Archives for posts with tag: Tjernobyl

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
__________________________________________________________________________
Even in the debate on nuclear energy, it is hard to find so much misleading “Information” as in the debate on the deaths caused by the disaster at Chernobyl.
In the following I will try to make a summary.

 • When the disaster struck, I was in Tanzania where a friend of mine
  – a good English lady – followed the developments on TV – relaied from BBC.
  When she saw how the radioactive cloud slowly enveloped the whole earth, she went to her sleeping children to say goodbye.
  For now we will soon die all of us.
 • Also the Danish television remained determined to show the horror.
  Shortly after the accident you could hear that there were 1,000 killed and that on satellite photographs you could see the dead bodies on the streets and dead animals in the fields.
  It was added that it could not be ruled out that these figures would be much higher.
  A look at any ordinary Medical Manual would have shown that even if you get a lethal dose of radiation, it will take some time before you get symptoms and you will not ‘just’ wait to die on the street.
  It is still unclear how this, unfortunately not unique, “information” was planted in the media.
  (The total death toll from the disaster was below 50).

As usual Danmarks Radio had no need to go back to the truth.

 • Instead of giving factual information, shortly after the accident the public media “found” highly elevated levels of various forms of cancer.
  This should be seen in the context of cancer from radiation, as well as from smoking and asbestos, do not arise until after a “waiting period” (latency) between 5 and 20 years.
  Less for leukemia or thyroid cancer.
  Also this can be seen in any Medical Manual.
  – – Of course, this may be explained by that it soon became
  – – fashionable to explain all possible and impossible defects
  – – from radiation.
  – – And, of course, hope for compensation.
 • Numerous reports of horrific birth defects in children quickly gave column space for journalists who reported on many (nonexistent?) orphanages.

Here I will add that contrary to expectations, there has NEVER been found increased number of birth defects in children born to survivors of the nuclear bomb attacks on Japan, where there was completely different high emissions. See: http://wp.me/p1RKWc-ea

Of course it was not long before the media began to report on numeroous current and especially future deaths, mainly from cancer.

 • This should be seen in connection to experiences, mainly from survivors of the nuclear bomb attacks on Japan:
 • As time has passed and the survivors started to grow old, it has been possible to realize that ionizing radiation is a [very] weak carcinogen “. Source: BBC
 • Here it was discovered that survivors, who were exposed to 500 mSv or less, had no shorter life than the general population.
  – – 500 mSv as individual exposure will cause minor symptoms
  – – of acute radiation sickness, and is more than 100 times of
  – – what is normally allowed.
  Also this shows that, in contrast to the usual horror stories, the risk of later cancer is very limited.
 • Already in 2006 we could read the result of thorough, and hopefully honest, studies, showing that animals have performed excellently in the areas that have been declared as unhabitable to humans.
  In accordance with experience related to Radiation hormesis there has even been FEWER cases of damage (cancer) to the animals who have taken over the area.
 • And from The Guardian (2015)
  ”Wildlife Thriving around Chernobyl nuclear plant in spite of radiation”, you can get seemingly credible information.

Obviously: All this was “no problem” for the numerous scaremongers:

 • Greenpeace has been out with the following:
  “It is now more than 20 years since the Chernobyl nuclear accident that affected millions of people in western Russia, Ukraine and Belarus. The disaster was the fault of a hundred times more radiation than the atom bombs on Hiroshima and Nagasaki.
  Today, over twenty years later, the nightmare continues for thousands of people. “

Even if you believe this and prefer Greenpeace as a source of honest information, you should try to look at http://wp.me/p1RKWc-mu

 • The record is probably reached with “information” about a million recorded deaths and seven million future.
  One is tempted to say that if we wait long enough, then we will be dead all of us.

Of course you will ask: How were serious scientists lured astray?

After the nuclear bomb attacks, lack of knowledge and a natural desire to be cautious translated into fear of future horrific injuries.
At the same time, it was made into a “law of nature” that future damage should be calculated from the LNT hypothesis that allows calculated statistical predictions.
Although recent data show that this hypothesis is clearly misleading,
Still the LNT is stil maintained stubbornly by “The Establishment.”

Conclution

Although it is difficult to find data which is accepted by everybody, I dare to refer to den E-bogen STRÅLING OG HELSE, udgivet af Fysisk institutt, Det norske matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Mostly from this, I have the following
bla – In connection with the accident (mostly rescue-workers):
bla – Less than 50
bla – Later, as a result of radiation: Probably nil.
bla – Deaths following the forced, but mostly unnecessary, evacuations:
bla – More than 1000

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

______________________________________________________________
Dødsfald i forbindelse med kernekraft bør sammenlignes med dødsfald i forbindelse med andre ENERGIKILDER.
På den måde vil det være urimeligt at diskutere skader ved militære anlæg og ved forskningsinstitutioner.

Saglig diskussion bør naturligvis kun omhandle dødsfald i forbindelse med tænkte fremtidige reaktorer, hovedsageligt i Europa.
Således vil det være naturligt at udelukke den specielt farlige reaktorer ved Tjernobyl.

På samme måde vil en saglig vurdering udelukke diskussion om reaktorerne ved Fukushima, hvor forholdene var specielle og skader fra tsunamien på et stort område var forfærdelige.
På trods af oplagte mangler og på trods af utallige rædselsberetninger var skaderne på reaktorerne meget begrænsede.
—- De tre, der døde på kraftværket, de druknede og
—- de store evakueringer viste sig at være sagligt ubegrundede.

Således vil diskussionen indskrænkes til ulykken ved Three Mile Island.
Her var der tale om meget store materielle skader.
Men ingen personskader fra radioaktivt udslip.
Som ofte i USA udbetaltes småbeløb.
Her hovedsageligt eller udelukkende for tabt arbejdsfortjeneste på grund af forståelige, men unødvendige krav om evakueringer.
Derudover blev næsten det samme beløb brugt til “legal expences”.

Endeligt vil jeg konstatere at der, på trods af ihærdige påstande, ikke har været bare ET ENESTE tilfælde af personskade på grund af radioaktivitet i forbindelse med civil kernekraft i de 50 år der har været kernekraft i vesten.
(Her er der tale om skader, ved den nødvendige minedrift, ved driften af reaktorerne og ved behandling af det, der stadigvæk kaldes affald.)

Hvis du, min ukendte læser, har FAKTUELLE oplysninger, der modsiger dette, så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Fra Climate Ansvers og tidligere også fra Ingeniøren, citerer jeg følgende:

Energikilde – – Dødsfald/trillion kWh – ….- Andel af forsyning af el
Coal – global – – – 170.000 – – – – – – – – (50% global electricity)
Coal – China -…. – 280.000 – – – – – – – – (75% China’s electricity)
Coal – U.S. – -… -. – 15.000– – – – – – – – – (44% U.S. electricity)
Oil – – – – -……- – –36.000 – – – – (36% of energy, 8% of electricity)
Natural Gas -…… – –4.000 – – – – – – – – – (20% global electricity)
Biofuel/Biomass …..- 24.000– – – – – – – – – (21% global energy)
Solar (rooftop) – ..- – – –440– – – – – – – – – (< 1% global electricity)
Wind – – – – –…. – – – –150 – – – – – – – – (~ 1% global electricity)
Hydro – – – – -…. – – –1.400 – – – – – – – – (15% global electricity)
Nuclear – – – – – ….- – – 90 – – – – – – – – (17% global electricity)

Alt tyder på at når der angives 90 dødsfald/TWh er det fordi dødsfald ved Tjernobyl og Fukushima inkluderet – og overdrevne.
Det lave tal for vadkraft tyder på at en enorm katastrofe i Kina er overset.
Desuden savner man oplysninger om “Solar Totalt”

En længere artikel (June 10, 2012), der er i overensstemmelse med ovenstående, findes her.

En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at kernekraft er det eneste realistiske alternativ til kulkraft.
Tilsvarende nævnes at UNSCEAR har nedjusteret antallet af “sendødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “næsten nul”
Det kan argumenteres at dette er fordi man har medregnet erfaringer fra Hiroshima hvor man, mod al forventning, ikke har fundet den meget omtalte stigning i forekomst af kræft.

På internettet finder man dette:


severe accidents

Klik på tabellen for fuld størrelse.

Mere illustrativt fra New Scientist (2011)


dodsfald-ved-kraftkilder
Klik på tabellen for fuld størrelse.
Her, som så mange andre steder, benyttes gamle og overdrevne tal for dødsfald ved kernekraft.
Senere data angiver omkring 60 dødsfald ved Tjernobyl – ikke 9000
Derudover var der over 1000 “Evakueringsdødsfald” der næsten alle kunne være undgået hvis man havde overvejet uden den oppustede frygt.
En tilhænger af kernekraft siger
————————-Send regningen til Greenpeace.

Risiko – Generelt

Fra What is nuclear får man følgende oplysninger.

Activity ———————————————–mSv
Typical yearly dose, all sources —————- 3.6
Full set dental X-ray ——————————– 0.4
Flying roundtrip from D.C. to Los Angeles 0.05
Living outside nuclear plant ——————- 0,001 /year

Helth risk —————————— Expected life lost
Smoking a pack of cigarets a day —— 6 years
Being 15 % overweight ——————– 2 years
Working in construction ——————- 227 days
Working in nuclear power plant
(1000 mrem/year)—————————– 51 days
Typical annual background radiation
(3 mSv/year)

Forurening

Udover dødsfald har den generelle modstand mod kernekraft resulteret i megen forurening, ikke bare med CO2

Et par andre kilder

Fra Deaths from Nuclear Energy Compared with Other Causes. February 26, 2013 citeres følgende – Relateret til panikken efter tsunamien.

 • Ifølge World Data Bank steg Japans kulforbrug med 57 TWh, naturgas 58 TWh og olie 9 TWh gennem 2011.
  Det er rimeligt at antage, at dette forblev det samme gennem 2012.
 • Dødsfald / TWh / år fra kul-, gas-, olie- og nuklear-baseret produktion er henholdsvis 24, 3, 19,2 og 0,052.
 • Ekstra fossile dødsfald og alvorlige lidelser over 2 år:
  Kul = 24 mennesker x 57 TWh x 2 år = 2.736 dødsfald plus 25.000 alvorlige lidelser
  Gas = 3 x 58 x 2 = 348 dødsfald plus 3.400 alvorlige lidelser
  Olie = 19,2 x 9 x 2 = 342 dødsfald plus 2.900 alvorlige lidelser
  I alt ekstra fossile dødsfald = 2.736 + 348 + 342 = 3.426 plus 31.300 alvorlige lidelser.
  Atom = 0,052 x (57 + 58 + 9) x 2 = 13 dødsfald plus 54 alvorlige lidelser.

Der afslluttes med følgende:

 • Modstandere af atomenergi er fuldstændig irrationelle med hensyn til ”farerne ved nukleare”.
  Bemærk, at naturgas er 8 gange mindre dødbringende end kul.
  Disse dødsfald er aktive, så længe Japans nukleare anlæg er i tomgang!!
 • Den kritiske læser hævder sig ved et rodet layout og at enheden Deaths/TWh/yr er selvmodsigende.

Kilder til ovenstående:
http://billothewisp.blogspot.co.uk/2013/08/fukushima-hidden-epidemic.html
Og en meget lang artikel på The Lancet 2007
(The Lancet anses normalt som meget pålideligt og graph side 983 er meget illustrativt.)

 • Brug af atomkraft i stedet for fossile energikilder, såsom kul, har forhindret omkring 1,8 millioner luftforurening-relaterede dødsfald globalt – – –
  Se her.

Ikke bare dødsfald

Ovenstående har hovedsageligt behandlet antal af dødsfald.
Det er efter min mening langt fra fyldestgørende.
Hvis man er ærlig skal man også diskutere Liv og Livskvalitet.

I forbindelse med et – desværre opgivet – projekt for forældreløse børn i Tanzania gik jeg så vidt som at skrive:

– – – – De, de er måske de heldige, de får fred i deres grav – selv om de måske ikke får en grav.

Støj fra vindmøller
Selv om vindkraftens lobbyvirksomhed gør et stort arbejde for at neddysse omtale af skader fra støj og andet, er det et alvorligt aspekt i det, der optimistisk kaldes Den Store Grønne Omstilling.

Kulkraft
Ud over dødsfald, som omtalt, er der mange der lider af astma og lignende.
Dårligt helbred og dårlig livskvalitet hører med til billedet.

Olie og Gas
Hvis tilgængelige oplysninger står til troende er der alvorlige skader, også menneskelige, i forbindelse med udvinding af olie og gas.

Evakueringer
Efter ulykkerne ved Tjernobyl og Fukushima var man vidne til meget store evakueringer.
Disse evakueringer var skyld i mange skader, både fysiske og psykiske.
Endog selvmord.
Hvis tilgængelige oplysninger står til troende har disse skader langt overskredet de, tilsyneladende hypotetiske, skader der ville have været set hvis disse evakueringer havde været begrænset til et rimeligt niveau.

Bhopal 1984
Den alvorligste industrielle ulykke var The Bhopal disaster.
Her var der mindst 3800 døde og i 100.000vis af syge og forgiftede.
Sammen med uhyggelig megen forurening.
I virkeligheden meget værre end Tjernobyl og Fukushima TILSAMMEN.
Men det var fattige indere og det var ikke en ulykke med radioaktivitet.
Det er næsten glemt.

Black Swan Theory


black-swan
Ekstreme og “uforudsigelige” ulykker er forsøgt behandlet på dette link.
Det der dominerer i denne vurdering er financial crash og lignende.
Verst tænkelige menneskeskabte katastrofe vil formentligt være i forbindelse med et
blank xxxxxxxxxdæmnidæmningsbrud.

Der er naturligvis internationale eksperter, der vurderer nuclear sikkerhed.
MEN
I forbindelse med kernekraft er den egentlige Black Swan risiko forbundet med politiske tiltag.
Som fx da man i Tyskland uden varsel og uden tilstrækkelig kompensation “sådan bare” besluttede at udfase kernekraft.

Drabsforsøg på politi

Et nær dødsfald

Ved en omfattende demonstration mod A-kraft blev en tysk betjent slået bevidstløs og ført med strømmen ned af et vandløb medens hundredvis af demonstranter stod og hujede.

Han blev reddet fra druknedøden da en demonstrant længere nede forstod realiteterne og samlede ham op.

Hvorfor denne diskussion?

Jeg mener at det er nødvendigt at give et modsvar til årtiers dygtig propaganda, som fx ses og afdækkes på en anden post:
Greenpeaces Troværdighed er en Myte.

Efterskrift

Februar 2020 læser man på Weekendavisen og på Ingeniøren at udfasning af atomkraft hæmmer Tysklands klimaindsats og at det tyske Energiewende har været skadeligt for folkesundheden.

Ved opslag på internettet er det let at finde modstridende oplysninger fra måske velmenende kilder, der beretter om dødsfald i forbindelse med uranminer.
De fleste af disse sider giver ikke andet end vage oplysninger, der kun udmærker sig ved at være alarmerende.
Derfor vil jeg nøjes med at referere til New Scientist og naturligvis også til
World Nuclear.

Som en slutbemærkning opfordres modstandere af kernekraft til at give kilder til faktuelle oplysninger, der støtter de gentagne påstande om specielt mange dødsfald ved kernekraft og minedrift for uran.

Skriv til thorkilsoee@gmail.com

https://wp.me/p1RKWc-TF

englandEnglish
translation

_____________________________________________________________
Selv i debatten om kernekraft er det svært at finde så meget misvisende som i debatten om dødsfald i forbindelse med katastrofen ved Tjernobyl.
I det følgende vil jeg prøve at lave en opsummering.

Indskud

Fra et norsk studie refereres:
Det er de psykiske effekter som er de mest alvorlige etter ulykken. [Tjernobyl]
En lang rekke mennesker har psykiske problemer som: depresjon, hypokonderi, hodepine, tretthet som nærmest er kronisk, dårlig konsentrasjon, redsel, følelse av håpløshet, mangel på kjønnsdrift og mange er både mentalt og fysisk utmattede.
For de som ble bestrålt eller lever i forurensede områder har en registrert en øking når det gjelder høyt blodtrykk, alkoholisme og til og med selvmord.

I modsætning til de fleste danske medier, berettes at det totale antal dødsfald var 28
Der rejses tvivl om hvorvidt de 11 konstaterede tilfælde af cancer i skjoldbruskkirtlen (alle) skyldtes radioaktivitet.

Slut indskud

 • Da katastrofen ramte, var jeg i Tanzania hvor en af mine venner
  en god engelsk dame – fulgte udviklingen på TV.
  Relaied fra BBC
  Da hun så hvordan den radioaktive sky langsomt omsluttede hele jorden, gik hun ind til sine sovende børn for at sige farvel.
  For nu skal vi jo snart dø alle sammen.
 • Det danske fjernsyn holdt sig bestemt ikke tilbage.
  Kort efter ulykken kunne man høre at der var 1000 dræbte og at man på satellitfoto kunne man se ligene på gaderne og døde dyr
  på markerne.
  Der blev tilføjet at det ikke kunne afvises, at tallene ville blive højere.
  Et kik i Politikens Lægebog ville have vist at selv om man får en dødelig dosis af stråling så varer det nogen tid inden man får symptomer og således ikke ‘sådan bare’ bliver liggende for at
  dø på gaden.
  Det er stadigvæk uklart hvordan denne, desværre ikke enestående, “oplysning” blev plantet i medierne.
  (Det samlede dødstal som følge af katastrofen var under 50.)

Som sædvanligt følte Danmarks Radio ikke behov for at dementere.
Man nøjedes med at slette udsendelsen fra arkiverne.

 • Til gengæld blev der kort efter ulykken ”konstateret” et stærkt forhøjet niveau af forskellige former for kræft.
  Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med at kræft fra stråling, såvel som fra rygning og asbest, ikke kan konstateres før efter en ”venteperiode” (latensperiode) på mellem 5 og 20 år.
  Dog mindre for leukemi eller kræft i skjoldbruskkirtlen.
  Også dette kan ses i Politikens Lægebog.
  ——Naturligvis kan dette opsving forklares ved at det hurtigt kom ——på mode at forklare alle mulige og umulige skavanker ud fra ——stråling.
  ——Og naturligvis håbe på erstatning.
 • Utallige beretninger om forfærdelige medfødte skader på børn gav hurtigt spalteplads for journalister, der beretter om mange
  (ikke eksisterende?) børnehjem.

Her vil jeg indskyde at der mod al forventning ALDRIG har været konstateret øget antal medfødte (genetisk bestemte) skader hos børn født af overlevende fra atombombeangrebene i Japan, hvor der var tale om en helt anderledes kraftig stråling. Se: http://wp.me/p1RKWc-7S

Naturligvis varede det ikke længe før man begyndte at berette om utalleige nuværende og specielt fremtidige dødsfald hovedsageligt fra kræft.

Dette skal ses i sammenhæng med erfaringer, hovedsageligt fra overlevende efter atombombeangrebene i Japan.
Her har man efterhånden som tiden er gået kunnet konstatere at ioniserende stråling er et [meget] svagt carcinogen”. Kilde: BBC

 • Således konstaterede man at overlevende, der havde været udsat for 500 mSv, eller mindre ikke havde kortere levetid end normalbefolkningen.
  black500 mSv som enkeltstående påvirkning vil medføre
  blacksvage symptomer på akut strålesyge og er mere end 100
  blackgange det, der normalt tillades.
  Også dette viser at, i modsætning til rædselsberetninger, er risiko for senere kræft stærkt begrænset.

Allerede 2006 fremkommer resultatet af grundige, og forhåbentligt ærlige, undersøgelser, der viser at dyr har klaret sig fortrinligt i de områder ved Tjernobyl, der er  erklæret som ubeboelige for mennesker.
I overensstemmelse med erfaringer relateret til Radiation Hormesis har man også her konstateret FERRE tilfælde af skader (kræft) hos de dyr der har overtaget området.

Og fra The Guardian (2015)
”Wildlife thriving around Chernobyl nuclear plant despite radiation”,
får man tilsyneladende troværdige oplysninger.
Hvis man læser kommentarerne til denne artikel vil man få et godt indblik i den almindelige uvilje til at acceptere noget der går imod det, jeg temmelig ubehøvlet, kalder “Den Almindelige Barnetro.”

Alt dette var naturligvis ingen hæmsko for fantastiske forudsigelser.

 • Greenpeace har været ude med følgende:
  ”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland.
  Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.

  I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”

Hvis du tror på dette og foretrækker Greenpeace som kilde til torværdighed, så prøv alligevel at se på http://wp.me/p1RKWc-p2

 • Rekorden nås formentligt med “information” om en million konstaterede dødsfald og syv millioner fremtidige.
  Man fristes til at sige at hvis man venter tilstrækkeligt længe, så vil vi være døde – alle sammen.

Du spørger naturligvis: Hvordan er også seriøse forskere blevet lokket på vildspor?

Efter atombombeangrebene blev manglende viden og et naturligt ønske om at være forsigtig, omsat til frygt for fremtidige forfærdelige skader.
Samtidigt blev det hurtigt gjort til en “naturlov” at fremtidige skader skulle beregnes ud fra LNT-hypotesen, der giver mulighed for beregnede statistiske forudsigelser.
Selv om nyere data viser at denne hypotese er klart misvisende, ja så fastholdes den stædigt af “The Establishment.”

 • For at afrunde billedet nævnes at UNSCR har nedjusteret antallet af “sendødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “omkring nul.”

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe
_______________________________________________________________________
Fra den Norske E-bog Stråling of Helse citeres:
Etter reaktorulykken i Tsjernobyl har det vist seg at Cs-137 er den viktigste isotopen når det gjelder stråledoser til oss mennesker.
Den har en fysisk halveringstid på 30 år.
Cesium skilles relativt raskt ut av kroppen, og den biologiske halveringstiden for voksne mennesker er omkring tre måneder (den er noe mindre for barn).
Cs-137 har en biologisk halveringstid på 2-3 uker for sauer, mens den er ca. en måned for reinsdyr.

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
__________________________________________________________________________
I forbindelse med omtale af forurenede områder ser man ofte en sammenblanding af kriterier for begreber som ”forurenede” eller ”ubeboelige”.
For en ordens skyld nævner jeg at langt over halvdelen af jordens befolkning lever i områder, hvor der er luftforurening.
Over to millioner dør årligt på grund af luftforurening fra kulkraft.
På verdensplan er generel luftforurening skyld i ni millioner dødsfald.

Som en konklusion af det følgende vil man se at områder kan være forurenede uden nødvendigvis at være ubeboelige.

Jeg har prøvet at opdele diskussionen i følgende:

 • Hvordan måles det?
  Noget findes her.
 • Hvad udsættes vi for?
  En grundig oversigt over naturlig radioaktivitet findes her.
 • Hvad kan man tale?
  Tilsyneladende er manglende viden erstattet af stor forvirring.
  Store befolkningsgrupper – også i Europa – lever udsat for
  10 mSv/år.
  Enkelte steder meget mere.
  Tilsyneladende uden skadevirkninger.

Den baggrundsstråling, vi alle udsættes for, er omkring 2 mS/år.

 • Der er overvældende materiale, der viser at moderat påvirkning af ioniserende stråling er gavnlig. Næsten som en vaccination mod kræft.
  Men lad det nu være.
 • Hvad vil man tillade?
  I et ræs mod bunden forsøger politikere at undgå kritik og fastsætter stadig lavere tilladelige grænser for hvad der betegnes som farligt og skal undgås.
  Således blev den tilladelige påvirkning af arbejdere på tyske kernekraftværker i 1988? nedsat fra 22 til 2 mSv/år
 • Natural Radiation EUDet helt ekstreme nås tilsyneladende i Japan, hvor panikken overtrumfede logikken.
  For at være på den sikre side, fastsatte man (helt arbitrært) en grænseværdi på
  en millisievert/år.
  Dette er kun en tiendedel af det mange europæere har været udsat for gennem hele deres liv.

Desværre må jeg konstatere at det var nødvendigt at få alle disse detaljer på plads inden man kan komme til det egentlige.

Hvad er der sket?
Når man ser bort fra klart falskneri og husker at diskussionen er om Ubeboelige Områder kan jeg kun oplyse følgende:

 • Jeg har ikke fundet noget om forholdene i Japan, efter atombombeangrebene.
  Det var før man ‘opfandt’ begrebet Ubeboelige Omrder.
 • For at færdiggøre billedet fra Japan nævner jeg at personer, der var udsat for 500 mSv, fik svage symptomer på akut strålesyge.
  Alligevel havde de ikke kortere livslængde end normalbefolkningen.
 • Udslip fra ulykken ved Three Mile Island var så ekstremt små at det er uden relevans; også i denne sammenhæng.
  Der blev udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som kompensation for unødvendige tvangs-evakueringer og brugt næsten lige så meget på ‘legal expences’.
 • Tilsvarende må det konstateres at oplysninger om ulykken ved Fukushima er så indfiltrede af modstridende oplysninger at det ikke er muligt at drage slutninger.

Således må vi starte med katastrofen ved Tjernobyl.
Der finder man oplysninger, der trods alt virker pålidelige.

 • Uden kildeangivelse findes et billede, der viser døde træer.
  OK Der var meget store udslip af radioaktivt materiale.
 • Naturligvis finder man, helt uden besvær, utallige rædselsberetninger.
 • Man ser at “tilbage-flyttere” (Babushkas) lever i områder med over 500 kBq/m^2
  Næsten alle er gamle og vil naturligvis dø af alderdom før de eventuelt får skader fra den måske ikke så farlige stråling.
 • Måske kan denne side bidrage med troværdige oplysninger om situationen kort efter katastrofen.
  Her ser man en frygtindgydende tabel med tal for forurening.
  OK
  Der var megen radioaktiv forurening forbundet med katastrofen.
  MEN
  Hvis man derefter ser hvorledes ”tilbage-flyttere” (Babushkas) lever gladelig i områder forurenet med over 500 kBq/m^2
  Ja så bliver tallene pludseligt knapt så frygtindgydende.

Allerede i 2006 finder man en vurdering fra BBC:
Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’
Det følgende er fra denne artikel.

 • “Lave doser af stråling udviser [meget] ringe kræftfremkaldende virkning,” siger professor Brooks, der har tilbragt 30 år på at studere sammenhængen mellem stråling og kræft.
  MEN
  “Hvis du taler med nogen, og du siger ordet stråling, får du straks en frygt reaktion.
  Denne frygt reaktion har foranlediget folk til at gøre ting, der er videnskabeligt ubegrundet.”
 • Gavnlige effekter:
  Andre undersøgelser er kommet til endnu mere overraskende konklusioner.
  Professor Ron Chesser, Texas Tech University, USA, har brugt 10 år på at studere dyr, der lever i det 30 kilometer udelukkelse zone omkring Tjernobyl.
  Han har fundet at virkningerne af et lavt niveau af stråling, langt fra at være kræftfremkaldende, så ser det ud til at sætte skub i de gener, der beskytter os mod kræft.
  (Radiation Hormesis ?)

  Almindeligvis kan oplysninger fra BBC betragtes som pålidelige.

Oktober 2015 kommer The Guardian (England) frem med noget tilsvarende: – – — – – – – – – –  – – – – – – – – – Dyr ved Tjernobyo

 • I årevis har både dyr og planter trivedes i den forbudte zone, der er lukket for mennesker.
  Måske er det ikke så forfærdeligt forfærdeligt farligt.
 • Specielt kommentarerne
  til denne artikel giver et godt indblik i den almindelige modvilje mod at acceptere oplysninger, der går imod det jeg, meget ubehøvlet, kalder “den almindelige barnetro”.

Naturligvis har Greenpeace været ude med aktivister – Iført hvid beskyttelsesdragt og åndedrætsværn.
For at fortælle “tilbage-flyttere” at deres liv er i fare.
Men denne hvide beskyttelsesdragt er helt uden virkning, hvis formålet er at beskytte mod ioniserende stråling.
Efter katastrofen var der megen luftbåret radioaktivitet.
Men i dag er dette fine åndedragtsværn nærmest latterligt.

Altså

Hvis du, min ukendte læser, er kommet så langt, vil jeg foreslå at du prøver at drage konsekvenserne.

MEN

Hvis du stadigvæk er i tvivl og ønsker mere, henviser jeg til noget andet jeg har samlet sammen:
Greenpeaces troværdighed er en myte.
Tjernobyl.
Fukushima.
Forurening af Oceanet.
I modsætning til de fleste Dommedagsprofeter har jeg i stor stil givet referencer til mine kilder.

Hvis du har FAKTUELLE oplysninger, der mangler, så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Bhopal

Når man taler om katastrofe og forurening, bør man sammenligne med katastrofen ved Bhopal. (1984)
Den alvorligste industrielle ulykke var The Bhopal disaster.
Her var der mindst 3800 døde, 100.000vis syge og forgiftede samt en meget omfattende forurening.
I virkeligheden ti gange så alvorligt sammenlignet med Tjernobyl og Fukushima TILSAMMEN.
Men det gik mest ud over fattige indere der, som så mange andre, ‘sådan bare’ var flyttet ind på et forbudt område.
Det var ikke en ulykke med radioaktivitet.
Nu er det næsten glemt.

Militære Områder

Ofte ser man hvorledes der ved militære anlæg har været en dårlig sikkerhedskultur, og efterlader forurening, der ikke ville være acceptabel ved civile anlæg.
Ikke bare i det gamle Sovjet.
Desværre er der flere eksempler, der benyttes til at dæmonisere også civil brug af atomkraft.
Fx et kollaps af en tunnel ved et nedlagt militært koldkrigs-anlæg ved Hanford i USA.
Hvis man læser ovenstående link og sammenligner det venstre billede med det andet, der stammer fra et civilt anlæg i Sverige.
Ja så løber det koldt ned af ryggen – i hvert fald på mig.

Svensk affald

Hanfordtunnelcollapse-May2017-460(DOE)
Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

På Ingeniørens netavis, der normalt er domineret af modstandere af alt med Atom læser man at
De mange evakueringer var unødvendige og derigennem skadelige.

Frygten for stråling er bestemt ikke ubegrundet.
Men i det meste af den offentlige debat er den vildt overdrevet.

__________________________________________________________________
– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
_______________________________________________________________
I stedet for at rode rundt og blande tingene sammen – Lad os begynde med at vurdere det vi ved:

 • Enheder: Den biologiske virkning af radioaktivitet måles i
  mSv (milli Sivert)
  Mere se her.
 • Strålesyge, der næsten altid skyldes akut skade, har et velkendt og klart afgrænset forløb.
  Således er det ikke svært at afvise næsten alle krav, hvor stråling angives som årsag til alle mulige lidelser.
 • Naturligvis løber det koldt ned af ryggen på os når vi tænker på at Strålesyge slog 60.000 Hiroshima-borgere ihjel inden udgangen af året.
  Dette tal er udover dem, der døde næsten øjeblikkeligt af trykbølgen og brandsår.
  Trods alt, så var de menneskelige lidelser alligevel mindre end ved ildstormen i Tokio.

LNT (Liniear No Treshold, eller lige meget hvor lidt, så er det skadeligt)
Denne hypotese er baggrunden for næsten al vurdering af skader fra moderat eller lille påvirkning af ioniserende stråling.
black – Det kom frem, nok mest i mangel af bedre.
black – Det gør det muligt at lave statistiske beregninger og komme frem
black til forudsigelser, der ofte bliver helt groteske.
black – Det passede godt i den kolde krigs propaganda.
black – Det hævdes og begrundes at kullobbyen stod bag hypotesen.
black – Som det ses af det følgende er denne forudsætning urealistisk.
black – Et humoristisk, men alligevel relevant, indslag findes her.
black – En mere saglig gennemgang kan findes her.

HVAD SÅ?

Da man efter mange år kunne lave en opgørelse af livsforløbet af de overlevende fra atombombeangrebene kom man bl.a. frem til følgende:

 • Personer, udsat for strålings-doser under 500 mSv havde ikke kortere levetid end normalbefolkningen.
  —– 500 mSv som enkeltstående påvirkning vil medføre
  —– svage symptomer på akut strålesyge og er mere end
  —– 100 gange det, der normalt tillades.

Allerede på dette grundlag kan man rent logisk udlede at:
Hvis der havde været en stærk sammenhæng mellem stråling og cancer; så ville mange af disse personer have fået cancer.
Og således ville middellevetiden have været væsentligt kortere end normalbefolkningen.

Dette kan således tages som et bevis for at der er meget lille korrelation mellem stråling og cancer.

 • Personer, der kun lige overlevede den akutte strålesyge
  (3000 mSv), havde derimod en gennemsnitlig levelængde, der var 3 år mindre end normalbefolkningen.
 • Børn født af forældre, der havde været udsat for endog meget høje doser af ioniserende stråling havde ikke flere medfødte misdannelser end normalbefolkningen.
  Således kan fx dette link afvises som oplagt bedrageri.

Fra kilder, der kan anses for at være troværdige, bekræftes ovenstående.

 • Allerede i 2006 beretter BBC hvorledes dyrelivet trives i de forbudte områder ved Tjernobyl.
  Angiveligt bedre og med færre tilfælde af kræft.
  Således kommer man nærmere et andet tabubelagt emne: Radiation Hormesis.
 • Fra samme artikel hæfter man sig ved udtalelsen om at lave doser af radiation er et [meget] svagt karcinogen.
 • Dyr ved Tjernobyo2015 finder man en artikel i
  The Guardian (England). Her konkluderes at:
  I årevis har både dyr og planter trivedes i den forbudte zone, der er lukket for mennesker.

De mange kommentarer til ovennævnte artikel viser hvorledes årtiers af dygtig misinformation har godt hold i læserne.

 • Efter atombombeangrebene i Japan er der rapporteret mange tilfælde af ”kronisk strålesyge”.
  Også dette savner imidlertid ethvert holdepunkt i den medicinske virkelighed.

På nedenstående graf angiver de hvide fælder EKSRRA tilfælde af kræft blandt de overlevende efter atombombeangrebene i Japan.
Modsat utallige dommedagsprofetier ser man at der er få extra tilfælde af kræft.

Kræft fra stråling - kun det hvide

For at bringe dette i det rette perspektiv fremhæver jeg at den stråling der var et resultat af ulykkerne ved Tjernobyl og specielt ved Fukushima var størrelsesordner mindre en den ved atombombeangrebene i Japan.
ALIGEVEL
Konspirationsteorier trives i bedste velgående.

 • Her angives at dødsfald ved Tjernobyl allerede er nået 1.000.000 og at der kan forventes 7.000.000 fremtidige dødsfald.
  Man fristes til at sige at hvis vi venter længe nok, så vil vi være døde – Allesammen.
 • Hvis man søger efter billeder af vandskabte børn og hjælper lidt med billedmanipulation er det ikke svært at nå frem til noget som dette.
  – – – – For snart meget længe siden hjalp jeg en dreng,
  – – – – der var født helt uden arme. Det var ikke et resultat
  – – – – hverken af stråling eller af Thalidomid.
 • I betragtning af ovenstående fristes man til at sige at Greenpeace er tilbageholdne når de skriver:
  ”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
  I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”

  Alligevel er min vurdering at
  Greenpeaces torværdighed er en myte.

Nu venter jeg kun på din vurdering.
Skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Lidt mere

Kortfattet oversigt over skader ved stråling.
Dansk helsefysiker giver en vurdering.
Der Spiegel er ved at se realiteterne.

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og kl ik på Og klik på billeder for at få flere detaljer.
_________________________________________________________________

Tjernobyl Katastrofen (1986)

Katastrofen ved Tjernobyl i Ukraine chokerede verden og fik megen omtale i medierne.

MEN

 • Der var tale om en uansvarlig design.
 • Reaktoren blev brugt / testet på en uansvarlig måde.
 • Mediernes behandling af ulykken var også uansvarlig.
 • Strengt taget er det også uansvarligt når denne ulykke, igen og igen, bruges som bevis for at kernekraft er farlig.

Design

Allerede otte år tidligere advarede vestens eksperter mod brugen
af denne reaktortype.
Således kom ulykken ikke som en egentlig overraskelse for professionelle udenfor Sovjet Unionen.

 • Denne reaktor-type (RBMK) er fysisk ustabil og, i modsætning til andre reaktorer, vil den ikke automatisk regulere hvis belastningen er for høj eller for lav.
 • På trods af ihærdige påstande, var denne reaktor ikke beskyttet af en egentlig (vestlig) reaktor indeslutning.
  bla Sådan en indeslutning er en ca. 1,4 meter tyk
  bla jernbetonkonstruktion og er det sidste værn mod
  bla udslip af radioaktivt materiale.

Ulykken

Hvis man går lidt i detaljer vil man se følgende:

 • Det var muligt for operatørerne at forbigå automatiske sikkerhedssystemer og således “lege lidt med reaktoren”.
 • Flere vitale sikkerhedssystemer blev bevidst frakoblet under
  et eksperiment,
  der angiveligt blev gennemtrumfet af den
  “politisk ansvarlige”.
 • Meget tyder på at Xenon-forgiftning (Xe135) af systemet var negligeret eller ikke forstået og at det var en væsentlig årsag til at det kunne gå så galt.

Katastrofen ville formodentlig været undgået hvis bare en af disse,
helt elementære sikkerhedsforanstaltninger havde været på plads.

Selv om Xenon-forgiftning stadigvæk er en udfordring, kan noderne reaktorer arbejde med en variation i udbyttet på omtrent 3 % per minut.
Dette vil være mere end tilstrækkeligt til at følge ændringer i forbrugsmønsteret.

Medierne

Som det kunne forventes havde alt dette ingen interesse for hovedparten
af medierne.

Kort efter uheldet kunne man høre i det danske fjernsyn at der var
1.000 døde og at satellitbilleder viste døde på gaderne og døde dyr på markerne.
Det blev tilføjet at disse tal kunne blive højere.
Et kik i Politikens Lægebog ville have vist at selv om man får dødelig
dosis af ioniserende stråling, så vil det tage nogen tid før man får
symptomer og således ikke ‘sådan bare’ bliver liggende for at dø på gaden.
På trods af opfordringer viste det sig umuligt at overtale Danmarks Radio til at tilbagekalde.
Man nøjedes med at slette den famøse udsendelse i radioens arkiv.

Ved selve ulykken var der kun 5 der døde.
Senere døde 26 flere, mest rednings-arbejdere, af brandsår og stråling.
Der var 9 andre, der døde af kræft i skjoldbruskkirtlen.
Men der var over tusind, der døde af stress og selvmord på grund af de store og overvejnende overflødige evakueringer.
For mere se http://wp.me/s1RKWc-89

Naturligvis må det huskes – – –

På grund af manglende reaktorindeslutning brændte den megen grafit
i to uger og spredte megen radioaktivitet ud i atmosfæren.
bla For at øge forvirringen nævnes at “reaktor-grade” grafit
bla ikke sådan bare kan brænde.

Men lige meget hvad, så var denne ulykke langt fra så alvorlig som ulykken ved Bhopal, hvor flere tusind mennesker døde og endnu flere andre led alvorlige skader.
Men det var fattige Indere og det var ikke noget med radioaktivitet.
Nu er det næsten glemt.

Plutonium

Denne reaktortype har aldrig været overvejet udenfor det gamle Sovjet.
Naturligvis vil du spørge:
“Hvorfor byggede man sådan en farlig reaktor?”
Svaret må ses som en kombination af følgende:

 • Da den kolde krig var på sit højeste, var der et stort ønske om at producere plutonium till brug for atombomber.
  Jo mere jo bedre.
 • I den periode havde militære ønsker ofte prioritet over sikkerhed.
  Nok mest i Sovjetunionen.

isar2_reaktor

 • En egentlig reaktorindeslutning
  (1 og 2) er dyr og for denne reaktortype ville det have mere end
  fordoblet udgifterne.
 • Selv om en almindelig reaktor har plutonium som et biprodukt, så er dette plutonium forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendeligt for atombomber.
 • For at producere plutonium af
  ‘våben-kvalitet’, er Tjernobyl-typen formentlig den eneste type der samtidigt kan producere elektricitet.
  – – – I “Vesten” bliver plutonium af ‘våben-kvalitet’ produceret på
  – – – specielle reaktorer uden samtidig produkton af elektricitet.

Jeg husker stadigvæk at man sagde:
– – – “Disse reaktorer er lavet af folket, for folket og ikke for profit.”
– – – “I modsætning til Amerikanske reaktorer er de sikre.”

Igen og igen hører man at plutonium er et af de farligste stoffer der kendes.
Her vil jeg benytte lejligheden til at aflive også denne gamle
myte.

Senere

Efter ulykken blev der ikke uddelt jod-tabletter.
Måske fordi man troede
at ulykken kunne holdes skjult.
Imidlertid varede det ikke længe inden man i Vesten ved hjælp at presise målinger fik klarhed over ulykkens omfang.
Dette blev naturligvis udbasuneret af anti-atomkraft aktivister.

 • Det varede længe inden man glemte “oplysningerne” om de 1000 døde på gaderne.
  Naturligvis blev det aldrig dementeret og det er stadigvæk uklart hvorledes denne, desværre ikke enestående, “oplysning” blev plantet i medierne.
  Chernobyl
 • Til gengæld blev det hurtigt en ubestridelig kendsgerning at denne reaktor, som den eneste i Sovjet, var beskyttet af en sædvanlig reaktorindeslutning.
  Satellit billeder blev affærdiget som falskneri.
 • Efterhånden ændrede medierne til at berette om forfærdelige følger af ioniserende stråling.
  Således “fandt” man hurtigt et stærkt forøget antal tilfælde af forskellige kræftformer.
  Dette skal ses i forbindelse med at kræft fra stråling, så vel som
  fra rygning eller asbest, ikke kan konstateres før en “vente-periode” (latens periode) på mellem 5 og 20 år.
  Mindre for leukemi eller kræft i skjoldbruskkirtlen.

Naturligvis forbigik man at der, trods utallige rædselsberetninger, er
meget lille sammenhæng mellem kræft og stråling.

 • Man introducerede urealistisk lave grænser for tilladt forurening. Således blev det nødvendigt at ødelægge store mængder af
  godt kød.

  Både rensdyr i Lapland og vildsvin i Tyskland.
 • I modsætning til alle forventninger og utallige konspirations-teorier, er der ikke forekommet øget antal tilfælde af arveligt betingede skader blandt børn, født af forældre der havde været udsat for alvorlig – til tider næsten dødelig – stråling.
  Dette gælder også for overlevende efter atombomberne i Japan.

Alligevel kan man stadigvæk se hvordan medierne fortæller om vandskabte børn og indsamler penge til de “stakkels børn fra Tjernobyl”.

 • Imidlertid ved man at for børn, der bliver bestrålet under svangerskabet, kan det resultere i døds-fødsler og forfærdelige defekter.
  Dette blev set efter atombombeangrebene i Japan, men ikke ved Tjernobyl.
 • Undtagen for nødhjælpsarbejdere, hvoraf 26 døde, har der ikke været tilfælde af strålesyge.
  – – – Selv efter at være udsat for omkring 500 mSv og få svage
  – – – symptomer på strålesyge, behøver man ikke at frygte
  – – – reduceret livslængde.

OG NU Dyr ved Tjernobyo
I årevis har både dyr og planter trivedes i den forbudte zone, der er lukket for mennesker.
Måske er det ikke så forfærdeligt farligt.

Hvis man søger lidt på nettet finder man let en grundig oversigt over hændelsesforløbet.
Halvvejs nede finder men en tabel med frygtindgydende tal for forurening.
OK
Der var megen radioaktiv forurening forbundet med katastrofen.
MEN
Hvis man derefter ser hvorledes ”tilbage-flyttere” (Babushkas) lever gladeligt i områder, der er forurenet med over 500 kBq/m^2
Ja så – Så bliver tallene pludseligt ikke helt så frygtindgydende.

Samme sted finder man også en forfærdende oversigt over radioaktivitet.
Tjernobyl radiation

MEN
Ved nærmere eftersyn ser man at det stigende niveau af
Cs 137 er procent af det der tilbage og at det der oprindeligt var ca 1 % af det totale efterhånden vises son næsten det hele. FORDI “de andre” har opbrugt deres radioaktivitet og ikke kan blive ved med at være farlige.
– – –Det meste af denne lange side er vinklet med frygt for radioaktivitet.
– – –Man fristes til at beskylde artiklens forfattere for at have valgt denne
– – –meget specielle afbildning i forbindelse med en ihærdig
– – –manipulation med data.
For øvrigt har Cs 137 en fysisk halveringstid på 30 år (10.000 dage)
Den biologiske halveringstid er imidlertid kun et par måneder.
(Tiden indtil organismen har deponeret halvdelen på toilettet)

Her ville det være på sin plads at se på WHO’s vurdering af stråleskader.

Og så, pludseligt (1988) og lægne efter at den værste radioaktivitet er “fordampet”, ser man at befolkningsgrupper skal evakueres til et rent område hvis de vil blive udsat for en ekstra livstids dosis på over 350 mSv
Hvis dette skulle implementeres, også andre steder, fx i Norge.
Ja så skulle store befolkningsgrupper evakueres.
Ikke på grund af radioaktivitet fra Tjernobyl, men fra “naturlig” radon.

Endnu engang efterlades man med en grim følelse af at man er meget mere død hvis man måske dør på grund af stråling end hvis man ‘sådan bare’ hoster sig ihjel på grund af forureningen.

Men

– – – Lige meget hvordan det bliver forvrænget og overdrevet.
– – – Lige meget hvor mange fremtidige dødsfald, man forudser.
– – – Lige meget hvor mange mulige og umulige konspirations-teorier.

Denne alvorlige ulykke er intet i sammenlignet med den forurening vi ‘sådan bare’ accepterer:
– – – Mere end 2.000 dødsfald i kulminerne – hvert år.
– – – Over to millioner døde på grund af luftforurening.
– – – En truende klimakatastrofe.

En væsentlig del af dette kunne være undgået hvis vi på et tidligt tidspunkt havde udvidet brugen af atomkraft, i stedet for at være imod.

Endeligt og Unødvendigt

2016 berettes med stolthed at nu har man færdiggjort en sarkofag der er
et mesterværk af ingeniørarbejde og spild af penge.
Længe efter at radioaktiviteten er klinget af, skal man vise hvordan man beskytter sig mod en ikke eksisterende fare.

Omtrent samtidigt læser man at UNSCR har nedjusteret antallet af “sendødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “omkring nul.”
For at afrunde billedet nævnes at
75 % af evakueringerne
var uberettigede og derigennem kun skadelige.
Drag selv konsekvenserne.

Fantastiske Påstande

 • Greenpeace har været fremme og forklaret at den stråling der fremkom ved Tjernobyl katastrofen var 100 gange mere end fra atombomberne ved Hiroshima and Nagasaki.
  Denne uhyrlige påstand er meget langt fra realiteterne.
  See lidt nede på http://wp.me/p1RKWc-IE
 • Måske nås rekorden med “information” om 7.000.000 fremtidige dødsfald og 1.000.000 allerede.
  Man fristes til at sige at hvis man venter tilstrækkeligt længe, så vil vi være døde – Alle sammen.
 • Samme sted berettes at 70.000 oprydningsarbejdere er blevet invaliderede (disabled) på grund af strålesyge.
  Dette er i klar modstrid med al medicinsk viden og erfaringer fra atombombeangrebene i Japan hvor man erfarede at enten vil man dø eller komme sig efter nogen (lang?) tid.
 • På trods af erfaringer fra Hiroshima, men måske for at finde penge til ikke eksisterende børnehjem, vises utallige billeder af
  vandskabte børn.
 • Sådan kan man blive ved.
 • Naturligvis er der de sædvanlige konspirations-teorier:
  “Den skjulte sandhed er – – – “

Årtiers misinformation og frygt for alt der indeholder ordet “atom” har et stærkt greb i medierne.
Således blev en sober vurdering fra BBC Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’ (2006) hurtigt overdøvet af de sædvanlige vandrehistorier.

Hvad lærte vi fra ulykken?

Først og fremmest kom der mere åbenhed om sikkerhed og der blev iværksat gennemgribende forbedringer på andre tilsvarende reaktorer.
Som det fremgår af ovenstående viser dyrenes trivsel, at selv ret høje doser af stråling ikke er skadelig.

Alt for sent (2016) beretter det tyske magasin Der Spiegel, at
Strålingsfaren var overdrevet og at de fleste af evakueringerne var unødvendige.
Måske kan “tilbage-flyttere” (Babushkas) og andre få lov til at leve et ordentligt liv.

Men strengt taget lærte man også at denne meget alvorlige ulykke på en håbløst uansvarlig reaktor ikke medførte bare en brøkdel af de skader,
der har været udbasuneret i medierne.

Desværre lykkedes det ikke for medierne at forstå
hvorledes Greenpeaces troværdighed er en myte når man ser følgende:
”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”
Se min vurdering her

Dette oplagte falskneri gentages, mange andre steder fx her, hvor man læser at
“I mellemtiden estimerer det hviderussiske nationale videnskabsakademi 93.000 dødsfald og 270.000 kræftformer.
Den ukrainske nationale kommission for strålingsbeskyttelse beregner 500.000 dødsfald indtil videre. ”

Ovenstående beregninger er tydeligvis baseret på LNT-hypotesen.

Men denne hypotese har for længst måttet give plads for realiteterne.
En vurdering kan findes lidt nede på denne side.

UNSCEAR og WHO

Som for at afmontere de sædvanlige rædselsberetninger læser man
2018 Jan 25 hos Forbes.com at UNSCEAR har revideret dødstallene i relation til katastrofen ved Tjernobyl.
Den undrende læser ser følgende:
bla “Faktisk ændrede FN’s (UNSCEAR) sit skøn over yderligere
bla dødsfald fra tjernobylkatastrofen fra stråling til offentligheden,
bla fra omkring 4.000 til omkring nul.

Denne nedjustering falder i tråd med følgende fra videnskab.dk hvor det skrives at 1000 mSv/år ikke er skadeligt hvis det gives jævnt fordelt og organismen således vil være i stand til at reparere skader løbende.

Måske kan man prøve at finde en både realistisk og accepteret vurdering her.

Strålesyge

I medierne findes så mange, klart forfalskede, oplysninger om strålesyge.
Hvis du ikke er træt kan du se lidt mere på en anden post: http://wp.me/p1RKWc-Du

Lidt løse bemærkninger

Jeg var i Tanzania, da ulykken skete.
En af mine venner – en god engelsk dame – fulgte ulykken, transmitteret fra BBC.
Da hun så hvorledes den radioaktive sky omslutte hele jorden, gik hun
ind og sagde farvel til sine sovende børn.
“For nu skal vi snart dø alle sammen.”

Hilsner og god tænkepause fra
Thorkil Søe

Fra Norge

hvor man ikke er bange for realiter, får man troværdige oplysninger.
Fra en lang og grundig (norsk) e-bog
“Radon, lung cancer and the LNT model” (52 sider) refereres:

“I Tjernobyl blev en del personer indlagt med akut strålingssyndrom, og 28 døde inden for 3 måneder.
Der er også registreret 11 dødsfald på grund af skjoldbruskkræft blandt børn, der havde drukket forurenet mælk (I-131).
Hvorvidt disse kræfttilfælde er forårsaget af Tjernobyl-ulykken, er ret usikkert, da lignende ændringer i skjoldbruskkirtlen er blevet observeret uden stråling.”

April 2006 giver WHO en vurdering.
En meget lang artikel fra The Ecologist (2016 april.) giver til gengæld alarmerende oplysninger.

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
____________________________________________________________________

Radiation and Radiation Sickness

Wherever we go, we as well as our forefathers, have been exposed to
some sort of radiation.
Most of it from natural sources and some manmade – occasionally dangerous.
BUT
We are also exposed to a lot of (deliberate?) misunderstandings about radiation sickness.
This is the reason for the following which is only an attempt to summarize existing and easily available knowledge.
Sometimes I could not avoid exposing obvious false “information” produced by so-called green organizations, specializing in scaremongering.

Units

Bq Becquerel
1 Bq is one radioactive decay per second and is a very small unit.
One adult human contains about 4,500 Bq from natural sources.
More can be found form World Nuclear
Sv Sievert
The Sievert is a measure of the health effect of ionizing radiation on the human body.
Also here World Nuclear gives a good overview of the situation.
A very illustrative, and apparently reliable, Radiation Dose Chart is provided by Wikimedia.
As the Sievert is a very high unit, the mSv is used in most literature
as well as in the following.

Symptoms

Radiation sickness is generally associated with acute exposure and has
a characteristic set of symptoms that appear in an orderly fashion.
In this way it is not difficult to dismiss a lot of claims, where all types of illnesses  are attributed to radiation.

 • A specific list of symptoms is found on Med Lines.
  A more general description is found on Wikimedia.
  And a very detailed description on Chemeurope.com
 • According to information in the last link, death form radiation can be very slow and painful. (Walking Ghosts)
 • It has not been possible to find anything reliable about other types of symptoms, such as long term diseases, except for cancer,
  which, contrarty to horror-stories, is a part of nature and
  seldom will be a result of radiation.
 • Almost all calculations of future deaths, mostly from cancer, are based upon the assumption that even small doses of radiation are harmful. (Liniar No Treshold)
  However this assumption is so much on the safe side, that it is obviously wrong.

Short time doses

(At accidents and especially after the nuclear bombing in Japan)

 • 100 mSv: There has never been recorded harm to persons exposed to doses below 100 mSv
 • However, 20 mSv is claimed by anti-nuclear activists to give increased risk of cancer, especially for small children.
  (1 % extra risk for new-born girls.)
  You will not find anything about how it should be possible to collect reliable data – considering the almost impossible task to know the actual exposure and the natural variation in cancer risk.
 • 500 mSv: Careful monitoring of survivors after the nuclear
  bombing in Japan shoved that persons exposed to 500 mSv or less did not have a shorter average lifetime than the rest of the population.
  (500 mSv as a single exposure will cause minor symptoms of
  acute radiation sickness, and is more than 100 times what is
  normally allowed)
 • 3000 mSv resulted in half of the exposed died.
  The survivors were found to have an average live length 3 years less than the general population.
  A little more and reference: Se another page.
 • At an experiment going wrong and turning into “criticality” a chemist, Cecil Kelley died from a 200 microseconds blast of neutrons and gamma radiation.
  Although the radiation he received was some seven times the deadly doze, he was fully conscious some time, and it took 35 hours before he died.
  Contrary to general misunderstanding, such a criticality can not develop into anything like a nuclear explosion.

Intermittent exposure and
Long term exposure

Both dose and dose rate contribute to the severity of acute radiation syndrome.

 • It is the reason for treatment with radiation against cancer is not given as one single doze.
 • Similarly writes Vidneskab.dk that it is only if you are exposed to
  an annual radiation dose more than 1.000 mSv, it starts to
  become disturbing.

1.000 mSv per year is quite a lot and if it is received as a single dose, it starts to be life-threatening.
In order to bring it in perspective I mention that in Japan people have been evacuated (mandatory ?) if the radiation vas above 50 mSv/year.

In the clear light of the after-thought,
it can be seen that the more than one thousand evacuation related deaths were justified by nothing, but an inflated fear, created by – – – -.

Next Generation

Contrary to all expectations and numerous horror stories, there has
never been observed genetic damage to children born to parents who have been exposed to even very high doses of radiation.
However, for children still “in the womb” there has been cases of stillbirth and horrific deformities.
This was seen in Japan after the nuclear bombs, but nowhere else.
See http://wp.me/p1RKWc-ea

Even Der Spiegel (2016 April 26) has seen the following:
The scariest consequence is damage to the genome.
But for the body, even that kind of damage is not necessarily a dramatic event in the near term.
Every single cell experiences it thousands of times every day.
Often enough, the attack comes from inside: Cell metabolism creates aggressive molecules, so-called oxygen radicals, that continuously
impair DNA.

Long-time doses and
Chronic Radiation Poisoning

Very little is known – or to be more precise agreed upon – the effect of slowly, but steadily exposure to radiation.
The following is the essence of what I have been able to find:

 • High dozes-rate will result in death from acute radiation poisoning before you will develop chronic radiation poisoning.
  Therefore you have to be steadily exposed for a minimum of
  seven years in order to get Chronic Radiation Poisoning.
 • The Walters Incident. (Radon)
  100,000 Bq/m^3 was found in the basement of an occupied
  building without having caused harm to the inhabitants.
  It is far more than the accepted limit (200 Bq/m^3).
  However, there has not been any harm to the occupants.
 • 1,000,000 Bq/m^3 can be found in unventilated mines.
  It was first recognized in 1530 by Paracelsus in his description
  of a wasting disease of miners.
  Sure, it was what is now recognized as “chronic radiation poisoning.”
  See also http://wp.me/p1RKWc-ec
 • Typical domestic exposures are about 100 Bq/m^3 indoors and
  10-20 Bq/m^3 outdoors.
 • Natural Radiation EU Natural background radiation is found to vary a lot – even within Europe.

Highest reported levels of natural radiation is found in the area around  Ramsar in Iran.
In some places this radiation is 200 times more than the natural background radiation elsewhere.
This is far above what is allowed for workers at nuclear power plants.
However, there has been no reports of ill health or other adverse effects among the local people who have lived in the area for generations.
This has given rise to the term “The Ramsar Paradox”
Genetic selection over many years may explain. (Something)

The little we know

 • For damage from radiation, as well as all other damage to the human organism, the natural healing process will ‘try to repair’. Chronic radiation poisoning will only happen if this natural ‘repair mechanism’ cannot follow the damage done by the continuing radiation.
  More see here.
 • After the Kyshtym Disaster 66 cases were diagnosed.
 • The Russian spy Litvinenko, and others have been assassinated using radiation poisoning (Pu210).
  These deaths were from slowly progressing, but still “acute”, radiation poisoning.
 • Sure, you will also find many horror stories and conspiracy
  theories about chronic radiation poisoning.

However

 • Taipai CancerThere are several well documented claims of positive influence of moderate exposure to radiation.
  I have tried to summarize here.

Deliberate Exposure – Health Seekers.

The magic cure
Just as much as radon and radiation is feared, it has been seen as a magic cure for all types of illnesses.
For a period around 1915 radioactive water was the fashion, until some rich and enthusiastic people overdosed and died a horrible death.
Radon baths ————————————————–Radon Treatmeng
It should be noted that now, as well as long before radon and radioactivity was known, health seekers have been frequenting locations, where they receive “radon-treatment” for all types of illnesses.
On the internet you may find several advertisements for spas and clinics, as for instance: here, here and here.
Radon in ”Health Water”
Even radon mineral water is regulated:
The minimum strength should be 74 Bq/L, but the following is found:
Merano: 2000 Bq/L and
Lurisia (Italy): 4000 Bq/L
1 Bq = one radioactive decay per second.
And
All of us carry around with some 65 Bq/kg as part of the human body.

Unjustified Claims

Based upon this, and much more, I dare to say that at least the following is based upon falsification.

 • From Greenpeace: No more Chernobyl
  “It is now more than 20 years since the Chernobyl nuclear accident, which affected millions of people in western Russia, Ukraine and Belarus.
  The disaster was the fault of a hundred times more radiation than the nuclear bombs at Hiroshima and Nagasaki.
  Today, more than twenty years later, the nightmare continues for thousands of people.”

  If you check the details, it is easy to see that Greenpeace has lost their credability.
 • From YouTube Ocean of Death:
  Here you may wonder how the many fish can be so sensitive that the increase in radiation from 11,000 to 11,007 Bq/m^3 has
  caused the disaster shown.
  For details: See http://wp.me/p1RKWc-yI
 • Also from YouTube “Fukushima Death Cloud kills hundreds on
  US Warship”.
  Many of the claims, if not all, are related to diseases or injuries
  that cannot be attributed to radiation.
  Here it should be remembered, that in America everybody tries to sue for damage, if they can find the slightest reason.
  Further, it may be cheaper to settle for a minor “compensation”
  and in this way close the file.
 • The record is probably reached with “data” regarding injuries after the accident at Chernobyl:
  A million deaths (already) and seven million in the future.
  OK
  If we wait long enough we will be dead – all of us.
 • At the same place it is reported that 70,000 cleanup workers became disabled due to radiation sickness.
  The latter is clearly contrary to medical experience, most from the nuclear bomb attacks on Japan.
  Here it was found that if you get radiation sickness, you will either die or recover after some (long) time.
 • Similary, with no justification, claims were settled “out of court”
  after the Three Mile Accident.

Damage to the Genome

From Der Spiegel (2016 April 26) you have:
The scariest consequence is damage to the genome.
But for the body, even that kind of damage is not necessarily a dramatic event in the near term.
Every single cell experiences it thousands of times every day.
Often enough, the attack comes from inside: Cell metabolism creates aggressive molecules, so-called oxygen radicals, that continuously impair DNA.

Fear of the unknown

Radiation and radiation-sickness is difficult to understand and feared by many.
Now I must apologize for the following.

 • Some people fear flying although the taxi drive to the airport is more dangerous.
 • In the “good old times”, many Germans had a nice holiday in what was a very peacefull Yugoslavia.
  Some of them came home in a coffin.
  Og.kl– You know: Bad roads and bad drivers.
  But one year one man came home with only one leg because the other had been eaten by a shark.
  The following year, the flow of holiday-seekers was halved.
  Soon it was back to normal.

Helped by a hungry press this natural fear of the unknown has been cleverly used by so-called green organizations.

 • In Denmark, a boy at the beach can see something in Sweden, at the other side of Øresund.
  Og.kl– What is it?
  Og.kl– It is Barsebäck (A nuclear reactor.)
  Og.kli– Mama I want to get home! (to safety)
 • In Tanzania, a friend of mine – a good English woman – followed the Chernobyl accident, relayed from the BBC TV.
  She saw how the radioactive cloud started to engulf the whole world.
  Thereafter she went in to say good bye to her sleeping children.
  “For now we are soon going to die all of us.”