Archives for posts with tag: forurening

Again and again we are told that there has not been found a solution for the used fuel from nuclear plants.
Trying to bring an end to this (deliberate?) misunderstanding, the following should be considered.
_______________________________________________________________________
After use, the radioactive fuel elements are stored under water.
– Three years at the power plant.
– Thereafter some 30 years at a temporary storage.

Thus, after almost all radioactivity has “evaporated”,

there are several possibilities.
1) “Wait and see” (Waiting for new regulations or possibilities)
2) Final disposal deep underground. (Almost abandoned)
3) Safe storage for future use. (Most sensible)
4) Reprocessing (As done in France)

About Reprocessing

During use, different harmful elements build up in the fuel rods and they should be removed before there is risk of cracks developing.
However well over 90 % of the original energi is still left, together with different useful elements.
But still
As long as the market has plenty of cheap uranium reprocessing is not economically feasible.
It is the reason for “Safe Storage”.

Dear unknown reader

Somehow I think the above notes should answer the question about nuclear waste.
If you want further details: Have a look at http://wp.me/p1RKWc-LC

However, I have a request:
This post was ment as an answer to the repeated statement that

“The problem related to used nuclear fuel has not been solved.”

Assuming that it is not based upon your own observation,
I dare to ask you – –
Go to the sources of this obviously wrong “information” and ask them to stop their (deliberate?) misinformation of the public.

Greetings and good reflection
Thorkil Søe

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

___________________________________________________________________
Nedenstående er et uddrag af en meget længere side, der generelt prøver at vurdere den Europæiske energisituation.
Se http://wp.me/p1RKWc-af
Naturligvis kom der mere med.
Helt nede, om kulkraft og industriens kamp mod kernekraft.
Måske finder man en rygende pistol.

OK

Typisk er oplysninger fra External costs of coal, hvor tabel 1 indeholder en grundig vurdering af de mange forskellige miljøomkostninger fra brug af kul.
Resultatet, der er baseret på forhold i USA, angives til mellem 87 og 289 €/MWh
Denne store afvigelse kan bedst ses som et resultat af kommunikations-kampen mellem miljø-forkæmpere og industriens lobbyister.

IMF citeres for at ca. 6,5 % af verdens gross domestic product (GDP) bruges til subsidier for fossil energi. $ 10 millioner per minut.
Dette enorme beløb er i overensstemmelse med oplysninger fra EurActiv.
Også fra EurActiv haves følgende:
Subsidier til fossile brændstoffer medfører enorme omkostninger, der belaster de almindelige skatteydere.
Rapporten angiver at dette tilskud i G20 i 2015 nåede op til USD 452 billion (milliarder)
Dette omfatter ikke de meget større omkostninger i form af helbredsskader og forurening af miljøet.
For ikke at tale om klimapåvirkningen.

denne side findes detaljer med oplysninger om forskellige lande.
Det angives at EU har en mindre andel i dette.

The Energy Collective giver en oversigt over produktion og subsidier i USA. (2015)
Følgende er et uddrag:

– – Energikilde . . . . Del af forsyningen . . . Tilskud
– – Kul, Gas og lign. . . . . 64 % . . . . . . .. . 1 €/MWh
– – Kernekraft . . . . . . . . . 19 % . . . . . . . . . 2 €/MWh
– – Vandkraft . . .. . . . . . . . 7 % . . . . . . . . . 2 €/MWh
– – Solenergi (PV) . . . . . . .1 % . . . . . . . . 260 €/MWh *)
– – Vindkraft . . . . . . . . . . . 7 % . . . . . . . . . 33 €/MWh
*) Det kan formodes at det lave tal for solenergi (1 % af forsyningen) dækker over at en stor del af solenergien bruges direkte, uden at gå over måleren.

Artiklens tilsyneladende formål er at vise at det ikke vil flytte meget at fjerne tilskud til brug af kul.
For den mere klimabevidste viser tallene, at der er brug for:
– – – Afgifter på forurening.
– – – Ligeværdighed for kernekraft og andre ikke fonurenerene kraftkilder.

For at øge forvirringen cieteres følgende fra IEA:

 • OECD IEA anslår at globalt bidrag til fossile brændstoffer beløb sig til 409 billioner USD i 2010 sammenlignet med omkring 300 billioner USD i 2009.
  Den detaljerede oversigt dækker over 250 mekanismer, der understøtter produktion og anvendelse af fossile brændstoffer.
  Omkring 54% af støtten til fossile brændsler gik til petroleumssektoren.

Disse 409 billioner viser sig at være ca. 8 % af det ovenfor angivne
10 millioner per minut!
Men USD 800.000 per minut er da også penge.

August 2017 får vi tilsvarende oplysninger: 6.5% of global GDP
Selv om forvirringen er stor er der tydelige tegn.
OG
December 2017 læser man følgende, også på netavisen The Energy Collective.
Støttereformen for fossilt brændstof var højt på dagsordenen på parternes klimaændrings konference (COP 23).
Eksperter og politiske ledere sendte gennem, oplysninger om adskillige hændelser, et klart signal om hurtigt at reformere subsidier for fossile brændstoffer.
Noget som lå på over 425 mia. USD i 2015

Det ser ud som om der er ved at ske noget.
En anden skribent, også på The Energy Collective, gentager: (2017)
Reform af subsidier til fossile brændstoffer var højt på dagsordenen på UN Climate Change Conference (COP 23).
Eksperter og politiske ledere sendte et klart signal om hurtigt at reformere subsidier til fossile brændstoffer, som lå på over 425 mia. USD i 2015.

Her, som så ofte, er det tilsyneladende umuligt at nævne det uartige ord kernekraft.

Mere hjemligt er oplysninger fra Subsidies and costs of EU energy. (2014) Også her er man tilsyneladende ærlige og giver oplysninger om spredningen på de mange data.
Først får man følgende oplysninger om .Levelised cost, der er omkostningerne for kraftværket. (side x – romertal 10)
– – – Kul . . . . 75 €/MWh
– – – Gas . . . .95 €/MWh
– – – Olie . . . 260 €/MWh
– – – Sol . . . . 175 €/MWh (meget store variationer)
– – – Vind . . . 100 €/MWh

Side 37 findes, hvad her kaldes Extrenal Costs:
– – – Kul og brunkul . . 90 €/MWh
– – – Gas . . . . . . . . . . 35 €/MWh
– – – Olie . . . . . . . . . . .88 €/MWh
– – – Kernekraft. . . . . . 22 €/MWh
– – – Sol . . . . . . . . . . . 15 €/MWh
– – – Vind . . . . . . . . . . . 4 €/MWh
Her dækker Extrenal Costs miljøudgifter i videste forstand, ikke kun forurening, men også fx ’brug af begrænsede ressourcer’.
Men ikke backup, net-tilslutning og lignende, som er forsøgt behandlet på en anden side: http://wp.me/p1RKWc-af

En tilhænger af kernekraft fremhæver naturligvis at der er næsten uanede reserver af uran og thorium.
Således synes det urimeligt at medtage 16 €/MWh som ’Depletion of Energy Resources’ for kernekraft.
Dette er næsten det samme som angivet for kul og olie, hvor i hvert fald olie er en begrænset resurse.
Denne høje værdi kan kun opfattes som et, af de desværre mange, forsøg på at bringe kernekraft i et dårligt lys.

Ved vindkraft bruges Neodymium i generatorene. Dette er en helt anderledes begrænset reserve.
Derfor kan det undre at vindkraft ikke er pålagt omkostninger for ’Depletion of Energy Resources’.
Samtidigt undrer det at ’Climate Change’ (CO2) for fossile brændsler ikke er sat højere end 40 €/MWh

Livstids-forurening

Hvis man går et skridt videre og vurderer CO2/MWh for hele kraftværks levetid vil det forbavse at kernekraft ligger langt under alle andre kraftkilder.

CO2 per kWh

MEN
Når først kernekraftanlægget er færdigt vil det producere en hulens masse energi i mange år.

Dødsfald i Kulminer

Når talen er om dødsfald i forbindelse med uheld i kulminer giver World Nuclear følgende oplysninger.
Kinas samlede dødsfald fra kulminedrift, før 2008, var i gennemsnit godt over 4000 pr. år.
På verdensplan angives følgene:
I 1950’erne var det årlige dødstal i verdens kulminer 70.000, i 1980’erne var det 40.000 og 1990’erne, det var 10.000.
Ukraines kulminde-dødsfald har været over to hundrede om året.
Wikipedia giver en detaljeret opgørelse.

Drag selv konsekvenserne og sammenlign med dødstal fra A-kraft.

Energi og .Helbred

Dette link refererer til en meget grundig vurdering af personskader i Europa. (England)

 • Tabel 2 omhandler person-skader pr TWh for forskellige former for produktion af energi.
 • Længere nede, på Figur 3, inkluderes udledning af drivhusgasser.
 • I begge tilfælde ses hvorledes skader fra atomkraft er relativt meget små.
 • I, hvad næsten er en bisætning, bekræftes hvorledes “the public” har en større frygt for atomkraft og dets virkninger – sammenlignet med eksperter.
 • Selv om det næppe er mere end en påstand nævnes at der i de kulkraft-forurenede områder i Kina er der “fundet” skader på børns DNA

Backup og Forsyningssikkerhed

I stedet for at skrive endnu mere, henviser jeg til en anden side: http://wp.me/p1RKWc-af
Brug søgemaskinen (ctrl + f) og find .backup

Carbon Capture Store (CCS)

Med mellemrum er dette en ny kanin, der trækkes op af hatten når man kryber udenom A-kraft.
Naturligvis prøver man at skaffe aflad med Carbon Capture Storage.
Hvis meget udførlige oplysninger fra The Energy Collective står til troende har det ingen fremtid.
Dette kommer frem igen (august 2017) Carbon Capture Dream Dying.
Men i Norge vil man prøve at komme videre.
I et desperat forsøg på at undgå kernekraft kommer dagbladet Information frem med drømmen om at hive CO2 ud af luften.
Der vil blive brug for meget – et par milliarder ton – Hvis det skal batte noget.
Ikke kun til glæde for grønne journalister, men også for det betrængte klima.
I mellemtiden dør tusinder af Syd Afrikanere af luftforurening.

Mon ikke vi nu skulle være enige med New Scientist

Kulkraft er meget mere skadeligt end kernekraft.
dodsfald-ved-kraftkilder

En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at antal af dødsfald ved Tjernobyl ikke er 9000, men snarere under 50
Et andet tal – 2000 – fås hvis man medtager dødsfald i forbindelse med de store og stort set unødvendige evakueringer.
Hvis evakueringsdødsfald ikke medregnes vil tallet for dødsfald komme under 50

En rygende pistol ?

På netavisen Atomic Insitghts finder man en lang artikel, der tilsyneladende viser at det var kulindustrien, der stod forrest i kampen mod kernekraft.
– – – “De var de første til at fremkomme med modstand mod
– – – brugen af skatteydernes penge til støtte for udviklingen af
– – – atomkraftværker.”
Man kan mene at her har vi “Den rygende pistol”.

Nu, da klimaet er ved at løbe løbsk, ser man, også fra Atomic Insights, at kulindustrien helt tilbage i 1948 arbejdede for at dæmonisere kernekraft.

Samtidigt forklares at det nu er gasleverandørerne, der argumenterer for sol og vind.
Fordi der derved bliver behov for backup.
Jeg citerer fra Reuters
– – – Vil du være overrasket over at lære at
– – – olie- og naturgasselskaberne klart forstod
– – – at sol og vind passede godt ind i deres hovedprodukt?
– – – Derfor er de kun alt for glade for at investere i,
– – – og derved fremme, sol og vind.

Endnu en konspirationsteori går ud på at kampen mod atomkraft også støttes af stålindustrien, der ser en god forretning i produktion af tårne til de mange vindmøller. (2018)

EU prøver men er for svag.

Der er for mange smuthuller.

Nu kan det næppe fortsætte med at være en hemmelighed.
August 17 2017, ser man en artikel i the Guardian.
Her angives at fossilt brændstof globalt modtager omkring $5 milliarder årligt som skjulte tilskud.
Dette skulle modsvare 6,5 % af globalt GMP.
Hvis skader fra luftforurening medtages, vil dette tal formentligt blive højere.

Der skelnes mellem
– – “Pre-tax subsidies” og
– – “Post-tax subsidies”

Nu, når det kommer nærmere os

Fra Information 2017 aug. 28
Ved siden af CO2-udslippet koster brunkulkraftens giftige emissioner ifølge en forskningsrapport fra Universität Stuttgart op mod 20.000 menneskeliv i Europa – Årligt.

z-kirkeTyskland forurener med afbrænding af kul.
Men drømmer om at blive mere grøn.
I mellemtiden ødelægger men både landsbysamfund og en historisk kirke.
For at få mere brunkul.

Der tales meget, men vi mangler virkelighed.
Jeg har prøvet at behandle den tyske virkelighed på en anden side.

Polen

På netavisen The Energy Post omtales eventuel hjælp til Polen i form af kernekraft fra Ukraine.
Her læser man:

 • I juni 2017 fremlagde det polske øverste revisionsorgan imidlertid en rapport, der viste, at kulsektoren havde modtaget subsidier på 15,4 mia. Euro mellem 2007 og 2015.
  Dette er ca. 17 000 EUR om året pr. Kulminearbejder.
  Dette kan synes en rimelig pris at betale for at vinde et valg.
  Hr. Tusk mente det, det mente PiS-partiet også.

Hvad den polske samfunds ikke-kulmineringsparti mener er ukendt.

Også på grundlag af dette hævder jeg at energipolitik alt for ofte ikke er bestemt af logik, men et ønske om vælgertilslutning.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Verdens kendte reserver

z- Fossile Reserver.png
Klik på tabellen for at få fuld størrelse.

Historisk udvikling af jordens temperatur

Global temperatur
Det er fristende at skyde skylden på vores brug af fossile brændstoffer.

Der tales meget om smarte løsninger.
En tilhænger af kernekraft savner realiteter.

2018 Oktober ser man at Greenpeace Japan er imod de mange nye kulkraftværker.
OG
Japans kulfyrede kraftværker beskyldes “for at forårsage tusindvis af tidlige dødsfald”

Tro det, eller ej:
2018 cirkulerer rygter om at Greenpeace overvejer at gå ind for kernekraft som “et mindre onde”.
Senere: (2020) må man nøjes med at vente.

Og så November 2018 kommer der mere – mest i forbindelse med Californiens grønne bestræbelser.
Her er det forbes.com der skriver:
I 2016 modtog vedvarende energikilder 94 gange mere i amerikanske føderale subsidier end atomkraft og 46 gange mere end fossile brændstoffer pr. enhed produceret energi.
I mellemtiden indrømmer et stigende antal analytikere, at et elnettet, der er afhængig af atomkraft, ikke har brug for sol og vind.

 • Mest foruroligende, tilføjes det at sol og vind, som bidrag til et nukleart net ville kræve afbrænding af mere fossile brændstoffer, normalt naturgas, som nødvendig backupkraft.

Det bliver mere og mere tydeligt, at Tyskland ikke vil kunne opfylde sine klimamål.
Således kommer det under kritik fra ledende “grønne” energimedlemmer.
De frygter at Tysklands dårlige resultat på klimaforandringer diskrimerer vedvarende energi som en løsning for klimaændringerne.

Fra netavisen Forbes.com får man følgende:
Alle har hørt om CO2-emissionerne fra forskellige energikilder.
Kuldkraften giver det største fodaftryk.
For hver kWh produceret energi efterlades ca. 900 gram CO2.
Således efterlades hvert år, fra afbrænding af kul over 14 mia. tons kuldioxid.

På netsiden Forbes.com finder du følgende forfærdelige spørgsmål:
Hvor dødbringende er din kW?
Fra dette link citerer jeg.
Det faktiske antal dødsfald i Kina fra kulbrug oversteg sidste år 300.000

År 2020, under Corona krisen, læser man at den renere luft i forbindelse med kinesiske ned-lukninger har sparet flere menneskeliv.
I sammenligning med dem der døde af corona.

Og
Stadig dør ca. 10.000 fra kulbrug i USA – hvert år – og et andet tusinde fra naturgas.
Hvis luftvejssygdomme medtages vil ovenstående tal nok blive ti gange så meget.
Og
Rædslerne er ikke beskrevet før man omtaler den lurende klimakatastrofe.

Allerede dette er alt for meget.
Alligevel finder man mere på https://wp.me/s1RKWc-4b

Endeligt er det Forbes.com, der skriver:
I 2016 modtog vedvarende energikilder
bla– 94 gange mere i amerikanske føderale subsidier end atomkraft.
Og
bla– 46 gange mere end fossile brændstoffer pr. produceret enhed.

Asken

hober sig op og er et begyndende problem ved risiko for katastrofer, men også forurening af grudvand.

Tilbageblik

1979/1980 udsendte OOA, en pjece på 12 sider i farver.
Den havde overskriften:
”OOA’s FOLKEPJECE: Danmark uden atomkraft.”
I pjecen hedder det: ”Danmark har masser af olie og naturgas”, og ”Kul til flere hundrede år”.
– – – ”For at kunne dække mere end 1/3 af strømforbruget med vindkraft, må man kunne oplagre energien.
Det kan man bl.a. gøre med trykluftlagre, som vi kender allerede i dag. Eller med svinghjulslagre, som nu er under udvikling.”

Nu, 40 år senere, må vi indse at teknologi til lagring af vindkraft i stor skala stadigvæk ikke er lige om hjørnet.

Men nu 2020

Måske er der nogle, der begynder at forstå.
Carbon pricing?
Og
Metering carbon not kilowatts?

2020 fortæller BBC om overgang fra kul til bio med den malende overskrift
The giant coal plant converting to green energy.
Normalt er det rigtigt når BBC skriver:
bla“We believe in truth, facts, and science.
blaWe take the time to think. And we don’t accept — we ask why”
Men her “glemmer” man tilsyneladende meget.
Fx at forureningen med specielt skadelige mikro partikler forøges.

Hvis du skriver om Three Mile Island, Tjernobyl og Fukushima som om det er tre alen ud af et stykke.
Så føler jeg at det er nødvendigt at bede dig læse følgende:
Three Mile Island: http://wp.me/p1RKWc-15d
Tjernobyl: http://wp.me/p1RKWc-KH
Fukushima: http://wp.me/p1RKWc-KJ
Det er måske lidt meget forlangt og hvis du ikke har tid, så OK
_______________________________________________________________________

Men hvis du ikke VIL læse sådan noget – Fordi det – – –
Ja så tillader jeg mig at referere fra en samtale med en meget god dansk missionær i Tanzania.
Jeg havde sagt noget, der forudsatte Darwinisme og udviklingslære – – –
Han sagde:
”Thorkil, det må du ikke sige. Du ved jo at jeg er fundamentalist.”

Hvis du, trods naturlig uvilje, har sat dig ind i forskellighederne, så stiller jeg et hypotetisk spørgsmål:
Du har en stor pose penge, som skal bruges i Langtbordestan.
Man vil have kernekraft fordi man vil mindske, ikke bare antal af dødsfald i kulminer men også forureningen.
Du skal beslutte om man skal have:
– Et stk. EPR, der som vi ved, vil have en FANTASTISK stor sikkerhed.
Eller
– Tre APR-1400, som dem der eksporteres fra Korea.
Disse tre reaktorer vil kun få en MEGET stor sikkerhed. Men vil til gengæld afværge tre gange så mange dødsfald og forurening.
——-Finland valgte og fortrød.
——-United Arab Emirates valgte.
——-England har kun lige valgt.
Hvad ville du vælge?

For at hjælpe lidt på vej nævner jeg noget andet – også fra Tanzania.
En student skulle præsentere sit eksamensprojekt.
Hun havde projekteret en omfartsvej for en by hvor den gennemgående trafik var en stor udfordring.
Til sidst blev hun spurgt om hun så ville anbefale at dette projekt blev realiseret.
Til alles overraskelse svarede hun:
Hvis formålet er at redde menneskeliv, bør pengene bruges til at bekæmpe koleraen!

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
__________________________________________________________________________

The discussion

Although the term “Contaminated” is usually seen in relation to nuclear, it will be seen that most contamination in reality is a result of rejecting nuclear power.

In connection with the reporting about contaminated areas you often see a mix of criteria for concepts such as “polluted” or “uninhabitable”.
As a conclusion of the following you will see that the areas can be contaminated without necessarily being uninhabitable.
Although nuclear contamination worldwide is a minor problem it takes up a major part of the public discussion – also in the following.

I have tried to divide the discussion in the following:

 • How is it measured?
  Some of it is here.
 • What are we exposed to?
  An overview of natural radioactivity found here.
 • What can you tolerate?
  Here, as in most diskussions, ignorance replaced by great confusion.
  Large populations – even in Europe – live exposed to
  10 mSv / year. few places more.
  Aparently without harm.

The background radiation we are all exposed to, is about 2 mS/year.

 • There are overwhelming material showing that moderate the influence of ionizing radiation are beneficial. Almost like a vaccination against cancer.
  But let that be.
 • What do you allow?
  In a race to the bottom politicians try to avoid criticism and specify still lower permissible doses for what is described as dangerous and to be avoided.
  Thus, the permissible exposure of workers at German nuclear power plants in 1988? Reduced from 22 to 2 mSv/year
 • The extreme is apparently reached in Japan.
  To be on the safe side, a limit of
  one millisievert / year was introduced. (Arbitrarily)
  This is only a tenth of that many Europeans have suffered throughout their lives.

Unfortunately, I must note that it was necessary to get all these details in place before you can get to the real.

What happened?
Leaving aside the obvious forgery and remember that the discussion is about uninhabitable spaces I can only say:

 • I have not found anything about the situation in Japan after the atomic bomb attacks.
  It was before the concept uninhabitable areas was ‘invented’.
 • To complete the picture from Japan I mention that people who at the nuclear bombing were exposed to 500 mSv, and got weak symptoms of acute radiation sickness, nevertheless had no shorter life span than people in general.
 • Emissions from the accident at Three Mile Island was so extremely small that it is irrelevant; Also in this context.
  There were compensations for lost wages as compensation for unnecessary forcible evacuations and spent almost as much on ‘legal expences’.
 • Similarly, it must be noted that information about the accident at Fukushima are so entangled by conflicting “evidences” that it is not possible to draw conclusions.

Thus, we must start with the disaster by Chernobyl.
There you will find information, some of it seems reliable.

 • Without source reference is a picture showing dead trees.
  OK There were major release of radioactive material.
 • Of course, effortlessly, you will find countless horror stories.
 • You see the “back-mowaers” (babushkas) live in areas with
  more than 500 kBq/m^2
  Almost all are old and will naturally die from old age before they may get injuries from the perhaps not so dangerous radiation.
 • Maybe this page help with reliable information on the situation shortly after the disaster.

Already in 2006 you will find an assessment by the BBC:
Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’
The following is from this article.

 • “Low doses of radiation are a [very] poor carcinogen,” says Professor Brooks, som har spent 30 years studying the link mellom radiation and cancer.
  “If you talk to anybody and you say the word radiation, direkt you get a fear response. That fear response har caused people to do things att are scientifically unfounded.”
 • Beneficial effects:
  Other studies having come to even more startling conclusions’.
  Professor Ron Chesser, of Texas Tech University, US, har spent 10 years studying animals living Reviews within the 30km exclusion zone surrounding Chernobyl.
  Han har found att, far from the effects of low-level radiation being Carcinogenic, it fremgår two boost dem att genes protect us against cancer.
  (Radiation hormesis?)

  Generally, information from the BBC considered reliable.

October 2015 The Guardian (England) comes forward with something similar:

 • For years, both animals and plants thrived in the forbidden zone that is closed to humans.
  Måske it is not so terribly terribly dangerous.
 • Especially the comments for this article gives a good insight into the general reluctance to accept information that goes against what I very rude call “ordinary childhood”.

Of course, Greenpeace has been out with activists – Wearing white protective clothing and breathing apparatus.
To tell the “back-movers” that their lives are in danger.
Of course, this white protective suit is completely without effect if the purpose is to protect against ionizing radiation.

If you, my unknown reader, have come so far, I suggest that you try to draw the consequences.

If you still have doubts and want more, I refer to anything else I have written:
Greenpeace’s credibility is a myth.
Chernobyl.
Fukushima.
Pollution of the ocean.
Unlike most doomsday prophets, I have a large scale given references to my sources.

And later (2018) you read at FOBIS.com that UNHCR has adjusted the estimate of “late casualties” (from cancer?) from about 4000 to about zero.

If you feel you have missing information, write to me at thorkilsoee@gmail.com

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
_____________________________________________________________________
When the discussions turn in the direction of radiation and the effects on the health of people, several obstacles are seen:
First, of course, lack of reliable information on the effect of low-level radiation.
But another major problem is the many unfamiliar units used and the confusion caused by ignorance and sometimes wishes to deny facts.
Even the aspirations from some organizations, to turn everything related to radioactivity into a major hazard.

Near the end of this post you will find an evaluation of the ridiculous claims and unrealistic ‘safe limits’ in relation to the Fukushima disaster.

Units

Bq Becquerel
1 Bq is one radioactive decay per second and is a very small unit.
One adult human contains about 4,500 Bq from natural sources.
More can be found form World Nuclear
Sv Sievert
The Sievert is a measure of the health effect of ionizing radiation on the human body.
Also here World Nuclear gives a good overview of the situation.
A very illustrative, and apparently reliable, Radiation Dose Chart is provided by Wikimedia.
Other Units
Several other units are still used in different literature:
1 Sv = 1 J/kg = 1Gy = 100 rad = 100 rem = 100 Roentgen
Becquerel to Sievert
There is no clear-cut relation between Becquerel and Sievert.
The only guide found is in a paper from Luckey fig. 10.
Here you will deduct: 1mSv = 1.7 kBq/litter.
Without having checked and fearing being wrong, I quote:
1000 Bq/m^3 = 4.45 mJ*hour/m^3 = 6.3 mSv

Radon

Now and then radon comes up in the media and people living in “radon houses” may be scared and will often have difficulties selling their house.
At Wikipedia you can find a very comprehensive paper on radon.
From this paper and other sources the following is a short summary.

Origin

Radon originates from decay of uranium, mainly found in the granite in the earth’s crust.
The only isotope of interest is 222Rn having a half live about four days.
It is a heavy noble gas and will only harm if it decays within the lungs.
The concentration is measured in Bq/m^3

Concentrations can vary greatly from place to place.
In the open air, it ranges from 1 to 100 Bq/m^3, even less (0.1 Bq/m^3) above the ocean.
In caves, aerated mines, or in poorly ventilated dwellings, its concentration can climb to 2,000 Bq/m^3.
Typical domestic exposures are about 100 Bq/m^3 indoors and 10-20 Bq/m^3 outdoors.

Exposure to radon

The magic cure
Just as much as radon and radiation is feared, it has been seen as a magic cure for all types of illnesses.
For a period around 1915 radioactive water was the fashion, until some rich and enthusiastic people overdosed and died a horrible death.
Radon baths Radon Treatmeng It should be noted that now, as well as long before radon and radioactivity was known, health seekers are frequenting locations, where they receive “radon-treatment” for all types of illnesses.
On the internet you may find several advertisements for spas and clinics, as for instance: here, here andRadioactive Water here.
Radon in ”Health Water”
Even radon mineral water is regulated:
The minimum strength should be 74 Bq/L, but the following is found:
Merano: 2000 Bq/L and
Lurisia (Italy): 4000 Bq/L
The human body contains some 65 Bq/kg
Extremes
High levels of radon are found at several locations.
Best known is what originally was named “The Rasmar Paradox”:
A relatively small population at Rasmar in Pakistan are exposed to very high levels of radiation from radon.
This unique case is over 80 times higher than the world average background radiation.
However there has not been reports of ill health.
Several other locations have similar, but smaller exposure:
bla • Guarapari (Brazil)
bla • Cumuruxatiba (Brazil)
bla • Kerala (India)
bla • Karunagappall (India)
bla • Arkaroola (South Australia)
bla • Yangjiang (China)
bla • Black Beach (Brazil – Record but uninhabited)
Record high
Probably, the highest recorded level of exposure is the Watras Incident,
as described a little below.
Miners
The health effects of high exposure to radon in mines, where exposures reaching 1,000,000 Bq/m^3 can be found.
It was first recognized in 1530 by Paracelsus in his description of a wasting disease of miners.
It must be hoped, that this is “a thing of the past.”

Radiation Hormesis

A controversial epidemiological study, unexpectedly showing decreased cancer risk vs. radon domestic exposure at least up to 200 Bq/m^3.
These findings, first published by T. D. Luckey

Radon and Cancer

It is difficult to understand why it has been outright rejected by WHO and others.
It is even more difficult to understand why these observations have not been followed up.
I have tried to summarize some of the existing knowledge here.
Even more surprising are the findings that even very high doses of ionizing radiation have not caused harm to future generations.

Cigarette Unit

The many different units and the often conflicting “evidences” will lead to the following:
Cigaret Unit From the internet, I quote the following:
I still remember:
Long time ago an expert in radiation got the question:
“Why don’t you compare your results to something people can understand, as for instance Cigarette Unit?”
His answer was clear:
“I have tried. It is hopeless. People just accuse me of lying.”

From private correspondence with a Danish expert, I remember the similar.
(Unfortunately I have no records or references.)

Radon and smoking

It has long been known that the much trumpeted damage from radon has not been seen in the affected populations.
Around 2010 we see how the magician pulls a new rabbit out of the hat.
Now it is explained that only smokers need to be afraid of radiation from radon.
To my knowledge, the biological mechanism behind this penurious exception can not be explained.

Watras Incident

The only – hopefully reliable, but also rather confusing – information is found from The Guardian and Wikipedia.
The following is an extract:

 • Radon levels in particular dwellings can occasionally be orders of magnitude higher than typical.
  It was dramatized by the so-called Watras Incident, in which an employee at a U.S. nuclear plant triggered radiation monitors while leaving work over several days.
  Despite the fact that the plant had yet to be fuelled, and despite the employee being decontaminated and sent home “clean” each evening.
  This implied a source of contamination outside the plant, which turned out to be radon levels of 100,000 Bq/m^3  in the worker’s basement.

  [1000 times the limit in Denmark].
  The lung cancer risk associated with living in that house was compared to the extrapolated risk from smoking 135 packs of cigarettes daily.

It is difficult to accept these findings and even more difficult, when it is noted that the alarm was raised, not because he or any of his family had suffered from bad health.
A similar, but not so dramatic event occurred at a Swedish nuclear plant, which was closed for several days until it was realized, that one of the employees had taken his radiation monitor with him home.

What can not be avoided?

Where ever you are and whatever you do, all us – as well as our forefathers – have been exposed to some radiation.
This, together with ‘manmade exposure’, has been summarized here.

What is Allowed?

If the units and dozes are conflicting, it is probably nothing compared to existing regulations.
It has, of course, been necessary to neglect “information” from the many so-called green organizations specializing in scaremongering.
Further, different political statements and regulations may be highly influenced by the fear of being accused of not protecting the public.
It is easy to find a lot of obviously conflicting “facts” and regulations.
Much too much to go into details here.

A very comprehensive guide to definitions and regulations related to disposal of radioactive waste is given by The International Atomic Energy Agency.
These guidelines are apparently applied very differently in different countries and different situations, resulting in the following, which is an extract from World Nuclear.

 • Recycling materials from decommissioned nuclear facilities is constrained by the level of radioactivity in them.
  This is also true for materials from elsewhere, such as gas plants, but the levels specified can be very different.
  For example, scrap steel from gas plants may be recycled if it has less than 500,000 Bq/kg (the exemption level).
  This level however, is one thousand times higher than the clearance level for recycled material (both steel and concrete) from the nuclear industry, where anything above 500 Bq/kg may not be cleared from regulatory control for recycling.
  – – Norway and Holland are the only countries with consistent standards.

Even considering the public hysteria and the almost poisonous level of political lobbying, it is difficult to understand this.

Public interest

Often you will find statements from green organizations indicating that all levels of radiation is dangerous.
With the availability of cheap and very accurate Geiger Counters it has been the faction to find dangerous spots:
Of course help from the public should be appreciated, as for instance when a long time forgotten radioactive source was found in Tokyo.
However, at the same time it is necessary to relate real or conceived dangers to what we all of us are exposed to through all our lives.

Fukushima

The release of radioactive material has been estimated to be between 500 PBq and 1000 PBq
The Pacific Ocean covers 165 million km^2 and contains 66 million km^3 of water.
Assuming all of these 1000 PBq (10^18 Bq) to be equally distributed over 1 % of the ocean to a depth of 50 m, and without considering the ‘sinking down’ of heavy material, you will get 12 Bq/kg.
If you thereafter consider that some 90 % of the radioactive release was Iodine131 (see page 116 in UNSCEAR 2013 Report,) only some 2 Bq/kg will be active at the time of the horror-stories.

Further, it may be worth mentioning that the US National Academy of Science has referred to measurements showing 7 Bq/m^3 Fukushima-derived fallout of 137Cs near the Canadian continental shelf.
All this may have been rather difficult to measure, considering that the natural level of radiation in the ocean is 11,000 Bq/m^3

In order to relate to something familiar, it can be mentioned that all of us carry with us about 65 Bq/kg (65,000 Bq/m^3) as part of our human body.
Or that a radon level of 100,000 Bq/m^3 was found in the basement of an occupied house.
Just 1000 times what is allowed in Denmark.
(Watras Incident, as discussed above.)
Correct me if I am wrong.
Fukushima Greenpeace
Considering this, it is difficult to understand how well established “green organizations” show maps and indicate the “extreme danger” related to the radioactive pollution the whole way to the American west coast.
Even far inland.
1 RAD = 10 mSv
However, this unit is (deliberately?) confusing and will not have any meaning without stating the time. E.g. RAD/hour.

Without being able to check, I think this link from The Register is more reliable.

If you have trust in World Nuclear, the following may be interesting:

 • A silt fence has long been in place to prevent contamination reaching the open sea and the diluting effects of ocean currents mean that radioactivity cannot be detected in seawater beyond the plant harbour.

If you are a fan of YouTube and have seen “The Ocean of Death”, you may still wonder how the many fish can be so sensitive that the increase in radiation from 11,000 to 11,007 Bq/m^3 has caused the disaster shown on the film.
Contrary to radiation; fish are rather sensitive to change in the concentration of salt in the water.
So, if not directly falsified, the dead fish may be found outside a plant for desalinating seawater.
Besides this it is worth looking at the last table in a paper from UNSCEAR. Here it is seen that the radiologic tolerance  for fish is some ten times that for mammals and birds.
On the other hand you may be relieved to see how the animals are thriving in the highly radioactive and forbidden zone at Chernobyl.

Back to Fukushima.
As far as I am aware of, Tepco’s limits for groundwater contamination is that groundwater should contain less than 5 Bq/L of beta ray-emitting radioactive material and 1 Bq/L of caesium-134 and caesium-137.
Again, this should be seen in relation to the natural load of the human body: 65 Bq/L and of the ocean: 11 Bq/L
Natural Radiation EU
To be on the safe side, the standard for public radiation exposure was (arbitrary) set
to one millisievert/year.
This is only one tenth of what some Europeans have been exposed to throughout their lives.

My conclusion is clear.
Something is rotten – somewhere –
But where ?

Radon DK

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
For at komme til mit forsøg på et indeks:
Tast Ctrl+f punktum ind (Uden mellemrum)
_________________________________________________________________

.Tilføjelser: Nu, da det måske er for sent.

Berlingske Leder Hvorfor er kernekraft ikke en del af klimaløsningen?
Og Jyllands Posten Lad os nu tale Kernekraft. (18.12.2018)
Der Spiegel 07.01.2020
blankHer, som så mange andre steder, angives fejlagtigt at
blankaffaldsproblemet ikke er løst.
Videnskab.dk 03 april 2018
Berlingske.dk 23. februar 2019,
________________________________________________________________
Skønmaleri af KK Dette indlæg i debatten vil naturligvis blive opfattet som et forsøg på ”.greenwash” af atomkraft.
I realiteten er det mere et forsøg på at afvaske noget af det mudder, der igennem tiderne er kastet på denne energikilde.
Måske skyldes min frustration at det vrimler med mere eller mindre selvbestaltede eksperter, der skriver om atomkraft, ofte uden megen hensyntagen til anerkendte og let tilgængelige fakta.

I det følgende har jeg prøvet at støtte mine oplysninger fra hvad der er tilgængeligt på Internettet og fra pålidelige kilder.

Emnet Kernekraft, der er den korrekte betegnelse for det der ofte betegnes Atomkraft, viser sig hurtigt at være meget omfattende og omgærdet med mange misforståelser, der ofte skyldes manglende eller direkte forkert “information”.
Derfor er der i det følgende indføjet en del henvisninger, der kan læses ved at gå ind på det, der er markeret med gult.

Som det kan ses har jeg i vid udstrækning støttet mig til organisationen Ren Energi Oplysning der, i modsætning til mange andre, besidder kompetencen, om end ikke mediernes bevågenhed.

Desværre findes mange andre kilder, hvor manglende faktuelle oplysninger erstattes af dygtig manipulation med kvarte sandheder. Sådanne kilder har det ikke været muligt at tillægge megen værdi.

Hvad med sikkerheden? Der har været 3 kerne-nedsmeltninger.

Lad os se på disse 3 tilfælde og vurdere konsekvenserne for hvert enkelt. .sikkerheden

Reaktoren på . Three Mile Island (1979)

.Reaktoren var en såkaldt letvandsreaktor af et relativ tidligt design.
Den var som en naturlig ting beskyttet af en
reaktorindeslutning.
Sådan en reaktorindeslutning, der normalt er en ca. 1,4 meter tyk armeret betonskal, er sidste værn mod udslip af radioaktivt affald.

Her viste den sig at bestå sin prøve således at personer indenfor en radius af 15 km fra reaktoren blev udsat for en gennemsnitlig dosis af 8 millirem (0,08 mSv).
Højeste målte dosis var 100 millirem (1 mSv).
Dette skal ses i sammenhæng med den naturlige baggrundsstråling som vi alle udsættes for er omkring 200 millirem (2-3 mSv) per år.

Sådan en kernenedsmeltning kan under ingen omstændigheder udvikle sig til bare noget i retning af en “atombombeeksplosion”, der kræver både højt beriget uran og en meget speciel “tændsats”.
Alligevel varede det ikke længe før halvdelen af den amerikanske befolkning var blevet overbevist om at sådan en fare havde været overhængende.
Landscap
En mindre skare af journalister, der måske havde afventet nogle rædselsberetninger, måtte således gå skuffede hjem.
Katastrofen blev dyr for selskabet bag reaktoren.

Men dette er for intet at regne i sammenligning med tilbageslaget for A-kraft.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis hævde at en, måske væsentlig, del af den lurende klimakatastrofe kan henføres til det globale hysteri.
Jeg citerer fra Alternative Energy / Nuclear Power
Den psykologiske effekt på befolkningen i nabolaget og til sidst i hele den vestlige verden var enorm. Det var også skaden på selve anlægget og atomkraftindustriens omdømme.
For en detaljeret vurdering henviser jeg til en anden post Tree Mile Island.

. Tjernobyl Katastrofen (1986)

Ulykken på .Tjernobyl i Ukraine rystede verden, og fik megen omtale i medierne.

Kort efter ulykken kunne man høre i fjernsynet at der var 1000 dræbte og at på satellitfoto kunne man se ligene på gaderne og døde dyr på markerne.
Det blev tilføjet at det ikke kunne afvises, at tallene ville blive højere.

Et kik i Politikens Lægebog eller Wikipedia ville have vist at selv om man får en dødelig dosis af stråling så varer det nogen tid inden man får symptomer og således ikke bare bliver liggende for at dø på gaden.

Da Danmarks Radio blev bedt om at dementer var det tilsyneladende tilstrækkeligt at slette fra listen med tidligere udsendelser.
OG
Det er stadigvæk uklart hvordan denne, desværre ikke enestående, oplysning blev plantet i medierne.

Ved selve katastrofen var der kun 5 døde, der altså ikke lå døde på gaderne.
Senere døde 26 flere, mest redningsarbejdere, der døde af brandsår og stråling samt 9 fra kræft i skjoldbruskkirtlen.

Naturligvis var der meget lidt information om hvorfor det kunne gå så galt og der var mange årsager.

 • Reaktortypen (RBMK) er fysisk ustabil og vil, i modsætning til ”vestlige reaktorer”, ikke automatisk regulere driften hvis belastningen bliver for høj eller for lav.
  Næsten som hvis en bil, uden bremser, er parkeret på toppen af en bakke.

Denne reaktortype findes kun i det tidligere Sovjetunionen.
Den er specielt egnet til fremstilling af den
plutoniumisotop, der kan bruges til atombomber og blev på et meget tidligt tidspunkt ladt ude af betragtning ved overvejelser om kernekraft i andre lande.

Chernobyl

 • På trods af ihærdige påstande, var denne reaktor ikke beskyttet af en egentlig (vestlig) reaktorindeslutning.
 • Det var muligt for operatørerne at slå forskellige automatiske sikkerhedssystemer fra og således ”lege med reaktoren”.
 • Ulykken var i forbindelse med et forsøg, der angiveligt blev gennemtrumfet af den politisk ansvarlige.

Katastrofen ville formodentligt være undgået hvis bare en af disse tre, helt elementære sikkerhedsforanstaltninger, havde været på plads.

I stedet for at dementere oplysningen om de 1000 døde, skiftede den offentlige debat til andre rædselsberetninger, mest om følgerne af stråling. Således blev der kort efter ulykken ”konstateret” et stærkt forhøjet niveau af forskellige former for kræft.
Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med at kræft fra stråling, såvel som fra rygning og asbest, ikke kan konstateres før efter en ”venteperiode”
(latensperiode) på mellem 5 og 20 år, dog mindre for leukemi eller kræft i skjoldbruskkirtlen.

Også dette kan ses i Politikens Lægebog.

Kildernes troværdighed kan således drages i tvivl.

Det har senere været fremført, at både mennesker og dyr fødes med forfærdelige skavanker.
Dette, som så meget andet, bygger på ren
fantasi.
Naturligvis fremkommer der uhyrlige påstande.
Måske nås rekorden med en
”oplysning” om 1.000.000 dødsfald (allerede) og 7.000.000 fremtidige.

Lidt mere kan ses på en anden post.

Der har været andre, men ikke helt så alvorlige, ulykker ved forskning og ved militære anlæg for atombomber i Sovjetunionen.
Disse ulykker prøvede regeringen dengang at dysse ned.

MENKulokraft
Lige meget hvordan det vendes og drejes var selv denne meget alvorlige ulykke intet i sammenligning med den forurening fra fossile brændsler, vi stiltiende accepterer.
Udover drivhusgasser udledes anden forurening i form af uran og thorium, der op-koncentreres, mest i asken men også i røgen.

MEN
Verdens største industrielle ulykke var ved .Bhopal hvor tusinder af mennesker døde og flere fik varige men.
Men det var fattige indere og det var ikke i forbindelse med atomkraft.
Så det er næsten glemt.


. Fukushima (11 marts 2011)

Fukushima Tsunami Et jordskælv og en efterfølgende tsunami ramte området omkring .Fukushima ved Japans østkyst.
Selve tsunamien krævede tæt ved 20.000 dødsofre.

Men selv om de tre dødsofre på kernekraft-værket ikke var som følge af ioniserende stråling, kom det snart til at dominere det meste af
debatten i medierne.

Der blev naturligvis uddelt jordtabletter og iværksat store evakueringer, der af “politiske grunde” blev opretholdt længe efter at det ikke mere var berettiget.
Hvis det overhovedet var berettiget i første omgang.

Ikke af saglige grunde men for at imødekomme den udbredte frygt for en ikke eksisterende fare.

Her må det naturligvis forstås at selvbestaltede miljøforkæmpere hurtigt
fik oppisket en stemning af næsten ubegrænset
frygt og at politikere vil risikere deres politiske fremtid hvis de ikke viser handlekraft eller hvis de kan beskyldes for at udsætte befolkningen for farer.
For at være på den sikre side blev grænseværdien for bestråling således sat til en millisievert/år.
Mindre end halvdelen af hvad vi alle modtager fra naturlige kilder.

Støvmasker BørnNoget godt kom der dog ud af frygten: For at undgå radioaktivt støv var der en udbredt brug af støvmasker, der sparede mange for skader fra det asbeststøv, der blev hvirvlet op fra sammenstyrtede bygninger.

Det er nemt at være bagklog og tale om at man skulle have bygget en helt anderledes kraftig mur til beskyttelse af reaktorerne.
Eller bygget dem højere oppe på land og lidt længere væk fra havet og således have haft noget højere udgifter til kølevand.

Man kunne også have haft et mere sikkert kølesystem eller lyttet til anbefalinger om at lave et filter, som det der bl.a. fandtes ved Barsebäck. Endeligt var det uansvarligt at vente for længe med at køle med saltvand.

I bagkundskabens klare lys ser man at ALLE de mange evakueringer var unødvendige og derigennem skadelige.

Fukushima Fier in the OILMEN
Når formålet er at skabe frygt og sensation, ja så vil hensigten tilsyneladende hellige midlerne.
Danmarks Radio kunne ikke finde noget der var tilstrækkeligt rædselsfulgt til at vise fra selve kraftværket.
I stedet vistes en røgsøjle fra et brændende olieraffinaderi.
Således kan alle forstå det ønskede budskab om faren fra den næsten ikke eksisterende radioaktive forurening.

Alligevel er det svært at se hvorledes denne lidenskabelige propaganda og de oplagte fejl på kraftværket skulle begrunde den igangværende, næsten panikagtige, diskussion om kernekraft i Europa, hvor der ikke er risiko for en tsunami.

Fukushima GreenpeaceSenere udmeldinger om enorm forurening af oceanet fra lækkede tanke er vildt overdrevne. Sandsynligvis direkte falskneri.

Men lige meget hvad, så er det oplagt bedrageri, når unavngivne kilder viser dette billede og foregøgler omfattende forurening af oceanet.
Klick på billedet og se hvordan forureningen fra havet fortsætter ind over land.

. Værst Tænkelige Katastrofe

Modstandere mod kernekraft taler ofte om ’den værst .tænkelige katastrofe’ med store mængder af radioaktivt udslip. Oversvømmelse

Selv om dette har meget lidt hold i virkeligheden, så må det ses i øjnene at verden arbejder sig hen mod det der vil blive den værst tænkelige katastrofe:

Den lurede klimakatastrofe der, ifølge de fleste sagkyndige, kunne været undgået, eller mindsket, hvis man i tide var gået hårdt ind for kernekraft.

. Affaldsproblemet

I mange hede diskussioner rejses spørgsmålet ”Hvad med affaldsproblemet?”

Her er det nærliggende at fremhæve at det egentlige .affaldsproblem er udledningen af drivhusgasser, især fra kul, olie og naturgas, og at det derfor er bydende nødvendigt at gå over til brug af kernekraft.

På trods af ihærdige påstande er sikker deponering af radioaktivt affald ikke noget problem.
KK affald Sverige
Således blev den svenske affaldsordning godkendt i 1979 som en betingelse for at starte de sidste 6 reaktorer.
I betragtning af den lange lagringstid på kraftværket og udviklingen hen imod genbrug i stedet for deponering har man naturligvis ikke låst sig fast på endelige detaljer.

Diskussionen vedrørende radioaktivt affald er i de sidste år blevet afkoblet fra de faktiske forhold og det kan derfor bedst sammenlignes med falsk varebetegnelse når det stadigvæk lykkes at betegne dette som ”affaldsproblemet”.
I modsætning til megen anden affalds-håndtering behandles den lille mængde affald fra civil kernekraft 100 % forsvarligt – Både ved genbrug og ved deponering.

isar2_reaktor De brugte brændstofstave fra reaktorerne opbevares under vand.
De tre første år på selve kraftværket (6) indenfor den 1,4 meter tykke reaktorindeslutning.

Derefter på et mellemlager, i op til 30 år.
Det er fordi man vil vente med endelig deponering, eller oparbejdning til genbrug,
til de er “kølet af”.
Atomer med relativt kort
halveringstid vil således henfalde til uskadelige atomer.Opbevares under vand
Det er således ikke fordi man ikke ved hvad man skal gøre ved disse brugte brændstofstave og hvis en terrorist skulle prøve at tage dem op af vandet og ud af dette midlertidige lager, vil han snart dø af akut strålesyge.

MEN
Dette materiale, der i dag betegnes som affald, er imidlertid en værdifuld fremtidig ressource, der indeholder store mængder af brugbart brændsel til brug i fremtiden.
Således bliver tidligere “slut-depoter” nu ombygget til at være “sikre men tilgængelige depoter”.

I skarp kontrast til affaldshåndtering i forbindelse med civil brug af kernekraft har der til tider været en meget lemfældig behandling af affald på militære anlæg.
Dette var mest udbredt i det gamle Sovjet men fandt også sted i England (Sellafield) og i USA (Hanford).
På trods af mange (bevidste?) misforståelser, har dette naturligvis intet at gøre med kernekraft til civilt brug.

Den af dette er at:
.Affaldsproblemet er ikke noget problem.
Og dog:
Affaldsproblemet er de drivhusgasser vi belaster atmosfæren med fordi vi ikke gik hårdt ind for kernekraft.

Halveringstiden
En almindelig misforståelse er at jo længere .halveringstiden er for et radioaktivt materiale, jo farligere er det.
Det er rigtigt, at det vil vedblive med at stråle i meget lang tid.
Men det betyder samtidigt at strålingen vil blive spredt over en tilsvarende lang tid.

Således er det bedrageri når der, igen og igen, tales om at et stof vil være højradioaktivt i lang tid.
Enten er det højradioaktivt eller det kan være radioaktivt i lang tid.
¤¤¤øøøø¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Men ikke begge dele.

For eksempel har den almindelige isotop af grundstoffet thorium en halveringstid på 14 milliarder år.
Dette er omtrent lige så lang tid som universet har eksisteret, siden det startede i
the Big Bang, også for ca. 14 milliarder år siden.
Dette betyder i realiteten, at Thorium ikke kan regnes som radioaktivt, det benyttes endog til afskærmning mod ioniserende stråling.

Derudover kan det nævnes at den meget omtalte plutonium-isotop, der kan benyttes i atomreaktorer og til atomvåben, har en halveringstid på 24.110 år, således at strålingen spredes over en meget lang tid og derfor ikke er særlig farlig sådan lige ”her og nu”.

Til gengæld har det radioaktive jod-131 et kort, men hektisk forløb og er således en alvorlig fare “nu og her”, men ikke på langt sigt.
Heldigvis kan en hurtig indsats med jodtabletter næsten eliminere risikoen.
Desuden kan kræft i skjoldbruskkirtlen behandles med godt resultat.

måles virkningerne af ioniserende stråling?
Efterhånden som vor viden har udviklet sig har man gennem tiderne benyttet mange forskellige enheder for styrken af ioniserende stråling.

Dette har medført mange misforståelser og bliver dygtigt benyttet af såkaldt grønne organisationer, der tilsyneladende ønsker at gøre alt der berører radioaktivitet til en alvorlig risiko..

STRÅLING ENHEDER

Sievert Sv er den nu anerkendte enhed for strålingens biologiske virkning.
1 Sv = 1 J/kg, korrigeret (opad) for strålingens biologiske virkning.
MilliSivert mSv er en tusindedel sievert og er en mere anvendelig enhed.
Selv om det vist nok er det samme, lyder 200 millioner pSv mere afskrækkende end 0,2 mSv. .måles
Bananen unit
Som en kuriositet kan nævnes at 1 banana unit er den radioaktive belastning, en person optager ved at spise
en banan.

En mere illustrativ enhed ville være ”En Cigaret Enhed”, der så skulle være den stråling, der har samme skadelige virkning som rygning af en cigaret.

Mere kan ses på en anden post: Radon and more.

Hvor meget kan man .tåle?

Ingen kan med fuld sikkerhed vide hvorledes den menneskelige organisme påvirkes af små doser af ioniserende stråling.
Der er imidlertid et rimelig godt kendskab til den skadelige virkning af store doser.

For at være på den sikre side antager man at “Lige meget hvor lidt, så er det skadeligt”. (LNT)

Selv om det efter alt at dømme, er urimeligt meget på den sikre side, benyttes denne forudsætning i det følgende såvel som ved næsten al anden beregning af skader fra ioniserende stråling.

Når man prøver at vurdere biologisk virkning af ioniserende stråling skal der skelnes mellem jævnt fordelt påvirkning og enkeltstående påvirkninger.

.Jævnt fordelt påvirkning
5 mSv per år vil medføre en 0,01 % øget risiko for cancer.
Dette kan naturligvis ikke måles, da den ”naturlige” risiko for at en person udvikler cancer af andre grunde er ca. 30 %.

Grænseværdier for ioniserende stråling på tyske kernekraftværker er siden 1988 nedsat fra 22 mSv per år til 2 mSv per år.

Naturlig baggrundsstråling, som vi alle udsættes for gennem hele livet, er normalt 2 mSv per år.
Fra anden side angives at det ikke er skadeligt, hvis man belastes med 1000 mSv/år –
jævnt fordelt.

.Enkeltstående påvirkning:
Det forudsættes normalt at 10 mSv vil bevirke en 0,2 % forøgelse af risikoen for fosterskader.
Dette er udover den ”naturlige” risiko, der er på ca
. 8 %
Der har aldrig blevet konstateret personskader ved stråling mindre end 100 mSv.
3000 mSv vil bevirke at omkring 50 % af de bestrålede vil dø.
De overlevende vil have en gennemsnitlig livslængde tre år mindre end normalbefolkningen.

Mere på en anden post: Radiation Sicknes

Efter atombombeangrebene i Japan blev der rapporteret mange tilfælde af ”kronisk strålesyge”.
Dette savner imidlertid ethvert holdepunkt i den medicinske virkelighed.

Til gengæld findes meget pålidelige kilder, der rapporterer at personer, udsat for strålings-doser under 500 mSv ikke havde kortere levetid end normalbefolkningen.
– – 500 mSv som enkeltstående påvirkning vil medføre svage symptomer
– – på akut strålesyge og er mere end 100 gange det, der normalt
– – tillades.

Personer, der kun lige overlevede den akutte strålesyge, (3000 mSv) havde derimod en gennemsnitlig levelængde, der var tre år mindre end normalbefolkningen.

Bortset fra eventuelle skader fra forbrændinger og en meget lille øget risiko for kræft vil personer, der udsættes for kraftig stråling, enten dø eller komme sig efter nogen (lang ?) tid.

I modsætning til al forventning og mange rædselsberetninger, blev der ikke konstateret øget antal arveligt betingede skader blandt børn der blev født af overlevende.

.Oversigt
En grundig vurdering af eksisterende erfaringer er givet af World Nuclar og af UNSCEAR

Baggrundsstråling

Natural Radiation EULige meget hvor man befinder sig, på eller over jorden, så er alt og alle udsat for en baggrundsstråling.
Under normale forhold er denne stråling ca.
2 mSv per år.

Der er imidlertid tale om meget store lokale variationer.
I Europa lever store befolkningsgrupper med en naturlig stråling, der er ti gange det, der defineres som farligt i Japan.

Laveste .baggrundsstråling findes nær ækvator og langt fra land.

Højeste rapporterede niveau af naturlig stråling findes i området omkring Ramsar i Iran.
Denne stråling er på nogle steder 200 gange større end den naturlige baggrundsstråling andre steder.
Dette er således langt over hvad man tillader for arbejdere på kernekraftværker.

Der har imidlertid ikke været rapporteret dårligt helbred eller andre skadevirkninger hos den befolkning, der har levet i området for generationer.
Dette gav oprindeligt anledning til udtrykket “Ramsar Paradokset”.

Andre lokaliteter fremviser lignende forhold og den stadig brugte forudsætning om ”lige meget hvor lidt, så er det skadeligt” kan naturligvis drages i tvivl som værende for pessimistisk, tilsyneladende alt for meget på den sikre side.

Der tales endog om Radiataion .Hormesis. Taipai Cancer
Hvis tilgængelige oplysninger står til troende vil moderat påvirkning med ioniserende stråling have en gavnlig indflydelse, næsten som en vaccination mod kræft.
Dette har naturligvis bevirket en livlig debat for og imod.

Et forsøg på et kritisk resume kan findes her.

Frygten for stråling er bestemt ikke ubegrundet.
Men i det meste af den offentlige debat er den vildt overdrevet.

.Alternativ energi

Først skal vi afvikle kulkraftHvad er . Alternativ energi?
Det eneste vi kan blive enige om er at det skal være et alternativ til den nuværende hensynsløse afbrænding af kul og udledning af drivhusgasser.

Selv om kernekraft er det naturlige alternativ til brug af fossile brændsler, virker det som om udtrykket “alternativ energi” kun henviser til vind, sol og .vandkraft.
Natlurligvis også til biobrændsel, geotermisk energi, energi fra tidevand. og endog energi fra havets bølger.

.Sol og vind kaldes ofte for vedvarende energi.
Dette er imidlertid en sandhed med store modifikationer.
Det moderne samfund kan ikke fungere med en energikilde, der er afhængig af naturens luner.

Sol og vind vil således kræve meget store og uhyre kostbare systemer til oplagring af energien eller forurenende og kostbare almindelige kraftværker til den nødvendige back up.

Med den trods alt ringe andel af vindkraft i Danmark, står vi i den heldige situation at vi – i hvert fald foreløbigt – kan få tilstrækkelig hjælp fra Norge og Sverige.
Men hvis sol og vind, som planlagt, skal være hovedhjørnestenen i det danske og specielt i det tyske forsyningssystem, vil det være helt udenfor mulighedernes grænser at finde den nødvendige back up.

Udtrykket vedvarende energi benyttes ofte om både vindkraft og solenergi.
Man må dog konstatere at den bitre sandhed er at det endnu ikke er lykkedes at finde en energiform, der er mere
ustabil end netop vindkraft.

Der tales ofte om at man “sådan bare” skal forbinde Europas lande med et kraftigt net af højspændingsledninger.
Da den nord-europæiske vindkraft stort set er synkroniseret er dette, som så meget andet, både dyrt og næsten uden virkning.

For lande med egnede naturforhold, er vandkraft en god vedvarende energikilde.
Lande med kontrolleret vandkraft kan endog variere el-produktionen fra disse værker og således kompensere for svingninger i forbrug og anden forsyning. Fx vindkraft.

……………………………………………… Billedet viser en af flere turbiner.
Three Gorges Dam TurbineDen store dæmning i Kina Three Gorges Dam har været udsat for megen kritik.
Den enorme kapacitet
– – –22 millioner kW, svarende til
– – –15 moderne kernekraftværker.
blegner alligevel i sammenligning med det totale behov for elektricitet i Kina.

Foreløbigt er der kun begrænset kritik af et endnu større projekt:
The Inga Dam
i Kongo.

.Biobrændsel og .træpiller lyder tiltrækkende.
Men det vil enten være en dyr dråbe i havet eller beslaglægge enorme arealer, der ellers ville være landbrugsjord eller skov.
Dette har allerede medført alvorlige stigninger på priser for fødevarer.

Andre energikilder kan foreløbigt lades ude af betragtning.

Det må dog ikke glemmes, at solenergi og geotermisk energi måske med fordel kan supplere andre energikilder. Nok mest til opvarmning.

.Fusionsenergi

FusionsenergiMange og meget kostbare forsøg udføres i håb om at kunne udnytte Fusions-energi,
der er solens energikilde.
I bedste fald har det meget lange udsigter før det når et stadium, hvor det kan tilfredsstille både økonomi og den højt besungne sikkerhed.

Normalt forbigås det, at med den tilsyneladende foretrukne proces vil reaktoren, efter brug, blive stærkt radioaktiv.
en side fra REO finder man en god oversigt over de enorme tekniske udfordringer.

Naturligvis bliver udgifter til disse forsøg ofte medregnet når det ønskes at vise at kernekraft er urimeligt dyr.

Det kan således argumenteres, at for Danmark, såvel som for mange andre lande, vil den eneste realistiske alternative energi være energi, baseret på kernekraft.

.Omkostninger og offentlig støtte

Det er tilsyneladende umuligt at trænge igennem og få pålidelige oplysninger om priser på energikilder.
Næsten alle aktører har tilsyneladende ”glemt” noget.

Debatten vrimler med påstande om offentlig støtte til ”de andre” medens det forties at man selv får indirekte støtte, for eksempel i form af fastsatte priser på egen produktion.
Eller som ved et ønske om at al benzin skal indeholde mindst 15 % bioetanol.

Sverige har en misundelsesværdig blanding af vandkraft og kernekraft og følgelig meget lave elektricitetspriser.
Frankrig har ca. 70 % dækning med kernekraft og tilsvarende lave priser.
Og, naturligvis også, mindre udledning af drivhusgasser.

Hvis man vil trænge igennem al tågesløret og samtidigt spare samfundet for store udgifter, vil en farbar vej sikkert være at indføre variable Spotpriser på elektricitet.
Her, naturligvis både forbrug og produktion.

På den måde vil prisen på elektricitet fra sol og vind komme frem i lyset og det nuværende ugennemsigtige og indviklede system af tilskud blive vurderet med kendte og ærlige forudsætninger.
Der tales meget om fordelene og der har været skrevet lange og formentligt grundige artikler om emnet.
Men der er ikke fundet dybdegående forslag, der er nået meget længere end til et ”Se hvor dygtige vi er. – Se vi er i gang”.

Det kan dog næppe skjules at i lande som Sverige og Frankrig, hvor kernekraft har fået lov til at arbejde i fred, produceres elektricitet for under halvdelen af det der betales for den danske vindmøllestrøm.

I foråret 2017 ser man hvorledes pris på ny kernekraft ikke kan finde et naturligt leje.

.Lagring af Energi

Der er utallige forslag om ”bare at gøre dit og dat” for at gemme el-energi fra perioder med blæst til brug ved senere perioder med vindstille, men endnu er ingen metode blot tilnærmelsesvis økonomisk acceptabel.

gasvaerkrefoto2Det er muligt at producere hydrogen når elektriciteten er billig, for senere at bruge det til at lave ny elektricitet.
Men ingen har oplyst om omkostningerne, både for anlæg og ved en meget lav virkningsgrad.
Sikkerhedsmæksigt vil lagring af hydrogen være problematisk.

Hvad skal vi så .gøre?

De fleste af os er enige om at vi skal reducere udledningen af drivhusgasser.
Uenigheden starter når man skal finde ud af hvad man så skal gøre.

Så snart talen kommer på kernekraft møder man ofte en mur af krav om mere sikkerhed.
Næsten som manden der, for at være sikker, bruger både livrem og seler og derudover holder hænderne i bukselommerne.
Men alligevel ønsker mere sikkerhed.

På hjemmesiden for REO fremhæver tilhængere af kernekraft at
”Ingen mennesker nogensinde er kommet til skade ved udslip fra vestlige A-kraftværker.
Hverken ved driften af værkerne eller ved opbevaringen af det radioaktive affald.”

Og
”Efter mere end 15.000 drifts-år på vestlige A-kraftværker har der ikke været skader på mennesker”.

Dette kan bedst ses i sammenhæng med at olie- og kulkraft dræber millioner af mennesker hvert år.
Over 2.000 i kulminerne og langt flere pga.
luftvejs-sygdomme.

I sandhedens interesse må det siges at der, så vidt vides, har været rapporteret tilfælde af strålesyge pga. radon blandt arbejdere i dårligt ventilerede uranminer.
Dette må igen ses i sammenhæng med de uhyggeligt mange dødsfald
i forbindelse med kulminer.

Drabsforsøg på politi På hjemmesider for Greenpeace er der fundet mange beretninger om demonstrationer mod kernekraft. Flere af disse kan bedst beskrives som uskyldige, men strengt taget ulovlige drengestreger.
Desværre kan massedemonstrationer udarte, endog til .drabsforsøg på politi.

Derudover findes mange tvivlsomme rædselsberetninger, der oftest er så vagt formulerede at det er svært at påpege faktuelle fejl.
Udover en fejlagtig sammenblanding af kernekraft og atombomber, er der ikke fundet faktuelle oplysninger om vestlige kernekraftværker og om grunden til den megen modstand.

På trods af gentagne udmeldinger om at Danmark skal blive ”et CO2-frit land år 2050”, har hverken Greenpeace eller andre givet en blot nogenlunde fyldestgørende beskrivelse af et muligt fremtidigt dansk energisystem, der tilfredsstiller de mange hensigtserklæringer.
Her savnes specielt faktuelle oplysninger om pris og forsyningssikkerhed.
Til gengæld finder man uden besvær
forvrængede oplysninger.

Organisationen REO, der ikke har samme resurser som andre, har beregnet at planen for 2020 er mulig, men vil blive dyr.
Naturligvis er alt muligt hvis man er villig til at betale og det gælder også for en dansk energiforsyning i 2050 uden brug af fossilt brændsel og uden brug af kernekraft.

Ved opslag på akraft.dk findes en meget dybtgående oversigt over kernekraftens udvikling, også udenfor Danmark.
Samme sted findes en vurdering af mediernes til tider meget ensidige behandling af emnet.

På internettet findes desværre mange andre sider der vidner om manglende forståelse af de fysiske forhold, krydret med dygtig manipulation og med kvarte sandheder.

Men man kan ikke bare blive ved med at sige nej.
Klodens
klima tåler næppe den fortsatte udledning af drivhusgasser.

Skaderne ved at frasige sig kernekraft vil i det lange løb langt overveje de eventuelle skader ved en ansvarlig brug af kernekraft.

Kaliningrad

Måske kan Danmark få glæde af ’en lille kattelem’, der forhåbentligt kan tilfredsstille de modstridende politiske og folkelige interesser:

I den russiske enklave .Kaliningrad opføres nye kernekraftværker med henblik på eksport af elektricitet.
Det er langt nok væk til ikke at ’være i vor baghave’ men ikke længere væk end at energien kan overføres til en rimelig pris.

Det var nok værd at overveje om Danmark skulle få en andel inden det bliver for sent.

Thorium

Thorium Tilsyneladende har man overset en anden mulighed, der vil indebære færre af de, mest indbildte, faremomenter der er ved de nu anvendte reaktorer, der er baseret på uran.

Under udviklingen af atombomben, blev Uran valgt som materiale, fordi det var egnet til militært brug.
Da man derefter begyndte at planlægge fredelig brug af kernekraft, fortsatte man naturligt hvor man allerede havde en del brugbar viden.

Men således har man tilsyneladende glemt en anden bedre, billigere og specielt endnu sikrere, vej til fredelig udnyttelse af kernekraft.

Efter lang tids pause er .thorium atter kommet frem i lyset og der arbejdes intenst på at klarlægge og løse de mange nye udfordringer.

Utallige artikler i medierne og på internettet giver lange forklaringer og fremhæver de enorme fordele hvorimod der er få indvendinger, der mest går på de mange og langvarige forsøg, der vil blive nødvendige. Naturligvis ser man også de sædvanlige protester, der vidner om manglende evne eller vilje til at kommunikere de faktiske forhold.
(Typisk er at manglende data erstattes med ulogisk brug af enheder.)

Det er umuligt at gå i detaljer, men lidt mere kan findes på dette link: Thorium.

Der er gode forekomster af Thorium i Grønland og i Norge og det er fristende at sige at vi i Danmark skulle gå forud, frigøre os for den kollektive angstneurose, og blive et foregangsland for billig og forureningsfri energi, der ikke afhænger af skiftende vind og sol.

Hvis vi således er i stand til at tænke og handle klart, ja så vil elektricitet senere blive så billig at man kan komme tættere på et fossilfrit enerisystem og, som i Sverige, bruge elektricitet til almindelig opvarmning, naturligvis ved anvendelse af varmepumper.

Hvis, hvis, hvis. Ja hvis: Så vil Danmark kunne opfylde det meste af målet om at blive et såkaldt CO2 frit land.

Hvis ikke, ja så vil Danmark for lang tid fremover komme til at døje med verdens måske højeste elektricitetspriser, sammen med en nagende dårlig samvittighed over vores stigende udslip af CO2

 • Hvorfor bruger vi så megen energi på at søge vore egne fordomme bekræftet – og, om nødvendigt, manipulere med virkeligheden, når den forekommer genstridig?
 • Hvorfor bliver saglige oplysninger ofte mødt med et ”de lyver”?
 • Hvorfor er vi stadigvæk så bange for en seriøs debat om kernekraft?

Venlig hilsen
Thorkil Søe

.Efterskrift

Ovenstående blog har været forelagt Greenpeace med ønske om kommentarer og/eller rettelser af fejl.
Af grunde, bedst kendt hos Greenpeace, er der ikke modtaget oplysninger om faktuelle fejl.

Hvis du, min ukendte læser, skulle finde sådanne fejl beder jeg om hjælp til at rette disse fejl.
Hvis du skulle ønske flere detaljer eller andet vil jeg naturligvis prøve at hjælpe.

Skriv til thorkilsoee@gmail.com

Hvis du skulle ønske at vide mere om den danske udvikling og afvikling af kernekraft, kan jeg anbefale følgende bog:
Niels Bohr må vende sig i sin grav Om fornægtelsen af kernekraften.
Af Thomas Grønlund Nielsen. Pris: 100 kr.
Derudover nævnes at World Nuclear har en meget vidtgående beskrivelse af mange af de aspekter der er forbundet med kernekraft.

I forbindelse med søgning på nettet og andre steder, er jeg blevet optaget af andre meget specielle emner, der er relateret til debatten om kernekraft:

 • Om de tabubelagte erfaringer der viser at moderat påvirkning med ioniserende stråling bevirker en stærkt reduceret risiko for at udvikle kræft.
  Se: http://wp.me/s1RKWc-386
 • Om at der, på trods af utallige rædselsberetninger i medierne, ikke er fundet flere genetisk betingede skader blandt børn født efter at forældrene havde været udsat for endog meget høje doser af ioniserende stråling.
  Se: http://wp.me/p1RKWc-7S
 • Om Radon, ‘Cigaret Enhed’ og om de myter der er fremkommet om forurening af oceanet som følge af katastrofen ved Fukushima.
  Se: http://wp.me/p1RKWc-ec
 • Noget af en bandbulle mod Greenpeace, der har vildledt verden om virkningerne af ioniserende stråling, har gjort brug af ulødig “videnskab” og ikke har accepteret udfordringer, når deres “oplysninger” har været vildt forkerte.
  Se: http://wp.me/p1RKWc-p2
 • Et fortvivlet forsøg på at vurdere den Europæiske energisituation.
  Se: http://wp.me/p1RKWc-af
 • Tyskland arbejder sig tilsyneladende frem mod en håbløs situation.
  Se om Energiewende og Dunkelflaute.
 • Og naturligvis en mere dybtgående vurdering af ulykkerne ved Tjernobyl og ved Fukushima.

Hvis du er interesseret og mener at du har forudsætningerne:
Så kan du finde noget om de fysiske fænomener ved partikel-forskningen.
http://www.chemeurope.com/en/encyclopedia/Spontaneous_fission.html
Hvis du ikke bliver træt, så kan du læse videre i dagevis.
http://www.chemeurope.com/en/encyclopedia
Her kræves væsentligt flere matematiske forudsætninger end det der fås ved de fleste højere uddannelser.

Men lige meget hvad
Lad os komme frem til en ærlig vurdering til erstatning for de sædvanlige slagord og floskler.

Kort og klart fra Holger Skjerning. 2020 Feb.
________________________________________________________________________

Indeks

For at komme til et emne:
Tast Ctrl+f punktum efterfulgt af de første par bogstaver af det der er markeret med fed skrift (Uden mellemrum)
.indeks
Tilføjelser: Nu, da det måske er for sent.
Greenwash?
Hvad med sikkerheden? Der har været 3 kerne-nedsmeltninger.
.mmReaktoren på Three Mile Island (1979)
.mmTjernobyl Katastrofen (1986)
.mmFukushima (11 marts 2011)
Værst Tænkelige Katastrofe
Affaldsproblemet
.mmHalveringstiden
Hvordan måles virkningerne af ioniserende stråling?
Hvor meget kan man tåle?
.mmJævnt fordelt påvirkning
.mmEnkeltstående påvirkning:
.mmOversigt
Baggrundsstråling
.mmRadiation Hormesis
Alternativ energi
.mmVandkraft
.mmBiobrændsel og træpiller
Fusionsenergi
Omkostninger og offentlig støtte
Lagring af Energi
Hvad skal vi så gøre?
.mmDrabsforsøg på politi.
Kaliningrad
Thorium
Efterskrift