Archives for posts with tag: Nuclear power

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

Om Virkningen af Stråling

___________________________________________________________________________

Fra atombomber til viden og dogmer

Længe før man kendte til radioaktivitet og stråling besøgte energiske  ”sundhedssøgere” bade, der senere viste sig at være med høje koncentrationer af radon.
Radioactive Water

Naturligvis ligger virkningerne hen i det uvisse.
Omkring 1915 kom radioaktivt vand på mode som et vidundermiddel mod alle mulige sygdomme.

Pendulet svingede den anden vej da nogle rige entusiaster overdoserede og døde en frygtelig død.

Efter atombombeangrebene i Japan begyndte man at få faktuel viden om virkningen af ioniserende (radioaktiv) stråling.
Hurtigt konstaterede man følgende:
– –– Dødelig dosis var omkring 3500 mSv (milli Sivert)
– –– Dødsprocessen kunne være meget lang og pinefuld.
– –– Heling af brandsår var stærkt hæmmet.
– –– Børn, der havde været bestrålet under svangerskabet,
– – –udviste alvorlige skader.

Inden ret længe florerede en letforståelig frygt for alt der bare indeholdt ordet ”atom” eller ”stråling”.
Da man ikke havde tilstrækkelig viden om virkningerne af lavere doser af ioniserende stråling, var det naturligt at forudsætte at lige meget hvor lidt, så er det skadeligt.
Så var man forhåbentligt på den sikre side.

lnt-radiation Skadevirkninger blev således beregnet ud fra LNT hypotesen.
Eller mere præcist: Man havde et rimeligt kenskab til skadevirkningerne fra store doser og trak en lige linje mellem dette og til nulpunktet, der naturligvis var ingen påvirkning – ingen skader.
Denne forudsætning giver mulighed for at ”beregne” antal af fremtidige dødsfald i en større befolkningsgruppe der individuelt har været udsat for mindre belastning af stråling.
Til tider gav disse ”beregninger” helt absurde resultater.

Tilsyneladende, og helt uden saglig begrundelse, blev kræft “udnævnt” til at være årsag til de mange beregnede dødsfald.

En humoristisk, men strengt taget saglig, vurdering findes her:

Denne gang kom pendulet så langt ud, at enhver tale om andet forstummede.

MEN

Efterhånden som tiden gik, fik man nye oplysninger, der stort set bliver ignorerede:

 • Imod al forventning viste det sig at børn født af forældre, der havde været udsat for endog meget kraftig bestråling, ikke havde flere medfødte skader end normalbefolkningen.
 • Befolkningsgrupper, der for generationer havde levet i områder med høj naturlig stråling, havde ikke flere tilfælde af kræft.
  Det gav anledning til udtrykket “The Rasmar Paradox”.
 • I 2006 og senere i 2015 kan man læse at dyr, der har overtaget
  den forbudte zone ved Tjernobyl, klarer sig udmærket og endog hævdes at have færre tilfælde af kræft end andetsteds.

  Radon and Cancer
 • Det konstateres at der er en NEGATIV korrelation mellem radon og kræft i USA.

Dette, og meget andet, viser at moderat påvirkning med ioniserende stråling ikke er skadelig, men tilsyneladende virker som en vaccination mod cancer.

Da de overlevende fra atombombeangrebene begynde at blive gamle kom der flere oplysninger.

 • Således konstaterede man at personer, der havde været udsat for 500 mSv eller mindre, ikke havde kortere livslængde end normalbefolkningen.
  (500 mSv vil bevirke svage symptomer på akut strålesyge og er 100 gange mere end det man normalt vil acceptere.)
 • Personer, der kun lige netop overlevede den akutte strålesyge (3500 mSv) havde derimod en gennemsnitlig livslængde, der var tre år mindre end normalbefolkningen.
  Kildehenvisning og lidt mere: Se http://wp.me/p1RKWc-Ty
 • Det blev efterhånden let at se at den oprindelige beregningsmetode (LNT) var et vildspor.

Uden hensyn til dette fortsætter dommedagsprofeterne med at forklare at vi skal holde os langt fra alt med atom:

 • Ulykken ved Tjernobyl bliver, helt uberettiget, udråbt til at vise at
  al atomkraft er farlig.
  (Det kan strengt taget argumenteres at denne ulykke viste at selv en meget alvorlig ulykke på en uansvarlig reaktor ikke medførte de ofte udbasunerede enorme skader.) – – – – – – – – Natural Radiation EU
 • Efter tsunamien og ulykken ved Fukushima går man i panik og fastsætter urealistisk lave grænser for tilladelig stråling.
  Så lave at vi snart må tro at Bornholm skal evakueres og at indbyggere i Helinski og andre lokaliteter for længst skulle være døde.
 • Ifølge rapport fra UNSCEAR, er der “Sizeable population groups”, der modtager 10 – 20 mSv/år.
  Sådan bare ti gange det der defineres som farligt i Japan.
 • Specielt i Tyskland foretrækker man forurening og store udgifter. Bare for at slippe af med atomkraft.

Man spørger naturligvis: Hvorfor skal ubegrundet frygt lukke af for saglig vurdering?
Mon ikke noget af svaret kan findes i nedenstående.

 • Forretningsmodellen for de ”grønne organisationer” er at fremstå som dem, der beskytter os mod en fare.
  Her kan stråling og atomkraft betragtes som et oplagt emne.
  Dette ses let hvis den opmærksomme læser giver sig tid til at studere hjemmesider, specielt fra Greenpeace.
 • Den gamle skrækpropaganda har været ført så længe, så intenst og så dygtigt at næsten alle journalister og politikere ikke kan forestille sig andet.
  Eller ikke tør sige noget andet.
 • På mange universiteter gælder det desværre at man ‘sådan bare’ skal skrive et eller andet om et eller andet og få det publiceret.
  Eller give plads til en anden ved næste ‘sparerundte’.
  Det er er naturligvis uklogt at ’tisse mod vinden’.
  Så hellere fortsætte med at lave en fjer til syv høns.
  Spørg bare professor Henrik Møller, der blev fyret fra Ålborg Universitet.
 • Noget tilsvarende gælder desværre også for mange journalister.

Og, hvad der måske lyder som konspirationsteorier.

 • Det hævdes og begrundes at kul- og olielobbyen, støttet af Rockefeller Foundation, var de førende i bestræbelserne for at sprede frygt for radiation og derigennem standse uønsket konkurrence.
  Man fandt en god forbundsfælle i Herman Muller, der allerede før krigen havde vist kromosom-ændringer i bananfluer, der havde været udsat for røntgenstråling.
 • Meget tyder på at russisk støttede “fredsbevægelser” var førende i kampen mod alt med atom og derigennem også kernekraft.
 • Det vil være en økonomisk katastrofe for Greenpeace og andre, hvis de skulle ”gå tilbage” og erkende at noget af det, man har kæmpet så ihærdigt imod, alligevel ikke er farligt.
 • Naturligvis vil det være en politisk dødsdom hvis en politiker kan beskyldes for at udsætte befolkningen for en fare.
  Så hellere hyle med de ulve man er iblandt.

Men lige meget hvad, så fortsætter vi i ”Vesten” med at køre ud af et dyrt vildspor.

Hilsner og god tænkepause.
Thorkil Søe

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
__________________________________________________________________________
Even in the debate on nuclear energy, it is hard to find so much misleading “Information” as in the debate on the deaths caused by the disaster at Chernobyl.
In the following I will try to make a summary.

 • When the disaster struck, I was in Tanzania where a friend of mine
  – a good English lady – followed the developments on TV – relaied from BBC.
  When she saw how the radioactive cloud slowly enveloped the whole earth, she went to her sleeping children to say goodbye.
  For now we will soon die all of us.
 • Also the Danish television remained determined to show the horror.
  Shortly after the accident you could hear that there were 1,000 killed and that on satellite photographs you could see the dead bodies on the streets and dead animals in the fields.
  It was added that it could not be ruled out that these figures would be much higher.
  A look at any ordinary Medical Manual would have shown that even if you get a lethal dose of radiation, it will take some time before you get symptoms and you will not ‘just’ wait to die on the street.
  It is still unclear how this, unfortunately not unique, “information” was planted in the media.
  (The total death toll from the disaster was below 50).

As usual Danmarks Radio had no need to go back to the truth.

 • Instead of giving factual information, shortly after the accident the public media “found” highly elevated levels of various forms of cancer.
  This should be seen in the context of cancer from radiation, as well as from smoking and asbestos, do not arise until after a “waiting period” (latency) between 5 and 20 years.
  Less for leukemia or thyroid cancer.
  Also this can be seen in any Medical Manual.
  – – Of course, this may be explained by that it soon became
  – – fashionable to explain all possible and impossible defects
  – – from radiation.
  – – And, of course, hope for compensation.
 • Numerous reports of horrific birth defects in children quickly gave column space for journalists who reported on many (nonexistent?) orphanages.

Here I will add that contrary to expectations, there has NEVER been found increased number of birth defects in children born to survivors of the nuclear bomb attacks on Japan, where there was completely different high emissions. See: http://wp.me/p1RKWc-ea

Of course it was not long before the media began to report on numeroous current and especially future deaths, mainly from cancer.

 • This should be seen in connection to experiences, mainly from survivors of the nuclear bomb attacks on Japan:
 • As time has passed and the survivors started to grow old, it has been possible to realize that ionizing radiation is a [very] weak carcinogen “. Source: BBC
 • Here it was discovered that survivors, who were exposed to 500 mSv or less, had no shorter life than the general population.
  – – 500 mSv as individual exposure will cause minor symptoms
  – – of acute radiation sickness, and is more than 100 times of
  – – what is normally allowed.
  Also this shows that, in contrast to the usual horror stories, the risk of later cancer is very limited.
 • Already in 2006 we could read the result of thorough, and hopefully honest, studies, showing that animals have performed excellently in the areas that have been declared as unhabitable to humans.
  In accordance with experience related to Radiation hormesis there has even been FEWER cases of damage (cancer) to the animals who have taken over the area.
 • And from The Guardian (2015)
  ”Wildlife Thriving around Chernobyl nuclear plant in spite of radiation”, you can get seemingly credible information.

Obviously: All this was “no problem” for the numerous scaremongers:

 • Greenpeace has been out with the following:
  “It is now more than 20 years since the Chernobyl nuclear accident that affected millions of people in western Russia, Ukraine and Belarus. The disaster was the fault of a hundred times more radiation than the atom bombs on Hiroshima and Nagasaki.
  Today, over twenty years later, the nightmare continues for thousands of people. “

Even if you believe this and prefer Greenpeace as a source of honest information, you should try to look at http://wp.me/p1RKWc-mu

 • The record is probably reached with “information” about a million recorded deaths and seven million future.
  One is tempted to say that if we wait long enough, then we will be dead all of us.

Of course you will ask: How were serious scientists lured astray?

After the nuclear bomb attacks, lack of knowledge and a natural desire to be cautious translated into fear of future horrific injuries.
At the same time, it was made into a “law of nature” that future damage should be calculated from the LNT hypothesis that allows calculated statistical predictions.
Although recent data show that this hypothesis is clearly misleading,
Still the LNT is stil maintained stubbornly by “The Establishment.”

Conclution

Although it is difficult to find data which is accepted by everybody, I dare to refer to den E-bogen STRÅLING OG HELSE, udgivet af Fysisk institutt, Det norske matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Mostly from this, I have the following
bla – In connection with the accident (mostly rescue-workers):
bla – Less than 50
bla – Later, as a result of radiation: Probably nil.
bla – Deaths following the forced, but mostly unnecessary, evacuations:
bla – More than 1000

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

____________________________________________________________________
Again and again we have been told that uranium is a limit reserve.
If you look at the facts, you will soon see that it is nothing but a false claim.

The old claim

The Danish anti-nuclear organization OOA and many others described the situation as follows:
“Uranium Crisis in 10-20 years.
“World uranium amounts are not particularly large.
“OECD estimated that there is enough uranium to around the year 2000.

The realities

The industry will of course harvest the low-hanging fruits first.
And there are many “fruits on the tree”.

Let us look back

Probably out of fear of shortages France started development of “Breeders”.
Best known is the “Super Phoenix”
At this time, the anti-nuclear protest was at its high and the unfinished reactor was subject to a rocket attack.
It is easy to be wise after the event and say that this reactor was too advanced and became a disaster, at least economically.
However experience gained has been helpful in the developments to day.

Today

 • The present price of uranium is below $260/kg
  Global proven uranium reserves, which can be utilized at this price amount to about 4.6 million tons.
  It is enough for about 170 000 TWh of electricity – only 7 years of the current total global electricity consumption rate.
 • As soon as there is a demand, new deposits are still to be found.
 • However uranium at $260/kg contributes only $7.2/MWh to the cost of electricity.
  The price of nuclear power is varying.
  Still I will say that it is about 20 % of the cost of nuclear energy.
 • Of course nuclear will remain competitive at higher uranium prices.
  Particularly, prices above $1000/kg could make uranium extraction from the ocean viable, unlocking 100-1000 times the current reserves.
  Uranium at this price level would contribute about $28/kWh to the cost of electricity.
 • Long time before this we will utilize the so-called waste and the depleted uranium just left.
  The necessary processes are known, but need refinements.
  Also here: We will pick the lowest hanging fruits first.
 • Only by unlocking the old waste, we will have access to at least 10 times more compared to what has been used until now.
 • With technology still in the pipeline, we can utilize the depleted uranium stockpiled.
  It will probably be much cheaper.
 • If everything fails, uranium can be extracted from seawater.
 • Thorium is plentiful and can be used almost 100 %
 • Now mankind will have plenty of energy for the next several 1000 years.
 • And now, we are just waiting for fusion-energy to be ready.

May be the talk about uranium-shortage should be brought back where it should be
—–øøøøøøøøøøøøøø————————- As the ghost in the bottle.

More

The following is nothing but scattered information that may be interesting.
As usual, we see how some “information” is contradicting.

From World Nuclear.

From The Energy Collective.

Videnskab.dk

Uran og Thorium i jordskorpen

For the Swedish reactor Forsmark costs of fuel amounts to 19 % of all costs excl. tax.
These 19 % is including costs for enrichment and the production of the elements.

From Wikipedia I quote:
The cost of raw uranium contributes about $0.0015/kWh to the cost of nuclear electricity, while in breeder reactors the uranium cost falls to $0.000015/kWh.

From NucNet I quote:
Global Uranium Supply ‘More Than Adequate’ For Foreseeable Future.

The alleged scarcity of uranium may best be stopped by the following from World Nuclear:
Oversupply prompts Kazakh uranium production cut.

Spot Prices

Let me finish with the following from The Energy Collective.
Production of U.S. uranium concentrate decreased 40% between 2014 and 2016 to 2.9 million pounds U3O8 in 2016, the lowest annual total since 2005. Uranium production has been affected by falling uranium prices, with spot prices falling from $34 per pound (lb) in January 2016 to $18/lb in November, the lowest uranium spot price since May 2004.
The term U3O8 stands for 3 Uranium with 8 Oxygen. Better known as Yellow-cake.

From See Water: http://www.world-nuclear-news.org/UF-First-yellowcake-from-seawater-for-US-team-1406187.html

It is claimed that:
There are about 4.5 billion tonnes of Uranium dissolved in the oceans and this is in balance with the even larger deposits in the bottom mud

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
____________________________________________________________________________
Det første af det følgende bygger på oplysninger fra World Nuclear.

Selv om udgifter til nedrivning og fjernelse af anlæg for kernekraft er meget små i sammenligning med værdien af den kraft der er produceret på kernekraftanlægget, ja så bliver det let en politisk kastebold.
I hvert fald i diskussionen.

Stort set er der fire forskellige muligheder.

 • ”Nu og her”
  Kort efter nedlukning begyndes nedbrydning af reaktorindeslutningen samt naturligvis ”alt det andet”, som køletårne og administrationsbygninger.
  På den måde kan grunden frigives og det er muligt at sige at
  ”Alt er glemt”.
  Denne løsning vil naturligvis blive den dyreste.
  Hvor dyrt afhænger af politiske beslutninger om hvad der skal klassificeres som farligt.
  Se længere nede på denne side.
 • ”Vendt lidt”
  Naturligvis bliver reaktorindholdet (brændselsstave og kølevand) fjernet sammen med andet, der let kan fjernes og måske kan finde anden brug.
  På den måde har men fjernet 99 % af det radioaktive materiale.
  Den radioaktivitet, der nu er tilbage skyldes hovedsageligt neutronpåvirkning af stål og andet.
  Det har en halveringstid på under 5 år.
  Efter sådan 50 år vil denne radioaktivitet være reduceret til under 1/1000 af det oprindelige og endelig nedrivning vil kun volde politiske problemer.
  Tilsyneladende er det hvad man forsøger i USA.

Når man i forskellige medier ser hvorledes der, med slet skjult rædsel, berettes at oprydningen vil tage meget lang tid, kan det forventes at det er fordi denne løsning vil blive benyttet.

 • ”Lad det da stå”
  Det billigste vil naturligvis være at fjerne “alt det løse” og lade selve reaktorindeslutningen stå og spare udgifter til nedrivning af det der betegnes som farligt. Reaktor Findland
  Selve reaktorindeslutning, som ses i baggrunden af billedet, vil kun beslaglægge et meget lille areal.
  Men modstandere af kernekraft vil naturligvis betragte det som et symbol på noget forfærdeligt.
 • ”Mølpose”
  I USA er flere kraftværker blevet (midlertidigt ?) uøkonomiske dels efter fremkomsten af billig gas og dels på grund af subsidier til sol og vind.
  Foreløbigt (2016) er det ikke (politisk) muligt at bevare kraftværkerne for senere at kunne genstarte.
  Mærkelige politiske regler gør det uøkonomisk.

I den sammenhæng vil jeg nævne at, for snart længe siden, beregnede og tegnede jeg et parkeringshus med forspændt beton.
Da man kort efter kom på andre tanker lod man ’sådan bare’ det hele blive stående fordi det ville være for besværligt at nedrive.
OK Til sidst har det givet plads for en beboelses-ejendom.

Til syvende og sidst afhænger valget af strategi nok mest af det politiske klima og de kriterier, der ligger til grund for hvordan det defineres hvad der er farligt.

I betragtning af ovenstående fristes man til at sige at betingelserne for nedrivning bør indgå i licensen for at opføre nye anlæg.
Næsten som hvis man vil kræve aftale om en fremtidig skilsmisse før man kan blive gift.
Dette ses når man ser hvorledes “de grønne” anslår at EU vil mangle
880 milliarder kroner, for at opfylde ønsket om at atomkraften skal afvikles.

MEN
Forvirringen er næsten total

Her vil jeg citere fra World Nuclear.

 • Genbrug af materialer fra nedlukkede nukleare anlæg er begrænset af niveauet af radioaktivitet i dem.
  Dette gælder også for materialer fra andre industrier, såsom gas-anlæg.
  Men niveauerne, der er tilladte, kan være meget forskellige.
  For eksempel kan skrot fra gas-anlæg genbruges, hvis det har mindre end 500.000 Bq/kg radioaktivitet (undtagelses niveauet).
  Dette niveau er dog tusind gange højere end undtagelses-niveauet for genbrugs materiale (både stål og beton) fra den nukleare industri, hvor alt over 500 Bq/kg, ikke kan blive frigjort fra myndighedskontrol til genbrug.

Selve reaktorindeslutningen indeholder tusindvis at ton beton.
Hvis den skal kontrolleres og deponeres som “farligt radioaktivt materiale”, kan omkostningerne naturligvis nemt løbe løbsk.

 • Der er stigende bekymring vedrørende den dobbeltmoral der er under udvikling i Europa.
  Når det drejer sig om arbejderes sikkerhed tillades en 30 gange højere dosis (mSv) fra ikke-nukleare genbrugsmaterialer, end fra dem der kommer fra atomindustrien.
  Norge og Holland er de eneste lande, der har ensartede standarder.
  Andre steder er 0,3-1,0 mSv/år som individuel dosis tilladt for arbejdere ved olie og gas industrien, og 0,01 mSv/år for arbejde med materialer, der indeholder den samme slags stråling, men kommer fra den nukleare industri.

  Tilbage til det “farlige” materiale.
  Den dobbelt standard betyder, at samme materiale, ved samme koncentration af radioaktivt materiale, enten skal sendes til dyb deponering eller kan blive frigivet til brug som bygningsmaterialer.
  Helt afhængigt af hvor det kommer fra.
  Denne grænse, 0,3 mSv/år er stadig kun en tiendedel af de fleste naturlige baggrundsniveauer, og to størrelsesordener lavere end dem, der opleves naturligt af mange mennesker, der ikke lider af synlige skadelige virkninger.

For en ordens skyld vil jeg nævne at vi alle bærer rundt på 4.500 Bq (4.500 radioaktive henfald per sekund) fra naturlige kilder og at den naturlige baggrundsstråling som vi heller ikke kan undgå er omkring
3 mSv/år.
Flere steder væsentligt mere.

Som det kan ses er der stort spillerum for fortolkninger og chikanelignende foranstaltninger.
Specielt hvis det politiske formål er at fordyre og miskreditere kernekraft.

Fra Decommissioning of nuclear power plants (Sweden) citerer jeg:

 • – – Hvert år betaler ejerne af atomkraftværker derfor et aftalt beløb til en fond, der vil betale for ned lukning af kraftværkerne.
  Pengene bliver deponeret i fondens nukleart affald konto med Riksgäldskontoret.
  Afgiften varierer mellem 0,3 og 0,9 öre pr kWh
  Hvert år fastsættes betalingen af regeringen.
  Den er baseret på omkostningsberegningerne fra SKB forelagt den svenske kernekraftinspektorat.
 • Omkring SEK 500 millioner strømmer til fonden årligt på denne måde.
 • Den bogførte værdi af fonden ved udgangen af 2004 var næsten 32 milliarder SEK.
 • Det koster lidt over en milliard svenske kroner at nedlægge en reaktor.
 • På trods af, at atomkraftværker kan have en levetid på 40-60 år vil hvert kraftværk have betalt i sin andel af fonden, når der er gået 25 år.

Følgende vil forhåbentligt kaste mere lys over emnet:

 • Nogle af de komponenter, der skal deponeres er så radioaktive at de skal skærmes.
  Disse komponenter vil hovedsageligt være kontrolstænger og andet reaktor-indhold. Dette materiale er en meget lille andel af det totale rumfang, der skal deponeres, men indeholder næsten al den tilbageværende radioaktivitet.
 • – Vi forventer, at mere end 90 % af den samlede mængde
  ned-luknings-affald kan frigives til ubegrænset brug, enten
  direkte eller efter rengøring.
  – Den nøjagtige procentdel kan ikke gives i dag, da det afhænger
  af, hvad betingelserne for ubegrænset frigørelse vil være.

Med mindre man henfalder til konspirationsteorier, vil jeg mene at emnet er udtømt.

Og dog.
Jeg kan ikke dy mig

Fra Information, der normalt er imod kernekraft, citeres følgende:
Allerhelst ville de lokale miljøfolk lade kraftværket stå, selv om 300 mand i over ti år har været beskæftiget med at fjerne værket i små bidder.
Som en slags practical joke sendte nedrivningsfolkene i Obrigheim for nylig en sæk almindelig kunstgødning gennem måleapparaterne.
Der blev målt spor af kalium, uran og bly.
Hvis sækken var kommet fra værket, skulle den deponeres.
Men fordi den kom fra et byggemarked, kan affaldet ende på markerne.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
____________________________________________________________________
Reaktoren på Three Mile Island var en såkaldt letvandsreaktor af et relativ tidligt design. Kapaciteten var 852 MW.
Sådan lidt over halvdelen af det der findes på nye reaktorer.
Mere om ulykken kan ses her.

isar2_reaktor

  Den var som en naturlig ting beskyttet af en Containment-building.
  Sådan en Containment-building, (1) er normalt en ca. 1,4 meter tyk armeret beton-skal.
  Den er sidste værn mod udslip af radioaktivt affald.

  Her viste den sig at allerede det første værn: Reaktorindeslutningen (2)
  bestod sin prøve.

  Således blev personer indenfor en radius af 15 km fra reaktoren udsat for en gennemsnitlig dosis af 8 millirem (0,08 mSv).
  Højeste målte dosis var 100 millirem (1 mSv)

  Dette skal ses i sammenhæng med den naturlige baggrundsstråling som vi alle udsættes for er omkring 200 millirem (2-3 mSv) per år.

  Sådan en kernenedsmeltning kan under ingen omstændigheder udvikle sig til bare noget i retning af en ”atombombeeksplosion”.
  Det vil kræve både højt beriget uran og en meget speciel “tændsats”.
  Alligevel varede det ikke længe før halvdelen af den amerikanske befolkning var blevet overbevist om at sådan en fare havde været overhængende.
  Landscap
  En mindre skare af journalister, der måske havde afventet nogle rædselsberetninger, måtte således gå skuffede hjem.

  Omtrent samtidigt omkom 45 mennesker ved en gaseksplosion i Polen.
  Dette fik imidlertid ingen omtale i de danske medier.

  MEN
  Som så ofte fik både Greenpeace og sagfører travlt.

  Af uforklarlige årsager fulgte Nuclear Regulatory Commission i hælene på Greenpeace og spredte rædselsberetninger om ikke eksisterende farer.

  Radioaktivt Udslip

  Det anslås at US afbrænding af kul i 1982 frigav 150 gange så meget ukontrolleret radioaktivitet i atmosfæren som Three Mile Island hændelsen.

  Evakueringer og Erstatninger

  Der var en del panikagtige evakueringer og mange krav om erstatning. Mest, eller udelukkende, for tabt arbejdsindtægt som følge af evakueringerne.
  Den private, men lovpligtige, Price Anderson Act’s opsparede midler dækkede, så vidt det kan ses, alle udgifterne.
  Det kom til at koste $ 70 millioner, hvoraf 41 % var “legal expences”.
  For at sætte dette beløb i perspektiv nævnes at i USA betalte kernekraftværker årligt $ 375 millioner til denne private forsikring/fond
  (Price-Anderson Act.)

  I samme åndedræt nævnes at det var første og eneste gang, der var behov for at udbetale erstatninger i forbindelse med nuclear uheld.
  Og at den løbende indbetaling til Prince-Anderson pengetank
  (0,01 US-cent/kWh) er nu suspenderet.

  Oprydningen blev dyr


  Three Mile Island - clean up
  På dette link oplyses at oprydningen varede 11 år og kostede omkring USD 1000 millioner.
  Dertil kommer tab af den ødelagte reaktor: USD 2 400 millioner.

  Den lange tid: 11 år kan formentligt forklares med et ønske om at vente til den værste radioaktivitet var klinget af.

  Hvis det er forstået rigtigt har der ikke været tale om ret megen radioaktivitet mellem reaktorindeslutningen (2) og Containment-building (1)
  Den hvide dragt vil natuligvis ikke beskytte mod stråling.

  MEN
  Den egentlige skade

  Som det ses af nedenstående udviklede hysteriet sig til en katastrofe.
  En katastrofe, der har sat sig sine spor helt til i dag:
  – – – Dyr og ustabil energi
  – – – Tab af position i teknisk formåen
  – – – En lurende klimakatastrofe
  nuclear-costs-against-date-of-construction-start En meget detaljeret vurdering på Alternative Energy/Nuclear Power giver en forklaring på de store udsving i perioden mellem 1975 og 1985
  Det drejer sig om reaktorer, der var under opførelse samtidigt med hysteriet efter ulykken.

  • “Nogle lande som USA, Canada, Japan og W Tyskland reagerede på ulykken ved Three Mile Island ved at indføre bestemmelser, der skubbede omkostningerne gennem taget.”
  • “Frankrig, S Korea og Indien gjorde det ikke.”
  • Der konkluderes at
   “Dybest set er atomkraft kun dyrt, hvis et land vælger at gøre det sådan.”

  zztreeKlik på det lille grå kvadrat for at se en sammenligning mellem Frankrkig og USA.

  Samme sted finder man følgende:

  • Alle 41 reaktorer bestilt efter 1973 blev efterfølgende annulleret, og i sidste ende blev mere end to tredjedele af alle atomkraftværker bestilt efter januar 1970 annulleret.
  • Den psykologiske effekt på befolkningen i nabolaget og til sidst i hele den vestlige verden var enorm.
   Det var også skaden på selve anlægget og atomkraftindustriens omdømme.

  Ovenstående om prisudviklingen efter ulykken ved Tree Mile Island bekræftes af Vikipedia, der blandt andet skriver:

  • Massive and rapid increases in cost occurred in the 1970s, especially in the US.
  • There were no construction starts of nuclear power reactors between 1979 and 2012 in the US.

  Tilsvarende, også fra Wikipedia.

  • From 1963–1979, the number of reactors under construction globally increased every year except 1971 and 1978.
  • However – – –


  Nuclear_power_plant_construction.jpg
  Klik på det lille rødlige kvadrat for detaljer.

  Reaktorer efter TMI
  Og her for at se hvordan det udviklede sig før og efter uheldet.
  Man ser begyndelsen af en (svag) afmatning før uheldet.
  Og hvordan alt gik i stå derefter.

  Nedenstående diagram for “Learning Curve” giver et godt billede af den forvirrede udvikling for sol og specielt for nuclear.
  Vind er ikke inkluderet.
  CopyofAndrews1103E
  Tilsyneladende er priserne USD/kW installeret effekt.
  Hvis det er tilfældet bør det medregnes at solenergi (PV) har en rådighedsfaktor under 30% i modsætning til kernekraft, der er tilgængelig ca. 80 % af tiden.
  Og, naturligvis, at næsten alle ned-lukninger for kernekraft er planlagte.

  Hvorfor ?

  Det er svært at forstå hvorledes et næsten banalt uheld, der var uden personskade, skulle udvikle sig til dette.
  Måske er noget af forklaringen at medierne lever højt på at berette om katastrofer og farer.
  Eller, som refereres fra den svenske Londonbaserede, kernekraftingeniør og energikonsulent Staffan Qvist:
  »Efter den amerikanske Three Mile Island-ulykke i 1979 blev folk i meningsundersøgelser spurgt, hvor mange mennesker der døde.
  Praktisk taget ingen svarede rigtigt, og det rigtige svar var, at ingen mennesker døde, og ingen mennesker kom til skade.«

  Nu

  zz Kina.pnger det nemt at se, at initiativet er skiftet til Korea, Rusland og specielt til Kina.

  Jeg spørger hvorfor?
  og prøver at sige HER

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

______________________________________________________________
Dødsfald i forbindelse med kernekraft bør sammenlignes med dødsfald i forbindelse med andre ENERGIKILDER.
På den måde vil det være urimeligt at diskutere skader ved militære anlæg og ved forskningsinstitutioner.

Saglig diskussion bør naturligvis kun omhandle dødsfald i forbindelse med tænkte fremtidige reaktorer, hovedsageligt i Europa.
Således vil det være naturligt at udelukke den specielt farlige reaktorer ved Tjernobyl.

På samme måde vil en saglig vurdering udelukke diskussion om reaktorerne ved Fukushima, hvor forholdene var specielle og skader fra tsunamien på et stort område var forfærdelige.
På trods af oplagte mangler og på trods af utallige rædselsberetninger var skaderne på reaktorerne meget begrænsede.
—- De tre, der døde på kraftværket, de druknede og
—- de store evakueringer viste sig at være sagligt ubegrundede.

Således vil diskussionen indskrænkes til ulykken ved Three Mile Island.
Her var der tale om meget store materielle skader.
Men ingen personskader fra radioaktivt udslip.
Som ofte i USA udbetaltes småbeløb.
Her hovedsageligt eller udelukkende for tabt arbejdsfortjeneste på grund af forståelige, men unødvendige krav om evakueringer.
Derudover blev næsten det samme beløb brugt til “legal expences”.

Endeligt vil jeg konstatere at der, på trods af ihærdige påstande, ikke har været bare ET ENESTE tilfælde af personskade på grund af radioaktivitet i forbindelse med civil kernekraft i de 50 år der har været kernekraft i vesten.
(Her er der tale om skader, ved den nødvendige minedrift, ved driften af reaktorerne og ved behandling af det, der stadigvæk kaldes affald.)

Hvis du, min ukendte læser, har FAKTUELLE oplysninger, der modsiger dette, så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Fra Climate Ansvers og tidligere også fra Ingeniøren, citerer jeg følgende:

Energikilde – – Dødsfald/trillion kWh – ….- Andel af forsyning af el
Coal – global – – – 170.000 – – – – – – – – (50% global electricity)
Coal – China -…. – 280.000 – – – – – – – – (75% China’s electricity)
Coal – U.S. – -… -. – 15.000– – – – – – – – – (44% U.S. electricity)
Oil – – – – -……- – –36.000 – – – – (36% of energy, 8% of electricity)
Natural Gas -…… – –4.000 – – – – – – – – – (20% global electricity)
Biofuel/Biomass …..- 24.000– – – – – – – – – (21% global energy)
Solar (rooftop) – ..- – – –440– – – – – – – – – (< 1% global electricity)
Wind – – – – –…. – – – –150 – – – – – – – – (~ 1% global electricity)
Hydro – – – – -…. – – –1.400 – – – – – – – – (15% global electricity)
Nuclear – – – – – ….- – – 90 – – – – – – – – (17% global electricity)

Alt tyder på at når der angives 90 dødsfald/TWh er det fordi dødsfald ved Tjernobyl og Fukushima inkluderet – og overdrevne.
Det lave tal for vadkraft tyder på at en enorm katastrofe i Kina er overset.
Desuden savner man oplysninger om “Solar Totalt”

En længere artikel (June 10, 2012), der er i overensstemmelse med ovenstående, findes her.

En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at kernekraft er det eneste realistiske alternativ til kulkraft.
Tilsvarende nævnes at UNSCEAR har nedjusteret antallet af “sendødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “næsten nul”
Det kan argumenteres at dette er fordi man har medregnet erfaringer fra Hiroshima hvor man, mod al forventning, ikke har fundet den meget omtalte stigning i forekomst af kræft.

På internettet finder man dette:


severe accidents

Klik på tabellen for fuld størrelse.

Mere illustrativt fra New Scientist (2011)


dodsfald-ved-kraftkilder
Klik på tabellen for fuld størrelse.
Her, som så mange andre steder, benyttes gamle og overdrevne tal for dødsfald ved kernekraft.
Senere data angiver omkring 60 dødsfald ved Tjernobyl – ikke 9000
Derudover var der over 1000 “Evakueringsdødsfald” der næsten alle kunne være undgået hvis man havde overvejet uden den oppustede frygt.
En tilhænger af kernekraft siger
————————-Send regningen til Greenpeace.

Risiko – Generelt

Fra What is nuclear får man følgende oplysninger.

Activity ———————————————–mSv
Typical yearly dose, all sources —————- 3.6
Full set dental X-ray ——————————– 0.4
Flying roundtrip from D.C. to Los Angeles 0.05
Living outside nuclear plant ——————- 0,001 /year

Helth risk —————————— Expected life lost
Smoking a pack of cigarets a day —— 6 years
Being 15 % overweight ——————– 2 years
Working in construction ——————- 227 days
Working in nuclear power plant
(1000 mrem/year)—————————– 51 days
Typical annual background radiation
(3 mSv/year)

Forurening

Udover dødsfald har den generelle modstand mod kernekraft resulteret i megen forurening, ikke bare med CO2

Et par andre kilder

Fra Deaths from Nuclear Energy Compared with Other Causes. February 26, 2013 citeres følgende – Relateret til panikken efter tsunamien.

 • Ifølge World Data Bank steg Japans kulforbrug med 57 TWh, naturgas 58 TWh og olie 9 TWh gennem 2011.
  Det er rimeligt at antage, at dette forblev det samme gennem 2012.
 • Dødsfald / TWh / år fra kul-, gas-, olie- og nuklear-baseret produktion er henholdsvis 24, 3, 19,2 og 0,052.
 • Ekstra fossile dødsfald og alvorlige lidelser over 2 år:
  Kul = 24 mennesker x 57 TWh x 2 år = 2.736 dødsfald plus 25.000 alvorlige lidelser
  Gas = 3 x 58 x 2 = 348 dødsfald plus 3.400 alvorlige lidelser
  Olie = 19,2 x 9 x 2 = 342 dødsfald plus 2.900 alvorlige lidelser
  I alt ekstra fossile dødsfald = 2.736 + 348 + 342 = 3.426 plus 31.300 alvorlige lidelser.
  Atom = 0,052 x (57 + 58 + 9) x 2 = 13 dødsfald plus 54 alvorlige lidelser.

Der afslluttes med følgende:

 • Modstandere af atomenergi er fuldstændig irrationelle med hensyn til ”farerne ved nukleare”.
  Bemærk, at naturgas er 8 gange mindre dødbringende end kul.
  Disse dødsfald er aktive, så længe Japans nukleare anlæg er i tomgang!!
 • Den kritiske læser hævder sig ved et rodet layout og at enheden Deaths/TWh/yr er selvmodsigende.

Kilder til ovenstående:
http://billothewisp.blogspot.co.uk/2013/08/fukushima-hidden-epidemic.html
Og en meget lang artikel på The Lancet 2007
(The Lancet anses normalt som meget pålideligt og graph side 983 er meget illustrativt.)

 • Brug af atomkraft i stedet for fossile energikilder, såsom kul, har forhindret omkring 1,8 millioner luftforurening-relaterede dødsfald globalt – – –
  Se her.

Ikke bare dødsfald

Ovenstående har hovedsageligt behandlet antal af dødsfald.
Det er efter min mening langt fra fyldestgørende.
Hvis man er ærlig skal man også diskutere Liv og Livskvalitet.

I forbindelse med et – desværre opgivet – projekt for forældreløse børn i Tanzania gik jeg så vidt som at skrive:

– – – – De, de er måske de heldige, de får fred i deres grav – selv om de måske ikke får en grav.

Støj fra vindmøller
Selv om vindkraftens lobbyvirksomhed gør et stort arbejde for at neddysse omtale af skader fra støj og andet, er det et alvorligt aspekt i det, der optimistisk kaldes Den Store Grønne Omstilling.

Kulkraft
Ud over dødsfald, som omtalt, er der mange der lider af astma og lignende.
Dårligt helbred og dårlig livskvalitet hører med til billedet.

Olie og Gas
Hvis tilgængelige oplysninger står til troende er der alvorlige skader, også menneskelige, i forbindelse med udvinding af olie og gas.

Evakueringer
Efter ulykkerne ved Tjernobyl og Fukushima var man vidne til meget store evakueringer.
Disse evakueringer var skyld i mange skader, både fysiske og psykiske.
Endog selvmord.
Hvis tilgængelige oplysninger står til troende har disse skader langt overskredet de, tilsyneladende hypotetiske, skader der ville have været set hvis disse evakueringer havde været begrænset til et rimeligt niveau.

Bhopal 1984
Den alvorligste industrielle ulykke var The Bhopal disaster.
Her var der mindst 3800 døde og i 100.000vis af syge og forgiftede.
Sammen med uhyggelig megen forurening.
I virkeligheden meget værre end Tjernobyl og Fukushima TILSAMMEN.
Men det var fattige indere og det var ikke en ulykke med radioaktivitet.
Det er næsten glemt.

Black Swan Theory


black-swan
Ekstreme og “uforudsigelige” ulykker er forsøgt behandlet på dette link.
Det der dominerer i denne vurdering er financial crash og lignende.
Verst tænkelige menneskeskabte katastrofe vil formentligt være i forbindelse med et
dæmningsbrud.

Der er naturligvis internationale eksperter, der vurderer nuclear sikkerhed.
MEN
I forbindelse med kernekraft er den egentlige Black Swan risiko forbundet med politiske tiltag.
Som fx da man i Tyskland uden varsel og uden tilstrækkelig kompensation “sådan bare” besluttede at udfase kernekraft.

Drabsforsøg på politi

Et nær dødsfald

Ved en omfattende demonstration mod A-kraft blev en tysk betjent slået bevidstløs og ført med strømmen ned af et vandløb medens hundredvis af demonstranter stod og hujede.

Han blev reddet fra druknedøden da en demonstrant længere nede forstod realiteterne og samlede ham op.

Hvorfor denne diskussion?

Jeg mener at det er nødvendigt at give et modsvar til årtiers dygtig propaganda, som fx ses og afdækkes på en anden post:
Greenpeaces Troværdighed er en Myte.

Efterskrift

Ved opslag på internettet er det let at finde modstridende oplysninger fra måske velmenende kilder, der beretter om dødsfald i forbindelse med uranminer.
De fleste af disse sider giver ikke andet end vage oplysninger, der kun udmærker sig ved at være alarmerende.
Derfor vil jeg nøjes med at referere til New Scientist og naturligvis også til
World Nuclear.

Som en slutbemærkning opfordres modstandere af kernekraft til at give kilder til faktuelle oplysninger, der støtter de gentagne påstande om specielt mange dødsfald ved kernekraft og minedrift for uran.

Skriv til thorkilsoee@gmail.com

https://wp.me/p1RKWc-TF

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
________________________________________________________________________

Der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer!

Dette lyder som en vanviddig påstand.
Men hvis du læser det følgende, vil du måske forstå.
– – – – – – – – — – – – – — – – — – – — – Og måske også respektere.

Så snart man hører ordet stråling – specielt i forbindelse med kernekraft. Ja så løber det koldt ned af ryggen med frygt for kræft.

Dette er begrundelsen for det følgende, der består af fire afsnit:
For
Imod
Indskudt: Måske lidt pålideligt, Fra Chemeurope.com og om Neutrinoer.
Radiobølger og meget andet kommer frem i diskussionen.
Forsøg på en Vurdering
Falskneri

For

For mig varede det længe inden jeg så at denne frygt er næsten ubegrundet.
Jeg kom frem til denne konklusion, hovedsageligt efter vurdering af følgende:

Overlevende efter atombombeangrebene blev naturligvis overvåget
meget grundigt for at få kendskab til virkningen af ioniserende stråling.

 • Da der var gået tilstrækkelig tid og de bestrålede begyndte at blive gamle, konstaterede man at personer, der havde været udsat for 500 mSv eller mindre ikke havde en kortere gennemsnitslevetid end normalbefolkningen.
  – – Milli Sivert (mSv) er et mål for den biologiske virkning af
  – – ioniserende (radioaktiv) stråling og 500 mSv vil bevirke
  – – svage symptomer på akut strålesyge.
  – – Det er 100 gange mere end det, der normalt tillades.
  – – Lidt mere om strålesyge.
 • De få personer, der kun lige overlevede den akutte strålesyge (3500 mSv) havde en gennemsnitslevetid der var tre år mindre
  end normalbefolkningen.

Kilde til ovenstående er en artikel af John B Cologne and Dale L Preston. Publiceret i The Lancet Volume 356 – June 22, 2000
I modsætning til så meget andet har artikler i The Lancet været gennem
et meget grundigt Peer Review.
Copyright regler forhindrer at jeg kan give et link.
Alligevel vover jeg at påstå at oplysningerne i dette meget respekterede tidsskrift er troværdige.

 • Rent logisk kan man således udlede at hvis der havde været en stor sammenhæng mellem stråling og cancer, så ville en stor del af disse befolkningsgrupper have fået cancer og der ville have været mange senere dødsfald og således kortere gennemsnitlig levetid.

Efter atombombeangrebene døde 60.000 af strålesyge inden årets udgang.
Dødsprocessen var ofte lang og pinefuld. (Walking ghosts)
Men de døde af organsvigt og ikke af kræft.

I en længere artikel publiceret i 2006, af BBC
Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’
finder man bl.a. følgende:
“Lave doser af stråling er et [meget] dårligt kræftfremkaldende middel”, siger professor Brooks, som har brugt 30 år på at studere forbindelsen mellem stråling og kræft.
Normalt kan det antages at BBC er en pålidelig kilde.

Dyr ved Tjernobyo
I The Guardian (2015) læser man:
“Dyr trives omkring kernekraftværket i Tjernobyl på trods af stråling”.
Her får man tilsyneladende troværdige oplysninger.
OG
– – Specielt kommentarerne til denne artikel giver et godt indblik i den
– – almindelige modvilje mod at acceptere oplysninger, der går imod
– – det jeg, meget ubehøvlet, kalder “den almindelige barnetro”.

Bedre sent end aldrig
September 2016 skriver Videnskab.dk forsigtigt, men overbevisende, at risikoen for kræft har vist sig at være meget lille og at genetisk betingede skader måske ikke er set – i hvert fald ikke ved Tjernobyl og Fukushima.

Ikke nok med det

Igennem årene er der endog fremkommet meget materiale, der viser at moderat påvirkning af ioniserende stråling er gavnlig.
Næsten som en vaccination mod cancer.


Radon and Cancer

Fra USA:
Mere radon
mindre cancer.
(Kun for stråling under 200 Bq/m^3.)


Kilde til tilsvarende:
http://www.radiation-hormesis.com/wp-content/uploads/2014/03/hormesis-641luckey.pdf
Taipai Cancer

Taipei:
Omkring 1975 blev 10.000 personer bestrålet ved en fejl. Men fik væsentligt mindre cancer.


Kilde: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2477708/
og mere afdæmpet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_scrap_metal
Samt fra Norge: En lang og grundig e-bog fra universitetet bekræfter dette og meget andet.

World Nuclear
refererer følgende vedrørende overlevende efter atombombeangrebene i Japan.
Radiation - Cancer World Nuclear
Tilfælde af leukemi per million:
Ubestrålet “kontrolgruppe”: 273 .
Personer bestrålet med 20 mSv: 92 .
Personer bestrålet op til 500 mSv: 398 .
Personer bestrålet med nær dødelig dosis 5000 mSv: Mere end 5000 per million fik leukemi.

Kilde: UNSCR og World Nuclear (Appendix langt nede på siden.)

En meget forsigtig report fra UNSCEAR giver kun vage oplysninger.

Endeligt (April 26, 2016) er det ansete tidsskrift Der Spiegel kommet til den konklusion, at det ”måske ikke er så farligt som vi troede”.

MEN
Lige meget hvordan det vendes og drejes kan disse kilder, sammen med meget andet, kun affærdiges ved at forudsætte et meget omfattende internationalt netværk af systematisk falskneri.

Når alt dette er sagt, vil jeg også nævne at meget andet er en virkelig fare.
World’s Most Toxic Material er ikke forbundet med radioaktivitet.

Imod

Sidste eksempel i ovenstående viser klart at for strålingspåvirkning over omkring 400 mSv er der forøget risiko for leukemi.

Allerede før krigen havde Herman Muller vist kromosom-forandringer (nedarvede ændringer) for bananfluer der havde været udsat for Røntgen-stråler.
Dette fik megen omtale og kom senere til at passe godt ind i den kolde krigs propaganda.

Både TheConversation og ScienceNordic behandler det evigt tilbagevendende spørgsmål om brug af mobiltelefon og kræft i hjernen.
Naturligvis uden at komme med endegyldige svar.
I forbindelse med 5G-netværk for mobiltelefon har man (2019) udsat rotter for høje docer og fundet skader. Men også forlænget livslængde !
Radiation Hormesis ?

Ved opslag på nettet under Linear No Threshold (LNT) får man først en beskrivelse af modellen og længere nede kan man se hvorledes næsten alle ‘offentlige organer’ fastholder denne model.

lnt-radiation
Næsten alle, der vurderer stråling og skader fra stråling benytter og accepterer den hævdvundne, men tilsyneladende urealistiske, LNT-hypotese.
Dette gælder også for velrekommanderede forskere.

På internettet kan man nemt finde hundrede – måske flere tusind – sider, der beskriver alvorlige farer i forbindelse med ioniserende stråling.
Næsten alle skriver om kræft, og forudsætter som en selvfølge at man
kan benytte LNT-hypotesen.

Frygten for stråling ligger dybt i ‘den danske folkesjæl’.
Uden at have lokket ind på det jeg havde skrevet, modtog jeg dette meget lange svar.

Neutrinoer ?

Fra et tysk studie berettes om skader nær kernekraftværker.
I et fortvivlet forsøg på at finde en forklaring på de klart modstridende men tilsyneladende “veldokumenterede” oplysninger spørger jeg om det er neutrinoer?
Fra naturens hånd udsættes vi for en stadig strøm af neutrinoer milliarder hvert sekund.
Men de farer lige igennem os uden at vi mærker noget og uden mærkbar skade.
De kan kun måles med megen besvær.
Neutrinoer dannes ved kerne-processerne både i solen og i stjernerne.
De farer uhindret gennem både stål og beton, men der vil naturligvis være (lidt) flere nær ved et kernekraftværk.
MEN
Dette forsøg på en forklaring står helt for egen regning og jeg vil fremhæve at skader ved at frasige sig atomkraft langt overgår denne tilsyneladende hypotetiske risiko.

Fra Chemeurope.com

En lang, grundig og tilsyneladende ærlig vurdering findes på Chemeurope.com
Den interesserede læser finde svar på meget tilsvarende på denne og relaterede sider.

Måske lidt pålideligt

Fra Vindenskab.dk fås en forhåbentligt ærlig vurdering. Kræft fra stråling - kun det hvide Den hvide del vist på ovenstående diagram angiver EKSTRA tilfælde af kræft blandt overlevende fra atombombeangrebene.
MEN
Når man følger debatten på medierne, både de elektroniske og de skrevne.
Ja så ser man at man er meget mere syg hvis man (måske) får kræft fra stråling end hvis dør (rigtigt) af kræft – – – –
Hvis det fx skyldes rygning.
Og at det er endnu meget mere alvorligt, end hvis man “sådan bare” hoster sig ihjel på grund af luftforureningen.

Lidt mere på en anden side om “manglende” Genetiske skader.
Og Wikipedias beskrivelse af Acute Radiation Syndrome.
For at øge forvirringen henviser jeg til en vurdering af Adaptiv Effekt.
Her beskrives hvorledes forudgående moderat bestråling forebygger skader ved senere store doser af ioniserende stråling.
Dette er vist ved cellekulturer og i dyreforsøg.
Men naturligvis ikke på mennesker.

Forsøg på en Vurdering

For at undgå misforståelser vil jeg allerede her indskyde at jeg, på trods af et ønske om at være upartisk, ikke kan undgå at fremføre min personlige vurdering.

Uden på nogen måde at kunne give bevis, skriver jeg alligevel at:
Mange – næsten alle – af de internetsider, der beskriver forfærdelige følger af stråling, ikke er selvstændigt arbejde.
Men snarere “opkog” fra andet.
Eller masseproduktion af anonyme artikler, der tilsyneladende stammer
fra Greenpeace, der udmærker sig ved dygtig propaganda.
Men just ikke ved troværdighed.

Måske kan det give ro i sjælen hvis man læser dette fra Ingeniøren, hvor en dansk helsefysiker giver forsigtige oplysninger. (Marts 2011)

På en anden internet-side har jeg forsøgt at give en beskrivelse af
hvorfor og hvorledes LNT-hypotesen opstod og blev accepteret.
Min konklusion er at udviklingen har overhalet teorien.

Selv frygten for nedarvede skader viser sig at være ubegrundet.
På grund af ‘naturlig’ (kemisk) påvirkning er hver af vore celler udsat for over hundrede genskader, der repareres.
Fejl-reparation vil normalt bevirke celledød, men kan bevirke nedarvede sygdomme.

Til tider føler man at LNT-hypotesen opretholdes, mest fordi den åbner mulighed for at beregne fremtidige skader på større befolkningsgrupper, der har været udsat for en lav individuel belastning.
På den måde er det muligt at komme frem til resultater, der til tider er absurde, men formentligt er valgt fordi de passer til det budskab man gerne vil have frem.
(Halen logrer med hunden.)

Rekorden nås formentligt med “beregnede oplysninger” vedrørende skader i forbindelse med ulykken ved Tjernobyl. (2015)
Her angives: En million dødsfald (allerede) og syv millioner fremtidige.
Samme sted berettes om 70.000 oprydningsarbejderne, der er blevet invalideret (disabled) på grund af strålesyge.
Dette sidste er i klar modstrid med erfaringer, mest fra atombombeangrebene i Japan, hvor det konstateredes at hvis man får strålesyge vil man enten dø eller komme sig efter nogen (lang) tid.
Hvis man dør af strålesyge vil det være på grund af organsvigt og ikke cancer.
For at afrunde billedet nævnes at WHO har nedjusteret skønnet for “fremtidige dødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “næsten nul”

Natural Radiation EUFlere steder har befolkningsgrupper levet for generationer i områder med relativt høj stråling. Hovedsageligt fra Radon.
Alligevel helt uden de frygtede skadevirkninger.
Mest udtalt er området omkring Ramsar i Iran.
Men også i Europa lever man i bedste velgående i områder hvor den naturlige baggrundsstråling er
ti gange mere end det der defineres som “farligt” i Japan.

Lidt mere om panikken og dens følger.

Da de mange beregnede radon-relaterede dødsfald udeblev, forklarer man nu (2010) at stråling fra radon kun er skadeligt for rygere og ex-rygere.

Naturligvis vil det være et stort prestigetab for forskere hvis de skal stå frem og indrømme at det de havde forudsat i deres tidligere arbejde desværre ikke er rigtigt.
Så hellere løbe videre og hyle med de ulve man er iblandt.

OG
Kampen mod alt der bare lugter af radioaktivitet eller atom har været ført så længe, så intenst og så dygtigt, at politikere og journalister ikke kan forestille sig noget andet.
Eller ikke tør sige noget andet.

Men: Måske er forklaringen på alle disse uventede erfaringer, at vores genom – helt naturligt – er udsat for en stadig strøm af (kemiske) angreb og at udviklingen har lært genomet at tage de nødvendige forholdsregler.

Falskneri

Ikke kun i krig og kærlighed.
Når der er tale om ideologi, eller måske også religion, ser det ud til at sandheden kan have trange kår.
Selv om det skulle være let at gennemskue, er der mange, der tror på
selv uhyrlige beretninger.
Nok mest hvis det antydes at myndighederne tilbageholder oplysninger.

Forurening af Oceanet ved Fukushima
Fukushima Greenpeace Hvis man går ind på en anden side og vurderer tallene vil det være let at se at dette billede, der skulle vise den omfattende forurening af oceanet, ikke beskriver virkeligheden.
Klik på billedet for at se forureningen fra oceanet fortsætte langt ind på land.

De grønne organisationer.
Forretningsmodelen for de grønne organisationer består i at de kan fremstå som dem, der beskytter os mod en fare.
For derefter bede om frivillige bidrag til at beskytte mod denne fare.

spogelsetHvis man ikke kan finde en faktuel fare at beskytte imod, kan strålig og cancer altid benyttes som det spøgelse, der beskyttes imod.

MEN

Normalt er det, der skrives, så dygtigt og så vagt formuleret at det er
svært at påpege faktuelle fejl.
Alligevel: I dette tilfælde er Greenpeace kommet til at fortale sig og er kommet til at vise at deres troværdighed er en myte.

AIDS i Tanzania
Denne systematiske kamp mod selvopfundne spøgelser føres ikke kun imod stråling:
Jeg var i Tanzania på et tidspunkt hvor “Gud og Hvermand” forstod at AIDS var udviklet af CIA, der havde genmanipuleret for at ødelægge Afrika.
Dette blev understøttet af evindelige “videnskabelige artikler” i medierne, hvor utallige “uafhængige eksperter” fra navngivne “universiteter” fremlagde “videnskabelige beviser”.
Senere, men med begrænset succes, prøvede nogle rabiate katolikker og muslimer at forklare at man fik AIDS ved at bruge kondom.

Konklusion

Hvis du, min ukendte læser, har faktuelle oplysninger, der bør tilføjes. Så beder jeg dig skrive til mig på thorkilsoee@gmail.com
Ellers beder jeg dig overveje ovenstående og drage din egen konklusion.
Hilsner og god tænkepause fra
Thorkil Søe

Efterskrift

Egentligt er det forkert at skrive at der er meget lille sammenhæng
mellem stråling og cancer.
Hvis man går ind på en anden side, kan det ses at moderat belastning med ioniserende stråling er gavnlig, næsten som en vaccination mod cancer.

Mekanismen er tilsyneladende ikke kendt, men det kan antages at ioniserende stråling virker som et ‘wake up call’ for immunitets-systemet, der kan nedkæmpe, også latent cancer.
Men lige meget hvad, så vides det at vore celler reparerer utallige ødelæggelser der kommer indefra.
Der Spiegel, der ikke er bange for at gå ind på emnet, skiver at radioaktivitet nok ikke var så farligt som vi troede.

Fra The Energy Collective citeres følgende:
Radiation and reason.
Fordi stråling altid har været en del af det naturlige miljø, har livet
udviklet sig mod angreb fra det.
Biologiske eksperimenter og hundredevis af kliniske erfaringer med livsreddende strålebehandling har bekræftet effektiviteten af denne beskyttelse, selv for ganske høje doser.
Med hensyn til ulykker har strålingsdoserne kun i få tilfælde været tilstrækkeligt høje til at bevirke, at denne naturlige beskyttelse ikke var tilstrækkelig til derved at forhindre tab af liv.
Det værste var 4 dødsfald ved den radiologiske ulykke i Goiania (1987) og 43 dødsfald ved atomulykken i Tjernobyl (1986).

Og
Da radioaktivitet (og den stråling den udsender) ikke fænger og spredes på samme måde, som ild eller smitsomme sygdomme, har nukleare og radiologiske ulykker en ret lav direkte indvirkning på livet i stærk kontrast til det, der generelt antages.

Hvis du er kommet så langt
Så skulle det være på tide at få myten om cancer og stråling manet tilbage
æ- – – – – – – — – – – – – – æsom ånden i flasken.

Hilsner, find en flaske og god fornøjelse
Thorkil Søe