteor” vil slå hul og lukke gassen ud – langsomt.
OG
Hvis det skønnes nødvendigt: En radiostyret “selvmordsmekanisme”.
Der tales om at vi er på vej mod en ny “Lille Istid”.

Men der er råd til så meget andet.

Amerikansk selskab vil sælge ballonrejser.
– – – “Den langsomme opstigning fører ud gennem 99 % af Jordens atmosfære
til 30 km, hvor ballonen vil svæve med udsigt til Jorden i to timer.”

Forslagene vrimler frem som paddehatte i skoven.

Og nu (2019) Et uhyre ambitiøst projekt, der skal hente CO2 direkte fra luften og opbevare det i flydende form – endog omdanne til flydende brændsel.
Desværre er der intet om energiforbrug og det hele virker som en ”smart aprilsnar”.

”Ja, men ikke dyrere end at flyve til Mars.”

Politiken har Søndag 2020 feb. 16 en længere artikel hvor det nævnes at man kan sætte solspejle op.
Det baserer sig på interview med den britiske forsker James Lovelock.
Jeg citerer:
” – – En solskærm nogle få hundrede kilometer i diameter anbragt i et kredsløb mellem jorden og solen kunne fuldstændigt stoppe for den globale opvarmning.”

Jeg formoder der henvises til Lagrange Punkt L1, der er omkring 1,5 millioner fra jorden eller omkring 1 % af afstanden til solen.
Desværre er dette Lagrange Punkt i en ustabil ligevægt og vil kræve periodiske småjusteringer.
(Omtrent som hvis man parkerer en bil, uden bremser, på toppen af en bakke.)
Alternativt kan det forstås som et mere lokalt kredsløb hvor det halvdelen af tiden vil være på natsiden.
Sådan et kredsløb bør være overvejende ækvatorialt.

Hvis en sådan solskærm (få hundrede kilometer i diameter) skulle erstattes af klima-balloner fx ti meter i diameter vil det kræve op imod 500 millioner klima-balloner, hver med en overflade på omtrent 500 m^2
Det har været svært for mig at holde styr på de mange store tal.
Derfor beder jeg eventuelle læsere om rettelser.
Og naturligvis helst et overslag over hvad det vil koste.
Skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

MEN
James Lovelock bliver spurgt om det vil blive dyrt og svarer:
”Ja, men ikke dyrere end at flyve til Mars.”

Modsat de fleste, der omtaler klima og løsninger, nævner James Lovelock atomkraft som en del af løsningen.

Lidt sure bemærkninger.

 • Selv nok så megen sol og vind vil aldrig kunne dække mere en lille brøkdel af verdens behov for energi.
 • Selv om man “i tide” – allerede for 35 år siden – var gået hårdt ind for atomkraft. Ja, så ville vi stadigvæk komme i problemer.
  Men intet i sammenligning med det vi nu har rodet os ind i.
 • Forslaget vil ikke hjælpe på forsuringen af oceanet.
  Men det hævdes, og begrundes, at mere CO2 i atmosfæren vil fremme både landbrug og tilvækst i skove.
 • For mig virker det som aldeles uansvarligt at man ‘sådan bare’ forbyder havbefrugtning, der måske er den eneste realistiske metode til at trække CO2 ud af atmosfæren.
  Måske også øge fiskebestanden.
 • Naturligvis
  Med god grund fremhæves at det vil være uansvarligt at gøre noget der måske kan have negative konsekvenser for andre fx i Bangladesh.
  MEN
  “Vi” i den industrialiserede og rige part af verden har allerede påført andre lande klimaskader – Helt uden at blive draget til ansvar.
 • Det angives at
  Mere end to millioner mennesker i løbet af året er er blevet drevet på flugt på grund af naturkatastrofer forbundet til klimaforandringer.
 • OG
  Jeg tænker næsten militært og vil hævde at en lille risiko – for nogle få – opvejes af forventede store goder – for de mange.

Man vil ikke

Hverken Store Spejle eller Klimaballoner og slet ikke Atomkraft.
Så er der ingen vej udenom
“Lige meget hvad vi gør, kommer temperaturen til at stige de næste 50 år”

Hilsner fra Thorkil Søe
Jeg er civilingeniør, pensioneret.
Bor Brogårdsvej 60 – 307 Gentofte
Telefon 51 17 19 36
E-mail: thorkilsoee@gmail.com

J-value or Justification Value.

https://wp.me/s1RKWc-4o
__________________________________________________________________

Background

trolley_problem

Often we are faced with the problem:

Shall or Shall Not

We have classic dilemma:
“The Fat Man and the Trolley”
Shall I kill one, in order to save five?

Recently it has been attempted to quantify this recurring dilemma using J-value.
For good and for bad it has been necessary to include the value of human life and human wellbeing.
From the link in the heading, I quote:

 • How much should a nuclear power plant spend on protecting its workers?
 • Is it cost-effective to install a new safety system for railway signaling?
 • Should the Government be spending more to prevent road deaths?

I will ask:

 • Do you take on a bullet-proof west before you go out to post a letter?

From my time in Africa I have tried to face the problem:

 • How to spend the limited funds available if you want to give
  (some of) the countless orphans a better future life?

In my opinion a lot of the discussions should be modified considering the philosophy related to J-value.
The following are a few examples.

Relocation measures following nuclear power plant accidents.

From the highlights to a very detailed net-paper www.sciencedirect.com,
I refer that
75 % of the evacuations at Chernobyl and ALL at Fukushima were not justified if the evacuations were evaluated considering J-value.

Or more specific:
You consider years lost from the (very limited) radioactive pollution, assuming the alternative “Just stay at home.”
This is then compared to the years lost as a consequence of the mandatory evacuations.

Personally I will claim that the many “evacuation-casualties” has been a result of the reckless fight to demonize nuclear.

Calculations

From the above mentioned paper I quote:
It balances the costs of a safety scheme against the improvement in quality of life of those affected as a result of implementing that scheme.

trolley_problem

Going back to the example with the run away trolley you have:

blaThe scheme: Shifting the
bla – direction of the trolley.
blaCosts: Killing one man.
blaImprovement: Saving five
bla – lives.
blaJustification Value: 5 saved compared to one killed.

Relationship between radiation and harm

Originally – and to be sure – it was assumed that “No matter how little, all radiation is harmful”. (LNT or Linear No Threshold)
Without finding it specified, I understand that this assumption has been used in the above mentioned paper.

However, there are strong evidence showing that even 1000 mSv per year is not harmful if it is evenly distributed, thus giving the human “repair mekanisme” time to do the job.

For obvious reasons there is an enormous confusion about radiation and the above mentioned 1000 mSv/year is 50 times the limit used at Fukushima where people were evacuated – mandatory? – if the radiation was more than 20 mSv/year.
If this is considered there will be even less justification for the many evacuations.

Value of human life

For good and for bad it has been necessary to discuss the value of human life.
It has been done in the above mentioned paper.

In order to set it in perspective, I refer from a lecturer given by a German visiting professor in Dar es Salaam.
He did not shy away from difficult explanations and I remember the following:

 • In the good old times a lot of Germans had at good holiday in the then peaceful Yugoslavia.
  -mm –Some came home in a cuffin.
  -mm –You know: Bad roads and bad drivers.
  But one year one man came home with only one leg because the other had been eaten by a shark.
  The following year the flow of tourists was halved.
  Of course, it soon came back to normal.
trolley_problem

Sometimes we can not shy away from the classic “Trolley Dilemma” where it is discussed:
“Shall I divert the train and kill one in order to save five?”

Still it is relatively easy.
But it is also asked: You stand on a bridge
bla Will you push one man to death in order to save five?
bla And what will you do if this man is a friend of yours?
OR
bla Jump yourself.
An Indian soldier saved his group.
He got the Victoria Cross Post Mortem.

Noise from windmills

What is the value of human life and welfare compared to the wish for
so-called green electricity?
See part of the discussion on http://wp.me/p1RKWc-1gi

Contaminated / Uninhabitable Areas

Much more than half of all people live in contaminated sites.
Most air pollution or contaminated drinking water.
Whatever our choice – It is in fact based on J-value.

Cleanup at Hanford

During the war and later during the Cold War, plutonium was produced at the Hanford US plant.
As with almost all military activity, there was a poor safety culture.
And, as it is usually the case with “nuclear clean-up”, there have apparently been exaggerated demands.
Unfortunately, it has been difficult to find anything but alarming information.
Typically: The account of a tunnel that collapsed.
The cleanup will be both expensive and late.
From the daily newspaper Information: A bombs require US victims.

Despite much search, it has not been possible to find factual information:
(Persons Injury / Death – mSv / ?? or Bq / ?? )
If you, my unknown reader, have factual information, write to me at thorkilsoee@gmail.com

Sellafield

In connection with a political struggle between the English Government and the coal miners, it was decided, in fact demanded, that the plant for Plutonium production should also provide power.
As we know, this urgent decision resulted in a very poor security culture and much pollution.

From the Danish paper Information, which usually is anti-nuclear:
bla The British nuclear plant Sellafield houses Western Europe’s most
bla harmful buildings with tons of unknown radioactive material
bla stored in pools.
bla The cleanup will cost the British taxpayers unimaginable sums and
bla will last decades.

As usual, one should try to assess the situation as it was at the time of the Cold War and the political conflict.
Was it justified? J-value

A supporter of nuclear power feels that it should be added that spent fuel elements from nuclear power, along with other highly radioactive material, will be stored in pools under water for up to 30 years.
Of course, because it’s safe and convenient.

Belgian nuclear power 2018

In 2018 it appears that 6 out of 7 Belgian reactors were taken out of service due to incipient damage at connecting buildings.
blaThese buildings contained the pumps to be used if everything else
blafailed. And the buildings might not withstand a crash by an airplane.
On Ingeniørens Netavis (Nov 2018), this is addressed with the almost mocking headline:
One [not closed] out of seven is actually pretty miserable.
At the end of more than 125 submissions, an assessment was proposed based on J-value.
In any case, such an assessment would have shown that the closures could only be defended as “politically motivated” and driven by an inflated popular mood.
This attempt to reach the core was not well received.
blaFor reasons, best understood by others, the two above links are now,
blaand contrary to general practice, referring to a “Not Found” (May 2020)

German resistance to nuclear power

In Germany, there is a popular fear of everything with Atom.
Apparently this can be traced back to a study, allegedly showing that children who lived near nuclear power plants had more cases of leukemia and other forms of cancer.
Although the original study has been disputed, an analysis based on J-value would have been appropriate.

 • In a desperate (and fruitless) attempt to find a connection between the clearly contradictory information, I ask if this (very small) deviation can be explained by Neutrinos.

But again, I emphasize that this, like so much else, should be assessed using the J-value philosophy.

Military Considerations

Although the term J-value was not used at that time, it must have been an almost inhumane task, e.g. deciding whether the invasion of Normandy should be postponed due to bad weather forecasts.

Red klimaet !
Vi kan (måske) gøre en virkelig indsats

Ikke med at spise mindre kød.
Nej, noget realistisk.
Noget, der måske kan redde klimaet!
Klik her og hjælp med at bringe dette forslag frem til realiteter.
Det er alvorligt ment !
Hilsner fra Thorkil Søe

Baggrund

I en grundig norsk E-bog Radon, Lungekræft og LNT-modellen finder man mange interessante vurderinger om stråling og helse.
Nedenstående er uddrag fra dette.
________________________________________________________________________
Like etter Tsjernobylulykken bestemte helsemyndighetene at den øvre grense for radioaktivitet i matvarer skulle være 600 Bq/kg
Senere fikk reinkjøtt en grense på 6000 Bq/kg.

En god del kjøtt av sau, og særlig rein, har inneholdt betydelig mer enn dette.
Er det farlig å spise slikt kjøtt?
En middag med kjøtt som inneholder 10 000 Bq/kg gir en ekstra stråledose som tilsvarer en flyreise til Syden.
Dosen er fordelt over et helt år. Vi kan spise et par hundre slike middager i året før stråledosen blir like stor som den dose vi får (i gjennomsnitt) fra naturlig stråling!
Vi mener at det er uheldig å fiksere en bestemt grenseverdi gitt i Bq/kg. Derimot bør vi satse på å gi informasjon om stråledoser ved inntak av kunstige radioaktive isotoper.


Fra en anden (også norsk) kilde
citeres følgende:
Lave doser av stråling ser ikke ut til å være farlig, og det fins ganske mye forskning som peker mot at lave stråledoser til og med kan være bra for oss (Google “hormese” eller “hormesis”).
Å “regne seg frem til” at det blir 500 ekstra kreftdødsfall i Norge på grunn av Tsjernobyl, er 100 % useriøst og uetisk.