Archives for posts with tag: omkostninger

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

______________________________________________________________
Nedenstående er et uddrag af en meget længere side, der generelt prøver at vurdere den Europæiske energisituation.
Se http://wp.me/p1RKWc-af
Naturligvis kom der mere med.
Helt nede, om kulkraft og industriens kamp mod kernekraft.
Måske finder man en rygende pistol.

OK

Typisk er oplysninger fra External costs of coal, hvor tabel 1 indeholder en grundig vurdering af de mange forskellige miljøomkostninger fra brug af kul.
Resultatet, der er baseret på forhold i USA, angives til mellem 87 og 289 €/MWh
Denne store afvigelse kan bedst ses som et resultat af kommunikations-kampen mellem miljø-forkæmpere og industriens lobbyister.

IMF citeres for at ca. 6,5 % af verdens gross domestic product (GDP) bruges til subsidier for fossil energi. $ 10 millioner per minut.
Dette enorme beløb er i overensstemmelse med oplysninger fra EurActiv.
Også fra EurActiv haves følgende:
Subsidier til fossile brændstoffer medfører enorme omkostninger, der belaster de almindelige skatteydere.
Rapporten angiver at dette tilskud i G20 i 2015 nåede op til USD 452 billion (milliarder)
Dette omfatter ikke de meget større omkostninger i form af helbredsskader og forurening af miljøet.
For ikke at tale om klimapåvirkningen.

denne side findes detaljer med oplysninger om forskellige lande.
Det angives at EU har en mindre andel i dette.

The Energy Collective giver en oversigt over produktion og subsidier i USA. (2015)
Følgende er et uddrag:

– – Energikilde . . . . Del af forsyningen . . . Tilskud
– – Kul, Gas og lign. . . . . 64 % . . . . . . .. . 1 €/MWh
– – Kernekraft . . . . . . . . . 19 % . . . . . . . . . 2 €/MWh
– – Vandkraft . . .. . . . . . . . 7 % . . . . . . . . . 2 €/MWh
– – Solenergi (PV) . . . . . . .1 % . . . . . . . . 260 €/MWh *)
– – Vindkraft . . . . . . . . . . . 7 % . . . . . . . . . 33 €/MWh
*) Det kan formodes at det lave tal (1 %) dækker over at en stor del af solenergien bruges direkte uden at gå over måleren.

Artiklens tilsyneladende formål er at vise at det ikke vil flytte meget at fjerne tilskud til brug af kul.
For den mere klimabevidste viser tallene, at der er brug for:
– – – Afgifter på forurening.
– – – Ligeværdighed for kernekraft og andre ikke fonurenerene kraftkilder.

For at øge forvirringen cieteres følgende fra IEA:

 • OECD IEA anslår at globalt bidrag til fossile brændstoffer beløb sig til 409 billioner USD i 2010 sammenlignet med omkring 300 billioner USD i 2009.
  Den detaljerede oversigt dækker over 250 mekanismer, der understøtter produktion og anvendelse af fossile brændstoffer.
  Omkring 54% af støtten til fossile brændsler gik til petroleumssektoren.

Disse 409 billioner viser sig at være ca. 8 % af det ovenfor angivne
10 millioner per minut!
Men USD 800.000 per minut er da også penge.

August 2017 får vi tilsvarende oplysninger: 6.5% of global GDP
Selv om forvirringen er stor er der tydelige tegn.
OG
December 2017 læser man følgende, også på netavisen The Energy Collective.
Støttereformen for fossilt brændstof var højt på dagsordenen på parternes klimaændrings konference (COP 23).
Eksperter og politiske ledere sendte gennem, oplysninger om adskillige hændelser, et klart signal om hurtigt at reformere subsidier for fossile brændstoffer.
Noget som lå på over 425 mia. USD i 2015

Det ser ud som om der er ved at ske noget.
En anden skribent, også på The Energy Collective, gentager: (2017)
Reform af subsidier til fossile brændstoffer var højt på dagsordenen på UN Climate Change Conference (COP 23).
Eksperter og politiske ledere sendte et klart signal om hurtigt at reformere subsidier til fossile brændstoffer, som lå på over 425 mia. USD i 2015.

Som så ofte er det tilsyneladende umuligt at nævne ordet kernekraft.

Mere hjemligt er oplysninger fra Subsidies and costs of EU energy. (2014) Også her er man tilsyneladende ærlige og giver oplysninger om spredningen på de mange data.
Først får man følgende oplysninger om .Levelised cost, der er omkostningerne for kraftværket. (side x – romertal 10)
– – – Kul . . . . 75 €/MWh
– – – Gas . . . .95 €/MWh
– – – Olie . . . 260 €/MWh
– – – Sol . . . . 175 €/MWh (meget store variationer)
– – – Vind . . . 100 €/MWh

Side 37 findes, hvad her kaldes Extrenal Costs:
– – – Kul og brunkul . . 90 €/MWh
– – – Gas . . . . . . . . . . 35 €/MWh
– – – Olie . . . . . . . . . . .88 €/MWh
– – – Kernekraft. . . . . . 22 €/MWh
– – – Sol . . . . . . . . . . . 15 €/MWh
– – – Vind . . . . . . . . . . . 4 €/MWh
Her dækker Extrenal Costs miljøudgifter i videste forstand, ikke kun forurening, men også fx ’brug af begrænsede ressourcer’.
Men ikke backup, net-tilslutning og lignende, som er forsøgt behandlet på en anden side: http://wp.me/p1RKWc-af

En tilhænger af kernekraft fremhæver naturligvis at der er næsten uanede reserver af uran og thorium.
Således synes det urimeligt at medtage 16 €/MWh som ’Depletion of Energy Resources’ for kernekraft.
Dette er næsten det samme som angivet for kul og olie, hvor i hvert fald olie er en begrænset resurse.
Denne høje værdi kan kun opfattes som et, af de desværre mange, forsøg på at bringe kernekraft i et dårligt lys.

Ved vindkraft bruges Neodymium i generatorene. Dette er en helt anderledes begrænset reserve. Derfor kan det undre at vindkraft ikke er pålagt omkostninger for ’Depletion of Energy Resources’.
Samtidigt undrer det at ’Climate Change’ (CO2) for fossile brændsler ikke er sat højere end 40 €/MWh

Livstids-forurening

Hvis man går et skridt videre og vurderer CO2/MWh for hele kraftværks levetid vil det forbavse at kernekraft ligger langt under alle andre kraftkilder.
CO2 per kWh

Dødsfald i Kulminer

Når talen er om dødsfald i forbindelse med uheld i kulminer giver World Nuclear følgende oplysninger.
Kinas samlede dødsfald fra kulminedrift, før 2008, var i gennemsnit godt over 4000 pr. år.
På verdensplan angives følgene:
I 1950’erne var det årlige dødstal i verdens kulminer 70.000, i 1980’erne var det 40.000 og 1990’erne, det var 10.000.
Ukraines kulminde dødsafgift har været over to hundrede om året.
Wikipedia giver en detaljeret opgørelse.

Drag selv konsekvenserne og sammenlign med dødstal fra A-kraft.

Energi og .Helbred

Dette link refererer til en meget grundig vurdering af personskader i Europa. (England)

 • Tabel 2 omhandler person-skader pr TWh for forskellige former for produktion af energi.
 • Længere nede, på Figur 3, inkluderes udledning af drivhusgasser.
 • I begge tilfælde ses hvorledes skader fra atomkraft er relativt meget små.
 • I, hvad næsten er en bisætning, bekræftes hvorledes “the public” har en større frygt for atomkraft og dets virkninger – sammenlignet med eksperter.
 • Selv om det næppe er mere end en påstand nævnes at der i de kulkraft-forurenede områder i Kina er der “fundet” skader på børns DNA

Backup og Forsyningssikkerhed

I stedet for at skrive endnu mere, henviser jeg til en anden side: http://wp.me/p1RKWc-af
Brug søgemaskinen (ctrl + f) og find .backup

Carbon Capture Store (CCS)

Med mellemrum er dette en ny kanin, der trækkes op af hatten når man kryber udenom A-kraft.
Naturligvis prøver man at skaffe aflad med Carbon Capture Storage.
Hvis meget udførlige oplysninger fra The Energy Collective står til troende har det ingen fremtid.
Dette kommer frem igen (august 2017) Carbon Capture Dream Dying.
Men i Norge vil man prøve at komme videre.

Mon ikke vi nu skulle være enige med New Scientist

Kulkraft er meget mere skadeligt end kernekraft.
dodsfald-ved-kraftkilder

En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at antal af dødsfald ved Tjernobyl ikke er 9000, men snarere under 50
Et andet tal – 2000 – fås hvis man medtager dødsfald i forbindelse med de store og stort set unødvendige evakueringer.
Hvis evakueringsdødsfald ikke medregnes vil tallet for dødsfald komme under 50

En rygende pistol ?

På netavisen Atomic Insitghts finder man en lang artikel, der tilsyneladende viser at det var kulindustrien, der stod forrest i kampen mod kernekraft.
– – – “De var de første til at fremkomme med modstand mod
– – – brugen af skatteydernes penge til støtte for udviklingen af
– – – atomkraftværker.”
Man kan mene at her har vi “Den rygende pistol”.

Nu, da klimaet er ved at løbe løbsk, ser man, også fra Atomic Insights, at kulindustrien helt tilbage i 1948 arbejdede for at dæmonisere kernekraft.

Samtidigt forklares at det nu er gasleverandørerne, der argumenterer for sol og vind.
Fordi der derved bliver behov for backup.
Jeg citerer fra Reuters
– – – Vil du være overrasket over at lære at
– – – olie- og naturgasselskaberne klart forstod
– – – at sol og vind passede godt ind i deres hovedprodukt?
– – – Derfor er de kun alt for glade for at investere i,
– – – og derved fremme, sol og vind.

Endnu en konspirationsteori går ud på at kampen mod atomkraft også støttes af stålindustrien, der ser en god forretning i produktion af tårne til de mange vindmøller. (2018)

EU prøver men er for svag.

Der er for mange smuthuller.

Nu kan det næppe fortsætte med at være en hemmelighed.
August 17 2017, ser man en artikel i the Guardian.
Her angives at fossilt brændstof globalt modtager omkring $5 milliarder årligt som skjulte tilskud.
Dette skulle modsvare 6,5 % af globalt GMP.
Hvis skader fra luftforurening medtages, vil dette tal formentligt blive højere.

Der skelnes mellem
– – “Pre-tax subsidies” og
– – “Post-tax subsidies”

Nu, når det kommer nærmere os

Fra Information 2017 aug. 28
Ved siden af CO2-udslippet koster brunkulkraftens giftige emissioner ifølge en forskningsrapport fra Universität Stuttgart op mod 20.000 menneskeliv årligt i Europa.

z-kirkeTyskland forurener med afbrænding af kul.
Men drømmer om at blive mere grøn.
I mellemtiden ødelægger men både landsbysamfund og en historisk kirke.
For at få mere brunkul.

Der tales meget, men vi mangler virkelighed.
Jeg har prøvet at behandle den tyske virkelighed på en anden side.

Polen

På netavisen The Energy Post omtales eventuel hjælp til Polen i form af kernekraft fra Ukraine.
Her læser man:
I juni 2017 fremlagde det polske øverste revisionsorgan imidlertid en rapport, der viste, at kulsektoren havde modtaget subsidier på 15,4 mia. Euro mellem 2007 og 2015.
Dette er ca. 17 000 EUR om året pr. Kulminearbejder.
Dette kan synes en rimelig pris at betale for at vinde et valg.
Hr. Tusk mente det, det mente PiS-partiet også.
Hvad den polske samfunds ikke-kulmineringsparti mener er ukendt.

Også på grundlag af dette hævder jeg at energipolitik alt for ofte ikke er bestemt af logik, men et ønske om vælgertilslutning.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Verdens kendte reserver

z- Fossile Reserver.png
Klik på tabellen for at få fuld størrelse.

Historisk udvikling af jordens temperatur

Global temperatur
Det er fristende at skyde skylden på vores brug af fossile brændstoffer.

Der tales meget om smarte løsninger.
En tilhænger af kernekraft savner realiteter.

2018 Oktober ser man at Greenpeace Japan er imod de mange nye kulkraftværker.
OG
Japans kulfyrede kraftværker beskyldes “for at forårsage tusindvis af tidlige dødsfald”
Tro det, eller ej:
2018 cirkulerer rygter om at Greenpeace overvejer at gå ind for kernekraft som “et mindre onde”

Og så November 2018 kommer der mere – mest i forbindelse med Californiens grønne bestræbelser.
Her er det forbes.com der skriver:
I 2016 modtog vedvarende energikilder 94 gange mere i amerikanske føderale subsidier end atomkraft og 46 gange mere end fossile brændstoffer pr. enhed produceret energi.
I mellemtiden indrømmer et stigende antal analytikere, at et elnettet, der er afhængig af atomkraft, ikke har brug for sol og vind.
Mest foruroligende, tilføjes det at sol og vind, som bidrag til et nukleart net ville kræve afbrænding af mere fossile brændstoffer, normalt naturgas, som nødvendig backupkraft.
Da det bliver mere og mere tydeligt, at Tyskland ikke vil kunne opfylde sine klimamål.
Således kommer det under kritik fra ledende “grønne” energimedlemmer.
De frygter at Tysklands dårlige resultat på klimaforandringer diskrimerer vedvarende energi som en løsning for klimaændringerne.

Fra netavisen Forbes.com får man følgende:
Alle har hørt om CO2-emissionerne fra forskellige energikilder.
Kuldkraften giver det største fodaftryk.
For hver kWh produceret energi efterlades ca. 900 gram CO2.
Således efterlades hvert år, fra afbrænding af kul over 14 mia. tons kuldioxid.

På netsiden Forbes.com finder du følgende forfærdelige spørgsmål:
Hvor dødbringende er din kW?
Fra dette link citerer jeg.
Det faktiske antal dødsfald i Kina fra kulbrug oversteg sidste år 300.000
Og
Stadig dør ca. 10.000 fra kulbrug i USA hvert år og et andet tusinde fra naturgas.
Ovenstående tal er nok nærmere til en tiendedel af hvad man kommer frem til hvis luftvejssygdomme medtages.
Og
Rædslerne er ikke beskrevet før man omtaler den lurende klimakatastrofe.

Allerede dette er alt for meget.
Alligevel finder man mere på https://wp.me/s1RKWc-4b

Endeligt er det Forbes.com, der skriver:
I 2016 modtog vedvarende energikilder
bla– 94 gange mere i amerikanske føderale subsidier end atomkraft.
Og
bla– 46 gange mere end fossile brændstoffer pr. produceret enhed.

Asken

hober sig op og er et begyndende problem ved risiko for katastrofer, men også forurening af grudvand.

Tilbageblik

1979/1980 udsendte OOA, en pjece på 12 sider i farver.
Den havde overskriften:
”OOA’s FOLKEPJECE: Danmark uden atomkraft.”
I pjecen hedder det: ”Danmark har masser af olie og naturgas”, og ”Kul til flere hundrede år”.
– – – ”For at kunne dække mere end 1/3 af strømforbruget med vindkraft, må man kunne oplagre energien.
Det kan man bl.a. gøre med trykluftlagre, som vi kender allerede i dag. Eller med svinghjulslagre, som nu er under udvikling.”

Nu 40 år senere må vi indse at teknologi til lagring aaf vindkraft i stor skala stadigvæk ikke er lige om hjørnet.

Hvis du skriver om Three Mile Island, Tjernobyl og Fukushima som om det er tre alen ud af et stykke.
Så føler jeg at det er nødvendigt at bede dig læse følgende:
Three Mile Island: http://wp.me/p1RKWc-15d
Tjernobyl: http://wp.me/p1RKWc-KH
Fukushima: http://wp.me/p1RKWc-KJ
Det er måske lidt meget forlangt og hvis du ikke har tid, så OK
_______________________________________________________________________

Men hvis du ikke VIL læse sådan noget – Fordi det – – –
Ja så tillader jeg mig at referere fra en samtale med en meget god dansk missionær i Tanzania.
Jeg havde sagt noget, der forudsatte Darwinisme og udviklingslære – – –
Han sagde:
”Thorkil, det må du ikke sige. Du ved jo at jeg er fundamentalist.”

Hvis du, trods naturlig uvilje, har sat dig ind i forskellighederne, så stiller jeg et hypotetisk spørgsmål:
Du har en stor pose penge, som skal bruges i Langtbordestan.
Man vil have kernekraft fordi man vil mindske, ikke bare antal af dødsfald i kulminer men også forureningen.
Du skal beslutte om man skal have:
– Et stk. EPR, der som vi ved, vil have en FANTASTISK stor sikkerhed.
Eller
– Tre APR-1400, som dem der eksporteres fra Korea.
Disse tre reaktorer vil kun få en MEGET stor sikkerhed. Men vil til gengæld afværge tre gange så mange dødsfald og forurening.
——-Finland valgte og fortrød.
——-United Arab Emirates valgte.
——-England har kun lige valgt.
Hvad ville du vælge?

For at hjælpe lidt på vej nævner jeg noget andet – også fra Tanzania.
En student skulle præsentere sit eksamensprojekt.
Hun havde projekteret en omfartsvej for en by hvor den gennemgående trafik var en stor udfordring.
Til sidst blev hun spurgt om hun så ville anbefale at dette projekt blev realiseret.
Til alles overraskelse svarede hun:
Hvis formålet er at redde menneskeliv, bør pengene bruges til at bekæmpe koleraen!

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
_______________________________________________________________________
Af grunde der ikke er forstået, bliver energi fra sol og vind er betegnet som “Vedvarende”.
Denne betegnelse bruges i modsætning til energi fra både fossile brændsler og fra kernekraft.
I bedste fald er det sidste en fejltagelse.

Glem ikke
Der er masser af “brændsel” til fremtidens kernekraft

Med tilgængelig teknologi der er nok atomenergi til de næste 100 år.
Ved hjælp af teknologi, der er under udvikling vil der være nok til mere end 1000 år.
Med ny teknologi (Thorium), der er lidt mere ud i fremtiden, vil der være nok til måske 100.000 år.
Hvis / når fusion-energi udnyttes. Så vil være nok indtil jorden opsluges af solen som en rød gigant.

OK
Fortalere for energi fra sol og vind insisterer på at bruge falsk varebetegnelse når de insisterer på at blive kaldt vedvarende.
Ligeledes var det falsk varebetegnelse da det tidligere Østtyskland blev kaldt DDR. (Tyske DEMOKRATISKE Republik.)
I folkemunde: “Det Såkaldte”.

MEN
Sol og Wind er IKKE bæredygtigt

I Australien overvejer man at forbyde mere energi fra vind.
Fordi det allerede nu er årsag strømafbrydelser.
“Vi synes allerede at være nået grænser med hensyn til upålidelig elforsyning.”

“De fleste mennesker er begyndt at indse, at den varierende elektricitet ikke er meget værd.
Og
Det kan endda have negativ værdi, når omkostningerne ved alle de nødvendige tilpasninger for at gøre den anvendelig medregnes.”

Stikket trækkes Snart vil det være nødvendigt at afbryde.
Et eller andet sted.
Jeg er sikker på at du ved hvor.

Ja det er realiteterne
Ikke bare i Australien


Duck curve result (2)
Denne graf taler for sig selv.

Europa

Grafen nedenfor viser priserne for elektricitet i Europa relateret til installeret kapacitet på strøm fra sund og vind.
Selvom grafen er interessant, skal det bemærkes, at priserne givet synes at være “Forbrugerpriserne” (inkl. skatter og tilskud)
I modsætning til det jeg anser for sagens kerne: “Produktionsomkostninger”.
De lande, der er markeret med rødt er lande med “økonomiske problemer”
Pris for EL versus installed VE.png
Her vil jeg nævne, at udtrykket “Installeret kapacitet” på en eller anden måde er vildledende.
Selv om det bruges meget når man ønsker at glorificere udbytte fra sol og vind, så er det alligevel (groft) vildledende.

Det er nødvendigt at korrigere for “Udnyttelsesgraden”
(Produceret effekt divideret med maksimalt tilgængelige, det man optimistisk kalder “Installeret Kapacitet”.)
Vind Danmark: 25 – 50%
Vind Tyskland: mindre end 30%
Sol Tyskland: ca. 18%

@ Bentvels
From work at different universities, I have learned that future upgrades depend on:
“Write something about something or bee lost at the next line of promotions.”
Of course it is unwise to pee against the wind and often “university research” show the result.

Although I am afraid of being rejected beforehand, I dare to make reference to World Nuclear.
http://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-and-health/nuclear-radiation-and-health-effects.aspx
From this I quote:
Some 75,000 children, born to parents who survived high radiation doses at Hiroshima and Nagasaki in 1945, have been the subject of intensive examination.
This study confirms that no increase in genetic abnormalities in human populations is likely as a result of even quite high doses of radiation.
Similarly, no genetic effects are evident as a result of the Chernobyl accident.

For me the subject had enormous interest and it ended up with a WordPress site: http://wp.me/p1RKWc-ea
If you go in, you will see that I have plenty of references.
Similarly, I was shocked, when I realized, that there is very little correlation between radiation and cancer.
Also this resulted in a WordPress site: http://wp.me/p1RKWc-1iq
The anti-nuclear fear may have culminated in the widespread belief that Plutonium is the most dangerous substance known to mankind.
Also this has no hold in realities. See http://wp.me/s1RKWc-46

Brugt 2017 08 21

@PHK

Active Measures

https://en.wikipedia.org/wiki/Active_measures

The Clean Energy Information Association has published a small leaflet with the following.
_________________________________________________________________________

ARGUMENTS

# 1 Low environmental impact

Nuclear power is just as environmentally friendly as wind, solar and hydro power.

The total environmental impact of nuclear energy, incl. the fuel cycle is in line with the load of wind and solar power.

# 2 Great Security

No people have ever been harmed by emissions from western nuclear plants.
Neither in the operation of the works nor in the transport and storage of the radioactive waste.
The experience gained from all Western nuclear power plants since 1956 is more than 16,000 operating years without injury to humans.
The accident in Fukushima March 2011 does not change this situation.
The UN Scientific Committee on the effect of radiation says:
“No visible increase in cancer or other diseases is expected.”

# 3 Nuclear power requires small amounts of fuel and produces small amounts of waste

To produce approx. 1/3 of Denmark’s annual consumption requires approx. 30 tons of fuel at a nuclear power plant or 3,000,000 tons of coal at a coal-fired power station.

The nuclear power plant leaves 1.2 tons (0.5 m ^ 3) of high-level radioactive waste after recycling and emits little CO2 from mining m. M.
The coal-fired power plant leaves 300,000 tonnes of ash and 8,500,000 tonnes of CO2.
Some countries have so far chosen not to recycle the spent fuel.
In that case, the amount of radioactive waste to be deposited increases.

# 4 Cheap and Stable Electricity Supply

Nuclear power is the cheapest CO2-free energy source for stable electricity generation.
New nuclear power plants will supply up to 35 øre / kWh, while wind power in Denmark will supply up to 105 øre / kWh.

Even with a wind power generation in Denmark corresponding to about 1/3 of the electricity consumption, winds in a total of approx. 1,000 hours (42 days) only cover less than 10% of our electricity consumption.
During these periods, the electricity supply comes from Norwegian hydropower of Swedish hydropower and nuclear power.
Large investments in wind power therefore require extra reserve power or security for imports and thus dependence on other countries.
The world’s nuclear power plants run an average of 75% of the time, but the best ones are above 90%
Therefore, nuclear power is a stable source of energy.
The existing nuclear power plants supply very cheap electricity.

# 5 Stor forsyningssikkerhed

The world’s uranium deposits last for hundreds of years.

With future reactor types or with thorium as fuel, the deposits last for several thousand years.
The majority of the world’s deposits of uranium and thorium are found in politically stable countries.
Is nuclear power plant can have fuel for 10 years of consumption in stock.

# 6 Denmark has one of the highest in the EU
CO2 emissions

In Sweden, where half of the electricity production comes from hydropower and half from nuclear power, the production of a kWh of electricity creates a CO2 emission of 15 grams.
In Denmark, emissions are 300 grams per. kWh

In 1971, the emissions per. almost native to Denmark and Sweden:
11.1 tonnes (DK) and 10.2 (S)
2010, the same numbers were 8.48 (DK) and 5.07 (S)
Sweden built 12 nuclear reactors in the period 1971 – 1985
Denmark’s emissions of CO2 could have been at least 25% less if the Folketing had not stopped the pre-1985 plan for building nuclear power plants in Denmark.

# 7 Nuclear power is good for the environment

With nuclear power, we can free ourselves from the dependence on fossil fuels and reduce our CO2 emissions by at least 25%

By 2030, Denmark can reduce the proportion of fossil fuels in the electricity supply from 66% in 2010 to 10-20% by the construction of four nuclear power plants.
Alternatively, electricity generators in Denmark can participate in foreign nuclear projects.
In all cases, up to 30% of the supply could come from wind, biomass and waste incineration.
Wind power is highly fluctuating and therefore cannot supply the power that must always be available (base load)

MYTH

# 1 Nuclear waste is radioactive for more than 100,000 years

The actual waste will have lost much of its radioactivity after 50 years.

After 400 years, the waste will have the same radioactive level as uranium ore.
After 600 years will be as radioactive as garden soil.
If, however, the recycling of spent fuel from nuclear power plants fails, it will be radioactive for an extended period of time.

# 2 Radioactive waste cannot be stored safely

That’s not true.
The waste from over 50 years of use that nuclear power has so far been stored without a single case of hazardous release to the environment.

The amount of high radioactive waste is so small that it can easily be stored at the nuclear power plants or at recycling facilities.
The spent fuel from 40 years of operation of a reactor can stand in a building that is 100 m long 30 m wide and 23 m high.

# 3 Denmark does not use nuclear power

That’s not true. Denmark’s electricity supply today contains 10-20% nuclear power from our neighboring countries.

In the future, Denmark will import much more electricity when the wind is weak.
Because our coal and gas-fired power plants will be phased out.
That will mean an increasing share of nuclear power.
Denmark can invest in and receive power from new nuclear power plants being built in our neighboring countries.
They are being built anyway – so why not join?

# 4 People would rather be free of nuclear energy.
This is especially true for those living close to a nuclear power plant

That’s not right.
All studies on people’s attitudes to nuclear power show that the support for nuclear power increases the closer you live at a nuclear power plant and the more you know about and have personal experience with nuclear power. >

American writer Gwryneth Cravets was an opponent of nuclear power for many years.
After several visits to nuclear power plants and intensive research, he changed his mind and wrote the book:
“Power to save the World. The Truth about Nuclear Energy. ”
Similarly, James Lovelock (originator of the GAIA theory) and Patrick Moore (co-founder of Greenpeace) have changed attitudes and are now supporters of nuclear power.

# 5 If you say yes to nuclear power, you also say yes to nuclear weapons

That’s not true.
Western nuclear power plants have nothing to do with nuclear weapons.

The link between nuclear power and nuclear weapons is a politically created fear that is unfounded.
Western nuclear power plants cannot be used in the development or production of nuclear weapons.
On the contrary, the nuclear power plants are used to burn (use) nuclear explosives, thereby removing the threat from the many nuclear bombs stored from the Cold War.

The writings above

is a copy of material authored and published by the association REO
(Clean Energy Enlightenment)
This association, of which I am a member, advocates a stable, environmentally friendly and economical electricity supply – ie. nuclear power.

If the above is not sufficient, more can be found on another block Thorkils Thoughts, for which I am responsible.
Use the search engine (Ctrl + f) and enter the topic you want to elaborate.
Click on the yellow one. Or on pictures to get full size.
I hope this can open up to factual understanding of the troublesome reality.

Greetings from Thorkil Søe
Phone 5117 1936
thorkilsoee@gmail.com

And more, almost similarly, from the University of Norway
https://titan.uio.no/node/2531 and https://titan.uio.no/node/2803

https://www.energy-supply.dk/article/view/563676/danmark_far_verdens_laengste_kabel?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily kabel til England

Emission cuts: We’re two-thirds below what’s needed, UN says
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/emission-cuts-were-two-thirds-below-whats-needed-un-says/

Climate change victims need refugee status, report claims
http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/climate-change-victims-need-refugee-status-report-claims/

CO2 i Europa kunne ikke holde nedgangen og steg lidt 2017
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/eu-carbon-market-emissions-rise-for-first-time-in-7-years-in-2017/

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
_____________________________________________________________________________
Da titlen på denne side er om kernekraft vil jeg starte med at spørge:
———- Er kernekraft værd risikoen?
Øjeblikkeligt vil jeg vende spørgsmålet til:
———-Er farvalg af kernekraft værd klimaskaderne?

For at sætte emnet i relief føler jeg at det er nødvendigt at starte med nogle eksempler for at vise hvorledes vi vurderer begrebet risiko.

En tilfældig kugle

Teoretisk set er det muligt at blive ramt at en vildfarende kugle fra et bandeopgør eller en terrorrists ønske om død og ødelæggelse.
Alligevel vil vi anse det som tåbelig overforsigtighed hvis man ifører sig
en skudsikker vest inden man går til postkassen med et brev.
Men du tager sikkerhedsselen på. Ikke kun fordi politiet kræver det.

National Geographic.

Fra et særnummer om kernekraft fra National Geographic erindrer jeg følgende:
Tilsyneladende er man mere død hvis man dør som følge af radioaktivitet.

Manden fra Nigeria.

Da der var megen omtale om et terrorist-angreb i Paris, sagde en af patienterne på Rigshospitalet noget i retning af:
“Ja det er hvad vi har, næsten dagligt — hjemme i Nigeria.”

Hvad er sikkerhed?
Hvordan opfattes sikkerhed?

Allerede her kommer jeg til at stille spørgsmål, til hvilke jeg ikke kan give et svar.
Dog vil jeg fremhæve at ønske om 100 % sikkerhed er en illusion.

Det ulogiske menneske

Jeg vil starte med at vise et eksempel på hvordan vi ikke er i stand til at vurdere begrebet sikkerhed – på logisk vis.

Ferie i Jugoslavien
I de gode gamle dage havde mange tyske turister en god ferie i det, der dengang var et fredeligt Jugoslavien.
Naturligvis var der nogle som hjem i en ligkiste.
———-You konow: Bad roads and bad drivers.
Men et år kom en mand hjem med kun et ben fordi det andet var spist
af en haj!
Det følgende år var turiststrømmen halveret.
Naturligvis kom situationen snart tilbage til det normale.

Utroværdige “Oplysninger”

Af grunde, der bedst forstås af andre, er der næsten ingen grænser for de fejlagtige “oplysninger”, der flyder ud af medierne.
Mest fra såkaldt grønne organisationer.

Greenpeace
På en anden side har jeg vist at Greenpeaces Troværdighed er en Myte.

Danmarks Radio
På denne side har jeg vist hvorledes Danmarks Radio har givet klart misvisende oplysninger i forbindelse med katastroferne ved Tjernobyl og Fukushima.
På trods af opfordringer lykkedes det ikke at overtale Danmarks Radio til at dementere.

Oceanet ved Fukushima
Sidst på denne side kan man følge de uhyrlige påstande fremsat af unavngivne kilder.

Det egentlige emne:

(Overflødig) sikkerhed ved Kernekraft

Efter disse indledende vurderinger, kommer jeg til det, der måske er sagens kerne.

Dilemaet for vestlig kernekraft

Naturligvis vil man undres når man ser følgene:
– – – Billigste kernekraft fra ’gamle anlæg’ (Sverige): 26 €/MWh
– – – Billigste kernekraft fra nye kraftværker (Korea): 27 €/MWh
– – – Dyreste ny kernekraft (Hinkley Point C): 124 €/MWh
– – – Rusland: Tilbud til Østeuropa (2017) 50 €/MWh
en anden side har jeg søgt at give lidt af en vurdering.

Den meget omtalte reaktor EPR

Core Catcher
Et af de kostbare sikkerhedssystemer i den katastrofalt dyre reaktor EPR er en såkaldt Core Catcher.

Selv om nødkølesystemet, helt naturligt, er med megen ekstra sikkerhed går man et skridt videre og siger:

Hvis der samtidigt sker en fejl på alle fire uafhængige nødkølesystemer, skal dette system ‘opfange’ den smeltede kerne, som i fagsproget kaldes corium.
Alene denne core catcher og ekstra forstærkning af reaktorindeslutningen gør EPR 15 % dyrere end en anden generations-reaktor.

EPR Core Catcher
Denne core catcher ville ikke have haft betydning og ville ikke have afhjulpet nogen skade i forbindelse med de over 15.000 reaktor-år, der
har været kernekraft i Vesten.
De fire uafhængige nødkølingssystemer i fire forskellige bygninger er i sig selv en kostbar (overdreven?) sikkerhed, der medfører forøgede udgifter til reaktorindeslutningen.

Hvis tilgængelige oplysninger står til troende vil return period for en kernenedsmeltning på en sådan reaktor være to millioner år.
I betragtning af at kernenedsmeltningen ved Tree Mile Island ikke medførte personskader – Ja så føles det som berettiget når reaktorer fra Rusland, Kina og Korea er uden denne og andre (unødvendige?) detaljer.

Fit for the market?
På netavisen Energy Post finder man en grundig vurdering af det
nagende problem:
Is the EPR nuclear reactor fit for the current market?
Det følgende er hvad jeg anser for hovedpunkterne.

 • Før katastrofen ved Fukushima valgte UAE et kendt og afprøvet design (generation ll+) fra Korea i stedet for det avancerede, uprøvede og dyre EPR
  Det antydes at valget måske havde været anderledes hvis udbudsrunden havde været post-Fukushima.
  ——–“One could say that EPR’s design was “over-delivering” in ——–terms of safety for 2009 Abu Dhabi (UAE)
  ——–But is actually well-suited in a post-Fukushima world.”
  Jeg tilføjer og ændrer til at skrive: “I et post-Fukushima hysteri.”
 • I England er man tilsyneladende bange for at en meget kraftig solstorm kan ødelægge computersystemerne.
  I år 992 var der en solstorm, der ville være katastrofal i dag.
  Men katastrofale solstorme er uhyre sjældne og vil blive varslet i tide således at man kan tage nødvendige forholdsregler.
  ——–“In addition, new requirements from the UK regulator – such ——–as the existence of a non-computerized safety system imply ——–that additional costs must be undertaken”.
 • Andre lande har andre, fordyrende og tilsyneladende urimelige, krav.
  Også disse krav er i realiteten et fordyrende ønske om mere (overflødig ?) sikkerhed.
 • Man fristes til at beskylde nationale sikkerheds-enheder for at fastsætte specielle regler for derigennem vise at:
  “Se hvor forsigtige vi er. – – – –
  Vores arbejde viser at vi ikke er overflødige”.
 • Her kan det endog siges at EU mangler harmoniserede bestemmelser for mange detaljer.
  Forskellige sikkerhedskrav besværliggør således både planlægning og godkendelse.

Filter ved Barsebäck

I forbindelse med reaktoren ved Barsebäck havde man et filter med 17.000 tons granitskærver.
Sådant et filter blev anbefalet og ville have været på sin plads ved Fukushima hvor der var en kendt fare for jordskælv og tsunami.
Men det vil næppe være relevant (være overflødigt) ved de reaktorer, der har været og vil blive aktuelle i Europa.

Deponering af affald


Svensk affald
Igen og igen hører man at affaldsproblemet ikke er løst.

I stedet for at tage denne – oplagt forfalskede – påstand op til en saglig diskussion er man, efter min mening, hoppet på den sædvanlige limpind og har ‘sådan bare’ forøget sikkerheden.
Langt ud over hvad der er nødvendigt.

Selv om omkostningerne er små er det næsten latterligt at se hvorledes man går zik zak dybt ned i bjerget.

I sammenligning med værdien af den energi, der er produceret er denne absurde ekstra sikkerhed kun småpenge.
Men tendensen er tydelig.
OG
Modstandere benytter naturligvis lejligheden til at sige:
“Der kan du se hvor farligt det er.”

Hvor meget skal deponeres?

Hvis oplysninger fra World Nuclear står til troende er der diskriminerende og overflødige sikkerhedskrav så snart der er tale om kernekraft:

For eksempel:
Skrot stål fra gasanlæg kan genbruges, hvis det har mindre end
500.000 Bq/kg radioaktivitet (undtagelses niveauet).

– — [En Bq er et radioaktivt henfald per sekund]
Dette niveau er dog tusind gange højere end det tilladte niveau for materiale (både stål og beton) fra den nukleare industri.
Her kan alt over 500 Bq/kg, ikke blive frigivet fra myndighedskontrol til genbrug.

Selv om teksten er en smule vag, kan det næppe diskuteres at denne faktor 1000 vedrørende hvad der bliver defineret som farligt vidner om overflødige eller bevidst fordyrende sikkerhedskrav i forbindelse med kernekraft.

Tilsvarende ses ved oprydning efter et nedlagt anlæg for produktion af plutonium i USA (Hanford) hvor 0,15 mSv tilsyneladende var “farligt”.
Oplysningerne i ovenstående link udmærker sig ved at være alarmerende, men vage.
Men jeg vil nævne at den baggrundsstråling vi alle sammen er udsat for er omkring 2 mSv/år.
bla Milli Sievert (mSv) er et mål for den biologiske virkning af
bla ioniserende (radioaktiv) stråling og skal ikke forveksles med
bla Beukel (Bq) der er antal radioaktive henfald per sekundet.

For at øge forvirringen nævner jeg at befolkningsgrupper har levet for genrationer udsat for over 50 mS/år, der er ti gange så meget.
Helt uden skader.
Ifølge Videnskab.dk vil 1000 mSv/år ikke være skadeligt hvis det gives
jævnt fordelt over året.
Til gengæld vil 1000 mSv som enkelt påvirkning måske være dødelig.
Men hvis det er jævnt fordelt, så vil organismen har tid til at reparere skader løbene – helt uden gener.

Forurening

Næsten i en sidebemærkning skriver Wikipedia at et ton høj-radioaktivt affald modsvarer en reduktion af CO2-udledning på 25 millioner ton.
Dertil kommer megen anden forurening: Fx kviksølv, arsenik og radioaktive isotoper.
Denne voldsomme forurening udledes ‘sådan bare’ i miljøet,
medens det radioaktive affald fra kernekraft behandles forsvarligt.
Denne forsvarlige behandling af affald er næppe overflødig.
Men til tider føles det at der mangler proportioner.

En logisk vurdering

Jeg vil slutte min usammenhængende vurdering med følgende:

Bekæmpe kolera
En student i Tanzania skulle præsentere et eksamensprojekt.
Hun havde projekteret en omfartsvej for en by hvor den gennemgående trafik var en stor udfordring.
Til sidst blev hun spurgt om hun så ville anbefale at dette projekt blev realiseret.
Til alles overraskelse svarede hun:
”Hvis formålet er at redde menneskeliv bør pengene bruges til at bekæmpe koleraen!”

Tritium

Typisk for den Europæiske overforsigtighed er fx grænseværdier for Tritium:
– – – USA 740 Bq/L
– – – WHO 10 000 Bq/L
– – – Australien 76 000 Bq/L

Konklusion

Hvornår er noget overflødigt?
Egentligt burde jeg standse her og bede dig, min ukendte læser, om at overveje situationen og drage din egen konklusion.

Alligevel kan jeg ikke dy mig for at henvise til andre – mere eller mindre relevante detaljer – jeg i tidens løb har samlet sammen:

Relateret til denne post:CO2-fri energi.png
Hvorfor bliver kernekraft så dyrt?
og
Vurdening af risiko
Naturligvis også:
Greenpeaces torværdighed er en myte
Hvis du ikke er træt, så også:
Personskader fra stråling
Mere specifikt om Tjernobyl
Mere specifikt om Fukushima
Dødsfald ved Tjernobyl
Stråling og cancer
Skader på grund af støj fra vindmøller.
Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

sikkerhedsbarierer