Archives for posts with tag: plutonium

– – – – Klik på det der er med gult og se om du
– – – – får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
___________________________________________________________________________
Der er næsten ingen grænser for hvad der skrives på nettet.
Jeg har prøvet at samle lidt af hvad jeg anser for typisk på http://wp.me/s1RKWc-00
Se selv hvad man skriver og får folk til at tro på.
Nok mest hvis man antyder at væsentlige oplysninger bliver tilbageholdt.

Men Greenpeace er den største bedrager
Og jeg vover at sige at
Greenpeaces Troværdighed er en Myte

Dette er en hård beskyldning.
Men hvis du læser det følgende vil du forstå.

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

Crew of PHYLLIS CORMACK. 1st Greenpeace trip to Amchitka Isl. to protest USA nuc. testingFra sin start var Greenpeace en anti-atomkraft bevægelse, der demonstrerede imod USA’s atomprøvesprængninger.
Allerede på dette tidspunkt (1971) kunne man nemt se, at atombomber på intet sted i verden havde været et resultat af, eller en
—————øøøøøøøøøøø————-,—videreudvikling af atomkraft.

Alligevel fastholdes denne sammenblanding af begreberne kompromisløst af Greenpeace og er blevet hovedhjørnestenen i det der efterhånden har udviklet sig til en overspændt kampagne hvor alt der er forbundet med radioaktivitet fordrejes således at det opfattes som en stor risiko.

Motiverne for denne sammenblanding fortaber sig i den kolde krig.
Men i det følgende afdækkes nogle af de metoder der bruges af Greenpeace og eftersnakkere.
Resultatet kan ikke diskuteres: Flere drivhusgasser og højere omkostninger – Både menneskelige, økonomiske og for klimaet.

På hjemmesiden ”Sikker atomkraft er en myte” får den opmærksomme læser et godt indblik i de metoder, der benyttes til at sprede faktuelt forkerte ’oplysninger’ ved at skrive noget der helt naturligt opfattes på den tilsigtede måde.
Ved behændig brug af sproget Vindkraft i DK Fløjtespilleren2
undgås det normalt at skrive noget, der er faktuelt forkert i ordets strengesete, næsten juridiske fortolkning.
Derefter bliver debatten hurtigt overtaget af ihærdige eftersnakkere, der snart ændrer en dygtig antydning til en ubestridelig sandhed.

I dette korte indlæg finder man fem typiske eksempler på (bevidste ?) misforståelser:

Man læser:
Atomanlæg og terrorisme er en farlig cocktail
Selv om det aldrig er blevet forklaret hvordan denne cocktail kan tænkes at være sammensat, vil de fleste af os automatisk tænke på en
“Beskidt Bombe”. Noget i retning af følgende:
En terrorist bryder ind og bemægtiger sig radioaktivt materiale og bruger almindeligt sprængstof til at sprede det ud i et område, der vil blive ubeboeligt i lange tider.
MEN

 • Der kræves mere end en almindelig gummiged, eller et jumbojet, for at trænge ind til ’det allerhelligste’ bag den to meter tykke reaktorindeslutning.
 • Hvis det overhovedet skulle have nogen virkning, ud over det psykologiske, kræves en temmeligt stor mængde radioaktivt materiale.
  Meget mere end man ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.
 • Længe inden denne terrorist får samlet bare en procent af det nødvendige, vil han dø en kummerlig, men ikke særlig glorværdig død af akut strålesyge.

En Beskidt Bombe, der så vidt vides kun kendes i forbindelse med rædselsberetninger, er noget helt andet:
En ’almindelig atombombe’ der er omgivet at et stof, fx Cobalt, der vil blive radioaktivt ved at absorbere nogle af de neutroner, der bliver tilovers ved sprængningen af den egentlige atombombe.

Samme sted læser man følgende:
Højtberiget uran og plutonium kan bruges til atomvåben
Faktuelt er dette rigtigt.
Men når det fremsættes i en artikel med overskriften ”Sikker atomkraft er en myte” bliver det i bedste fald noget vrøvl. Hvis man ser på sammenhængen:

 • Højtberiget uran bruges ikke i forbindelse med atomkraft. Der bruges uran der er beriget til under fem procent.
  I undervandsbåde noget mere; men ikke højtberiget.
 • Det plutonium, der dannes i forbindelse med atomkraft er forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendelig til atombomber.
  Dog med undtagelse af den farlige reaktortype ved Tjernobyl.
 • Men selv om en terrorist på mystisk måde skaffer sig noget plutonium af ‘våbenkvalitet’, vil han næppe være i stand til at udvikle den meget specielle tændsats, der kræves.

Affaldsspøgelset
Naturligvis undgår man ikke følgende:
“Der er endnu ikke fundet nogen holdbar løsning på slutdeponeringen af det højradioaktive affald på trods af 50 års forsøg.
“Der er tale om højradioaktivt affald, som skal holdes totalt adskilt fra alt levende i op mod ¼ million år – et helt uacceptabelt problem.

Selv om dette har været gentaget utallige gange bliver det ikke rigtigt.
Alt tyder på manglende evne eller vilje til at kommunikere realiteterne. Derfor følgende:

 • Bortset fra lande hvor Greenpeace har haft held til at stikke en kæp i hjulet, er der gode og for længst godkendte depoter for endelig deponering af det der stadigvæk kaldes affald.
 • Således blev den svenske affaldsordning godkendt i 1979 som betingelse for at starte de sidste 6 reaktorer.

Naturligvis ignoreres det behændigt at det egentligt ikke haster:
De brugte brændstofstave fra reaktorerne opbevares under vand.
Først i tre år på selve kraftværket og derefter på et mellemlager,
i op til 30 år.
Det er fordi man vil vente med endelig deponering, eller oparbejdning til genbrug, til de er “kølet af”. (Atomer med relativt kort halveringstid vil således henfalde til uskadelige atomer.)

Dette materiale, der i dag betegnes som affald, er imidlertid en værdifuld fremtidig ressource, der indeholder store mængder af brugbar energi til brug i fremtiden.
Således bliver tidligere “slut-depoter” nu ombygget til at være “sikre, men tilgængelige depoter”.

Samtidigt forbigås det at:Kulokraft
Den kulkraft, der er et resultat af den stædige modstand, har – udover udledning af radioaktive stoffer i røgen – medført over to tusind årlige dødsfald i kulminer og langt over to millioner på grund af luftforurening.

På grund af en indbildt frygt for noget, der ligger tusinder af år ud i fremtiden, forbigår man den helt konkrete overhængende fare fra det egentlige affaldsproblem:
De greenhouse gasser, der medfører en overhængende fare for katastrofale klimaændringer.

Man læser om
Højradioaktivt affald
som skal holdes totalt adskilt fra alt levende i op mod ¼ million år

MEN

 • Hvis et radioaktivt stof er højradioaktivt betyder det naturligvis at materialet vil opbruge sine resurser på kort tid.
  Derefter vil det ikke være radioaktivt.
  Og slet ikke højradioaktivt.
 • Hvis et materiale derimod er radioaktivt i meget lang tid, som fx Thorium, vil radioaktiviteten være så svag at det kun har akademisk interesse og det vil være svært at måle.
 • Sådan ind imellem ligger det meget omtalte stof Plutonium.
  Her er halveringstiden 24.100 år.
  Det betyder at 90 % af det der optages, det vil helt naturligt blive deponeret på kirkegården inden det når at gøre skade.
 • For at afrunde billedet fremhæver jeg at
  Al den megen tale om at plutonium er verdens farligste stof er intet andet end falskneri.
 • Det meget omtalte affald fra atomkraft vil have mistet megen af sin radioaktivitet efter 50 år.
  Efter 400 år vil affaldet have samme radioaktive niveau som uranmalm.
  Efter 600 år vil være lige så radioaktivt som havejord.
  MEN
  Hvis men undlader genbrug af brugt brændsel fra atomkraftværker, så vil det imidlertid være radioaktivt i længere tid.
 • Selv om 600 år er lang tid er det ikke engang en halv procent af den tid Greenpeace fabulerer om.

Ved at ’blade frem’ til den tredje side finder man det, man kan kalde ’det sædvanlige’:
Aldrig mere Tjernobyl
”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”

Med et minimum af undersøgende journalistik vil man vide følgende:

 • Selv om Danmarks Radio berettede om 1000 døde; var der kun 5 der døde ved selve katastrofen.
  Senere døde 26 flere, mest redningsarbejdere, der døde af brandsår og stråling.
 • Der har været utallige beretninger om strålesyge, men de få andre dødsfald var ikke fra strålesyge.
  Der var ingen varige skader – udover selvmord og psykologiske skader.
 • Der blev ikke uddelt jodtabletter – Måske fordi man troede at katastrofen kunne holdes skjult.
  Derfor var der mange tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen, noget
  der let kan behandles.
  Således var der kun 9 der døde af kræft i skjoldbruskkirtlen.
 • Der har været mange rædsels-beretninger om utallige fremtidige tilfælde af cancer.
  Imidlertid viser erfaringer fra overlevende efter atombombeangrebene i Japan, at der højst vil blive tale om meget få ekstra dødsofre på grund af cancer.

Altså intet i sammenligning med skaderne på grund af stråling ved atombombeangrebene hvor strålesyge dræbte 60.000 alene i Hiroshima.
Udover de 200.000 der døde næsten øjeblikkeligt fra trykbølgen og af brandsår.
Således er det svært at forstå hvordan der skulle være hundrede gange mere radioaktiv stråling end fra atombomberne.

Selv overskriften ”Aldrig mere Tjernobyl” er misvisende:

 • Denne design, som er ustabil og uden reaktorindeslutning, er
  for længst opgivet og har aldrig været overvejet i forbindelse med kernekraft udenfor det gamle Sovjet.

Motiverne ?

Efter at have konstateret dette oplagte falskneri spørger man sig selv hvorfor?

 • Kan det forklares ved at antage at Greenpeace er så inkompetent at de ikke har sat sig ind i realiteterne?
  Svaret må være nej.
  En verdensomspændende organisation som Greenpeace består ikke udelukkende af inkompetente eftersnakkere.
 • Har Greenpeace nået det stadium hvor hensigten berettiger midlerne?
  Er hensigten at standse udviklingen (i vesten)?
  Den første demonstration mod atomkraft var tilsyneladende arrangeret via det nu nedlagte kommunistiske dagblad Land og Folk.
  Trods dette og meget andet:
  NEJ
 • Eller er det penge og magtbegær?
  Greenpeace, hvis årlige budget er over to milliarder kroner, vil naturligvis helst holde fast på de gavmilde bidragsydere.
 • Jeg gætter:
  Det er svært at “Tabe Troen” – Spørg bare frafaldne præster.

En Frafalden:
Patric Moore var en af de medstifterne af Greenpeace og blev valgt til præsident af Greenpeace Foundation i begyndelsen af 1977.
Senere forlod han organisationen, for at kritisere dens anti-humane, agenda og udvikling med udtalelsen:– – – – – – – – – Patric More
“I midten af 1980’erne har miljøbevægelsen forladt videnskab og logik til fordel for følelser og sensationsjournalistik.”
Moore var aktivt imod atomkraft i 1970’erne, da han troede, at
“Atomkraft var ensbetydende med atombomber og holocaust” og at
“Alt med atom var af det onde”.
Siden kom han til at støtte atomkraft.

Resultatet

kan næppe diskuteres.
Denne forvirrede modstand mod alt der begynder med Atom, har sat sig sine dybe spor:
Oversvømmelse– Dyr og ustabil energi.
– En lurende klimakatastrofe.
– Mange unødvendige
dødsfald i kulminer.
– Store skader og utallige
dødsfald som følge af
luftforurening.

– Søvnforstyrrelser og andre lidelser blandt naboer til vindmøller.Vindmøller skygger for freden
.
.
Der hviler et tungt ansvar på skuldrene af Greenpeace og andre nejsigere.
.
.

Jeg spørger – Kan du give svar?

Hvorfor er det nødvendigt for Greenpeace at give klart forfalskede “oplysninger” for at dæmonisere kernekraft?
Skriv til thorkilsoee@gmail.com

Efterskrift
Du spørger – – Prøv at finde svar

I forbindelse med den til tider hede diskussion om atomkraft bliver jeg ofte mødt med det jeg lidt ubehøvlet kalder ”De sædvanlige misforståelser”.
I stedet for at spørge mig med det sædvanlige ”Men hvad med – – – – ” Så beder jeg dig overveje om du ikke får svar ved et af følgende:

Om atomkraft og de mange forfalskede ”oplysninger” og påstande: http://wp.me/p1RKWc-8

Tyskland går helhjertet ind for grøn energi.
For at nå de ambitiøse mål har har arbejdet sig frem til et meget dyrt sæt af ambitiøse, men håbløse drømmesyn.
Energiewende: http://wp.me/p1RKWc-f8
Dunkelflaute (mørkt vindstille): http://wp.me/s1RKWc-93

Plutonium er blevet udråbt til at være det farligste stof, der kendes og den nu nedlagte organisation OOA har forklaret at bare et atom plutonium kan forvolde kræft.
Disse alarmerende ”oplysninger”, sammen med så meget andet, stemmer ikke overens med virkeligheden.
Se http://wp.me/p1RKWc-1VN

Thorium er blevet udråbt som fremtidens energikilde.
Måske bliver det en undskyldning for at forhale udbygningen af traditionel atomkraft, der ‘sådan bare’ kan vente til det er for sent og klimaet er løbet løbsk. http://wp.me/p1RKWc-hB

Om Ulykken på Three Mile Island..
For fyrre år siden lykkedes det at opbygge en folkestemning mod atomkraft.
Selv om der ikke var personskader, blev udviklingen sat i stå.
http://wp.me/p1RKWc-15d

Om Tjernobyl. Ulykkens årsag og virkning: http://wp.me/p1RKWc-KH

Om ulykken ved Fukushima og de overdrevne/forfalskede ”oplysninger”.
Også om de unødvendige evakueringer: http://wp.me/p1RKWc-KJ

På trods af utallige ”oplysninger” / rædselsberetninger kan du se at der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer.
I stedet for blankt at affvise dette, så se på http://wp.me/p1RKWc-Ty

Forudsætningen: “Lige meget hvor lidt, så er radiation altid skadeligt” (LNT) bliver flittigt brugt.
Men denne oprindelige forudsætning er for længst overhalet af realiteterne. Se http://wp.me/p1RKWc-1jG

Med mellemrund hører man hvorledes terrorister vil skaffe sig radioaktivt materiale og gøre store områder ubeboelige.
Selv om en “Dirty Bomb” lyder afskrækkende, vil det første og formentligt eneste offer være denne håbefulde terrorist.
Se http://wp.me/p1RKWc-1ma

Hvorledes børn, født af forældre der har været udsat for endog meget kraftig ioniserende (radioaktiv) stråling, ikke har udvist flere tilfælde af medfødte skader/deformiteter: http://wp.me/p1RKWc-7S

På trods af årtiers misledende propaganda kan det ses at Affaldsproblemet ikke er et problem.
Og så alligevel: Vi forgifter atmosfæren på grund af afbrænding af kul og olie.
http://wp.me/p1RKWc-11J

I Europa er ny atomkraft blevet urimeligt dyr.
Men ikke i Rusland, Kina og Korea.
Se hvorfor: http://wp.me/p1RKWc-12a

Kulkratindustrien var de første til at argumentere mod kernekraft.
I 1958 finder man den rygende pistol.
Men allerede ti år tidligere blev LNT forudsætningen brugt til at dæmonisere kernekraft.

Patric Moore var en af de medstifterne af Greenpeace og blev valgt til præsident af Greenpeace Foundation i begyndelsen af 1977.
Senere forlod han organisationen, for at kritisere dens anti-humane, agenda og udvikling med udtalelsen:
“I midten af 1980’erne har miljøbevægelsen forladt videnskab og logik til fordel for følelser og sensationsjournalistik.”

Desværre har kampen mod selvopfundne spøgelser og det ødelæggende selvbedrag fra Greenpeace ikke begrænset sig til kampen mod kernekraft.
Børn går ind i voksenlivet som blinde. Over 200.000 årligt.
Se: http://wp.me/p1RKWc-eo

Danmark er foregangsland for brug af vindkraft.
Hvis det overhovedet er muligt at gennemføre Den Store Grønne Omstilling, vil det blive ufatteligt dyrt samtidigt med at det vil sende flere uskyldige mennesker ud i et støjhelvede.
Se http://wp.me/p1RKWc-1gi

Hilsner fra Thorkil Søe,
der ikke kan dy sig for at gå lidt tilbage i tiden.


Down-with-fire-300x225

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
_____________________________________________________________________________

For years we have been told that plutonium is one of the most dangerous substances found.
This has been repeated so many times that it has developed to be an undeniable truth.

Ralph Nader, is a noted activist and lawyer.
He was a candidate for the presidentiancy in USA’s in 1996 og 2000.
He once claimed that plutonium was “The most toxic substance known to mankind.”
The Danish anti-nuclear organisation OOA claimed that only one atom of plutonium may cause cancer.

.

BUT

In the following I will show that these claims have very little hold in reality

Isotopes

There are 21 different isotopes of plutonium, which chemically behave alike.
In nuclear respect they behave very differently.
All these isotopes are radioactive, and are produced in one way or another.
The two most important are:

 • Pu239, which has a half life of 24,100 years.
  This highly publicized isotope can be used for nuclear bombs and as fuel in nuclear reactors.
 • Pu240 has a high probability for spontaneous fission and is an unwanted contamination if one wants to make nuclear bombs.
  Les than 7% Pu240 is still “wepons grade”

Both these isotopes are formed during the normal operation of nuclear reactors.
The dangerous reactor at Chernobyl was intended to make both power and wepons grade Pu239
Outside the old Soviet, wepons grade of Pu239 is produced on small special reactors.

Danger

Plutonium can damage in different ways:
blank– Biological, as an ordinary toxin.
blank– Radiology, as a result of ionizing radiation.
blank– In connection with an accident – A so-called Criticality.
blank– And of course, in connection with nuclear bombs,
blank– Purely speculative as “Dirty Bomb.”

Biological, as an ordinary poison.

From Atomic Insights I refer the following:
During the Manhattan Project in 1944 and 1945, 26 men accidentally ingested plutonium in amounts that far exceeded what is often considered to be a lethal dose.
There has been much interest in the health effects of this new substance.
Therefore, these men were carefully monitored for medical studies.
And then: Forty years later:
In 1987, more than four decades later, only four of these workers had died, and there was only one death caused by cancer.
The expected number of deaths in a sample of men with age as those in the group is 10.
The expected number of deaths from cancer in a similar group is between two and three.

AND
It should be considered important to note that at least 22 men have been able to live more than 40 years after taking “the most toxic substance known to man.”

If plutonium is absorbed, it will be up-concentrated in the kidneys and may, as well as all heavy metals, cause damage.

Radiological influence

First, I will highlight that in the case of a half-life of 24,100 years, the radiological effects will be spread over a long time correspondingly.
Unlike ordinary misinformation this will mean that the instantaneous impact is little.
It thus means that about 90% of the plutonium absorbed, it will
‘just naturally’ be deposited on the cemetery long before it will cause any harm.

Naturally occurring radium is about 200 times more radioactive than plutonium.
More about the (lack of) connection between radiation and cancer:
See another post: http://wp.me/p1RKWc-1iq
For the record I will mention that the human organism contains so much natural radioactivity that we, every second, are exposed to more than 4,000 radioactive decays.

Either Or

It is often heard that a material will be highly radioactive for a long time.
However, this is impossible.
The radioactive material can either use its resources in a short time and be highly radioactive.
Or the radioactive material can spread it for a long time.
But not both.

CRITICALITY

If enough plutonium assembled, we will get a nuclear reaction that, despite horror stories, will cause less damage than by detonation of an ordinary hand-grenade.
See about Cecil Kelley.

Plutonium for nuclear bombs

Unlike ordinary misinformation is not that straightforward to use plutonium for nuclear bombs.
Besides needing enough plutonium of weapons-grade, it is necessary to have a very special initiator together with a very complicated geometry.

Plutonium is a by-product from nuclear reactors.
But this plutonium is contaminated wit another isotope Pu240
It is impossible to separate the Pu240 from the weapons grade Pu 239
For details I refer to a rather messy page: http://wp.me/p1RKWc-TE
Or a more scientific set of pages: http://www.chemeurope.com/en/encyclopedia/Spontaneous_fission.html

How much is absorbed?

According to Wikipedia more than 99% of what is ingested through the digestive system, it will just naturally be deposited on the toilet.
If it is taken up as dust through the lungs, much more will be absorbed.

There has been several (irresponsible ?) attempts to see how the human body reacts to plutonium:
http://www.nature.com/nature/journal/v180/n4587/abs/180651b0.html

https://fas.org/sgp/othergov/doe/lanl/pubs/00326640.pdf


As far as can be seen, there was no (serious) injuries.

Dirty Bomb

In the struggle to demonize nuclear power, it is suggested that plutonium can be used as a dirty bomb that would contaminate a large area with deadly radioactivity and render it uninhabitable for long periods.
HOWEVER
The two isotopes, which are part of the “nuclear waste”, have half-lives of several thousand years.
Thus, the radioactive radiation will be spread over similar time and the hopeful terrorist will have to get quite a lot of plutonium before it will have any effect beyond the psychological.
The long term effect:
Even if you are exposed to 1000 mSv/year, and it is evenly distributed over the year, the body will be able to do the repair and the effect will not be harmful.
Thus, even here, the hopeful terrorist will fail – Postmortem.

Corresponding:
The clean-up at Tule (Grenland) after the “loss of a nuclear bomb” can hardly been justified by anything other than a wish to show that “something is going to be done”.
Here it must be remembered that there was, and still is, an accumulated fear of everything that just contains the word plutonium.

Conclusion

It is easy to see that plutonium is far from being “the most dangerous substance known to mankind.”

The old myth about just one atom of plutonium can cause cancer
Yes, this – together with so much else – it should be hunted back to
where it belongs
As the goast in the bottle.

BUT
Perhaps more significantly, it can be seen that all this counterfeit “information” about an enormous hazard
Yes it puts the sources’ credibility on a very severe test.

Greetings and good reflection
Thorkil Søe

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og kl ik på Og klik på billeder for at få flere detaljer.
_________________________________________________________________

Tjernobyl Katastrofen (1986)

Katastrofen ved Tjernobyl i Ukraine chokerede verden og fik megen omtale i medierne.

MEN

 • Der var tale om en uansvarlig design.
 • Reaktoren blev brugt / testet på en uansvarlig måde.
 • Mediernes behandling af ulykken var også uansvarlig.
 • Strengt taget er det også uansvarligt når denne ulykke, igen og igen, bruges som bevis for at kernekraft er farlig.

Design

Allerede otte år tidligere advarede vestens eksperter mod brugen
af denne reaktortype.
Således kom ulykken ikke som en egentlig overraskelse for professionelle udenfor Sovjet Unionen.

 • Denne reaktor-type (RBMK) er fysisk ustabil og, i modsætning til andre reaktorer, vil den ikke automatisk regulere hvis belastningen er for høj eller for lav.
 • På trods af ihærdige påstande, var denne reaktor ikke beskyttet af en egentlig (vestlig) reaktor indeslutning.
  bla Sådan en indeslutning er en ca. 1,4 meter tyk
  bla jernbetonkonstruktion og er det sidste værn mod
  bla udslip af radioaktivt materiale.

Ulykken

Hvis man går lidt i detaljer vil man se følgende:

 • Det var muligt for operatørerne at forbigå automatiske sikkerhedssystemer og således “lege lidt med reaktoren”.
 • Flere vitale sikkerhedssystemer blev bevidst frakoblet under
  et eksperiment,
  der angiveligt blev gennemtrumfet af den
  “politisk ansvarlige”.
 • Meget tyder på at Xenon-forgiftning (Xe135) af systemet var negligeret eller ikke forstået og at det var en væsentlig årsag til at det kunne gå så galt.

Katastrofen ville formodentlig været undgået hvis bare en af disse,
helt elementære sikkerhedsforanstaltninger havde været på plads.

Selv om Xenon-forgiftning stadigvæk er en udfordring, kan noderne reaktorer arbejde med en variation i udbyttet på omtrent 3 % per minut.
Dette vil være mere end tilstrækkeligt til at følge ændringer i forbrugsmønsteret.

Medierne

Som det kunne forventes havde alt dette ingen interesse for hovedparten
af medierne.

Kort efter uheldet kunne man høre i det danske fjernsyn at der var
1.000 døde og at satellitbilleder viste døde på gaderne og døde dyr på markerne.
Det blev tilføjet at disse tal kunne blive højere.
Et kik i Politikens Lægebog ville have vist at selv om man får dødelig
dosis af ioniserende stråling, så vil det tage nogen tid før man får
symptomer og således ikke ‘sådan bare’ bliver liggende for at dø på gaden.
På trods af opfordringer viste det sig umuligt at overtale Danmarks Radio til at tilbagekalde.
Man nøjedes med at slette den famøse udsendelse i radioens arkiv.

Ved selve ulykken var der kun 5 der døde.
Senere døde 26 flere, mest rednings-arbejdere, af brandsår og stråling.
Der var 9 andre, der døde af kræft i skjoldbruskkirtlen.
Men der var over tusind, der døde af stress og selvmord på grund af de store og overvejnende overflødige evakueringer.
For mere se http://wp.me/s1RKWc-89

Naturligvis må det huskes – – –

På grund af manglende reaktorindeslutning brændte den megen grafit
i to uger og spredte megen radioaktivitet ud i atmosfæren.
bla For at øge forvirringen nævnes at “reaktor-grade” grafit
bla ikke sådan bare kan brænde.

Men lige meget hvad, så var denne ulykke langt fra så alvorlig som ulykken ved Bhopal, hvor flere tusind mennesker døde og endnu flere andre led alvorlige skader.
Men det var fattige Indere og det var ikke noget med radioaktivitet.
Nu er det næsten glemt.

Plutonium

Denne reaktortype har aldrig været overvejet udenfor det gamle Sovjet.
Naturligvis vil du spørge:
“Hvorfor byggede man sådan en farlig reaktor?”
Svaret må ses som en kombination af følgende:

 • Da den kolde krig var på sit højeste, var der et stort ønske om at producere plutonium till brug for atombomber.
  Jo mere jo bedre.
 • I den periode havde militære ønsker ofte prioritet over sikkerhed.
  Nok mest i Sovjetunionen.

isar2_reaktor

 • En egentlig reaktorindeslutning
  (1 og 2) er dyr og for denne reaktortype ville det have mere end
  fordoblet udgifterne.
 • Selv om en almindelig reaktor har plutonium som et biprodukt, så er dette plutonium forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendeligt for atombomber.
 • For at producere plutonium af
  ‘våben-kvalitet’, er Tjernobyl-typen formentlig den eneste type der samtidigt kan producere elektricitet.
  – – – I “Vesten” bliver plutonium af ‘våben-kvalitet’ produceret på
  – – – specielle reaktorer uden samtidig produkton af elektricitet.

Jeg husker stadigvæk at man sagde:
– – – “Disse reaktorer er lavet af folket, for folket og ikke for profit.”
– – – “I modsætning til Amerikanske reaktorer er de sikre.”

Igen og igen hører man at plutonium er et af de farligste stoffer der kendes.
Her vil jeg benytte lejligheden til at aflive også denne gamle
myte.

Senere

Efter ulykken blev der ikke uddelt jod-tabletter.
Måske fordi man troede
at ulykken kunne holdes skjult.
Imidlertid varede det ikke længe inden man i Vesten ved hjælp at presise målinger fik klarhed over ulykkens omfang.
Dette blev naturligvis udbasuneret af anti-atomkraft aktivister.

 • Det varede længe inden man glemte “oplysningerne” om de 1000 døde på gaderne.
  Naturligvis blev det aldrig dementeret og det er stadigvæk uklart hvorledes denne, desværre ikke enestående, “oplysning” blev plantet i medierne.
  Chernobyl
 • Til gengæld blev det hurtigt en ubestridelig kendsgerning at denne reaktor, som den eneste i Sovjet, var beskyttet af en sædvanlig reaktorindeslutning.
  Satellit billeder blev affærdiget som falskneri.
 • Efterhånden ændrede medierne til at berette om forfærdelige følger af ioniserende stråling.
  Således “fandt” man hurtigt et stærkt forøget antal tilfælde af forskellige kræftformer.
  Dette skal ses i forbindelse med at kræft fra stråling, så vel som
  fra rygning eller asbest, ikke kan konstateres før en “vente-periode” (latens periode) på mellem 5 og 20 år.
  Mindre for leukemi eller kræft i skjoldbruskkirtlen.

Naturligvis forbigik man at der, trods utallige rædselsberetninger, er
meget lille sammenhæng mellem kræft og stråling.

 • Man introducerede urealistisk lave grænser for tilladt forurening. Således blev det nødvendigt at ødelægge store mængder af
  godt kød.

  Både rensdyr i Lapland og vildsvin i Tyskland.
 • I modsætning til alle forventninger og utallige konspirations-teorier, er der ikke forekommet øget antal tilfælde af arveligt betingede skader blandt børn, født af forældre der havde været udsat for alvorlig – til tider næsten dødelig – stråling.
  Dette gælder også for overlevende efter atombomberne i Japan.

Alligevel kan man stadigvæk se hvordan medierne fortæller om vandskabte børn og indsamler penge til de “stakkels børn fra Tjernobyl”.

 • Imidlertid ved man at for børn, der bliver bestrålet under svangerskabet, kan det resultere i døds-fødsler og forfærdelige defekter.
  Dette blev set efter atombombeangrebene i Japan, men ikke ved Tjernobyl.
 • Undtagen for nødhjælpsarbejdere, hvoraf 26 døde, har der ikke været tilfælde af strålesyge.
  – – – Selv efter at være udsat for omkring 500 mSv og få svage
  – – – symptomer på strålesyge, behøver man ikke at frygte
  – – – reduceret livslængde.

OG NU Dyr ved Tjernobyo
I årevis har både dyr og planter trivedes i den forbudte zone, der er lukket for mennesker.
Måske er det ikke så forfærdeligt farligt.

Hvis man søger lidt på nettet finder man let en grundig oversigt over hændelsesforløbet.
Halvvejs nede finder men en tabel med frygtindgydende tal for forurening.
OK
Der var megen radioaktiv forurening forbundet med katastrofen.
MEN
Hvis man derefter ser hvorledes ”tilbage-flyttere” (Babushkas) lever gladeligt i områder, der er forurenet med over 500 kBq/m^2
Ja så – Så bliver tallene pludseligt ikke helt så frygtindgydende.

Samme sted finder man også en forfærdende oversigt over radioaktivitet.
Tjernobyl radiation

MEN
Ved nærmere eftersyn ser man at det stigende niveau af
Cs 137 er procent af det der tilbage og at det der oprindeligt var ca 1 % af det totale efterhånden vises son næsten det hele. FORDI “de andre” har opbrugt deres radioaktivitet og ikke kan blive ved med at være farlige.
– – –Det meste af denne lange side er vinklet med frygt for radioaktivitet.
– – –Man fristes til at beskylde artiklens forfattere for at have valgt denne
– – –meget specielle afbildning i forbindelse med en ihærdig
– – –manipulation med data.
For øvrigt har Cs 137 en fysisk halveringstid på 30 år (10.000 dage)
Den biologiske halveringstid er imidlertid kun et par måneder.
(Tiden indtil organismen har deponeret halvdelen på toilettet)

Her ville det være på sin plads at se på WHO’s vurdering af stråleskader.

Og så, pludseligt (1988) og lægne efter at den værste radioaktivitet er “fordampet”, ser man at befolkningsgrupper skal evakueres til et rent område hvis de vil blive udsat for en ekstra livstids dosis på over 350 mSv
Hvis dette skulle implementeres, også andre steder, fx i Norge.
Ja så skulle store befolkningsgrupper evakueres.
Ikke på grund af radioaktivitet fra Tjernobyl, men fra “naturlig” radon.

Endnu engang efterlades man med en grim følelse af at man er meget mere død hvis man måske dør på grund af stråling end hvis man ‘sådan bare’ hoster sig ihjel på grund af forureningen.

Men

– – – Lige meget hvordan det bliver forvrænget og overdrevet.
– – – Lige meget hvor mange fremtidige dødsfald, man forudser.
– – – Lige meget hvor mange mulige og umulige konspirations-teorier.

Denne alvorlige ulykke er intet i sammenlignet med den forurening vi ‘sådan bare’ accepterer:
– – – Mere end 2.000 dødsfald i kulminerne – hvert år.
– – – Over to millioner døde på grund af luftforurening.
– – – En truende klimakatastrofe.

En væsentlig del af dette kunne være undgået hvis vi på et tidligt tidspunkt havde udvidet brugen af atomkraft, i stedet for at være imod.

Endeligt og Unødvendigt

2016 berettes med stolthed at nu har man færdiggjort en sarkofag der er
et mesterværk af ingeniørarbejde og spild af penge.
Længe efter at radioaktiviteten er klinget af, skal man vise hvordan man beskytter sig mod en ikke eksisterende fare.

Omtrent samtidigt læser man at UNSCR har nedjusteret antallet af “sendødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “omkring nul.”
For at afrunde billedet nævnes at
75 % af evakueringerne
var uberettigede og derigennem kun skadelige.
Drag selv konsekvenserne.

Fantastiske Påstande

 • Greenpeace har været fremme og forklaret at den stråling der fremkom ved Tjernobyl katastrofen var 100 gange mere end fra atombomberne ved Hiroshima and Nagasaki.
  Denne uhyrlige påstand er meget langt fra realiteterne.
  See lidt nede på http://wp.me/p1RKWc-IE
 • Måske nås rekorden med “information” om 7.000.000 fremtidige dødsfald og 1.000.000 allerede.
  Man fristes til at sige at hvis man venter tilstrækkeligt længe, så vil vi være døde – Alle sammen.
 • Samme sted berettes at 70.000 oprydningsarbejdere er blevet invaliderede (disabled) på grund af strålesyge.
  Dette er i klar modstrid med al medicinsk viden og erfaringer fra atombombeangrebene i Japan hvor man erfarede at enten vil man dø eller komme sig efter nogen (lang?) tid.
 • På trods af erfaringer fra Hiroshima, men måske for at finde penge til ikke eksisterende børnehjem, vises utallige billeder af
  vandskabte børn.
 • Sådan kan man blive ved.
 • Naturligvis er der de sædvanlige konspirations-teorier:
  “Den skjulte sandhed er – – – “

Årtiers misinformation og frygt for alt der indeholder ordet “atom” har et stærkt greb i medierne.
Således blev en sober vurdering fra BBC Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’ (2006) hurtigt overdøvet af de sædvanlige vandrehistorier.

Hvad lærte vi fra ulykken?

Først og fremmest kom der mere åbenhed om sikkerhed og der blev iværksat gennemgribende forbedringer på andre tilsvarende reaktorer.
Som det fremgår af ovenstående viser dyrenes trivsel, at selv ret høje doser af stråling ikke er skadelig.

Alt for sent (2016) beretter det tyske magasin Der Spiegel, at
Strålingsfaren var overdrevet og at de fleste af evakueringerne var unødvendige.
Måske kan “tilbage-flyttere” (Babushkas) og andre få lov til at leve et ordentligt liv.

Men strengt taget lærte man også at denne meget alvorlige ulykke på en håbløst uansvarlig reaktor ikke medførte bare en brøkdel af de skader,
der har været udbasuneret i medierne.

Desværre lykkedes det ikke for medierne at forstå
hvorledes Greenpeaces troværdighed er en myte når man ser følgende:
”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”
Se min vurdering her

Dette oplagte falskneri gentages, mange andre steder fx her, hvor man læser at
“I mellemtiden estimerer det hviderussiske nationale videnskabsakademi 93.000 dødsfald og 270.000 kræftformer.
Den ukrainske nationale kommission for strålingsbeskyttelse beregner 500.000 dødsfald indtil videre. ”

Ovenstående beregninger er tydeligvis baseret på LNT-hypotesen.

Men denne hypotese har for længst måttet give plads for realiteterne.
En vurdering kan findes lidt nede på denne side.

UNSCEAR og WHO

Som for at afmontere de sædvanlige rædselsberetninger læser man
2018 Jan 25 hos Forbes.com at UNSCEAR har revideret dødstallene i relation til katastrofen ved Tjernobyl.
Den undrende læser ser følgende:
bla “Faktisk ændrede FN’s (UNSCEAR) sit skøn over yderligere
bla dødsfald fra tjernobylkatastrofen fra stråling til offentligheden,
bla fra omkring 4.000 til omkring nul.

Denne nedjustering falder i tråd med følgende fra videnskab.dk hvor det skrives at 1000 mSv/år ikke er skadeligt hvis det gives jævnt fordelt og organismen således vil være i stand til at reparere skader løbende.

Måske kan man prøve at finde en både realistisk og accepteret vurdering her.

Strålesyge

I medierne findes så mange, klart forfalskede, oplysninger om strålesyge.
Hvis du ikke er træt kan du se lidt mere på en anden post: http://wp.me/p1RKWc-Du

Lidt løse bemærkninger

Jeg var i Tanzania, da ulykken skete.
En af mine venner – en god engelsk dame – fulgte ulykken, transmitteret fra BBC.
Da hun så hvorledes den radioaktive sky omslutte hele jorden, gik hun
ind og sagde farvel til sine sovende børn.
“For nu skal vi snart dø alle sammen.”

Hilsner og god tænkepause fra
Thorkil Søe

Fra Norge

hvor man ikke er bange for realiter, får man troværdige oplysninger.
Fra en lang og grundig (norsk) e-bog
“Radon, lung cancer and the LNT model” (52 sider) refereres:

“I Tjernobyl blev en del personer indlagt med akut strålingssyndrom, og 28 døde inden for 3 måneder.
Der er også registreret 11 dødsfald på grund af skjoldbruskkræft blandt børn, der havde drukket forurenet mælk (I-131).
Hvorvidt disse kræfttilfælde er forårsaget af Tjernobyl-ulykken, er ret usikkert, da lignende ændringer i skjoldbruskkirtlen er blevet observeret uden stråling.”

April 2006 giver WHO en vurdering.
En meget lang artikel fra The Ecologist (2016 april.) giver til gengæld alarmerende oplysninger.

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
______________________________________________________________

Chernobyl Disaster (1986)

The disaster at Chernobyl in Ukraine shocked the world and gained widespread publicity in the media.

HOWEVER
Already eight years earlier, Western experts had warned on the use of
this reactor type.
Thus, the accident did not come as a real surprise to professionals
outside the Soviet Union.

 • This reactor type (RBMK) is physically unstable and, unlike other reactors, it will not automatically adjust if the load is too high or
  too low.
 • Despite persistent claims, this reactor was not protected by a proper (western) reactor containment.
  Such a containment is an about 1.4 meter thick reinforced concrete construction and is the last defense against the release
  of radioactive material.
 • Even the pressure vessel, which is the last but one of the safety systems, was missing.
  See (2) on the diagram below.

It was possible for the operators to bypass the automatic safety systems and thus “play a little with the reactor”.

 • Several vital safety systems were deliberately switched off during
  an experiment that allegedly was forced through by the
  “Politically Responsible”.
 • All indications point in the direction of Xenon-poisoning, not being understood or being neglected.

The disaster would probably have been avoided if only one of these, elementary safety measures had been in place.

The Media

As might be expected.
All this had lille interest for the majority of the media.
Shortly after the accident it could be heard in the Danish television that there were 1,000 dead and that satellite images showed dead bodies on the streets and dead animals in the fields.
It was added that these figures could be higher.

However
A look at any ordinary medical manual would have shown that even
if you get a lethal dose of ionizing radiation, still it will take some time
before you get symptoms and thus not ‘just’ lay down to die on the street.

It is not clear how this, unfortunately not unique, “information” was planted in the media.
In spite of requests, the Danish broadcasting cooperation felt no urge to deny, but merely to delete the critical broadcast from the archives.

At the accident itself there were only 5 who died.
They were not found dead on the streets.
Later 26 more died, most rescue workers who died from burns and radiation.
There were nine others who died of thyroid cancer.
For more see http://wp.me/p1RKWc-cM

Of course it should be remembered – –

Due to lack of reactor containment the graphite continued to burn for two weeks and spread much radioactivity into the atmosphere.
Yet this accident was far form being as serious as the accident at Bhopal, where several thousand people died and many more others suffered serious injuries.
It was poor Indians and it was not from radiation.
So it is almost forgotten.

Plutonium

This reactor type has never been considered outside the old Soviet Union.
Of course you will ask:
“Why did they built such a dangerous reactor?”
The answer may be seen as a combination of the following:

 • When the Cold War was at its height, there was a great desire to produce plutonium for nuclear bombs.
  The more the better.
 • In this period, military demands often took priority over safety.
  Probably most in the Soviet Union.

isar2_reaktor

 • A proper reactor containment (1) and (2) is expensive.
  For this type of reactor it would have more than doubled the cost.
 • Although an ordinary reactor has plutonium as a by-product, this plutonium is contaminated by anothere isotope, which makes it inapplicable for nuclear bombs.
 • To produce plutonium of ‘weapons-grade’, the Chernobyl type is probably the only type that can simultaneously produce electricity.
  – – – In “The West” plutonium of ‘weapons-grade’ is produced in
  – – – special reactors without co-production of electricity.

I still remember being told:
“These reactors are made by the people, for the people and not for profit.”
“Unlike US reactors they are safe.”

Here I will use the opportunity to mention that, contrary to numerous horror stories, plutonium is far from being
“The most dangerous material known to mankind.”
Let us bring one more of the “green lies” down where it should be:
Back in the bottle.

Later

After the accident, there was not distributed iodine tablets.
Perhaps because it was believed that the accident could be kept hidden.
However, it was not long before the West, using presise measurements, got clarity on the accident.
This was obviously trumpeted by anti-nuclear activists.

 • It took a long time before you forgot the “information” about the 1000 dead on the streets.
  Of course, it was never denied.
  Chernobyl
 • On the other hand, it soon became an undeniable fact that this reactor, by chance the only one in the Soviet Union, was protected by a conventional reactor containment.
  Satellite images were dismissed as forgery.
 • Soon the media changed to report about the terrible effects of ionizing radiation.
  Thus it was quickly “found” a greatly increased incidence of
  various cancers.
  This should be seen in connection with that cancer from radiation, as well as from smoking or asbestos, can not be detected before
  a “waiting period” (latency period) between 5 and 20 years.
  Less for leukemia or thyroid cancer.

Obviously it was bypassed that, despite countless horror stories, there is very little correlation between cancer and radiation.

 • To “be sure” the authorities in Western Europe introduced unrealistically low limits on permissible pollution.
  Thus, it was necessary to destroy huge amounts of good meat.
  Both reindeer in Lapland and wild boar in Germany.
 • Contrary to all expectations and countless conspiracy theories, there has never been any cases of hereditary damage among children born to parents who had been exposed to radiation.
  Not even in Japan where people were exposed to much more radiation after the nuclear bombs.
 • Yet, one can still see how the media talks about mis-schabed children and collect money for the “poor children from Chernobyl”.
 • However, we know that for children who were irradiated during pregnancy, it can result in death-births and horrible defects.
  This was seen after the nuclear bomb attacks on Japan, but not
  at Chernobyl.
 • Except for rescue workers, of whom 26 died, there have been no cases of radiation sickness.
  —- Even after being exposed to about 500 mSv
  —- More than 100 times what is usually allowed
  —- and getting minor symptoms of radiation sickness,
  —- one need not be afraid of reduced lifespan.

AND NOW Dyr ved Tjernobyo

For years, both animals and plants have thrived in the forbidden zone that is closed to humans.
May be it is not that terribly dangerous.

If you search a little on the net you will easily find a thorough overview of the incident.
Halfway down you can find a table with terrifying figures for pollution.
OK
There was much radioactive contamination associated with the disaster.
BUT
If you see how “back-movers” (Babushkas) live happily in areas contaminated with more than 500 kBq/m^2
Yes so – Then the numbers suddenly become not quite that horrifying.

But

– – – No matter how it gets distorted and exaggerated.
– – – No matter how many future deaths, are predicted.
– – – No matter how many possible and impossible conspiracy theories.

This serious accident is nothing compared to the pollution we ‘just’ accept:
– – – – More than 2,000 deaths in coal mines – each year.
– – – – Over two million died because of air pollution.
– – – – A looming climate catastrophe.

A major part of this could have been avoided if we at an early stage had expanded use of nuclear power, instead of being against.

Late and not even necessary

November 2016 it is announced with pride that now we have completed a sarcophagus which is a masterpiece of engineering and waste of money.
Long time after the radioactivity had subsided you have to show how to protect against a non-existent danger.

At the same time one reads that UNSCR has downgraded the number of later “radiation-deaths” at Chernobyl from about 4000 to “about zero.”
To round off the image, I mention that
75% of the evacuations
were unjustified and thereby harmful.
Draw the konsekvences yourself.

Evacuations

The forced resettlements of more than 300,000 people resulted in much suffering:
Deaths from stres, depression, alcoholism, and even suisides.
A later, and apparently honest, study showed that 75 % of the evacuations were not justified if you compare damage from the evacuations relative to the assumed damage from staying home and endure the very limited radiation.

The calculations in this study were based upon the LNT hypothesis.
However, using a more realistic concept would have shown that even much more than 75 % of the evacuations could not be justified by anything, but panic.

Here I dare to put the blame for this panic, and the much suffering, on the
“Professional Scaremongers”, wanting to change everything related to nuclear into a major danger.

Amazing assertions

 • Greenpeace has been promoting and explained that the radiation resulting from the Chernobyl disaster was 100 times more than from the nuclear bombs at Hiroshima and Nagasaki.
  See the realities on http://wp.me/p1RKWc-mu
 • Perhaps the record is reached with “information” about 7 million future deaths.
  One is tempted to say that if we wait long enough, so we will be dead – all of us.
 • In spite of experience from Hiroshima, but maybe to find money
  for nonexistent orphanages, we are showed countless pictures of misshabed children.
 • Here I can continue.
 • Of course there are the usual conspiracy theories:
  “The hidden truth is – – – “

Decades of misinformation and fear of anything containing the word “nuclear” has a strong grip on the media.
Thus, a sober assessment from BBC: Chernobyl’s “Nuclear Nightmares” (2006) was quickly drowned out by the usual urban legends.

What we learned from the accident?

First of all we got more openness about safety and launched sweeping improvements on other similar reactors.
As it is apparent from the above, the well-being of the animals showed that even relatively high doses of radiation will not be harmful.

But strictly speaking, it was also learned that this very serious accident
on a hopelessly irresponsible reactor did not cause even a fraction of the damage that has been trumpeted in the media.

Unfortunately it proved impossible for the media to understand
how Greenpeace’s credibility is a myth when you see the following:
“It is now more than 20 years since the Chernobyl nuclear accident that affected millions of people in western Russia, Ukraine and Belarus.
The disaster was the fault of a hundred times more radiation than the nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki.

Today, over twenty years later, the nightmare continues for thousands
of people. “

My assessment: See here

This obvious forgery is repeated many times and at many other places.
For example here,
where you can find the following:
“Meanwhile, the Belarus national academy of sciences estimates 93,000 deaths so far and 270,000 cancers, and the Ukrainian national commission for radiation protection calculates 500,000 deaths so far.”
The above calculations are clearly based on the LNT hypothesis.
However, this hypothesis has long time ago given way to reality, but clearly not to horror-stories.
An assessment can be found a bit down on another page.

Radiation Sickness

In the media we find so much, clearly falsified “information” about radiation sickness.
If you are not tired, you can see something – more realistic – at another post: http://wp.me/p1RKWc-Du

To round the picture:
Almost out of the blue air you read (2018 Jan 25) at Forbes.com that UNSCEAR has revised the death toll in relation to the Chernobyl disaster.
The wondering reader see the following:

 • “In fact, the UN (UNSCEAR) changed the estimate of further radiation-related deaths from the Chernobyl disaster.
  From about 4,000 to about zero. ”

Greetings from Thorkil Søe