mSv (milliSivert) er et mål for den biologiske virkning af radiation.

 • Baggrundsstrålingen, som vi alle udsættes for, er normalt 2 mSv/år
 • Enkelte steder over 10 gange så meget.
 • 500 mSv som engangspåvirkning vil give svage symptomer på strålesyge, men er ikke livstruende.
 • 2000 mSv som engangspåvirkning vil ofte være dødelig.
 • Selv ved væsentligt mere vil der være en periode på op til flere måneder (næsten) uden symptomer. (Walking Ghosts) eller vandrende spøgelser.
  Den endelige dødsproces kan være lang og meget pinefuld.
 • Overlevende vil ikke have varige skader.
  Dog bortset fra få måneders kortere forventet livslængde.
 • Næsten i en fodnote angiver Videnskab.dk at 1000 mSv/år
  jævnt fordelt vil give organismen mulighed for at reparere skader løbende og således ikke er skadeligt.
 • Efter katastrofen ved Fukushima blev befolkningen tvangsevakueret fra områder hvor strålingen var over 20 mSv/år.
  Dette var kun 2 % af det der har vist sig ikke at være skadeligt.
  Til gengæld kunne man konstatere et stort antal dødsfald som følge af evakueringerne.
  Alt for sent blev dette taget op i forbindelse med beregningsmetoden J-value eller Justification Value.
 • Der er aldrig konstateret genetisk betingede skader på efterfølgende generationer.

Enheden Sivert og tilsvarende, er et mål for biologisk påvirkning.
Det skal ikke sammenblandes med den anden enhed Bq eller Becquerel, der angiver antal af radioaktive henfald pr sekund.
Der er ingen (tilgængelige) oplysninger om sammenhæng.

Sivert er en meget stor enhed og man taler normalt om milliSivert.
Til gengæld er enheden Becquerel en meget lille enhed og fra naturens hånd er vi alle udsat for over 2000 Bq eller 2000 radioaktive henfald pr sekund.
_________________________________________________________________