Archives for posts with tag: bedrag

– – – – For sources and references:
– – – – Click on the yellow and see if you get useful details.
________________________________________________________________________
In the media you find numerous reports concerning an imminent danger that terrorists will gather radioactive material and use conventional explosives to spread it over a large area, which then will be uninhabitable for a long time.

Apparently nobody will take the trouble to go into details, except for example to tell:
“They [Isis] are working on a series of attacks with radioactive substance. A ‘radioactive tsunami’ of Europe which would remove millions of people from the earth. The largest religious Holocaust the world has seen. “

Although it has been mentioned many times, it is not possible.

Long time before this hopeful terrorist has collected just one % of the necessary, he will die a miserably, but not that glorious death from acute radiation poisoning.

Still you can find alarming reports that radioactive material has been stolen or “lost”.
It comes to eg 50 kg uranium – Not even enough to contaminate half a square meter.

Allow me to raise a number of questions, to which I unfortunately can not provide complete answers – but better than most.

But first:
The many confusing units is a recurring challenge.
Therefore:
Milli Sievert is the unit of biological effects of ionizing (radioactive) radiation.
There has never been found injuries after brief irradiation under 100 mSv
500 mSv is 100 times the normally permitted. This will cause minor symptoms of acute radiation sickness, but does not call for shorter lifespans.
3,500 mSv will cause half of the irradiated will die and that the survivors will have an average life span three years less than the general population.
If the radiation is spread over longer time, it is less harmful.
1000 mSv per year will not be harmful if it is evenly distributed over the year.
Bq Becquerel is one radioactive decay per second and is a very small unit:
We all carry around with some 4,500 Bq from natural sources.

Unfortunately, there is no clear relationship between mSv and Bq
Alpha and Beta radiation would only be dangerous if the radioactive material eaten or inhaled.
Neutron radiation causes severe radiation damage, but is found only a short time after a nuclear bomb explosion.
Gamma radiation can be very harmful.
.
AND THEN

How dangerous is ionizing (radioactive) radiation?

 • It is known that populations have lived for generations in areas with fairly high natural radioactivity.
  Far more than the “permissible”.
  However, without the expected injury taking place.
  Most pronounced is the area around Ramsar in Pakistan:
  More than 200 mSv / year, mostly from radon.
 • I reject numerous, obvious fake atrocity stories, probably originating from Greenpeace or followers.
 • For political reasons there has been set unrealistically low values for permissible radiation. Both at Chernobyl and Fukushima.

BUT

How much does it take to make a large area uninhabitable?
And how many kg / ton material will be needed?
Here I can not give a precise answer.
But it will need much more than a terrorist can ‘just’ find in hospitals and the like.
My guess is that it will be necessary to empty a good lot of stuff out of a pair of nuclear reactors.
But now comes the real question:

How should this terrorist protect himself from radiation while this radioactive material is assembled and before it has been spread out?

 • Although you see pictures of “green activists”, wearing white suit with breathing apparatus, these very large amounts of radioactive material must be handled by remote control behind a wall of lead.
 • The white suit seen in many images is completely ineffective against radiation, but may give (false) credibility.
 • Do not forget that it is assumed that this radioactive material should be sufficient to kill “countless people” and that it will be necessary to get hold of something that is far beyond a mere bagatelle.

A realistic “dirty bomb”, that is not known to have been tried, is something quite different:
It is a ‘ordinary nuclear bomb’ that is surrounded by a second material, e.g. cobalt, that will be radioactive by taking up some of the neutrons that are left over from the explosion of the nuclear bomb.

But even this will not be enough to make a “Radioactive Tsunami”.
.
I wonder if we should leave all further talk about a dirty bomb to the professional horror prophets who ignore the realities, but uses the subject to spread fear.
.
More: See
Radiation and cancer.
Greenpeace’s credibility is a myth.
And if you are not tired, then:
Check the facts.

Greetings from Thorkil Søe

PS
If you, my unknown reader, have relevant additions, modifications or factually reasoned objections, I ask you to write to me at thorkilsoee@gmail.com

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

_________________________________________________________________________
Med mellemrum beretter medierne om en overhængende fare for at terrorister vil samle radioaktivt materiale og bruge almindeligt sprængstof til at sprede det over et stort område, der derefter vil være ubeboeligt for lange tider.
Tilsyneladende har ingen gjort sig den ulejlighed at gå i detaljer, udover
fx at berette:

”De [Isis] arbejder på en stribe angreb med radioaktivt stof.
En ‘radioaktiv tsunami’ over Europa, som skal fjerne millioner af mennesker fra jordens overflade.
Den største religiøse Holocaust verden har set.”

Kilde: Jürgen Todenhöfe, der, ifølge Den Korte Avis, har været
“frivillig fange” i ti dage hos Isis for derefter at videregive fortrolige, men formentligt også udvalgte, “oplysninger”.

MEN
Selv om sådan en radioaktiv tsunami har været omtalt mange gange, bliver det ikke muligt.

Længe inden denne potentielle terrorist får samlet bare 1 % af det nødvendige vil han dø en kummerlig, men ikke særlig glorværdig død af akut strålesyge.

Således vil denne håbefulde terrorist blive det første og nok også det eneste offer.

Naturligvis er der flere beretninger om at radioaktivt materiale er stjålet eller ”forsvundet” og at det drejer sig om fx 50 kg uran.
Selv on uran ikke er det bedste materiale til en dirty bomb, ja så lyder det jo afskrækkende.
Hvis der skal laves andet end panik, så bliver der behov for meget mere end man ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.

Jeg tillader mig at rejse en del spørgsmål, som jeg desværre ikke kan give fyldestgørende svar på – dog bedre end de fleste.

Men først:
De mange forvirrende enheder er en tilbagevendende udfordring.
Derfor:
mSv Milli Sievert er enheden for biologisk virkning af ioniserende (radioaktiv) stråling.
Der har aldrig været konstateret personskader ved kortvarig bestråling under 100 mSv
Hvis bestrålingen spredes over længere tid, vil skaderne blive mærkbart reducerede.
500 mSv vil bevirke svage symptomer på akut strålesyge, men giver ikke anledning til kortere livslængde.
500 mSv er 100 gange det der normalt tillades.
3.500 mSv vil bevirke at halvdelen af de bestrålede vil dø og at de overlevende vil have en gennemsnitlig livslængde 3 år mindre end normalbefolkningen.
Bq Becquerel er et radioaktivt henfald per sekund og er en meget lille enhed:
Vi bærer alle rundt med ca. 4.500 Bq fra naturlige kiler.

Desværre er der ingen klar sammenhæng mellem mSv og Bq

Alfa og Beta stråling kan give alvorlige forbrændinger – som ved alvorlig solskoldning.
Men ellers vil det kun være farligt hvis det radioaktive materiale spises, eller indåndes.
Neutronstråling giver alvorlige stråleskader, men findes kun i forbindelse med en atombombe-eksplosion.
En dirty bomb skal således baseres på stoffer, der afgiver gammastråling.
.
MEN SÅ

Hvor farlig er ioniserende (radioaktiv) stråling?

 • Det vides at befolkningsgrupper har levet gennem generationer i områder med temmelig høj naturlig radioaktivitet.
  Langt over ”det tilladelige”.
  Dog uden at de har taget skade.
  Mest udtalt er området omkring Ramsar i Pakistan.
  Over 200 mSv/år, mest fra radon.
 • Ifølge The Guardian lever “tilbage-flyttere” (‘babushkaer’) i områder nær Tjernobyl der betegnes som strictly controlled.
  Her overskrider forureningen 555 kBq/m^2
  Antal opgives ikke.
  Men andetsteds tales om 270.000, der tilsyneladende inkluderer personer, der er flyttet til områder med kun 37 kBq/m^2
 • Ifølge Videnskab.dk vil 1000 mSv/år ikke være skadeligt hvis det gives jævnt fordelt og således giver organismen mulighed for at reparere skader løbende.

Jeg afviser utallige, oplagt forfalskede, rædselsberetninger der formodentligt stammer fra Greenpeace eller eftersnakkere.

 • Af politiske grunde har man sat urealistisk lave værdier for tilladelig stråling. Både ved Tjernobyl og ved Fukushima.
 • Men nu til sagen.
  Hvor meget skal der til for at gøre et stort område ubeboeligt?

  Og hvor mange kg eller snarere ton materiale vil være nødvendigt?
  Her bliver jeg svar skyldig. Men der bliver brug for meget mere end det en terrorist ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.
  Naturligvis vil man have brug for meget mere end 555 kBq/m^2
  Formodentligt det tidobbelte.
  Hvis man vil forvolde skade inden folk har nået at flygte – ja så bliver der brug for endnu meget mere.
  Mit gæt er at det vil være nødvendigt at bryde ind gennem den to meter tykke reaktorindeslutning og hente flere ton høj-radioaktivt materiale.

Men nu kommer det egentlige spørgsmål:

Hvordan skal denne terrorist beskytte sig mod strålingen medens dette radioaktive materiale samles sammen og inden det er blevet spredt ud?

 • Selv om man ser billeder af ”grønne aktivister”, iført hvid dragt med åndedrætsværn, så skal disse meget store mængder af radioaktivt materiale håndteres med fjernbetjening bag en mur af bly.
 • Den hvide dragt, der ses på mange billeder, er helt uden virkning overfor stråling, men vil måske give (falsk) troværdighed.
 • Man må ikke glemme at det forudsættes at dette radioaktive materiale skal være tilstrækkeligt til at dræbe ”utallige mennesker” og at det vil  være nødvendigt med noget, der er langt udenfor småtingsafdelingen.

Endeligt spørger man:
Hvorledes vil denne terrorist sprede sit materiale således at det kan komme ud og dræber mange i stedet for at være koncentreret på et begrænset område?

MEN

En realistisk ”dirty bomb”, der så vidt vides aldrig har været prøvet, er noget helt andet:
Det er en ’almindelig atombombe’ der er omgivet af et andet materiale,
fx kobolt, der vil blive radioaktivt ved at optage nogle af de neutroner, der bliver tilovers ved sprængningen af selve atombomben.
Men selv dette, vil ikke være nok til at lave en “Radioaktiv Tsunami”.

Hvis nu denne terrorist på mystisk vis får samlet tilstrækkeligt meget højt beriget uran eller plutonium af ‘våbenkvalitet’ kan det samles og man kan få en ‘criticality’, der vil medføre mindre skadevirkninger end man vil få
ved at detonere en almindelig håndgranat.
For at få en atombombe til at virke, vil det være nødvendigt at have en meget speciel tændsats (Initiator)
.

 • På et senere tidspunkt var der nogle “fornuftige mennesker”, der fandt ud af at biologiske eller kemiske våben er nemmere at fremstille og nemmere at håndtere end radioaktivt materiale.
 • Muligvis er skrækværdien af radioaktivitet større.
  Men biologisk krig er måske en reel fare.

.
Mon ikke vi herefter skal overlade al yderligere tale om en dirty bomb til de professionelle rædselsprofeter.
De, der ser stort på realiteterne, men benytter emnet til at sprede frygt, hvor alt der omhandler stråling eller atom forvrænges til at være en stor risiko.

Herved er naturligvis ikke sagt at vi skal negligere indsatsen mod brug af atombomber.

Mere

Fra Wikipedia: Om nuclear safety and security.
Greenpeaces torværdighed er en myte.
Og hvis du ikke er træt, så også:
Stråling og cancer.
Tilbage til virkeligheden.

Hilsner fra Thorkil Søe

PS
Hvis du, min ukendte læser, har relevante tilføjelser, ændringer eller faktuelt begrundede indvendinger, beder jeg dig skrive til mig på thorkilsoee@gmail.com

Efterskrift

 • I et forsøg på at finde et modsvar er det fremført at bare truslen om radioaktivitet kan skabe panik og vil på den måde være en endnu mere forfærdelig ”dirty bomb”.
  På en måde er det rigtigt. Men her er det let at påpege de skyldige.
 • Men alt dette er intet i sammenligning med de tusindvis af børn, der må gå ind i voksenlivet som blinde fordi – – – –
 • Eller de millioner af forældreløse børn, der må leve i en tilværelse, der ikke er værdig for mennesker fordi – – – –

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
_______________________________________________________________________

Først lidt illustrative facts

Mere KK mindre forureningDet fremgår af ovenstående at Tyskland, der arbejder hårdt på at blive grøn og fri for forurening – Ja de kan ikke se baghjulet fra “Atom-Frankrig”.
Klik for flere detaljer på et interaktivt kort. Det er langsomt, men interessant.

Alt for ofte bruges udtrykket grøn som et nøgleord, der åbner op for tilskud.
MEN
Hvis “Grøn” betyder “Med lidt CO2” er der ingen tvivl om at A-kraft er vinderen. CO2 per kWh

Verdens energiforsyning, fordelt på kraftkilder fremgår af diagrammet
på denne side.
Desværre taler det sit klare sprog.
Den globale udledning af CO2 angives til »et historisk højdepunkt« på 32,5 milliarder ton. (2017)

Baggrund for det følgende

Udtryk som ”Grøn”, “Ambitiøst” og “Bæredygtigt” har været brugt og misbrugt i den offentlige debat, nok mest når det drejer sig om produktionsformer og energi.
Der er store økonomiske interesser i at blive defineret som grøn og til tider bliver den opmærksomme læser mistroisk når udtrykkene bruges, næsten per automatik, hvis et produkt skal promoveres.

Naturligvis skal der arbejdes imod mindre forurening og bedre udnyttelse af resurserne.
Dette, som så meget andet, kan ikke klares ved slagord og fraser.

I det følgende har jeg forsøgt at vurdere muligheder og udfordringer. Desværre mest det sidste.

Tilbageblik

1979/1980 udsendte OOA, en pjece på 12 sider i farver.
Den havde overskriften:
”OOA’s FOLKEPJECE: Danmark uden atomkraft.”
I pjecen hedder det: ”Danmark har masser af olie og naturgas”, og ”Kul til flere hundrede år”.
– – – ”For at kunne dække mere end 1/3 af strømforbruget med vindkraft, må man kunne oplagre energien.
Det kan man bl.a. gøre med trykluftlagre, som vi kender allerede i dag. Eller med svinghjulslagre, som nu er under udvikling.”
Nu 40 år senere må vi indse at teknologi til lagring af vindkraft i stor skala stadigvæk ikke er lige om hjørnet.

Vindkraft

Diskussionen vedrørende vindkraft deler sig mellem on-shore og
off-shore.

For on-shore er den væsentligste udfordring støjproblemer.
Men også lysglimt og tabte landskabsværdier bør ikke negligeres.
Jeg har forsøgt en vurdering på en anden side.

For off-shore er prisen tilsyneladende den væsentligste udfordring.
Også dette er forsøgt vurderet på en anden side.

Helt generelt skal det huskes at vindkraft er en varierende og ustabil energikilde, der afhænger af hjælp fra andre energikilder til backup.
Denne alvorlige udfordring er forsøgt behandlet på en anden side.

Naturligvis tales der om at bruge den overskydende kraft fra sol og vind til at lave forskellige former for flydende brændsel.
Som det ses af det følgende er der langt mellem de fine ambitioner og den barske virkelighed.
Konvertering af vindenergi til metan er muligt.
Men omkostningerne vil bringe prisen frem til mere end fem gange det vi betaler for russisk gas.
Lagring af store gasmængder vil være både dyrt og farligt.

Sol

På verdensplan er der store håb om at solens energi kan løse en væsentlig del af klodens problemer med udledning af drivhusgasser.
Specielt i Tyskland er der en enorm boom for nye solceller, finansieret gennem fordelagtige støtteordninger.

Så længe der er tilstrækkeligt med “regulerbar energi” (vandkraft), er det muligt at udjævne de naturlige døgnvariationer.
Foreløbigt har der været muligt at holde skindet på næsen.
Men der skal meget mere til for at udjævne årstidsvariationer og umiddelbart ser det ud som om Tyskland arbejder sig ind i en håbløs blindgyde.

Foreløbigt har Kina tilstrækkelig andel af reguleret vandkraft og kan således absorbere den varierende energi fra sol og vind.
De lange højspændingsledninger er naturligvis ikke gratis og det har været nødvendigt at begrænse produktion af vindkraft i Nordkina. (2017)

Solenergi USA påvirker priser

Duck curve result (2)I USA er der en tydelig forskydning mod maximum behov for anden forsyning fra midt på dagen til hen imod eftermiddag og aften.

På det næste diagram ses at solenergi (gult) og vindenergi (blå) ved middagstid må deles om markedet.
Om aftenen må den forurenende backup skrue op for at dække behovet.

Det kan undre at den forurenende energi alligevel må køre videre midt på dagen.
Det skyldes at de traditionelle kraftværker (Kul og specielt Nuclear) ikke “sådan bare” kan ændre belastningen som det passer værdguderne.

Netavisen The Energy Collective skriver (2017 feb) at privat solenergi er for dyrt til at måles!
Denne kryptiske udtalelse dækker over et gavmildt og vel karmufleret system af tilskud.

For mere henviser jeg til en anden post: Sol og Vind.

Bio

Naturligvis er det ønskeligt at affald udnyttes som grundlag for energi.
Fx biogas eller forbrænding af affald.

Desværre er der mange tilfælde hvor myten om “det organiske” er blevet den kanin, der trækkes op af hatten, når der skal søges nye tilskud.
Fx ville landbrugsjorden have gavn af den halm, der nu afbrændes.
Men det kan ikke diskuteres at det stigende forbrug af træflis er et uholdbart misbrug af andre landes resurser.

April 2016 er problemet behandlet af Sören Kjärsgaard, der giver en meget grundig vurdering af energisituationen, specielt i Danmark og Tyskland.
Fra denne report citeres følgende:
– – – Imported bio mass is the fastest growing energy supply.
– – – Already in 2007 it surpassed wind+sun.
– – – In 2014 the import corresponded to 1726 MW against the
– – – wind power, 1496 MW.
– – – Hardly sustainable in the long run.

Produktion af bio-ethanol til brug som brændstof har allerede sendt fattige mennesker sultne i seng.
Senest (2016) hævdes at den forventede klimabeskyttelse vil være negativ.

Jeg har prøvet at samle det, jeg mener er relevant, på en anden side.

MEN
Hvad med Kernekraft ?

Så snart det drejer sig om produktion af energi (elektricitet) er der meget store økonomiske interesser forbundet med definitionen af hvad der er ”GRØNT”.

Hvis man går tilbage til den oprindelige definition vil kernekraft være lige så grøn som både sol og vind.
Naturligvis fordi der ikke udledes CO2 og lignende ved driften.

I Danmark er det imidlertid lykkedes at udelukke kernekraft fra ”det gode selskab”.
Måske fordi den igangværende misinformation er gået så vidt at:
– – – Halvdelen af den danske befolkning ikke engang ved at der
– – – ikke udledes skadelige drivhusgasser ved driften af reaktorer
– – – for kernekraft.
(April 2016)

I England har man tilsyneladende besluttet at de planlagte nye reaktorer (EPR) vil levere ”grøn energi”.
Eller måske snare: Man har set at de ikke forurener og ikke afhænger af naturens luner.
Med megen kritik fra “de grønne” gives et årligt tilskud til de stabile kraftkilder – herunder kernekraft.

Baseret på tvivlsomme argumenter har Greenpeace anlagt sag ved
EU-domstolen.

Her er Greenpeace gået sammen med tyske firmaer, hvor forretningsmodellen afhænger af tilskud til sol og vind.
Man fristes til at sige at “de grønne” naturligvis vil bevare de gode tilskud for dem selv.
(Greenpeace, der modtager årlige bidrag på over to milliarder kroner, er naturligvis ikke interesseret i for megen konkurrence.)

Vi glemte mere end halvdelen

Når der optimistisk tales om at vi nærmer os målet og at størstedelen af vor energi – – –
Ja så forbigås det at en meget stor del af vores energi bruges til opvarmning.
Dette er forsøgt behandlet på netavisen Euroactiv.

“Vedvarende Energi”

For at undgå misforståelser vil jeg nævne at der er store kendte resurser af uran og thorium.
Nok til de første par tusind år.
Således er det vildledende når det forudsættes at sol og vind kan tage patent på at være “Vedvarende”.

Forurening

Medens vi i “Vesten” sidder og overvejer om vi skal have kernekraft,
ja så dør millioner på griund af luftforurening.

Pris

Det diskuteres meget og der påstås endnu mere.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis henvise til at Frankrig har en
stor eksport af energi.
Formodentligt fordi de er billigere.

Efterskrift

Martin Kruse, Forsker ved Instituttet for Fremtidsforskning skriver:
Det store spørgsmål om lagring
El er en vare, der skal bruges, når den bliver produceret.
Det gælder naturligvis også for vedvarende energi, som er udset til kullets afløser for at mindske udledning af klimagasser.
For at skabe en stabil leverance af alternativ energi, er man nødsaget til at have en lagringsteknologi.
Ifølge IFO vil det i Tyskland kræve over 3000 pumpekraftanlæg, eller hvad der svarer til en 100-dobling af eksisterende kapacitet, for at opnå en stabil leverance fra sol og vind.
Udfordringen med den type energireservoir, ud over de store omkostninger, er NIMBY problemet (Not In My Back Yard).
Selv en kapacitetsudbygning svarende til 4/7 af det nødvendige ville være politisk umuligt i Tyskland.
Tilsyneladende er det egentlige problem forbigået: Årstidsvariationer.
Batterier
Det ville kræve 164 mio. batteripakker af typen brugt i BMW3i.
De 1 mio. elektriske biler, som forventet vil være på vejen i Tyskland i 2020, og som kan bruges som distribueret lagring, ville kun levere batterikapacitet svarende til 0,6 procent.
Hydrogen har med eksisterende teknologi meget store konverteringstab.
Dette forbundet med lagringen, der bestemt ikke er ufarlig, vil kræve store anlæg.
Alt dette bevirker at denne teknologi heller ikke er en god løsning.
Men lige meget hvad, så vil jeg mene at brint-biler ikke bør parkeres i en lukket garage.
Fra Pennsylvania
“Citizens Against Nuclear Bailouts” repræsenter forurenende virksomheder i Pennsylvania.
De er imod at A-kraft bliver accepteret som “grøn” og derved få samme vilkår som sol og vind.
Typisk for “grønne sider”, slutter det med at bede om tilskud.

Netavisen The Energy Collective gør op med flere grønne “løsninger”.

Ved at regne lidt på tallene er det let at se at “Det Grønne Europa” ikke er andet end et luftkastel.

CO2-fri energi.png
Hvis man er stabil og
ikke udleder skadelige
drivhusgasser.

Hvis der er nok til
flere tusind år.

Hvad mere for at
blive grøn?

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Drøm eller virkelighed ?

Der var engang et kongerige, der godt nok havde en dronning.
Alle de fine mænd og kvinder i landet tænkte kun på et:
”Vi skal være verdens bedste land med forureningsfri energi”.

Nogle ihærdige mennesker, og efterhånden også andre forstod hvorledes de havde fundet frem til det helt rigtige, de blev ved med at forklare at hvis man bare – – – – –
Ja så ville alt blive grønt og godt.

Disse dygtige profeter, de lukkede sig inde som en sluttet skare og skrev mange lange forklaringer, med mange tal, om deres drømmesyn sammen med fine hensigtserklæringer og flot illustrerede hjemmesider.
Og alle, der ikke kunne forstå disse geniale tanker, de var ikke egnede til at føre sig frem i den offentlige debat.

Naturligvis. Sådanne drømmesyn er ikke gratis.
De mange skiftende regeringer, de ville jo ikke stå frem som uegnede til deres høje embede, så de støttede med store bidrag, som gik til mange glorværdige projekter.

Nu en dag, det var vist kort efter nytår, skulle en ny stor handlingsplan fremlægges, og derfor var alle de kloge mennesker mødt frem for at vise hvordan de forstod det hele og hvordan alt snart skulle blive Åh så godt, så godt, så godt.
Disse mange mennesker klappede og råbte Hurra Hura. For det skal man jo gøre.

Indtil en gammel afdanket ingeniør, der måtte støtte sig til sine stokke, spurgte: ”Hvad med pris og forsyningssikkerhed?”
Straks blev der tavshed. Men så var der en ung mand, der sagde – nej han næsten råbte – ”Der er ikke sammenhæng i de mange fine forklaringer”.

Langsomt, meget langsomt, begyndte folk at synge – først meget stille.

Hvem har lavet Hvem har lavet alt det der?
Hvem har lavet Det skal vi betale
Hvem har lavet Har man råd til det?

Til sidst var der en lille pige – måske var hun ikke helt så lille – hun spurgte spagfærdigt om noget, der var meget uartigt.
Dette kan naturligvis ikke siges højt i det pæne selskab – det kan kun hviskes: A***kraft.

Men andre begyndte at sige at man da ikke kunne komme nu og sådan sige at vi har taget fejl i 40 år – ”Det er jo længe før jeg blev født.”
Det var dog svært at høre for nu var alt blevet et stort virvar, stole og borde blev lavet til pejsebrænde og computere skulle genstartes.

Men den kloge mand, han blev ved med at tale om bæredygtighed og læse højt af de mange tal, som han nok ikke engang selv forstod.
De gode tilhørere, de kunne ikke mere høre hvad der blev sagt, men skulle alligevel gerne vise hvor dygtige man var, så de fortsatte med at nikke og klappe.

Selv dette fine pejsebrænde kan bruges som træpiller – bæredygtigt genbrug, for det var begyndt at blive koldt.

God nat og god tænkepause.
Hilsner fra Thorkil Søe https://wp.me/s1RKWc-87

https://wp.me/p1RKWc-1jH

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
 
____________________________________________________________________

Baggrund for det følgende

Danmark har sat sig det politiske mål at forsyning med energi skal baseres på “Grøn Teknologi”.

Da brug af atomkraft ikke er medtaget som værende “grøn” er det blevet et politisk ønske at fortsætte med en kraftig udbygning med vindkraft.

Resultatet

Denne politiske favorisering af vindkraft har imidlertid haft mange uønskede bivirkninger:
Samtidigt med at der hentes gode penge fra de uigennemsigtige
PSO betalinger – ja så sendes flere uskyldige mennesker ud i et støjhelvede.

Det økonomiske

Alle nye vindmøller oppebærer gode tilskud.
Så gode at udgifter til at etablere og vedligeholde vindmøllerne ofte er tjent hjem længe inden tilskudsperioden er udløbet.

NATURLIGVIS
Dette tilskud skal betales af nogle.
Disse ‘nogle’ viser sig at være os andre, der ‘sådan bare’ betaler gennem PSO-afgifterne.

Udgifter til den nødvendige ekstra backup og til kabler, sammen med en smule andet bliver også ‘sådan bare’ fejet ind under gulvtæppet.

Alle disse udgifter kan et rigt land som Danmark naturligvis overkomme.
Hvis det er så magtpåliggende.

Imidlertid må det ikke sådan bare forbigås at udgifter til det tyske Energiewende har været så høje at fattige mennesker ikke er i stand til at betale deres regninger og må leve videre på anden måde.

I Danmark har dette givet anledning til følgende, der er et citat fra foreningen FrieElforbrugere (februar 2016).

 • Ideologi og realisme ofte uforeneligt.
  For at landets besluttende aktører har kunnet iføre sig grønne førertrøjer og fremme egen ideologi, har de fristet villige investorer.
  De får god betaling med tilskud/overpriser sammen med gunstige afskrivnings- og beskatningsregler.
  Alt sammen for at kunne opføre mange el-producerende VE-anlæg.
  Udgifter til udvidelse af infrastruktur for transport af el med tilhørende omformeranlæg, vejanlæg med fremkommelighed for tunge og lange vinger samt dele til vindmøller m.m. er overladt
  til el-forbrugere/skatteborgere.

FrieElforbrugere repræsenter nogle af dem, der må betale gildet.

Nogle er glade

 • 13/7 2015 berettes det glædesstrålende (i Jyllands-Posten) at nu er Danmark godt på vej med grøn energi og at Danske vindmøller natten til 10 juli havde produceret 140 % af det danske forbrug.
  —– Naturligvis var der kun tale om forbruget af elektricitet.

MEN

 • 1.500 MW af dette blev eksporteret til 2,4 øre/kWh.
  Meget af denne eksport var købt fra nye vindmøller for 1 kr/kWh
  En smule fra “husstandsmøller” for det dobbelte.
 • Kun 36 timer senere, da vinden havde lagt sig, måtte man imidlertid importere – også 1.500 MW – til 29,7 øre/kWh.
  Og det var endda billigt sluppet.

Noget tilsvarende oplevede vi omkring jul 2016

Det menneskelige

De menneskelige omkostninger må ikke ‘sådan bare’ fejes ind under gulvtæppet.

Det må konstateres, at naboer til disse store vindmøller ofte er udsat for meget alvorlige gener.

Hovedsageligt fra støj, men også fra lysglimt og tabte landskabsværdier.

DR-nyheder skriver 2018-06-10 Naborer frygter milliontab.

Støjgener

I et forsøg på at finde frem til realiteterne har jeg – foreløbigt – ikke haft mange andre kilder til oplysning end det jeg har kunnet udlede af læserbreve i aviser og oplysninger fra internettet.

Inden jeg går videre vil jeg derfor bede eventuelle læsere om yderligere  oplysninger og naturligvis også oplysninger om (faktuelle) fejl – også stavefejl.
Skriv til thorkilsoee@gmail.com

Følgende er, hvad jeg mener er pålidelige oplysninger:

 • I 2014 blev en førende støjekspert, professor Henrik Møller
  fyret fra Ålborg Universitet.
  Den officielle baggrund var besparelser.

MEN DER VAR VIST MERE I DENNE SAG

Først og fremmest bemærker man, at der, trods alt, var råd til at ansætte flere nye professorer, der ‘naturligvis’ var tilhængere af vindkraft.

 • I denne sammenhæng er det også blevet oplyst at:
  – Ålborg Universitet havde store indtægter som rådgivende for
  vindmølleindustrien.
  – Professor Henrik Møllers forskning havde vist at gældende regler
  for tilladelig støj var utilstrækkelige.
  – Ekstrabladet har kopier af mails, hvori vindmølleindustrien klager
  til Ålborg Universitet over Henrik Møllers kritik.
 • Samme professor Henrik Møller havde udviklet og benyttet et meget præcist udstyr til MÅLING, specielt af lavfrekvent støj.
  Dette udstyr er ikke mere i brug og kan ikke udlånes.
  Angiveligt fordi det ikke er kalibreret.
 • Selv om det lyder besynderligt er de gældende regler at støjgenre hos naboer til vindmøller IKKE skal vurderes ud fra målinger men kun på grundlag af beregninger.
  Dette vil betyde at hvis målinger viser at beregningerne er forkerte, så er det stadigvæk de (forkerte) beregninger, der tages hensyn til.

Hvis man så alligevel indgiver en klage over støjgener og får afslag, vil dette betyde at man kommer til at føje føje spot til skade:
Reglerne er således, at hvis man senere ønsker at sælge, skal der oplyses om den afviste klage.
På grundlag af dette kan det måske bedre forstås at der er relativt få registrerede klager.

Diskussionen er for nyligt (februar 2016) bluset op på Ingeniørens netavis.

Foreningen Naboer til store Vindmøller, repræsenterer vel over 200 mindre foreninger med et samlet medlemstal på over 2000.
Disse personer, sammen med mange andre, er berørt af skader fra vindmøller.
Hovedsageligt søvnforstyrrelser.
I modsætning til vindmølleindustriens lobbyvirksomhed, må disse foreninger basere deres arbejde på frivillig arbejdskraft og frivillige bidrag.

Indvendinger fra disse mennesker forsøges overdøvet af vindindustriens lobbyvirksomhed.
Lidt kommer der frem. Fra ing.dk refereres:
Af en meningsmåling af Jysk Analyse fra 2016 kan man konservativt udlede, at antallet af husstande, der oplever sig generet af vindmøller, vil være 5.000-10.000. Heri er indregnet støjpåvirkningen fra de vindmøller, som forventes opstillet frem mod 2020.

Den (usaglige?) diskussion

 • I flere sammenhænge fremhæves de store vindmøller ved Hvide Sanne som et bevis for at det er muligt at finde gode placeringer for onshore kæmpevindmøller uden at der er klager fra naboer.
  Dette er tilsyneladende i modstrid med virkeligheden:
  Det kan i hvert fald konstateres at to internetsider, der behandlede naboklager, hurtigt “sådan bare” forsvandt fra nettet.
 • I et ønske om at få del i de attraktive støtteordninger uden at komme i konflikt med naboer har Vattenfall opkøbt landsbysamfund for at kunne opsætte nye store vindmøller.
  Også dette tyder på at der er
  Gode penge at hente fra PSO-betalingerne
  og at det er svært at finde egnede placeringer for fremtidige vindmøller.
  Debatten ulmer atter op januar 2017

Specielt i Jyllands-Posten har der været en del læserbreve om støjgener:
Jeg hæfter mig ved to:

 • Asbjørn Bjerre, Direktør, Danmarks Vindmølleforening skriver:
  Nu har også en ny stor dansk undersøgelse afkræftet, at der er grund til at frygte, at vindmøllestøj er skadelig for menneskers helbred.

I betragtning af meget andet frygter man at denne udtalelse ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
I hvert fald er der ikke så få personer, der har måttet forlade deres bopæl på grund af støjgener, medens andre, der ikke har råd til at flytte, ‘sådan  bare’ lider og tier stille.

 • Direktør Asbjørn Bjerre fortsætter ufortrødent hånligt:
  En veltalende pensioneret læge kommer rejsende fra den anden ende af landet for i hurtig rækkefølge at nævne rigtig mange sygdomme, som de kommende vindmøllenaboer kan forvente, at de – og deres børn og dyr – bliver angrebet af, når møllerne kommer.

Det er imidlertid helt uansvarligt ‘sådan bare’ at forbigå de mange veldokumenterede skadevirkninger.

I følge Energi Supply, der bestemt ikke er imod vindmøller, er 30 % af  naboer til vindmøllernes generet “stærkt” eller “i nogen grad”.
Men lige meget hvad, kan der rejses alvorlig tvivl både om Asbjørn Bjerres uvildighed og om den omtalte store undersøgelse, der bærer alle præg af at være politisk bestillingsarbejde.

 • Boye Jensen, fhv. Formand, Landsforeningen Naboer Til Kæmpevindmøller, skriver:
  Det fik alvorlige konsekvenser for mange mennesker, som Asbjørn Bjerre udmærket er klar over.
  Han besøgte selv familien Rafn i Ringkøbing, der måtte flygte fra sit hus, efter at familien ikke kunne sove, og datteren fik kraftige tics-bevægelser efter tre måneders naboskab.

  (Min fremhævning.)

Da der ikke er kommet et modsvar fra Asbjørn Bjerre eller fra Danmarks Vindmølleforening, er det desværre nærliggende at drage den konklusion at Direktør Asbjørn Bjerres udsagn ikke beskriver realiteterne.

På trods af opfordringer er det ikke lykkedes at overtale entusiastiske politikere eller andre fortalere for vindkraft til at tage en lille ferie i nogle af de huse der er ledige efter beboerne er flygtet.
Som et minimum kan man forvente at Direktør Asbjørn Bjerres burde vise at han kan tolerere det han påtvinger andre.

 • På netavisen EnergySupply (22. august 2016) ser man at naboer til testcenter generes af lavfrekvent støj.
  Dette gav naturligvis anledning til diskussion og forsøg på nedtoning.
 • DR-nyheder skriver 2018-06-10 Naborer frygter milliontab.
  Naturligvis ønsker man er fair behandling.
  Men udgifterne skal betales – af hvem?

Ikke kun mennesker

Ifølge en ikke navngiven minkavler har fire møller fra Wind Estate omkring 3.500 hvalpe på samvittigheden.
Han kræver nu ni millioner i erstatning og indstilling af driften.

Ikke bare i Danmark

Selv om Danmark har været førende med hensyn til vindkraft, lider uskyldige mennesker, også i andre lande, fordi man blev lokket til at sige nej til atomkraft.

 • I Irland, hvor der er megen blæst og måske også bedre plads, er der utilfredshed.
 • Problemer i Finland omtales i ovenstående link.
  Her fremhæves de alvorlige, men oversete, problemer vedrørende den meget lavfrekvente og pulserende støj.
 • I Tyskland, hvor der er stor politisk opbakning, har vindmølleejerne måttet tage til takke med støjskader og økonomiske tab i stedet for de lovede gode afkast af deres investering.
 • Naturligvis er der et virvar af bestemmelser i forskellige lande.
  Det eneste der ikke varierer er støjgenerne, der også anfægter husdyr.
  Fra ovenstående link citeres:
  —– Nogle regeringer har brugt ultralyd som et ikke dødeligt
  —– våben til tortur og kontrol af menneskemængder.
  —– Det efterlader ingen spor.

  Man spørger: Hvad sker der på Cuba?

I USA rejser man spørgsmålet om vindkraften er Vor Tids Terrorister.
Måske gælder det hvis man tænker på de støjplagede.
Hvis man kun tænker på det økonomiske, vil man hæfte sig ved at vind og sol leverer 5 % af den elektriske energi og modtager 70 % af de federale tilskud. (Ifølge ovenstående link, der matcher andre kilder.)
Samtidigt bliver det svære og sværere at ballancere nettet.
(“The Duck Curve”)
Økonomisk er den amerikanske sol og vind nok snarere parasitter.

 • Vattenfall er “forbavsede” over at der er stærk kritik af kystnære vindmøller.
 • Naturligvis er man i vindmøllebranchen utilfredse over at der i Polen er mere forståelse for uskyldige menneskers trivsel.
  Således ser man at: Nye, polske love kan ramme Vestas hårdt.
  “Blandt forslagene er, at afstanden til beboelse, bygninger og naturreserver skal være på minimum 10 gange den totale højde på en vindmølle”.

vindmøller giver penge (2)

Men nogle er glade

Andre betaler med helbred og livskvalitet.
De fleste af os betaler ‘sådan bare’
med PSO

OG

Ikke kun vindmøller. Også trafikstøj.
Ikke kun mennesker. Også fugle.
Endda Kystnære og landskasverdier.

Thorkil Søe

I hvert fald

Mon dog ikke nogle økonomer en dag kan se at vindmøller til havs
ikke behøver at være dyrere.
Men selv om menneskelige lidelser vurderes lavt – Ja så er der ikke nogen tvivl om at vindmøller til havs er væsentligt billigere.

Og måske det væsentlige
Mon ikke nogle behjertede mennesker kunne tage hensyn – bare lidt – til værdien af ganske almindelige menneskers helbred og nattesøvn, i stedet for at koncentrere på industriens særinteresser.

Efterskrift

Hvis man, som jeg, går ind for atomkraft, ja så får man ofte fortalt at et uheld på et atomkraftværk vil berøre utallige mennesker og at kun 30 % af naboer til vindmøller er berørte.
Hertil vil jeg fremhæve følgende:
– En ulykke på et atomkraftværk, som de, der laves i dag, vil formentligt
kun forvolde skader på selve kraftværket.
Og
– Enhver saglig vurdering af ulykker vil være:
Summen af skaderne gange risikoen for skade.
For atomkraft vil skaderne være store.
I hvert fald de økonomiske.
MEN
Med det, der bygges i dag, er risikoen fantastisk lille og risikoen for personskader vil være endnu meget mindre.
Al tale om andet er uvederhæftigt.

For at komme til mit emne starter jeg med slutningen.
______________________________________________________________________________

Fremadrettet

Hvis vi skal have en mulighed for at nå Det Grønne Mål som er både rigelig, billig og forureningsfri energi, ja så er det nødvendigt at standse den skadelige propaganda fra Greenpeace og eftersnakkere.
Jeg har parøvet med siden Greenpeaces Troværdighed er en Myte og haft næsten 1000 besøg og fået en del ros.
Lige meget hvad, så hjælper det ikke ret meget.
FORDI
Tilsyneladende er det Greenpeaces politik aldrig af svare eller gå i dialog.

Altså
Vi (REO) skal have fat i meningsformidlerne Journalisterne.

Jeg mener at kunne se at

 • Når en journalist har travlt eller måske er doven og nu skal skrive lidt om energi eller atomkraft.
  Ja så ringer han “sådan bare” til Greenpeace og får noget fint og brugbart.
  Kvit og frit – lige til at bruge.
 • Ærlige journalister giver kildehenvisninger.

Børge Outze (første chefredaktør på Information) fortalte at han, for længe siden og i anden sammenhæng, blev lokket til noget tilsvarende.
Jeg mener også at vide at vide at Scanlines har fastansatte medarbejdere, der kun laver lobbyarbejde.
Altså

 • Vi i REO skal abonnere på alt om Greenpeace og få kopier af det man finder.

Jeg ved at Peter Prinds, der bekæmper vindstøj, har abonneret på alt med vindkraft eller støj og prøver at svare.
Han er vist nok alene.
Selv om jeg er gammel og har få kræfter, så mener jeg at

 • Der vil sikkert være flere, der kan og vil give et pænt svar når lejlighed gives.

Det behøver ikke at være koordineret og vil kun være godt hvis, flere forskellige, kommer med noget næsten enslydende.

 • Men der skal være en koordinator der videresender modtagne skriverier til “De Aktive”.

Slut med slutningen.

Lidt baggrund

Hvis man læser dene side fra The Guardian om Greenpeace og Thorium og specielt kommentarerne får man et interessant billede af manglende oplysning.¨
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Efter flere forgæves anmodninger om kommentarer/rettelser til min blog ”Atomkraft hvad er forkert”, fik jeg i 2012-01-20 et langt “intet-svar” fra Mads Christensen, koordinator for dansk Greenpeace.
I dette svar henvises til et utal af sider på internettet.

 • De fleste af disse kan bedst beskrives som ”Præsten holdt en tale, han sagde ingenting.”
 • Enkelte startede med at forudsætte noget forkert.
  For så at bevise noget, der er oplagt forkert.
  Men udledt på grundlag af den forkerte forudsætning.
 • Derimod fik jeg intet som svar på det jeg oprindeligt spurgte om.
 • Formentligt ved en fejltagelse blev der henvist til en artikel i Information. (2009)

Jeg citerer lidt fra denne artikel:
Det Finske bidrag til Fremtidige Klimaprojekter satser markant på den atomkraftudbygning, som Finland i dag har en vis gang i som et af de få lande i Europa.
Og
”Hvis Tyskland skal reducere udledningerne med mere end 50 %, så bliver det meget dyrt”. Vurderer Klaus Riedle, formand for den tyske Ingeniørsammenslutning VDI.
Ifølge planen kan Tyskland skære CO2-udledningerne med 75 % i 2050, men det forudsætter at man ikke skrotter atomkraften, men tværtimod bygger hele 35 nye reaktorer og samtidigt investerer betydelige beløb i omstilling af transportsektoren.”

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
In connection with election of an anti-nuclear president in Korea (2017) har Greenpeace has launched a film.
In The Energy Collective.com it is described with the telling subtitle: “Greenpeace Greenwashes Dirty Energy.”
MEN
Greenpeace is a dangerous enemy.
The organization generates nearly $400 million in annual revenues from sources it refuses to disclose.
The comments in this long link are questioning Greenpeace’s commitment to a clean world.

Historisk tilbageblik – mest om OOA

1979/1980 udsendte OOA, en pjece på 12 sider i farver.
Den havde overskriften:
”OOA’s FOLKEPJECE: Danmark uden atomkraft.”
I pjecen hedder det: ”Danmark har masser af olie og naturgas”, og ”Kul til flere hundrede år”.
– – – ”For at kunne dække mere end 1/3 af strømforbruget med vindkraft, må man kunne oplagre energien.
Det kan man bl.a. gøre med trykluftlagre, som vi kender allerede i dag. Eller med svinghjul, som nu er under udvikling.”
MEN
Nu 40 år senere må vi indse at teknologi til lagring af vindkraft i stor skala stadigvæk ikke er lige om hjørnet.

Greenpeace går helhjertet ind for grøn energi.
MEN

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_______________________________________________________________________

Af grunde der ikke forstås er A-kraft blevet lagt for had – måske mest i Danmark.
Se http://wp.me/p1RKWc-p2
______________________________________________________________________

Lidt om A-kraft (Uranbaseret)

Billedet nedenfor viser den meget avancerede reaktortype EPR.
Selv om det ser drabeligt ud må det erindres at sådan en enkel reaktor vil producere næsten lige så meget elektricitet som alle danske vindmøller TILSAMMEN.

“Traditionel Atomkraft”

Næsten al atomkraft er baseret på uran med vand, der både er kølemiddel og moderator.
EPR
Alt det radioaktive befinder sig indenfor den dobbelte reaktorindeslutning [5] og [6] på billedet ovenfor og (1) og (2) på billedet nedenfor.
Alle de kernefysiske processer foregå indenfor the reactor vessel, (4) på nedenstående billede.
Detaljer på billede længere nede.
Da kølemidlet er vand er det nødvendigt at have en meget kraftig indeslutning, der skal modstå høje temperature, højt tryk, kemisk påvirkning og påvirkning fra neutronstråling.
Denne indeslutning laves (præses) normalt i et stykke uden svejsninger.
Tykkelsen er ca. 20 cm.
isar2_reaktor
Selve denne reactor vessel er naturligvis ikke lille og indeholder meget kompliceret indmad.

(10) er dampgeneratoren, der leverer damp til turbinerne.
(6) er opbevaring af brugte brændsels-elementer.

reactor-vessel
Denne beholder (Reactor Vessel), der indeholder alt “det egentlige” er under tryk.

Reaktor vessel 2.gif

Thorium

Nedenfor ses en principtegning for en reaktor baseret på thorium med flydende salt.
Thorium Reaktor - Flydende salt

Her er kølemidlet flydende salt. Moderatoren er grafit.

De første to loop er med flydende salt og behøver ikke at være under tryk – måske et svagt vakuum.
Her bruger man grafit som moderator.
Kun det sidste loop (med gult) vil være under tryk.

Hvis du ønsker mere kan noget findes på:
Thorium eller
Atomkraft hvad er forkert?
Desværre kommer der mere med, udover det tekniske.

Da misvisende oplysninger flyder ubesværet i den danske debat, henviser jeg også til følgende.
Specielt om Tjernobyl: http://wp.me/p1RKWc-KH
Specielt om Fukushima: http://wp.me/p1RKWc-KJ
En atomreaktor kan ikke løbe løbsk: http://wp.me/s1RKWc-1a
Og hvis du ikke vidste det allerede: Greenpeaces troværdighed er en myte.

Hurtige reaktorer

Længere ude i fremtiden vil vi formodentligt bruge der hvad kaldes “hurtige reaktorer”.
Atter er betegnelserne næsten misvisende. Det er ikke reaktorerne, der er hurtige – det er neutronerne, der er hurtige (omkring 10 % af lyshastigheden) og ikke er bremsede (modererede)
Sådanne reaktorer skal køles med flydende metal fx natrium.

De første atombomber

Atombomber blev udviklet under og efter anden verdenskrig.
Under den kolde krig opbyggedes et stort arsenal af sådanne bomber, der heldigvis aldrig blev bragt til anvendelse.

Den første atombombe, der blev brugt ved Hiroshima var baseret på uran, der blev oparbejdet til næsten rent U235

centrifuger til UranSnart skiftede man fra at oparbejde ved diffusion til brug af centrifuger.

Disse centrifuger kører næsten konstant og kan ikke ‘sådan bare’ stanses og genstartes efter behov.
.

I modsætning til megen misinformation er det ikke noget man “Sådan bare kan gøre.”
Mere: Sidst på siden.
I USA arbejdes der hårdt, og hemmeligt, på berigning af uran vha. laserteknik SILEX.
Metoden bliver brugt for anden isotop-isolation, og noget tyder på at det bliver “fremtidens metode.”

I dag bliver uran, næsten kun, brugt til at lave energi.

Plutonium

Allerede under verdenskrigen gik udviklingen mod brug af plutonium.
Det er meget nemmere at skaffe sig plutonium end at oparbejde uran.
Til gengæld kræves en meget speciel tændsats.
Efter sigende opgav Saddam Husain at gå den vej.
Og
I modsætning til uranbomben, blev plutoniumbomben prøvet før den blev brugt militært.

Plutonium er et “affaldsprodukt” fra almindelig civil brug a kernekraft, men dette plutonium er forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendeligt til atombomber.
Rent teoretisk er det muligt at oparbejde dette plutonium til “våbens kvalitet”.
Dette vil dog være at “gå over åen for at hente vand” og plutonium til militært brug bliver produceret på specielle reaktorer.
Dog undtagen den farlige reaktor ved Tjernobyl.
Disse (vestlige) reaktorer producerer ikke kraft og er en videreudvikling af den første reaktor, der blev brugt under krigen.
nuclear-warheads

Reaktoren ved Tjernobyl var et forsøg på at videreudvikle disse reaktorer til samtidigt at levere kraft.
bla

I modsætning til megen propaganda, vil jeg fremhæve at:
På intet tidspunkt har udvikling af kernevåben baseret sig på erfaringer eller affald fra civil brug af kernekraft.
Spørg bare i Nordkorea.

Anden brug af atomteknologi

Udover produktion af kraft er der andre positive aspekter forbundet med teknologien.
Både til medicinsk brug og i industrien.
Naturligvis bliver det (fejlagtigt?) argumenteret at tændsatsen, specielt til brug ved bomber baseret på plutonium, kræver specielle isotoper.
Som så meget andet er dette ikke afhængigt af, eller en videreudvikling baseret på kernekraft.
Snarere almindelig fysik.

Lidt om Fransk atomkraft

Det bliver hævdet at Frankrig startede sit atomprogram for at lave atombomber.
Sandsynligvis er det en ”oplysning” der blev opfundet af Greenpeace og eftersnakkere.
– Da demonstrationerne mod atomkraft var på sit højeste, var det
næsten ufatteligt hvad man kunne få folk til at tro på – og gøre.
– Teknisk set vil det være at gå over åen uden at finde vand.
Og
– Det er svært at forstå at det skulle være begrundelsen for at bygge
over 50 reaktorer.
– Det kan eventuelt tænkes at argumentet blev brugt for at overbevise
de “imperialistisk tænkende” stemmer i parlamentet.

Alligevel hører man igen og igen at atomkraft er vejen til atomvåben.
MEN
Nordkorea har lavet atomvåben uden at have kernekraft.
Det kan de fordi allerede under krigen fandt man ud af at det var nemmere at bruge plutonium.
Men det plutonium, der er biprodukt ved kernekraft kan ikke bruges til atomvåben fordi det er forurenet med en anden isotop, der ikke ‘sådan bare’ kan frasorteres.
Derfor laves “våben plutonium” på specielle reaktorer uden samtidig
bi-produktion af elektricitet.
Dog med undtagelse af Tjernobyl typen.

Mon ikke de ivrige modstandere af atomkraft udmærket godt ved alt dette.
Men ‘sådan bare’ foregiver at der er en sammenhæng mellem A-kraft og A-bomber.

Atombomber

Selv om de atombomber, der forhåbentligt aldrig kommer i brug, er baseret på plutonium, vil jeg starte med omtale af uranbomber.

Uranbomber Kanon-typen

Hvis man laver en atombombe der er baseret på uran, er det tilstrækkeligt at bruge en relativt simplere konstruktion. (Øverst på nedenstående billede.)
To stykker uran, der er små nok til at være ufarlige bliver skudt ind i hinanden, således at de tilsammen får en kritisk masse.
For ikke at få en “fuser” er det nødvendigt at have en meget kompliseret “Initiator”.
Denne initiator giver en byge af neutroner, der skal være tilgængelig på pressis det rigtige tidspunkt.
Et mikrosekund er lang tid i denne sammenhæng.

Atombombe B
.
.

Atombombe A

.
.
.
.
.
.
Men lige meget hvad.
“Hemmeligheden” bag atombomben var mest i forbindelse med den komplicerede udformning af forskellige sprængstoffer og denne initiator.
Meget mere her

Plutoniumbomber Implosion typen

På ovenstående billede ses princippet for plutoniumbomben.
For detaljer se her, og fra Ingeniørens netavis.

De atombomber, der producers i dag, er (næsten) alle baseret på plutonium.
Her er det nødvendigt med en mere kompliceret design og en helt anderledes præcis initiator.
I modsætning til uranbomben, blev plutoniumbomben prøvesprængt før den blev brugt militært.
Her er initiatoren (oftest) baseret på polonium (Po210), der henfalder og skal fornys efter nogen tid.
I forbindelse med udviklingen af Plutonium-bomben forsøgte man først at nøjes med den meget simplere “Kanon-type”.

Det er ikke kun i atombomber at der bruges en specialformet sprængladning.
I panser-brydende granater fx Energa-granaten benyttes tilsvarende teknik til at fremkalde en stråle af energi.

Uden detonator

Hvis man “sådan bare” bringer tilstrækkeligt meget uran eller plutonium sammen, vil man få en kernereaktion (en criticallity) der, trods rædselsberetninger, vil bevirke mindre skade end ved at detonere en almindelig håndgranat.
Meget forsimplet kan man sige at den begyndende eksplosion river det hele i stykker inden det når at komme i gang.
Lidt mere om Cecil Kelley

Brintbomben

Brintbomben består af to trind:
1 – En ‘almindelig’ atombombe, der hovedsageligt virker som tændsats.
2 – Tritium, der sammen med tung brint antændes af atombomben.

Tritium er et biprodukt fra almindelig kernekraft, men kun i små mængder.
I modsætning til almindelig misinformation vil det tritium, der bruges i brintbomber, og andet, blive produceret ved bestråling af litium.
Det tritium, der dannes i en brintbombe kommer ikke til at vente mere end et par nanosekunder før det indgår i kerne-processen sammen med den tunge brint, der er en del af det litium-tung brit, der i realiteten er baggrunden for brintbombe-delen.

Den største brintbombe, der har været detoneret, var Tzar Bomb.
Den var på 57 megaton.
Svarende til 57 millioner ton almindeligt sprængstof.
Det varede kun 39 nanosekunder inden processerne ‘var overstået’.

En næsten ukendt variation af brintbomben er ‘Bomber med variable yield’.
Her bliver det nødvendige tritium ‘medbragt’ i gasform.
Ellers afviger disse bomber ikke meget fra ‘De normale Brintbomber’.
Det er ikke forstået om det er denne udvikling, der beskrives her.

Stadigvæk vil jeg fastholde at

På intet tidspunkt har udvikling af kernevåben baseret sig på erfaringer fra civil brug af kernekraft.

Lidt mere om Berigning

Den nuværende måde til at berige uran er at bruge gascentrifuger.
Vi kan introducere UF6-gas i en hurtigt roterende centrifuge, og som olie, der adskiller sig fra vand, vil den lettere U-235 hexafluorid-gas flyde oven på den lidt tungere U-238-gas.
Hvis vi trækker gassen ud ved center af centrifugen, vil den have marginalt flere U-235 atomer end laget langs væggene.
Derefter kører du denne let berigede UF6 i en anden centrifuge, og derefter til en tredjedel og igen og igen.
I hvert trin vokser brøkdelen af fissionbart uran U-235 bare lidt mere.
Efter flere tusinde trin er vi på det punkt, hvor vi kan lave reaktorbrændstof.
Flere tusinde flere, og vi er op til 20 procent berigelsesgrænsen.
Hvis vi fortsætter, så vil vi til sidst have nok U-235 atomer til at lave et atomvåben.

uranium-enrichment-uses
Hvis man ser på ovenstående, og studerer dette link, er det let at se at der kræves meget mere energi for at få højt beriget uran.

Hilsner fra
Thorkil Søe

Efterskrift

Plutonium er blevet udråbt til at være det farligste stof, der kendes og den nu nedlagte organisation OOA har forklaret at bare et atom plutonium kan forvolde kræft.
Disse alarmerende ”oplysninger” er, som så meget andet, meget langt fra virkeligheden men sætter kildernes troværdighed på en alvorlig prøve.
Se http://wp.me/p1RKWc-1VN

Detaljer om kernefysik

Dette link giver adgang til mange detaljerede oplysninger.
Hvis du har de fornødne forudsætninger kan du læse videre i dagevis.

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
__________________________________________________________________________

Fukushima

The release of radioactive material has been estimated to be between
500 PBq and 1000 PBq
The Pacific Ocean covers 165 million km^2 and contains 66 million km^3 of water.
Assuming all of these 1000 PBq (10^18 Bq) to be equally distributed over 1 % of the ocean to a depth of 50 m, and without considering the ‘sinking down’ of heavy material, you will get 12 Bq/kg. If you thereafter consider that some 90 % of the radioactive release is Iodine131 (see page 116 in UNSCEAR 2013 Report,) only some 2 Bq/kg will be active at the time of the horror-stories.
Further, it may be worth mentioning that the US National Academy of Science has referred to measurements showing 7 Bq/m^3 Fukushima-derived fallout of 137Cs near the Canadian continental shelf.
This may have been rather difficult to measure, considering that the natural level of radiation in the ocean is 11,000 Bq/m^3

In order to relate to something familiar, it can be mentioned that all of us carry with us about 65 Bq/kg (65,000 Bq/m^3) as part of our human body, or that a radon level of 100,000 Bq/m^3 was found in the basement of an occupied house. (Watras Incident, as discussed on another post.)
Correct me if I am wrong.
Fukushima Greenpeace
Considering this, it is difficult to understand how well established “green organizations” show maps and indicate the “extreme danger” related to the radioactive pollution the whole way to the American west coast.
Even far inland.
1 RAD = 10 mSv However, this unit is (deliberately?) confusing and will not have any meaning without stating the time. E.g. RAD/hour.

Without being able to check, I think this link from The Register is more reliable.

If you have trust in World Nuclear, the following may be interesting:

 • A silt fence has long been in place to prevent contamination reaching the open sea and the diluting effects of ocean currents mean that radioactivity cannot be detected in seawater beyond the plant harbour.

If you are a fan of YouTube and have seen “The Ocean of Death”, you may wonder how the many fish can be so sensitive that the increase in radiation from 11,000 to 11,007 Bq/m^3 has caused the disaster shown on the film.
Contrary to radiation; fish are rather sensitive to change in the concentration of salt in the water. So, if not directly falsified, the dead fish may be found outside a plant for desalinating seawater.
Besides this it is worth looking at the last table in a paper from UNSCEAR. Here it is seen that the radiologic tolerance  for fish is some ten times that for mammals and birds.
On the other hand you may be relieved to see how the animals are thriving in the highly radioactive and forbidden zone at Chernobyl.

As far as I am aware of, Tepco’s limits for groundwater contamination is that groundwater should contain less than 5 Bq/L of beta ray-emitting radioactive material and 1 Bq/L of caesium-134 and caesium-137.
Again, this should be seen in relation to the natural load of the human body: 65 Bq/L and of the ocean: 11 Bq/L
Natural Radiation EU
To be on the safe side, the standard for public radiation exposure was (arbitrary) set
to one millisievert/year.
This is only one tenth of what some Europeans have been exposed to throughout their lives.

My conclusion is clear.
Something is rotten – somewhere –
But where ?

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
__________________________________________________________________________
I forbindelse med omtale af forurenede områder ser man ofte en sammenblanding af kriterier for begreber som ”forurenede” eller ”ubeboelige”.
For en ordens skyld nævner jeg at langt over halvdelen af jordens befolkning lever i områder, hvor der er luftforurening.
Over to millioner dør årligt på grund af luftforurening fra kulkraft.
På verdensplan er generel luftforurening skyld i ni millioner dødsfald.

Som en konklusion af det følgende vil man se at områder kan være forurenede uden nødvendigvis at være ubeboelige.

Jeg har prøvet at opdele diskussionen i følgende:

 • Hvordan måles det?
  Noget findes her.
 • Hvad udsættes vi for?
  En grundig oversigt over naturlig radioaktivitet findes her.
 • Hvad kan man tale?
  Tilsyneladende er manglende viden erstattet af stor forvirring.
  Store befolkningsgrupper – også i Europa – lever udsat for
  10 mSv/år.
  Enkelte steder meget mere.
  Tilsyneladende uden skadevirkninger.

Den baggrundsstråling, vi alle udsættes for, er omkring 2 mS/år.

 • Der er overvældende materiale, der viser at moderat påvirkning af ioniserende stråling er gavnlig. Næsten som en vaccination mod kræft.
  Men lad det nu være.
 • Hvad vil man tillade?
  I et ræs mod bunden forsøger politikere at undgå kritik og fastsætter stadig lavere tilladelige grænser for hvad der betegnes som farligt og skal undgås.
  Således blev den tilladelige påvirkning af arbejdere på tyske kernekraftværker i 1988? nedsat fra 22 til 2 mSv/år
 • Natural Radiation EUDet helt ekstreme nås tilsyneladende i Japan, hvor panikken overtrumfede logikken.
  For at være på den sikre side, fastsatte man (helt arbitrært) en grænseværdi på
  en millisievert/år.
  Dette er kun en tiendedel af det mange europæere har været udsat for gennem hele deres liv.

Desværre må jeg konstatere at det var nødvendigt at få alle disse detaljer på plads inden man kan komme til det egentlige.

Hvad er der sket?
Når man ser bort fra klart falskneri og husker at diskussionen er om Ubeboelige Områder kan jeg kun oplyse følgende:

 • Jeg har ikke fundet noget om forholdene i Japan, efter atombombeangrebene.
  Det var før man ‘opfandt’ begrebet Ubeboelige Omrder.
 • For at færdiggøre billedet fra Japan nævner jeg at personer, der var udsat for 500 mSv, fik svage symptomer på akut strålesyge.
  Alligevel havde de ikke kortere livslængde end normalbefolkningen.
 • Udslip fra ulykken ved Three Mile Island var så ekstremt små at det er uden relevans; også i denne sammenhæng.
  Der blev udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som kompensation for forståelige men unødvendige tvangs-evakueringer og brugt næsten lige så meget på ‘legal expences’.
 • Tilsvarende må det konstateres at oplysninger om ulykken ved Fukushima er så indfiltrede af modstridende oplysninger at det ikke er muligt at drage slutninger.

Således må vi starte med katastrofen ved Tjernobyl.
Der finder man oplysninger, der trods alt virker pålidelige.

 • Uden kildeangivelse findes et billede, der viser døde træer.
  OK Der var meget store udslip af radioaktivt materiale.
 • Naturligvis finder man, helt uden besvær, utallige rædselsberetninger.
 • Man ser at “tilbage-flyttere” (Babushkas) lever i områder med over 500 kBq/m^2
  Næsten alle er gamle og vil naturligvis dø af alderdom før de eventuelt får skader fra den måske ikke så farlige stråling.
 • Måske kan denne side bidrage med troværdige oplysninger om situationen kort efter katastrofen.
  Her ser man en frygtindgydende tabel med tal for forurening.
  OK
  Der var megen radioaktiv forurening forbundet med katastrofen.
  MEN
  Hvis man derefter ser hvorledes ”tilbage-flyttere” (Babushkas) lever gladelig i områder forurenet med over 500 kBq/m^2
  Ja så bliver tallene pludseligt knapt så frygtindgydende.

Allerede i 2006 finder man en vurdering fra BBC:
Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’
Det følgende er fra denne artikel.

 • “Lave doser af stråling udviser [meget] ringe kræftfremkaldende virkning,” siger professor Brooks, der har tilbragt 30 år på at studere sammenhængen mellem stråling og kræft.
  MEN
  “Hvis du taler med nogen, og du siger ordet stråling, får du straks en frygt reaktion.
  Denne frygt reaktion har foranlediget folk til at gøre ting, der er videnskabeligt ubegrundet.”
 • Gavnlige effekter:
  Andre undersøgelser er kommet til endnu mere overraskende konklusioner.
  Professor Ron Chesser, Texas Tech University, USA, har brugt 10 år på at studere dyr, der lever i det 30 kilometer udelukkelse zone omkring Tjernobyl.
  Han har fundet at virkningerne af et lavt niveau af stråling, langt fra at være kræftfremkaldende, så ser det ud til at sætte skub i de gener, der beskytter os mod kræft.
  (Radiation Hormesis ?)

  Almindeligvis kan oplysninger fra BBC betragtes som pålidelige.

Oktober 2015 kommer The Guardian (England) frem med noget tilsvarende: – – — – – – – – – –  – – – – – – – – – Dyr ved Tjernobyo

 • I årevis har både dyr og planter trivedes i den forbudte zone, der er lukket for mennesker.
  Måske er det ikke så forfærdeligt forfærdeligt farligt.
 • Specielt kommentarerne
  til denne artikel giver et godt indblik i den almindelige modvilje mod at acceptere oplysninger, der går imod det jeg, meget ubehøvlet, kalder “den almindelige barnetro”.

Naturligvis har Greenpeace været ude med aktivister – Iført hvid beskyttelsesdragt og åndedrætsværn.
For at fortælle “tilbage-flyttere” at deres liv er i fare.
Men denne hvide beskyttelsesdragt er helt uden virkning, hvis formålet er at beskytte mod ioniserende stråling.
Efter katastrofen var der megen luftbåret radioaktivitet.
Men i dag er dette fine åndedragtsværn nærmest latterligt.

Altså

Hvis du, min ukendte læser, er kommet så langt, vil jeg foreslå at du prøver at drage konsekvenserne.

MEN

Hvis du stadigvæk er i tvivl og ønsker mere, henviser jeg til noget andet jeg har samlet sammen:
Greenpeaces troværdighed er en myte.
Tjernobyl.
Fukushima.
Forurening af Oceanet.
I modsætning til de fleste Dommedagsprofeter har jeg i stor stil givet referencer til mine kilder.

Hvis du har FAKTUELLE oplysninger, der mangler, så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Bhopal

Når man taler om katastrofe og forurening, bør man sammenligne med katastrofen ved Bhopal. (1984)
Den alvorligste industrielle ulykke var The Bhopal disaster.
Her var der mindst 3800 døde, 100.000vis syge og forgiftede samt en meget omfattende forurening.
I virkeligheden ti gange så alvorligt sammenlignet med Tjernobyl og Fukushima TILSAMMEN.
Men det gik mest ud over fattige indere der, som så mange andre, ‘sådan bare’ var flyttet ind på et forbudt område.
Det var ikke en ulykke med radioaktivitet.
Nu er det næsten glemt.

Militære Områder

Ofte ser man hvorledes der ved militære anlæg har været en dårlig sikkerhedskultur, og efterlader forurening, der ikke ville være acceptabel ved civile anlæg.
Ikke bare i det gamle Sovjet.
Desværre er der flere eksempler, der benyttes til at dæmonisere også civil brug af atomkraft.
Fx et kollaps af en tunnel ved et nedlagt militært koldkrigs-anlæg ved Hanford i USA.
Hvis man læser ovenstående link og sammenligner det venstre billede med det andet, der stammer fra et civilt anlæg i Sverige.
Ja så løber det koldt ned af ryggen – i hvert fald på mig.

Svensk affald

Hanfordtunnelcollapse-May2017-460(DOE)
Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

På Ingeniørens netavis, der normalt er domineret af modstandere af alt med Atom læser man at
De mange evakueringer var unødvendige og derigennem skadelige.

Baggrund for det følgende

Modstanden mod kernekraft går vidt i medierne og desværre mødes man ofte af det jeg lidt ubehøvlet kalder ”en af de sædvanlige indvendinger.”
For at undgå at skrive det samme – igen og igen – har jeg forsøgt at imødegå i hvert fald nogle af disse påstande. I modsætning til så mange andre – mest modstandere – har jeg givet henvisninger. For at uddybe og for at henvise til kilder.
Derfor:
______________________________________________________________________

 • Find det emne, du er interesseret i og click ind der.
 • Lad os prøve at gøre det færdigt inden du kommer op med noget nyt.
 • Hvis du stadigvæk har indvendinger vedrørende dette emne, så skriv til mig – gerne på thorkilsoee@gmail.com

Mit håb er at vi kan få en meningsfuld diskussion uden for mange ubegrundede påstande.
Således er det ikke mit mål at du skal prøve at læse alt det andet.

Helt generelt om kernekraft
I stedet for at “green-wash” prøver jeg at aflive nogle af de mange forfalskede myter om kernekraft.

Dødsfald ved kernekraft
På vestlige kernekraftværker har der ikke været et eneste tilfælde af personskader på grund af radioaktivitet.
Hverken på kraftværkerne eller ved behandling af det, der stadigvæk kaldes affald.

Unødvendig sikkerhed ved kernekraft
Med mindre man ønsker at dæmonisere kernekraft, må man se realiterne i øjnene.
Sikkerheden ved kernekraft overgår langt sikkerheden ved andre kraftkilder.
Eller skal vi fortsætte med at sige at man er mere død hvis man dør af radioaktivitet end hvis man dør i en kulmine.

Forurenende områder
Min påstand er at al snak om at en ulykke i forbindelse med kernekraft vil resultere i at store områder vil være ubeboelige i århundreder.
Ja de sædvanlige rædselsberetninger er bare nonsens.

Personskeder på grund af radioaktivitet
Hvis du går ind her vil du se at endog relativt kraftig påvirkning med ioniserende stråling ikke vil bevirke skader på de bestrålede eller børn, der vil blive født på et senere tidspunkt.
Og der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer.

Three Mile Island
Hvis du føler at dette alvorlige uheld er relevant for diskussionen. Så find detaljer.
Alligevel: Hysteriet efter katastrofen har i realiteten medført den lurende klimakatastrofe.

Tjernobyl
Ulykken på Tjernobyl rystede verden.
Men for dem, der kendte forholdene kom det ikke som en stor overraskels.

Fukushima
Den tidligere Greenpeace-aktivist George Monbiot blev overbevist om kernekraftens sikkerhed ved at vurdere de relativt meget små skader på kraftværket.

Affaldsproblemet er ikke et problem!
Ja det er realiteterne.

Kernekraft bliver dyrere og dyrere
I “Vesten” er det rigtigt. Men se hvorfor.

Nedrivning og deponering
Også denne udfordring kan gøres til et stort problem.

Thorium
2020 kommer der en positiv artikel fra det normalt “Anti-Atomkraft” Ingeniøren.
Efter min mening er der for meget om fx “Kan ikke bruges til Atombomber”

Forsikring
Også her er der “veldokumenterede”, men klart modstridende oplysninger i omløb.

Greenpeace
Hvis man læser dette link er det let at forstå at Greenpeaces troværdighed er en myte.


dodsfald-ved-kraftkilder

Klik på diagrammet for af få fuld størrelse.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at tallet 9000 døde ved Tjernobyl er vildt overdrevet.
Til gengæld var der mange skader – både selvmord og psykiske skader på grund af de store og påtvungne, men hovedsageligt unødvendige, evakueringer både ved Tjernobyl og specielt ved Fukushima.
Det kan naturligvis diskuteres om disse skader var et resultat af atomkraften eller om de ihærdige rædselsprofeter bærer det egentlige ansvar.
MEN
Atter vil jeg fremhæve at man er meget mere død hvis man måske dør af stråling end man er, hvis man ‘sådan bare’ dør af andre årsager.

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
__________________________________________________________________________

The waste problem is not a problem!

When we demonstrated against nuclear bombs, “the baby was thrown out with the bathwater” and too many were tricked to be against nuclear power as well.
In connection with the ongoing struggle to demonize nuclear power, the discussion about the waste became totally disconnected from reality.
In a way, what is called The Waste Problem is not an engineering task, but a task for psychologists or others.

Almost no matter what you do and how well it is handled, there will always be some self-proclaimed environmentalists who invent new and absurd objections in order to call for more security.
Despite repeated explanations from many sources and requests for clarification, the ‘green organizations’, mostly Greenpeace, continue to present obviously misleading “information” about nuclear power.
For the time being this misinformation concentrates on waste management.

This is the reason for the following, which is an excerpt from another page: Nuclear power – What is wrong?
On this page I have attempted a confrontation against decades of systematic misinformation about nuclear power.

The problem of waste

In many heated discussions opponents raise the question
“What about the waste problem?”

Here it is natural to emphasize that the real waste problem is the emission of greenhouse gases, especially from coal, oil and natural gas, and therefore it is imperative to move to the use of nuclear power.

Despite persistent allegations, safe disposal of radioactive wastes is no problem.

KK affald SverigeThus, the Swedish plan for waste disposal was approved in 1979 as a condition for start of the last six reactors.
In view of the long storage time on the power plant and the move towards recycling instead of “final disposal”, the plan has obviously not been locked in final details.

The discussion regarding radioactive waste has slowly, but surely, been decoupled from the facts.
Therefore it can best be compared to false trade description when it still is described as “the waste problem”.
Unlike much other waste, the management of the small amount of waste from civilian nuclear power is treated 100% safe – both by recycling and final depositing.

isar2_reaktor
The spent fuel rods from reactors are stored under water.
The first three years at the power plant (6) within the 1.4 meter thick reactor containment. (1)
Thereafter, at an intermediate storage for up to 30 years.
This is because one will wait with final disposal or reprocessing, until it has “cooled down”. (Atoms with relatively short ”half-life” decompose into harmlesswill will decompose into harmless atoms.) Opbevares under vand

It is not because you do not know what to do about these used fuel rods and if a terrorist should try to take them out of the water and out of this temporary storage, he will soon die of acute radiation sickness.

However, this material, still regarded as waste, is a valuable future  resource containing large amounts of useable fuel for use in the future. Thus the former “final depots” are now rebuilt to be “safe but accessible depots”.

In sharp contrast to waste management in connection with the civil use of nuclear energy, there has sometimes been quite a lot of careless treatment of waste at military installations.
It was widely done in the old Soviet Union but also took place in England (Sellafield) and in the United States.
Despite many (deliberate?) misunderstandings, this has obviously nothing to do with nuclear power for civilian use.

Postscript


Swedish waste
In my view, nuclear waste management has slowly but surely been subject to a “race against the unnecessary”:
We witness an everlasting gift for absurd demands and the introduction of new, technically completely superfluous security measures.
No matter how good it is, yes, there are new requirements.
In order to get peace, you have apparently failed to put the heels in, take the bull at the horns and say that we have it’s enough.
(If you give Greenpeace a little finger, they will take the whole arm.)

It will not surprise me if, for example, Germany has been tired of this circus and has said something like:
“Now we do not want to go on anymore. Find out what you want.”

Unlike the many expensive and unnecessary “innovations” on the new EPR reactor type, the additional costs are limited.
But the damage has occurred and the discussion has moved to an increasingly absurd level.

Quite utopically, one could wish that “truth” was a legal person who could bring an injunction case.
Then we might want peace.

Greetings from Thorkil Søe

Risø

Several times I’m asked:
“But when you can not even manage the waste from the abandoned test site at Risø.
What about all the rest?”
I would like to respond a bit cryptically.

 • As an engineer, it’s easy to see that it’s not even a storm in a glass of water.
 • I still hope that it will be possible to get stable and pollution-free energy – also in Denmark.
  See http://wp.me/p1RKWc-cM
 • I’m not a journalist, and do not need to write nerve puzzling about potential horrors.
 • I’m not a politician.
  I don’t have to follow the public opinion in order to be re-elected.
 • Fortunately, I’m not a psychiatrist, because then I should cure the popular anxiety neurosis.
 • I’m not a polluter.
  I do not need to change the subject, getting people to talk about something else.
 • Fortunately, I’m not Greenpeace.
  There credibility is a myth. See http://wp.me/p1RKWc-mu

What are you?
Are you just premiered by a skilled but fake, frightening propaganda?

Plutonium for Nuclear Bombs

With pourley hidden horror, we are told – even in Denmark’s radio – that in South Korea there are tons of plutonium that can be used for nuclear bombs.
Understanding: If it falls into the hands of North Korea.

This, like so much else, is based upon a (deliberate?) misunderstanding:
It is relatively easy to make weapon greade plutonium and the actual challenge is the initiator and the design of different explosives.
On the other hand, the plutonium, that is “waste” from nuclear power, is contaminated with another isotope that makes it unusable for nuclear bombs.

It has long been a sophisticated myth that this plutonium ‘just easily’ can be reprocessed and used for nuclear bombs.
AND
Often it is told, as a hidden secret, that plutonium is the most poisonous material that exists.
Also this is far from the truth. See http://wp.me/s1RKWc-46

Typical?

waste amount
Of course, the left part of this picture is falsehood.
No one would mix small and large containers in that way.
One of the small containers is empty and without a lid.
Two small dices came in – by mistake?
No one would leave waste in this way ready for photography.
Who’s so stupid that they think I’m so stupid?