Danmarks Grønne Fremtid

Desværre har jeg intet sted fundet bare antydning af et svar på det, der må betragtes som det brændende spørgsmål:
____________________________________________________________________

  • Hvordan tænker man sig at udforme et fremtidigt energisystem for at kunne nå de forjættede mål om at Danmark, i år 2050, skal forsynes med fossilfri energi – til både kraft og varme og helst også til transport ?

Vi har spurgt mange gange og ventet meget længe.

Jeg spørger ikke ”Hvordan det vil blive”
Men kun ”Hvordan det kan blive / være muligt”.

Det skulle dog være muligt for Ministeriet, at give et kvalificeret overslag over følgende:
– Hvor mange MW skal være til rådighed en kold vinterdag?
– Hvor meget kan produceres fra ’Dansk biomasse’ og affald?
– Skal biomasse bruges “jævnt” eller forbeholdes som reserve / backup?
– Hvor meget biomasse skal importeres?
– Kan denne import betegnes som bæredygtig?
– Hvor stor kapacitet (MW) skal være tilgængelig på danske vindmøller?
– Oplysning om konstaterede arealbehov for vindmøller (km^2/MW)
– En vurdering af kapacitet for vindmøller på land og deres placering.
– Et søkort der viser mulig placering af de nødvendige havvindmøller.
– Beregning af nødvendig backup fra udland. Baseret på kendte
meteorologiske data.
– Naturligvis omkostninger – fordelt på ’omstilling’ og på
ve’vedligehold/fornyelse’.

Dette og nok mere kan, og bør, udarbejdes som et interaktivt regneark, hvor brugere kan indføre egne indgangsværdier og øjeblikkeligt se konsekvenserne.
(Noget sådant er ikke mere besværligt end at jeg, der ikke er programmør, har lavet noget tilsvarende for et, desværre opgivet, projekt for forældreløse børn i Tanzania.)

Hilsner fra Thorkil Søe

Seneste tilføjelse:
I mangel af svar / oplysninger kan man desværre drage den konklusion, at det vil blive rasende dyrt.
Eller måske: Ganske simpelt umuligt.
Og at man ‘sådan bare’ tålmodigt venter på at en anden regering skal “rage kastanjerne ud af ilden”.
Der er jo tid endnu og 2050 ligger fjernt ude i et tåget drømmeland.

Eller for at sige det på en anden måde:

Man fortsætter tilsyneladende med at lave prognoser baseret på fugle, der ikke engang er på taget.