Archives for posts with tag: atombombe

– – – – For sources and references:
– – – – Click on the yellow and see if you get useful details.
________________________________________________________________________
In the media you find numerous reports concerning an imminent danger that terrorists will gather radioactive material and use conventional explosives to spread it over a large area, which then will be uninhabitable for a long time.

Apparently nobody will take the trouble to go into details, except for example to tell:
“They [Isis] are working on a series of attacks with radioactive substance. A ‘radioactive tsunami’ of Europe which would remove millions of people from the earth. The largest religious Holocaust the world has seen. “

Although it has been mentioned many times, it is not possible.

Long time before this hopeful terrorist has collected just one % of the necessary, he will die a miserably, but not that glorious death from acute radiation poisoning.

Still you can find alarming reports that radioactive material has been stolen or “lost”.
It comes to eg 50 kg uranium – Not even enough to contaminate half a square meter.

Allow me to raise a number of questions, to which I unfortunately can not provide complete answers – but better than most.

But first:
The many confusing units is a recurring challenge.
Therefore:
Milli Sievert is the unit of biological effects of ionizing (radioactive) radiation.
There has never been found injuries after brief irradiation under 100 mSv
500 mSv is 100 times the normally permitted. This will cause minor symptoms of acute radiation sickness, but does not call for shorter lifespans.
3,500 mSv will cause half of the irradiated will die and that the survivors will have an average life span three years less than the general population.
If the radiation is spread over longer time, it is less harmful.
1000 mSv per year will not be harmful if it is evenly distributed over the year.
Bq Becquerel is one radioactive decay per second and is a very small unit:
We all carry around with some 4,500 Bq from natural sources.

Unfortunately, there is no clear relationship between mSv and Bq
Alpha and Beta radiation would only be dangerous if the radioactive material eaten or inhaled.
Neutron radiation causes severe radiation damage, but is found only a short time after a nuclear bomb explosion.
Gamma radiation can be very harmful.
.
AND THEN

How dangerous is ionizing (radioactive) radiation?

 • It is known that populations have lived for generations in areas with fairly high natural radioactivity.
  Far more than the “permissible”.
  However, without the expected injury taking place.
  Most pronounced is the area around Ramsar in Pakistan:
  More than 200 mSv / year, mostly from radon.
 • I reject numerous, obvious fake atrocity stories, probably originating from Greenpeace or followers.
 • For political reasons there has been set unrealistically low values for permissible radiation. Both at Chernobyl and Fukushima.

BUT

How much does it take to make a large area uninhabitable?
And how many kg / ton material will be needed?
Here I can not give a precise answer.
But it will need much more than a terrorist can ‘just’ find in hospitals and the like.
My guess is that it will be necessary to empty a good lot of stuff out of a pair of nuclear reactors.
But now comes the real question:

How should this terrorist protect himself from radiation while this radioactive material is assembled and before it has been spread out?

 • Although you see pictures of “green activists”, wearing white suit with breathing apparatus, these very large amounts of radioactive material must be handled by remote control behind a wall of lead.
 • The white suit seen in many images is completely ineffective against radiation, but may give (false) credibility.
 • Do not forget that it is assumed that this radioactive material should be sufficient to kill “countless people” and that it will be necessary to get hold of something that is far beyond a mere bagatelle.

A realistic “dirty bomb”, that is not known to have been tried, is something quite different:
It is a ‘ordinary nuclear bomb’ that is surrounded by a second material, e.g. cobalt, that will be radioactive by taking up some of the neutrons that are left over from the explosion of the nuclear bomb.

But even this will not be enough to make a “Radioactive Tsunami”.
.
I wonder if we should leave all further talk about a dirty bomb to the professional horror prophets who ignore the realities, but uses the subject to spread fear.
.
More: See
Radiation and cancer.
Greenpeace’s credibility is a myth.
And if you are not tired, then:
Check the facts.

Greetings from Thorkil Søe

PS
If you, my unknown reader, have relevant additions, modifications or factually reasoned objections, I ask you to write to me at thorkilsoee@gmail.com

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

_________________________________________________________________________
Med mellemrum beretter medierne om en overhængende fare for at terrorister vil samle radioaktivt materiale og bruge almindeligt sprængstof til at sprede det over et stort område, der derefter vil være ubeboeligt for lange tider.
Tilsyneladende har ingen gjort sig den ulejlighed at gå i detaljer, udover
fx at berette:

”De [Isis] arbejder på en stribe angreb med radioaktivt stof.
En ‘radioaktiv tsunami’ over Europa, som skal fjerne millioner af mennesker fra jordens overflade.
Den største religiøse Holocaust verden har set.”

Kilde: Jürgen Todenhöfe, der, ifølge Den Korte Avis, har været
“frivillig fange” i ti dage hos Isis for derefter at videregive fortrolige, men formentligt også udvalgte, “oplysninger”.

MEN
Selv om sådan en radioaktiv tsunami har været omtalt mange gange, bliver det ikke muligt.

Længe inden denne potentielle terrorist får samlet bare 1 % af det nødvendige vil han dø en kummerlig, men ikke særlig glorværdig død af akut strålesyge.

Således vil denne håbefulde terrorist blive det første og nok også det eneste offer.

Naturligvis er der flere beretninger om at radioaktivt materiale er stjålet eller ”forsvundet” og at det drejer sig om fx 50 kg uran.
Selv on uran ikke er det bedste materiale til en dirty bomb, ja så lyder det jo afskrækkende.
Hvis der skal laves andet end panik, så bliver der behov for meget mere end man ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.

Jeg tillader mig at rejse en del spørgsmål, som jeg desværre ikke kan give fyldestgørende svar på – dog bedre end de fleste.

Men først:
De mange forvirrende enheder er en tilbagevendende udfordring.
Derfor:
mSv Milli Sievert er enheden for biologisk virkning af ioniserende (radioaktiv) stråling.
Der har aldrig været konstateret personskader ved kortvarig bestråling under 100 mSv
Hvis bestrålingen spredes over længere tid, vil skaderne blive mærkbart reducerede.
500 mSv vil bevirke svage symptomer på akut strålesyge, men giver ikke anledning til kortere livslængde.
500 mSv er 100 gange det der normalt tillades.
3.500 mSv vil bevirke at halvdelen af de bestrålede vil dø og at de overlevende vil have en gennemsnitlig livslængde 3 år mindre end normalbefolkningen.
Bq Becquerel er et radioaktivt henfald per sekund og er en meget lille enhed:
Vi bærer alle rundt med ca. 4.500 Bq fra naturlige kiler.

Desværre er der ingen klar sammenhæng mellem mSv og Bq

Alfa og Beta stråling kan give alvorlige forbrændinger – som ved alvorlig solskoldning.
Men ellers vil det kun være farligt hvis det radioaktive materiale spises, eller indåndes.
Neutronstråling giver alvorlige stråleskader, men findes kun i forbindelse med en atombombe-eksplosion.
En dirty bomb skal således baseres på stoffer, der afgiver gammastråling.
.
MEN SÅ

Hvor farlig er ioniserende (radioaktiv) stråling?

 • Det vides at befolkningsgrupper har levet gennem generationer i områder med temmelig høj naturlig radioaktivitet.
  Langt over ”det tilladelige”.
  Dog uden at de har taget skade.
  Mest udtalt er området omkring Ramsar i Pakistan.
  Over 200 mSv/år, mest fra radon.
 • Ifølge The Guardian lever “tilbage-flyttere” (‘babushkaer’) i områder nær Tjernobyl der betegnes som strictly controlled.
  Her overskrider forureningen 555 kBq/m^2
  Antal opgives ikke.
  Men andetsteds tales om 270.000, der tilsyneladende inkluderer personer, der er flyttet til områder med kun 37 kBq/m^2
 • Ifølge Videnskab.dk vil 1000 mSv/år ikke være skadeligt hvis det gives jævnt fordelt og således giver organismen mulighed for at reparere skader løbende.

Jeg afviser utallige, oplagt forfalskede, rædselsberetninger der formodentligt stammer fra Greenpeace eller eftersnakkere.

 • Af politiske grunde har man sat urealistisk lave værdier for tilladelig stråling. Både ved Tjernobyl og ved Fukushima.
 • Men nu til sagen.
  Hvor meget skal der til for at gøre et stort område ubeboeligt?

  Og hvor mange kg eller snarere ton materiale vil være nødvendigt?
  Her bliver jeg svar skyldig. Men der bliver brug for meget mere end det en terrorist ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.
  Naturligvis vil man have brug for meget mere end 555 kBq/m^2
  Formodentligt det tidobbelte.
  Hvis man vil forvolde skade inden folk har nået at flygte – ja så bliver der brug for endnu meget mere.
  Mit gæt er at det vil være nødvendigt at bryde ind gennem den to meter tykke reaktorindeslutning og hente flere ton høj-radioaktivt materiale.

Men nu kommer det egentlige spørgsmål:

Hvordan skal denne terrorist beskytte sig mod strålingen medens dette radioaktive materiale samles sammen og inden det er blevet spredt ud?

 • Selv om man ser billeder af ”grønne aktivister”, iført hvid dragt med åndedrætsværn, så skal disse meget store mængder af radioaktivt materiale håndteres med fjernbetjening bag en mur af bly.
 • Den hvide dragt, der ses på mange billeder, er helt uden virkning overfor stråling, men vil måske give (falsk) troværdighed.
 • Man må ikke glemme at det forudsættes at dette radioaktive materiale skal være tilstrækkeligt til at dræbe ”utallige mennesker” og at det vil  være nødvendigt med noget, der er langt udenfor småtingsafdelingen.

Endeligt spørger man:
Hvorledes vil denne terrorist sprede sit materiale således at det kan komme ud og dræber mange i stedet for at være koncentreret på et begrænset område?

MEN

En realistisk ”dirty bomb”, der så vidt vides aldrig har været prøvet, er noget helt andet:
Det er en ’almindelig atombombe’ der er omgivet af et andet materiale,
fx kobolt, der vil blive radioaktivt ved at optage nogle af de neutroner, der bliver tilovers ved sprængningen af selve atombomben.
Men selv dette, vil ikke være nok til at lave en “Radioaktiv Tsunami”.

Hvis nu denne terrorist på mystisk vis får samlet tilstrækkeligt meget højt beriget uran eller plutonium af ‘våbenkvalitet’ kan det samles og man kan få en ‘criticality’, der vil medføre mindre skadevirkninger end man vil få
ved at detonere en almindelig håndgranat.
For at få en atombombe til at virke, vil det være nødvendigt at have en meget speciel tændsats (Initiator)
.

 • På et senere tidspunkt var der nogle “fornuftige mennesker”, der fandt ud af at biologiske eller kemiske våben er nemmere at fremstille og nemmere at håndtere end radioaktivt materiale.
 • Muligvis er skrækværdien af radioaktivitet større.
  Men biologisk krig er måske en reel fare.

.
Mon ikke vi herefter skal overlade al yderligere tale om en dirty bomb til de professionelle rædselsprofeter.
De, der ser stort på realiteterne, men benytter emnet til at sprede frygt, hvor alt der omhandler stråling eller atom forvrænges til at være en stor risiko.

Herved er naturligvis ikke sagt at vi skal negligere indsatsen mod brug af atombomber.

Mere

Fra Wikipedia: Om nuclear safety and security.
Greenpeaces torværdighed er en myte.
Og hvis du ikke er træt, så også:
Stråling og cancer.
Tilbage til virkeligheden.

Hilsner fra Thorkil Søe

PS
Hvis du, min ukendte læser, har relevante tilføjelser, ændringer eller faktuelt begrundede indvendinger, beder jeg dig skrive til mig på thorkilsoee@gmail.com

Efterskrift

 • I et forsøg på at finde et modsvar er det fremført at bare truslen om radioaktivitet kan skabe panik og vil på den måde være en endnu mere forfærdelig ”dirty bomb”.
  På en måde er det rigtigt. Men her er det let at påpege de skyldige.
 • Men alt dette er intet i sammenligning med de tusindvis af børn, der må gå ind i voksenlivet som blinde fordi – – – –
 • Eller de millioner af forældreløse børn, der må leve i en tilværelse, der ikke er værdig for mennesker fordi – – – –

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.

About influence from radiation.

________________________________________________________________

From nuclear bombs to knowledge and dogma

Long before we knew anything about radioactivity and radiation, energetic “health-enthusiasts” visited baths, which later turned out to be with high concentrations of radon.
Radioactive WaterOf course, the impact is not known.

Around 1915 radioactive water became the fashion as a cure against all sorts of diseases.

The pendulum swung the other way when some wealthy enthusiasts overdosed and died a horrible death.

After the nuclear bomb attacks in Japan, we began to get some factual knowledge about the effects of ionizing (radioactive) radiation.
Quickly the following was identified:
– – – Lethal dose is about 3000 mSv
– – – The death proces could be very long and painful.
– – – The healing of burns was strongly inhibited.
– – – Some children, who had been irradiated during pregnancy, showed
– – – serious birth defects.

Before long flourished an understandable fear of everything just containing the word “nuclear” or “radiation”.

Since we did not have sufficient knowledge about the effects of lower doses of ionizing radiation, it was natural to assume that no matter how little, then it is harmful.
So you were hopefully on the safe side.

Harm was thus calculated from the LNT hypothesis.

lnt-radiationOr more precisely: We had gained reasonable good information on the adverse effects of large doses and drew a straight line between this and the zero point, which of course was no impact – no damage.
This assumption makes it possible to “calculate” the number of future deaths in greater populations, who have been exposed to low load of radiation.
At times these “calculations” gave completely absurd results.

A humorous, but strictly factual, assessment is  found here:

This time the pendulum came so far out that any talk of anything else was silenced.

BUT

As time went on, we got new information. However, it was largely ignored:

 • Against all expectations, it turned out that children born to parents who had been exposed to even very strong irradiation had no more birth defects than the normal population.
 • Populations who for generations had lived in areas with high natural radiation, had no more cases of cancer.
  It gave rise to the term “The Rasmar Paradox”.
 • In 2006 and later in 2015 we can se how the animals who had taken over the forbidden zone at Chernobyl, live successfully and even had fewer cases of cancer than elsewhere.

Radon and Cancer

It is found that there is a NEGATIVE correlation between radon and cancer in the United States.

This, and much more, shows that moderate exposure to ionizing radiation is not harmful. Probably  it acts like a vaccination against cancer.

AND NOW

When the survivors of the nuclear bomb attacks begin to grow old, more information came to light.

 • Thus, it was discovered that people who had been exposed to 500 mSv or less, had no shorter life span than normal population.
  (500 mSv will cause minor symptoms of acute radiation sickness and is more than 100 times than what one would normally accept.)
 • Individuals who barely survived the acute radiation sickness, on the other hand, had an average life span, which was three years less than the general population.
  Reference and a little more: see here.
 • It became easy to see that the original asumption (LNT) was a wild goose chase.

Regardless of this, the doomsayers continues to explain that we need to keep us far from everything with nuclear:

 • The accident at the Chernobyl was, unjustifiably, touted to show that all nuclear power is dangerous.
  (Strictly it may be argued that this accident showed that even a very serious accident at a completely irresponsible reactor did not cause the often trumpeted enormous damage.)
 • Natural Radiation EU

 • After the tsunami and the accident at Fukushima the politicians went into panic and set unrealistically low limits for permissible radiation.
  So low that we soon have to believe that the Danish island Bornholm should be evacuated and the residents of Helinski and other sites have long overdue died.
 • Especially in Germany it is preferred to have pollution and high cost. Just to get rid of nuclear power.

One wonders, of course: Why can this unfounded fear close of for a logic assessment?
I dare to think that some of the answer can be found below:

 • The business model for the “green organizations” is to appear as those who protect us from danger.
  If a real danger can not be found, then radiation and nuclear power will be seen as an obvious candidate.
  This is easily seen if the attentive reader tries to study sites, especially from Greenpeace.
 • The old scaremongering has been waged for so long, so intensely and so skillfully that almost all journalists and politicians can not imagine anything else.
  Or they do not dare say anything else.
 • At many universities it unfortunately applies that you should ‘just’ write something about something and get it published.
  Or give room for another at the next ’round of sackings’.
  It is obviously unwise to ‘pee against the wind’.
  So better continue to make something out of nothing.
 • Unfortunately the same applies for many journalists.
 • It will be an economic disaster for Greenpeace and others if they should “go back” and recognize that some of what they have been fighting against, anyway, is not dangerous.
 • Of course it will be a political death sentence for a politician if he can be accused of exposing people to danger.
  Better to howl with the wolves you are among.

But no matter what, so in “the West”, we continue to run out of an expensive astray.

For at komme til mit emne starter jeg med slutningen.

Fremadrettet

Hvis vi skal have en mulighed for at nå Det Grønne Mål som er både rigelig, billig og forureningsfri energi, ja så er det nødvendigt at standse den skadelige propaganda fra Greenpeace og eftersnakkere.
Jeg har parøvet med siden Greenpeaces Troværdighed er en Myte og haft næsten 1000 besøg og fået en del ros.
Lige meget hvad, så hjælper det ikke ret meget.
FORDI
Tilsyneladende er det Greenpeaces politik aldrig af svare eller gå i dialog.

Altså
Vi (REO) skal have fat i meningsformidlerne Journalisterne.

Jeg mener at kunne se at

 • Når en journalist har travlt eller måske er doven og nu skal skrive lidt om energi eller atomkraft.
  Ja så ringer han “sådan bare” til Greenpeace og får noget fint og brugbart.
  Kvit og lige til at bruge.
 • Ærlige journalister giver kildehenvisninger.

Børge Outze (første chefredaktør på Information) fortalte at han, for længe siden og i anden sammenhæng, blev lokket til noget tilsvarende.
Jeg mener også at vide at vide at Scanlines har fastansatte medarbejdere, der kun laver lobbyarbejde.
Altså

 • Vi i REO skal abonnere på alt om Greenpeace og få kopier af det man finder.

Jeg ved at Peter Prinds, der bekæmper vindstøj, har abonneret på alt med vindkraft eller støj og prøver at svare.
Han er vist nok alene.
Selv om jeg er gammel og har få kræfter, så mener jeg at

 • Der vil sikkert være flere, der kan og vil give et pænt svar når lejlighed gives.

Det behøver ikke at være koordineret og vil kun være godt hvis, flere forskellige, kommer med noget næsten enslydende.

 • Men der skal være en koordinator der videresender modtagne skriverier til “De Aktive”.

Slut med slutningen.

Lidt baggrund

Hvis man læser dene side fra The Guardian om Greenpeace og Thorium og specielt kommentarerne får man et interessant billede af manglende oplysning.¨
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Efter flere forgæves anmodninger om kommentarer/rettelser til min blog ”Atomkraft hvad er forkert”, fik jeg i 2012-01-20 et “intet-svar” fra Mads Christensen, koordinator for dansk Greenpeace.
I dette svar henvises til et utal af sider på internettet.

 • De fleste af disse kan bedst beskrives som ”Præsten holdt en tale, han sagde ingenting.”
 • Enkelte startede med at forudsætte noget forkert.
  For så at bevise noget, der er oplagt forkert. Men udledt på grundlag af den forkerte forudsætning.
 • Derimod fik jeg intet som svar på det jeg oprindeligt spurgte om.
 • Formentligt ved en fejltagelse blev der henvist til en artikel i Information. (2009)

Jeg citerer lidt fra denne artikel:
Det Finske bidrag til Fremtidige Klimaprojekter satser markant på den atomkraftudbygning, som Finland i dag har en vis gang i som et af de få lande i Europa.
Og
”Hvis Tyskland skal reducere udledningerne med mere end 50 %, så bliver det meget dyrt”. Vurderer Klaus Riedle, formand for den tyske Ingeniørsammenslutning VDI.
Ifølge planen kan Tyskland skære CO2-udledningerne med 75 % i 2050, men det forudsætter at man ikke skrotter atomkraften, men tværtimod bygger hele 35 nye reaktorer og samtidigt investerer betydelige beløb i omstilling af transportsektoren.”

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
In connection with election of an anti-nuclear president in Korea (2017) har Greenpeace has launched a film.
In The Energy Collective.com it is described with the telling subtitle: “Greenpeace Greenwashes Dirty Energy.”
MEN
Greenpeace is a dangerous enemy.
The organization generates nearly $400 million in annual revenues from sources it refuses to disclose.
The comments in this long link are questioning Greenpeace’s commitment to a clean world.

Historisk tilbageblik – mest om OOA

1979/1980 udsendte OOA, en pjece på 12 sider i farver.
Den havde overskriften:
”OOA’s FOLKEPJECE: Danmark uden atomkraft.”
I pjecen hedder det: ”Danmark har masser af olie og naturgas”, og ”Kul til flere hundrede år”.
– – – ”For at kunne dække mere end 1/3 af strømforbruget med vindkraft, må man kunne oplagre energien.
Det kan man bl.a. gøre med trykluftlagre, som vi kender allerede i dag. Eller med svinghjul, som nu er under udvikling.”
MEN
Nu 40 år senere må vi indse at teknologi til lagring af vindkraft i stor skala stadigvæk ikke er lige om hjørnet.

Greenpeace går helhjertet ind for grøn energi.

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

__________________________________________________________________________

Af grunde der ikke forstås er A-kraft blevet lagt for had – måske mest i Danmark.
Se http://wp.me/p1RKWc-p2
__________________________________________________________________________

Lidt om A-kraft (Uranbaseret)

Billedet nedenfor viser den meget avancerede reaktortype EPR.
Selv om det ser drabeligt ud må det erindres at sådan en enkelt reaktor vil producere næsten lige så meget elektricitet som alle danske vindmøller TILSAMMEN.

“Traditionel Atomkraft”

Næsten al atomkraft er baseret på uran med vand, der både er kølemiddel og moderator.
EPR
Alt det radioaktive befinder sig indenfor den dobbelte reaktorindeslutning [5] og [6] på billedet ovenfor og (1) og (2) på billedet nedenfor.
Alle de kernefysiske processer foregå indenfor the reactor vessel, (4) på nedenstående billede.
Detaljer på billede længere nede.
Da kølemidlet er vand er det nødvendigt at have en meget kraftig indeslutning, der skal modstå høje temperature, højt tryk, kemisk påvirkning og påvirkning fra neutronstråling.
Denne indeslutning laves (præses) normalt i et stykke uden svejsninger.
Tykkelsen er ca. 20 cm.
isar2_reaktor
Selve denne reactor vessel er naturligvis ikke lille og indeholder meget kompliceret indmad.

(10) er dampgeneratoren, der leverer damp til turbinerne.
(6) er opbevaring af brugte brændsels-elementer.

reactor-vessel
Denne beholder (Reactor Vessel), der indeholder alt “det egentlige” er under tryk.

Reaktor vessel 2.gif

Thorium

Nedenfor ses en principtegning for en reaktor baseret på thorium med flydende salt.
Thorium Reaktor - Flydende salt

Her er kølemidlet flydende salt. Moderatoren er grafit.

De første to loop er med flydende salt og behøver ikke at være under tryk – måske et svagt vakuum.
Her bruger man grafit som moderator.
Kun det sidste loop (med gult) vil være under tryk.

Hvis du ønsker mere kan noget findes på:
Thorium eller
Atomkraft hvad er forkert?
Desværre kommer der mere med, udover det tekniske.

Da misvisende oplysninger flyder ubesværet i den danske debat, henviser jeg også til følgende.
Specielt om Tjernobyl: http://wp.me/p1RKWc-KH
Specielt om Fukushima: http://wp.me/p1RKWc-KJ
En atomreaktor kan ikke løbe løbsk: http://wp.me/s1RKWc-1a
Og hvis du ikke vidste det allerede: Greenpeaces troværdighed er en myte.

Hurtige reaktorer

Længere ude i fremtiden vil vi formodentligt bruge der hvad kaldes “hurtige reaktorer”.
Atter er betegnelserne næsten misvisende. Det er ikke reaktorerne, der er hurtige – det er neutronerne, der er hurtige (omkring 10 % af lyshastigheden) og ikke er bremsede (modererede)
Sådanne reaktorer skal køles med flydende metal fx natrium.

De første atombomber

Atombomber blev udviklet under og efter anden verdenskrig.
Under den kolde krig opbyggedes et stort arsenal af sådanne bomber, der heldigvis aldrig blev bragt til anvendelse.

Den første atombombe, der blev brugt ved Hiroshima var baseret på uran, der blev oparbejdet til næsten rent U235

centrifuger til UranSnart skiftede man fra at oparbejde ved diffusion til brug af centrifuger.

Disse centrifuger køre næsten konstant og kan ikke ‘sådan bare’ stanses og genstartes efter behov.
.

I modsætning til megen misinformation er det ikke noget man “Sådan bare kan gøre.”
Mere: Sidst på siden.
I USA arbejdes der hårdt, og hemmeligt, på berigning af uran vha. laserteknik SILEX.
Metoden bliver brugt for anden isotop-isolation, og noget tyder på at det bliver “fremtidens metode.”

I dag bliver uran, næsten kun, brugt til at lave energi.

Plutonium

Allerede under verdenskrigen gik udviklingen mod brug af plutonium.
Det er meget nemmere at skaffe sig plutonium end at oparbejde uran.
Til gengæld kræves en meget speciel tændsats.
Efter sigende opgav Saddam Husain at gå den vej.
——–I modsætning til uranbomben, blev plutoniumbomben prøvet før den ——–blev brugt militært.

Plutonium er et “affaldsprodukt” fra almindelig civil brug a kernekraft, men dette plutonium er forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendeligt til atombomber.
Rent teoretisk er det muligt at oparbejde dette plutonium til “våbens kvalitet”.
Dette vil dog være at “gå over åen for at hente vand” og plutonium til militært brug bliver produceret på specielle reaktorer.
Dog undtagen den farlige reaktor ved Tjernobyl.
Disse (vestlige) reaktorer producerer ikke kraft og er en videreudvikling af den første reaktor, der blev brugt under krigen.
nuclear-warheads

Reaktoren ved Tjernobyl var et forsøg på at videreudvikle disse reaktorer til samtidigt at levere kraft.
bla

I modsætning til megen propaganda, vil jeg fremhæve at:
På intet tidspunkt har udvikling af kernevåben baseret sig på erfaringer eller affald fra civil brug af kernekraft.
Spørg bare i Nordkorea.

Anden brug af atomteknologi

Udover produktion af kraft er der andre positive aspekter forbundet med teknologien.
Både til medicinsk brug og i industrien.
Naturligvis bliver det (fejlagtigt?) argumenteret at tændsatsen, specielt til brug ved bomber baseret på plutonium, kræver specielle isotoper.
Som så meget andet er dette ikke afhængigt af, eller en videreudvikling baseret på kernekraft.
Snarere almindelig fysik.

Lidt om Fransk atomkraft

Det bliver hævdet at Frankrig startede sit atomprogram for at lave atombomber.
Sandsynligvis er det en ”oplysning” der blev opfundet af Greenpeace og eftersnakkere.
– Da demonstrationerne mod atomkraft var på sit højeste, var det
næsten ufatteligt hvad man kunne få folk til at tro på – og gøre.
– Teknisk set vil det være at gå over åen uden at finde vand.
– Det er svært at forstå at det skulle være begrundelsen for at bygge
over 50 reaktorer.
– Det kan eventuelt tænkes at argumentet blev brugt for at overbevise
de “imperialistisk tænkende” stemmer i parlamentet.

Alligevel hører man igen og igen at atomkraft er vejen til atomvåben.
MEN
Nordkorea har lavet atomvåben uden at have kernekraft.
Det kan de fordi allerede under krigen fandt man ud af at det var nemmere at bruge plutonium.
Men det plutonium, der er biprodukt ved kernekraft kan ikke bruges til atomvåben fordi det er forurenet med en anden isotop, der ikke ‘sådan bare’ kan frasorteres.
Derfor laves “våben plutonium” på specielle reaktorer uden samtidig bi-produktion af elektricitet.
Dog med undtagelse af Tjernobyl typen.

Mon ikke de ivrige modstandere af atomkraft udmærket godt ved alt dette.
Men ‘sådan bare’ foregiver at der er en sammenhæng mellem A-kraft og A-bomber.

Atombomber

Selv om de atombomber, der forhåbentligt aldrig kommer i brug, er baseret på plutonium, vil jeg starte med omtale af uranbomber.

Uranbomber Kanon-typen

Hvis man laver en atombombe der er baseret på uran, er det tilstrækkeligt at bruge en relativt simplere konstruktion. (Øverst på nedenstående billede.)
To stykker uran, der er små nok til at være ufarlige bliver skudt ind i hinanden, således at de tilsammen får en kritisk masse.
For ikke at få en “fuser” er det nødvendigt at have en meget kompliseret “Initiator”.
Denne initiator giver en byge af neutroner, der skal være tilgængelig på pressis det rigtige tidspunkt.
Et mikrosekund er lang tid i denne sammenhæng.

Atombombe B
.
.

Atombombe A

.
.
.
.
.
.
Men lige meget hvad.
“Hemmeligheden” bag atombomben var mest i forbindelse med den komplicerede udformning af forskellige sprængstoffer og denne initiator.
Meget mere her

Plutoniumbomber Implosion typen

På ovenstående billede ses princippet for plutoniumbomben.
For detaljer se her, og fra Ingeniørens netavis.

De atombomber, der producers i dag, er (næsten) alle baseret på plutonium.
Her er det nødvendigt med en mere kompliceret design og en helt anderledes præcis initiator.
I modsætning til uranbomben, blev plutoniumbomben prøvesprængt før den blev brugt militært.
Her er initiatoren (oftest) baseret på polonium (Pu210), der henfalder og skal fornys efter nogen tid.
I forbindelse med udviklingen af Plutonium-bomben forsøgte man først at nøjes med den meget simplere “Kanon-type”.

Det er ikke kun i atombomber at der bruges en specialformet sprængladning.
I panser-brydende granater fx Energa-granaten benyttes tilsvarende teknik til at fremkalde en stråle af energi.

Uden detonator

Hvis man “sådan bare” bringer tilstrækkeligt meget uran eller plutonium sammen, vil man få en kernereaktion (en criticallity) der, trods rædselsberetninger, vil bevirke mindre skade end ved at detonere en almindelig håndgranat.
Lidt mere om Cecil Kelley

Brintbomben

Brintbomben består af to trind:
1 – En ‘almindelig’ atombombe, der hovedsageligt virker som tændsats.
2 – Tritium, der sammen med tung brint antændes af atombomben.

Tritium er et biprodukt fra almindelig kernekraft, men kun i små mængder.
I modsætning til almindelig misinformation vil det tritium, der bruges i brintbomber, og andet, blive produceret ved bestråling af litium.
Det tritium, der dannes i en brintbombe kommer ikke til at vente mere end et par nanosekunder før det indgår i kerne-processen sammen med den tunge brint, der er en del af det litium-tung brit, der i realiteten er baggrunden for brintbombe-delen.

Den største brintbombe, der har været detoneret, var Tzar Bomb.
Den var på 57 megaton og brugte 39 nanosekunder inden processerne ‘var overstået’.

En næsten ukendt variation af brintbomben er ‘Bomber med variable yield’.
Her bliver det nødvendige tritium ‘medbragt’ i gasform.
Ellers afviger disse bomber ikke meget fra ‘De normale brintbomber’.
Det er ikke forstået om det er denne udvikling, der beskrives her.

Stadigvæk vil jeg fastholde at

På intet tidspunkt har udvikling af kernevåben baseret sig på erfaringer fra civil brug af kernekraft.

Lidt mere om Berigning

Den nuværende måde til at berige uran er at bruge gascentrifuger.
Vi kan introducere UF6-gas i en hurtigt roterende centrifuge, og som olie, der adskiller sig fra vand, vil den lettere U-235 hexafluorid-gas flyde oven på den lidt tungere U-238-gas.
Hvis vi trækker gassen ud ved center af centrifugen, vil den have marginalt flere U-235 atomer end laget langs væggene.
Derefter kører du denne let berigede UF6 i en anden centrifuge, og derefter til en tredjedel og igen og igen.
I hvert trin vokser brøkdelen af fissionbart uran U-235 bare lidt mere.
Efter flere tusinde trin er vi på det punkt, hvor vi kan lave reaktorbrændstof.
Flere tusinde flere, og vi er op til 20 procent berigelsesgrænsen.
Hvis vi fortsætter, så vil vi til sidst have nok U-235 atomer til at lave et atomvåben.

uranium-enrichment-uses
Hvis man ser på ovenstående, og studerer dette link, er det let at se at der kræves meget mere energi for at få højt beriget uran.

Hilsner fra
Thorkil Søe

Efterskrift

Plutonium er blevet udråbt til at være det farligste stof, der kendes og den nu nedlagte organisation OOA har forklaret at bare et atom plutonium kan forvolde kræft.
Disse alarmerende ”oplysninger”, som så meget andet, er meget langt fra virkeligheden.
Se http://wp.me/p1RKWc-1VN

En tilsvarende forklaring på brintbomben

https://ing.dk/artikel/sadan-laver-man-en-brintbombe-77581

Brintbombe.jpg

Detaljer om kernefysik

Dette link giver adgang til mange detaljerede oplysninger.
Hvis du har de fornødne forudsætninger kan du læse videre i dagevis.

Baggrund for det følgende

Modstanden mod kernekraft går vidt i medierne og desværre mødes man ofte af det jeg lidt ubehøvlet kalder ”en af de sædvanlige indvendinger.”
For at undgå at skrive det samme – igen og igen – har jeg forsøgt at imødegå i hvert fald nogle af disse påstande. I modsætning til så mange andre – mest modstandere – har jeg givet henvisninger. For at uddybe og for at henvise til kilder.
Derfor:

 • Find det emne, du er interesseret i og click ind der.
 • Lad os prøve at gøre det færdigt inden du kommer op med noget nyt.
 • Hvis du stadigvæk har indvendinger vedrørende dette emne, så skriv til mig – gerne på thorkilsoee@gmail.com

Mit håb er at vi kan få en meningsfuld diskussion uden for mange ubegrundede påstande.
Således er det ikke mit mål at du skal prøve at læse alt det andet.

Helt generelt om kernekraft
I stedet for at “green-wash” prøver jeg at aflive nogle af de mange forfalskede myter om kernekraft.

Dødsfald ved kernekraft
På vestlige kernekraftværker har der ikke været et eneste tilfælde af personskader på grund af radioaktivitet.
Hverken på kraftværkerne eller ved behandling af det, der stadigvæk kaldes affald.

Unødvendig sikkerhed ved kernekraft
Med mindre man ønsker at dæmonisere kernekraft, må man se realiterne i øjnene.
Sikkerheden ved kernekraft overgår langt sikkerheden ved andre kraftkilder.
Eller skal vi fortsætte med at sige at man er mere død hvis man dør af radioaktivitet end hvis man dør i en kulmine.

Forurenende områder
Min påstand er at al snak om at en ulykke i forbindelse med kernekraft vil resultere i at store områder vil være ubeboelige i århundreder.
Ja de sædvanlige rædselsberetninger er bare nonsens.

Personskeder på grund af radioaktivitet
Hvis du går ind her vil du se at endog relativt kraftig påvirkning med ioniserende stråling ikke vil bevirke skader på de bestrålede eller børn, der vil blive født på et senere tidspunkt.
Og der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer.

Three Mile Island
Hvis du føler at dette alvorlige uheld er relevant for diskussionen. Så find detaljer.
Alligevel: Hysteriet efter katastrofen har i realiteten medført den lurende klimakatastrofe.

Tjernobyl
Ulykken på Tjernobyl rystede verden.
Men for dem, der kendte forholdene kom det ikke som en stor overraskels.

Fukushima
Den tidligere Greenpeace-aktivist George Monbiot blev overbevist om kernekraftens sikkerhed ved at vurdere de relativt meget små skader på kraftværket.

Affaldsproblemet er ikke et problem!
Ja det er realiteterne.

Kernekraft bliver dyrere og dyrere
I “Vesten” er det rigtigt. Men se hvorfor.

Nedrivning og deponering
Også denne udfordring kan gøres til et stort problem.

Forsikring
Også her er der “veldokumenterede”, men klart modstridende oplysninger i omløb.

Greenpeace
Hvis man læser dette link er det let at forstå at Greenpeaces troværdighed er en myte.

dodsfald-ved-kraftkilder

Klik på diagrammet for af få fuld størrelse.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at tallet 9000 døde ved Tjernobyl er vildt overdrevet.
Til gengæld var der mange skader – både selvmord og psykiske skader på grund af de store og påtvungne, men hovedsageligt unødvendige, evakueringer både ved Tjernobyl og specielt ved Fukushima.
Det kan naturligvis diskuteres om disse skader var et resultat af atomkraften eller om de ihærdige rædselsprofeter bærer det egentlige ansvar.
MEN
Atter vil jeg fremhæve at man er meget mere død hvis man måske dør af stråling end man er, hvis man ‘sådan bare’ dør af andre årsager.

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
______________________________________________________________________

Affaldsproblemet er ikke et problem!

Da man gik i demonstration mod atombomber, ‘smed man babyen ud
med badevandet’ og gik også imod atomkraft.
Og Nu
I forbindelse med den efterhånden hysteriske kamp for at dæmonisere atomkraft er diskussionen om affald langsomt blevet frakoblet fra realiteterne.
På en måde er det, der nu kaldes affaldsproblemet ikke en ingeniøropgave, men en opgave for psykologer eller andre.

Hvis man undersøger realiteterne, vil man se at et kernekraftanlæg kun
vil efterlade under fem m^3 (høj?)radioaktivt affald per år.
Noget der behandles forsvarligt.
Samtidigt spares atmosfæren for store mængder af CO2
Hvis mine kilder er troværdige og jeg har regnet rigtigt: 100 millioner ton.
Noget, der ikke behandles forsvarligt.

Næsten lige meget hvad man gør og hvor godt det laves, så vil der altid være nogle selvbestaltede miljøforkæmpere, der kommer med nye absurde indvendinger og kræver mere sikkerhed.
På trods af gentagne forklaringer fra mange sider og ønsker om afklaring fortsætter ‘de grønne’, mest Greenpeace, med at fremsætte klart misvisende “oplysninger” om atomkraft.
Tilsyneladende er affaldshåndtering ved at blive det foretrukne emne.

Dette er baggrunden for det følgende, der er et uddrag af en anden side: Atomkraft – Hvad er forkert?
På denne side forsøges et opgør mod årtiers systematisk fejlinformation om atomkraft.

Affaldsproblemet

I mange hede diskussioner rejses spørgsmålet
”Hvad med affaldsproblemet?”

Her er det nærliggende at fremhæve at det egentlige affaldsproblem er udledningen af drivhusgasser, især fra kul, olie og naturgas, og at det derfor er bydende nødvendigt at gå over til brug af kernekraft.

På trods af ihærdige påstande er sikker deponering af radioaktivt affald ikke noget problem.
KK affald Sverige
Således blev den svenske affaldsordning godkendt i 1979 som en betingelse for at starte de sidste 6 reaktorer.
I betragtning af den lange lagringstid på kraftværket og udviklingen hen imod genbrug i stedet for deponering har man naturligvis ikke låst sig fast på endelige detaljer.

Med sædvanlig sans for misinformation forbigås dette.

Diskussionen vedrørende radioaktivt affald er i de sidste år blevet afkoblet fra de faktiske forhold og det kan derfor bedst sammenlignes med falsk varebetegnelse når det stadigvæk lykkes at betegne dette som ”affaldsproblemet”.
I modsætning til megen anden affalds-håndtering behandles den lille mængde affald fra civil kernekraft 100 % forsvarligt – Både ved genbrug og ved deponering.

isar2_reaktor De brugte brændstofstave fra reaktorerne opbevares under vand. De tre første år på selve kraftværket (6) indenfor den 1,4 meter tykke reaktorindeslutning. (1 og 2)
Derefter på et mellemlager, i op til 30 år.
Det er fordi man vil vente med endelig deponering, eller oparbejdning til genbrug,
til de er “kølet af”.
(Atomer med relativt kort halveringstid vil således henfalde til uskadelige atomer.)
blank
Opbevares under vand
blank
Det er således ikke fordi man ikke ved hvad man skal gøre ved disse brugte brændstofstave og hvis en terrorist skulle prøve at tage dem op af vandet og ud af dette midlertidige lager, vil han snart dø en pinefuld, men ikke særlig glorværdig død af akut strålesyge.

MEN
Dette materiale, der i dag betegnes som affald, er imidlertid en værdifuld fremtidig ressource, der indeholder store mængder af brugbart brændsel til brug i fremtiden.
Således bliver tidligere “slut-depoter” nu ombygget til at være “sikre men tilgængelige depoter”.

I skarp kontrast til affaldshåndtering i forbindelse med civil brug af kernekraft har der til tider været en megen lemfældig behandling af affald på militære anlæg.
Dette var mest udbredt i det gamle Sovjet men fandt også sted i England (Sellafield) og i USA (Hanford)
På trods af mange (bevidste?) misforståelser, har dette naturligvis intet at gøre med kernekraft til civilt brug.

Fra forskellige kilder

Næsten i en sidebemærkning skriver Wikipedia at et ton (høj?)radioaktivt affald modsvarer en reduktion af CO2-udledning på 25 millioner ton.
Dertil kommer megen anden forurening fx kviksølv, svovl og arsenik.
Endog også radioaktive grundstoffer.

Se også fra: Videnskab.dk
Og OECD

Til Sammenligning

Affald i form af brugte solceller efterlader 300 gange mere giftigt affald
per MWh i sammenligning med atomkraft.
Dette efterlades “sådan bare”, medens affald fra kernekraft “gøres til et stort problem.”

Efterskrift


Svensk affald
Efter min mening er også håndtering af affald fra kernekraft langsomt men sikkert blevet underlagt et “kapløb mod det oveflødige”:
Vi er vidne til en evindelig given efter overfor absurde krav og introduktion af nye, teknisk set helt overflødelige, sikkerhedsforanstaltninger.
Lige meget hvor godt det er, ja så kommer der nye krav.
For at få fred har man tilsyneladende undladt at sætte hælene i, tage tyren ved hornene og sige at det vi har, det er fult tilstrækkeligt.

Hvis man giver Greenpeace en lillfinger, så tager de hele armen.

Resultatet af denne overdrevne forsigtighed har imidlertid været at modstandere af kernekraft siger: “Der kan du se hvor farligt det er.”

Det ville ikke overraske mig hvis man fx i Tyskland er blevet træt af dette cirkus og har sagt noget i retning af at “Nu gider vi ikke mere.
Find selv ud af hvad I vil.”

I modsætning til de mange fordyrende og unødvendige “nyskabelser”
på den nye reaktortype EPR er de ekstra omkostninger ved radioaktivt affald begrænsede.
Men skaden er sket og diskussionen har bevæget sig til et efterhånden absurd niveau.

Helt utopisk kunne man ønske at “Sandheden” var en juridisk person, der kunne anlægge injuriesag.
Så ville vi måske få fred.

Hilsner fra Thorkil Søe,
der ikke kan dy sig fra at komme med mere.

Omkostninger

Alle atomkraftværker producerer radioaktivt affald.
For at betale omkostningerne ved opbevaring, transport og bortskaffelse af dette affald på et endeligt sted i USA, betales et tillæg på en tiendedele cent per kilowatt-time til elregninger.

Men hvis man sætter urimelige krav kan alt blive dyrt.
Fra netavisen Atomic Insights refereres at oprydningen ved Hanford i USA ryger op til et årligt budget på ca. 3 milliarder dollars.
Dette enorme beløb kan formentligt forklares ved at man følger
Den LNT-baserede reguleringsstandard på mindre end 0,15 mSv/år.
MEN
Disse 0,15 mSv/år er “sådan bare” 5 % af den baggrundsstråling vi alle sammen har været udsat for hele vores liv.
Og langt under 1 % af det store befolkningsgrupper har levet med for generationer – uden skader.
For at gnide mere salt i såret refererer jeg til Videnskab.dk, der angiver at 1000 mSv/år ikke er skadeligt hvis det er jævnt fordelt over året.
Disse uskadelige 1000 mSv/år er i hvert fald 1000 gange mere end det, der er defineret som værende så farligt at det skal fjernes.
blackDrag selv konsekvenserne.

Risø

Flere gange bliver jeg spurgt:
”Men når man ikke engang kan klare affaldet fra Risø, hvad så med
alt det andet?”
Hertil vil jeg svare lidt kryptisk.

 • Som ingeniør er det let at se at det hele ikke engang er en storm i et fingerbøl.
 • Naturligvis håber jeg at det vil lykkes at få stabil og forureningsfri energi – også i Danmark.
 • Jeg er ikke journalist. Jeg skal ikke skrive nervepirrende om fiktive rædsler.
 • Jeg er ikke politiker. Jeg behøver ikke at følge folkestemningen
  for at blive genvalgt.
 • Heldigvis er jeg ikke psykiater, for så skulle jeg jo kurere den folkelige angstneurose.
  Men hvis jeg var psykiater, ja så ville jeg prøve at affærdige det hele som en ond drøm.

Det er nemt at forstå at kulindustriens lobbyvirksomhed er bange.
De er bange for konkurrence.

 • Jeg er ikke en forurener, jeg skal ikke, sådan bare, få folk til at tale om noget andet.
 • Naturligvis skal jeg ikke leve i 500 år.
  Men, hvis man til den tid ikke har fundet noget bedre, vil kommende generationer være glade fordi vi efterlader det, der stadigvæk kaldes affald.
  Til den tid kan det udnyttes til at få ren energi i flere tusind år.
  Den nødvendige teknologi er kendt, men er ikke færdigudviklet.
  Og der er billig uran til lang tid endnu.
 • Heldigvis er jeg ikke Greenpeace.
  Deres troværdighed er en myte.

Hvad er du?
Er du bare forblændet af en dygtig, men falsk, skrækpropaganda?

Og nu (2017) er det ikke nok at grave det 500 meter ned.

Måske glemte man noget


zz Kina
Kina arbejder hårdt på at trække sig ud af fattigdom og forurening.
Der gælder det at men gør en god indsats.
Sol og vind samt en masse hydro.
På få år er man blevet førende med atomkraft.
Der er 40 reaktorer i drift, 20 under bygning og flere andre
der snart vil gå i gang.
Ikke nok med det: Der er kræfter til at tænke fremad og udvikle
”fremtidens kraftkilde” Thorium.
Nok ikke fordi der kommer mindre affald – Men fordi det i det lange løb bliver billigere.
Rusland satser på eksport og er i færd med at dominere verdensmarkedet.

Man valgte at give efter.

May 4, 2018 giver Rod Adams et langt indlæg. Han ender med følgende interessante vurdering:
Efter min mening ville en langt mere vellykket strategi for atomkraftværker være at vende kurs og erklære det anvendte materiale til at være værdifuld privat ejendom.
Nukleare anlægsejere bør fortælle regeringen, at de ikke længere ønsker hjælp til at fjerne materialet.
De bør informere regeringen om, at de vil genbruge materialet for at udnytte de mange værdifulde komponenter.
De bør stoppe med at fortælle, at de vil have statsstøtte til håndtering
af et potentielt farligt materiale.
I stedet skal de fortælle offentligheden, at materialet er en værdifuld energikilde, der også indeholder andre materialer med nyttige egenskaber.

Videnskab.dk er inde på det samme og skriver:
“Ressource såvel som problem.”

Plutonium til Atombomber

Med slet skjult rædsel hører man – også i Danmarks Radio – at der i
Syd Korea findes tonsvis af plutonium, der kan bruges til atombomber.
Underforstået: Hvis det falder i hænderne på Nord Korea.

Dette, som så meget andet, beror på en (bevidst ?) misforståelse:
Det er forholdsvis let at lave plutonium af våbenkvalitet og den egentlige udfordring er tændsatsen og udformningen af forskellige sprængstoffer.
Til gengæld er det plutonium, der er “affald” fra atomkraft, forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendeligt til atombomber.
(Dog med undtagelse af den farlige reaktor ved Tjernobyl.)

Det har længe været en sejlivet myte, at dette plutonium ‘sådan bare’
kan oparbejdes og bruges til atombomber.
OG
Ofte fortælles, med slet skjult rædsel, at plutonium er det giftigste materiale, der findes.
Også dette er langt fra sandheden.

Typisk ?

afalds-bedrag
Naturligvis er venstre del af dette billede falskneri.
Ingen ville blande små og store beholdere på den måde.
En af de små beholdere er tom og uden låg.
To små terninger kom med – ved en fejltagelse?
Ingen ville efterlade affald på den måde, klar til fotografering.
Hvem er så dumme at de tror at jeg er så dum?

Lidt detaljer

en anden side har jeg prøvet at behandle muligheder og udfordringer ved brug af thorium.

Forvirring og overforsigtighed

Mest som et kuriosum nævnes at man i EU har noget anden opfattelse
af sikkerhed end i resten af verden.
Typisk for den Europæiske overforsigtighed er fx grænseværdier for Tritium: (Brintatomer med to extra neutroner)
– – – EU 100 Bq/L (100 radioaktive henfald per sekund per liter)
– – – WHO 10 000 Bq/L
– – – Australien 76 000 Bq/L
For resten indeholder den menneskelige organisme så megen naturlig radioaktivitet at vi hvert sekund udsættes for over 4.000 radioaktive henfald. Eller lidt over 50 Bq/L
Og så må man ikke glemme at Tritium kun vil være skadeligt hvis det drikkes eller indåndes.
Med de angivne grænseværdier skal der drikkes en hulens masse.
Så meget at alt dette vand vil give alvorlige problemer længe før der måske sker noget andet.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe