Archives for posts with tag: KK

@ Bentvels
From work at different universities, I have learned that future upgrades depend on:
“Write something about something or bee lost at the next line of promotions.”
Of course it is unwise to pee against the wind and often “university research” show the result.

Although I am afraid of being rejected beforehand, I dare to make reference to World Nuclear.
http://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-and-health/nuclear-radiation-and-health-effects.aspx
From this I quote:
Some 75,000 children, born to parents who survived high radiation doses at Hiroshima and Nagasaki in 1945, have been the subject of intensive examination.
This study confirms that no increase in genetic abnormalities in human populations is likely as a result of even quite high doses of radiation.
Similarly, no genetic effects are evident as a result of the Chernobyl accident.

For me the subject had enormous interest and it ended up with a WordPress site: http://wp.me/p1RKWc-ea
If you go in, you will see that I have plenty of references.
Similarly, I was shocked, when I realized, that there is very little correlation between radiation and cancer.
Also this resulted in a WordPress site: http://wp.me/p1RKWc-1iq
The anti-nuclear fear may have culminated in the widespread belief that Plutonium is the most dangerous substance known to mankind.
Also this has no hold in realities. See http://wp.me/s1RKWc-46

Brugt 2017 08 21

@PHK

Active Measures

https://en.wikipedia.org/wiki/Active_measures

Baggrund for alt dette meget om Atomkraft

Allerede som student var jeg meget interesseret i fysik og derigennem også – måske specielt – for atomfysik og anvendelser.
Det gav mig den nødvendige baggrund for at trænge en lille smule ind bag det meget der skrives – og sludres – om atomkraft.
Desværre har jeg måttet konstatere at fejlagtige “oplysninger” har optaget hovedparten af det, der findes i medierne – både de elektroniske og de fysiske.
__________________________________________________________

Efter at have forladt Afrika og fået tid begyndte jeg at overveje og skrive.
Først lidt og senere mere og mere.
Resultatet af mine anstrengelser fremgår af nedenstående.

Det blev alt for meget.
Brug søgefunktionen (Ctrl + f) og indtast det du søger.
Klik på det der er med gult og se om du får svar.
Senere kan du klikke på billeder for at få fuld størrelse.

For en ordens skyld fremhæver jeg at jeg er åben for indvendinger og naturligvis vil prøve at rette fejl – også stavefejl.
Skriv til thorkilsoee@gmail.com

Hilsner og god læselyst
Thorkil Søe
_____________________________________________________________

http://wp.me/p1RKWc-8 Atomkraft hvad er forkert?
Her prøver jeg at afvaske noget af det mudder der er kastet mod denne energiform, der burde være hovedhjørnestenen i et forsøg på af få stabil og billig energi uden at forurene.
Siden er lidt for lang.
Men der er mange misforståelser der skal imødegås. Baggrundsstråling
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-cM Sikkerhedskrav 1000 gange
Men hvis du ønsker en grundig vurdering af udfordringer og muligheder så henviser jeg til en Norsk E-bog Stråling og Helse. Over 300 sider.
Du kan søge på innhold (ctr + f) gå til indekset, der er et par sider nede og klikke på det der interesserer.
Halveringstiden Banana Mordforsøg Kaliningrad
http://wp.me/p1RKWc-p2 Greenpeace og Atomkraft.
Det må desværre konstateres at Greenpeace har misbrugt deres gode navn til at føre befolkningen bag lyset.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-mu

http://wp.me/p1RKWc-1Yc 7 argumenter og 5 myter.
Foreningen REO har 2017 udgivet en lille folder, der giver gode oplysninger.
Og tilsvarende fra Norge: https://titan.uio.no/node/2803
Mere: https://titan.uio.no/node/2531

http://wp.me/p1RKWc-11J Affaldsproblemet er ikke et problem!
Gennem årene er vi blevet tudet ørene fulde af påstanden om at affaldsproblemet aldrig kan løses. Sellafield
For at sige det mildt: Realiteterne er noget helt andet.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-LC
Kort og argumenterende: https://wp.me/s1RKWc-3y
Do. Engelsk: https://wp.me/s1RKWc-4z
Waste – vaste
– Reaktorer – våd storage – Tritium overforsigtighed – Risø

http://wp.me/s1RKWc-1f Affald Generelt
Når der tales om affald og forurening, kommer fokus hurtigt til omtale af A-kraft. Men der er meget andet.

http://wp.me/p1RKWc-hB Thorium
Det kan næppe diskuteres at kernekraft baseret på thorium er fremtiden.
Men det må ikke stå i vejen for “traditionel kernekraft”.
Klodens klima tåler næppe at vi tøver for længe.
Også lidt om “hurtige reaktorer”, hvor det er neutronerne, der er hurtige.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-DC

http://wp.me/p1RKWc-15d Three Mile Island
Der blev betalt erstatninger for tabt arbejdsfortjeneste på grund af unødvendige, men påtvungne evakueringer.
Naturligvis var der en reaktorindeslutning.
Således var der ingen personskade.
Men oprydningen var dyr.
De politiske og psykologiske følgevirkninger blev katastrofale.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1TM
Forsikring mod katastrofer
http://wp.me/p1RKWc-KH Tjernobyl
Reaktoren ved Tjernobyl var en uansvarlig design.
Den blev håndteret uansvarligt.
Mediernes dækning var også uansvarlig.
“Panik-evakueringer” længe efter Tjernobyl https://wp.me/s1RKWc-2o
Og generelt om evakueringerne https://wp.me/s1RKWc-89
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc
Hvorfor denne farlige reaktortype? http://wp.me/p1RKWc-Dg
Xenon forgiftning – Babushkas –
https://wp.me/p1RKWc-Ty Stråling og Cancer
Ved nøjere eftersyn viser det sig at der er meget lille sammenfald.
Således blev skønnede “sendødsfald” / “strålingsdødsfald” ved Tjernobyl nedsat fra 4000 til “næsten nul” (Kilde: WHO)
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1iq
en million døde allerede og syv millioner fremtidige-
http://wp.me/s1RKWc-1b Barsebäck
Paniklukningen bevirkede mere forurening,

http://wp.me/p1RKWc-KJ Fukushima
Ikke bare i Japan gik man i panik og glemte alt om realiteterne.
Velfungerende reaktorer blev lukket. The Registrar lækkende tanke
Både omkostninger og forurening fik en tand til.Bq/L for os alle sammen
Hysteriet om forurening af oceanet er tilsyneladende uden grænser.
Og oprydningen blev dyr. http://wp.me/s1RKWc-1p
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-yI Mor er der radioaktivitet i maden
Lancet forurening fra forskellige kraftkilder
http://wp.me/s1RKWc-89 Radiation: Doser og Evakueringer
(På engelsk)
Strengt taget kan det siges at “rædsels-profeterne” og deres propaganda medførte flere tusind dødsfald på grund af overflødige evakueringer.
I Norge kan man sige tingene lige ud. https://wp.me/s1RKW
“Panik-evakueringer” længe efter Tjernobyl https://wp.me/s1RKWc-2o

http://wp.me/s1RKWc-1h Vi er bange. (På engelsk)

https://wp.me/s1RKWc-4v Frygt.
Ikke bare i forbindelse med stråling.
Vi ser eksempler på hvorledes frygt kan lede til alvorlige skader.
Russisk “panik” længe efter Tjernobyl https://wp.me/s1RKWc-2o
Radiofobi og omkostninger https://wp.me/s1RKWc-3t (Norge)

http://wp.me/p1RKWc-6e Radiation Hormesis. (På engelsk)
Et forsøg på at vurdere de mange oplysninger, der viser at moderat bestråling med ioniserende stråling er gavnlig – næsten som en vaccination mod kræft.Sins of the past – Tobacco Aspestos Fly
Det viser sig endda at moderat bestråling reducerer skader ved senere kraftig bestråling. (Adaptiv Effekt)

http://wp.me/p1RKWc-7S Ingen genetiske skader fra radioaktivitet!
Et andet, også tabubelagt emne.
Her gør jeg op med de mange fejlagtige “oplysninger”, hvor der berettes om alvorlige genetisk betingede skader på børn født af forældre der har været udsat for endog meget store doser af ioniserende stråling.
Dette gælder også for overlevende efter atombombeangrebene.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-ea
misdannelser AIDS og CIA
http://wp.me/p1RKWc-2E2 Skader i Genomet (På engelsk)
Måske er lidt af forklaringen på ovenstående uventede erfaringer:
Vores genom er – helt naturligt – er udsat for en stadig strøm af (kemiske) angreb og at udviklingen har lært genomet at tage de nødvendige forholdsregler.

http://wp.me/p1RKWc-1ma Dirty Bomb
En tysk journalist kommer hjem efter et ophold hos Islamisk Stat og beretter, at man er ved at udvikle en radioaktiv tsunami.
Selv om det mest lyder som en Aprilsnar, må man konstatere at både
Den Korte Avis, Lars Lykke Rasmussen og President Obama tilsyneladende er hoppet på limpinden. – Midlertidigt.
Realiteterne er imidlertid, at denne håbefulde terrorist vil blive det første og nok også det eneste offer.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1uK

http://wp.me/p1RKWc-11L Risikovurdering og Return Period.
Det er svært at vurdere resultatet af alvorlige og meget sjældne hændelser.
Riko for dæmningsbrud forbigås normalt.
Men når det drejer sig om kernekraft ser man absurde konklusioner.
Når det drejer sig om Global Opvarmning tales der meget om at spare. Men det kniber med viljen. http://wp.me/s1RKWc-91 Sivsko og overfrakke
Man taler om J-Value eller Justifikation-Value https://wp.me/s1RKWc-4o
The fat man and the trolley.
Relocation following nuclear power plant accidents.
Et måske realistisk klima-forslag https://wp.me/s1RKWc-4s
Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-94MTBF core damage (kernenedsmeltning) Black Swan uforudsigelige ulykker
http://wp.me/p1RKWc-1GY (Unødvendig) Sikkerhed ved Kernekraft.
Som situationen er i dag, bliver vestlig kernekraft kvalt i evindelige og urimelige, men også kostbare krav om mere (fiktiv) sikkerhed.
Lige meget hvad. En reaktor kan ikke løbe løbsk http://wp.me/s1RKWc-1a
Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-51

Og en umulig tanke:
http://wp.me/s1RKWc-1d Reaktorindeslutning ?
Hvad ville den logiske konsekvens være hvis man krævede samme sikkerhed for skader på alle kraftværker – også ved atomkraft ?
NEJ Det kan man da ikke.
Man er jo meget mere død, hvis man dør af stråling end hvis – – –

http://wp.me/p1RKWc-Ty Cancer og Stråling – Strålesyge
Der er meget lille sammenhæng mellem Cancer og Stråling!
Selv om cancer er blevet udråbt til at være en følge af stråling, ja så viser det sig at også denne skrøne må aflives.
En tiltrængt saglig vurdering fra dansk helsefysiker.
Oversigt over strålinsskader: http://wp.me/s1RKWc-1o
Myten om stråling: https://wp.me/p1RKWc-1TS
Om enhederne mSv og Bq https://wp.me/s1RKWc-4l
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1iq
Wildlife thriving – leukemi – AIDS -http://wp.me/p1RKWc-Tv http://wp.me/p1RKWc-Tv Stråling og Enheder
Mest et “opkog” fra Fukushima og Oceanet.
Det er svært at holde rede på de mange enheder.
Tilsyneladende benyttes forvirringen dygtigt af de såkaldt grønne organisationer.
Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-83
alfa – alpha – beta – gamma – neutron – radiation – Bq Sievert Sv
http://wp.me/p1RKWc-ec Radon and more. (På engelsk)
Også om radioaktivitet samt de mange klart forfalskede oplysninger i forbindelse med forureningen af oceanet som følge af ulykken ved Fukushima.
I Norge er man i stand til at tænke klart. https://wp.me/s1RKWc-3p

http://wp.me/p1RKWc-TH Forurening af Oceanet (På Engelsk)
Fra Radon and more.
Det er svært at forstå at klart forfalskede oplysninger godtages af mange.

http://wp.me/p1RKWc-11x Forurenede Områder
Utallige gange mødes man med påstanden om at store områder vil være ubeboelige efter et uheld på et kerne-kraftværk.
Med moderne måleudstyr er det nemt at “påvise” at et område er forurenet.
Men det betyder ikke at det derfor er ubeboeligt.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1tNluftforurening kina
Bhopal kemisk forurening – militære områder – kold krigs forurening
http://wp.me/p1RKWc-Du Radiation sicknes.
(På Engelsk) “Walking Ghoaths”
Et forsøg på at sammenfatte eksisterende oplysninger.
Endda om “manglende” nedarvede (genetiske) skader.
Damage to the Genome – arvelige mutationer – nedarvede skadre
http://wp.me/p1RKWc-TF Lidt om dødsfald.
På trods af ihærdige påstande har der, på vestlige kernekraftværker, ikke været bare et eneste dødsfald på grund af radioaktivitet.
Dette bliver sammenholdt med andre energikilder.
Find gode oplysninger på https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_accidents

http://wp.me/p1RKWc-159 Personskader
Her sammenlignes personskader i forbindelse med forskellige energikilder.
Også https://wp.me/s1RKWc-3d (Delvis overlap)

http://wp.me/p1RKWc-af Electricity i Europa.
Et langt forsøg på at sammenfatte eksisterende oplysninger.
Behandler forskellige energikilder – Også følgevirkninger.
Denne lange blog har været udsat for en del kritik der, på tors af opfordringer, aldrig har været specifik.Integrationsudgifter gennemsnit flere lande
Valutakurser – fejet ind under gulvtæppet
http://wp.me/s1RKWc-64 Energi per arbejdsplads. (kort)
Vi skal undgå at ineffektive produktionsformer begrundes med at man “skaber arbejde.”

http://wp.me/p1RKWc-IA Pris på Elektricitet.
Lidt mere https://wp.me/s1RKWc-3l
“Hinkely Point er ikke dyrt” Lang forklaring.
og http://wp.me/p1RKWc-128Udnyttelsesgrad
Lidt af et resume af Electricity i Europa. Den Store Omstilling vismændene.
Gode vindmøller nedtages når tilskudsperioden udløber.
Også lidt om CO2/kWh for forskellige kraftkilder.
Kort om Kyoto Aftalen http://wp.me/s1RKWc-1e Loadfactor Load faktor
Om hvorledes skovbrug slet ikke er CO2-neutralt.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-Dy Kyoto-aftalen – Tyskland vs. Frankrig – procentvis reduktion – 1990 reference-året – førtidspensionere Svinghjul
https://wp.me/s1RKWc-4c Masiv Støtte
Lige meget hvad gives der ikke (massiv) støtte til kernekraft.

http://wp.me/s1RKWc-1s Lige Vilkår
Mange eksempler. Fx
I Tyskland fortsatte man med den diskriminerende “Atomskat” længe efter at forudsætningen: En saglig begrundet levetidsforlængelse – blev annulleret.
Også om den forvirrende sammenblanding mellem kW og kWh
Priser i EU – Virkningsgrad / Etableret effekt
http://wp.me/s1RKWc-69 Forsyning med EL og Backup
Det er bedrageri at hævde at forsyningssikkerheden “sådan bare” kan klares ved at vurdere forsyning og forbrug over længere perioder.
Elektricitet er den lettest fordærvelige vare, der findes.

http://wp.me/p1RKWc-TD Bio-energi bliver med mellemrum brugt som den kanin, der trækkes op af hatten for at forsvare drømmen om ren energi uden A-kraft.
– I bedste fald vil det være en dyr dråbe i havet.
– Verdensmarkedet kan ikke bære at den danske model overføres til
ret mange andre.
– Klima-påvirkningen vil ofte blive negativ.
– Fattige mennesker sendes sultne i seng for at skaffe grønt brændstof til
biler.
The tipping point – man fælder et træ https://wp.me/s1RKWc-1n
Der tales så meget om Klimamål og CO2 kvoter http://wp.me/s1RKWc-1n
Som vi alle burde vide, er vi, i Europa, langt fra målene.
25 millioner t CO2/ton radioaktivt affald
https://wp.me/p1RKWc-1QF 24-7-365
Der behøves ikke megen research for at se at sol og vind ikke kan levere kraft til samfundet 24-7-365
Dette ligger ikke i vejen for megen optimisme. https://wp.me/s1RKWc-4s
Vindlobbyen kører glad videre: https://wp.me/s1RKWc-1q

http://wp.me/s1RKWc-71 Bjørn Lomborg giver nogle gode og meget interessante vurderinger. (Politiken 2017 jan 22.)
Naturligvis nævnes kernekraft ikke.
– Store og virkningsløse tilskud til vedvarende energi.
– Ønsker om større bidrag til energi-forskning. Uden at være specifik.

http://wp.me/s1RKWc-1v Ansvaret
Jeg prøver at berøre det evige problem: Hvem har ansvaret?
Juridisk og Moralsk.
Men lige meget hvad. Så sidder vi i saksen.

http://wp.me/p1RKWc-ai Greenpeace.
Om hvordan de fleste af os er blevet ført bag lyset af false argumenter mod atomkraft og GMO-afgrøder.
Også om demonstrationer og afhoppere.
Tilbageblik om drømme fra Greenpeace og OOA https://wp.me/p1RKWc-1jH
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-dH
Bazooka–angreb på Superphénix
http://wp.me/p1RKWc-Tm Mere om Greenpeace.
Ufærdigt.

https://wp.me/s1RKWc-4s Klimaballoner.
Vi kan (måske) gøre en stor indsats.
Ikke med at spise mindre kød.
Nej, noget realistisk.
Noget, der måske kan redde klimaet!
Klik her og hjælp med at bringe dette forslag frem til realiteter.
Det er alvorligt ment !
Hilsner fra Thorkil Søe
Henvisning: https://wp.me/s1RKWc-4n
https://wp.me/s1RKWc-2k

https://wp.me/s1RKWc-99 Nyttige Idioter.
Ved nøjere eftersyn kan det ses at den forurenende industri, der er baseret på olie og på kul har fået støtte.
Nok mest indirekte og moralsk – fra “De Grønne”.
Både fra Greenpeace, fra eftersnakkere og fra de mange fredsbevægelser, der for en stor del opstod fra det gamle Soviet.
Nyttig idiot Herman Muller
http://wp.me/p1RKWc-eo Greenpeace og GMO.
Et afsnit i forbindelse med ovenstående, men mest om GMO.
Der hviler et tungt ansvar på skuldrene af de professionelle “nej-sigere”.
Tusinder af børn går ind i voksenlivet som blinde fordi – – – –
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-Dd

http://wp.me/p1RKWc-Ix Den røde linje.
Vi kommer ikke uden om at diskutere den seneste udvikling, hvor man, inden længe, vil ændre, også på de menneskelige gener.
På godt og på ondt.
Men det er på vej.
Mere om Hybride Teknologi. http://wp.me/s1RKWc-1l
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-qB

http://wp.me/p1RKWc-1e Smart Grid.
Om de tilsyneladende oversete muligheder for at udnytte markedskræfter til stabilisering af nettet. Supergrid HVDC Europæisk net Søren Kjærsgård
Måske specielt et ønske om at få en ærlig prisdannelse.
Ofte mødes man af drømmen om et stærkt europæisk net.
Selv nok så meget HV DC kan ikke fremtrylle en løsning på vindkraftens uforudsigelighed.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1tc . Højspændingsledninger Fjernvarme
PSO – 24-7 – Varmepumper – fluktuerende vindkraft – Sören Kjärsgaard
http://wp.me/p1RKWc-f8 Tyskland – Energiewende
Et forsøg på at opsummere det tyske (håbløse) Energiewende.
Måske bliver det Tyskland, der først må smide håndklædet i ringen og opgive kampen mod kernekraft.net-prioritet prioritet
Tysk beregning: Et ton CO2 volder skade for 1350 kroner
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-11F europakort – verdenskort –
Tysk: http://wp.me/s1RKWc-58 Kun en rå Google-oversættelse.
Power lines og KiKK-studiet https://wp.me/s1RKWc-4w
https://wp.me/s1RKWc-2k Weekendavisen 2020 feb. 21
https://wp.me/s1RKWc-2u Weekend Avisen 2020 feb. 21 – uforkortet.
Det tyske Energiewende har været dyrt. Fx 1100 flere døde årligt.
forurening – gCO2/kWh – CO2/MWh
http://wp.me/s1RKWc-93 Dunkelflaute – Mørkt vindstille
Det er aldeles uforståeligt at “Den Tyske Opinion” ikke forstår situationens alvor når det drejer sig om forsyningssikkerhed medens Energiewende sætter sit præg på udviklingen.
English: http://wp.me/s1RKWc-90
Sammenfald mellem mørke og vindstille.
http://wp.me/p1RKWc-12a Hvorfor bliver kernekraft så dyrt?
Et forsøg på at opsummere årsagerne til de store prisstigninger på europæisk kernekraft.
Til gengæld kan man få rimelige priser i Korea, Kina og i Rusland.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-11D Atomskat
Atomskat – Nyttig idiot Herman Muller
http://wp.me/s1RKWc-98 Europæisk kernekraft is in Deep Troubles.
Foranlediget af artikel på “The Energy Collective.”
På engelsk.
Et Post Mortem af en forhåbentligt ikke død patient.
Lidt mere af det samme: Smitte – Symptomer – Sygdom – Kur http://wp.me/s1RKWc-1c

http://wp.me/s1RKWc-97 The Economist prøver at vurdere energipolitik og politik for priser. (2017)
Man kommer frem med interessante og tilsyneladende rigtige konklusioner.
Artiklen er set fra et traditionelt VE-synspunkt.
Jeg har tilføjet en del kommentarer og citerer:
Paradoxically, that means the more states support renewables, the more they [have to] pay for conventional power plants.
Using “capacity payments” to alleviate intermittency.

Langt og på engelsk.
September 2019 yderligere to lange og gode indslag.

http://wp.me/p1RKWc-1hX Kina
Lidt af en oversigt over energikilder i Kina.
Fjernvarme ved kernekraft
Ufærdigt.

http://wp.me/p1RKWc-F Effektiv Solvarme.
Efter min mening er alt den avancerede teknik et (delvist) vildspor.
Måske finder man en billigere løsning.

http://wp.me/p1RKWc-1jG Linear No Threshold.
En historisk vurdering af forudsætningen om at al stråling er farlig.
Udviklingen har for længst overhalet dette gamle dogme.
Det hævdes og begrundes at LNT var en del af kullobbyens forsøg på at dæmonisere kernekraft.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1lF

http://wp.me/s1RKWc-lnt LNT.
En humoristisk, men alligevel realistisk forklaring på konsekvenserne af denne forudsætning.
Absurde konsekvenser af LNT http://wp.me/s1RKWc-73
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-14I

http://wp.me/p1RKWc-IE Check the facts. (På engelsk)
Et forsøg på at imødegå nogle af de uhyrlige påstande, der flyder ud af indlæg på internettet.
SL1 accident (1961) – Criticality – Deformed children –
http://wp.me/p1RKWc-15V Lad os få de oplysninger.
Efter flere års venten har det ikke været muligt at overtale ministeriet til at forklare hvordan den ambitiøse plan for Danmarks Energi 2050 kan realiseres.

http://wp.me/s1RKWc-50 Kulkraft og Subsidier
Kulkraft har gennem årtier været det bærende element i verdens energiforsyning.
Meget gøres for formindske eller snarere imødegå kritik af forureningen.
Sidst på siden finder man det der måske er “den rygende pistol” fra kampen mod kernekraft.
Lidt om Nyttige Idioter: https://wp.me/s1RKWc-99Rygende pistol
Og om omkostningerne – Både menneskelige og økonomiske. https://wp.me/s1RKWc-4b
subsidier – External costs -Carbon Catcher Storage (CCS)
https://wp.me/s1RKWc-4g Syntetisk gas.
Det er muligt, men det bliver dyrt.

http://wp.me/p1RKWc-Tj Nedrivning og deponering.
Det behøver ikke at blive dyrt og besværligt. dobbeltmoral Bq/kg
Men, hvis man af politiske årsager ønsker en dyr løsning.
Så er det naturligvis muligt.
Engelsk http://wp.me/s1RKWc-96

http://wp.me/p1RKWc-T9 VE i DE og DK
Hvordan vil det gå i Danmark og specielt i Tyskland når vi skal sige farvel til det kendte og stabile for at være afhængige af naturens luner?
Hvem skal være den første til at smide håndklædet i ringen?

http://wp.me/p1RKWc-Th Forsikring af Kernekraft
Modstandere fremfører at forsikring vil blive urimeligt dyr.
Realiteterne er noget helt andet.
Price-Anderson Act. –
http://wp.me/p1RKWc-14s Tilbage til virkeligheden
Et par af de typiske indvendinger og mine svar.

http://wp.me/p1RKWc-11H Grave for Guld
Bare lidt sjov, men samtidigt alvorligt.

http://wp.me/p1RKWc-1en Backup og BatterierSvinghjul
Forhåbningsfulde “grønne” vil lagre vindkraft i batterier.
Det lyder forjættende så længe man ikke overvejer kapacitet og omkostninger.Frankrig afbryde forbindelsen
Der er følgende underafsnit:
Et langt afsnit om Batterier: https://wp.me/s1RKWc-57
Verdens reserver af lithium og kobolt vil næppe kunne følge behovet.
Det foreslåede Viking Link til England: https://wp.me/s1RKWc-1i
Meget specielt om Termisk Lager og Brint: https://wp.me/s1RKWc-87
AHI-Henrik Stiesdal-Hydrogen/Brint-Valby-Årstidsvariationer-Lithium
https://wp.me/s1RKWc-1u Vandkraft
Kun i Norge er der kapacitet til at dække årstidsvariationer.

http://wp.me/p1RKWc-1Jn Pumped Storage
99 % af den energi der lagres bliver lagret i form af Pumped Storage.
Emnet tages op med håb om 100 % vedvarende energi – på verdensplan.

http://wp.me/p1RKWc-TE Atombomber
Mest om Brintbombe.
Kun en kladde.
En “traditionel” atombombe kræver en speciel tændsats (Initiator).
En nedsmeltet atomreaktor kan ikke løbe løbsk. https://wp.me/s1RKWc-1a

http://wp.me/p1RKWc-19n Kernekraft er på vej tilbage
I “Østen”, hvor Greenpeace ikke kan stikke en kæp i hjulet, er man ved at komme i gang.

http://wp.me/p1RKWc-DA Sol og vind som kraftkilde
Oversigt over udfordringer. Mest i forbindelse med vindkraft.
Vind i Europa 24-7-265 (Sidst på siden.)
Kapacitetsfaktor USA: Wind 31%. Sol i Californiens ørken 23%
Syd Australien har satset stort på vindkraft og mærker nu følgerne.
Generet om vindlobbyen og den rygende pistol: http://wp.me/s1RKWc-1q
Og fra Atomic Insight.
Er vind og sol vor tids terrorister? http://wp.me/p1RKWc-28P
The duck curve – Gøgeunge – KK som backup for VE – bedfollowers
https://wp.me/s1RKWc-4u 100 % Vindkraft i Europa
En side, der skulle fortælle om vindkraftens herligheder kommer uforvarende? til at afsløre realiteterne.
Engelsk: https://wp.me/s1RKWc-4d

https://wp.me/s1RKWc-4t “Competitive” Renewables På engelsk.

http://wp.me/p1RKWc-1jH Grøn Energi
Store økonomiske interesser er forbundet med om det kan lykkes for investorer at “Greenwash” en teknologi.
Frankrig har en stor eksport af kernekraft.
Den globale udledning af CO2 angives til »et historisk højdepunkt«
32,5 milliarder ton. (2017)
Europakort – Forurening Tyskland/Frankrig – gCO2/kWh
http://wp.me/p1RKWc-11z Hvide Sande
De fire store vindmøller ved Hvide Sande blev udråbt som en succeshistorie.
Hvis man ser på realiteterne, ja så blegner det lidt.

http://wp.me/p1RKWc-1VN Plutonium
Den gamle myte om “det farligste stof der kendes”.
Også det skal manes tilbage hvor den hører hjemme – som ånden i flasken.
Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-46

http://wp.me/p1RKWc-LM Lagring af energi
Der er meget langt mellem drømme og realiteter.

http://wp.me/s1RKWc-54 Vedvarende er ikke Vedvarende
I Sydaustralien har man en stor andel af vindkraft.
Og tilsvarende problemer.
De fleste mennesker er nået til at indse, at den upålidelige elektricitet ikke er meget værd.
Det kan endda have negativ værdi, når omkostningerne ved alle de nødvendige tilpasninger, for at gøre den anvendelig, medregnes.

Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1QG

http://wp.me/p1RKWc-1Yg Mere om Vedvarende
Den upålidelige energi fra sol og vind tager patent på at være vedvarende.
Det gamle DDR hævdede at være demokratisk.
Hvis nødvendigt, kan uran udvindes fra havvand.
Mon ikke der vil være nok – mere end foreløbigt.

http://wp.me/p1RKWc-19m Uran
For omkring 30 år siden fik vi tudet ørene fulde af en påstand om meget begrænsede resurser – kun til et par år.
På engelsk.

http://wp.me/s1RKWc-00 Bedrageri
Ofte er det svært at frasortere bedrageri. Photoshop
Også http://wp.me/p1RKWc-2vt
kapacitetsfaktor virkningsgrad Photoshop
http://wp.me/p1RKWc-1Ij Viste du det ? Lidt af hvert:
Construction Time
Forfalskninger Fukushima
CO2 versus affald fra KK
The Side Effects of a Coal Plant (A Case Study)
Priser i Europa
Halveringstid
Vi er radioaktive
Kabler
Fracking
Zik Zak kurs i Korea (2017 August) bliver urimelig dyrt.
Forfalskede certifikater koster fængsel, penge og forsinkelse for eksport til UAR
Det er nok en forklaring på den politiske kovending.

http://wp.me/p1RKWc-2h Min blog
Om mig selv.
På engelsk
________________________________________________________
https://wp.me/s1RKWc-3z Der var engang et kongerige
Sjovt og alvorligt.
==========================================================

Løse Småting

Negative Priser
New York Times angiver dec. 25, 2017 at Germany has spent $200 billion over the past two decades.
Se også http://wp.me/s1RKWc-1s
————————————————————-
2,6 millioner ton træpiller går op i røg Fra Energy Supply (2017)
Til ære for et forfejlet system til beregning af klimapåvirkningen.
Også fra Altinget.
———————————————————————
Fjernvarme i Finland
2018 ser man at “de grønne” i Finland går ind for kernekraft.
———————————————————————
Dæmning Etiopien fra World Bank og fra Arab League.
Dæmning Etiopia.jpg
———————————————————————
For solenergi er årstidsvariationerne (sommer til vinter) omkring en faktor 6 i Tyskland og 4 i USA
———————————————————————
Det er oplyst at omkring 5000 meteorer af fodbold-størrelse rammer jorden årligt.
———————————————————————-
Elektrificering – kWh per indbygger. https://wp.me/s1RKWc-4u
———————————————————————-
Russisk Gas
———————————————————————-
Forsøg Emneopdelt
————————————————————-
Fake News Se Alternative Measures
—————————————————
Turbiner
—————————————————-
Frygten Oversigt
—————————————————————–
In the US, wind has a median capacity factor of 31%. In California’s Mohave Desert, solar PV has a capacity factor of 23%.
https://judithcurry.com/2015/07/01/intermittent-grid-storage/
—————————————————————
http://wp.me/s1R-69 Forsynings sikkerhed
———————————————-
https://wp.me/s1RKWc-3f traditionel KK (kort)
—————————————–
https://www.electricitymap.org/ CO2/indbygger i EU
God oversigt men langsom
——————————————–
https://wp.me/s1RKWc-3k
Opvarmning Nedkøling og Transport
———————————-
https://wp.me/s1RKWc-87 Termisk lager og Brint
———————————–
https://wp.me/s1RKWc-4g Syntetisk Gas bliver meget dyrt
————————
http://wp.me/p1RKWc-1Jn Pumped Storage
—————————————
https://wp.me/s1RKWc-1u Vandkraft
—————————–
https://wp.me/s1RKWc-3n Svinghjul
Kun til strømstød og meget kortvarige
God oversigt over lagringsmuligheder.
————————————-
https://wp.me/p1RKWc-TD Bio-energi Træpiller
I 2016 brændte Danmark 2,6 millioner ton træpiller.
Negativ virkning af grønne tiltag
———————–
https://wp.me/p1RKWc-14L Femern forbindelse Fhemeren Femeren
——————————-
https://wp.me/s1RKWc-2f Grønt EU og Russisk Gas
Jo grønnere, jo mere afhængig
————————-
http://wp.me/p1RKWc-1iT Havbaserede vindmøller
————————————-

———————————
http://wp.me/s1RKWc-95 Søren Kjærsgård
Dansk energipolitik hviler på et ideologisk grundlag.
Det er skabt af mennesker, der aldrig selv har haft ansvar for hverken forsyning eller produktion.
—————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-1Ij Viste du det ?
——————————————————-
https://wp.me/p1RKWc-3qd Forskellige kraftkilder Oversigt
https://wp.me/s1RKWc-2q Do. Kort
———————————————————–
http://wp.me/p1RKWc-af El i EU – Subsidies and costs of EU energy.
personskader – tilskud Finland – havvind trængsel – Bioethanol –
oversigt vindkraft – priser – gulvtæppet – eksplosion Valby –
garanteret backup-kapacitet England – træpiller –
’bandbulle’ fra foreningen Frie Elforbrugere, –
———————————————————
http://wp.me/s1RKWc-1s Lige vilkår – Level Playing Field
Forsyningssikkerhed
———————————————————–
http://wp.me/p1RKWc-TF Dødsfald – kraftkilder
—————————————————–
http://wp.me/s1RKWc-58 Energiewende Tysk
———————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-15V Lad os få de Oplysninger
————————————————————
https://wp.me/s1RKWc-3l VE – pris og værdi
100 % frit (kapitalistisk) marked –
————————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-19m Uran
Super Phønix – Breeders – rocket attack
—————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-11z Hvide Sande
——————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-TE Atombomber og KK
—————————————————
http://wp.me/s1RKWc-1p Fukushima Oprydning
——————————————————-
http://wp.me/s1RKWc-48 Fundamentalist
—————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-1jH Grøn Energi CO2/kWh CO2/MWh
https://wp.me/s1RKWc-2p Kort til duskusion
—————————————————–
http://wp.me/s1RKWc-1b Barsebäck
—————————————————–
http://wp.me/s1RKWc-89 Evakueringer – J-value
—————————————————
http://wp.me/s1RKWc-1f Affald Generelt
Luftforurening farligere end alt andet
————————————————
http://wp.me/p1RKWc-Th Forsikring af KK
—————————————————
http://wp.me/p1RKWc-1gi Støj – nabogener
——————————————————-
https://wp.me/s1RKWc-1v Ansvaret – Global opvarmning
Juridisk ansvar – moralsk ansvar
September 2019 finder man to interessante artikler i The Economist.
———————————————–
Positive artikler 2018 Dec Berlingske Leder og Jyllands Posten
_____________________________
https://wp.me/s1RKWc-1e Frankrig og Kyoto-målene
____________________________________
https://wp.me/p1RKWc-2vt Klimadebatten oplagt falskneri
___________________________
Hvilepause for celler under Stråling https://wp.me/s1RKWc-2z
____________________________________

__________________________________
Radiofobi Radiation og Helse Engelsk incl. kilde
https://wp.me/s1RKWc-3p
__________________________________
Radon, Lung Cancer and LNT https://wp.me/s1RKWc-4k ________________________________________________
Neutrinoer https://wp.me/s1RKWc-4h Neutrinoer DK
————————————————
Power Lines og Cancer https://wp.me/s1RKWc-4j
______________________________
Evakueringer og Plutonium
https://wp.me/s1RKWc-3jhttps://wp.me/s1RKWc-2yhttps://wp.me/s1RKWc-2o
______________________________________
Terror og Islam https://wp.me/s1RKWc-3s
===========================================================
EFF Sydafrika
http://wp.me/s1RKWc-82 Hovedfil
http://wp.me/s1RKWc-76 Land Rent Henry George Grundskyld Jyllandsposten
http://wp.me/s1RKWc-47 Evaluation
http://wp.me/s1RKWc-86 Evaluation DK
http://wp.me/p1RKWc-wP Alexan. the G.
https://www.facebook.com/pg/economicfreedomstruggle/about/?ref=page_internal contact: EFF-2
contact: søg efter EFF-2
Evaluation DK
===========================================================

Fysisk institutt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Norge)

Har udgivet denne fantastisk gode E-bog Stråling og Helse
På Engelsk: Radon, lung cancer and the LNT model
Som WP-fil: https://wp.me/s1RKWc-3v
På Norsk:
https://www.mn.uio.no/fysikk/tjenester/kunnskap/straling/#k6.5.1
Som WP-fil: https://wp.me/s1RKWc-3q
https://www.mn.uio.no/fysikk/tjenester/kunnskap/straling/#k13.4
http://www.mn.uio.no/fysikk/tjenester/kunnskap/straling/radon-and-lung-cancer.pdf
Jeg har prøvet at uddrage specielle afsnit.

=====================
Jod 131 fra Tjernobyl. Mangler
===========================
http://wp.me/s1RKWc-a1 Skov og CO2
Niels Hansen, der er imod A-kraft, giver en god vurdering af problemet. Misforståelse og konsekvenser. (Kommentar på Ingeniørens netavis)
=================================================
https://wp.me/s1RKWc-1o Skader fra stråling
Frie Radikaler har lært genomet at reparere skader.
=============================
https://wp.me/p1RKWc-1VB Sprog
=========================
https://wp.me/a1RKWc-wX Brunkul
===============================
https://wp.me/p1RKWc-15V
Lad os få de oplysninger – Danmarks Grønne Fremtid
===============================
https://wp.me/s1RKWc-1b
Kort og argumenterende om Barsebäck
==================

===============================
Reaktortyper
Boiling Water Måske var det den foretrukne i Japan
================================
https://wp.me/s1RKWc-a1 Per A. Hansen give er interessant indlæg
=====================================
https://wp.me/p1RKWc-11x Forurenede ubeboelige områder
==========================
https://wp.me/s1RKWc-89 Evakueringer
============
https://wp.me/P1RKWc-19n Kernekraft på vej tilbage
På engelsk
===========
Videnskab.dk bringer to indlæg, der skulle vente til første april.
Katalysator til at skabe energi.
Og
Menneske-blod kan redde verden.

Sol alene
https://wp.me/s1RKWc-2i
og
http://euanmearns.com/uk-government-to-announce-new-energy-policies/
=========================
https://wp.me/s1RKWc-2k Tom
===============
https://wp.me/p1RKWc-1Yg Er VE vedvarende?
==================
https://wp.me/s1RKWc-2h Mere om Litium
==================
https://wp.me/s1RKWc-91
Tyskland – Problemer (Information sept. 2017)
==============
https://wp.me/s1RKWc-1s Lige Vilkår
==============
https://www.dna-worldwide.com/resource/160/history-dna-timeline#23
DNA
=========================
https://wp.me/p1RKWc-4QB start også XXX
======================

https://www.energy-supply.dk/article/view/563676/danmark_far_verdens_laengste_kabel?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily kabel til England

Emission cuts: We’re two-thirds below what’s needed, UN says
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/emission-cuts-were-two-thirds-below-whats-needed-un-says/

Climate change victims need refugee status, report claims
http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/climate-change-victims-need-refugee-status-report-claims/

CO2 i Europa kunne ikke holde nedgangen og steg lidt 2017
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/eu-carbon-market-emissions-rise-for-first-time-in-7-years-in-2017/

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
_____________________________________________________________________________
Da titlen på denne side er om kernekraft vil jeg starte med at spørge:
———- Er kernekraft værd risikoen?
Øjeblikkeligt vil jeg vende spørgsmålet til:
———-Er farvalg af kernekraft værd klimaskaderne?

For at sætte emnet i relief føler jeg at det er nødvendigt at starte med nogle eksempler for at vise hvorledes vi vurderer begrebet risiko.

En tilfældig kugle

Teoretisk set er det muligt at blive ramt at en vildfarende kugle fra et bandeopgør eller en terrorrists ønske om død og ødelæggelse.
Alligevel vil vi anse det som tåbelig overforsigtighed hvis man ifører sig
en skudsikker vest inden man går til postkassen med et brev.
Men du tager sikkerhedsselen på. Ikke kun fordi politiet kræver det.

National Geographic.

Fra et særnummer om kernekraft fra National Geographic erindrer jeg følgende:
Tilsyneladende er man mere død hvis man dør som følge af radioaktivitet.

Manden fra Nigeria.

Da der var megen omtale om et terrorist-angreb i Paris, sagde en af patienterne på Rigshospitalet noget i retning af:
“Ja det er hvad vi har, næsten dagligt — hjemme i Nigeria.”

Hvad er sikkerhed?
Hvordan opfattes sikkerhed?

Allerede her kommer jeg til at stille spørgsmål, til hvilke jeg ikke kan give et svar.
Dog vil jeg fremhæve at ønske om 100 % sikkerhed er en illusion.

Det ulogiske menneske

Jeg vil starte med at vise et eksempel på hvordan vi ikke er i stand til at vurdere begrebet sikkerhed – på logisk vis.

Ferie i Jugoslavien
I de gode gamle dage havde mange tyske turister en god ferie i det, der dengang var et fredeligt Jugoslavien.
Naturligvis var der nogle som hjem i en ligkiste.
———-You konow: Bad roads and bad drivers.
Men et år kom en mand hjem med kun et ben fordi det andet var spist
af en haj!
Det følgende år var turiststrømmen halveret.
Naturligvis kom situationen snart tilbage til det normale.

Utroværdige “Oplysninger”

Af grunde, der bedst forstås af andre, er der næsten ingen grænser for de fejlagtige “oplysninger”, der flyder ud af medierne.
Mest fra såkaldt grønne organisationer.

Greenpeace
På en anden side har jeg vist at Greenpeaces Troværdighed er en Myte.

Danmarks Radio
På denne side har jeg vist hvorledes Danmarks Radio har givet klart misvisende oplysninger i forbindelse med katastroferne ved Tjernobyl og Fukushima.
På trods af opfordringer lykkedes det ikke at overtale Danmarks Radio til at dementere.

Oceanet ved Fukushima
Sidst på denne side kan man følge de uhyrlige påstande fremsat af unavngivne kilder.

Det egentlige emne:

(Overflødig) sikkerhed ved Kernekraft

Efter disse indledende vurderinger, kommer jeg til det, der måske er sagens kerne.

Dilemaet for vestlig kernekraft

Naturligvis vil man undres når man ser følgene:
– – – Billigste kernekraft fra ’gamle anlæg’ (Sverige): 26 €/MWh
– – – Billigste kernekraft fra nye kraftværker (Korea): 27 €/MWh
– – – Dyreste ny kernekraft (Hinkley Point C): 124 €/MWh
– – – Rusland: Tilbud til Østeuropa (2017) 50 €/MWh
en anden side har jeg søgt at give lidt af en vurdering.

Den meget omtalte reaktor EPR

Core Catcher
Et af de kostbare sikkerhedssystemer i den katastrofalt dyre reaktor EPR er en såkaldt Core Catcher.

Selv om nødkølesystemet, helt naturligt, er med megen ekstra sikkerhed går man et skridt videre og siger:

Hvis der samtidigt sker en fejl på alle fire uafhængige nødkølesystemer, skal dette system ‘opfange’ den smeltede kerne, som i fagsproget kaldes corium.
Alene denne core catcher og ekstra forstærkning af reaktorindeslutningen gør EPR 15 % dyrere end en anden generations-reaktor.

EPR Core Catcher
Denne core catcher ville ikke have haft betydning og ville ikke have afhjulpet nogen skade i forbindelse med de over 15.000 reaktor-år, der
har været kernekraft i Vesten.
De fire uafhængige nødkølingssystemer i fire forskellige bygninger er i sig selv en kostbar (overdreven?) sikkerhed, der medfører forøgede udgifter til reaktorindeslutningen.

Hvis tilgængelige oplysninger står til troende vil return period for en kernenedsmeltning på en sådan reaktor være to millioner år.
I betragtning af at kernenedsmeltningen ved Tree Mile Island ikke medførte personskader – Ja så føles det som berettiget når reaktorer fra Rusland, Kina og Korea er uden denne og andre (unødvendige?) detaljer.

Fit for the market?
På netavisen Energy Post finder man en grundig vurdering af det
nagende problem:
Is the EPR nuclear reactor fit for the current market?
Det følgende er hvad jeg anser for hovedpunkterne.

 • Før katastrofen ved Fukushima valgte UAE et kendt og afprøvet design (generation ll+) fra Korea i stedet for det avancerede, uprøvede og dyre EPR
  Det antydes at valget måske havde været anderledes hvis udbudsrunden havde været post-Fukushima.
  ——–“One could say that EPR’s design was “over-delivering” in ——–terms of safety for 2009 Abu Dhabi (UAE)
  ——–But is actually well-suited in a post-Fukushima world.”
  Jeg tilføjer og ændrer til at skrive: “I et post-Fukushima hysteri.”
 • I England er man tilsyneladende bange for at en meget kraftig solstorm kan ødelægge computersystemerne.
  I år 992 var der en solstorm, der ville være katastrofal i dag.
  Men katastrofale solstorme er uhyre sjældne og vil blive varslet i tide således at man kan tage nødvendige forholdsregler.
  ——–“In addition, new requirements from the UK regulator – such ——–as the existence of a non-computerized safety system imply ——–that additional costs must be undertaken”.
 • Andre lande har andre, fordyrende og tilsyneladende urimelige, krav.
  Også disse krav er i realiteten et fordyrende ønske om mere (overflødig ?) sikkerhed.
 • Man fristes til at beskylde nationale sikkerheds-enheder for at fastsætte specielle regler for derigennem vise at:
  “Se hvor forsigtige vi er. – – – –
  Vores arbejde viser at vi ikke er overflødige”.
 • Her kan det endog siges at EU mangler harmoniserede bestemmelser for mange detaljer.
  Forskellige sikkerhedskrav besværliggør således både planlægning og godkendelse.

Filter ved Barsebäck

I forbindelse med reaktoren ved Barsebäck havde man et filter med 17.000 tons granitskærver.
Sådant et filter blev anbefalet og ville have været på sin plads ved Fukushima hvor der var en kendt fare for jordskælv og tsunami.
Men det vil næppe være relevant (være overflødigt) ved de reaktorer, der har været og vil blive aktuelle i Europa.

Deponering af affald


Svensk affald
Igen og igen hører man at affaldsproblemet ikke er løst.

I stedet for at tage denne – oplagt forfalskede – påstand op til en saglig diskussion er man, efter min mening, hoppet på den sædvanlige limpind og har ‘sådan bare’ forøget sikkerheden.
Langt ud over hvad der er nødvendigt.

Selv om omkostningerne er små er det næsten latterligt at se hvorledes man går zik zak dybt ned i bjerget.

I sammenligning med værdien af den energi, der er produceret er denne absurde ekstra sikkerhed kun småpenge.
Men tendensen er tydelig.
OG
Modstandere benytter naturligvis lejligheden til at sige:
“Der kan du se hvor farligt det er.”

Hvor meget skal deponeres?

Hvis oplysninger fra World Nuclear står til troende er der diskriminerende og overflødige sikkerhedskrav så snart der er tale om kernekraft:

For eksempel:
Skrot stål fra gasanlæg kan genbruges, hvis det har mindre end
500.000 Bq/kg radioaktivitet (undtagelses niveauet).

– — [En Bq er et radioaktivt henfald per sekund]
Dette niveau er dog tusind gange højere end det tilladte niveau for materiale (både stål og beton) fra den nukleare industri.
Her kan alt over 500 Bq/kg, ikke blive frigivet fra myndighedskontrol til genbrug.

Selv om teksten er en smule vag, kan det næppe diskuteres at denne faktor 1000 vedrørende hvad der bliver defineret som farligt vidner om overflødige eller bevidst fordyrende sikkerhedskrav i forbindelse med kernekraft.

Tilsvarende ses ved oprydning efter et nedlagt anlæg for produktion af plutonium i USA (Hanford) hvor 0,15 mSv tilsyneladende var “farligt”.
Oplysningerne i ovenstående link udmærker sig ved at være alarmerende, men vage.
Men jeg vil nævne at den baggrundsstråling, vi alle sammen er udsat for, er omkring 2 mSv/år.
bla Milli Sievert (mSv) er et mål for den biologiske virkning af
bla ioniserende (radioaktiv) stråling og skal ikke forveksles med
bla Beukel (Bq) der er antal radioaktive henfald per sekundet.

For at øge forvirringen nævner jeg at befolkningsgrupper har levet for genrationer udsat for over 50 mS/år, der er ti gange så meget.
Helt uden skader.
Ifølge Videnskab.dk vil 1000 mSv/år ikke være skadeligt hvis det gives
jævnt fordelt over året.
Til gengæld vil 1000 mSv som enkelt påvirkning måske være dødelig.
Men hvis det er jævnt fordelt, så vil organismen har tid til at reparere skader løbene – helt uden gener.

Forurening

Næsten i en sidebemærkning skriver Wikipedia at et ton høj-radioaktivt affald modsvarer en reduktion af CO2-udledning på 25 millioner ton.
Dertil kommer megen anden forurening: Fx kviksølv, arsenik og radioaktive isotoper.
Denne voldsomme forurening udledes ‘sådan bare’ i miljøet,
medens det radioaktive affald fra kernekraft behandles forsvarligt.
Denne forsvarlige behandling af affald er næppe overflødig.
Men til tider føles det at der mangler proportioner.

En logisk vurdering

Jeg vil slutte min usammenhængende vurdering med følgende:

Bekæmpe kolera
En student i Tanzania skulle præsentere et eksamensprojekt.
Hun havde projekteret en omfartsvej for en by hvor den gennemgående trafik var en stor udfordring.
Til sidst blev hun spurgt om hun så ville anbefale at dette projekt blev realiseret.
Til alles overraskelse svarede hun:
”Hvis formålet er at redde menneskeliv bør pengene bruges til at bekæmpe koleraen!”

Tritium

Typisk for den Europæiske overforsigtighed er fx grænseværdier for Tritium:
– – – USA 740 Bq/L
– – – WHO 10 000 Bq/L
– – – Australien 76 000 Bq/L

Konklusion

Hvornår er noget overflødigt?
Egentligt burde jeg standse her og bede dig, min ukendte læser, om at overveje situationen og drage din egen konklusion.

Alligevel kan jeg ikke dy mig for at henvise til andre – mere eller mindre relevante detaljer – jeg i tidens løb har samlet sammen:

Relateret til denne post:CO2-fri energi.png
Hvorfor bliver kernekraft så dyrt?
og
Vurdening af risiko
Naturligvis også:
Greenpeaces torværdighed er en myte
Hvis du ikke er træt, så også:
Personskader fra stråling
Mere specifikt om Tjernobyl
Mere specifikt om Fukushima
Dødsfald ved Tjernobyl
Stråling og cancer
Skader på grund af støj fra vindmøller.
Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

sikkerhedsbarierer

For detaljer og henvisninger:
Klik på det der er med gult. Måske finder du det du har brug for.
_____________________________________________________________________
Hvis energi skal lagres er der tilsyneladende kun følgende muligheder.
– – – – Opbevaring af (fossilt) brændstof.
– – – – Brug af OPBEVARET bio-brændstof.
– – –Reguleret vandkraft.
– – –Pumped Storage.
– – –Batterier.
– – – – Og meget andet, der næppe vil leve op til forventningerne.

Tilsyneladende giver nedenstående diagram en pålidelig oversigt.
Omkostningerne (Levelized Costs $/MWh) vil naturligvis være omkostning per “round-trip” – opladning til afladning.
Det ville være mere realistisk at give pris per MWh installeret kapacitet.
z-energy storage

Kilde til ovenstående: Indlæg på netavisen Klimadebat.
Batterier - muliogheder

Klik på diagrammerne for fuld størrelse.

Uden på nogen måde at være ekspert, vil jeg mene at “Flywheels” vil have øjeblikkelig virkning hvis de kører synkroniseret med forsyningen.
Fx vil de store roterende masser i forbindelse med kul- og A-kraft hjælpe med at opretholde spænding og frekvens på nettet.

Ofte “glemmes” at der vil være behov for at lagre endog meget store energimængder.

Til syvende og sidst udspringer det hele af et næsten selvfølgeligt krav om en stabil forsyning med elektricitet.
På en anden side prøver jeg at gå i dybden med den altoverskyggende udfordring Forsyningssikkerhed.

Strømstød og Kortvarige ændringer

Hvis der er tale om meget kortvarige ændringer, fx fra vindstød, vil det normalt være tilstrækkeligt at have store roterende masser, en ydelse som de traditionelle kraftværker, (kul- og atomkraft) i realiteten yder gratis.
Dette kom frem til lyset da forbindelsen mellem Sverige og Bornholm var afbrudt og det blev nødvendigt at standse halvdelen af de bornholmske vindmøller – selv om der var mangel på kraft.
Tysk industri har haft store udgifter som følge af ekstremt kortvarige strømstød, der er en følge af det ambitiøse Energiewende.

Nu da den danske vindkraft ikke mere holder sig til “småtingsafdelingen”, oplyser netavisen EnergySupply glædesstrålende at
“Nu skal vedvarende energi lagres (kortvarigt) i svævende svinghjul,”
der svæver på magnetlejer.
Naturligvis er der intet om omkostningerne eller hvem der skal betale.

Mere end “Småting”

The Energy Collective giver en grundig behandling af problemstillingen, specielt med hensyn til den nødvendige batterikapacitet.
Der gives et væld af data, men jeg vil nøjes med at referere følgende:

 • Energitab ved energilagring i batterier er angivet til 18 %
 • For solenergi er årstidsvariationerne (sommer til vinter) omkring en faktor 6 i Tyskland. Kun 4 i USA
 • I Tyskland er der store og langvarende variationer om vinteren på grund af sne og is.
 • Denne udfordring stiger mærkbart med større markedsandel af solenergi, der ikke ’sådan bare’ kan optages af nettet.
 • Pludseligt skydække kan give store og pludselige variationer, der sætter store krav for at kunne vedligeholde nettets stabilitet.

Resultatet kan endog blive at Frankrig overvejer at afbryde forbindelsen til Tyskland.

Fossilt brændstof

Hvis der ses bort fra ønsket om at reducere udledning af CO2 og lignende, er dette den oplagte løsning.

Biobrændstof

Naturligvis kan afbrænding af affald eller træflis bruges ved “spidsbelastning”.
Tilsyneladende vil praktiske udfordringer i realiteten udelukke dette.
Mere findes på en anden side.

Vandkraft og Reguleret Vandkraft

Vandkraft er en “guds gave” til lande der har egnede naturforhold.
Vandkraft, som backup for andre energikilder, afhænger af størrelsen af de reservoirer, der findes i tilknytning til vandkraftværkerne.
Mere findes på en anden side.

Pumped Storage

Er en drøm for mange. Men hvis man går i detaljer vil også denne drøm desværre briste.
På verdensplan er over 98 % af lagret energi i form af Pumped Storage.
MEN
Hvis det skal have værdi – som andet end lidt glorificering – viser det sig at virkeligt store anlæg kun kan finde de nødvendige naturlige forudsætninger i Skotland, i Chile og i Mexico, der – teoretisk – kan levere “grøn backup” til Californien.

Compressed air

Denne mulighed er diskuteret på Science Nordic.
Samme sted oplyses at virkningsgraden i kendte anlæg for energilagring højst er mellem 45 % og 55 %
Foreløbigt finder man intet om realiteter.

Syntetisk Gas

Foreløbigt vil syntetisk gas koste vel over det dobbelte af gas fra Rusland.
Noget kan lagres sammen med almindelig naurgas.
Opbevaring i naturlige hulrum, vil blive både dyrt og besværligt.
(Det vil naturligvis være et uomgængeligt krav at gassen ikke blandes med luft.)

Batterier og Flowbatterier

Dette har efterhånden udviklet sig til et stort og håbefuldt emne.
Udviklingen mod bedre og billigere batterier går tilsyneladende rivende.
Men der er trods alt lang vej endnu før man nærmer sig de flotte mål.
For detaljer henviser jeg til en anden side.

I et forsøg på at vise hvor langt man er nået, kommer Energy Supply
(ved en fejltagelse ?) til at fortælle, det der egentligt skulle have været holdt som en hemmelighed:
Den “vedvarende energi” er ikke mere vedvarende end at der er et udækket behov for batterier, der trods alt skal betales af nogle.
Meget af det der skrives tyder på at der er mange fugle, der ikke engang er på taget.

Der bliver brug for meget

I to dage (17-19 sept. 2017) var der næsten vindstille.
Denne situation var ikke enestående.
Heldigvis får vi hjælp fra gode naboer og behøver ikke at købe batterier. Nul vindkraft - næsten
Klik på diagrammet for fuld størrelse.

Hilsner fra Thorkil Søe, der spørger:
Hvad mener du?
Er der noget, der mangler?
Eller mangler vi bare realitetssans?
Skriv til thorkilsoee@gmail.com

To Fremtids-senarier
VE contra Kernekraft

Tilsyneladende findes en afbalanceret vurdering her.

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
__________________________________________________________________________
This attempt at a post is prompted by the inescapable fact that:

Electricity is the most perishable commodity that exists.

OK
We all want a stable and secure supply of El.
Of course we want it as cheaply as reasonably possible.

And we’re all together so roughly agreeing that we must do our utmost to reduce or preferably eliminate our pollution with CO2 and of course other polution.
We can also agree that there are two, almost independent challenges:

 • The instability of supply and demand.
 • How should the supply be established

Maybe we crazy around at each other because we out of bad habit mix those two things together.
Let’s try to look at instability – There is in reality a lot of consensus.
Problems relating to transport comes so almost all alone.
Problems associated with, thankfully extremely rare, sudden onset, with almost catastrophic, outcomes (with the risk of domino effect) is not discussed the following.

Instability in supply and demand.

No matter which system you choose, we must in some way or another act to maintain a stable supply.
This will not be that easy when, in the future it is desired to reduce our CO2 emissions, also from heating, by changing to the use of electricity, of course, in conjunction with heat pumps.
In addition, the goal is that our supply of electricity mainly to be based on sun and wind, which of course is not stable.

In the old days, with coal-fired power plants and the like, it was not so difficult to handle.
But it is no good continuing with our pollution.
Coal, oil, and much else must of course be eliminated.
As a result of the future, very vulnerable system – without all that much CO2 – we are slowly approaching to a situation where we say:
—————— “All hands to the pumps.”
There are many solutions, each of which will be totally inadequate, but in association has been found to work. But of course, can be done better.

We have at least the following “handles to turn on”:

 • International exchange.
 • Reserve Capacity, to be used when necessary.
 • No political limitations on the right to produce El.
 • Flexible pricing.
 • Open Prices: Everyone can see what is best here and now.

The last three are now being called ‘Smart Grit’, but is certainly neither smart or effective before it is implemented.
A Smart Grit can hardly be effective unless the many existing distorting arrangements are settled.

It will be difficult

We have to abandon old stereotypes.
Here we might disagree: Competition or top-down?
OK
One can well. Some 30 years ago it was technically possible to make what we spend so much time speaking so much about, but still will not do – not fully and completely:

Approximately following was outlined:

 • The supply system, it is often called the grid, will at any time set the current price (spot price) for the El traded. (Not only by international trade)
 • Prices vary stepwise by a factor of 1.20 or “20% up or down” for each step (Small enough to avoid sudden ‘shock in the net’)
 • Some prices are very low. Nearly: ‘Just give it away’.
  (Used by overproduction)
 • At other times, prices can be very high.
  (Used only in the case of near disaster)
 • Anyone can buy and sell without political constraints.
 • The network buys El for 80% of what it is to sell.
  (There should be something to cover costs – both maintenance and improvements)
 • Private suppliers and consumers can always see the spot price for the El, and can of course use automatics that exploit variations in the price.
 • The network guarantees, within wide limit,s how much time, on average, the spot prices will be of different levels.
  (Consumers and producers must be able to plan – Partially)
 • The weather forecast disclose the expected price of El

Then, the human ingenuity and resourcefulness will determine what might be done.
Of course everything will be considered on an economic weight that will hatch all the weeds from.

A little more today

Today you’d probably have added:

 • The tax for pollution should be imposed on polluters compared to how much CO2 and other is discharged.
  Thus, for example, coal with CCS (Carbon Capture Storage) could gain a competitive advantage if this ‘Storage’ can be said to be persistent.
  If policymakers want to be “More Green”, it will ‘just’ be enough to increase this tax.
 • As long as the quota system is maintained, quotas for CO2 should not be distributed as a kind of gift to the old established polluters, who ‘smart enough’ can sell and obtain profits based upon old sins.
  Quotas should be purchased on completely equal terms, in a sort of a CO2-pool. (Ideally internationally)
 • Political favoritism of special productions should be abandoned as swiftly as possible. (Existing contracts must obviously be respected)
 • Taxes distributed fairly equally.
  Not per kWh but compared to net payment.
  (Without political favoritism of specific forms of production but favoring the conscious consumer.)
 • Distortion from the old rules should be settled – Not too slowly.
 • International competition is presumably to be countered by offsets, which must not get out of hand.
 • Grants for experimentation and creation of new forms of supply must be limited and must under no circumstances degenerate into an almost permanent pillow for inefficiency.
 • Keep the discussion away from discussing electric vehicles, wind and sun versus nuclear, wave energy, biomass and everything else.
  This is certainly not irrelevant to the discussion. But it should not destroy a meaningful dialogue on this matter.
 • The political situation will determine if ‘society’ or ‘net’ should continue to maintain extra back-up-capacity.

And what can be supposed to be a triviality:

 • Equal conditions for different power sources.
 • No political emphasized taxes. As where Germany and Sweden have special taxes on nuclear power.
 • No politically motivated closure of power plants.
 • Long and irrevocable agreements that enable long-term contracts and predictable private investment.

The human and political inertia has been great and it is perhaps even more.

Cogeneration and Heat Pump

At a very early stage Denmark took the lead and developed the world’s most efficient combined heat and power, so that the waste heat from the many voracious power plants did not go to waste.

And now some 60% of Danish households are equipped with various types of district heating. This figure is on the rise.

But there are indications that the development is overtaking this solution.
Today, heat pumps are so efficient that, without political favoritism, it will be a serious competitor to the district heating.
One major reason for this is that it is much easier to distribute electricity in the wires than heat pipes.
By pure electricity (without heating) it is now possible to ‘squise the last kW out of fuel’ when electricity is generated by combustion in thermal plants. (You can get about 10% more).
But at the same time the waste heat will not be in the form of the nearly 100 degree hot water, which is now used for district heating. Instead, you just get some ‘warm water’ that is not suitable for the old district heating, but still can be used as a heat source for heat pumps, for fish farms or horticulture.
As development progresses, until the old district heating pipe is worn, it will certainly be sensible so that use electricity for heat pumps with what is shown enough will call ‘cold district heating’.

Too much of the good is bad

The above considerations are basically valid as long as the varying and partly unpredictable power from solar and wind sticks to mere bagatelle and do not exceed five, maybe 10% of the load.

German solar variation From the US sunshine states we have the expression “the Duck Curve”.
First we see how the large percentage of new solar power have destroyed the original good profits in 2012.
Then one asks:
Who provides backup in the early hours of the night?
Finally we see, what we already knew, that in the US pricing is (partially) governed by market forces.

In Germany, which mainly focuses on solar energy (PV), the situation is most a future challenge.
BUT with the desired phase out coal and nuclear power would appear to be impossible to maintain the supply.
Germany has reached “The Bureaucracy Monster”:
From Der Spiegel October 2013 quoted:
“And let’s not forget that the German bureaucrats to have come up with more than 4,000 different subsidy categories for renewable energy, apparently adhering til principle att what is particular expensive kill two be lavishly subsidized.”

All beginnings are difficult

It would be naive to think that the ‘smart grid’ just emidiately can change consumption pattern, the ‘ordinary people’.

It will take time and even political courage.
Politicians and officials must free themselves from the last level economic conventional thinking.
Manufacturers must develop automation for management, effective gauges and much more.
BUT
Let’s get started.
What the hell are we waiting for?

Yours Thorkil Søe
thorkilsoee@gmail.com

Postscript

There are apparently something about to happen: On the island Bornholm a pilot project is underway.
Although little is better than nothing, it has unfortunately been found that it does not become neither fish nor fowl before all manufacturers of EL are subject to market conditions.

The later development

Despite all good intensions, developments strongly suggests that the European energy system is in the process of working itself into a dead end.
I have tried to gather some of the many data and information in a different post.
Unfortunately, it will be difficult to achieve a free market for electricity and heat without making up with decades of opposition to nuclear (nuclear power) and a systematic demonization.

Hostile action

One possible unresolved challenge can be the destruction of the system by means of false signals transmitted in the intention to attack the infrastructure. (Cyberattack)
If this is to be counteracted, it will probably be necessary to exclude immediate major changes in tariffs and thus could not relieve the system by any outcome of larger units.

Thank you

Thanks to Søren Fosberg for words of encouragement and suggestions for changes.
And to Sören Kjärsgaard for his extreemely good work.

http://www.theenergycollective.com/aqgilbert/2382456/solar-to-wreck-economics-of-existing-power-markets

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.

About influence from radiation.

________________________________________________________________

From nuclear bombs to knowledge and dogma

Long before we knew anything about radioactivity and radiation, energetic “health-enthusiasts” visited baths, which later turned out to be with high concentrations of radon.
Radioactive WaterOf course, the impact is not known.

Around 1915 radioactive water became the fashion as a cure against all sorts of diseases.

The pendulum swung the other way when some wealthy enthusiasts overdosed and died a horrible death.

After the nuclear bomb attacks in Japan, we began to get some factual knowledge about the effects of ionizing (radioactive) radiation.
Quickly the following was identified:
– – – Lethal dose is about 3000 mSv
– – – The death proces could be very long and painful.
– – – The healing of burns was strongly inhibited.
– – – Some children, who had been irradiated during pregnancy, showed
– – – serious birth defects.

Before long flourished an understandable fear of everything just containing the word “nuclear” or “radiation”.

Since we did not have sufficient knowledge about the effects of lower doses of ionizing radiation, it was natural to assume that no matter how little, then it is harmful.
So you were hopefully on the safe side.

Harm was thus calculated from the LNT hypothesis.

lnt-radiationOr more precisely: We had gained reasonable good information on the adverse effects of large doses and drew a straight line between this and the zero point, which of course was no impact – no damage.
This assumption makes it possible to “calculate” the number of future deaths in greater populations, who have been exposed to low load of radiation.
At times these “calculations” gave completely absurd results.

A humorous, but strictly factual, assessment is  found here:

This time the pendulum came so far out that any talk of anything else was silenced.

BUT

As time went on, we got new information. However, it was largely ignored:

 • Against all expectations, it turned out that children born to parents who had been exposed to even very strong irradiation had no more birth defects than the normal population.
 • Populations who for generations had lived in areas with high natural radiation, had no more cases of cancer.
  It gave rise to the term “The Rasmar Paradox”.
 • In 2006 and later in 2015 we can se how the animals who had taken over the forbidden zone at Chernobyl, live successfully and even had fewer cases of cancer than elsewhere.

Radon and Cancer

It is found that there is a NEGATIVE correlation between radon and cancer in the United States.

This, and much more, shows that moderate exposure to ionizing radiation is not harmful. Probably  it acts like a vaccination against cancer.

AND NOW

When the survivors of the nuclear bomb attacks begin to grow old, more information came to light.

 • Thus, it was discovered that people who had been exposed to 500 mSv or less, had no shorter life span than normal population.
  (500 mSv will cause minor symptoms of acute radiation sickness and is more than 100 times than what one would normally accept.)
 • Individuals who barely survived the acute radiation sickness, on the other hand, had an average life span, which was three years less than the general population.
  Reference and a little more: see here.
 • It became easy to see that the original asumption (LNT) was a wild goose chase.

Regardless of this, the doomsayers continues to explain that we need to keep us far from everything with nuclear:

 • The accident at the Chernobyl was, unjustifiably, touted to show that all nuclear power is dangerous.
  (Strictly it may be argued that this accident showed that even a very serious accident at a completely irresponsible reactor did not cause the often trumpeted enormous damage.)
 • Natural Radiation EU

 • After the tsunami and the accident at Fukushima the politicians went into panic and set unrealistically low limits for permissible radiation.
  So low that we soon have to believe that the Danish island Bornholm should be evacuated and the residents of Helinski and other sites have long overdue died.
 • Especially in Germany it is preferred to have pollution and high cost. Just to get rid of nuclear power.

One wonders, of course: Why can this unfounded fear close of for a logic assessment?
I dare to think that some of the answer can be found below:

 • The business model for the “green organizations” is to appear as those who protect us from danger.
  If a real danger can not be found, then radiation and nuclear power will be seen as an obvious candidate.
  This is easily seen if the attentive reader tries to study sites, especially from Greenpeace.
 • The old scaremongering has been waged for so long, so intensely and so skillfully that almost all journalists and politicians can not imagine anything else.
  Or they do not dare say anything else.
 • At many universities it unfortunately applies that you should ‘just’ write something about something and get it published.
  Or give room for another at the next ’round of sackings’.
  It is obviously unwise to ‘pee against the wind’.
  So better continue to make something out of nothing.
 • Unfortunately the same applies for many journalists.
 • It will be an economic disaster for Greenpeace and others if they should “go back” and recognize that some of what they have been fighting against, anyway, is not dangerous.
 • Of course it will be a political death sentence for a politician if he can be accused of exposing people to danger.
  Better to howl with the wolves you are among.

But no matter what, so in “the West”, we continue to run out of an expensive astray.