Archives for posts with tag: strålesyge

– – – – Klik på det der er med gult og se om du
– – – – får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
___________________________________________________________________________
Der er næsten ingen grænser for hvad der skrives på nettet.
Jeg har prøvet at samle lidt af hvad jeg anser for typisk på http://wp.me/s1RKWc-00
Se selv hvad man skriver og får folk til at tro på.
Nok mest hvis man antyder at væsentlige oplysninger bliver tilbageholdt.

Men Greenpeace er den største bedrager
Og jeg vover at sige at
Greenpeaces Troværdighed er en Myte

Dette er en hård beskyldning.
Men hvis du læser det følgende vil du forstå.

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

Crew of PHYLLIS CORMACK. 1st Greenpeace trip to Amchitka Isl. to protest USA nuc. testingFra sin start var Greenpeace en anti-atomkraft bevægelse, der demonstrerede imod USA’s atomprøvesprængninger.
Allerede på dette tidspunkt (1971) kunne man nemt se, at atombomber på intet sted i verden havde været et resultat af, eller en
—————øøøøøøøøøøø————-,—videreudvikling af atomkraft.

Alligevel fastholdes denne sammenblanding af begreberne kompromisløst af Greenpeace og er blevet hovedhjørnestenen i det der efterhånden har udviklet sig til en overspændt kampagne hvor alt der er forbundet med radioaktivitet fordrejes således at det opfattes som en stor risiko.

Motiverne for denne sammenblanding fortaber sig i den kolde krig.
Men i det følgende afdækkes nogle af de metoder der bruges af Greenpeace og eftersnakkere.
Resultatet kan ikke diskuteres: Flere drivhusgasser og højere omkostninger – Både menneskelige, økonomiske og for klimaet.

På hjemmesiden ”Sikker atomkraft er en myte” får den opmærksomme læser et godt indblik i de metoder, der benyttes til at sprede faktuelt forkerte ’oplysninger’ ved at skrive noget der helt naturligt opfattes på den tilsigtede måde.
Ved behændig brug af sproget Vindkraft i DK Fløjtespilleren2
undgås det normalt at skrive noget, der er faktuelt forkert i ordets strengesete, næsten juridiske fortolkning.
Derefter bliver debatten hurtigt overtaget af ihærdige eftersnakkere, der snart ændrer en dygtig antydning til en ubestridelig sandhed.

I dette korte indlæg finder man fem typiske eksempler på (bevidste ?) misforståelser:

Man læser:
Atomanlæg og terrorisme er en farlig cocktail
Selv om det aldrig er blevet forklaret hvordan denne cocktail kan tænkes at være sammensat, vil de fleste af os automatisk tænke på en
“Beskidt Bombe”. Noget i retning af følgende:
En terrorist bryder ind og bemægtiger sig radioaktivt materiale og bruger almindeligt sprængstof til at sprede det ud i et område, der vil blive ubeboeligt i lange tider.
MEN

 • Der kræves mere end en almindelig gummiged, eller et jumbojet, for at trænge ind til ’det allerhelligste’ bag den to meter tykke reaktorindeslutning.
 • Hvis det overhovedet skulle have nogen virkning, ud over det psykologiske, kræves en temmeligt stor mængde radioaktivt materiale.
  Meget mere end man ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.
 • Længe inden denne terrorist får samlet bare en procent af det nødvendige, vil han dø en kummerlig, men ikke særlig glorværdig død af akut strålesyge.

En Beskidt Bombe, der så vidt vides kun kendes i forbindelse med rædselsberetninger, er noget helt andet:
En ’almindelig atombombe’ der er omgivet at et stof, fx Cobalt, der vil blive radioaktivt ved at absorbere nogle af de neutroner, der bliver tilovers ved sprængningen af den egentlige atombombe.

Samme sted læser man følgende:
Højtberiget uran og plutonium kan bruges til atomvåben
Faktuelt er dette rigtigt.
Men når det fremsættes i en artikel med overskriften ”Sikker atomkraft er en myte” bliver det i bedste fald noget vrøvl. Hvis man ser på sammenhængen:

 • Højtberiget uran bruges ikke i forbindelse med atomkraft. Der bruges uran der er beriget til under fem procent.
  I undervandsbåde noget mere; men ikke højtberiget.
 • Det plutonium, der dannes i forbindelse med atomkraft er forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendelig til atombomber.
  Dog med undtagelse af den farlige reaktortype ved Tjernobyl.
 • Men selv om en terrorist på mystisk måde skaffer sig noget plutonium af ‘våbenkvalitet’, vil han næppe være i stand til at udvikle den meget specielle tændsats, der kræves.

Affaldsspøgelset
Naturligvis undgår man ikke følgende:
“Der er endnu ikke fundet nogen holdbar løsning på slutdeponeringen af det højradioaktive affald på trods af 50 års forsøg.
“Der er tale om højradioaktivt affald, som skal holdes totalt adskilt fra alt levende i op mod ¼ million år – et helt uacceptabelt problem.

Selv om dette har været gentaget utallige gange bliver det ikke rigtigt.
Alt tyder på manglende evne eller vilje til at kommunikere realiteterne. Derfor følgende:

 • Bortset fra lande hvor Greenpeace har haft held til at stikke en kæp i hjulet, er der gode og for længst godkendte depoter for endelig deponering af det der stadigvæk kaldes affald.
 • Således blev den svenske affaldsordning godkendt i 1979 som betingelse for at starte de sidste 6 reaktorer.

Naturligvis ignoreres det behændigt at det egentligt ikke haster:
De brugte brændstofstave fra reaktorerne opbevares under vand.
Først i tre år på selve kraftværket og derefter på et mellemlager,
i op til 30 år.
Det er fordi man vil vente med endelig deponering, eller oparbejdning til genbrug, til de er “kølet af”. (Atomer med relativt kort halveringstid vil således henfalde til uskadelige atomer.)

Dette materiale, der i dag betegnes som affald, er imidlertid en værdifuld fremtidig ressource, der indeholder store mængder af brugbar energi til brug i fremtiden.
Således bliver tidligere “slut-depoter” nu ombygget til at være “sikre, men tilgængelige depoter”.

Samtidigt forbigås det at:Kulokraft
Den kulkraft, der er et resultat af den stædige modstand, har – udover udledning af radioaktive stoffer i røgen – medført over to tusind årlige dødsfald i kulminer og langt over to millioner på grund af luftforurening.

På grund af en indbildt frygt for noget, der ligger tusinder af år ud i fremtiden, forbigår man den helt konkrete overhængende fare fra det egentlige affaldsproblem:
De greenhouse gasser, der medfører en overhængende fare for katastrofale klimaændringer.

Man læser om
Højradioaktivt affald
som skal holdes totalt adskilt fra alt levende i op mod ¼ million år

MEN

 • Hvis et radioaktivt stof er højradioaktivt betyder det naturligvis at materialet vil opbruge sine resurser på kort tid.
  Derefter vil det ikke være radioaktivt.
  Og slet ikke højradioaktivt.
 • Hvis et materiale derimod er radioaktivt i meget lang tid, som fx Thorium, vil radioaktiviteten være så svag at det kun har akademisk interesse og det vil være svært at måle.
 • Sådan ind imellem ligger det meget omtalte stof Plutonium.
  Her er halveringstiden 24.100 år.
  Det betyder at 90 % af det der optages, det vil helt naturligt blive deponeret på kirkegården inden det når at gøre skade.
 • For at afrunde billedet fremhæver jeg at
  Al den megen tale om at plutonium er verdens farligste stof er intet andet end falskneri.
 • Det meget omtalte affald fra atomkraft vil have mistet megen af sin radioaktivitet efter 50 år.
  Efter 400 år vil affaldet have samme radioaktive niveau som uranmalm.
  Efter 600 år vil være lige så radioaktivt som havejord.
  MEN
  Hvis men undlader genbrug af brugt brændsel fra atomkraftværker, så vil det imidlertid være radioaktivt i længere tid.
 • Selv om 600 år er lang tid er det ikke engang en halv procent af den tid Greenpeace fabulerer om.

Ved at ’blade frem’ til den tredje side finder man det, man kan kalde ’det sædvanlige’:
Aldrig mere Tjernobyl
”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”

Med et minimum af undersøgende journalistik vil man vide følgende:

 • Selv om Danmarks Radio berettede om 1000 døde; var der kun 5 der døde ved selve katastrofen.
  Senere døde 26 flere, mest redningsarbejdere, der døde af brandsår og stråling.
 • Der har været utallige beretninger om strålesyge, men de få andre dødsfald var ikke fra strålesyge.
  Der var ingen varige skader – udover selvmord og psykologiske skader.
 • Der blev ikke uddelt jodtabletter – Måske fordi man troede at katastrofen kunne holdes skjult.
  Derfor var der mange tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen, noget
  der let kan behandles.
  Således var der kun 9 der døde af kræft i skjoldbruskkirtlen.
 • Der har været mange rædsels-beretninger om utallige fremtidige tilfælde af cancer.
  Imidlertid viser erfaringer fra overlevende efter atombombeangrebene i Japan, at der højst vil blive tale om meget få ekstra dødsofre på grund af cancer.

Altså intet i sammenligning med skaderne på grund af stråling ved atombombeangrebene hvor strålesyge dræbte 60.000 alene i Hiroshima.
Udover de 200.000 der døde næsten øjeblikkeligt fra trykbølgen og af brandsår.
Således er det svært at forstå hvordan der skulle være hundrede gange mere radioaktiv stråling end fra atombomberne.

Selv overskriften ”Aldrig mere Tjernobyl” er misvisende:

 • Denne design, som er ustabil og uden reaktorindeslutning, er
  for længst opgivet og har aldrig været overvejet i forbindelse med kernekraft udenfor det gamle Sovjet.

Motiverne ?

Efter at have konstateret dette oplagte falskneri spørger man sig selv hvorfor?

 • Kan det forklares ved at antage at Greenpeace er så inkompetent at de ikke har sat sig ind i realiteterne?
  Svaret må være nej.
  En verdensomspændende organisation som Greenpeace består ikke udelukkende af inkompetente eftersnakkere.
 • Har Greenpeace nået det stadium hvor hensigten berettiger midlerne?
  Er hensigten at standse udviklingen (i vesten)?
  Den første demonstration mod atomkraft var tilsyneladende arrangeret via det nu nedlagte kommunistiske dagblad Land og Folk.
  Trods dette og meget andet:
  NEJ
 • Eller er det penge og magtbegær?
  Greenpeace, hvis årlige budget er over to milliarder kroner, vil naturligvis helst holde fast på de gavmilde bidragsydere.
 • Jeg gætter:
  Det er svært at “Tabe Troen” – Spørg bare frafaldne præster.

En Frafalden:
Patric Moore var en af de medstifterne af Greenpeace og blev valgt til præsident af Greenpeace Foundation i begyndelsen af 1977.
Senere forlod han organisationen, for at kritisere dens anti-humane, agenda og udvikling med udtalelsen:– – – – – – – – – Patric More
“I midten af 1980’erne har miljøbevægelsen forladt videnskab og logik til fordel for følelser og sensationsjournalistik.”
Moore var aktivt imod atomkraft i 1970’erne, da han troede, at
“Atomkraft var ensbetydende med atombomber og holocaust” og at
“Alt med atom var af det onde”.
Siden kom han til at støtte atomkraft.

Resultatet

kan næppe diskuteres.
Denne forvirrede modstand mod alt der begynder med Atom, har sat sig sine dybe spor:
Oversvømmelse– Dyr og ustabil energi.
– En lurende klimakatastrofe.
– Mange unødvendige
dødsfald i kulminer.
– Store skader og utallige
dødsfald som følge af
luftforurening.

– Søvnforstyrrelser og andre lidelser blandt naboer til vindmøller.Vindmøller skygger for freden
.
.
Der hviler et tungt ansvar på skuldrene af Greenpeace og andre nejsigere.
.
.

Jeg spørger – Kan du give svar?

Hvorfor er det nødvendigt for Greenpeace at give klart forfalskede “oplysninger” for at dæmonisere kernekraft?
Skriv til thorkilsoee@gmail.com

Efterskrift
Du spørger – – Prøv at finde svar

I forbindelse med den til tider hede diskussion om atomkraft bliver jeg ofte mødt med det jeg lidt ubehøvlet kalder ”De sædvanlige misforståelser”.
I stedet for at spørge mig med det sædvanlige ”Men hvad med – – – – ” Så beder jeg dig overveje om du ikke får svar ved et af følgende:

Om atomkraft og de mange forfalskede ”oplysninger” og påstande: http://wp.me/p1RKWc-8

Tyskland går helhjertet ind for grøn energi.
For at nå de ambitiøse mål har har arbejdet sig frem til et meget dyrt sæt af ambitiøse, men håbløse drømmesyn.
Energiewende: http://wp.me/p1RKWc-f8
Dunkelflaute (mørkt vindstille): http://wp.me/s1RKWc-93

Plutonium er blevet udråbt til at være det farligste stof, der kendes og den nu nedlagte organisation OOA har forklaret at bare et atom plutonium kan forvolde kræft.
Disse alarmerende ”oplysninger”, sammen med så meget andet, stemmer ikke overens med virkeligheden.
Se http://wp.me/p1RKWc-1VN

Thorium er blevet udråbt som fremtidens energikilde.
Måske bliver det en undskyldning for at forhale udbygningen af traditionel atomkraft, der ‘sådan bare’ kan vente til det er for sent og klimaet er løbet løbsk. http://wp.me/p1RKWc-hB

Om Ulykken på Three Mile Island..
For fyrre år siden lykkedes det at opbygge en folkestemning mod atomkraft.
Selv om der ikke var personskader, blev udviklingen sat i stå.
http://wp.me/p1RKWc-15d

Om Tjernobyl. Ulykkens årsag og virkning: http://wp.me/p1RKWc-KH

Om ulykken ved Fukushima og de overdrevne/forfalskede ”oplysninger”.
Også om de unødvendige evakueringer: http://wp.me/p1RKWc-KJ

På trods af utallige ”oplysninger” / rædselsberetninger kan du se at der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer.
I stedet for blankt at affvise dette, så se på http://wp.me/p1RKWc-Ty

Forudsætningen: “Lige meget hvor lidt, så er radiation altid skadeligt” (LNT) bliver flittigt brugt.
Men denne oprindelige forudsætning er for længst overhalet af realiteterne. Se http://wp.me/p1RKWc-1jG

Med mellemrund hører man hvorledes terrorister vil skaffe sig radioaktivt materiale og gøre store områder ubeboelige.
Selv om en “Dirty Bomb” lyder afskrækkende, vil det første og formentligt eneste offer være denne håbefulde terrorist.
Se http://wp.me/p1RKWc-1ma

Hvorledes børn, født af forældre der har været udsat for endog meget kraftig ioniserende (radioaktiv) stråling, ikke har udvist flere tilfælde af medfødte skader/deformiteter: http://wp.me/p1RKWc-7S

På trods af årtiers misledende propaganda kan det ses at Affaldsproblemet ikke er et problem.
Og så alligevel: Vi forgifter atmosfæren på grund af afbrænding af kul og olie.
http://wp.me/p1RKWc-11J

I Europa er ny atomkraft blevet urimeligt dyr.
Men ikke i Rusland, Kina og Korea.
Se hvorfor: http://wp.me/p1RKWc-12a

Kulkratindustrien var de første til at argumentere mod kernekraft.
I 1958 finder man den rygende pistol.
Men allerede ti år tidligere blev LNT forudsætningen brugt til at dæmonisere kernekraft.

Patric Moore var en af de medstifterne af Greenpeace og blev valgt til præsident af Greenpeace Foundation i begyndelsen af 1977.
Senere forlod han organisationen, for at kritisere dens anti-humane, agenda og udvikling med udtalelsen:
“I midten af 1980’erne har miljøbevægelsen forladt videnskab og logik til fordel for følelser og sensationsjournalistik.”

Desværre har kampen mod selvopfundne spøgelser og det ødelæggende selvbedrag fra Greenpeace ikke begrænset sig til kampen mod kernekraft.
Børn går ind i voksenlivet som blinde. Over 200.000 årligt.
Se: http://wp.me/p1RKWc-eo

Danmark er foregangsland for brug af vindkraft.
Hvis det overhovedet er muligt at gennemføre Den Store Grønne Omstilling, vil det blive ufatteligt dyrt samtidigt med at det vil sende flere uskyldige mennesker ud i et støjhelvede.
Se http://wp.me/p1RKWc-1gi

Hilsner fra Thorkil Søe,
der ikke kan dy sig for at gå lidt tilbage i tiden.


Down-with-fire-300x225

mSv (milliSivert) er et mål for den biologiske virkning af radiation.

 • Baggrundsstrålingen, som vi alle udsættes for, er normalt 2 mSv/år
 • Enkelte steder over 10 gange så meget.
 • 500 mSv som engangspåvirkning vil give svage symptomer på strålesyge, men er ikke livstruende.
 • 2000 mSv som engangspåvirkning vil ofte være dødelig.
 • Selv ved væsentligt mere vil der være en periode på op til flere måneder (næsten) uden symptomer. (Walking Ghosts) eller vandrende spøgelser.
  Den endelige dødsproces kan være lang og meget pinefuld.
 • Overlevende vil ikke have varige skader.
  Dog bortset fra få måneders kortere forventet livslængde.
 • Næsten i en fodnote angiver Videnskab.dk at 1000 mSv/år
  jævnt fordelt vil give organismen mulighed for at reparere skader løbende og således ikke er skadeligt.
 • Efter katastrofen ved Fukushima blev befolkningen tvangsevakueret fra områder hvor strålingen var over 20 mSv/år.
  Dette var kun 2 % af det der har vist sig ikke at være skadeligt.
  Til gengæld kunne man konstatere et stort antal dødsfald som følge af evakueringerne.
  Alt for sent blev dette taget op i forbindelse med beregningsmetoden J-value eller Justification Value.
 • Der er aldrig konstateret genetisk betingede skader på efterfølgende generationer.

Enheden Sivert og tilsvarende, er et mål for biologisk påvirkning.
Det skal ikke sammenblandes med den anden enhed Bq eller Becquerel, der angiver antal af radioaktive henfald pr sekund.
Der er ingen (tilgængelige) oplysninger om sammenhæng.

Sivert er en meget stor enhed og man taler normalt om milliSivert.
Til gengæld er enheden Becquerel en meget lille enhed og fra naturens hånd er vi alle udsat for over 2000 Bq eller 2000 radioaktive henfald pr sekund.
_________________________________________________________________

Kernekraft i Vesten har store problemer.
_____________________________________________________________________________

Smitte – Symptomer – Sygdom

Vi er underlagt en meget dygtig propaganda, hvor alt der blot indeholder ordet ”atom” bliver gjort til en stor risiko.
Det er stort set smitten.

A-kraft i England bliver urimeligt dyr.
Østeuropæiske lande går til den gamle fjende for at få hjælp til stabil energi.
Det var vist symptomerne.

I det man lidt overfladisk kalder Vesten skal kernekraft opfylde sikkerhedskrav, der langt overskrider det der kræves fra andre energikilder.
Det er vist sygdommen.

I Rusland, Kina og Korea har man været i stand til at tænke klart.
Hvorfor?
Vi – i det der kaldes Vesten – må frigøre os for den kollektive angstneurose.
Mon ikke det er kuren.

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

____________________________________________________________________
Dødsfald i forbindelse med kernekraft bør sammenlignes med dødsfald i forbindelse med andre ENERGIKILDER.
På den måde vil det være urimeligt at diskutere skader ved militære anlæg og ved forskningsinstitutioner.

Saglig diskussion bør naturligvis kun omhandle dødsfald i forbindelse med tænkte fremtidige reaktorer, hovedsageligt i Europa.
Således vil det være naturligt at udelukke den specielt farlige reaktorer ved Tjernobyl.

På samme måde vil en saglig vurdering udelukke diskussion om reaktorerne ved Fukushima, hvor forholdene var specielle og skader fra tsunamien på et stort område var forfærdelige.
På trods af oplagte mangler og på trods af utallige rædselsberetninger var skaderne på reaktorerne meget begrænsede.
—- De tre, der døde på kraftværket, de druknede og
—- de store evakueringer viste sig at være sagligt ubegrundede.

Således vil diskussionen indskrænkes til ulykken ved Three Mile Island.
Her var der tale om meget store materielle skader.
Men ingen personskader fra radioaktivt udslip.
Som ofte i USA udbetaltes småbeløb.
Her hovedsageligt eller udelukkende for tabt arbejdsfortjeneste på grund af forståelige, men unødvendige krav om evakueringer.
Derudover blev næsten det samme beløb brugt til “legal expences”.

Endeligt vil jeg konstatere at der, på trods af ihærdige påstande, ikke har været bare ET ENESTE tilfælde af personskade på grund af radioaktivitet i forbindelse med civil kernekraft i de 50 år der har været kernekraft i vesten.
Her er der tale om skader, ved den nødvendige minedrift, ved driften af reaktorerne og ved behandling af det, der stadigvæk kaldes affald.

Hvis du, min ukendte læser, har FAKTUELLE oplysninger, der modsiger dette, så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Fra Climate Ansvers og tidligere også fra Ingeniøren, citerer jeg følgende:

Energikilde – – Dødsfald/trillion kWh – ….- Andel af forsyning af el
Coal – global – – – 170.000 – – – – – – – – (50% global electricity)
Coal – China -…. – 280.000 – – – – – – – – (75% China’s electricity)
Coal – U.S. – -… -. – 15.000– – – – – – – – – (44% U.S. electricity)
Oil – – – – -……- – –36.000 – – – – (36% of energy, 8% of electricity)
Natural Gas -…… – –4.000 – – – – – – – – – (20% global electricity)
Biofuel/Biomass …..- 24.000– – – – – – – – – (21% global energy)
Solar (rooftop) – ..- – – –440– – – – – – – – – (< 1% global electricity)
Wind – – – – –…. – – – –150 – – – – – – – – (~ 1% global electricity)
Hydro – – – – -…. – – –1.400 – – – – – – – – (15% global electricity)
Nuclear – – – – – ….- – – 90 – – – – – – – – (17% global electricity)

Alt tyder på at når der angives 90 dødsfald/TWh er det fordi dødsfald ved Tjernobyl og Fukushima inkluderet – og overdrevne.
Det lave tal for vadkraft tyder på at en enorm katastrofe i Kina er overset.
Desuden savner man oplysninger om “Solar Totalt”

En længere artikel (June 10, 2012), der er i overensstemmelse med ovenstående, findes her.

En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at kernekraft er det eneste realistiske alternativ til kulkraft.
Tilsvarende nævnes at UNSCEAR har nedjusteret antallet af “sendødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “næsten nul”
Det kan argumenteres at dette er fordi man har medregnet erfaringer fra Hiroshima hvor man, mod al forventning, ikke har fundet den meget omtalte stigning i forekomst af kræft.

På internettet finder man dette:


severe accidents

Klik på tabellen for fuld størrelse.

Mere illustrativt fra New Scientist (2011)


dodsfald-ved-kraftkilder
Klik på tabellen for fuld størrelse.
Her, som så mange andre steder, benyttes gamle og overdrevne tal for dødsfald ved kernekraft.
Senere data angiver omkring 60 dødsfald ved Tjernobyl – ikke 9000
Derudover var der over 1000 “Evakueringsdødsfald” der næsten alle kunne være undgået hvis man havde overvejet uden den oppustede frygt.
En tilhænger af kernekraft siger
————————-Send regningen til Greenpeace.

Risiko – Generelt

Fra What is nuclear får man følgende oplysninger.

Activity ———————————————–mSv
Typical yearly dose, all sources —————- 3.6
Full set dental X-ray ——————————– 0.4
Flying roundtrip from D.C. to Los Angeles 0.05
Living outside nuclear plant ——————- 0,001 /year

Helth risk —————————— Expected life lost
Smoking a pack of cigarets a day —— 6 years
Being 15 % overweight ——————– 2 years
Working in construction ——————- 227 days
Working in nuclear power plant
(1000 mrem/year)—————————– 51 days
Typical annual background radiation
(3 mSv/year)

Forurening

Udover dødsfald har den generelle modstand mod kernekraft resulteret i megen forurening, ikke bare med CO2

Et par andre kilder

Fra Deaths from Nuclear Energy Compared with Other Causes. February 26, 2013 citeres følgende – Relateret til panikken efter tsunamien.

 • Ifølge World Data Bank steg Japans kulforbrug med 57 TWh, naturgas 58 TWh og olie 9 TWh gennem 2011.
  Det er rimeligt at antage, at dette forblev det samme gennem 2012.
 • Dødsfald / TWh / år fra kul-, gas-, olie- og nuklear-baseret produktion er henholdsvis 24, 3, 19,2 og 0,052.
 • Ekstra fossile dødsfald og alvorlige lidelser over 2 år:
  Kul = 24 mennesker x 57 TWh x 2 år = 2.736 dødsfald plus
  25.000 alvorlige lidelser
  Gas = 3 x 58 x 2 = 348 dødsfald plus 3.400 alvorlige lidelser
  Olie = 19,2 x 9 x 2 = 342 dødsfald plus 2.900 alvorlige lidelser
  I alt ekstra fossile dødsfald = 2.736 + 348 + 342 = 3.426 plus 31.300 alvorlige lidelser.
  Atom = 0,052 x (57 + 58 + 9) x 2 = 13 dødsfald plus 54 alvorlige lidelser.

Der afslluttes med følgende:

 • Modstandere af atomenergi er fuldstændig irrationelle med hensyn til ”farerne ved nukleare”.
  Bemærk, at naturgas er 8 gange mindre dødbringende end kul.
  Disse dødsfald er aktive, så længe Japans nukleare anlæg er i tomgang!!
 • Den kritiske læser hævder sig ved et rodet layout og at enheden Deaths/TWh/yr er selvmodsigende.

Kilder til ovenstående:
http://billothewisp.blogspot.co.uk/2013/08/fukushima-hidden-epidemic.html
Og en meget lang artikel på The Lancet 2007
(The Lancet anses normalt som meget pålideligt og graph side 983 er meget illustrativt.)

 • Brug af atomkraft i stedet for fossile energikilder, såsom kul, har forhindret omkring 1,8 millioner luftforurening-relaterede dødsfald globalt – – –
  Se her.

Ikke bare dødsfald

Ovenstående har hovedsageligt behandlet antal af dødsfald.
Det er efter min mening langt fra fyldestgørende.
Hvis man er ærlig skal man også diskutere Liv og Livskvalitet.

I forbindelse med et – desværre opgivet – projekt for forældreløse børn i Tanzania gik jeg så vidt som at skrive:

– – – – De, de er måske de heldige, de får fred i deres grav – selv om de måske ikke får en grav.

Støj fra vindmøller
Selv om vindkraftens lobbyvirksomhed gør et stort arbejde for at neddysse omtale af skader fra støj og andet, er det et alvorligt aspekt i det, der optimistisk kaldes Den Store Grønne Omstilling.

Kulkraft
Ud over dødsfald, som omtalt, er der mange der lider af astma og lignende.
Dårligt helbred og dårlig livskvalitet hører med til billedet.

Olie og Gas
Hvis tilgængelige oplysninger står til troende er der alvorlige skader, også menneskelige, i forbindelse med udvinding af olie og gas.

Evakueringer
Efter ulykkerne ved Tjernobyl og Fukushima var man vidne til meget store evakueringer.
Disse evakueringer var skyld i mange skader, både fysiske og psykiske.
Endog selvmord.
Hvis tilgængelige oplysninger står til troende har disse skader langt overskredet de, tilsyneladende hypotetiske, skader der ville have været set hvis disse evakueringer havde været begrænset til et rimeligt niveau.

Bhopal 1984
Den alvorligste industrielle ulykke var The Bhopal disaster.
Her var der mindst 3800 døde og i 100.000vis af syge og forgiftede.
Sammen med uhyggelig megen forurening.
I virkeligheden meget værre end Tjernobyl og Fukushima TILSAMMEN.
Men det var fattige indere og det var ikke en ulykke med radioaktivitet.
Det er næsten glemt.

Black Swan Theory


black-swan
Ekstreme og “uforudsigelige” ulykker er forsøgt behandlet på dette link.
Det der dominerer i denne vurdering er financial crash og lignende.
Verst tænkelige menneskeskabte katastrofe vil formentligt være i forbindelse med et
blank xxxxxxxxxdæmnidæmningsbrud.

Der er naturligvis internationale eksperter, der vurderer nuclear sikkerhed.
MEN
I forbindelse med kernekraft er den egentlige Black Swan risiko forbundet med politiske tiltag.
Som fx da man i Tyskland uden varsel og uden tilstrækkelig kompensation “sådan bare” besluttede at udfase kernekraft.

Drabsforsøg på politi

Et nær dødsfald

Ved en omfattende demonstration mod A-kraft blev en tysk betjent slået bevidstløs og ført med strømmen ned af et vandløb medens hundredvis af demonstranter stod og hujede.

Han blev reddet fra druknedøden da en demonstrant længere nede forstod realiteterne og samlede ham op.

Hvorfor denne diskussion?

Jeg mener at det er nødvendigt at give et modsvar til årtiers dygtig propaganda, som fx ses og afdækkes på en anden post:
Greenpeaces Troværdighed er en Myte.

Efterskrift

Februar 2020 læser man på Weekendavisen og på Ingeniøren at udfasning af atomkraft hæmmer Tysklands klimaindsats og at det tyske Energiewende har været skadeligt for folkesundheden.

Ved opslag på internettet er det let at finde modstridende oplysninger fra måske velmenende kilder, der beretter om dødsfald i forbindelse med uranminer.
De fleste af disse sider giver ikke andet end vage oplysninger, der kun udmærker sig ved at være alarmerende.
Derfor vil jeg nøjes med at referere til New Scientist og naturligvis også til
World Nuclear.

Som en slutbemærkning opfordres modstandere af kernekraft til at give kilder til faktuelle oplysninger, der støtter de gentagne påstande om specielt mange dødsfald ved kernekraft og minedrift for uran.

Skriv til thorkilsoee@gmail.com

https://wp.me/p1RKWc-TF

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og kl ik på Og klik på billeder for at få flere detaljer.
__________________________________________________________________
Selv i debatten om kernekraft er det svært at finde så meget misvisende som i debatten om dødsfald i forbindelse med katastrofen ved Tjernobyl.
I det følgende vil jeg prøve at lave en opsummering.

Jeg har prøvet at opdele emnet i følgende underafsnit:
blank– Selve ulykken.
blank– Den første tid.
blank– Evakuering og skader.
blank– Psykologiske skader.
blank– Langtids skader fra forurening.
blank– Sendødsfald: 4000 eller næsten nul.

Selve ulykken

Ved selve ulykken var der to der døde som direkte følge af eksplosionen.
Derudover fik lidt færre end 50 brandmænd og arbejdere på kraftværket forbrændinger og stråledoser der viste sig at være dødelige.
På trods af mange misforståelser er dette lave tal (50 brandmænd) tilsyneladende ikke betvivlet.

Død fra stråling ikke er øjeblikkelig.
Derfor omtales dette efter indskud i afsnittet “Den Første Tid”.

—————————- Indskud ——————————————————-
Danmarks Radio
Det danske fjernsyn holdt sig bestemt ikke tilbage.
Kort efter ulykken kunne man høre at der var 1000 dræbte og at man på satellitfoto kunne man se ligene på gaderne og døde dyr på markerne.
Der blev tilføjet at det ikke kunne afvises, at tallene ville blive højere.

 • Et kik i Politikens Lægebog ville have vist at selv om man får en dødelig dosis af stråling så varer det nogen tid inden man får symptomer og ikke ‘sådan bare’ bliver liggende for at dø på gaden.

Det er stadigvæk uklart hvordan denne, desværre ikke enestående, “oplysning” blev plantet i medierne.
(Det samlede dødstal som følge af katastrofen var mindre end 50.)
Som sædvanligt følte Danmarks Radio ikke behov for at dementere.
Man nøjedes med at slette udsendelsen fra arkiverne.

Ikke kun i Danmark
Jeg citerer fra BBC (England), der blandt andet skriver:
I løbet af de følgende måneder var der historier om massegrave og alvorlige advarsler om tusinder af dødsfald som følge af eksponering af stråling.

Helt til Tanzania
Da katastrofen ramte, var jeg i Tanzania hvor en af mine venner,
en god engelsk dame – fulgte udviklingen på TV.
Relaied fra BBC
Da hun så hvordan den radioaktive sky langsomt omsluttede hele jorden, gik hun ind til sine sovende børn for at sige farvel.
For nu skal vi jo snart dø alle sammen.
—————————- Slut indskud ———————————————–

Den første tid

Der var en del forvirring og der blev indsat mange brandfolk og andre.
Ifølge Wikipedia.org i alt 600 000 “Liquidators”

 • I modsætning til vestlige reaktorer, var denne reaktortype ikke beskyttet af en reaktorindeslutning og da man brugte grafit som moderator,
  ja så brændte reaktoren i to uger.

Knapt 50 brandfolk og andre fik dødelige skader fra branden og fra stråling.
Dette tal er tilsyneladende ikke betvivlet.

Om Stråleskader
I modsætning til “almindelig (mis)opfattelse” er der tale om en lattens-periode (næsten symptomfri venteperiode) på op til et par uger.
Dette gælder også for personer, der er udsat for dødelig påvirkning af ioniserende stråling.

—————————- Indskud ——————————————————-
Til gengæld blev der kort efter ulykken ”konstateret” et stærkt forhøjet niveau af forskellige former for kræft.
Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med at kræft fra stråling, såvel som fra rygning og asbest, ikke kan konstateres før efter en ”venteperiode” (lattens-periode) på mellem 5 og 20 år.
Dog mindre for leukemi eller kræft i skjoldbruskkirtlen.
Dette, og meget mere, kan ses i Politikens Lægebog.
—————————- Slut indskud ———————————————–

Det stærkt debatterede emne om sendødsfald fra forureninger er forsøgt behandlet senere i afsnittet “Sendødsfald: 4000 eller næsten nul”

Evakuering og skader.

Der var, og er, en oppisket, men trods alt forståelig, frygt for stråleskader.
Derfor iværksatte man store evakueringer.
Over 350,000 indbyggere blev evakuerede.
Dette resulterede i vel over 1000 “Evakueringsdødsfald”
Det er naturligvis umuligt at vide hvor mange der var døde alligevel.
Mange døde af stres, alkoholisme eller ubehandlede sygdomme.
Men der var også mange selvmord.

I bagkundskabens klare lys har man fundet at 75 % af disse evakueringer var ubegrundede og derigennem skadelige.

—————————- Indskud ——————————————————-
I dette meget omfattende studie har man beregnet stråleskader ud fra den (forældede?) forudsætning Liniær No Treshold.
Eller “Lige meget hvor lidt, så er al Stråling Skadslig”.

Et mere realistisk beregningsgrundlag ville have vist at væsentligt over
75 % af de mange evakueringer ikke var sagligt begrundede.
Kun begrundede af en oppustet frygt.
—————————- Slut indskud ———————————————–

Psykologiske skader.

I Norge har der været megen diskussion vedrørende stråleskader.
Fysisk Institut ved universitetet i Oslo har udgivet en meget fyldestgørende E-bog. Stråling og Helse.
Herfra refereres:
– – – “Det er de psykiske effekter som er de mest alvorlige etter ulykken.
En lang rekke mennesker har psykiske problemer som depresjon, hypokonderi, hodepine, tretthet som nærmest er kronisk, dårlig konsentrasjon, redsel, følelse av håpløshet, mangel på kjønnsdrift og mange er både mentalt og fysisk utmattede.
For de som ble bestrålt eller lever i forurensede områder har en registrert en øking når det gjelder høyt blodtrykk, alkoholisme og til og med selvmord.”

I modsætning til de fleste danske medier, berettes at det totale antal dødsfald var 28
Der rejses tvivl om hvorvidt de 11 konstaterede tilfælde af cancer i skjoldbruskkirtlen (alle) skyldtes radioaktivitet.

Langtids skader fra stråling og forurening.

Hvis man søger på nettet er det let at finde rædselsvækkende beretninger om skader fra stråling ved Tjernobyl.
Rekorden nås formentligt af Counterpunch.org, der beretter om en million dødsfald allerede og syv millioner fremtidige.
I sammenligning med dette er Greenpeace næsten tilbageholdende.
De nøjes med (kun) 100.000 dødsfald.
Alligevel vil der være langt til det laveste, der vil være “omkring nul”.
Det drejer sig om data fra UNSCEAR
Dette lange spring, væk fra “det hævdvundne”, er naturligvis blevet betvivlet og giver anledning til det følgende.

—————————- Indskud ——————————————————-
Snart ser man mange beretninger om alle mulige og umulige skavanker.
Naturligvis kan dette opsving forklares ved at det hurtigt kom på mode at forklare alle mulige og umulige skavanker ud fra stråling.
Og naturligvis håbe på erstatning.
Dette og meget andet kan man se på https://wp.me/s1RKWc-2j
—————————- Slut indskud ———————————————–

Sendødsfald: 4000 eller næsten nul.

Nu, så længe efter skulle det være muligt at få en ærlig vurdering.
Inkubationstiden for kræft er omkring 20 år.
Naturligvis er det svært at påvise 4000 ekstra kræftdødsfald i en stor befolkningsgruppe hvor der vil være mange “naturlige” tilfælde af kræft.

Alligevel fortsætter man med at få en stadig strøm af klart modstridende oplysninger.
Det følgende er lidt, forhåbentligt troværdigt.
Det er en del af meget der er kommet frem.

Den betvivlede oplysning
Som for at afmontere de sædvanlige rædselsberetninger læser man
2018 Jan 25 hos Forbes.com at UNSCEAR har revideret dødstallene i relation til katastrofen ved Tjernobyl.
Den undrende læser ser følgende:
bla “Faktisk ændrede FN’s (UNSCEAR) sit skøn over yderligere
bla dødsfald fra tjernobylkatastrofen fra stråling til offentligheden,
bla fra omkring 4.000 til omkring nul”.

Skader fra kulkraft
Selv om man fastholder oplysningen om 4.000 sendødsfald.
Selv om man forbigår at reaktoren ved Tjernobyl var en håbløs og uansvarlig design.
Så tillader jeg mig at bede læsere om at vurdere de uomgængelige realiteter:
Det moderne samfund kan ikke fungere uden en stabil kraftkilde:
blank– Kernekraft, der er lagt for had.
blank– Eller Kulkraft der – – –

For at forebygge misforståelser nævner jeg det der ikke skulle være en hemmelighed:
Lige meget hvor megen kraft fra sol og vind man laver, vil det være umuligt at få en tilstrækkelig og stabil forsyning.

Stråling og Helse
I Norge, hvor universitetsforlaget har været i stand til at behandle emnet ud fra andet end frygt, har man udgivet en generel vurdering.
Emnet “4.000 eller næsten nul” er ikke er behandlet specifikt.
Alligevel anbefaler jeg at disse meget fyldestgørende oplysninger vurderes.

Videnskab.dk
Men selv i Danmark er der grænser for frygten.
På den formentlig troværdige side Videnskab.dk ser den undrende læser det vi strengt taget skulle have vidst længe.
blank– – – “Men det er kun, hvis man bliver udsat for en
blankårlig strålingsdosis på mere end 1.000 mSv, at det
blankbegynder at blive foruroligende.”

Dette baserer sig tilsyneladende på dyreforsøg men nataurligvis ikke på forsøg på mennesker.
1.000 mSv/år er virkeligt meget og ved Tjernobyl blev beboere tvangsevakuerede ved meget mindre.
Til gengæld kan 1000 mSv som kortvarig påvirkning være livstruende.

Linear No Treshold (LNT)
De første vurderinger af skader fra ioniserende stråling var naturligvis baseret på antagelsen LNT eller “lige meget hvor lidt, så er al stråling skadelig.”
Dette passede i den kolde krigs propaganda og specielt ønsket om at dæmonisere USA, der som de eneste, havde brugt atombomber militært.

Uden at have bevis hævder jeg at tallet 4000 døde er beregnet på grundlag af denne forudsætning.

For at komme videre vil jeg fremhæve at vurdering af stråleskader ikke kan vurderes uden at skelne mellem:
blank– Kortvarig og intens stråling – Som ved atombombeangrebene
blankeller ved mislykkede forsøg.
Og
blank– Langvarig påvirkning – Som ved forurenede områder.

Denne opdeling medfører at forudsætningen om Linier No Treshold ikke kan opretholdes.
Måske er dette sagens kerne og årsagen til de mange misforståelser.

Strålebehandling mod kræft gives i flere doser med dags mellemrum således at sundt væv kan få tid til at regenerere.
Hvis Linier No Treshold hypotesen var gyldig ville dette være uden virkning.

Radiation Hormesis
I kontrast til den hævdvundne forudsætning LNT, er der megen forskning der viser at moderat påvirkning med ioniserende stråling er gavnlig og at der i hvert fald er et treshold for skader fra stråling.

I stedet for at gå i detaljer henviser jeg til ovenstående link, der er et resultat af grundig vurdering af tilgængeligt materiale.

(Manglende) sammenhæng mellem stråling og cancer.
Dette sidste link, der er fra BBC 2006, giver ikke kun en god og tilsyneladende ærlig vurdering.
Man får også et lille tilbageblik over de første beretninger om ulykken og de opdigtede konsekvenser.

Jeg citerer hvad jeg mener er essensen:
“Lave doser af stråling er et [meget] dårligt kræftfremkaldende stof (carcinogen),” siger professor Brooks, der har brugt 30 år på at undersøge forbindelsen mellem stråling og kræft.

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
________________________________________________________________________

Der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer!

Dette lyder som en vanviddig påstand.
Men hvis du læser det følgende, vil du måske forstå.
– – – – – – – – — – – – – — – – — – – — – Og måske også respektere.

Så snart man hører ordet stråling – specielt i forbindelse med kernekraft. Ja så løber det koldt ned af ryggen med frygt for kræft.

Dette er begrundelsen for det følgende, der består af fire afsnit:
For
Imod
Indskudt: Måske lidt pålideligt, Fra Chemeurope.com og om Neutrinoer.
Radiobølger og meget andet kommer frem i diskussionen.
Forsøg på en Vurdering
Falskneri

For

For mig varede det længe inden jeg så at denne frygt er næsten ubegrundet.
Jeg kom frem til denne konklusion, hovedsageligt efter vurdering af følgende:

Overlevende efter atombombeangrebene blev naturligvis overvåget
meget grundigt for at få kendskab til virkningen af ioniserende stråling.

 • Da der var gået tilstrækkelig tid og de bestrålede begyndte at blive gamle, konstaterede man at personer, der havde været udsat for 500 mSv eller mindre ikke havde en kortere gennemsnitslevetid end normalbefolkningen.
  – – Milli Sivert (mSv) er et mål for den biologiske virkning af
  – – ioniserende (radioaktiv) stråling og 500 mSv vil bevirke
  – – svage symptomer på akut strålesyge.
  – – 500 mSv er 100 gange mere end det, der normalt tillades.
  – – Lidt mere om strålesyge.
 • De få personer, der kun lige overlevede den akutte strålesyge (3500 mSv) havde en gennemsnitslevetid der var tre år mindre
  end normalbefolkningen.

Kilde til ovenstående er en artikel af John B Cologne and Dale L Preston. Publiceret i The Lancet Volume 356 – June 22, 2000
I modsætning til så meget andet har artikler i The Lancet været gennem
et meget grundigt Peer Review.
Copyright regler forhindrer at jeg kan give et link.
Alligevel vover jeg at påstå at oplysningerne i dette meget respekterede tidsskrift er troværdige.

 • Rent logisk kan man således udlede at hvis der havde været en stor sammenhæng mellem stråling og cancer, så ville en stor del af disse befolkningsgrupper have fået cancer og der ville have været mange senere dødsfald og således kortere gennemsnitlig levetid.

Efter atombombeangrebene døde 60.000 af strålesyge inden årets udgang.
Dødsprocessen var ofte lang og pinefuld. (Walking ghosts)
Men de døde af organsvigt og ikke af kræft.

I en længere artikel publiceret i 2006, af BBC
Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’
finder man bl.a. følgende:
“Lave doser af stråling er et [meget] dårligt kræftfremkaldende middel”, siger professor Brooks, som har brugt 30 år på at studere forbindelsen mellem stråling og kræft.
Normalt kan det antages at BBC er en pålidelig kilde.

Dyr ved Tjernobyo
I The Guardian (2015) læser man:
“Dyr trives omkring kernekraftværket i Tjernobyl på trods af stråling”.
Her får man tilsyneladende troværdige oplysninger.
OG
– – Specielt kommentarerne til denne artikel giver et godt indblik i den
– – almindelige modvilje mod at acceptere oplysninger, der går imod
– – det jeg, meget ubehøvlet, kalder “den almindelige barnetro”.

Bedre sent end aldrig
September 2016 skriver Videnskab.dk forsigtigt, men overbevisende, at risikoen for kræft har vist sig at være meget lille og at genetisk betingede skader måske ikke er set – i hvert fald ikke ved Tjernobyl og Fukushima.

Ikke nok med det

Igennem årene er der endog fremkommet meget materiale, der viser at moderat påvirkning af ioniserende stråling er gavnlig.
Næsten som en vaccination mod cancer.


Radon and Cancer

Fra USA:
Mere radon
mindre cancer.
(Kun for stråling under 200 Bq/m^3.)


Kilde til tilsvarende:

Click to access hormesis-641luckey.pdf


Taipai Cancer

Taipei:
Omkring 1975 blev 10.000 personer bestrålet ved en fejl. Men fik væsentligt mindre cancer.


Kilder: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2477708/
og mere afdæmpet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_scrap_metal
Samt fra Norge: En lang og grundig e-bog fra universitetet bekræfter dette og meget andet.

World Nuclear
refererer følgende vedrørende overlevende efter atombombeangrebene i Japan.
Radiation - Cancer World Nuclear
Tilfælde af leukemi per million:
Ubestrålet “kontrolgruppe”: 273 .
Personer bestrålet med 20 mSv: 92 .
Personer bestrålet op til 500 mSv: 398 .
Personer bestrålet med nær dødelig dosis 5000 mSv: Mere end 5000 per million fik leukemi.

Kilde: UNSCR og World Nuclear (Appendix langt nede på siden.)

En meget forsigtig report fra UNSCEAR giver kun vage oplysninger.

Endeligt (April 26, 2016) er det ansete tidsskrift Der Spiegel kommet til den konklusion, at det ”måske ikke er så farligt som vi troede”.

MEN
Lige meget hvordan det vendes og drejes kan disse kilder, sammen med meget andet, kun affærdiges ved at forudsætte et meget omfattende internationalt netværk af systematisk falskneri.

Når alt dette er sagt, vil jeg også nævne at meget andet er en virkelig fare.
World’s Most Toxic Material er ikke forbundet med radioaktivitet.

Imod

Sidste eksempel i ovenstående viser klart at for strålingspåvirkning over omkring 400 mSv er der forøget risiko for leukemi.

Allerede før krigen havde Herman Muller vist kromosom-forandringer (nedarvede ændringer) for bananfluer der havde været udsat for Røntgen-stråler.
Dette fik megen omtale og kom senere til at passe godt ind i den kolde krigs propaganda.

Både TheConversation og ScienceNordic behandler det evigt tilbagevendende spørgsmål om brug af mobiltelefon og kræft i hjernen.
Naturligvis uden at komme med endegyldige svar.
I forbindelse med 5G-netværk for mobiltelefon har man (2019) udsat rotter for høje docer og fundet skader. Men også forlænget livslængde !
Radiation Hormesis ?

Ved opslag på nettet under Linear No Threshold (LNT) får man først en beskrivelse af modellen og længere nede kan man se hvorledes næsten alle ‘offentlige organer’ fastholder denne model.

lnt-radiation
Næsten alle, der vurderer stråling og skader fra stråling benytter og accepterer den hævdvundne, men tilsyneladende urealistiske, LNT-hypotese.
Dette gælder også for velrekommanderede forskere.

På internettet kan man nemt finde hundrede – måske flere tusind – sider, der beskriver alvorlige farer i forbindelse med ioniserende stråling.
Næsten alle skriver om kræft, og forudsætter som en selvfølge at man
kan benytte LNT-hypotesen.

Frygten for stråling ligger dybt i ‘den danske folkesjæl’.
Uden at have lokket ind på det jeg havde skrevet, modtog jeg dette meget lange svar.

Neutrinoer ?

Fra et tysk studie berettes om skader nær kernekraftværker.
I et fortvivlet forsøg på at finde en forklaring på de klart modstridende men tilsyneladende “veldokumenterede” oplysninger spørger jeg om det er neutrinoer?
Fra naturens hånd udsættes vi for en stadig strøm af neutrinoer. Milliarder hvert sekund.
Men de farer lige igennem os uden at vi mærker noget og uden mærkbar skade.
De kan kun måles med megen besvær.
Neutrinoer dannes ved kerne-processerne både i solen og i stjernerne.
De farer uhindret gennem både stål og beton, men der vil naturligvis være (lidt) flere nær ved et kernekraftværk.
MEN
Dette forsøg på en forklaring står helt for egen regning og jeg vil fremhæve at skader ved at frasige sig atomkraft langt overgår denne tilsyneladende hypotetiske risiko.

Fra Chemeurope.com

En lang, grundig og tilsyneladende ærlig vurdering findes på Chemeurope.com
Den interesserede læser finde svar på meget tilsvarende på denne og relaterede sider.

Måske lidt pålideligt

Fra Vindenskab.dk fås en forhåbentligt ærlig vurdering. Kræft fra stråling - kun det hvide Den hvide del vist på ovenstående diagram angiver EKSTRA tilfælde af kræft blandt overlevende fra atombombeangrebene.
MEN
Når man følger debatten på medierne, både de elektroniske og de skrevne.
Ja så ser man at man er meget mere syg hvis man (måske) får kræft fra stråling end hvis dør (rigtigt) af kræft – – – –
Hvis det fx skyldes rygning.
Og at det er endnu meget mere alvorligt, end hvis man “sådan bare” hoster sig ihjel på grund af luftforureningen.

Lidt mere på en anden side om “manglende” Genetiske skader.
Og Wikipedias beskrivelse af Acute Radiation Syndrome.
For at øge forvirringen henviser jeg til en vurdering af Adaptiv Effekt.
Her beskrives hvorledes forudgående moderat bestråling forebygger skader ved senere store doser af ioniserende stråling.
Dette er vist ved cellekulturer og i dyreforsøg.
Men naturligvis ikke på mennesker.

Forsøg på en Vurdering

For at undgå misforståelser vil jeg allerede her indskyde at jeg, på trods af et ønske om at være upartisk, ikke kan undgå at fremføre min personlige vurdering.

Uden på nogen måde at kunne give bevis, skriver jeg alligevel at:
Mange – næsten alle – af de internetsider, der beskriver forfærdelige følger af stråling, ikke er selvstændigt arbejde.
Men snarere “opkog” fra andet.
Eller masseproduktion af anonyme artikler, der tilsyneladende stammer
fra Greenpeace, der udmærker sig ved dygtig propaganda.
Men just ikke ved troværdighed.

Måske kan det give ro i sjælen hvis man læser dette fra Ingeniøren, hvor en dansk helsefysiker giver forsigtige oplysninger. (Marts 2011)

På en anden internet-side har jeg forsøgt at give en beskrivelse af
hvorfor og hvorledes LNT-hypotesen opstod og blev accepteret.
Min konklusion er at udviklingen har overhalet teorien.

Selv frygten for nedarvede skader viser sig at være ubegrundet.
På grund af ‘naturlig’ (kemisk) påvirkning er hver af vore celler udsat for over hundrede genskader, der repareres.
Fejl-reparation vil normalt bevirke celledød, men kan bevirke nedarvede sygdomme.

Til tider føler man at LNT-hypotesen opretholdes, mest fordi den åbner mulighed for at beregne fremtidige skader på større befolkningsgrupper, der har været udsat for en lav individuel belastning.
På den måde er det muligt at komme frem til resultater, der til tider er absurde, men formentligt er valgt fordi de passer til det budskab man gerne vil have frem.
(Halen logrer med hunden.)

Rekorden nås formentligt med “beregnede oplysninger” vedrørende skader i forbindelse med ulykken ved Tjernobyl. (2015)
Her angives: En million dødsfald (allerede) og syv millioner fremtidige.
Samme sted berettes om 70.000 oprydningsarbejderne, der er blevet invalideret (disabled) på grund af strålesyge.
Dette sidste er i klar modstrid med erfaringer, mest fra atombombeangrebene i Japan, hvor det konstateredes at hvis man får strålesyge vil man enten dø eller komme sig efter nogen (lang) tid.
Hvis man dør af strålesyge vil det være på grund af organsvigt og ikke cancer.
For at afrunde billedet nævnes at WHO har nedjusteret skønnet for “fremtidige dødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “næsten nul”

Natural Radiation EUFlere steder har befolkningsgrupper levet for generationer i områder med relativt høj stråling. Hovedsageligt fra Radon.
Alligevel helt uden de frygtede skadevirkninger.
Mest udtalt er området omkring Ramsar i Iran.
Men også i Europa lever man i bedste velgående i områder hvor den naturlige baggrundsstråling er
ti gange mere end det der defineres som “farligt” i Japan.

Lidt mere om panikken og dens følger.

Da de mange beregnede radon-relaterede dødsfald udeblev, forklarer man nu (2010) at stråling fra radon kun er skadeligt for rygere og ex-rygere.

Naturligvis vil det være et stort prestigetab for forskere hvis de skal stå frem og indrømme at det de havde forudsat i deres tidligere arbejde desværre ikke er rigtigt.
Så hellere løbe videre og hyle med de ulve man er iblandt.

OG
Kampen mod alt der bare lugter af radioaktivitet eller atom har været ført så længe, så intenst og så dygtigt, at politikere og journalister ikke kan forestille sig noget andet.
Eller ikke tør sige noget andet.

Men: Måske er forklaringen på alle disse uventede erfaringer, at vores genom – helt naturligt – er udsat for en stadig strøm af (kemiske) angreb og at udviklingen har lært genomet at tage de nødvendige forholdsregler.

Falskneri

Ikke kun i krig og kærlighed.
Når der er tale om ideologi, eller måske også religion, ser det ud til at sandheden kan have trange kår.
Selv om det skulle være let at gennemskue, er der mange, der tror på
selv uhyrlige beretninger.
Nok mest hvis det antydes at myndighederne tilbageholder oplysninger.

Forurening af Oceanet ved Fukushima
Fukushima Greenpeace Hvis man går ind på en anden side og vurderer tallene vil det være let at se at dette billede, der skulle vise den omfattende forurening af oceanet, ikke beskriver virkeligheden.
Klik på billedet for at se forureningen fra oceanet fortsætte langt ind på land.

De grønne organisationer.
Forretningsmodelen for de grønne organisationer består i at de kan fremstå som dem, der beskytter os mod en fare.
For derefter bede om frivillige bidrag til at beskytte mod denne fare.

spogelsetHvis man ikke kan finde en faktuel fare at beskytte imod, kan strålig og cancer altid benyttes som det spøgelse, der beskyttes imod.

MEN

Normalt er det, der skrives, så dygtigt og så vagt formuleret at det er
svært at påpege faktuelle fejl.
Alligevel: I dette tilfælde er Greenpeace kommet til at fortale sig og er kommet til at vise at deres troværdighed er en myte.

AIDS i Tanzania
Denne systematiske kamp mod selvopfundne spøgelser føres ikke kun imod stråling:
Jeg var i Tanzania på et tidspunkt hvor “Gud og Hvermand” forstod at AIDS var udviklet af CIA, der havde genmanipuleret for at ødelægge Afrika.
Dette blev understøttet af evindelige “videnskabelige artikler” i medierne, hvor utallige “uafhængige eksperter” fra navngivne “universiteter” fremlagde “videnskabelige beviser”.
Senere, men med begrænset succes, prøvede nogle rabiate katolikker og muslimer at forklare at man fik AIDS ved at bruge kondom.

Konklusion

Hvis du, min ukendte læser, har faktuelle oplysninger, der bør tilføjes. Så beder jeg dig skrive til mig på thorkilsoee@gmail.com
Ellers beder jeg dig overveje ovenstående og drage din egen konklusion.
Hilsner og god tænkepause fra
Thorkil Søe

Efterskrift

Egentligt er det forkert at skrive at der er meget lille sammenhæng
mellem stråling og cancer.
Hvis man går ind på en anden side, kan det ses at moderat belastning med ioniserende stråling er gavnlig, næsten som en vaccination mod cancer.

Mekanismen er tilsyneladende ikke kendt, men det kan antages at ioniserende stråling virker som et ‘wake up call’ for immunitets-systemet, der kan nedkæmpe, også latent cancer.
Men lige meget hvad, så vides det at vore celler reparerer utallige ødelæggelser der kommer indefra.
Der Spiegel, der ikke er bange for at gå ind på emnet, skiver at radioaktivitet nok ikke var så farligt som vi troede.

Fra The Energy Collective citeres følgende:
Radiation and reason.
Fordi stråling altid har været en del af det naturlige miljø, har livet
udviklet sig mod angreb fra det.
Biologiske eksperimenter og hundredevis af kliniske erfaringer med livsreddende strålebehandling har bekræftet effektiviteten af denne beskyttelse, selv for ganske høje doser.
Med hensyn til ulykker har strålingsdoserne kun i få tilfælde været tilstrækkeligt høje til at bevirke, at denne naturlige beskyttelse ikke var tilstrækkelig til derved at forhindre tab af liv.
Det værste var 4 dødsfald ved den radiologiske ulykke i Goiania (1987) og 43 dødsfald ved atomulykken i Tjernobyl (1986).

Og
Da radioaktivitet (og den stråling den udsender) ikke fænger og spredes på samme måde, som ild eller smitsomme sygdomme, har nukleare og radiologiske ulykker en ret lav direkte indvirkning på livet i stærk kontrast til det, der generelt antages.

Hvis du er kommet så langt
Så skulle det være på tide at få myten om cancer og stråling manet tilbage
æ- – – – – – – — – – – – – – æsom ånden i flasken.

Hilsner, find en flaske og god fornøjelse
Thorkil Søe

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
____________________________________________________________________

Forurening,
Risiko og Return Period

Risiko for (delvis) uforudsigelige naturkatastrofer og industrielle uheld vurderes normalt ved at forsøge at beregne Return Period for denne hændelse.
Et tilsvarende begreb er Mean Time Between Failures (MTBF), der tilsyneladende er mere relevant ved vurdering af nedslidning af industrielt materiel.
En mere dybtgående evaluering kan formodentligt fås ved at benytte Probabilistic Risk Assessment.

Lidt forsimplet kan man sige at hvis man sætter sig ved en flod og venter på en oversvømmelse (af denne flod, på dette sted) så er den gennemsnitlige ventetid mellem denne – eller alvorligere – oversvømmelser et mål for den aktuelle return period.

Et par ekstreme eksempler

Oversvømmelse i Mozambique

For snart længe siden ramte en tornado et område i Mozambique.
Al infrastruktur i det berørte område sammen med et ukendt antal mennesker blev skyllet ud i oceanet.
Men denne hændelse var så speciel at return period blev anslået til at være flere tusind år.
Dette indgik i planlægningen af genopbygningen.

Det helt ekstreme

Uafhængigt af dette blev jeg bedt om at vurdere et bygnings-kollaps, der angiveligt skyldtes en ekstraordinær vind.
Mit skøn blev at universets alder var et kort øjeblik i sammenligning med return period for den påståede kombination af hændelser.
Forsikringen betalte pligtskyldigt som en ”Act Of Good”.

Det uundgåelige

I Bangladesh er oversvømmelser en årlig begivenhed, der tilsyneladende tiltager i styrke.

Det negligerede

Tilsyneladende prøver vi at fortrænge den globale opvarmning og den lurende klimakatastrofe.

Morgenkald fra moskeen

Hvis man er så uheldig at bo ved siden af en moske vil man blive kaldt til bøn klokken fem om morgenen.
Her er Return Period til gengæld kun 24 timer.

Emnet for det følgende

I det følgende vil jeg forsøge at vurdere og imødegå nogle af de misforståelser der kommer frem i debatten om skader fra vindmøller og
fra den kernekraft, vi vil få, også i Danmark – før eller senere.

Vindmøller – Return Period for støjgener

Hvis man er plaget af støj fra en vindmølle, vil return period være omkring en uge.

Kernekraft – Return Period for uheld

Først vil jeg fremhæve at en saglig diskussion om sikkerheden ved fremtidige europæiske anlæg for kernekraft helt naturligt bør udelukke den uansvarligt farlige reaktortype ved Tjernobyl. 
Tilsvarende  vil jeg også betragte ulykken ved Fukushima, som værende uden relevans for vurdering af fremtidig europæisk kernekraft.
——-Hvis du, min ukendte læser, ønsker at inkludere disse ulykker i din ——-vurdering: Så beder jeg dig læse de to ovenstående link.
De reaktorer, der vil være relevante i denne diskussion, har tilsammen været i brug over 15.000 ”reaktor-år”.
Der har kun været et alvorligt uheld og ingen personskade.

Skadernes omfang

Typisk for den usaglige diskussion mødes man ofte med omtale af risikoen for en næsten fiktiv katastrofe som så har stor psykologisk virkning.
MEN
En logisk vurdering af risiko og skader vil groft set være baseret på beregning af summen af risiko gange skade.

Den matematiske behandling kan naturligvis forfines.
Men det er uvederhæftigt at afvige fra dette princip.

Vindmøller – Skader

Vindkraftens lobbyvirksomhed har gjort et stort arbejde for at påvirke offentligheden til at se bort fra hvad jeg mener er veldokumenterede skader fra støj og lysglimt fra vindmøller.

For at tilføje lidt realiteter, nævner jeg at 30 % af naboer til vindmøller er generet ”meget” eller ”i nogen grad”.  
Kilde: Energy Spply, der bestemt ikke er modstandere af vindkraft.
en anden side har jeg forsøgt at vurdere de faktiske forhold.

Kernekraft – Skader

Den eneste alvorlige ulykke, der er relevant i denne diskussion, var ved Three Mile Island.
Der blev udbetalt erstatninger ($ 40 millioner) for tabt arbejdsfortjeneste på grund af påtvungne, men unødvendige evakueringer.
Der var store økonomiske skader, men ingen personskader.

Normalt vurderer man risikoen for core damage (kernenedsmeltning).
For den meget omtalte EPR er det angivet til 4 x 10−7 per plant per year. (Eller en return period på to millioner år.)
For den nærmeste konkurrent APR-1400, der er væsentligt billigere, er return period (kun) 100.000 år.

Sådan en core damage vil være en økonomisk katastrofe.
Men da alle relevante reaktorer er forsynet med en reaktorindeslutning vil risikoen for personskader i forbindelse med sådan en kernenedsmeltning være meget lille.
Dette ses ved at vurdere forskellen mellem ulykkerne på Tree Mile Island og ved Tjernobyl.

For at komme videre, må jeg fremhæve, at reaktorer, som vi kender dem
i dag, har en væsentligt bedre sikkerhed end den ved Three Mile Island.
Og at de reaktorer der, før eller senere, vil blive bygget – også i Danmark. De vil have en endnu større sikkerhed.
Men alligevel:
Som allerede omtalt vil Return Period for de reaktorer, der blev bygget for snart længe siden, være langt over 15.000 år.

——Naturligvis er det muligt at fabulere sig frem til et reaktoruheld med ——alvorlige udslip af radioaktivt materiale.
——Dog vil den, der ser på realiteterne betragte dette som det jeg, lidt ——ubehøvlet, kalder en typisk Greenpeace-skrøne.
OG
——Det er oplyst at omkring 5000 meteorer af fodbold-størrelse rammer ——jorden årligt.
——Det kan naturligvis ikke udelukkes at sådan en meteor overlever ——turen ned gennem atmosfæren og falder ned, lige nøjagtigt, på en ——kernekraftreaktor.

Men selv en terrorist med et Jumbojet vil ikke lukke op for radioaktivt materiale – kun frygt og materiel skade.

Evakueringer

Selv om evakueringerne ved udhæld kan diskuteres er det uvederhæftigt at forbigå de menneskelige skader.
Efter katastrofen ved Tjernobyl og tsunamien ved Fukushima var der megen panik, der resulterede i mange evakueringer og flere tusind “evakuerings-dødsfald”.
En senere vurdering, baseret på “Justification-value” eller J-value finder frem til at ALLE evakueringer ved Fukushima og 75 % af dem ved Tjernobyl var unødvendige.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at der hviler et tungt ansvar på skuldrene af Greenpeace og eftersnakkere, der udnyttede katastroferne til at sprede unødvendig frygt for en stort set fiktiv fare.

Konklusion

Hvis man vurderer bygningen af, fx en dæmning, vil man som indtægt vurdere værdi af elektricitet produceret sammen med værdi af fremtidig kunstvanding.
Egentligt også værdien af de besparelser, der opnås ved afværgede fremtidige oversvømmelser.
Som udgift vil man medregne skaderne ved et kollaps divideret med risiko (return period) for dette kollaps.
Begge dele vil blive målt i €/år.

Tilsvarende bør beregnede skader fra potentielle energikilder opvejes mod værdien af den forureningsfrie elektricitet der vil blive produceret.

Med de omtalte 15.000 reaktor-år og denne ene relevante ulykke er det forholdsvis let at lave en fornuftig analyse af kernekraftens sikkerhed:
——Meget store økonomiske skader divideret med en return-period på ——over 15.000 år.
Nyere reaktorer, som dem der nu bliver bygget, vil naturligvis have en væsentligt bedre sikkerhed.

På globalt plan er der tusinder af mennesker, der er generet af støj fra vindmøller.
Return period for disse gener er nok mindre end ti dage
Også her det rimeligt at vurdere følgende:
——Antal berørte personer gange skaden per person divideret med ——return-period.
——(Også €/år)

Jeg er ikke i stand til at prissætte menneskelige lidelser og beder eventuelle læsere om hjælp til at lave de nødvendige beregninger når det drejer sig om vindmøller.

“Vedvarende” Energi

Alt for ofte ser man at der snydes på vægten således at bidrag fra sol og vind beregnes over en længere periode.
Imidlertid er elektricitet den lettest fordærvelige vare, der findes.
Desværre må man derfor konstatere at den vedvarende energi i realiteten ikke er særligt vedvarende.
Specielt for Tyskland vil kravet om pålidelig backup snart blive en uoverskridelig barriere.
Eller en stor risiko for kollaps af forsyningen. (Black out)

Forurening

Ovenstående kan bedst forstås som vurdering af kernekraft kontra vind.
Hvis man vurderer modsætningen mellem kraft fra kul og olie mod ikke forurenende energi (vind, sol og kernekraft) skal man prøve at tage højde for forureningen.
Her vil jeg nøjes med at nævne følgende:
– Over 2000 mennesker dør årligt ved udhæld i kulminer.
– Nok fem millioner dør på grund af luftforurening fra afbrænding af kul.
– En lurende klimakatastrofe.

For en der er bekymret både for menneskers trivsel, for klimaet og for menneskehedens adgang til stabil energi, er dette måske det egentlige spørgsmål.

Black Swan Theory

black-swan Ekstreme og “uforudsigelige” ulykker er forsøgt behandlet på dette link.
Det der dominerer i denne vurdering er financial crash og lignende.
Verst tænkelige menneskeskabte katastrofe vil formentligt være i forbindelse med et
Naturligviser.dæmnin. dæmningsbrud.
Naturligvis er der internationale eksperter, der vurderer nuclear sikkerhed.
MEN
I forbindelse med kernekraft er den egentlige Black Swan risiko forbundet med politiske tiltag.
Som fx da man i Tyskland uden varsel og uden tilstrækkelig kompensation “sådan bare” besluttede at udfase kernekraft.

En tilrængt sammenligning

Naturligvis har man forsøgt at sammenligne skader fra en katastrofe på et kernekraftanlæg med andre skader.
Det nærmeste jeg er kommet er følgende:
——“Hvis man medregner forureningen ville en katastrofe, som ved
——Tjernobyl, hvert tiende år være at foretrække frem for det ——nuværende.”

OG
——»Vi kan kun se på det statistiske. Vi har haft a-kraft siden 1954, men ——i den vestlige verden har vi kun oplevet en nedsmeltning, den på ——Tremileøen i USA.
——Det var den værste, vi har oplevet, og ingen kom noget til«.

For en ordens skyld gentager jeg at tale om en fremtidig Tjernobyl-ulykke er udenfor enhver realistisk vurdering.
En kærnenedsmeltning som på Three Mile Island er en mulighed, der som omtalt, har en Return Period på over 15.000 år.
Nye reaktorer, der er realistiske for udbygning med kernekraft, har en Return Period, der er sådan ti gange så meget.
Således at, med den fremtidige udbygning af kernekraft, vil der gå langt over 50 år mellem eventuelle lignende uheld, der som allerede omtalt, næppe vil medføre skader på mennesker.

Slutbemærkninger

——I et forsøg på at forkludre diskussionen har det været fremført at hvis ——der er 1000 kernekraftværker vil return period for et alvorligt uheld ——ikke være 15.000 år men kun 15 år.
——Hvis man går ind for dette må det medregnes at de forventede fordele ——vil blive tilsvarende forøgede. Således at resultatet af overvejelserne ——ikke vil ændres.
Desuden vil jeg fremhæve at en ulykke i Sydamerika ikke vil have  virkninger i Europa. – Ud over det psykologiske.

CO2-fri energi.pngMen hvorfor er den almindelige vurdering af risiko præget af manglende logik?
Måske kan lidt af svaret findes her.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Hvis du har kræfter og vil se mit forsøg på at vurdere den besværlige virkelighed.
Så se en anden post:
(Unødvendig) Sikkerhed ved Kernekraft

***
From Atomic Inssights 2017 Augost
ht***tps://atomicinsights.com/using-science-update-regulatory-approach-radiation-protection/
———————————————————————-