Archives for posts with tag: Liniar No Treshold

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.

About influence from radiation.

________________________________________________________________

From nuclear bombs to knowledge and dogma

Long before we knew anything about radioactivity and radiation, energetic “health-enthusiasts” visited baths, which later turned out to be with high concentrations of radon.
Radioactive WaterOf course, the impact is not known.

Around 1915 radioactive water became the fashion as a cure against all sorts of diseases.

The pendulum swung the other way when some wealthy enthusiasts overdosed and died a horrible death.

After the nuclear bomb attacks in Japan, we began to get some factual knowledge about the effects of ionizing (radioactive) radiation.
Quickly the following was identified:
– – – Lethal dose is about 3000 mSv
– – – The death proces could be very long and painful.
– – – The healing of burns was strongly inhibited.
– – – Some children, who had been irradiated during pregnancy, showed
– – – serious birth defects.

Before long flourished an understandable fear of everything just containing the word “nuclear” or “radiation”.

Since we did not have sufficient knowledge about the effects of lower doses of ionizing radiation, it was natural to assume that no matter how little, then it is harmful.
So you were hopefully on the safe side.

Harm was thus calculated from the LNT hypothesis.

lnt-radiationOr more precisely: We had gained reasonable good information on the adverse effects of large doses and drew a straight line between this and the zero point, which of course was no impact – no damage.
This assumption makes it possible to “calculate” the number of future deaths in greater populations, who have been exposed to low load of radiation.
At times these “calculations” gave completely absurd results.

A humorous, but strictly factual, assessment is  found here:

This time the pendulum came so far out that any talk of anything else was silenced.

BUT

As time went on, we got new information. However, it was largely ignored:

 • Against all expectations, it turned out that children born to parents who had been exposed to even very strong irradiation had no more birth defects than the normal population.
 • Populations who for generations had lived in areas with high natural radiation, had no more cases of cancer.
  It gave rise to the term “The Rasmar Paradox”.
 • In 2006 and later in 2015 we can se how the animals who had taken over the forbidden zone at Chernobyl, live successfully and even had fewer cases of cancer than elsewhere.

Radon and Cancer

It is found that there is a NEGATIVE correlation between radon and cancer in the United States.

This, and much more, shows that moderate exposure to ionizing radiation is not harmful. Probably  it acts like a vaccination against cancer.

AND NOW

When the survivors of the nuclear bomb attacks begin to grow old, more information came to light.

 • Thus, it was discovered that people who had been exposed to 500 mSv or less, had no shorter life span than normal population.
  (500 mSv will cause minor symptoms of acute radiation sickness and is more than 100 times than what one would normally accept.)
 • Individuals who barely survived the acute radiation sickness, on the other hand, had an average life span, which was three years less than the general population.
  Reference and a little more: see here.
 • It became easy to see that the original asumption (LNT) was a wild goose chase.

Regardless of this, the doomsayers continues to explain that we need to keep us far from everything with nuclear:

 • The accident at the Chernobyl was, unjustifiably, touted to show that all nuclear power is dangerous.
  (Strictly it may be argued that this accident showed that even a very serious accident at a completely irresponsible reactor did not cause the often trumpeted enormous damage.)
 • Natural Radiation EU

 • After the tsunami and the accident at Fukushima the politicians went into panic and set unrealistically low limits for permissible radiation.
  So low that we soon have to believe that the Danish island Bornholm should be evacuated and the residents of Helinski and other sites have long overdue died.
 • Especially in Germany it is preferred to have pollution and high cost. Just to get rid of nuclear power.

One wonders, of course: Why can this unfounded fear close of for a logic assessment?
I dare to think that some of the answer can be found below:

 • The business model for the “green organizations” is to appear as those who protect us from danger.
  If a real danger can not be found, then radiation and nuclear power will be seen as an obvious candidate.
  This is easily seen if the attentive reader tries to study sites, especially from Greenpeace.
 • The old scaremongering has been waged for so long, so intensely and so skillfully that almost all journalists and politicians can not imagine anything else.
  Or they do not dare say anything else.
 • At many universities it unfortunately applies that you should ‘just’ write something about something and get it published.
  Or give room for another at the next ’round of sackings’.
  It is obviously unwise to ‘pee against the wind’.
  So better continue to make something out of nothing.
 • Unfortunately the same applies for many journalists.
 • It will be an economic disaster for Greenpeace and others if they should “go back” and recognize that some of what they have been fighting against, anyway, is not dangerous.
 • Of course it will be a political death sentence for a politician if he can be accused of exposing people to danger.
  Better to howl with the wolves you are among.

But no matter what, so in “the West”, we continue to run out of an expensive astray.

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

Om Virkningen af Stråling

___________________________________________________________________________

Fra atombomber til viden og dogmer

Længe før man kendte til radioaktivitet og stråling besøgte energiske  ”sundhedssøgere” bade, der senere viste sig at være med høje koncentrationer af radon.
Radioactive Water

Naturligvis ligger virkningerne hen i det uvisse.
Omkring 1915 kom radioaktivt vand på mode som et vidundermiddel mod alle mulige sygdomme.

Pendulet svingede den anden vej da nogle rige entusiaster overdoserede og døde en frygtelig død.

Efter atombombeangrebene i Japan begyndte man at få faktuel viden om virkningen af ioniserende (radioaktiv) stråling.
Hurtigt konstaterede man følgende:
– –– Dødelig dosis var omkring 3500 mSv (milli Sivert)
– –– Dødsprocessen kunne være meget lang og pinefuld.
– –– Heling af brandsår var stærkt hæmmet.
– –– Børn, der havde været bestrålet under svangerskabet,
– – –udviste alvorlige skader.

Inden ret længe florerede en letforståelig frygt for alt der bare indeholdt ordet ”atom” eller ”stråling”.
Da man ikke havde tilstrækkelig viden om virkningerne af lavere doser af ioniserende stråling, var det naturligt at forudsætte at lige meget hvor lidt, så er det skadeligt.
Så var man forhåbentligt på den sikre side.

lnt-radiation Skadevirkninger blev således beregnet ud fra LNT hypotesen.
Eller mere præcist: Man havde et rimeligt kenskab til skadevirkningerne fra store doser og trak en lige linje mellem dette og til nulpunktet, der naturligvis var ingen påvirkning – ingen skader.
Denne forudsætning giver mulighed for at ”beregne” antal af fremtidige dødsfald i en større befolkningsgruppe der individuelt har været udsat for mindre belastning af stråling.
Til tider gav disse ”beregninger” helt absurde resultater.

Tilsyneladende, og helt uden saglig begrundelse, blev kræft “udnævnt” til at være årsag til de mange beregnede dødsfald.

En humoristisk, men strengt taget saglig, vurdering findes her:

Denne gang kom pendulet så langt ud, at enhver tale om andet forstummede.

MEN

Efterhånden som tiden gik, fik man nye oplysninger, der stort set bliver ignorerede:

 • Imod al forventning viste det sig at børn født af forældre, der havde været udsat for endog meget kraftig bestråling, ikke havde flere medfødte skader end normalbefolkningen.
 • Befolkningsgrupper, der for generationer havde levet i områder med høj naturlig stråling, havde ikke flere tilfælde af kræft.
  Det gav anledning til udtrykket “The Rasmar Paradox”.
 • I 2006 og senere i 2015 kan man læse at dyr, der har overtaget
  den forbudte zone ved Tjernobyl, klarer sig udmærket og endog hævdes at have færre tilfælde af kræft end andetsteds.

  Radon and Cancer
 • Det konstateres at der er en NEGATIV korrelation mellem radon og kræft i USA.

Dette, og meget andet, viser at moderat påvirkning med ioniserende stråling ikke er skadelig, men tilsyneladende virker som en vaccination mod cancer.

Da de overlevende fra atombombeangrebene begynde at blive gamle kom der flere oplysninger.

 • Således konstaterede man at personer, der havde været udsat for 500 mSv eller mindre, ikke havde kortere livslængde end normalbefolkningen.
  (500 mSv vil bevirke svage symptomer på akut strålesyge og er 100 gange mere end det man normalt vil acceptere.)
 • Personer, der kun lige netop overlevede den akutte strålesyge (3500 mSv) havde derimod en gennemsnitlig livslængde, der var tre år mindre end normalbefolkningen.
  Kildehenvisning og lidt mere: Se http://wp.me/p1RKWc-Ty
 • Det blev efterhånden let at se at den oprindelige beregningsmetode (LNT) var et vildspor.

Uden hensyn til dette fortsætter dommedagsprofeterne med at forklare at vi skal holde os langt fra alt med atom:

 • Ulykken ved Tjernobyl bliver, helt uberettiget, udråbt til at vise at
  al atomkraft er farlig.
  (Det kan strengt taget argumenteres at denne ulykke viste at selv en meget alvorlig ulykke på en uansvarlig reaktor ikke medførte de ofte udbasunerede enorme skader.) – – – – – – – – Natural Radiation EU
 • Efter tsunamien og ulykken ved Fukushima går man i panik og fastsætter urealistisk lave grænser for tilladelig stråling.
  Så lave at vi snart må tro at Bornholm skal evakueres og at indbyggere i Helinski og andre lokaliteter for længst skulle være døde.
 • Ifølge rapport fra UNSCEAR, er der “Sizeable population groups”, der modtager 10 – 20 mSv/år.
  Sådan bare ti gange det der defineres som farligt i Japan.
 • Specielt i Tyskland foretrækker man forurening og store udgifter. Bare for at slippe af med atomkraft.

Man spørger naturligvis: Hvorfor skal ubegrundet frygt lukke af for saglig vurdering?
Mon ikke noget af svaret kan findes i nedenstående.

 • Forretningsmodellen for de ”grønne organisationer” er at fremstå som dem, der beskytter os mod en fare.
  Her kan stråling og atomkraft betragtes som et oplagt emne.
  Dette ses let hvis den opmærksomme læser giver sig tid til at studere hjemmesider, specielt fra Greenpeace.
 • Den gamle skrækpropaganda har været ført så længe, så intenst og så dygtigt at næsten alle journalister og politikere ikke kan forestille sig andet.
  Eller ikke tør sige noget andet.
 • På mange universiteter gælder det desværre at man ‘sådan bare’ skal skrive et eller andet om et eller andet og få det publiceret.
  Eller give plads til en anden ved næste ‘sparerundte’.
  Det er er naturligvis uklogt at ’tisse mod vinden’.
  Så hellere fortsætte med at lave en fjer til syv høns.
  Spørg bare professor Henrik Møller, der blev fyret fra Ålborg Universitet.
 • Noget tilsvarende gælder desværre også for mange journalister.

Og, hvad der måske lyder som konspirationsteorier.

 • Det hævdes og begrundes at kul- og olielobbyen, støttet af Rockefeller Foundation, var de førende i bestræbelserne for at sprede frygt for radiation og derigennem standse uønsket konkurrence.
  Man fandt en god forbundsfælle i Herman Muller, der allerede før krigen havde vist kromosom-ændringer i bananfluer, der havde været udsat for røntgenstråling.
 • Meget tyder på at russisk støttede “fredsbevægelser” var førende i kampen mod alt med atom og derigennem også kernekraft.
 • Det vil være en økonomisk katastrofe for Greenpeace og andre, hvis de skulle ”gå tilbage” og erkende at noget af det, man har kæmpet så ihærdigt imod, alligevel ikke er farligt.
 • Naturligvis vil det være en politisk dødsdom hvis en politiker kan beskyldes for at udsætte befolkningen for en fare.
  Så hellere hyle med de ulve man er iblandt.

Men lige meget hvad, så fortsætter vi i ”Vesten” med at køre ud af et dyrt vildspor.

Hilsner og god tænkepause.
Thorkil Søe

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
________________________________________________________________________

Der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer!

Dette lyder som en vanviddig påstand.
Men hvis du læser det følgende, vil du måske forstå.
– – – – – – – – — – – – – — – – — – – — – Og måske også respektere.

Så snart man hører ordet stråling – specielt i forbindelse med kernekraft. Ja så løber det koldt ned af ryggen med frygt for kræft.

Dette er begrundelsen for det følgende, der består af fire afsnit:
For
Imod
Indskudt: Måske lidt pålideligt, Fra Chemeurope.com og om Neutrinoer.
Radiobølger og meget andet kommer frem i diskussionen.
Forsøg på en Vurdering
Falskneri

For

For mig varede det længe inden jeg så at denne frygt er næsten ubegrundet.
Jeg kom frem til denne konklusion, hovedsageligt efter vurdering af følgende:

Overlevende efter atombombeangrebene blev naturligvis overvåget
meget grundigt for at få kendskab til virkningen af ioniserende stråling.

 • Da der var gået tilstrækkelig tid og de bestrålede begyndte at blive gamle, konstaterede man at personer, der havde været udsat for 500 mSv eller mindre ikke havde en kortere gennemsnitslevetid end normalbefolkningen.
  – – Milli Sivert (mSv) er et mål for den biologiske virkning af
  – – ioniserende (radioaktiv) stråling og 500 mSv vil bevirke
  – – svage symptomer på akut strålesyge.
  – – 500 mSv er 100 gange mere end det, der normalt tillades.
  – – Lidt mere om strålesyge.
 • De få personer, der kun lige overlevede den akutte strålesyge (3500 mSv) havde en gennemsnitslevetid der var tre år mindre
  end normalbefolkningen.

Kilde til ovenstående er en artikel af John B Cologne and Dale L Preston. Publiceret i The Lancet Volume 356 – June 22, 2000
I modsætning til så meget andet har artikler i The Lancet været gennem
et meget grundigt Peer Review.
Copyright regler forhindrer at jeg kan give et link.
Alligevel vover jeg at påstå at oplysningerne i dette meget respekterede tidsskrift er troværdige.

 • Rent logisk kan man således udlede at hvis der havde været en stor sammenhæng mellem stråling og cancer, så ville en stor del af disse befolkningsgrupper have fået cancer og der ville have været mange senere dødsfald og således kortere gennemsnitlig levetid.

Efter atombombeangrebene døde 60.000 af strålesyge inden årets udgang.
Dødsprocessen var ofte lang og pinefuld. (Walking ghosts)
Men de døde af organsvigt og ikke af kræft.

I en længere artikel publiceret i 2006, af BBC
Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’
finder man bl.a. følgende:
“Lave doser af stråling er et [meget] dårligt kræftfremkaldende middel”, siger professor Brooks, som har brugt 30 år på at studere forbindelsen mellem stråling og kræft.
Normalt kan det antages at BBC er en pålidelig kilde.

Dyr ved Tjernobyo
I The Guardian (2015) læser man:
“Dyr trives omkring kernekraftværket i Tjernobyl på trods af stråling”.
Her får man tilsyneladende troværdige oplysninger.
OG
– – Specielt kommentarerne til denne artikel giver et godt indblik i den
– – almindelige modvilje mod at acceptere oplysninger, der går imod
– – det jeg, meget ubehøvlet, kalder “den almindelige barnetro”.

Bedre sent end aldrig
September 2016 skriver Videnskab.dk forsigtigt, men overbevisende, at risikoen for kræft har vist sig at være meget lille og at genetisk betingede skader måske ikke er set – i hvert fald ikke ved Tjernobyl og Fukushima.

Ikke nok med det

Igennem årene er der endog fremkommet meget materiale, der viser at moderat påvirkning af ioniserende stråling er gavnlig.
Næsten som en vaccination mod cancer.


Radon and Cancer

Fra USA:
Mere radon
mindre cancer.
(Kun for stråling under 200 Bq/m^3.)


Kilde til tilsvarende:

http://www.radiation-hormesis.com/wp-content/uploads/2014/03/hormesis-641luckey.pdf


Taipai Cancer

Taipei:
Omkring 1975 blev 10.000 personer bestrålet ved en fejl. Men fik væsentligt mindre cancer.


Kilde: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2477708/
og mere afdæmpet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_scrap_metal
Samt fra Norge: En lang og grundig e-bog fra universitetet bekræfter dette og meget andet.

World Nuclear
refererer følgende vedrørende overlevende efter atombombeangrebene i Japan.
Radiation - Cancer World Nuclear
Tilfælde af leukemi per million:
Ubestrålet “kontrolgruppe”: 273 .
Personer bestrålet med 20 mSv: 92 .
Personer bestrålet op til 500 mSv: 398 .
Personer bestrålet med nær dødelig dosis 5000 mSv: Mere end 5000 per million fik leukemi.

Kilde: UNSCR og World Nuclear (Appendix langt nede på siden.)

En meget forsigtig report fra UNSCEAR giver kun vage oplysninger.

Endeligt (April 26, 2016) er det ansete tidsskrift Der Spiegel kommet til den konklusion, at det ”måske ikke er så farligt som vi troede”.

MEN
Lige meget hvordan det vendes og drejes kan disse kilder, sammen med meget andet, kun affærdiges ved at forudsætte et meget omfattende internationalt netværk af systematisk falskneri.

Når alt dette er sagt, vil jeg også nævne at meget andet er en virkelig fare.
World’s Most Toxic Material er ikke forbundet med radioaktivitet.

Imod

Sidste eksempel i ovenstående viser klart at for strålingspåvirkning over omkring 400 mSv er der forøget risiko for leukemi.

Allerede før krigen havde Herman Muller vist kromosom-forandringer (nedarvede ændringer) for bananfluer der havde været udsat for Røntgen-stråler.
Dette fik megen omtale og kom senere til at passe godt ind i den kolde krigs propaganda.

Både TheConversation og ScienceNordic behandler det evigt tilbagevendende spørgsmål om brug af mobiltelefon og kræft i hjernen.
Naturligvis uden at komme med endegyldige svar.
I forbindelse med 5G-netværk for mobiltelefon har man (2019) udsat rotter for høje docer og fundet skader. Men også forlænget livslængde !
Radiation Hormesis ?

Ved opslag på nettet under Linear No Threshold (LNT) får man først en beskrivelse af modellen og længere nede kan man se hvorledes næsten alle ‘offentlige organer’ fastholder denne model.

lnt-radiation
Næsten alle, der vurderer stråling og skader fra stråling benytter og accepterer den hævdvundne, men tilsyneladende urealistiske, LNT-hypotese.
Dette gælder også for velrekommanderede forskere.

På internettet kan man nemt finde hundrede – måske flere tusind – sider, der beskriver alvorlige farer i forbindelse med ioniserende stråling.
Næsten alle skriver om kræft, og forudsætter som en selvfølge at man
kan benytte LNT-hypotesen.

Frygten for stråling ligger dybt i ‘den danske folkesjæl’.
Uden at have lokket ind på det jeg havde skrevet, modtog jeg dette meget lange svar.

Neutrinoer ?

Fra et tysk studie berettes om skader nær kernekraftværker.
I et fortvivlet forsøg på at finde en forklaring på de klart modstridende men tilsyneladende “veldokumenterede” oplysninger spørger jeg om det er neutrinoer?
Fra naturens hånd udsættes vi for en stadig strøm af neutrinoer. Milliarder hvert sekund.
Men de farer lige igennem os uden at vi mærker noget og uden mærkbar skade.
De kan kun måles med megen besvær.
Neutrinoer dannes ved kerne-processerne både i solen og i stjernerne.
De farer uhindret gennem både stål og beton, men der vil naturligvis være (lidt) flere nær ved et kernekraftværk.
MEN
Dette forsøg på en forklaring står helt for egen regning og jeg vil fremhæve at skader ved at frasige sig atomkraft langt overgår denne tilsyneladende hypotetiske risiko.

Fra Chemeurope.com

En lang, grundig og tilsyneladende ærlig vurdering findes på Chemeurope.com
Den interesserede læser finde svar på meget tilsvarende på denne og relaterede sider.

Måske lidt pålideligt

Fra Vindenskab.dk fås en forhåbentligt ærlig vurdering. Kræft fra stråling - kun det hvide Den hvide del vist på ovenstående diagram angiver EKSTRA tilfælde af kræft blandt overlevende fra atombombeangrebene.
MEN
Når man følger debatten på medierne, både de elektroniske og de skrevne.
Ja så ser man at man er meget mere syg hvis man (måske) får kræft fra stråling end hvis dør (rigtigt) af kræft – – – –
Hvis det fx skyldes rygning.
Og at det er endnu meget mere alvorligt, end hvis man “sådan bare” hoster sig ihjel på grund af luftforureningen.

Lidt mere på en anden side om “manglende” Genetiske skader.
Og Wikipedias beskrivelse af Acute Radiation Syndrome.
For at øge forvirringen henviser jeg til en vurdering af Adaptiv Effekt.
Her beskrives hvorledes forudgående moderat bestråling forebygger skader ved senere store doser af ioniserende stråling.
Dette er vist ved cellekulturer og i dyreforsøg.
Men naturligvis ikke på mennesker.

Forsøg på en Vurdering

For at undgå misforståelser vil jeg allerede her indskyde at jeg, på trods af et ønske om at være upartisk, ikke kan undgå at fremføre min personlige vurdering.

Uden på nogen måde at kunne give bevis, skriver jeg alligevel at:
Mange – næsten alle – af de internetsider, der beskriver forfærdelige følger af stråling, ikke er selvstændigt arbejde.
Men snarere “opkog” fra andet.
Eller masseproduktion af anonyme artikler, der tilsyneladende stammer
fra Greenpeace, der udmærker sig ved dygtig propaganda.
Men just ikke ved troværdighed.

Måske kan det give ro i sjælen hvis man læser dette fra Ingeniøren, hvor en dansk helsefysiker giver forsigtige oplysninger. (Marts 2011)

På en anden internet-side har jeg forsøgt at give en beskrivelse af
hvorfor og hvorledes LNT-hypotesen opstod og blev accepteret.
Min konklusion er at udviklingen har overhalet teorien.

Selv frygten for nedarvede skader viser sig at være ubegrundet.
På grund af ‘naturlig’ (kemisk) påvirkning er hver af vore celler udsat for over hundrede genskader, der repareres.
Fejl-reparation vil normalt bevirke celledød, men kan bevirke nedarvede sygdomme.

Til tider føler man at LNT-hypotesen opretholdes, mest fordi den åbner mulighed for at beregne fremtidige skader på større befolkningsgrupper, der har været udsat for en lav individuel belastning.
På den måde er det muligt at komme frem til resultater, der til tider er absurde, men formentligt er valgt fordi de passer til det budskab man gerne vil have frem.
(Halen logrer med hunden.)

Rekorden nås formentligt med “beregnede oplysninger” vedrørende skader i forbindelse med ulykken ved Tjernobyl. (2015)
Her angives: En million dødsfald (allerede) og syv millioner fremtidige.
Samme sted berettes om 70.000 oprydningsarbejderne, der er blevet invalideret (disabled) på grund af strålesyge.
Dette sidste er i klar modstrid med erfaringer, mest fra atombombeangrebene i Japan, hvor det konstateredes at hvis man får strålesyge vil man enten dø eller komme sig efter nogen (lang) tid.
Hvis man dør af strålesyge vil det være på grund af organsvigt og ikke cancer.
For at afrunde billedet nævnes at WHO har nedjusteret skønnet for “fremtidige dødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “næsten nul”

Natural Radiation EUFlere steder har befolkningsgrupper levet for generationer i områder med relativt høj stråling. Hovedsageligt fra Radon.
Alligevel helt uden de frygtede skadevirkninger.
Mest udtalt er området omkring Ramsar i Iran.
Men også i Europa lever man i bedste velgående i områder hvor den naturlige baggrundsstråling er
ti gange mere end det der defineres som “farligt” i Japan.

Lidt mere om panikken og dens følger.

Da de mange beregnede radon-relaterede dødsfald udeblev, forklarer man nu (2010) at stråling fra radon kun er skadeligt for rygere og ex-rygere.

Naturligvis vil det være et stort prestigetab for forskere hvis de skal stå frem og indrømme at det de havde forudsat i deres tidligere arbejde desværre ikke er rigtigt.
Så hellere løbe videre og hyle med de ulve man er iblandt.

OG
Kampen mod alt der bare lugter af radioaktivitet eller atom har været ført så længe, så intenst og så dygtigt, at politikere og journalister ikke kan forestille sig noget andet.
Eller ikke tør sige noget andet.

Men: Måske er forklaringen på alle disse uventede erfaringer, at vores genom – helt naturligt – er udsat for en stadig strøm af (kemiske) angreb og at udviklingen har lært genomet at tage de nødvendige forholdsregler.

Falskneri

Ikke kun i krig og kærlighed.
Når der er tale om ideologi, eller måske også religion, ser det ud til at sandheden kan have trange kår.
Selv om det skulle være let at gennemskue, er der mange, der tror på
selv uhyrlige beretninger.
Nok mest hvis det antydes at myndighederne tilbageholder oplysninger.

Forurening af Oceanet ved Fukushima
Fukushima Greenpeace Hvis man går ind på en anden side og vurderer tallene vil det være let at se at dette billede, der skulle vise den omfattende forurening af oceanet, ikke beskriver virkeligheden.
Klik på billedet for at se forureningen fra oceanet fortsætte langt ind på land.

De grønne organisationer.
Forretningsmodelen for de grønne organisationer består i at de kan fremstå som dem, der beskytter os mod en fare.
For derefter bede om frivillige bidrag til at beskytte mod denne fare.

spogelsetHvis man ikke kan finde en faktuel fare at beskytte imod, kan strålig og cancer altid benyttes som det spøgelse, der beskyttes imod.

MEN

Normalt er det, der skrives, så dygtigt og så vagt formuleret at det er
svært at påpege faktuelle fejl.
Alligevel: I dette tilfælde er Greenpeace kommet til at fortale sig og er kommet til at vise at deres troværdighed er en myte.

AIDS i Tanzania
Denne systematiske kamp mod selvopfundne spøgelser føres ikke kun imod stråling:
Jeg var i Tanzania på et tidspunkt hvor “Gud og Hvermand” forstod at AIDS var udviklet af CIA, der havde genmanipuleret for at ødelægge Afrika.
Dette blev understøttet af evindelige “videnskabelige artikler” i medierne, hvor utallige “uafhængige eksperter” fra navngivne “universiteter” fremlagde “videnskabelige beviser”.
Senere, men med begrænset succes, prøvede nogle rabiate katolikker og muslimer at forklare at man fik AIDS ved at bruge kondom.

Konklusion

Hvis du, min ukendte læser, har faktuelle oplysninger, der bør tilføjes. Så beder jeg dig skrive til mig på thorkilsoee@gmail.com
Ellers beder jeg dig overveje ovenstående og drage din egen konklusion.
Hilsner og god tænkepause fra
Thorkil Søe

Efterskrift

Egentligt er det forkert at skrive at der er meget lille sammenhæng
mellem stråling og cancer.
Hvis man går ind på en anden side, kan det ses at moderat belastning med ioniserende stråling er gavnlig, næsten som en vaccination mod cancer.

Mekanismen er tilsyneladende ikke kendt, men det kan antages at ioniserende stråling virker som et ‘wake up call’ for immunitets-systemet, der kan nedkæmpe, også latent cancer.
Men lige meget hvad, så vides det at vore celler reparerer utallige ødelæggelser der kommer indefra.
Der Spiegel, der ikke er bange for at gå ind på emnet, skiver at radioaktivitet nok ikke var så farligt som vi troede.

Fra The Energy Collective citeres følgende:
Radiation and reason.
Fordi stråling altid har været en del af det naturlige miljø, har livet
udviklet sig mod angreb fra det.
Biologiske eksperimenter og hundredevis af kliniske erfaringer med livsreddende strålebehandling har bekræftet effektiviteten af denne beskyttelse, selv for ganske høje doser.
Med hensyn til ulykker har strålingsdoserne kun i få tilfælde været tilstrækkeligt høje til at bevirke, at denne naturlige beskyttelse ikke var tilstrækkelig til derved at forhindre tab af liv.
Det værste var 4 dødsfald ved den radiologiske ulykke i Goiania (1987) og 43 dødsfald ved atomulykken i Tjernobyl (1986).

Og
Da radioaktivitet (og den stråling den udsender) ikke fænger og spredes på samme måde, som ild eller smitsomme sygdomme, har nukleare og radiologiske ulykker en ret lav direkte indvirkning på livet i stærk kontrast til det, der generelt antages.

Hvis du er kommet så langt
Så skulle det være på tide at få myten om cancer og stråling manet tilbage
æ- – – – – – – — – – – – – – æsom ånden i flasken.

Hilsner, find en flaske og god fornøjelse
Thorkil Søe

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
__________________________________________________________________________
I forbindelse med omtale af forurenede områder ser man ofte en sammenblanding af kriterier for begreber som ”forurenede” eller ”ubeboelige”.
For en ordens skyld nævner jeg at langt over halvdelen af jordens befolkning lever i områder, hvor der er luftforurening.
Over to millioner dør årligt på grund af luftforurening fra kulkraft.
På verdensplan er generel luftforurening skyld i ni millioner dødsfald.

Som en konklusion af det følgende vil man se at områder kan være forurenede uden nødvendigvis at være ubeboelige.

Jeg har prøvet at opdele diskussionen i følgende:

 • Hvordan måles det?
  Noget findes her.
 • Hvad udsættes vi for?
  En grundig oversigt over naturlig radioaktivitet findes her.
 • Hvad kan man tale?
  Tilsyneladende er manglende viden erstattet af stor forvirring.
  Store befolkningsgrupper – også i Europa – lever udsat for
  10 mSv/år.
  Enkelte steder meget mere.
  Tilsyneladende uden skadevirkninger.

Den baggrundsstråling, vi alle udsættes for, er omkring 2 mS/år.

 • Der er overvældende materiale, der viser at moderat påvirkning af ioniserende stråling er gavnlig. Næsten som en vaccination mod kræft.
  Men lad det nu være.
 • Hvad vil man tillade?
  I et ræs mod bunden forsøger politikere at undgå kritik og fastsætter stadig lavere tilladelige grænser for hvad der betegnes som farligt og skal undgås.
  Således blev den tilladelige påvirkning af arbejdere på tyske kernekraftværker i 1988? nedsat fra 22 til 2 mSv/år
 • Natural Radiation EUDet helt ekstreme nås tilsyneladende i Japan, hvor panikken overtrumfede logikken.
  For at være på den sikre side, fastsatte man (helt arbitrært) en grænseværdi på
  en millisievert/år.
  Dette er kun en tiendedel af det mange europæere har været udsat for gennem hele deres liv.

Desværre må jeg konstatere at det var nødvendigt at få alle disse detaljer på plads inden man kan komme til det egentlige.

Hvad er der sket?
Når man ser bort fra klart falskneri og husker at diskussionen er om Ubeboelige Områder kan jeg kun oplyse følgende:

 • Jeg har ikke fundet noget om forholdene i Japan, efter atombombeangrebene.
  Det var før man ‘opfandt’ begrebet Ubeboelige Omrder.
 • For at færdiggøre billedet fra Japan nævner jeg at personer, der var udsat for 500 mSv, fik svage symptomer på akut strålesyge.
  Alligevel havde de ikke kortere livslængde end normalbefolkningen.
 • Udslip fra ulykken ved Three Mile Island var så ekstremt små at det er uden relevans; også i denne sammenhæng.
  Der blev udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som kompensation for unødvendige tvangs-evakueringer og brugt næsten lige så meget på ‘legal expences’.
 • Tilsvarende må det konstateres at oplysninger om ulykken ved Fukushima er så indfiltrede af modstridende oplysninger at det ikke er muligt at drage slutninger.

Således må vi starte med katastrofen ved Tjernobyl.
Der finder man oplysninger, der trods alt virker pålidelige.

 • Uden kildeangivelse findes et billede, der viser døde træer.
  OK Der var meget store udslip af radioaktivt materiale.
 • Naturligvis finder man, helt uden besvær, utallige rædselsberetninger.
 • Man ser at “tilbage-flyttere” (Babushkas) lever i områder med over 500 kBq/m^2
  Næsten alle er gamle og vil naturligvis dø af alderdom før de eventuelt får skader fra den måske ikke så farlige stråling.
 • Måske kan denne side bidrage med troværdige oplysninger om situationen kort efter katastrofen.
  Her ser man en frygtindgydende tabel med tal for forurening.
  OK
  Der var megen radioaktiv forurening forbundet med katastrofen.
  MEN
  Hvis man derefter ser hvorledes ”tilbage-flyttere” (Babushkas) lever gladelig i områder forurenet med over 500 kBq/m^2
  Ja så bliver tallene pludseligt knapt så frygtindgydende.

Allerede i 2006 finder man en vurdering fra BBC:
Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’
Det følgende er fra denne artikel.

 • “Lave doser af stråling udviser [meget] ringe kræftfremkaldende virkning,” siger professor Brooks, der har tilbragt 30 år på at studere sammenhængen mellem stråling og kræft.
  MEN
  “Hvis du taler med nogen, og du siger ordet stråling, får du straks en frygt reaktion.
  Denne frygt reaktion har foranlediget folk til at gøre ting, der er videnskabeligt ubegrundet.”
 • Gavnlige effekter:
  Andre undersøgelser er kommet til endnu mere overraskende konklusioner.
  Professor Ron Chesser, Texas Tech University, USA, har brugt 10 år på at studere dyr, der lever i det 30 kilometer udelukkelse zone omkring Tjernobyl.
  Han har fundet at virkningerne af et lavt niveau af stråling, langt fra at være kræftfremkaldende, så ser det ud til at sætte skub i de gener, der beskytter os mod kræft.
  (Radiation Hormesis ?)

  Almindeligvis kan oplysninger fra BBC betragtes som pålidelige.

Oktober 2015 kommer The Guardian (England) frem med noget tilsvarende: – – — – – – – – – –  – – – – – – – – – Dyr ved Tjernobyo

 • I årevis har både dyr og planter trivedes i den forbudte zone, der er lukket for mennesker.
  Måske er det ikke så forfærdeligt forfærdeligt farligt.
 • Specielt kommentarerne
  til denne artikel giver et godt indblik i den almindelige modvilje mod at acceptere oplysninger, der går imod det jeg, meget ubehøvlet, kalder “den almindelige barnetro”.

Naturligvis har Greenpeace været ude med aktivister – Iført hvid beskyttelsesdragt og åndedrætsværn.
For at fortælle “tilbage-flyttere” at deres liv er i fare.
Men denne hvide beskyttelsesdragt er helt uden virkning, hvis formålet er at beskytte mod ioniserende stråling.
Efter katastrofen var der megen luftbåret radioaktivitet.
Men i dag er dette fine åndedragtsværn nærmest latterligt.

Altså

Hvis du, min ukendte læser, er kommet så langt, vil jeg foreslå at du prøver at drage konsekvenserne.

MEN

Hvis du stadigvæk er i tvivl og ønsker mere, henviser jeg til noget andet jeg har samlet sammen:
Greenpeaces troværdighed er en myte.
Tjernobyl.
Fukushima.
Forurening af Oceanet.
I modsætning til de fleste Dommedagsprofeter har jeg i stor stil givet referencer til mine kilder.

Hvis du har FAKTUELLE oplysninger, der mangler, så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Bhopal

Når man taler om katastrofe og forurening, bør man sammenligne med katastrofen ved Bhopal. (1984)
Den alvorligste industrielle ulykke var The Bhopal disaster.
Her var der mindst 3800 døde, 100.000vis syge og forgiftede samt en meget omfattende forurening.
I virkeligheden ti gange så alvorligt sammenlignet med Tjernobyl og Fukushima TILSAMMEN.
Men det gik mest ud over fattige indere der, som så mange andre, ‘sådan bare’ var flyttet ind på et forbudt område.
Det var ikke en ulykke med radioaktivitet.
Nu er det næsten glemt.

Militære Områder

Ofte ser man hvorledes der ved militære anlæg har været en dårlig sikkerhedskultur, og efterlader forurening, der ikke ville være acceptabel ved civile anlæg.
Ikke bare i det gamle Sovjet.
Desværre er der flere eksempler, der benyttes til at dæmonisere også civil brug af atomkraft.
Fx et kollaps af en tunnel ved et nedlagt militært koldkrigs-anlæg ved Hanford i USA.
Hvis man læser ovenstående link og sammenligner det venstre billede med det andet, der stammer fra et civilt anlæg i Sverige.
Ja så løber det koldt ned af ryggen – i hvert fald på mig.

Svensk affald

Hanfordtunnelcollapse-May2017-460(DOE)
Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

På Ingeniørens netavis, der normalt er domineret af modstandere af alt med Atom læser man at
De mange evakueringer var unødvendige og derigennem skadelige.

englandEnglish
translation

______________________________________________________________________
Undersøgelser har vist at stoffet, som har CAS nummer 7647-14-5, fremkalder kræft i rotter og grise. 160g dræber et menneske og der er eksempler på dødsfald efter at have indtaget en lille dose på kun ca 50g.
Værst af alt findes dette stof i mange madvarer, i naturen og det kan ofte spores i grundvandet!
Politikerne ignorerer som sædvanligt problemet og man overvejer endda at bruge stoffet som kølemiddel i de nye Gen-IV reaktorer!

Symptomerne er frygtelige:
Alvorlig toksicitet: Rastløshed, kramper, mental tilstand:
depression, koma, hypotension, og respirationsstop.
Akut colitis gastritis er blevet rapporteret.
Hypernatriæmi og hyperchloræmi kan udvikle sig, med
associeret væskeophobning, og potentialet for
pulmonal og cerebral ødem kan forekomme.
Hyperosmolaritet af cerebrale væsker kan føre til
cellulære crenation og irreversible neurologiske skader.

Forsøg på grise viser en frygtelig død:
Hos svin, kan tidlige tegn på toksicitet øges tørst, kløe og forstoppelse. Berørte svin kan blive blinde, døve, og uvidende om deres omgivelser.
De vil ikke spise, drikke, eller reagere på ydre stimuli.
De kan vandre formålsløst, støde ind i genstande, cirkele omkring et enkelt lem. Efter 1-5 dage, intermitterende anfald forekommer med grisen siddende på sine bug, rykkende hovedet bagud og opad, og endelig falder på sin side i klonisk-toniske anfald og opisthotonos. Terminalt, kan grisene ligge på deres sider, padle i koma og dør inden for et par til 48 timer.
CAS 7647-14-5 er også skadeligt for vandmiljøet og er kendt for at dræbe fisk og insekter.

Desværre har jeg ingen links fra Youtube eller andre tvivlsomme kilder. Men det amerikanske National Institute of Health beskriver giftigheden af kemikaliet her:

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+hsdb:@rn+7647-14-5

Spørgsmålet er om man burde regulere den slags farlige kemikalier ligesom vi gør med radioaktiv stråling?
Her hentyder jeg til linear no-threshold (LNT) modellen.
Som du sikkert ved går LNT modellen ud på at vi ved noget om hvor meget der skal til for at dræbe et menneske, men vi ved ikke hvor farlige små doser er og det ville være uetisk at lave forsøg med mennesker for opnå denne viden.
Derfor antager vi at alle doser er proportionalt skadelige og trækker en lige linie fra 0 op til den dødelige dosis for at estimere hvor mange mennesker som dør ved mindre mængder.

For CAS 7647-14-5 ved vi at der normalt skal 160g til at dræbe et menneske, MEN vi kender tilfælde hvor kun ca 50g kan dræbe.
Så af forsigtighedsmæssige årsager antager vi her at 50g dræber een person.
Ved at anvende LNT modellen kommer vi frem til følgende interessante statistik:

1) Hvis en person spiser 25g er der 50% chance for at dø.
2) Hvis en person spiser 1g er der 2% chance for at dø.
3) Hvis 1000 personer spiser 50g tilsammen, dvs. 0.050g per person, vil een person dø.
4) Hvis 1000 personer spiser 50kg over 10 år forventer vi at 1000 personer dør.
5) Hvis 1000 personer spiser 50kg i løbet af 1 time forventer vi at 1000 personer dør.

Hvis du vil vide mere om LNT modellen kan du læse det her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_no-threshold_model
og
http://www.yourhealthbase.com/radiation_and_cancer_risk.htm

Spørgsmålet er hvad vi skal gøre ved dette problem?
F.eks. ved jeg at der findes flere tons af dette stof i Københavns havn!!
Hvis vi bruger LNT modellen kan vi se at eet ton dræber 20.000 mennesker og at selv et par milligram er skadelige (ingen dose er sikker!)
Synes du vi skal bruge at par milliarder på at rydde op i Københavns havn?

PS.
Humor kan forekomme i dette indslag som dog kun indeholder facts.
Mere alvorligt se: http://wp.me/p1RKWc-1jG

saltClick på det lille billede.

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
_____________________________________________________________________
When the discussions turn in the direction of radiation and the effects on the health of people, several obstacles are seen:
First, of course, lack of reliable information on the effect of low-level radiation.
But another major problem is the many unfamiliar units used and the confusion caused by ignorance and sometimes wishes to deny facts.
Even the aspirations from some organizations, to turn everything related to radioactivity into a major hazard.

Near the end of this post you will find an evaluation of the ridiculous claims and unrealistic ‘safe limits’ in relation to the Fukushima disaster.

Units

Bq Becquerel
1 Bq is one radioactive decay per second and is a very small unit.
One adult human contains about 4,500 Bq from natural sources.
More can be found form World Nuclear
Sv Sievert
The Sievert is a measure of the health effect of ionizing radiation on the human body.
Also here World Nuclear gives a good overview of the situation.
A very illustrative, and apparently reliable, Radiation Dose Chart is provided by Wikimedia.
Other Units
Several other units are still used in different literature:
1 Sv = 1 J/kg = 1Gy = 100 rad = 100 rem = 100 Roentgen
Becquerel to Sievert
There is no clear-cut relation between Becquerel and Sievert.
The only guide found is in a paper from Luckey fig. 10.
Here you will deduct: 1mSv = 1.7 kBq/litter.
Without having checked and fearing being wrong, I quote:
1000 Bq/m^3 = 4.45 mJ*hour/m^3 = 6.3 mSv

Radon

Now and then radon comes up in the media and people living in “radon houses” may be scared and will often have difficulties selling their house.
At Wikipedia you can find a very comprehensive paper on radon.
From this paper and other sources the following is a short summary.

Origin

Radon originates from decay of uranium, mainly found in the granite in the earth’s crust.
The only isotope of interest is 222Rn having a half live about four days.
It is a heavy noble gas and will only harm if it decays within the lungs.
The concentration is measured in Bq/m^3

Concentrations can vary greatly from place to place.
In the open air, it ranges from 1 to 100 Bq/m^3, even less (0.1 Bq/m^3) above the ocean.
In caves, aerated mines, or in poorly ventilated dwellings, its concentration can climb to 2,000 Bq/m^3.
Typical domestic exposures are about 100 Bq/m^3 indoors and 10-20 Bq/m^3 outdoors.

Exposure to radon

The magic cure
Just as much as radon and radiation is feared, it has been seen as a magic cure for all types of illnesses.
For a period around 1915 radioactive water was the fashion, until some rich and enthusiastic people overdosed and died a horrible death.
Radon baths Radon Treatmeng It should be noted that now, as well as long before radon and radioactivity was known, health seekers are frequenting locations, where they receive “radon-treatment” for all types of illnesses.
On the internet you may find several advertisements for spas and clinics, as for instance: here, here andRadioactive Water here.
Radon in ”Health Water”
Even radon mineral water is regulated:
The minimum strength should be 74 Bq/L, but the following is found:
Merano: 2000 Bq/L and
Lurisia (Italy): 4000 Bq/L
The human body contains some 65 Bq/kg
Extremes
High levels of radon are found at several locations.
Best known is what originally was named “The Rasmar Paradox”:
A relatively small population at Rasmar in Pakistan are exposed to very high levels of radiation from radon.
This unique case is over 80 times higher than the world average background radiation.
However there has not been reports of ill health.
Several other locations have similar, but smaller exposure:
bla • Guarapari (Brazil)
bla • Cumuruxatiba (Brazil)
bla • Kerala (India)
bla • Karunagappall (India)
bla • Arkaroola (South Australia)
bla • Yangjiang (China)
bla • Black Beach (Brazil – Record but uninhabited)
Record high
Probably, the highest recorded level of exposure is the Watras Incident,
as described a little below.
Miners
The health effects of high exposure to radon in mines, where exposures reaching 1,000,000 Bq/m^3 can be found.
It was first recognized in 1530 by Paracelsus in his description of a wasting disease of miners.
It must be hoped, that this is “a thing of the past.”

Radiation Hormesis

A controversial epidemiological study, unexpectedly showing decreased cancer risk vs. radon domestic exposure at least up to 200 Bq/m^3.
These findings, first published by T. D. Luckey

Radon and Cancer

It is difficult to understand why it has been outright rejected by WHO and others.
It is even more difficult to understand why these observations have not been followed up.
I have tried to summarize some of the existing knowledge here.
Even more surprising are the findings that even very high doses of ionizing radiation have not caused harm to future generations.

Cigarette Unit

The many different units and the often conflicting “evidences” will lead to the following:
Cigaret Unit From the internet, I quote the following:
I still remember:
Long time ago an expert in radiation got the question:
“Why don’t you compare your results to something people can understand, as for instance Cigarette Unit?”
His answer was clear:
“I have tried. It is hopeless. People just accuse me of lying.”

From private correspondence with a Danish expert, I remember the similar.
(Unfortunately I have no records or references.)

Radon and smoking

It has long been known that the much trumpeted damage from radon has not been seen in the affected populations.
Around 2010 we see how the magician pulls a new rabbit out of the hat.
Now it is explained that only smokers need to be afraid of radiation from radon.
To my knowledge, the biological mechanism behind this penurious exception can not be explained.

Watras Incident

The only – hopefully reliable, but also rather confusing – information is found from The Guardian and Wikipedia.
The following is an extract:

 • Radon levels in particular dwellings can occasionally be orders of magnitude higher than typical.
  It was dramatized by the so-called Watras Incident, in which an employee at a U.S. nuclear plant triggered radiation monitors while leaving work over several days.
  Despite the fact that the plant had yet to be fuelled, and despite the employee being decontaminated and sent home “clean” each evening.
  This implied a source of contamination outside the plant, which turned out to be radon levels of 100,000 Bq/m^3  in the worker’s basement.

  [1000 times the limit in Denmark].
  The lung cancer risk associated with living in that house was compared to the extrapolated risk from smoking 135 packs of cigarettes daily.

It is difficult to accept these findings and even more difficult, when it is noted that the alarm was raised, not because he or any of his family had suffered from bad health.
A similar, but not so dramatic event occurred at a Swedish nuclear plant, which was closed for several days until it was realized, that one of the employees had taken his radiation monitor with him home.

What can not be avoided?

Where ever you are and whatever you do, all us – as well as our forefathers – have been exposed to some radiation.
This, together with ‘manmade exposure’, has been summarized here.

What is Allowed?

If the units and dozes are conflicting, it is probably nothing compared to existing regulations.
It has, of course, been necessary to neglect “information” from the many so-called green organizations specializing in scaremongering.
Further, different political statements and regulations may be highly influenced by the fear of being accused of not protecting the public.
It is easy to find a lot of obviously conflicting “facts” and regulations.
Much too much to go into details here.

A very comprehensive guide to definitions and regulations related to disposal of radioactive waste is given by The International Atomic Energy Agency.
These guidelines are apparently applied very differently in different countries and different situations, resulting in the following, which is an extract from World Nuclear.

 • Recycling materials from decommissioned nuclear facilities is constrained by the level of radioactivity in them.
  This is also true for materials from elsewhere, such as gas plants, but the levels specified can be very different.
  For example, scrap steel from gas plants may be recycled if it has less than 500,000 Bq/kg (the exemption level).
  This level however, is one thousand times higher than the clearance level for recycled material (both steel and concrete) from the nuclear industry, where anything above 500 Bq/kg may not be cleared from regulatory control for recycling.
  – – Norway and Holland are the only countries with consistent standards.

Even considering the public hysteria and the almost poisonous level of political lobbying, it is difficult to understand this.

Public interest

Often you will find statements from green organizations indicating that all levels of radiation is dangerous.
With the availability of cheap and very accurate Geiger Counters it has been the faction to find dangerous spots:
Of course help from the public should be appreciated, as for instance when a long time forgotten radioactive source was found in Tokyo.
However, at the same time it is necessary to relate real or conceived dangers to what we all of us are exposed to through all our lives.

Fukushima

The release of radioactive material has been estimated to be between 500 PBq and 1000 PBq
The Pacific Ocean covers 165 million km^2 and contains 66 million km^3 of water.
Assuming all of these 1000 PBq (10^18 Bq) to be equally distributed over 1 % of the ocean to a depth of 50 m, and without considering the ‘sinking down’ of heavy material, you will get 12 Bq/kg.
If you thereafter consider that some 90 % of the radioactive release was Iodine131 (see page 116 in UNSCEAR 2013 Report,) only some 2 Bq/kg will be active at the time of the horror-stories.

Further, it may be worth mentioning that the US National Academy of Science has referred to measurements showing 7 Bq/m^3 Fukushima-derived fallout of 137Cs near the Canadian continental shelf.
All this may have been rather difficult to measure, considering that the natural level of radiation in the ocean is 11,000 Bq/m^3

In order to relate to something familiar, it can be mentioned that all of us carry with us about 65 Bq/kg (65,000 Bq/m^3) as part of our human body.
Or that a radon level of 100,000 Bq/m^3 was found in the basement of an occupied house.
Just 1000 times what is allowed in Denmark.
(Watras Incident, as discussed above.)
Correct me if I am wrong.
Fukushima Greenpeace
Considering this, it is difficult to understand how well established “green organizations” show maps and indicate the “extreme danger” related to the radioactive pollution the whole way to the American west coast.
Even far inland.
1 RAD = 10 mSv
However, this unit is (deliberately?) confusing and will not have any meaning without stating the time. E.g. RAD/hour.

Without being able to check, I think this link from The Register is more reliable.

If you have trust in World Nuclear, the following may be interesting:

 • A silt fence has long been in place to prevent contamination reaching the open sea and the diluting effects of ocean currents mean that radioactivity cannot be detected in seawater beyond the plant harbour.

If you are a fan of YouTube and have seen “The Ocean of Death”, you may still wonder how the many fish can be so sensitive that the increase in radiation from 11,000 to 11,007 Bq/m^3 has caused the disaster shown on the film.
Contrary to radiation; fish are rather sensitive to change in the concentration of salt in the water.
So, if not directly falsified, the dead fish may be found outside a plant for desalinating seawater.
Besides this it is worth looking at the last table in a paper from UNSCEAR. Here it is seen that the radiologic tolerance  for fish is some ten times that for mammals and birds.
On the other hand you may be relieved to see how the animals are thriving in the highly radioactive and forbidden zone at Chernobyl.

Back to Fukushima.
As far as I am aware of, Tepco’s limits for groundwater contamination is that groundwater should contain less than 5 Bq/L of beta ray-emitting radioactive material and 1 Bq/L of caesium-134 and caesium-137.
Again, this should be seen in relation to the natural load of the human body: 65 Bq/L and of the ocean: 11 Bq/L
Natural Radiation EU
To be on the safe side, the standard for public radiation exposure was (arbitrary) set
to one millisievert/year.
This is only one tenth of what some Europeans have been exposed to throughout their lives.

My conclusion is clear.
Something is rotten – somewhere –
But where ?

Radon DK

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
_____________________________________________________________________
Det overraskede mig og det vil nok komme bag på mange, at der ikke er konstateret nogen form for genetisk betingede skader på efterkommere
af personer, der har været udsat for endog meget kraftig ioniserende (radioaktiv) stråling.
Dette gælder så vel for overlevende efter atombombeangrebene i Japan, for kræftsyge, der har været udsat for stråleterapi og naturligvis også for indbyggere i området nær Tjernobyl.

Baggrund for det følgende

Skaderne fra atombombeangrebene var forfærdelige, men alligevel mindre end skaderne fra fx ildstormen i Tokyo.
Senere blev disse skader fremhævet i ønsket om at forhindre fremtidig brug af atomvåben, men tilsyneladende også brugt af det gamle Sovjet
i et politisk ønske om at miskreditere USA og dets allierede.

Således blev det efterhånden ”et ubestrideligt faktum” at påvirkning
med stråling medfører mange og alvorlige genetiske skader på senere generationer.
Fx var sygeplejersker, der arbejdede med røntgenundersøgelser i en sådan aldersgruppe at de ikke kunne få flere børn.

Efterhånden som tiden er gået, og nyt materiale er kommet frem, kan der rejses alvorlig tvivl om dette gamle dogme.
Men tilsyneladende må det også konstateres, at befolkningen – i hvert
fald i Danmark – stadigvæk bliver ført bag lyset.
Nu mest fordi forskellige selvbestaltede eksperter og godtroende fredsaktivister, helt ukritisk, har overtaget de gamle påstande fra den tidligere sovjetiske propaganda.

Det følgende er resultatet af et forsøg på at samle og vurdere en del af
det meget materiale, der efterhånden er kommet frem.

Forsøg på en kritisk vurdering

Fra Wikipedia og fra meget andet, kan det ses at der ikke er et forøget antal af medfødte skader som følge af at forældrene har været udsat for endog kraftig påvirkning af ioniserende stråling.
Følgende er uddrag fra ovenstående link:

 • Der forventes ingen stigning i forekomsten af medfødt eller udviklingsmæssige abnormaliteter, herunder kognitiv svækkelse, der kan henføres til bestråling i livmoderen. [47]
  Da ingen stråling har fremkaldt nedarvede effekter / arvelige virkninger, eller teratogene Effekter, nogensinde er blevet påvist ved undersøgelser of børns sundhed.
  Også blandt børn født af kræft-overlevende, der fik strålebehandling, og børn af Hibakusha.
  Intetsteds er der fundet en endelig stigning i arvelig sygdom eller medfødte abnormiteter. [48]
  Ingen stigning i disse effekter forventes derfor i eller omkring Fukushima.
 • For de overlevende fra atom-bombningen af ​​Hiroshima og Nagasaki , der er kendt som Hibakusha oplyses tilsvarende:
  Ingen statistisk påviselig forøgelse af fosterskader / medfødte misdannelser blev fundet blandt deres senere undfangede børn, eller fundet i de senere undersøgte børn af kræft-overlevende, der tidligere havde modtaget strålebehandling [14] [15] [16] [17]
  De overlevende kvinder fra Hiroshima og Nagasaki, der var i stand til at blive gravide, selv om de udsattes for store mængder af stråling.
  Også disse kvinders børn var uden højere forekomst af abnormiteter / fødselsdefekter end i den japanske befolkning som helhed.

En lidt anden information fås fra World Nuclear.

 • Teratogene effekter på fostre var alvorlige blandt dem der var kraftigt eksponeret, hvilket resulterer i misdannelser og dødfødsler over de næste 9 måneder.
  Herudover er der ikke blevet opdaget nogen genetiske skader i efterfødte børn, på trods af omhyggelig og fortsat efterforskning af en fælles japansk-amerikanske Foundation.

Der findes naturligvis mange vurderinger af antallet af medfødte skader.
Naturligvis afhængigt af hvordan det defineres.
Følgende er en rettesnor.

Det vil således være nemt at ”finde” børn, født fx efter ulykken ved Tjernobyl, for at fremvise billeder af til tider alvorlige misdannelser og derigennem appellere til den menneskelige medlidenhed eller sensationstrang.
Eventuelt indsamle gaver til en af de mange “grønne organisationer”.

En del, tilsyneladende troværdige, oplysninger findes i Annex C: Overview of radiation epidemiology, der er en del af en længere artikel fra WHO:
Her kan man finde en oversigt over skader fra radioaktiv bestråling uden at finde omtale af medfødte misdannelser.

Fra Wikipedia citeres følgende:

 • Strålesyge slog 60.000 Hiroshima-borgere ihjel inden udgangen af året.
  Men i modsætning til almindelig opfattelse har ingen af de børn, som blev født af overlevende efter angrebet, tegn på misdannelser [24]

På grundlag af ovenstående og meget andet tør jeg hævde at al tale om medfødte misdannelser og kronisk radiation sygdom er konstruerede rygter.

Derudover kan det nævnes at:

 • Efter atombombeangrebene i Japan kom det som en overraskelse for den videnskabelige verden at der ikke blev konstateret arveligt betingede skader.
 • Fra Sundhedsstyrelsen citeres følgende:
  Dyreforsøg viser, at bestråling af kønsorganer udover at kunne medføre kræft i kønsorganerne også kan forårsage genetiske skader i næste generation.
  Dette er aldrig blevet eftervist for mennesker, men det antages, at strålingsudsættelse af kønsorganerne indebærer en meget lille risiko for arvelige genetiske skader.
 • World Nuclear oplyser at der er fundet genetiske mutationer i fluer, planter og forsøgsdyr, der har været udsat for ioniserende stråling.
 • Samme sted oplyses:
  Omkring 75.000 børn født af forældre, der overlevede høje strålingsdoser ved Hiroshima og Nagasaki i 1945 har været genstand for intensive undersøgelser.
  Disse undersøgelser bekræfter, at ingen stigning i genetiske abnormiteter i humane befolkningsgrupper kan forventes som følge af selv ganske høje doser af stråling.
  Ligeledes er ingen genetiske virkninger fundet som følge af Tjernobyl-ulykken.
 • Bortset fra konspirationsteorier og lignende er der er ikke fundet noget, der betvivler ovenstående.
 • Det gamle Sovjet, og for den sags skyld også andre, har tit været dygtige til at sprede falske oplysninger, der kunne understøtte deres ideologiske teorier. Se fx Active Measures fra Wikipedia.

Jeg ville måske have affærdiget dette sidste link, hvis det ikke var fordi
jeg var i Tanzania på det tidspunkt hvor ”alle vidste” at AIDS var udviklet
af CIA,
der havde genmanipuleret for at ødelægge Afrika.
Dette blev understøttet af daglige artikler i medierne, hvor utallige ”uafhængige eksperter” fremlagde ”videnskabelige beviser”.

Senere, men med begrænset succes, prøvede nogle rabiate katolikker
og muslimer at forklare at man fik AIDS hvis man bruge kondom.

Lidt mere

Tidligere har jeg prøvet at finde hoved og hale i vurdering af modstridende oplysninger vedrørende relaterede emner og har blandt andet skrevet følgende:
Atomkraft – Hvad er forkert?:
http://wp.me/p1RKWc-8 Her findes bl.a. lidt om hvorledes medierne, og specielt Danmarks Radio, ukritisk videregav klart forfalskede oplysninger om ulykken ved Tjernobyl. Desværre uden at dementere.
Radiation Hormesis:
http://wp.me/s1RKWc-386  Et, om muligt endnu mere tabubelagt emne:
Tilsyneladende gavnlig indflydelse af moderat radioaktiv bestråling.
Her findes referencer til andet materiale, der kan siges at være relevant i denne sammenhæng.
Radon and More
http://wp.me/p1RKWc-ec Her har jeg forsøgt at kaste lidt lys til de mange håbløst modstridende oplysninger om Radon.
Desuden findes en vurdering af de oplagt forfalskede ‘oplysninger’ om radioaktiv forurening af Stillehavet efter katastrofen ved Fukushima.

Selv Der Speigel har fået øjnene op.
Lidt mere på en anden post.

For en ordens skyld fremhæves at jeg vil være taknemmelig for at modtage kommentarer om faktuelle fejl – også stavefejl – der naturligvis vil blive rettet.
Forslag til ændringer modtages også med glæde.

Thorkil Søe
Jeg er civilingeniør, pensioneret
Bor Brogårdsvej 60-307, 2820 Gentofte
Telefon: 5117 1936
E-mail: thorkilsoee@gmail.com