Archives for posts with tag: Nuclear bomb

– – – – For sources and references:
– – – – Click on the yellow and see if you get useful details.
________________________________________________________________________
In the media you find numerous reports concerning an imminent danger that terrorists will gather radioactive material and use conventional explosives to spread it over a large area, which then will be uninhabitable for a long time.

Apparently nobody will take the trouble to go into details, except for example to tell:
“They [Isis] are working on a series of attacks with radioactive substance. A ‘radioactive tsunami’ of Europe which would remove millions of people from the earth. The largest religious Holocaust the world has seen. “

Although it has been mentioned many times, it is not possible.

Long time before this hopeful terrorist has collected just one % of the necessary, he will die a miserably, but not that glorious death from acute radiation poisoning.

Still you can find alarming reports that radioactive material has been stolen or “lost”.
It comes to eg 50 kg uranium – Not even enough to contaminate half a square meter.

Allow me to raise a number of questions, to which I unfortunately can not provide complete answers – but better than most.

But first:
The many confusing units is a recurring challenge.
Therefore:
Milli Sievert is the unit of biological effects of ionizing (radioactive) radiation.
There has never been found injuries after brief irradiation under 100 mSv
500 mSv is 100 times the normally permitted. This will cause minor symptoms of acute radiation sickness, but does not call for shorter lifespans.
3,500 mSv will cause half of the irradiated will die and that the survivors will have an average life span three years less than the general population.
If the radiation is spread over longer time, it is less harmful.
1000 mSv per year will not be harmful if it is evenly distributed over the year.
Bq Becquerel is one radioactive decay per second and is a very small unit:
We all carry around with some 4,500 Bq from natural sources.

Unfortunately, there is no clear relationship between mSv and Bq
Alpha and Beta radiation would only be dangerous if the radioactive material eaten or inhaled.
Neutron radiation causes severe radiation damage, but is found only a short time after a nuclear bomb explosion.
Gamma radiation can be very harmful.
.
AND THEN

How dangerous is ionizing (radioactive) radiation?

 • It is known that populations have lived for generations in areas with fairly high natural radioactivity.
  Far more than the “permissible”.
  However, without the expected injury taking place.
  Most pronounced is the area around Ramsar in Pakistan:
  More than 200 mSv / year, mostly from radon.
 • I reject numerous, obvious fake atrocity stories, probably originating from Greenpeace or followers.
 • For political reasons there has been set unrealistically low values for permissible radiation. Both at Chernobyl and Fukushima.

BUT

How much does it take to make a large area uninhabitable?
And how many kg / ton material will be needed?
Here I can not give a precise answer.
But it will need much more than a terrorist can ‘just’ find in hospitals and the like.
My guess is that it will be necessary to empty a good lot of stuff out of a pair of nuclear reactors.
But now comes the real question:

How should this terrorist protect himself from radiation while this radioactive material is assembled and before it has been spread out?

 • Although you see pictures of “green activists”, wearing white suit with breathing apparatus, these very large amounts of radioactive material must be handled by remote control behind a wall of lead.
 • The white suit seen in many images is completely ineffective against radiation, but may give (false) credibility.
 • Do not forget that it is assumed that this radioactive material should be sufficient to kill “countless people” and that it will be necessary to get hold of something that is far beyond a mere bagatelle.

A realistic “dirty bomb”, that is not known to have been tried, is something quite different:
It is a ‘ordinary nuclear bomb’ that is surrounded by a second material, e.g. cobalt, that will be radioactive by taking up some of the neutrons that are left over from the explosion of the nuclear bomb.

But even this will not be enough to make a “Radioactive Tsunami”.
.
I wonder if we should leave all further talk about a dirty bomb to the professional horror prophets who ignore the realities, but uses the subject to spread fear.
.
More: See
Radiation and cancer.
Greenpeace’s credibility is a myth.
And if you are not tired, then:
Check the facts.

Greetings from Thorkil Søe

PS
If you, my unknown reader, have relevant additions, modifications or factually reasoned objections, I ask you to write to me at thorkilsoee@gmail.com

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

_________________________________________________________________________
Med mellemrum beretter medierne om en overhængende fare for at terrorister vil samle radioaktivt materiale og bruge almindeligt sprængstof til at sprede det over et stort område, der derefter vil være ubeboeligt for lange tider.
Tilsyneladende har ingen gjort sig den ulejlighed at gå i detaljer, udover
fx at berette:

”De [Isis] arbejder på en stribe angreb med radioaktivt stof.
En ‘radioaktiv tsunami’ over Europa, som skal fjerne millioner af mennesker fra jordens overflade.
Den største religiøse Holocaust verden har set.”

Kilde: Jürgen Todenhöfe, der, ifølge Den Korte Avis, har været
“frivillig fange” i ti dage hos Isis for derefter at videregive fortrolige, men formentligt også udvalgte, “oplysninger”.

MEN
Selv om sådan en radioaktiv tsunami har været omtalt mange gange, bliver det ikke muligt.

Længe inden denne potentielle terrorist får samlet bare 1 % af det nødvendige vil han dø en kummerlig, men ikke særlig glorværdig død af akut strålesyge.

Således vil denne håbefulde terrorist blive det første og nok også det eneste offer.

Naturligvis er der flere beretninger om at radioaktivt materiale er stjålet eller ”forsvundet” og at det drejer sig om fx 50 kg uran.
Selv on uran ikke er det bedste materiale til en dirty bomb, ja så lyder det jo afskrækkende.
Hvis der skal laves andet end panik, så bliver der behov for meget mere end man ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.

Jeg tillader mig at rejse en del spørgsmål, som jeg desværre ikke kan give fyldestgørende svar på – dog bedre end de fleste.

Men først:
De mange forvirrende enheder er en tilbagevendende udfordring.
Derfor:
mSv Milli Sievert er enheden for biologisk virkning af ioniserende (radioaktiv) stråling.
Der har aldrig været konstateret personskader ved kortvarig bestråling under 100 mSv
Hvis bestrålingen spredes over længere tid, vil skaderne blive mærkbart reducerede.
500 mSv vil bevirke svage symptomer på akut strålesyge, men giver ikke anledning til kortere livslængde.
500 mSv er 100 gange det der normalt tillades.
3.500 mSv vil bevirke at halvdelen af de bestrålede vil dø og at de overlevende vil have en gennemsnitlig livslængde 3 år mindre end normalbefolkningen.
Bq Becquerel er et radioaktivt henfald per sekund og er en meget lille enhed:
Vi bærer alle rundt med ca. 4.500 Bq fra naturlige kiler.

Desværre er der ingen klar sammenhæng mellem mSv og Bq

Alfa og Beta stråling kan give alvorlige forbrændinger – som ved alvorlig solskoldning.
Men ellers vil det kun være farligt hvis det radioaktive materiale spises, eller indåndes.
Neutronstråling giver alvorlige stråleskader, men findes kun i forbindelse med en atombombe-eksplosion.
En dirty bomb skal således baseres på stoffer, der afgiver gammastråling.
.
MEN SÅ

Hvor farlig er ioniserende (radioaktiv) stråling?

 • Det vides at befolkningsgrupper har levet gennem generationer i områder med temmelig høj naturlig radioaktivitet.
  Langt over ”det tilladelige”.
  Dog uden at de har taget skade.
  Mest udtalt er området omkring Ramsar i Pakistan.
  Over 200 mSv/år, mest fra radon.
 • Ifølge The Guardian lever “tilbage-flyttere” (‘babushkaer’) i områder nær Tjernobyl der betegnes som strictly controlled.
  Her overskrider forureningen 555 kBq/m^2
  Antal opgives ikke.
  Men andetsteds tales om 270.000, der tilsyneladende inkluderer personer, der er flyttet til områder med kun 37 kBq/m^2
 • Ifølge Videnskab.dk vil 1000 mSv/år ikke være skadeligt hvis det gives jævnt fordelt og således giver organismen mulighed for at reparere skader løbende.

Jeg afviser utallige, oplagt forfalskede, rædselsberetninger der formodentligt stammer fra Greenpeace eller eftersnakkere.

 • Af politiske grunde har man sat urealistisk lave værdier for tilladelig stråling. Både ved Tjernobyl og ved Fukushima.
 • Men nu til sagen.
  Hvor meget skal der til for at gøre et stort område ubeboeligt?

  Og hvor mange kg eller snarere ton materiale vil være nødvendigt?
  Her bliver jeg svar skyldig. Men der bliver brug for meget mere end det en terrorist ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.
  Naturligvis vil man have brug for meget mere end 555 kBq/m^2
  Formodentligt det tidobbelte.
  Hvis man vil forvolde skade inden folk har nået at flygte – ja så bliver der brug for endnu meget mere.
  Mit gæt er at det vil være nødvendigt at bryde ind gennem den to meter tykke reaktorindeslutning og hente flere ton høj-radioaktivt materiale.

Men nu kommer det egentlige spørgsmål:

Hvordan skal denne terrorist beskytte sig mod strålingen medens dette radioaktive materiale samles sammen og inden det er blevet spredt ud?

 • Selv om man ser billeder af ”grønne aktivister”, iført hvid dragt med åndedrætsværn, så skal disse meget store mængder af radioaktivt materiale håndteres med fjernbetjening bag en mur af bly.
 • Den hvide dragt, der ses på mange billeder, er helt uden virkning overfor stråling, men vil måske give (falsk) troværdighed.
 • Man må ikke glemme at det forudsættes at dette radioaktive materiale skal være tilstrækkeligt til at dræbe ”utallige mennesker” og at det vil  være nødvendigt med noget, der er langt udenfor småtingsafdelingen.

Endeligt spørger man:
Hvorledes vil denne terrorist sprede sit materiale således at det kan komme ud og dræber mange i stedet for at være koncentreret på et begrænset område?

MEN

En realistisk ”dirty bomb”, der så vidt vides aldrig har været prøvet, er noget helt andet:
Det er en ’almindelig atombombe’ der er omgivet af et andet materiale,
fx kobolt, der vil blive radioaktivt ved at optage nogle af de neutroner, der bliver tilovers ved sprængningen af selve atombomben.
Men selv dette, vil ikke være nok til at lave en “Radioaktiv Tsunami”.

Hvis nu denne terrorist på mystisk vis får samlet tilstrækkeligt meget højt beriget uran eller plutonium af ‘våbenkvalitet’ kan det samles og man kan få en ‘criticality’, der vil medføre mindre skadevirkninger end man vil få
ved at detonere en almindelig håndgranat.
For at få en atombombe til at virke, vil det være nødvendigt at have en meget speciel tændsats (Initiator)
.

 • På et senere tidspunkt var der nogle “fornuftige mennesker”, der fandt ud af at biologiske eller kemiske våben er nemmere at fremstille og nemmere at håndtere end radioaktivt materiale.
 • Muligvis er skrækværdien af radioaktivitet større.
  Men biologisk krig er måske en reel fare.

.
Mon ikke vi herefter skal overlade al yderligere tale om en dirty bomb til de professionelle rædselsprofeter.
De, der ser stort på realiteterne, men benytter emnet til at sprede frygt, hvor alt der omhandler stråling eller atom forvrænges til at være en stor risiko.

Herved er naturligvis ikke sagt at vi skal negligere indsatsen mod brug af atombomber.

Mere

Fra Wikipedia: Om nuclear safety and security.
Greenpeaces torværdighed er en myte.
Og hvis du ikke er træt, så også:
Stråling og cancer.
Tilbage til virkeligheden.

Hilsner fra Thorkil Søe

PS
Hvis du, min ukendte læser, har relevante tilføjelser, ændringer eller faktuelt begrundede indvendinger, beder jeg dig skrive til mig på thorkilsoee@gmail.com

Efterskrift

 • I et forsøg på at finde et modsvar er det fremført at bare truslen om radioaktivitet kan skabe panik og vil på den måde være en endnu mere forfærdelig ”dirty bomb”.
  På en måde er det rigtigt. Men her er det let at påpege de skyldige.
 • Men alt dette er intet i sammenligning med de tusindvis af børn, der må gå ind i voksenlivet som blinde fordi – – – –
 • Eller de millioner af forældreløse børn, der må leve i en tilværelse, der ikke er værdig for mennesker fordi – – – –

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

Om Virkningen af Stråling

___________________________________________________________________________

Fra atombomber til viden og dogmer

Længe før man kendte til radioaktivitet og stråling besøgte energiske  ”sundhedssøgere” bade, der senere viste sig at være med høje koncentrationer af radon.
Radioactive Water

Naturligvis ligger virkningerne hen i det uvisse.
Omkring 1915 kom radioaktivt vand på mode som et vidundermiddel mod alle mulige sygdomme.

Pendulet svingede den anden vej da nogle rige entusiaster overdoserede og døde en frygtelig død.

Efter atombombeangrebene i Japan begyndte man at få faktuel viden om virkningen af ioniserende (radioaktiv) stråling.
Hurtigt konstaterede man følgende:
– –– Dødelig dosis var omkring 3500 mSv (milli Sivert)
– –– Dødsprocessen kunne være meget lang og pinefuld.
– –– Heling af brandsår var stærkt hæmmet.
– –– Børn, der havde været bestrålet under svangerskabet,
– – –udviste alvorlige skader.

Inden ret længe florerede en letforståelig frygt for alt der bare indeholdt ordet ”atom” eller ”stråling”.
Da man ikke havde tilstrækkelig viden om virkningerne af lavere doser af ioniserende stråling, var det naturligt at forudsætte at lige meget hvor lidt, så er det skadeligt.
Så var man forhåbentligt på den sikre side.

lnt-radiation Skadevirkninger blev således beregnet ud fra LNT hypotesen.
Eller mere præcist: Man havde et rimeligt kenskab til skadevirkningerne fra store doser og trak en lige linje mellem dette og til nulpunktet, der naturligvis var ingen påvirkning – ingen skader.
Denne forudsætning giver mulighed for at ”beregne” antal af fremtidige dødsfald i en større befolkningsgruppe der individuelt har været udsat for mindre belastning af stråling.
Til tider gav disse ”beregninger” helt absurde resultater.

Tilsyneladende, og helt uden saglig begrundelse, blev kræft “udnævnt” til at være årsag til de mange beregnede dødsfald.

En humoristisk, men strengt taget saglig, vurdering findes her:

Denne gang kom pendulet så langt ud, at enhver tale om andet forstummede.

MEN

Efterhånden som tiden gik, fik man nye oplysninger, der stort set bliver ignorerede:

 • Imod al forventning viste det sig at børn født af forældre, der havde været udsat for endog meget kraftig bestråling, ikke havde flere medfødte skader end normalbefolkningen.
 • Befolkningsgrupper, der for generationer havde levet i områder med høj naturlig stråling, havde ikke flere tilfælde af kræft.
  Det gav anledning til udtrykket “The Rasmar Paradox”.
 • I 2006 og senere i 2015 kan man læse at dyr, der har overtaget
  den forbudte zone ved Tjernobyl, klarer sig udmærket og endog hævdes at have færre tilfælde af kræft end andetsteds.

  Radon and Cancer
 • Det konstateres at der er en NEGATIV korrelation mellem radon og kræft i USA.

Dette, og meget andet, viser at moderat påvirkning med ioniserende stråling ikke er skadelig, men tilsyneladende virker som en vaccination mod cancer.

Da de overlevende fra atombombeangrebene begynde at blive gamle kom der flere oplysninger.

 • Således konstaterede man at personer, der havde været udsat for 500 mSv eller mindre, ikke havde kortere livslængde end normalbefolkningen.
  (500 mSv vil bevirke svage symptomer på akut strålesyge og er 100 gange mere end det man normalt vil acceptere.)
 • Personer, der kun lige netop overlevede den akutte strålesyge (3500 mSv) havde derimod en gennemsnitlig livslængde, der var tre år mindre end normalbefolkningen.
  Kildehenvisning og lidt mere: Se http://wp.me/p1RKWc-Ty
 • Det blev efterhånden let at se at den oprindelige beregningsmetode (LNT) var et vildspor.

Uden hensyn til dette fortsætter dommedagsprofeterne med at forklare at vi skal holde os langt fra alt med atom:

 • Ulykken ved Tjernobyl bliver, helt uberettiget, udråbt til at vise at
  al atomkraft er farlig.
  (Det kan strengt taget argumenteres at denne ulykke viste at selv en meget alvorlig ulykke på en uansvarlig reaktor ikke medførte de ofte udbasunerede enorme skader.) – – – – – – – – Natural Radiation EU
 • Efter tsunamien og ulykken ved Fukushima går man i panik og fastsætter urealistisk lave grænser for tilladelig stråling.
  Så lave at vi snart må tro at Bornholm skal evakueres og at indbyggere i Helinski og andre lokaliteter for længst skulle være døde.
 • Ifølge rapport fra UNSCEAR, er der “Sizeable population groups”, der modtager 10 – 20 mSv/år.
  Sådan bare ti gange det der defineres som farligt i Japan.
 • Specielt i Tyskland foretrækker man forurening og store udgifter. Bare for at slippe af med atomkraft.

Man spørger naturligvis: Hvorfor skal ubegrundet frygt lukke af for saglig vurdering?
Mon ikke noget af svaret kan findes i nedenstående.

 • Forretningsmodellen for de ”grønne organisationer” er at fremstå som dem, der beskytter os mod en fare.
  Her kan stråling og atomkraft betragtes som et oplagt emne.
  Dette ses let hvis den opmærksomme læser giver sig tid til at studere hjemmesider, specielt fra Greenpeace.
 • Den gamle skrækpropaganda har været ført så længe, så intenst og så dygtigt at næsten alle journalister og politikere ikke kan forestille sig andet.
  Eller ikke tør sige noget andet.
 • På mange universiteter gælder det desværre at man ‘sådan bare’ skal skrive et eller andet om et eller andet og få det publiceret.
  Eller give plads til en anden ved næste ‘sparerundte’.
  Det er er naturligvis uklogt at ’tisse mod vinden’.
  Så hellere fortsætte med at lave en fjer til syv høns.
  Spørg bare professor Henrik Møller, der blev fyret fra Ålborg Universitet.
 • Noget tilsvarende gælder desværre også for mange journalister.

Og, hvad der måske lyder som konspirationsteorier.

 • Det hævdes og begrundes at kul- og olielobbyen, støttet af Rockefeller Foundation, var de førende i bestræbelserne for at sprede frygt for radiation og derigennem standse uønsket konkurrence.
  Man fandt en god forbundsfælle i Herman Muller, der allerede før krigen havde vist kromosom-ændringer i bananfluer, der havde været udsat for røntgenstråling.
 • Meget tyder på at russisk støttede “fredsbevægelser” var førende i kampen mod alt med atom og derigennem også kernekraft.
 • Det vil være en økonomisk katastrofe for Greenpeace og andre, hvis de skulle ”gå tilbage” og erkende at noget af det, man har kæmpet så ihærdigt imod, alligevel ikke er farligt.
 • Naturligvis vil det være en politisk dødsdom hvis en politiker kan beskyldes for at udsætte befolkningen for en fare.
  Så hellere hyle med de ulve man er iblandt.

Men lige meget hvad, så fortsætter vi i ”Vesten” med at køre ud af et dyrt vildspor.

Hilsner og god tænkepause.
Thorkil Søe

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_______________________________________________________________________

Af grunde der ikke forstås er A-kraft blevet lagt for had – måske mest i Danmark.
Se http://wp.me/p1RKWc-p2
______________________________________________________________________

Lidt om A-kraft (Uranbaseret)

Billedet nedenfor viser den meget avancerede reaktortype EPR.
Selv om det ser drabeligt ud må det erindres at sådan en enkel reaktor vil producere næsten lige så meget elektricitet som alle danske vindmøller TILSAMMEN.

“Traditionel Atomkraft”

Næsten al atomkraft er baseret på uran med vand, der både er kølemiddel og moderator.
EPR
Alt det radioaktive befinder sig indenfor den dobbelte reaktorindeslutning [5] og [6] på billedet ovenfor og (1) og (2) på billedet nedenfor.
Alle de kernefysiske processer foregå indenfor the reactor vessel, (4) på nedenstående billede.
Detaljer på billede længere nede.
Da kølemidlet er vand er det nødvendigt at have en meget kraftig indeslutning, der skal modstå høje temperature, højt tryk, kemisk påvirkning og påvirkning fra neutronstråling.
Denne indeslutning laves (præses) normalt i et stykke uden svejsninger.
Tykkelsen er ca. 20 cm.
isar2_reaktor
Selve denne reactor vessel er naturligvis ikke lille og indeholder meget kompliceret indmad.

(10) er dampgeneratoren, der leverer damp til turbinerne.
(6) er opbevaring af brugte brændsels-elementer.

reactor-vessel
Denne beholder (Reactor Vessel), der indeholder alt “det egentlige” er under tryk.

Reaktor vessel 2.gif

Thorium

Nedenfor ses en principtegning for en reaktor baseret på thorium med flydende salt.
Thorium Reaktor - Flydende salt

Her er kølemidlet flydende salt. Moderatoren er grafit.

De første to loop er med flydende salt og behøver ikke at være under tryk – måske et svagt vakuum.
Her bruger man grafit som moderator.
Kun det sidste loop (med gult) vil være under tryk.

Hvis du ønsker mere kan noget findes på:
Thorium eller
Atomkraft hvad er forkert?
Desværre kommer der mere med, udover det tekniske.

Da misvisende oplysninger flyder ubesværet i den danske debat, henviser jeg også til følgende.
Specielt om Tjernobyl: http://wp.me/p1RKWc-KH
Specielt om Fukushima: http://wp.me/p1RKWc-KJ
En atomreaktor kan ikke løbe løbsk: http://wp.me/s1RKWc-1a
Og hvis du ikke vidste det allerede: Greenpeaces troværdighed er en myte.

Hurtige reaktorer

Længere ude i fremtiden vil vi formodentligt bruge der hvad kaldes “hurtige reaktorer”.
Atter er betegnelserne næsten misvisende. Det er ikke reaktorerne, der er hurtige – det er neutronerne, der er hurtige (omkring 10 % af lyshastigheden) og ikke er bremsede (modererede)
Sådanne reaktorer skal køles med flydende metal fx natrium.

De første atombomber

Atombomber blev udviklet under og efter anden verdenskrig.
Under den kolde krig opbyggedes et stort arsenal af sådanne bomber, der heldigvis aldrig blev bragt til anvendelse.

Den første atombombe, der blev brugt ved Hiroshima var baseret på uran, der blev oparbejdet til næsten rent U235

centrifuger til UranSnart skiftede man fra at oparbejde ved diffusion til brug af centrifuger.

Disse centrifuger kører næsten konstant og kan ikke ‘sådan bare’ stanses og genstartes efter behov.
.

I modsætning til megen misinformation er det ikke noget man “Sådan bare kan gøre.”
Mere: Sidst på siden.
I USA arbejdes der hårdt, og hemmeligt, på berigning af uran vha. laserteknik SILEX.
Metoden bliver brugt for anden isotop-isolation, og noget tyder på at det bliver “fremtidens metode.”

I dag bliver uran, næsten kun, brugt til at lave energi.

Plutonium

Allerede under verdenskrigen gik udviklingen mod brug af plutonium.
Det er meget nemmere at skaffe sig plutonium end at oparbejde uran.
Til gengæld kræves en meget speciel tændsats.
Efter sigende opgav Saddam Husain at gå den vej.
Og
I modsætning til uranbomben, blev plutoniumbomben prøvet før den blev brugt militært.

Plutonium er et “affaldsprodukt” fra almindelig civil brug a kernekraft, men dette plutonium er forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendeligt til atombomber.
Rent teoretisk er det muligt at oparbejde dette plutonium til “våbens kvalitet”.
Dette vil dog være at “gå over åen for at hente vand” og plutonium til militært brug bliver produceret på specielle reaktorer.
Dog undtagen den farlige reaktor ved Tjernobyl.
Disse (vestlige) reaktorer producerer ikke kraft og er en videreudvikling af den første reaktor, der blev brugt under krigen.
nuclear-warheads

Reaktoren ved Tjernobyl var et forsøg på at videreudvikle disse reaktorer til samtidigt at levere kraft.
bla

I modsætning til megen propaganda, vil jeg fremhæve at:
På intet tidspunkt har udvikling af kernevåben baseret sig på erfaringer eller affald fra civil brug af kernekraft.
Spørg bare i Nordkorea.

Anden brug af atomteknologi

Udover produktion af kraft er der andre positive aspekter forbundet med teknologien.
Både til medicinsk brug og i industrien.
Naturligvis bliver det (fejlagtigt?) argumenteret at tændsatsen, specielt til brug ved bomber baseret på plutonium, kræver specielle isotoper.
Som så meget andet er dette ikke afhængigt af, eller en videreudvikling baseret på kernekraft.
Snarere almindelig fysik.

Lidt om Fransk atomkraft

Det bliver hævdet at Frankrig startede sit atomprogram for at lave atombomber.
Sandsynligvis er det en ”oplysning” der blev opfundet af Greenpeace og eftersnakkere.
– Da demonstrationerne mod atomkraft var på sit højeste, var det
næsten ufatteligt hvad man kunne få folk til at tro på – og gøre.
– Teknisk set vil det være at gå over åen uden at finde vand.
Og
– Det er svært at forstå at det skulle være begrundelsen for at bygge
over 50 reaktorer.
– Det kan eventuelt tænkes at argumentet blev brugt for at overbevise
de “imperialistisk tænkende” stemmer i parlamentet.

Alligevel hører man igen og igen at atomkraft er vejen til atomvåben.
MEN
Nordkorea har lavet atomvåben uden at have kernekraft.
Det kan de fordi allerede under krigen fandt man ud af at det var nemmere at bruge plutonium.
Men det plutonium, der er biprodukt ved kernekraft kan ikke bruges til atomvåben fordi det er forurenet med en anden isotop, der ikke ‘sådan bare’ kan frasorteres.
Derfor laves “våben plutonium” på specielle reaktorer uden samtidig
bi-produktion af elektricitet.
Dog med undtagelse af Tjernobyl typen.

Mon ikke de ivrige modstandere af atomkraft udmærket godt ved alt dette.
Men ‘sådan bare’ foregiver at der er en sammenhæng mellem A-kraft og A-bomber.

Atombomber

Selv om de atombomber, der forhåbentligt aldrig kommer i brug, er baseret på plutonium, vil jeg starte med omtale af uranbomber.

Uranbomber Kanon-typen

Hvis man laver en atombombe der er baseret på uran, er det tilstrækkeligt at bruge en relativt simplere konstruktion. (Øverst på nedenstående billede.)
To stykker uran, der er små nok til at være ufarlige bliver skudt ind i hinanden, således at de tilsammen får en kritisk masse.
For ikke at få en “fuser” er det nødvendigt at have en meget kompliseret “Initiator”.
Denne initiator giver en byge af neutroner, der skal være tilgængelig på pressis det rigtige tidspunkt.
Et mikrosekund er lang tid i denne sammenhæng.

Atombombe B
.
.

Atombombe A

.
.
.
.
.
.
Men lige meget hvad.
“Hemmeligheden” bag atombomben var mest i forbindelse med den komplicerede udformning af forskellige sprængstoffer og denne initiator.
Meget mere her

Plutoniumbomber Implosion typen

På ovenstående billede ses princippet for plutoniumbomben.
For detaljer se her, og fra Ingeniørens netavis.

De atombomber, der producers i dag, er (næsten) alle baseret på plutonium.
Her er det nødvendigt med en mere kompliceret design og en helt anderledes præcis initiator.
I modsætning til uranbomben, blev plutoniumbomben prøvesprængt før den blev brugt militært.
Her er initiatoren (oftest) baseret på polonium (Po210), der henfalder og skal fornys efter nogen tid.
I forbindelse med udviklingen af Plutonium-bomben forsøgte man først at nøjes med den meget simplere “Kanon-type”.

Det er ikke kun i atombomber at der bruges en specialformet sprængladning.
I panser-brydende granater fx Energa-granaten benyttes tilsvarende teknik til at fremkalde en stråle af energi.

Uden detonator

Hvis man “sådan bare” bringer tilstrækkeligt meget uran eller plutonium sammen, vil man få en kernereaktion (en criticallity) der, trods rædselsberetninger, vil bevirke mindre skade end ved at detonere en almindelig håndgranat.
Meget forsimplet kan man sige at den begyndende eksplosion river det hele i stykker inden det når at komme i gang.
Lidt mere om Cecil Kelley

Brintbomben

Brintbomben består af to trind:
1 – En ‘almindelig’ atombombe, der hovedsageligt virker som tændsats.
2 – Tritium, der sammen med tung brint antændes af atombomben.

Tritium er et biprodukt fra almindelig kernekraft, men kun i små mængder.
I modsætning til almindelig misinformation vil det tritium, der bruges i brintbomber, og andet, blive produceret ved bestråling af litium.
Det tritium, der dannes i en brintbombe kommer ikke til at vente mere end et par nanosekunder før det indgår i kerne-processen sammen med den tunge brint, der er en del af det litium-tung brit, der i realiteten er baggrunden for brintbombe-delen.

Den største brintbombe, der har været detoneret, var Tzar Bomb.
Den var på 57 megaton – Svarende til 57 millioner ton almindeligt sprængstof.
Det varede kun 39 nanosekunder inden processerne ‘var overstået’.

En næsten ukendt variation af brintbomben er ‘Bomber med variable yield’.
Her bliver det nødvendige tritium ‘medbragt’ i gasform.
Ellers afviger disse bomber ikke meget fra ‘De normale Brintbomber’.
Det er ikke forstået om det er denne udvikling, der beskrives her.

Stadigvæk vil jeg fastholde at

På intet tidspunkt har udvikling af kernevåben baseret sig på erfaringer fra civil brug af kernekraft.

Lidt mere om Berigning

Den nuværende måde til at berige uran er at bruge gascentrifuger.
Vi kan introducere UF6-gas i en hurtigt roterende centrifuge, og som olie, der adskiller sig fra vand, vil den lettere U-235 hexafluorid-gas flyde oven på den lidt tungere U-238-gas.
Hvis vi trækker gassen ud ved center af centrifugen, vil den have marginalt flere U-235 atomer end laget langs væggene.
Derefter kører du denne let berigede UF6 i en anden centrifuge, og derefter til en tredjedel og igen og igen.
I hvert trin vokser brøkdelen af fissionbart uran U-235 bare lidt mere.
Efter flere tusinde trin er vi på det punkt, hvor vi kan lave reaktorbrændstof.
Flere tusinde flere, og vi er op til 20 procent berigelsesgrænsen.
Hvis vi fortsætter, så vil vi til sidst have nok U-235 atomer til at lave et atomvåben.

uranium-enrichment-uses
Hvis man ser på ovenstående, og studerer dette link, er det let at se at der kræves meget mere energi for at få højt beriget uran.

Hilsner fra
Thorkil Søe

Efterskrift

Plutonium er blevet udråbt til at være det farligste stof, der kendes og den nu nedlagte organisation OOA har forklaret at bare et atom plutonium kan forvolde kræft.
Disse alarmerende ”oplysninger”, som så meget andet, er meget langt fra virkeligheden.
Se http://wp.me/p1RKWc-1VN

Detaljer om kernefysik

Dette link giver adgang til mange detaljerede oplysninger.
Hvis du har de fornødne forudsætninger kan du læse videre i dagevis.

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
____________________________________________________________________

Radiation and Radiation Sickness

Wherever we go, we as well as our forefathers, have been exposed to
some sort of radiation.
Most of it from natural sources and some manmade – occasionally dangerous.
BUT
We are also exposed to a lot of (deliberate?) misunderstandings about radiation sickness.
This is the reason for the following which is only an attempt to summarize existing and easily available knowledge.
Sometimes I could not avoid exposing obvious false “information” produced by so-called green organizations, specializing in scaremongering.

Units

Bq Becquerel
1 Bq is one radioactive decay per second and is a very small unit.
One adult human contains about 4,500 Bq from natural sources.
More can be found form World Nuclear
Sv Sievert
The Sievert is a measure of the health effect of ionizing radiation on the human body.
Also here World Nuclear gives a good overview of the situation.
A very illustrative, and apparently reliable, Radiation Dose Chart is provided by Wikimedia.
As the Sievert is a very high unit, the mSv is used in most literature
as well as in the following.

Symptoms

Radiation sickness is generally associated with acute exposure and has
a characteristic set of symptoms that appear in an orderly fashion.
In this way it is not difficult to dismiss a lot of claims, where all types of illnesses  are attributed to radiation.

 • A specific list of symptoms is found on Med Lines.
  A more general description is found on Wikimedia.
  And a very detailed description on Chemeurope.com
 • According to information in the last link, death form radiation can be very slow and painful. (Walking Ghosts)
 • It has not been possible to find anything reliable about other types of symptoms, such as long term diseases, except for cancer,
  which, contrarty to horror-stories, is a part of nature and
  seldom will be a result of radiation.
 • Almost all calculations of future deaths, mostly from cancer, are based upon the assumption that even small doses of radiation are harmful. (Liniar No Treshold)
  However this assumption is so much on the safe side, that it is obviously wrong.

Short time doses

(At accidents and especially after the nuclear bombing in Japan)

 • 100 mSv: There has never been recorded harm to persons exposed to doses below 100 mSv
 • However, 20 mSv is claimed by anti-nuclear activists to give increased risk of cancer, especially for small children.
  (1 % extra risk for new-born girls.)
  You will not find anything about how it should be possible to collect reliable data – considering the almost impossible task to know the actual exposure and the natural variation in cancer risk.
 • 500 mSv: Careful monitoring of survivors after the nuclear
  bombing in Japan shoved that persons exposed to 500 mSv or less did not have a shorter average lifetime than the rest of the population.
  (500 mSv as a single exposure will cause minor symptoms of
  acute radiation sickness, and is more than 100 times what is
  normally allowed)
 • 3000 mSv resulted in half of the exposed died.
  The survivors were found to have an average live length 3 years less than the general population.
  A little more and reference: Se another page.
 • At an experiment going wrong and turning into “criticality” a chemist, Cecil Kelley died from a 200 microseconds blast of neutrons and gamma radiation.
  Although the radiation he received was some seven times the deadly doze, he was fully conscious some time, and it took 35 hours before he died.
  Contrary to general misunderstanding, such a criticality can not develop into anything like a nuclear explosion.

Intermittent exposure and
Long term exposure

Both dose and dose rate contribute to the severity of acute radiation syndrome.

 • It is the reason for treatment with radiation against cancer is not given as one single doze.
 • Similarly writes Vidneskab.dk that it is only if you are exposed to
  an annual radiation dose more than 1.000 mSv, it starts to
  become disturbing.

1.000 mSv per year is quite a lot and if it is received as a single dose, it starts to be life-threatening.
In order to bring it in perspective I mention that in Japan people have been evacuated (mandatory ?) if the radiation vas above 50 mSv/year.

In the clear light of the after-thought,
it can be seen that the more than one thousand evacuation related deaths were justified by nothing, but an inflated fear, created by – – – -.

Next Generation

Contrary to all expectations and numerous horror stories, there has
never been observed genetic damage to children born to parents who have been exposed to even very high doses of radiation.
However, for children still “in the womb” there has been cases of stillbirth and horrific deformities.
This was seen in Japan after the nuclear bombs, but nowhere else.
See http://wp.me/p1RKWc-ea

Even Der Spiegel (2016 April 26) has seen the following:
The scariest consequence is damage to the genome.
But for the body, even that kind of damage is not necessarily a dramatic event in the near term.
Every single cell experiences it thousands of times every day.
Often enough, the attack comes from inside: Cell metabolism creates aggressive molecules, so-called oxygen radicals, that continuously
impair DNA.

Long-time doses and
Chronic Radiation Poisoning

Very little is known – or to be more precise agreed upon – the effect of slowly, but steadily exposure to radiation.
The following is the essence of what I have been able to find:

 • High dozes-rate will result in death from acute radiation poisoning before you will develop chronic radiation poisoning.
  Therefore you have to be steadily exposed for a minimum of
  seven years in order to get Chronic Radiation Poisoning.
 • The Walters Incident. (Radon)
  100,000 Bq/m^3 was found in the basement of an occupied
  building without having caused harm to the inhabitants.
  It is far more than the accepted limit (200 Bq/m^3).
  However, there has not been any harm to the occupants.
 • 1,000,000 Bq/m^3 can be found in unventilated mines.
  It was first recognized in 1530 by Paracelsus in his description
  of a wasting disease of miners.
  Sure, it was what is now recognized as “chronic radiation poisoning.”
  See also http://wp.me/p1RKWc-ec
 • Typical domestic exposures are about 100 Bq/m^3 indoors and
  10-20 Bq/m^3 outdoors.
 • Natural Radiation EU Natural background radiation is found to vary a lot – even within Europe.

Highest reported levels of natural radiation is found in the area around  Ramsar in Iran.
In some places this radiation is 200 times more than the natural background radiation elsewhere.
This is far above what is allowed for workers at nuclear power plants.
However, there has been no reports of ill health or other adverse effects among the local people who have lived in the area for generations.
This has given rise to the term “The Ramsar Paradox”
Genetic selection over many years may explain. (Something)

The little we know

 • For damage from radiation, as well as all other damage to the human organism, the natural healing process will ‘try to repair’. Chronic radiation poisoning will only happen if this natural ‘repair mechanism’ cannot follow the damage done by the continuing radiation.
  More see here.
 • After the Kyshtym Disaster 66 cases were diagnosed.
 • The Russian spy Litvinenko, and others have been assassinated using radiation poisoning (Pu210).
  These deaths were from slowly progressing, but still “acute”, radiation poisoning.
 • Sure, you will also find many horror stories and conspiracy
  theories about chronic radiation poisoning.

However

 • Taipai CancerThere are several well documented claims of positive influence of moderate exposure to radiation.
  I have tried to summarize here.

Deliberate Exposure – Health Seekers.

The magic cure
Just as much as radon and radiation is feared, it has been seen as a magic cure for all types of illnesses.
For a period around 1915 radioactive water was the fashion, until some rich and enthusiastic people overdosed and died a horrible death.
Radon baths ————————————————–Radon Treatmeng
It should be noted that now, as well as long before radon and radioactivity was known, health seekers have been frequenting locations, where they receive “radon-treatment” for all types of illnesses.
On the internet you may find several advertisements for spas and clinics, as for instance: here, here and here.
Radon in ”Health Water”
Even radon mineral water is regulated:
The minimum strength should be 74 Bq/L, but the following is found:
Merano: 2000 Bq/L and
Lurisia (Italy): 4000 Bq/L
1 Bq = one radioactive decay per second.
And
All of us carry around with some 65 Bq/kg as part of the human body.

Unjustified Claims

Based upon this, and much more, I dare to say that at least the following is based upon falsification.

 • From Greenpeace: No more Chernobyl
  “It is now more than 20 years since the Chernobyl nuclear accident, which affected millions of people in western Russia, Ukraine and Belarus.
  The disaster was the fault of a hundred times more radiation than the nuclear bombs at Hiroshima and Nagasaki.
  Today, more than twenty years later, the nightmare continues for thousands of people.”

  If you check the details, it is easy to see that Greenpeace has lost their credability.
 • From YouTube Ocean of Death:
  Here you may wonder how the many fish can be so sensitive that the increase in radiation from 11,000 to 11,007 Bq/m^3 has
  caused the disaster shown.
  For details: See http://wp.me/p1RKWc-yI
 • Also from YouTube “Fukushima Death Cloud kills hundreds on
  US Warship”.
  Many of the claims, if not all, are related to diseases or injuries
  that cannot be attributed to radiation.
  Here it should be remembered, that in America everybody tries to sue for damage, if they can find the slightest reason.
  Further, it may be cheaper to settle for a minor “compensation”
  and in this way close the file.
 • The record is probably reached with “data” regarding injuries after the accident at Chernobyl:
  A million deaths (already) and seven million in the future.
  OK
  If we wait long enough we will be dead – all of us.
 • At the same place it is reported that 70,000 cleanup workers became disabled due to radiation sickness.
  The latter is clearly contrary to medical experience, most from the nuclear bomb attacks on Japan.
  Here it was found that if you get radiation sickness, you will either die or recover after some (long) time.
 • Similary, with no justification, claims were settled “out of court”
  after the Three Mile Accident.

Damage to the Genome

From Der Spiegel (2016 April 26) you have:
The scariest consequence is damage to the genome.
But for the body, even that kind of damage is not necessarily a dramatic event in the near term.
Every single cell experiences it thousands of times every day.
Often enough, the attack comes from inside: Cell metabolism creates aggressive molecules, so-called oxygen radicals, that continuously impair DNA.

Fear of the unknown

Radiation and radiation-sickness is difficult to understand and feared by many.
Now I must apologize for the following.

 • Some people fear flying although the taxi drive to the airport is more dangerous.
 • In the “good old times”, many Germans had a nice holiday in what was a very peacefull Yugoslavia.
  Some of them came home in a coffin.
  Og.kl– You know: Bad roads and bad drivers.
  But one year one man came home with only one leg because the other had been eaten by a shark.
  The following year, the flow of holiday-seekers was halved.
  Soon it was back to normal.

Helped by a hungry press this natural fear of the unknown has been cleverly used by so-called green organizations.

 • In Denmark, a boy at the beach can see something in Sweden, at the other side of Øresund.
  Og.kl– What is it?
  Og.kl– It is Barsebäck (A nuclear reactor.)
  Og.kli– Mama I want to get home! (to safety)
 • In Tanzania, a friend of mine – a good English woman – followed the Chernobyl accident, relayed from the BBC TV.
  She saw how the radioactive cloud started to engulf the whole world.
  Thereafter she went in to say good bye to her sleeping children.
  “For now we are soon going to die all of us.”

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

____________________________________________________________________

Greenpeaces Troværdighed er en Myte

Dette er en hård beskyldning.
Men hvis du læser det følgende vil du forstå.

Crew of PHYLLIS CORMACK. 1st Greenpeace trip to Amchitka Isl. to protest USA nuc. testingFra sin start var Greenpeace en anti-atomkraft bevægelse, der demonstrerede imod USA’s atomprøvesprængninger.

Allerede på dette tidspunkt (1971) kunne man nemt se, at atombomber på intet sted i verden havde været et resultat af, eller en
Alligiivievel fastholdes dennenblanding videreudvikling af atomkraft.

Alligevel fastholdes denne sammenblanding af begreberne kompromisløst af Greenpeace og er blevet hovedhjørnestenen i det der efterhånden har udviklet sig til en overspændt kampagne hvor alt der er forbundet med radioaktivitet fordrejes således at det opfattes som en stor risiko.

Motiverne for denne sammenblanding fortaber sig i den kolde krig.
Men i det følgende afdækkes nogle af de metoder der bruges af Greenpeace og eftersnakkere.
Resultatet kan ikke diskuteres: Flere drivhusgasser og højere omkostninger – Både menneskelige, økonomiske og for klimaet.

På hjemmesiden ”Sikker atomkraft er en myte” får den opmærksomme læser et godt indblik i de metoder, der benyttes til at sprede faktuelt forkerte ’oplysninger’ ved at skrive noget der helt naturligt opfattes på den tilsigtede måde.
Ved behændig brug af sproget Vindkraft i DK Fløjtespilleren2
undgås det normalt at skrive noget, der er faktuelt forkert i ordets strengesete, næsten juridiske fortolkning.
Derefter bliver debatten hurtigt overtaget af ihærdige eftersnakkere, der snart ændrer en dygtig antydning til en ubestridelig sandhed.

I dette korte indlæg finder man fem typiske eksempler på (bevidste ?) misforståelser:

Man læser:
Atomanlæg og terrorisme er en farlig cocktail
Selv om det aldrig er blevet forklaret hvordan denne cocktail kan tænkes at være sammensat, vil de fleste af os automatisk tænke på en
“Beskidt Bombe”. Noget i retning af følgende:
En terrorist bryder ind og bemægtiger sig radioaktivt materiale og bruger almindeligt sprængstof til at sprede det ud i et område, der vil blive ubeboeligt i lange tider.

MEN

 • Der kræves mere end en almindelig gummiged, eller et jumbojet, for at trænge ind til ’det allerhelligste’ bag den 1,4 meter tykke reaktorindeslutning.
 • Hvis det overhovedet skulle have nogen virkning, ud over det psykologiske, kræves en temmelig stor mængde radioaktivt materiale.
  Meget mere end man ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.
 • Længe inden denne terrorist får samlet bare en procent af det nødvendige, vil han dø en kummerlig, men ikke særlig glorværdig død af akut strålesyge.

En Beskidt Bombe, der så vidt vides kun kendes i forbindelse med rædselsberetninger, er noget helt andet:
En ’almindelig atombombe’ der er omgivet at et stof, fx Cobalt, der vil blive radioaktivt ved at absorbere nogle af de neutroner, der bliver tilovers ved sprængningen af den egentlige atombombe.

Samme sted læser man følgende:
Højtberiget uran og plutonium kan bruges til atomvåben
Faktuelt er dette rigtigt, men når det fremsættes i en artikel med overskriften ”Sikker atomkraft er en myte” bliver det i bedste fald noget vrøvl. Hvis man ser på sammenhængen:

 • Højtberiget uran bruges ikke i forbindelse med atomkraft.
  Der bruges uran der er beriget til under fem procent.
  I undervandsbåde noget mere; men ikke højtberiget.
 • Det plutonium, der dannes i forbindelse med atomkraft er forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendelig til atombomber.
  Dog med undtagelse af den farlige reaktortype ved Tjernobyl.
 • Men selv om en terrorist på mystisk måde skaffer sig noget plutonium af ‘våbenkvalitet’, vil han næppe være i stand til at udvikle den meget specielle tændsats, der kræves.

Affaldsspøgelset
Naturligvis undgår man ikke følgende:
bla“Der er endnu ikke fundet nogen holdbar løsning på slutdeponeringen
blaaf det højradioaktive affald på trods af 50 års forsøg.
bla“Der er tale om højradioaktivt affald, som skal holdes totalt adskilt
blafra alt levende i op mod ¼ million år – et helt uacceptabelt problem.

Selv om dette har været gentaget utallige gange bliver det ikke rigtigt.
Alt tyder på manglende evne eller vilje til at kommunikere realiteterne. Derfor følgende:

 • Bortset fra lande hvor Greenpeace har haft held til at stikke en kæp i hjulet, er der gode og for længst godkendte depoter for endelig deponering af det der stadigvæk kaldes affald.
 • Således blev den svenske affaldsordning godkendt i 1979 som betingelse for at starte de sidste 6 reaktorer.

Naturligvis ignoreres det behændigt at det egentligt ikke haster:
De brugte brændstofstave fra reaktorerne opbevares under vand.
Først i tre år på selve kraftværket og derefter på et mellem-lager,
i op til 30 år.
Det er fordi man vil vente med endelig deponering, eller oparbejdning til genbrug, til de er “kølet af”. (Atomer med relativt kort halveringstid vil således henfalde til uskadelige atomer.)
MEN
Dette materiale, der i dag betegnes som affald, er imidlertid en værdifuld fremtidig ressource, der indeholder store mængder af brugbar energi til brug i fremtiden.
Således bliver tidligere “slut-depoter” nu ombygget til at være “sikre, men tilgængelige depoter”.

Samtidigt forbigås det at:Kulokraft
Den kulkraft, der er et resultat af den stædige modstand, har – udover udledning af radioaktive stoffer i røgen – medført over to tusind årlige dødsfald i kulminer og langt over to millioner på grund af luftforurening.

På grund af en indbildt frygt for noget, der ligger tusinder af år ud i fremtiden, forbigår man den helt konkrete overhængende fare fra det egentlige affaldsproblem:
De greenhouse gasser, der medfører en overhængende fare for katastrofale klimaændringer.

Man læser om
Højradioaktivt affald
som skal holdes totalt adskilt fra alt levende i op mod ¼ million år

MEN

 • Hvis et radioaktivt stof er højradioaktivt betyder det naturligvis at materialet vil opbruge sine resurser på kort tid.
  Derefter vil det ikke være radioaktivt.
  Og slet ikke højradioaktivt.
 • Hvis et materiale derimod er radioaktivt i meget lang tid, som fx Thorium, vil radioaktiviteten være så svag at det kun har akademisk interesse og det vil være svært at måle.
 • Sådan ind imellem ligger det meget omtalte stof Plutonium.
  Her er halveringstiden 24.100 år.
  Det betyder at 90 % af det der eventuelt optages, det vil helt naturligt blive deponeret på kirkegården inden det når at gøre skade.

Al den megen tale om at plutonium er verdens farligste stof.
Det viser sig at være intet andet end oplagt falskneri.

 • Det meget omtalte affald fra atomkraft vil have mistet megen af sin radioaktivitet efter 50 år.
  Efter 400 år vil affaldet have samme radioaktive niveau som uranmalm.
  Efter 600 år vil være lige så radioaktivt som havejord.
  MEN
  Hvis man undlader genbrug af brugt brændsel fra atomkraftværker, så vil det imidlertid være radioaktivt i længere tid.
 • Selv om 600 år er lang tid, så er det ikke engang en halv procent af den tid Greenpeace fabulerer om.

Ved at ’blade frem’ til den tredje side finder man det, man kan kalde
’det sædvanlige’:
Aldrig mere Tjernobyl
”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”

Med et minimum af undersøgende journalistik vil man vide følgende:

 • Selv om Danmarks Radio berettede om 1000 døde; var der kun 5 der døde ved selve katastrofen.
  Senere døde 26 flere, mest redningsarbejdere, der døde af brandsår og stråling.
 • Der har været utallige beretninger om strålesyge, men de få andre dødsfald var ikke fra strålesyge.
  Der var ingen varige skader – udover selvmord og psykologiske skader.
 • Der blev ikke uddelt jodtabletter – Måske fordi man troede at katastrofen kunne holdes skjult.
  Derfor var der mange tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen, noget
  der let kan behandles.
  Således var der kun 9 der døde af kræft i skjoldbruskkirtlen.
 • Der har været mange rædsels-beretninger om utallige fremtidige tilfælde af cancer.
  Imidlertid viser erfaringer fra overlevende efter atombombeangrebene i Japan, at der højst vil blive tale om meget få ekstra dødsofre på grund af cancer.
 • For at afrunde billedet nævnes at UNSCR har nedjusteret antallet af “sendødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “omkring nul.”

ALTSÅ
Intet i sammenligning med skaderne på grund af stråling ved atombombeangrebene hvor strålesyge dræbte 60.000 alene i Hiroshima.
Udover de 200.000 der døde næsten øjeblikkeligt fra trykbølgen og af brandsår.
Således er det svært at forstå hvordan der skulle være hundrede gange mere radioaktiv stråling end fra atombomberne.

Selv overskriften ”Aldrig mere Tjernobyl” er misvisende:

 • Denne design, som er ustabil og uden reaktorindeslutning, er
  for længst opgivet og har aldrig været overvejet i forbindelse med kernekraft udenfor det gamle Sovjet.

Motiverne ?

Efter at have konstateret dette oplagte falskneri spørger man sig selv hvorfor?

 • Kan det forklares ved at antage at Greenpeace er så inkompetent at de ikke har sat sig ind i realiteterne?
  Svaret må være nej.
  En verdensomspændende organisation som Greenpeace består ikke udelukkende af inkompetente eftersnakkere.
 • Har Greenpeace nået det stadium hvor hensigten berettiger midlerne?
  Er hensigten at standse udviklingen (i vesten)?
  Den første demonstration mod atomkraft var tilsyneladende arrangeret via det nu nedlagte kommunistiske dagblad Land og Folk.
  Trods dette og meget andet:
  NEJ
 • Eller er det penge og magtbegær?
  Greenpeace, hvis årlige budget er over to milliarder kroner, vil naturligvis helst holde fast på de gavmilde bidragsydere.
 • Jeg gætter:
  Det er svært at “Tabe Troen” – Spørg bare frafaldne præster.

En Frafalden:
Patric Moore var en af medstifterne af Greenpeace og blev valgt til præsident af Greenpeace Foundation i begyndelsen af 1977.
Senere forlod han organisationen, for at kritisere dens anti-humane, agenda og udvikling med udtalelsen:– – – – – – – – – Patric More
bla“I midten af 1980’erne har
blamiljøbevægelsen forladt videnskab
blaog logik til fordel for følelser og blasensationsjournalistik.”

Moore var aktivt imod atomkraft i 1970’erne, da han troede, at
bla“Atomkraft var ensbetydende
blamed atombomber og holocaust”
og at
bla“Alt med atom var af det onde”.
Siden kom han til at støtte atomkraft.

Resultatet

kan næppe diskuteres.
Denne forvirrede modstand mod alt der begynder med Atom, har sat sig sine dybe spor:
Oversvømmelse– Dyr og ustabil energi.
– En lurende klimakatastrofe.
– Mange unødvendige
dødsfald i kulminer.
– Moralsk ansvar for mange
evakueringsdødsfald.
– Store skader og utallige
dødsfald som følge af
– SøvnforstyrrelserSøvnforstyrrelserSøvnfluftfluftforurening.
– Søvnforstyrrelser og andre lidelser blandt naboer til vindmøller.
Vindmøller skygger for freden
.
.
Der hviler et tungt ansvar på skuldrene af Greenpeace og andre nejsigere.
.
.

Jeg spørger – – Kan du give svar?

 • Hvorfor er det nødvendigt for Greenpeace at give klart forfalskede “oplysninger” for at dæmonisere kernekraft?
 • Skal vi fortsat negligere store skader ved afbrænding
  Specielt af træ.

Skriv til thorkilsoee@gmail.com

Efterskrift
Du spørger – – Prøv at finde svar

I forbindelse med den til tider hede diskussion om atomkraft bliver jeg ofte mødt med det jeg lidt ubehøvlet kalder ”De sædvanlige misforståelser”.
I stedet for at spørge mig med det sædvanlige ”Men hvad med – – – – ” Så beder jeg dig overveje om du ikke får svar ved et af følgende:

Om atomkraft og de mange forfalskede ”oplysninger” og påstande: http://wp.me/p1RKWc-8

Tyskland går helhjertet ind for grøn energi.
For at nå de ambitiøse mål har har arbejdet sig frem til et meget dyrt sæt af ambitiøse, men håbløse drømmesyn.
Energiewende: http://wp.me/p1RKWc-f8
Dunkelflaute (mørkt vindstille): http://wp.me/s1RKWc-93
Og en synderlæmmende kritik i Weekendavisen 21. feb. 2020 https://wp.me/s1RKWc-2k

Plutonium er blevet udråbt til at være det farligste stof, der kendes og den nu nedlagte organisation OOA har forklaret at bare et atom plutonium kan forvolde kræft.
Disse alarmerende ”oplysninger” vil, sammen med så meget andet, ikke stemme overens med virkeligheden.
Men det sætter kildernes troværdighed på en alvorlig prøve.
Se http://wp.me/p1RKWc-1VN

Thorium er blevet udråbt som fremtidens energikilde.
Måske bliver det en undskyldning for at forhale udbygningen af traditionel atomkraft, der ‘sådan bare’ kan vente til det er for sent og klimaet er løbet løbsk. http://wp.me/p1RKWc-hB

Om Ulykken på Three Mile Island..
For fyrre år siden lykkedes det at opbygge en folkestemning mod atomkraft.
Selv om der ikke var personskader, blev udviklingen sat i stå.
http://wp.me/p1RKWc-15d

Om Tjernobyl. Ulykkens årsag og virkning: http://wp.me/p1RKWc-KH

Om ulykken ved Fukushima og de overdrevne/forfalskede ”oplysninger”.
Også om de unødvendige evakueringer: http://wp.me/p1RKWc-KJ

På trods af utallige ”oplysninger” / rædselsberetninger kan du se at der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer.
I stedet for blankt at affvise dette, så se på http://wp.me/p1RKWc-Ty

Forudsætningen: “Lige meget hvor lidt, så er radiation altid skadelig” (LNT) bliver flittigt brugt.
Men denne oprindelige forudsætning er for længst overhalet af realiteterne. Se http://wp.me/p1RKWc-1jG

Med mellemrund hører man hvorledes terrorister vil skaffe sig radioaktivt materiale og gøre store områder ubeboelige.
Selv om en “Dirty Bomb” lyder afskrækkende, vil det første og formentligt eneste offer være denne håbefulde terrorist.
Se http://wp.me/p1RKWc-1ma

Hvorledes børn, født af forældre der har været udsat for endog meget kraftig ioniserende (radioaktiv) stråling, ikke har udvist flere tilfælde af medfødte skader/deformiteter: http://wp.me/p1RKWc-7S

På trods af årtiers misledende propaganda kan det ses at Affaldsproblemet ikke er et problem.
Og så alligevel: Vi forgifter atmosfæren på grund af afbrænding af kul og olie. Se på http://wp.me/p1RKWc-11J

I Europa er ny atomkraft blevet urimeligt dyr.
Men ikke i Rusland, Kina og Korea.
Se hvorfor: http://wp.me/p1RKWc-12a

Kulkratindustrien var de første til at argumentere mod kernekraft.
I 1958 finder man den rygende pistol.
Men allerede ti år tidligere blev LNT forudsætningen brugt til at dæmonisere kernekraft.

Patric Moore var en af medstifterne af Greenpeace og blev valgt til præsident af Greenpeace Foundation i begyndelsen af 1977.
Senere forlod han organisationen, for at kritisere dens anti-humane, agenda og udvikling med udtalelsen:
“I midten af 1980’erne har miljøbevægelsen forladt videnskab og logik til fordel for følelser og sensationsjournalistik.”

Desværre har kampen mod selvopfundne spøgelser og det ødelæggende selvbedrag fra Greenpeace ikke begrænset sig til kampen mod kernekraft.
Børn går ind i voksenlivet som blinde. Over 200.000 årligt.
Se: http://wp.me/p1RKWc-eo

Danmark er foregangsland for brug af vindkraft.
Hvis det overhovedet er muligt at gennemføre Den Store Grønne Omstilling, vil det blive urimeligt dyrt samtidigt med at det vil sende flere uskyldige mennesker ud i et støjhelvede.
Se http://wp.me/p1RKWc-1gi

Hilsner fra Thorkil Søe,
der ikke kan dy sig for at gå lidt tilbage i tiden.

Down-with-fire-300x225

Og nu kære ukendte læser:

Hvis du har faktuelle indvendinger til ovenstående, så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com
Ellers beder jeg dig overveje konklusionerne og eventuelt sprede det kontroversielle budskab at
Greenpeaces troværdighed er en myte.

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
__________________________________________________________________________
It came as a surprise to me and it will probably come as a surprise to many that there has not been seen any kind of genetic damage to the descendants of persons who have been exposed to even very strong ionizing (radioactive) radiation.
This applies for survivors of the nuclear bomb attacks in Japan, for cancer patients who have been exposed to even strong dozes of radiotherapy.
Of course also to residents in the area near Chernobyl.

Background for the following

The damage from the nuclear bomb attacks was terrible, but still less than the damage from the firestorm in Tokyo.
Later, these injuries were highlighted, probably in the desire to prevent the future use of nuclear weapons.
But apparently also used by the old Soviet Union in a political desire to discredit the United States and its allies.
Thus, it gradually it became “an irrefutable fact” that exposure to radiation causes serious genetic damage to later generations.
For example, the nurses who worked with X-ray examinations were of such an age that they could not have more children.

As time has passed, and new material has come to light, we can now seriously question this old dogma.
But apparently, it is still found that people – at least in Denmark – are still being duped.
Now mostly because various self-styled experts and naïve peace activists, quite uncritically, have taken over from the old claims from the former Soviet propaganda.

The following is an attempt to collect and evaluate some of the material that gradually has came to light.

Attempting a critical assessment

From Wikipedia and from many other writings, it can be seen that there has not been any increased number of birth defects as a result of the parents have been exposed to even strong influence of ionizing radiation.
The following are excerpts from the link above:

 • No increase is expected in the incidence of congenital or developmental abnormalities, including cognitive impairment, attributable to children within the womb radiation exposure.[47] 
  As no radiation induced inherited effects / heritable effects, nor teratogenic effects, have ever been definitely demonstrated in humans, with studies on the health of children conceived by cancer survivors who received radiotherapy, and the children of the Hibakusha, not finding a definitive increase in inherited disease or congenital abnormalities.[48] 
  No increase in these effects are therefore expected in or around the Fukushima power plants.
 • For the survivors of the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki, who are known as the Hibakusha, no statistically demonstrable increase of birth defects / congenital malformations was found among their later conceived children, or found in the later conceived children of cancer survivors who had previously received radiotherapy.[14][15][16][17]
  The surviving women from Hiroshima and Nagasaki who were able to conceive, though exposed to substantial amounts of radiation, went on and had children with no higher incidence of abnormalities/birth defects than in the Japanese population as a whole.[18][19]

However slightly different information is given by World Nuclear.

 • Teratogenic effects on fetuses was severe among those heavily exposed, resulting in birth deformities and stillbirths over the next 9 months.
  Beyond this, no genetic damage has been detected in survivors’ children, despite careful and continuing investigation by a joint Japanese-US Foundation.

There are of course many estimates of the number of birth defects, obviously depending on how it is defined.
The following is a guideline.

 • About 3 % of new-borns have a “major physical anomaly”, meaning a physical anomaly that has cosmetic or functional significance.[7]

Thus it will be easy to “find” children born, for instance after the accident at Chernobyl, to show images of sometimes serious malformations, thus appealing to human compassion or sensationalism.
And possibly collecting gifts for so called green organizations.

Some, seemingly credible information, see Annex C: Overview of radiation epidemiology, which is a part of a longer article from WHO:
Here you can find an overview of damage from radiation but find no mention of congenital malformations.

From Wikipedia I quote the following:

 • Radiation sickness struck 60,000 Hiroshima citizens to death before the end of the year, but in contrast to popular belief, none of the children who were born of survivors after the attack, showed signs of malformation [24]

Based on the above and much more, I dare to say that everything about congenital malformations and chronic radiation sickness is based upon rumors or falsification.
Even clever use of Photoshop.

In addition, it can be stated that:

After the nuclear bomb attacks in Japan it came as a surprise to the scientific world that there was not identified hereditary damage.

 • From World Nuclear I quote that there have been found genetic mutations in flies, plants and animals that have been exposed to ionizing radiation.
 • At the same post, it will be seen that:
  Some 75,000 children born to parents who survived high radiation doses at Hiroshima and Nagasaki in 1945, have been the subject of intensive examination.
  This study confirms that no increase in genetic abnormalities in human populations is likely as a result of even quite high doses of radiation.
  Similarly, no genetic effects are evident as a result of the Chernobyl accident.
 • Apart from conspiracy theories and the like, there is not found anything that questions the above.
 • The old Soviet Union, and for that matter others, have often been skilful at spreading false information that could support their ideological theories.

I might have excluded this last link, if it was not because I was in Tanzania at the time when “everyone knew” that AIDS was developed by the CIA, who had engineered in order to destroy Africa.
This was supported by numerous articles in the media, where “independent experts” presented “scientific evidence”.
Later, but with limited success, some rabid Catholics and Muslims tried to explain that you got AIDS by using condoms.

Postscript

Earlier I tried to make sense out of conflicting information on related topics and have written the following:

Nuclear power – What is wrong ?
Gives a little of how the media, and especially Denmark’s Radio, uncritically passed on false information about the accidents at Chernobyl and Fukushima.
Unfortunately, without withdrawing.

Radiation Hormesis 
Deals with one, if possible, even more taboo topic:
Apparently beneficial effect of moderate radioactive irradiation.
Here you will find references to other material that can be said to be relevant in this context.

Radon and More 
Here I have tried to shed some light on the many hopelessly conflicting informations about Radon.
You will also find an assessment of the obvious false information on the radioactive contamination of the Pacific Ocean following the disaster at Fukushima.

Of course, I will be grateful to receive comments on factual errors, which will be corrected. Proposed amendments will also be received with pleasure.

Thorkil Søe
I am a civil engineer, retired
Address: Brogårdsvej 60-307, 2820 Gentofte, Denmark
E-mail: thorkilsoee@gmail.com