Archives for posts with tag: atombombe

– – – – For sources and references:
– – – – Click on the yellow and see if you get useful details.
________________________________________________________________________
In the media you find numerous reports concerning an imminent danger that terrorists will gather radioactive material and use conventional explosives to spread it over a large area, which then will be uninhabitable for a long time.

Apparently nobody will take the trouble to go into details, except for example to tell:
“They [Isis] are working on a series of attacks with radioactive substance. A ‘radioactive tsunami’ of Europe which would remove millions of people from the earth. The largest religious Holocaust the world has seen. “

Although it has been mentioned many times, it is not possible.

Long time before this hopeful terrorist has collected just one % of the necessary, he will die a miserably, but not that glorious death from acute radiation poisoning.

Still you can find alarming reports that radioactive material has been stolen or “lost”.
It comes to eg 50 kg uranium – Not even enough to contaminate half a square meter.

Allow me to raise a number of questions, to which I unfortunately can not provide complete answers – but better than most.

But first:
The many confusing units is a recurring challenge.
Therefore:
Milli Sievert is the unit of biological effects of ionizing (radioactive) radiation.
There has never been found injuries after brief irradiation under 100 mSv
500 mSv is 100 times the normally permitted. This will cause minor symptoms of acute radiation sickness, but does not call for shorter lifespans.
3,500 mSv will cause half of the irradiated will die and that the survivors will have an average life span three years less than the general population.
If the radiation is spread over longer time, it is less harmful.
1000 mSv per year will not be harmful if it is evenly distributed over the year.
Bq Becquerel is one radioactive decay per second and is a very small unit:
We all carry around with some 4,500 Bq from natural sources.

Unfortunately, there is no clear relationship between mSv and Bq
Alpha and Beta radiation would only be dangerous if the radioactive material eaten or inhaled.
Neutron radiation causes severe radiation damage, but is found only a short time after a nuclear bomb explosion.
Gamma radiation can be very harmful.
.
AND THEN

How dangerous is ionizing (radioactive) radiation?

 • It is known that populations have lived for generations in areas with fairly high natural radioactivity.
  Far more than the “permissible”.
  However, without the expected injury taking place.
  Most pronounced is the area around Ramsar in Pakistan:
  More than 200 mSv / year, mostly from radon.
 • I reject numerous, obvious fake atrocity stories, probably originating from Greenpeace or followers.
 • For political reasons there has been set unrealistically low values for permissible radiation. Both at Chernobyl and Fukushima.

BUT

How much does it take to make a large area uninhabitable?
And how many kg / ton material will be needed?
Here I can not give a precise answer.
But it will need much more than a terrorist can ‘just’ find in hospitals and the like.
My guess is that it will be necessary to empty a good lot of stuff out of a pair of nuclear reactors.
But now comes the real question:

How should this terrorist protect himself from radiation while this radioactive material is assembled and before it has been spread out?

 • Although you see pictures of “green activists”, wearing white suit with breathing apparatus, these very large amounts of radioactive material must be handled by remote control behind a wall of lead.
 • The white suit seen in many images is completely ineffective against radiation, but may give (false) credibility.
 • Do not forget that it is assumed that this radioactive material should be sufficient to kill “countless people” and that it will be necessary to get hold of something that is far beyond a mere bagatelle.

A realistic “dirty bomb”, that is not known to have been tried, is something quite different:
It is a ‘ordinary nuclear bomb’ that is surrounded by a second material, e.g. cobalt, that will be radioactive by taking up some of the neutrons that are left over from the explosion of the nuclear bomb.

But even this will not be enough to make a “Radioactive Tsunami”.
.
I wonder if we should leave all further talk about a dirty bomb to the professional horror prophets who ignore the realities, but uses the subject to spread fear.
.
More: See
Radiation and cancer.
Greenpeace’s credibility is a myth.
And if you are not tired, then:
Check the facts.

Greetings from Thorkil Søe

PS
If you, my unknown reader, have relevant additions, modifications or factually reasoned objections, I ask you to write to me at thorkilsoee@gmail.com

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

_________________________________________________________________________
Med mellemrum beretter medierne om en overhængende fare for at terrorister vil samle radioaktivt materiale og bruge almindeligt sprængstof til at sprede det over et stort område, der derefter vil være ubeboeligt for lange tider.
Tilsyneladende har ingen gjort sig den ulejlighed at gå i detaljer, udover
fx at berette:

”De [Isis] arbejder på en stribe angreb med radioaktivt stof.
En ‘radioaktiv tsunami’ over Europa, som skal fjerne millioner af mennesker fra jordens overflade.
Den største religiøse Holocaust verden har set.”

Kilde: Jürgen Todenhöfe, der, ifølge Den Korte Avis, har været
“frivillig fange” i ti dage hos Isis for derefter at videregive fortrolige, men formentligt også udvalgte, “oplysninger”.

MEN
Selv om sådan en radioaktiv tsunami har været omtalt mange gange, bliver det ikke muligt.

Længe inden denne potentielle terrorist får samlet bare 1 % af det nødvendige vil han dø en kummerlig, men ikke særlig glorværdig død af akut strålesyge.

Således vil denne håbefulde terrorist blive det første og nok også det eneste offer.

Naturligvis er der flere beretninger om at radioaktivt materiale er stjålet eller ”forsvundet” og at det drejer sig om fx 50 kg uran.
Selv on uran ikke er det bedste materiale til en dirty bomb, ja så lyder det jo afskrækkende.
Hvis der skal laves andet end panik, så bliver der behov for meget mere end man ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.

Jeg tillader mig at rejse en del spørgsmål, som jeg desværre ikke kan give fyldestgørende svar på – dog bedre end de fleste.

Men først:
De mange forvirrende enheder er en tilbagevendende udfordring.
Derfor:
mSv Milli Sievert er enheden for biologisk virkning af ioniserende (radioaktiv) stråling.
Der har aldrig været konstateret personskader ved kortvarig bestråling under 100 mSv
Hvis bestrålingen spredes over længere tid, vil skaderne blive mærkbart reducerede.
500 mSv vil bevirke svage symptomer på akut strålesyge, men giver ikke anledning til kortere livslængde.
500 mSv er 100 gange det der normalt tillades.
3.500 mSv vil bevirke at halvdelen af de bestrålede vil dø og at de overlevende vil have en gennemsnitlig livslængde 3 år mindre end normalbefolkningen.
Bq Becquerel er et radioaktivt henfald per sekund og er en meget lille enhed:
Vi bærer alle rundt med ca. 4.500 Bq fra naturlige kiler.

Desværre er der ingen klar sammenhæng mellem mSv og Bq

Alfa og Beta stråling kan give alvorlige forbrændinger – som ved alvorlig solskoldning.
Men ellers vil det kun være farligt hvis det radioaktive materiale spises, eller indåndes.
Neutronstråling giver alvorlige stråleskader, men findes kun i forbindelse med en atombombe-eksplosion.
En dirty bomb skal således baseres på stoffer, der afgiver gammastråling.
.
MEN SÅ

Hvor farlig er ioniserende (radioaktiv) stråling?

 • Det vides at befolkningsgrupper har levet gennem generationer i områder med temmelig høj naturlig radioaktivitet.
  Langt over ”det tilladelige”.
  Dog uden at de har taget skade.
  Mest udtalt er området omkring Ramsar i Pakistan.
  Over 200 mSv/år, mest fra radon.
 • Ifølge The Guardian lever “tilbage-flyttere” (‘babushkaer’) i områder nær Tjernobyl der betegnes som strictly controlled.
  Her overskrider forureningen 555 kBq/m^2
  Antal opgives ikke.
  Men andetsteds tales om 270.000, der tilsyneladende inkluderer personer, der er flyttet til områder med kun 37 kBq/m^2
 • Ifølge Videnskab.dk vil 1000 mSv/år ikke være skadeligt hvis det gives jævnt fordelt og således giver organismen mulighed for at reparere skader løbende.

Jeg afviser utallige, oplagt forfalskede, rædselsberetninger der formodentligt stammer fra Greenpeace eller eftersnakkere.

 • Af politiske grunde har man sat urealistisk lave værdier for tilladelig stråling. Både ved Tjernobyl og ved Fukushima.
 • Men nu til sagen.
  Hvor meget skal der til for at gøre et stort område ubeboeligt?

  Og hvor mange kg eller snarere ton materiale vil være nødvendigt?
  Her bliver jeg svar skyldig. Men der bliver brug for meget mere end det en terrorist ‘sådan bare’ kan finde på hospitaler og lignende.
  Naturligvis vil man have brug for meget mere end 555 kBq/m^2
  Formodentligt det tidobbelte.
  Hvis man vil forvolde skade inden folk har nået at flygte – ja så bliver der brug for endnu meget mere.
  Mit gæt er at det vil være nødvendigt at bryde ind gennem den to meter tykke reaktorindeslutning og hente flere ton høj-radioaktivt materiale.

Men nu kommer det egentlige spørgsmål:

Hvordan skal denne terrorist beskytte sig mod strålingen medens dette radioaktive materiale samles sammen og inden det er blevet spredt ud?

 • Selv om man ser billeder af ”grønne aktivister”, iført hvid dragt med åndedrætsværn, så skal disse meget store mængder af radioaktivt materiale håndteres med fjernbetjening bag en mur af bly.
 • Den hvide dragt, der ses på mange billeder, er helt uden virkning overfor stråling, men vil måske give (falsk) troværdighed.
 • Man må ikke glemme at det forudsættes at dette radioaktive materiale skal være tilstrækkeligt til at dræbe ”utallige mennesker” og at det vil  være nødvendigt med noget, der er langt udenfor småtingsafdelingen.

Endeligt spørger man:
Hvorledes vil denne terrorist sprede sit materiale således at det kan komme ud og dræber mange i stedet for at være koncentreret på et begrænset område?

MEN

En realistisk ”dirty bomb”, der så vidt vides aldrig har været prøvet, er noget helt andet:
Det er en ’almindelig atombombe’ der er omgivet af et andet materiale,
fx kobolt, der vil blive radioaktivt ved at optage nogle af de neutroner, der bliver tilovers ved sprængningen af selve atombomben.
Men selv dette, vil ikke være nok til at lave en “Radioaktiv Tsunami”.

Hvis nu denne terrorist på mystisk vis får samlet tilstrækkeligt meget højt beriget uran eller plutonium af ‘våbenkvalitet’ kan det samles og man kan få en ‘criticality’, der vil medføre mindre skadevirkninger end man vil få
ved at detonere en almindelig håndgranat.
For at få en atombombe til at virke, vil det være nødvendigt at have en meget speciel tændsats (Initiator)
.

 • På et senere tidspunkt var der nogle “fornuftige mennesker”, der fandt ud af at biologiske eller kemiske våben er nemmere at fremstille og nemmere at håndtere end radioaktivt materiale.
 • Muligvis er skrækværdien af radioaktivitet større.
  Men biologisk krig er måske en reel fare.

.
Mon ikke vi herefter skal overlade al yderligere tale om en dirty bomb til de professionelle rædselsprofeter.
De, der ser stort på realiteterne, men benytter emnet til at sprede frygt, hvor alt der omhandler stråling eller atom forvrænges til at være en stor risiko.

Herved er naturligvis ikke sagt at vi skal negligere indsatsen mod brug af atombomber.

Mere

Fra Wikipedia: Om nuclear safety and security.
Greenpeaces torværdighed er en myte.
Og hvis du ikke er træt, så også:
Stråling og cancer.
Tilbage til virkeligheden.

Hilsner fra Thorkil Søe

PS
Hvis du, min ukendte læser, har relevante tilføjelser, ændringer eller faktuelt begrundede indvendinger, beder jeg dig skrive til mig på thorkilsoee@gmail.com

Efterskrift

 • I et forsøg på at finde et modsvar er det fremført at bare truslen om radioaktivitet kan skabe panik og vil på den måde være en endnu mere forfærdelig ”dirty bomb”.
  På en måde er det rigtigt. Men her er det let at påpege de skyldige.
 • Men alt dette er intet i sammenligning med de tusindvis af børn, der må gå ind i voksenlivet som blinde fordi – – – –
 • Eller de millioner af forældreløse børn, der må leve i en tilværelse, der ikke er værdig for mennesker fordi – – – –

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.

About influence from radiation.

________________________________________________________________

From nuclear bombs to knowledge and dogma

Long before we knew anything about radioactivity and radiation, energetic “health-enthusiasts” visited baths, which later turned out to be with high concentrations of radon.
Radioactive WaterOf course, the impact is not known.

Around 1915 radioactive water became the fashion as a cure against all sorts of diseases.

The pendulum swung the other way when some wealthy enthusiasts overdosed and died a horrible death.

After the nuclear bomb attacks in Japan, we began to get some factual knowledge about the effects of ionizing (radioactive) radiation.
Quickly the following was identified:
– – – Lethal dose is about 3000 mSv
– – – The death proces could be very long and painful.
– – – The healing of burns was strongly inhibited.
– – – Some children, who had been irradiated during pregnancy, showed
– – – serious birth defects.

Before long flourished an understandable fear of everything just containing the word “nuclear” or “radiation”.

Since we did not have sufficient knowledge about the effects of lower doses of ionizing radiation, it was natural to assume that no matter how little, then it is harmful.
So you were hopefully on the safe side.

Harm was thus calculated from the LNT hypothesis.

lnt-radiationOr more precisely: We had gained reasonable good information on the adverse effects of large doses and drew a straight line between this and the zero point, which of course was no impact – no damage.
This assumption makes it possible to “calculate” the number of future deaths in greater populations, who have been exposed to low load of radiation.
At times these “calculations” gave completely absurd results.

A humorous, but strictly factual, assessment is  found here:

This time the pendulum came so far out that any talk of anything else was silenced.

BUT

As time went on, we got new information. However, it was largely ignored:

 • Against all expectations, it turned out that children born to parents who had been exposed to even very strong irradiation had no more birth defects than the normal population.
 • Populations who for generations had lived in areas with high natural radiation, had no more cases of cancer.
  It gave rise to the term “The Rasmar Paradox”.
 • In 2006 and later in 2015 we can se how the animals who had taken over the forbidden zone at Chernobyl, live successfully and even had fewer cases of cancer than elsewhere.

Radon and Cancer

It is found that there is a NEGATIVE correlation between radon and cancer in the United States.

This, and much more, shows that moderate exposure to ionizing radiation is not harmful. Probably  it acts like a vaccination against cancer.

AND NOW

When the survivors of the nuclear bomb attacks begin to grow old, more information came to light.

 • Thus, it was discovered that people who had been exposed to 500 mSv or less, had no shorter life span than normal population.
  (500 mSv will cause minor symptoms of acute radiation sickness and is more than 100 times than what one would normally accept.)
 • Individuals who barely survived the acute radiation sickness, on the other hand, had an average life span, which was three years less than the general population.
  Reference and a little more: see here.
 • It became easy to see that the original asumption (LNT) was a wild goose chase.

Regardless of this, the doomsayers continues to explain that we need to keep us far from everything with nuclear:

 • The accident at the Chernobyl was, unjustifiably, touted to show that all nuclear power is dangerous.
  (Strictly it may be argued that this accident showed that even a very serious accident at a completely irresponsible reactor did not cause the often trumpeted enormous damage.)
 • Natural Radiation EU

 • After the tsunami and the accident at Fukushima the politicians went into panic and set unrealistically low limits for permissible radiation.
  So low that we soon have to believe that the Danish island Bornholm should be evacuated and the residents of Helinski and other sites have long overdue died.
 • Especially in Germany it is preferred to have pollution and high cost. Just to get rid of nuclear power.

One wonders, of course: Why can this unfounded fear close of for a logic assessment?
I dare to think that some of the answer can be found below:

 • The business model for the “green organizations” is to appear as those who protect us from danger.
  If a real danger can not be found, then radiation and nuclear power will be seen as an obvious candidate.
  This is easily seen if the attentive reader tries to study sites, especially from Greenpeace.
 • The old scaremongering has been waged for so long, so intensely and so skillfully that almost all journalists and politicians can not imagine anything else.
  Or they do not dare say anything else.
 • At many universities it unfortunately applies that you should ‘just’ write something about something and get it published.
  Or give room for another at the next ’round of sackings’.
  It is obviously unwise to ‘pee against the wind’.
  So better continue to make something out of nothing.
 • Unfortunately the same applies for many journalists.
 • It will be an economic disaster for Greenpeace and others if they should “go back” and recognize that some of what they have been fighting against, anyway, is not dangerous.
 • Of course it will be a political death sentence for a politician if he can be accused of exposing people to danger.
  Better to howl with the wolves you are among.

But no matter what, so in “the West”, we continue to run out of an expensive astray.

For at komme til mit emne starter jeg med slutningen.
______________________________________________________________________________

Fremadrettet

Hvis vi skal have en mulighed for at nå Det Grønne Mål som er både rigelig, billig og forureningsfri energi, ja så er det nødvendigt at standse den skadelige propaganda fra Greenpeace og eftersnakkere.
Jeg har parøvet med siden Greenpeaces Troværdighed er en Myte og haft næsten 1000 besøg og fået en del ros.
Lige meget hvad, så hjælper det ikke ret meget.
FORDI
Tilsyneladende er det Greenpeaces politik aldrig af svare eller gå i dialog.

Altså
Vi (REO) skal have fat i meningsformidlerne Journalisterne.

Jeg mener at kunne se at

 • Når en journalist har travlt eller måske er doven og nu skal skrive lidt om energi eller atomkraft.
  Ja så ringer han “sådan bare” til Greenpeace og får noget fint og brugbart.
  Kvit og frit – lige til at bruge.
 • Ærlige journalister giver kildehenvisninger.

Børge Outze (første chefredaktør på Information) fortalte at han, for længe siden og i anden sammenhæng, blev lokket til noget tilsvarende.
Jeg mener også at vide at vide at Scanlines har fastansatte medarbejdere, der kun laver lobbyarbejde.
Altså

 • Vi i REO skal abonnere på alt om Greenpeace og få kopier af det man finder.

Jeg ved at Peter Prinds, der bekæmper vindstøj, har abonneret på alt med vindkraft eller støj og prøver at svare.
Han er vist nok alene.
Selv om jeg er gammel og har få kræfter, så mener jeg at

 • Der vil sikkert være flere, der kan og vil give et pænt svar når lejlighed gives.

Det behøver ikke at være koordineret og vil kun være godt hvis, flere forskellige, kommer med noget næsten enslydende.

 • Men der skal være en koordinator der videresender modtagne skriverier til “De Aktive”.

Slut med slutningen.

Lidt baggrund

Hvis man læser dene side fra The Guardian om Greenpeace og Thorium og specielt kommentarerne får man et interessant billede af manglende oplysning.¨
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Efter flere forgæves anmodninger om kommentarer/rettelser til min blog ”Atomkraft hvad er forkert”, fik jeg i 2012-01-20 et langt “intet-svar” fra Mads Christensen, koordinator for dansk Greenpeace.
I dette svar henvises til et utal af sider på internettet.

 • De fleste af disse kan bedst beskrives som ”Præsten holdt en tale, han sagde ingenting.”
 • Enkelte startede med at forudsætte noget forkert.
  For så at bevise noget, der er oplagt forkert.
  Men udledt på grundlag af den forkerte forudsætning.
 • Derimod fik jeg intet som svar på det jeg oprindeligt spurgte om.
 • Formentligt ved en fejltagelse blev der henvist til en artikel i Information. (2009)

Jeg citerer lidt fra denne artikel:
Det Finske bidrag til Fremtidige Klimaprojekter satser markant på den atomkraftudbygning, som Finland i dag har en vis gang i som et af de få lande i Europa.
Og
”Hvis Tyskland skal reducere udledningerne med mere end 50 %, så bliver det meget dyrt”. Vurderer Klaus Riedle, formand for den tyske Ingeniørsammenslutning VDI.
Ifølge planen kan Tyskland skære CO2-udledningerne med 75 % i 2050, men det forudsætter at man ikke skrotter atomkraften, men tværtimod bygger hele 35 nye reaktorer og samtidigt investerer betydelige beløb i omstilling af transportsektoren.”

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
In connection with election of an anti-nuclear president in Korea (2017) har Greenpeace has launched a film.
In The Energy Collective.com it is described with the telling subtitle: “Greenpeace Greenwashes Dirty Energy.”
MEN
Greenpeace is a dangerous enemy.
The organization generates nearly $400 million in annual revenues from sources it refuses to disclose.
The comments in this long link are questioning Greenpeace’s commitment to a clean world.

Historisk tilbageblik – mest om OOA

1979/1980 udsendte OOA, en pjece på 12 sider i farver.
Den havde overskriften:
”OOA’s FOLKEPJECE: Danmark uden atomkraft.”
I pjecen hedder det: ”Danmark har masser af olie og naturgas”, og ”Kul til flere hundrede år”.
– – – ”For at kunne dække mere end 1/3 af strømforbruget med vindkraft, må man kunne oplagre energien.
Det kan man bl.a. gøre med trykluftlagre, som vi kender allerede i dag. Eller med svinghjul, som nu er under udvikling.”
MEN
Nu 40 år senere må vi indse at teknologi til lagring af vindkraft i stor skala stadigvæk ikke er lige om hjørnet.

Greenpeace går helhjertet ind for grøn energi.
MEN

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_______________________________________________________________________

Af grunde der ikke forstås er A-kraft blevet lagt for had – måske mest i Danmark.
Se http://wp.me/p1RKWc-p2
______________________________________________________________________

Lidt om A-kraft (Uranbaseret)

Billedet nedenfor viser den meget avancerede reaktortype EPR.
Selv om det ser drabeligt ud må det erindres at sådan en enkel reaktor vil producere næsten lige så meget elektricitet som alle danske vindmøller TILSAMMEN.

“Traditionel Atomkraft”

Næsten al atomkraft er baseret på uran med vand, der både er kølemiddel og moderator.
EPR
Alt det radioaktive befinder sig indenfor den dobbelte reaktorindeslutning [5] og [6] på billedet ovenfor og (1) og (2) på billedet nedenfor.
Alle de kernefysiske processer foregå indenfor the reactor vessel, (4) på nedenstående billede.
Detaljer på billede længere nede.
Da kølemidlet er vand er det nødvendigt at have en meget kraftig indeslutning, der skal modstå høje temperature, højt tryk, kemisk påvirkning og påvirkning fra neutronstråling.
Denne indeslutning laves (præses) normalt i et stykke uden svejsninger.
Tykkelsen er ca. 20 cm.
isar2_reaktor
Selve denne reactor vessel er naturligvis ikke lille og indeholder meget kompliceret indmad.

(10) er dampgeneratoren, der leverer damp til turbinerne.
(6) er opbevaring af brugte brændsels-elementer.

reactor-vessel
Denne beholder (Reactor Vessel), der indeholder alt “det egentlige” er under tryk.

Reaktor vessel 2.gif

Thorium

Nedenfor ses en principtegning for en reaktor baseret på thorium med flydende salt.
Thorium Reaktor - Flydende salt

Her er kølemidlet flydende salt. Moderatoren er grafit.

De første to loop er med flydende salt og behøver ikke at være under tryk – måske et svagt vakuum.
Her bruger man grafit som moderator.
Kun det sidste loop (med gult) vil være under tryk.

Hvis du ønsker mere kan noget findes på:
Thorium eller
Atomkraft hvad er forkert?
Desværre kommer der mere med, udover det tekniske.

Da misvisende oplysninger flyder ubesværet i den danske debat, henviser jeg også til følgende.
Specielt om Tjernobyl: http://wp.me/p1RKWc-KH
Specielt om Fukushima: http://wp.me/p1RKWc-KJ
En atomreaktor kan ikke løbe løbsk: http://wp.me/s1RKWc-1a
Og hvis du ikke vidste det allerede: Greenpeaces troværdighed er en myte.

Hurtige reaktorer

Længere ude i fremtiden vil vi formodentligt bruge der hvad kaldes “hurtige reaktorer”.
Atter er betegnelserne næsten misvisende. Det er ikke reaktorerne, der er hurtige – det er neutronerne, der er hurtige (omkring 10 % af lyshastigheden) og ikke er bremsede (modererede)
Sådanne reaktorer skal køles med flydende metal fx natrium.

De første atombomber

Atombomber blev udviklet under og efter anden verdenskrig.
Under den kolde krig opbyggedes et stort arsenal af sådanne bomber, der heldigvis aldrig blev bragt til anvendelse.

Den første atombombe, der blev brugt ved Hiroshima var baseret på uran, der blev oparbejdet til næsten rent U235

centrifuger til UranSnart skiftede man fra at oparbejde ved diffusion til brug af centrifuger.

Disse centrifuger kører næsten konstant og kan ikke ‘sådan bare’ stanses og genstartes efter behov.
.

I modsætning til megen misinformation er det ikke noget man “Sådan bare kan gøre.”
Mere: Sidst på siden.
I USA arbejdes der hårdt, og hemmeligt, på berigning af uran vha. laserteknik SILEX.
Metoden bliver brugt for anden isotop-isolation, og noget tyder på at det bliver “fremtidens metode.”

I dag bliver uran, næsten kun, brugt til at lave energi.

Plutonium

Allerede under verdenskrigen gik udviklingen mod brug af plutonium.
Det er meget nemmere at skaffe sig plutonium end at oparbejde uran.
Til gengæld kræves en meget speciel tændsats.
Efter sigende opgav Saddam Husain at gå den vej.
Og
I modsætning til uranbomben, blev plutoniumbomben prøvet før den blev brugt militært.

Plutonium er et “affaldsprodukt” fra almindelig civil brug a kernekraft, men dette plutonium er forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendeligt til atombomber.
Rent teoretisk er det muligt at oparbejde dette plutonium til “våbens kvalitet”.
Dette vil dog være at “gå over åen for at hente vand” og plutonium til militært brug bliver produceret på specielle reaktorer.
Dog undtagen den farlige reaktor ved Tjernobyl.
Disse (vestlige) reaktorer producerer ikke kraft og er en videreudvikling af den første reaktor, der blev brugt under krigen.
nuclear-warheads

Reaktoren ved Tjernobyl var et forsøg på at videreudvikle disse reaktorer til samtidigt at levere kraft.
bla

I modsætning til megen propaganda, vil jeg fremhæve at:
På intet tidspunkt har udvikling af kernevåben baseret sig på erfaringer eller affald fra civil brug af kernekraft.
Spørg bare i Nordkorea.

Anden brug af atomteknologi

Udover produktion af kraft er der andre positive aspekter forbundet med teknologien.
Både til medicinsk brug og i industrien.
Naturligvis bliver det (fejlagtigt?) argumenteret at tændsatsen, specielt til brug ved bomber baseret på plutonium, kræver specielle isotoper.
Som så meget andet er dette ikke afhængigt af, eller en videreudvikling baseret på kernekraft.
Snarere almindelig fysik.

Lidt om Fransk atomkraft

Det bliver hævdet at Frankrig startede sit atomprogram for at lave atombomber.
Sandsynligvis er det en ”oplysning” der blev opfundet af Greenpeace og eftersnakkere.
– Da demonstrationerne mod atomkraft var på sit højeste, var det
næsten ufatteligt hvad man kunne få folk til at tro på – og gøre.
– Teknisk set vil det være at gå over åen uden at finde vand.
Og
– Det er svært at forstå at det skulle være begrundelsen for at bygge
over 50 reaktorer.
– Det kan eventuelt tænkes at argumentet blev brugt for at overbevise
de “imperialistisk tænkende” stemmer i parlamentet.

Alligevel hører man igen og igen at atomkraft er vejen til atomvåben.
MEN
Nordkorea har lavet atomvåben uden at have kernekraft.
Det kan de fordi allerede under krigen fandt man ud af at det var nemmere at bruge plutonium.
Men det plutonium, der er biprodukt ved kernekraft kan ikke bruges til atomvåben fordi det er forurenet med en anden isotop, der ikke ‘sådan bare’ kan frasorteres.
Derfor laves “våben plutonium” på specielle reaktorer uden samtidig
bi-produktion af elektricitet.
Dog med undtagelse af Tjernobyl typen.

Mon ikke de ivrige modstandere af atomkraft udmærket godt ved alt dette.
Men ‘sådan bare’ foregiver at der er en sammenhæng mellem A-kraft og A-bomber.

Atombomber

Selv om de atombomber, der forhåbentligt aldrig kommer i brug, er baseret på plutonium, vil jeg starte med omtale af uranbomber.

Uranbomber Kanon-typen

Hvis man laver en atombombe der er baseret på uran, er det tilstrækkeligt at bruge en relativt simplere konstruktion. (Øverst på nedenstående billede.)
To stykker uran, der er små nok til at være ufarlige bliver skudt ind i hinanden, således at de tilsammen får en kritisk masse.
For ikke at få en “fuser” er det nødvendigt at have en meget kompliseret “Initiator”.
Denne initiator giver en byge af neutroner, der skal være tilgængelig på pressis det rigtige tidspunkt.
Et mikrosekund er lang tid i denne sammenhæng.

Atombombe B
.
.

Atombombe A

.
.
.
.
.
.
Men lige meget hvad.
“Hemmeligheden” bag atombomben var mest i forbindelse med den komplicerede udformning af forskellige sprængstoffer og denne initiator.
Meget mere her

Plutoniumbomber Implosion typen

På ovenstående billede ses princippet for plutoniumbomben.
For detaljer se her, og fra Ingeniørens netavis.

De atombomber, der producers i dag, er (næsten) alle baseret på plutonium.
Her er det nødvendigt med en mere kompliceret design og en helt anderledes præcis initiator.
I modsætning til uranbomben, blev plutoniumbomben prøvesprængt før den blev brugt militært.
Her er initiatoren (oftest) baseret på polonium (Po210), der henfalder og skal fornys efter nogen tid.
I forbindelse med udviklingen af Plutonium-bomben forsøgte man først at nøjes med den meget simplere “Kanon-type”.

Det er ikke kun i atombomber at der bruges en specialformet sprængladning.
I panser-brydende granater fx Energa-granaten benyttes tilsvarende teknik til at fremkalde en stråle af energi.

Uden detonator

Hvis man “sådan bare” bringer tilstrækkeligt meget uran eller plutonium sammen, vil man få en kernereaktion (en criticallity) der, trods rædselsberetninger, vil bevirke mindre skade end ved at detonere en almindelig håndgranat.
Meget forsimplet kan man sige at den begyndende eksplosion river det hele i stykker inden det når at komme i gang.
Lidt mere om Cecil Kelley

Brintbomben

Brintbomben består af to trind:
1 – En ‘almindelig’ atombombe, der hovedsageligt virker som tændsats.
2 – Tritium, der sammen med tung brint antændes af atombomben.

Tritium er et biprodukt fra almindelig kernekraft, men kun i små mængder.
I modsætning til almindelig misinformation vil det tritium, der bruges i brintbomber, og andet, blive produceret ved bestråling af litium.
Det tritium, der dannes i en brintbombe kommer ikke til at vente mere end et par nanosekunder før det indgår i kerne-processen sammen med den tunge brint, der er en del af det litium-tung brit, der i realiteten er baggrunden for brintbombe-delen.

Den største brintbombe, der har været detoneret, var Tzar Bomb.
Den var på 57 megaton.
Svarende til 57 millioner ton almindeligt sprængstof.
Det varede kun 39 nanosekunder inden processerne ‘var overstået’.

En næsten ukendt variation af brintbomben er ‘Bomber med variable yield’.
Her bliver det nødvendige tritium ‘medbragt’ i gasform.
Ellers afviger disse bomber ikke meget fra ‘De normale Brintbomber’.
Det er ikke forstået om det er denne udvikling, der beskrives her.

Stadigvæk vil jeg fastholde at

På intet tidspunkt har udvikling af kernevåben baseret sig på erfaringer fra civil brug af kernekraft.

Lidt mere om Berigning

Den nuværende måde til at berige uran er at bruge gascentrifuger.
Vi kan introducere UF6-gas i en hurtigt roterende centrifuge, og som olie, der adskiller sig fra vand, vil den lettere U-235 hexafluorid-gas flyde oven på den lidt tungere U-238-gas.
Hvis vi trækker gassen ud ved center af centrifugen, vil den have marginalt flere U-235 atomer end laget langs væggene.
Derefter kører du denne let berigede UF6 i en anden centrifuge, og derefter til en tredjedel og igen og igen.
I hvert trin vokser brøkdelen af fissionbart uran U-235 bare lidt mere.
Efter flere tusinde trin er vi på det punkt, hvor vi kan lave reaktorbrændstof.
Flere tusinde flere, og vi er op til 20 procent berigelsesgrænsen.
Hvis vi fortsætter, så vil vi til sidst have nok U-235 atomer til at lave et atomvåben.

uranium-enrichment-uses
Hvis man ser på ovenstående, og studerer dette link, er det let at se at der kræves meget mere energi for at få højt beriget uran.

Hilsner fra
Thorkil Søe

Efterskrift

Plutonium er blevet udråbt til at være det farligste stof, der kendes og den nu nedlagte organisation OOA har forklaret at bare et atom plutonium kan forvolde kræft.
Disse alarmerende ”oplysninger” er, som så meget andet, meget langt fra virkeligheden men sætter kildernes troværdighed på en alvorlig prøve.
Se http://wp.me/p1RKWc-1VN

Detaljer om kernefysik

Dette link giver adgang til mange detaljerede oplysninger.
Hvis du har de fornødne forudsætninger kan du læse videre i dagevis.

Baggrund for det følgende

Modstanden mod kernekraft går vidt i medierne og desværre mødes man ofte af det jeg lidt ubehøvlet kalder ”en af de sædvanlige indvendinger.”
For at undgå at skrive det samme – igen og igen – har jeg forsøgt at imødegå i hvert fald nogle af disse påstande. I modsætning til så mange andre – mest modstandere – har jeg givet henvisninger. For at uddybe og for at henvise til kilder.
Derfor:
______________________________________________________________________

 • Find det emne, du er interesseret i og click ind der.
 • Lad os prøve at gøre det færdigt inden du kommer op med noget nyt.
 • Hvis du stadigvæk har indvendinger vedrørende dette emne, så skriv til mig – gerne på thorkilsoee@gmail.com

Mit håb er at vi kan få en meningsfuld diskussion uden for mange ubegrundede påstande.
Således er det ikke mit mål at du skal prøve at læse alt det andet.

Helt generelt om kernekraft
I stedet for at “green-wash” prøver jeg at aflive nogle af de mange forfalskede myter om kernekraft.

Dødsfald ved kernekraft
På vestlige kernekraftværker har der ikke været et eneste tilfælde af personskader på grund af radioaktivitet.
Hverken på kraftværkerne eller ved behandling af det, der stadigvæk kaldes affald.

Unødvendig sikkerhed ved kernekraft
Med mindre man ønsker at dæmonisere kernekraft, må man se realiterne i øjnene.
Sikkerheden ved kernekraft overgår langt sikkerheden ved andre kraftkilder.
Eller skal vi fortsætte med at sige at man er mere død hvis man dør af radioaktivitet end hvis man dør i en kulmine.

Forurenende områder
Min påstand er at al snak om at en ulykke i forbindelse med kernekraft vil resultere i at store områder vil være ubeboelige i århundreder.
Ja de sædvanlige rædselsberetninger er bare nonsens.

Personskeder på grund af radioaktivitet
Hvis du går ind her vil du se at endog relativt kraftig påvirkning med ioniserende stråling ikke vil bevirke skader på de bestrålede eller børn, der vil blive født på et senere tidspunkt.
Og der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer.

Three Mile Island
Hvis du føler at dette alvorlige uheld er relevant for diskussionen. Så find detaljer.
Alligevel: Hysteriet efter katastrofen har i realiteten medført den lurende klimakatastrofe.

Tjernobyl
Ulykken på Tjernobyl rystede verden.
Men for dem, der kendte forholdene kom det ikke som en stor overraskels.

Fukushima
Den tidligere Greenpeace-aktivist George Monbiot blev overbevist om kernekraftens sikkerhed ved at vurdere de relativt meget små skader på kraftværket.

Affaldsproblemet er ikke et problem!
Ja det er realiteterne.

Kernekraft bliver dyrere og dyrere
I “Vesten” er det rigtigt. Men se hvorfor.

Nedrivning og deponering
Også denne udfordring kan gøres til et stort problem.

Thorium
2020 kommer der en positiv artikel fra det normalt “Anti-Atomkraft” Ingeniøren.
Efter min mening er der for meget om fx “Kan ikke bruges til Atombomber”

Forsikring
Også her er der “veldokumenterede”, men klart modstridende oplysninger i omløb.

Greenpeace
Hvis man læser dette link er det let at forstå at Greenpeaces troværdighed er en myte.


dodsfald-ved-kraftkilder

Klik på diagrammet for af få fuld størrelse.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at tallet 9000 døde ved Tjernobyl er vildt overdrevet.
Til gengæld var der mange skader – både selvmord og psykiske skader på grund af de store og påtvungne, men hovedsageligt unødvendige, evakueringer både ved Tjernobyl og specielt ved Fukushima.
Det kan naturligvis diskuteres om disse skader var et resultat af atomkraften eller om de ihærdige rædselsprofeter bærer det egentlige ansvar.
MEN
Atter vil jeg fremhæve at man er meget mere død hvis man måske dør af stråling end man er, hvis man ‘sådan bare’ dør af andre årsager.

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
___________________________________________________________

Affaldsproblemet er ikke et problem!

Da man gik i demonstration mod atombomber, ‘smed man babyen ud
med badevandet’ og gik også imod atomkraft.
Og Nu
I forbindelse med den efterhånden hysteriske kamp for at dæmonisere atomkraft er diskussionen om affald langsomt blevet frakoblet fra realiteterne.
På en måde er det, der nu kaldes affaldsproblemet ikke en ingeniøropgave, men en opgave for psykologer eller andre.

Hvis man undersøger realiteterne, vil man se at et kernekraftanlæg kun
vil efterlade under fem m^3 (høj?)radioaktivt affald per år.
Noget der behandles forsvarligt.
Samtidigt spares atmosfæren for store mængder af CO2
Hvis mine kilder er troværdige og jeg har regnet rigtigt: 100 millioner ton.
Noget, der ikke behandles forsvarligt.

MEN
Næsten lige meget hvad man gør og hvor godt det laves, så vil der altid være nogle selvbestaltede miljøforkæmpere, der kommer med nye absurde indvendinger og kræver mere sikkerhed.
På trods af gentagne forklaringer fra mange sider og ønsker om afklaring fortsætter ‘de grønne’, mest Greenpeace, med at fremsætte klart misvisende “oplysninger” om atomkraft.
Tilsyneladende er affaldshåndtering ved at blive det foretrukne emne.

Dette er baggrunden for det følgende, der er et uddrag af en anden side: Atomkraft – Hvad er forkert?
På denne side forsøges et opgør mod årtiers systematisk fejlinformation om atomkraft.

Affaldsproblemet

I mange hede diskussioner rejses spørgsmålet
”Hvad med affaldsproblemet?”

Her er det nærliggende at fremhæve at det egentlige affaldsproblem er udledningen af drivhusgasser, især fra kul, olie og naturgas, og at det derfor er bydende nødvendigt at gå over til brug af kernekraft.

På trods af ihærdige påstande er sikker deponering af radioaktivt affald ikke noget problem.
KK affald Sverige
Således blev den svenske affaldsordning godkendt i 1979 som en betingelse for at starte de sidste
6 reaktorer.

I betragtning af den lange lagringstid på kraftværket og udviklingen hen imod genbrug i stedet for deponering har man naturligvis ikke låst sig fast på endelige detaljer.

Med sædvanlig sans for misinformation forbigås dette.

Diskussionen vedrørende radioaktivt affald er i de sidste år blevet afkoblet fra de faktiske forhold og det kan derfor bedst sammenlignes med falsk varebetegnelse når det stadigvæk lykkes at betegne dette som ”affaldsproblemet”.
I modsætning til megen anden affalds-håndtering behandles den lille mængde affald fra civil kernekraft 100 % forsvarligt – Både ved genbrug og ved deponering.

isar2_reaktor De brugte brændstofstave fra reaktorerne opbevares under vand. De tre første år på selve kraftværket (6) indenfor den 1,4 meter tykke reaktorindeslutning. (1 og 2)
Derefter på et mellemlager, i op til 30 år.
Det er fordi man vil vente med endelig deponering, eller oparbejdning til genbrug,
til de er “kølet af”.
(Atomer med relativt kort halveringstid vil således henfalde til uskadelige atomer.)
blank
Opbevares under vand
blank
Det er således ikke fordi man ikke ved hvad man skal gøre ved disse brugte brændstofstave og hvis en terrorist skulle prøve at tage dem op af vandet og ud af dette midlertidige lager, vil han snart dø en pinefuld, men ikke særlig glorværdig død af akut strålesyge.

MEN
Dette materiale, der i dag betegnes som affald, er imidlertid en værdifuld fremtidig ressource, der indeholder store mængder af brugbart brændsel til brug i fremtiden.
Således bliver tidligere “slut-depoter” nu ombygget til at være “sikre men tilgængelige depoter”.

I skarp kontrast til affaldshåndtering i forbindelse med civil brug af kernekraft har der til tider været en megen lemfældig behandling af affald på militære anlæg.
Dette var mest udbredt i det gamle Sovjet men fandt også sted i England (Sellafield) og i USA (Hanford)
På trods af mange (bevidste?) misforståelser, har dette naturligvis intet at gøre med kernekraft til civilt brug.

Fra forskellige kilder

Næsten i en sidebemærkning skriver Wikipedia at et ton (høj?)radioaktivt affald modsvarer en reduktion af CO2-udledning på 25 millioner ton.
Dertil kommer megen anden forurening fx kviksølv, svovl og arsenik.
Endog også radioaktive grundstoffer.

Se også fra: Videnskab.dk
Og OECD

Til Sammenligning

Affald i form af brugte solceller efterlader 300 gange mere giftigt affald
per MWh i sammenligning med atomkraft.
Dette efterlades “sådan bare”, medens affald fra kernekraft “gøres til et stort problem.”

Efterskrift


Svensk affald
Efter min mening er også håndtering af affald fra kernekraft langsomt men sikkert blevet underlagt et “kapløb mod det oveflødige”:
Vi er vidne til en evindelig given efter overfor absurde krav og introduktion af nye, teknisk set helt overflødelige, sikkerhedsforanstaltninger.
Lige meget hvor godt det er, ja så kommer der nye krav.
For at få fred har man tilsyneladende undladt at sætte hælene i, tage tyren ved hornene og sige at det vi har, det er fult tilstrækkeligt.

Hvis man giver Greenpeace en lillfinger, så tager de hele armen.

Resultatet af denne overdrevne forsigtighed har imidlertid været at modstandere af kernekraft siger: “Der kan du se hvor farligt det er.”

Det ville ikke overraske mig hvis man fx i Tyskland er blevet træt af dette cirkus og har sagt noget i retning af at “Nu gider vi ikke mere.
Find selv ud af hvad I vil.”

I modsætning til de mange fordyrende og unødvendige “nyskabelser”
på den nye reaktortype EPR er de ekstra omkostninger ved radioaktivt affald begrænsede.
Men skaden er sket og diskussionen har bevæget sig til et efterhånden absurd niveau.

Helt utopisk kunne man ønske at “Sandheden” var en juridisk person, der kunne anlægge injuriesag.
Så ville vi måske få fred.

Hilsner fra Thorkil Søe,
der ikke kan dy sig fra at komme med mere.

Omkostninger

Alle atomkraftværker producerer radioaktivt affald.
For at betale omkostningerne ved opbevaring, transport og bortskaffelse af dette affald på et endeligt sted i USA, betales et tillæg på en tiendedele cent per kilowatt-time til elregninger.

Men hvis man sætter urimelige krav kan alt blive dyrt.
Fra netavisen Atomic Insights refereres at oprydningen ved Hanford i USA ryger op til et årligt budget på ca. 3 milliarder dollars.
Dette enorme beløb kan formentligt forklares ved at man følger
Den LNT-baserede reguleringsstandard på mindre end 0,15 mSv/år.
MEN
Disse 0,15 mSv/år svarer “sådan bare” til 5 % af den baggrundsstråling vi alle sammen har været udsat for hele vores liv.
Og det er langt under 1 % af det store befolkningsgrupper har levet med for generationer – uden skader.
For at gnide mere salt i såret refererer jeg til Videnskab.dk, der angiver at 1000 mSv/år ikke er skadeligt hvis det er jævnt fordelt over året.
Disse uskadelige 1000 mSv/år er i hvert fald 1000 gange mere end det, der er defineret som værende så farligt at det skal fjernes.
blackDrag selv konsekvenserne.

Risø

Flere gange bliver jeg spurgt:
”Men når man ikke engang kan klare affaldet fra Risø, hvad så med
alt det andet?”
Hertil vil jeg svare lidt kryptisk.

 • Som ingeniør er det let at se at det hele ikke engang er en storm i et fingerbøl.
 • Naturligvis håber jeg at det vil lykkes at få stabil og forureningsfri energi – også i Danmark.
 • Jeg er ikke journalist. Jeg skal ikke skrive nervepirrende om fiktive rædsler.
 • Jeg er ikke politiker. Jeg behøver ikke at følge folkestemningen
  for at blive genvalgt.
 • Heldigvis er jeg ikke psykiater, for så skulle jeg jo kurere den folkelige angstneurose.
  Men hvis jeg var psykiater, ja så ville jeg prøve at affærdige det hele som en ond drøm.

Det er nemt at forstå at kulindustriens lobbyvirksomhed er bange.
De er bange for konkurrence.

 • Jeg er ikke en forurener, jeg skal ikke, sådan bare, få folk til at tale om noget andet.
 • Naturligvis skal jeg ikke leve i 500 år.
  Men, hvis man til den tid ikke har fundet noget bedre, vil kommende generationer være glade fordi vi efterlader det, der stadigvæk kaldes affald.
  Til den tid kan det udnyttes til at få ren energi i flere tusind år.
  Den nødvendige teknologi er kendt, men er ikke færdigudviklet.
  Og der er billig uran til lang tid endnu.
 • Heldigvis er jeg ikke Greenpeace.
  Deres troværdighed er en myte.

Hvad er du?
Er du bare forblændet af en dygtig, men falsk, skrækpropaganda?

Og nu (2017) er det ikke nok at grave det 500 meter ned.

Måske glemte man noget


zz Kina
Kina arbejder hårdt på at trække sig ud af fattigdom og forurening.
Der gælder det at men gør en god indsats.
Sol og vind samt en masse hydro.
På få år er man blevet førende med atomkraft.
Der er 40 reaktorer i drift, 20 under bygning og flere andre
der snart vil gå i gang.
Ikke nok med det: Der er kræfter til at tænke fremad og udvikle
”fremtidens kraftkilde” Thorium.
Nok ikke fordi der kommer mindre affald – Men fordi det i det lange løb bliver billigere.
Rusland satser på eksport og er i færd med at dominere verdensmarkedet.

Man valgte at give efter.

May 4, 2018 giver Rod Adams et langt indlæg. Han ender med følgende interessante vurdering:
Efter min mening ville en langt mere vellykket strategi for atomkraftværker være at vende kurs og erklære det anvendte materiale til at være værdifuld privat ejendom.
Nukleare anlægsejere bør fortælle regeringen, at de ikke længere ønsker hjælp til at fjerne materialet.
De bør informere regeringen om, at de vil genbruge materialet for at udnytte de mange værdifulde komponenter.
De bør stoppe med at fortælle, at de vil have statsstøtte til håndtering
af et potentielt farligt materiale.
I stedet skal de fortælle offentligheden, at materialet er en værdifuld energikilde, der også indeholder andre materialer med nyttige egenskaber.

Videnskab.dk er inde på det samme og skriver:
“Ressource såvel som problem.”

Plutonium til Atombomber

Med slet skjult rædsel hører man – også i Danmarks Radio – at der i
Syd Korea findes tonsvis af plutonium, der kan bruges til atombomber.
Underforstået: Hvis det falder i hænderne på Nord Korea.

Dette, som så meget andet, beror på en (bevidst ?) misforståelse:
Det er forholdsvis let at lave plutonium af våbenkvalitet og den egentlige udfordring er tændsatsen og udformningen af forskellige sprængstoffer.
Til gengæld er det plutonium, der er “affald” fra atomkraft, forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendeligt til atombomber.
(Dog med undtagelse af den farlige reaktor ved Tjernobyl.)

Det har længe været en sejlivet myte, at dette plutonium ‘sådan bare’
kan oparbejdes og bruges til atombomber.
OG
Ofte fortælles, med slet skjult rædsel, at plutonium er det giftigste materiale, der findes.
Også dette er langt fra sandheden.

Typisk ?

afalds-bedrag
Naturligvis er venstre del af dette billede falskneri.
Ingen ville blande små og store beholdere på den måde.
En af de små beholdere er tom og uden låg.
To små terninger kom med – ved en fejltagelse?
Ingen ville efterlade affald på den måde, klar til fotografering.
Hvem er så dumme at de tror at jeg er så dum?

Lidt detaljer

en anden side har jeg prøvet at behandle muligheder og udfordringer ved brug af thorium.

Forvirring og overforsigtighed

Mest som et kuriosum nævnes at man i EU har noget anden opfattelse
af sikkerhed end i resten af verden.
Typisk for den Europæiske overforsigtighed er fx grænseværdier for Tritium: (Brintatomer med to extra neutroner)
– – – EU 100 Bq/L (100 radioaktive henfald per sekund per liter)
– – – WHO 10 000 Bq/L
– – – Australien 76 000 Bq/L
For resten indeholder den menneskelige organisme så megen naturlig radioaktivitet at vi hvert sekund udsættes for over 4.000 radioaktive henfald. Eller lidt over 50 Bq/L
Og så må man ikke glemme at Tritium kun vil være skadeligt hvis det drikkes eller indåndes.
Med de angivne grænseværdier skal der drikkes en hulens masse.
Så meget at alt dette vand vil give alvorlige problemer længe før der måske sker noget andet.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
__________________________________________________________________________

Background for the following

In the media you will sometimes find the most fantastic claims related to radiation and accidents at nuclear facilities.

The origin of these claims will usually remain a secret, except for a few pages with reference to Greenpeace.

It is difficult to understand the reason for this systematic misinformation.
Probably it is a part of an ongoing fight against nuclear power, a fight, which it is difficult to understand without going into conspiracy theories.

However, whatever is the reason, this systematic misinformation has to be discussed and exposed.

This is the reason for the following where I have tried to collect some relevant information about a few of the repeated claims.

The SL1 accident (1961)

The SL1 accident refers to an United States Army experimental nuclear power reactor which underwent a steam explosion and meltdown killing its three operators.

Besides being military and experimental, it had very little similarities to the reactors we see today.
Most significant may be that it was loaded with highly enriched uranium (93 %) whereas the uranium used in commercial reactors today is enriched to less than 5 %.
Details about the design and the meltdown can be found here.
It is not difficult to see that this accident has very little relevance to civilian reactors today – now more than 50 years later.

Criticality

Accidents
There has been some accidents involving Criticality.
Typical may be the following:
At an experiment going wrong and turning into ”criticality” a chemist, Cecil Kelley died from a 200 microseconds blast of neutrons and gamma radiation.
Here it should be noted that such a blast will result in less damage than you will get by detonating an ordinary hand-grenate.
Also: Contrary to general (mis)information, it is impossible to get anything just near a nuclear explosion without a very complicated initiator.

“A reactor reaching Criticality”
To add to the confusion the same word “criticality” also has another meaning:
When a nuclear reactor starts operation, we say “It reaches criticality” when the nuclear proces has reached a certain (critical) point.

Chernobyl accident, compared to Hiroshima

Both Greenpeace and others have claimed that the accident at Chernobyl was 100 times worse than the nuclear bombing in Japan.

It is the reason for the following.

Physical damage
This two aerial photographs show the difference.
– – – – – – —Hiroshima– ——- – – – – – – – ——— –Chernobyl
Chernobyl atombombe Japan
Radioactivity
After the nuclear bombing at Hiroshima some 60,000 people died from radiation sickness.
It is besides the 200,000 who died almost instantly form the blast and the heat wave.

When the disaster stuck at Chernobyl, there was only 5 dead.
Later 26 more, most rescue workers, died from burns and radiation as well as 9 from thyroid cancer.

Future “Cancer Epidemi”
There has been repeated claims related to what can be called a future epidemi of cancer. (Fx from radiation ved Tjernobyl)
It is true that cancer from radiation, as well as form smoking and aspestos, will not be seen until some years after exposure.

HOWEVER:
Experience from the nuclear bombing in Japan show that persons exposed 500 mSv or below, did not have shorter life-expectation than the population as a whole.

AND:
Already in 2006 we could have seen a report from BBC, where it is reported that animals, in the zone around Chernobyl, are thieving – with fewer cases of cancer than at other places. Radiation Hormesis?

THEREFORE:
Claims about countless future cases of cancer can easily be dismissed if you consider the following:
500 mSv as a single doze will result in slight symptoms of acute radiation poising and nobody, except rescue workers, were exposed to anything like this.
For more about radiation poisoning: See here.

The forbidden (contaminated) area
When discussing nuclear accidents it is often claimed that huge pieces of land, for decades will be off limit for all living.

HOWEVER
Dyr ved Tjernobyo
For years, Animals and plants have been thriving in the zone forbidden to humans.
May be it is not so dangerous at all.

Deformed children
It came as a surprise to everybody, that there has never been observed any kind of genetic damage to the descendants of persons who have been exposed to even very strong ionizing radiation.
Most surprisingly this also applies for children born to survivors after the nuclear bomb attacks on Japan.

However, for children exposed before birth there has been stillbirths and disfigurements.
This was seen after the nuclear bombing in Japan, but not at Chernobyl.

In this way I think it is fair to assume that the pictures shown on this link are based upon forgery.

A little more
More information about Chernobyl and the reasons for the accident can be found on another post.

Fukushima

Fukushima TsunamiOnce more, in connection with the Fukushima disaster, we are often presented with gross exaggeration.
If not direct lies.

It is easy to see that the damage at the nuclear plant was very little compared to the direct damage from the tsunami.

Fukushima Fier in the OILThe smoke, shown on the public media in many countries, originated from a burning oil-refinery and not from the nuclear power plant.
bla
Here I take the liberty to quote the former Greenpeace activist George the former Greenpeace Monbiot activistMonbiot.
He explained that he was surprised by realising how little damage the tsunami caused to the nuclear plant:
Why Fukushima made me stop worrying and love nuclear.

Unfortunately politicians have not been able to recognize the facts behind the claims.
Or probably they did not dare to come forward and tell the population that they have been misled by scare-mongers.
Instead of going into details I refer to what I have written on another post.

From research and military, to civilian use and misunderstandings

Nuclear Research, first First work related to nuclear energy was purely scientific research, hoping to unlock the secrets of nature.

The picture shows Lise Meitner and Otto Hahn, both German physicists, at their experiments.
Luckily they were able to leave Germany in time.
.
.

Atombombe EksplodererDuring WW2 it was realized that nuclear energy holds an enormous military potential.

Later, during the Cold War, enormous arsenals of deadly weapons were stockpiled and luckily never brought to use.

Højspænding
.

At the same time, it was realized that nuclear energy had an enormes potential for civilian use.

.
Crew of PHYLLIS CORMACK. 1st Greenpeace trip to Amchitka Isl. to protest USA nuc. testing

HOWEVER

Soon the wish to avoid a Nuclear War developed into a fight against everything just including the word “Nuclear”.
.

For reasons not understood, Greenpeace abandoned logic and (mis)used their powerful propaganda machine to “explain” that:

“Nuclear power and military buildup is like Siamese Twins.”

Unfortunately this statement is so vague, that it gives raise to misunderstandings and misuse.

It is true, that nuclear power originally developed using experience already obtained from what was known from military research and that civilian nuclear somehow stood on the shoulders of military knowledge.

BUT

Military use of nuclear has never developed from knowledge or experience obtained from civilian research.

The waste “problem”

First I have to emphazise a few points:

 • Almost all “ordinary waste” – even dangerous chemicals – is ‘just’ dumped in landfills, whereas nuclear waste is handled very carefully.
 • Unfortunately, there has been some careless handling at military facilities.
  This happened during the Cold War and especially in the old Soviet.
  But in spite of (deliberate?) misunderstandings, or direct lies, this has nothing to do with civilian use of nuclear.
 • The used nuclear fuel rods are stored under water.
  Three years inside the two meter thick containment (6).

isar2_reaktorOpbevares under vandThereafter, some 30 years in a temporary storage.
.
.
Contrary to (deliberate?) misunderstanding, it is not because we do not know what to do.
We want to wait until the fuel-rods have “cooled down” before they are reprocessed for reuse or finally disposed of.
.
HOWEVER
The used fuel rods will still contain some 95 % of the original energy and should be kept for future generations, who will have clean energy for thousands of years.

 • For this reason previous depots for “final disposal” are modified to be “safe temporary, but assessable storage”.
 • However, if a terrorist should try to take this fuel out of the water,
  he will soon die a not that glorious death from acute radiation poisoning.

My conclusion is clear:
The real waste-problem is the polluting gasses from the many coal fired plants.
Something we have to accept because we did not get enough nuclear in time.

On http://wp.me/p1RKWc-LC I have written a little more about how handling of nuclear waste has been misused in order to demonise nucler energy.

A lot more

So much obvious misleading or directly false “information” has been published in the media, and too many journalists, both in the printed
and in the electronic media, have been misled to publish unjustified
horror-stories.
The reason shall not be discussed here.
Instead I give some links to what I dare to say is proper information.

About nuclear power in general: Click here.
If you say: “What about Chernobyl?” You better click here.
If you say: “What about Fukushima?” You better click here.
If you are worried about the deformed children: See here.
And a little about radiation sickness: See here.
I even dare to say that Greenpeace has lost their credibility. See here.

Now I am sure you are tired.

– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_________________________________________________________________________
I Danmark er det et politisk ønske at forsyningen med energi hovedsageligt skal baseres på vindkraft.
Således er der ingen tvivl om at Danmark er blevet det førende land når det drejer sig om udvikling of brug af vindkraft.

I forbindelse med dette fremkommer der naturligvis nye udfordringer, der er forsøgt behandlet i det følgende.

Samarbejde mellem sol og vind

Ofte fremhæves at sol og vind supplerer hinanden således at når der er lidt vind, vil der være megen sol.
Et prikdiagram side 48 afliver desværre også denne myte.

Samarbejde mellem sol + vind og kernekraft

I Tyskland, såvel som i Danmark, har sol og vind prioritet til nettet.

Således har der været et ønske om at regulere belastningen på tysk kernekraft, der skulle være backup for den variable sol og vind.
Resultatet blev at en reaktor blev delvis ødelagt.

Men hvis man, som ønsket, ‘sådan bare’ lader kernekraft køre lastfølge for sol og vind – Ja så risikerer man Xenon forgiftning og en kernenedsmeltning.
En kernenedsmeltning vil være en kostbar ulykke der udbasunere i medierne.
MEN
Her må det huskes at, i modsætning til reaktoren ved Tjernobyl, vil alle nye reaktorer være forsynet med en reaktorindeslutning.
Således vil personskader være helt usandsynlige.

På netavisen nuClear News No.105 March 2018, der normalt er imod A-kraft, finder man en interessant artikel:
Load Following with Nuclear Power.
Som næsten altid forudsættes at sol og vind (selvfølgeligt) skal have prioritet til nettet.
Emnet er tilsyneladende at vise det vi alle sammen vidste:
A-kraft er ikke egnet til at virke som backup for sol og vind.
Det ubesvarede spørgsmål er Hvad så ?
Eller måske: Hvem bærer ansvaret for behov for backup ?

Fra netavisen forbes.com refererer jeg det vi alle sammen ved:
Hvis sol og vind skal arbejde sammen med kernekraft – Ja så bliver der behov for mere forurenende kraftkilder som backup.
Det hævdes og begrundes at specielt gaslobbyen støttede sol og vind fordi der så ville være behov for pålideligt backup.

Backup og Forsyningssikkerhed

Danmark er i den heldige position at vi er et lille land og kan få hjælp fra gode naboer.
Det må dog erindres at både England og Tyskland bejler til norsk vandkraft og at prisen for denne hjælp kan forventes at følge markedsvilkårene.

Men lige meget hvad, så kan Danmark ikke klare problemet uden
massiv hjælp udefra.

På en måde er det kun et spørgsmål om det ikke bliver Tyskland, der
først må smide håndklædet i ringen og opgive de grønne planer.

Der tales meget om at udbygge med mere vandkraft og forbinde Europa med et stærkt net af højspændingsledninger.
I denne sammenhæng må det ikke glemmes at der ikke er mange uudnyttede muligheder for vandkraft.
Specielt ikke hvis det skulle være reguleret, for slet ikke at tale om pumped storage.
Desuden er, i hvert fald den Nordeuropæiske vind, stort set synkroniseret.

Selv om det er mere relevant for Tyskland end for Danmark, nævnes følgende:
Med mindre der er adgang til næsten uendeligt store lagre vil flaskehalsen for lagring af energi være produktionskapaciteten af den ”vedvarende” energi, der skal være så rigelig, at lagrene kan fyldes når der er mulighed.
Også når denne ‘mulighed’ er kortvarig.
Dette behandles af en artikel på The Energy Collective.
Her angives at produktionskapaciteten af VE skal være op til syv gange gennemsnitsbehovet.

Skriften på væggen – The duck curve

Duck curve result (2)
Ovenstående viser udviklingen i det sydlige USA.
Det er nemt at se hvorledes den glade og substituerede investering i solceller har ødelagt priserne.
Umiddelbart vil det naturligvis være glædeligt at se hvorledes CO2 fri energi fortrænger den forurenende energi fra kul og olie.

Men det ses også, at den nødvendige backup er under hårdt præs således at investeringerne skal tjenes ind i de korte tidsrum, hvor der er ikke er solskin og alligevel behov for energi.
Næsten al denne nødvendige backup vil blive baseret på naturgas, der er billig og ikke kræver store investeringer.
Men til gengæld ikke er “grøn” – men med forurening fra drivhusgasser.

Fra The Economist (2017) citerer jeg:
Paradoksalt nok betyder det, at jo mere stater støtter vedvarende energi, des mere betaler de også til konventionelle kraftværker, der får hjælp i form af “kapacitetsbetalinger” for at undgå “black outs”.

Syd Australien

Måske kommer det best frem med det følgende.
South Australia’s green dream, or its nightmare?
Priser både stiger og fluktuerer, helt op til 6.800 €/MWh
Samtidigt besværliggør den store andel af vind kontrol af spænding og frekvens.
Industrien finder andre græsgange.
For at undgå “black outs” har man pludseligt (Marts 2016) fået travlt med at købe diesel-generatorer før det kommende valg.

Med fanfarer refererer BBC (2017) at Tesla vil opføre et batteri med 100 MW ydeevne og en kapacitet på 129 MWh
Det lyder imponerende og er næsten fem gange større end tidligere batterier fra Tesla.
Der findes intet om prisen, men fremtidige langvarige blackouts vil have en stor politisk pris for det grønne flertal.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at 129 MWh kun dækker en time og tyve minutter med 100 MW belastning.
Og at 100 MW, selv om det lyder af meget, vil det i realiteten kun være en dråbe i havet.
For at gnide mere salt i såret nævnes at de opreklamerede 100 MW er mindre end en tiendedel af det der produceres 24-7-365 på et moderne kernekraftværk.

Naturligvis er der kritiske indlæg.
Fra The Energy Collective citerer jeg:
– – – Mennesker falder over hinanden for at lovprise den magiske
– – – mand Elon Musk og hans batteriers absurditet.
– – – Han er den sidste redningsplanke for at få det grønne lys fra
– – – øko-fanatikere.

Men også optimisme.
På dette lange indlæg vises hvorledes verdens energiforsyning kan klares uden kernekraft og (næsten) uden forurening.
Her behandles verdens behov for Litium.

England

I England gives en speciel støtte til “pålidelig energi”, der omfatter kernekraft men ikke fx sol og vind.
Som det kan forventes er “De Grønne” imod.

Hvis man ser det med de negative briller, så vil man betegne den stigende andel af solenergi som en Gøgeunge, der først får hjælp til at skubbe de andre ud af reden, men så senere ikke kan klare sig uden hjælp fra de andre, dem der i mellemtiden er døde af sult.

En lang vurdering om solenerg: https://wp.me/s1RKWc-2j

Netavisen The Energy Collective skriver (2017 feb) at privat solenergi er for dyrt til at måles!
Denne kryptiske udtalelse dækker over et gavmildt og vel karmufleret system af tilskud.
Men der skrives meget.

Hvor meget drejer det sig om?

Fra en lang og grundig artikel med den malende titel
“Forskere har underestimeret omkostningerne ved sol og vind”
haves nedenstående.wind-and-solar-as-pct-of-total-electricity-supply
De lave værdier overrasker, men forklares med at andel af sol og vind normalt angives som “Installeret Effekt”, der ikke tager hensyn til at
fx solen kun giver energi mindre end 8 timer om dagen.

En optimistisk side giver 2018 følgende, der viser at på verdensplan er “De Vedvarende” trods alt en mindre del af forsyningen.
Vind: 5% Sol: 2%

Specielt for Danmark har Paul-Frederik Bach givet en grundig oversigt.

De skjulte udgifter

Lige meget hvordan det vendes og drejes kan samfundet ikke ‘sådan bare’ lade stå til og negligere ”Alt det løse” (backup, net-tilslutning og andet)
Hvis man exterpolerer på data fra OECD, og tager gennemsnittet for flere lande fås følgende:
Ved 60 % andel af vindkraft vil dette beløbe sig til ca. 25 €/MWh
Ved 30 % andel af solenergi vil dette beløbe sig til ca. 30 €/MWh
Danmark har gode naboer og foreløbigt bliver dette nok mere aktuelt for Tyskland.

For Danmark, der gerne vil have indtægter fra turister, er følgende måske alarmerende:
Selv om vindmøller er ti km fra kysten betyder det tab af indtægter ved udlejning af sommerhuse i USA

Affaldsproblemet

Når man taler om kernekraft bliver man ofte mødt med den forargede udtalelse: Men hvad med affaldsproblemet?
Ved nærmere eftersyn viser det sig at solceller efterlader 300 gange mere affald end kernekraft.
De udtjente solceller hober sig “sådan bare” op.
Til gengæld behandles “Atomaffald” forsvarligt og bliver oftest genbrugt.

Tilpasning til forbrug

Så længe energi fra sol og vind ikke er dominerende, eller snarende hvis der er tilstrækkeligt med regulerbar grundlast – hovedsageligt vandkraft – kan energi fra sol og vind gnidningsfrit indgå som del af systemet.
Dette er til en vis grad gældende for Danmark, hvor vi nyder godt, specielt af norsk vandkraft.

Støj og plads for landbaserede vindmøller

Uden at udsætte flere uskyldige mennesker for alvorlige og veldokumenterede skader, vil der næppe blive plads til en egentlig forøgelse af antallet af landbaserede vindmøller.
Desværre har dette meget alvorlige problem ikke den nødvendige politiske interesse.

Havbaserede Vindmøller

Selv om der ikke skal tages hensyn til nabogener, er det svært at se hvorledes der skal blive plads til de mange møller, der bliver nødvendige hvis de grønne planer skal realiseres.
Der skal naturligvis gives plads til både olieudvinding og skibsfart.
Selv om der tales om flydende møller vil den egentlige udfordring vil være vanddybder og bundforhold.
På en anden side har jeg forsøgt at vurdere udfordringerne vedrørende priser og behov for plads.

Omkostninger

På trods af mange fugle, der ikke engang er på taget, er vindkraft stadigvæk dyr.
Produktionspriser er forsøgt behandlet på en anden side.
Efter min mening søges dette karmufleret, nok mest ved at de store tilskud betegnes som værende nødvendige for det der stadigvæk betegnes som “Den Store Grønne Omstilling”, der hel klart har udviklet sig til at blive Permanent.

Selv om der ikke er tale om de helt store udgifter, bliver “alt det løse” betalt udover den officielle støtteordning (PSO)

Bioethanol

Der håbes meget og skrives endnu mere om bioethanol eller andet, kan produceres ved at udnytte den overskydende elektricitet.
Foreløbigt må det konstateres at der stadigvæk er lang vej at gå før produktion af bioethanol kan blive økonomisk bæredygtig
Maj 2016 er der kommet beregninger, der viser at CO2-regnskabet for bioethanol er katastrofalt negativt.
Naturligvis kommer der et modsvar.

Sol

I modsætning til Danmark arbejder man i Tyskland på at gøre solenergi til det bærende element i den grønne omstilling. (Energiewende)
Foreløbigt har man et par gange haft så megen produktion at spotprisen blev negativ.
Tysk solkraft variation
Dette viser at den kommende, meget alvorlige, udfordring  vil blive at hvis man fortsat ønsker at bruge solenergi til at dække en væsentlig del af behovet om vinteren.
Ja så vil der uvægerligt være katastrofal overproduktion om sommeren.
Derudover er det svært at forestille sig hvorledes man i Tyskland kan finde den nødvendige backup til forsyning om natten.

Afregningspriser

Selv om der tales meget om “Smart Gid” og fri prisdannelse, er det svært at se realiteterne.
Således bliver næsten al den stærkt varierende, såkaldt vedvarende, energi afregnet til faste og stærkt substituerede priser.
Dette gøres helt uafhængigt af den øjeblikkelige markedspris, der til tider er negativ.
I Tyskland har man valgt at betale vindmølleejere for at standse driften, når der, med mellemrum, er for meget af det gode.

Dette skal ses i sammenhæng med at det stiltiende forudsættes at de traditionelle kraftværker ‘sådan bare’ skal stå til rådighed og “rage kastanjerne ud af ilden” for de andre.
Til tider skal der således skrues ned for produktionen, for nogle gange at ligge helt stille.
For så, på et senere tidspunkt – Ja så forudsættes det stiltiende at de kan levere den nødvendige lastfølge. Naturligvis uden subsidier.

Tænk engang hvis det var omvendt.

Udover de oplagte økonomiske hensyn må det ikke glemmes at traditionelle kulkraftværker ikke “sådan bare” kan skrue op og ned for belastningen uden at kraftværket slides unødigt.
For atomkraft gælder det desuden at Xenon-forgiftning gør det umuligt at genstarte indtil et par dage efter en ned-lukning.
– – Meget tyder på, at da det gik galt ved Tjernobyl, så var det fordi
– – dette blev ignoreret da den politisk ansvarlige gennemtrumfede
– – en test.

Energy Return on Energy Investment
eller en vurdering på grundlag af
“Cost / Benefit”

En meget lang og grundig artikel behandler det ømtålelige emne:
Hvad er den reelle værdi af den varierende såkaldt vedvarende energi?
Artiklens titel er Researchers have been underestimating the cost of wind and solar.
Udtrykket Energy Return on Energy Invested (EROI) er emnet for vurderingen.
Det forsøges at vurdere muligheder og omkostninger forbundet med at gøre den varierende energi brugbar.

Fra denne artikel gengives nedenstående to ‘slides’.
wind-and-solar-as-pct-of-total-electricity-supply.pngDe fleste vil undres over de meget lave værdier.
Det skyldes at når der angives (optimistiske) værdier for sol og vind, vil det oftest være den installerede effekt der opgives.
Normalt “glemmer” man at oplyse om kapacitets-faktoren, der for dansk vind sjældent når op på 50 % og for sol i Tyskland ligger omkring 10 %
In the US, wind has a median capacity factor of 31%. In California’s Mohave Desert, solar PV has a capacity factor of 23%.
Intermittent grid storage

Energy Return Of Investment - Theory

100 % Vindkraft i Europa

Net siden windeurope.org, der stråler af begejstring for vindkraft, giver en oversigt over den Europæiske vind.
Bearbejder man artiklens data får man imidlertid et helt anderledes dystert billede.

Efter min mening er tiden ved at løbe ud for den varierede energi.

Men tilskuddene løber videre
Solcelleparken ved Nees blev i foråret 2016 godkendt til at få statslig støtte under den tidligere 60/40-ordning, hvor solcelleprojekter er støttet med
60 øre/kWh i de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år.

Til sammenligning tjener at svensk kernekraft produceres for under 40 øre/kWh
OG
Kernekraft er naturligvis tilgængelig 24-7-365

Hvis du er kommer så langt. Mon ikke du har brug for lidt andet.

Drøm eller Virkelighed ?

Der var engang et kongerige, der godt nok havde en dronning.
Alle de fine mænd og kvinder i landet tænkte kun på et:
”Vi skal være verdens bedste land med forureningsfri energi”.

Nogle ihærdige mennesker, og efterhånden også andre forstod hvorledes de havde fundet frem til det helt rigtige, de blev ved med at forklare at hvis man bare – – – – –
Ja så ville alt blive grønt og godt.

Disse dygtige profeter, de lukkede sig inde som en sluttet skare og skrev mange lange forklaringer, med mange tal, om deres drømmesyn sammen med fine hensigtserklæringer og flot illustrerede hjemmesider.
Og alle, der ikke kunne forstå disse geniale tanker, de var ikke egnede til at føre sig frem i den offentlige debat.

Naturligvis. Sådanne drømmesyn er ikke gratis.
De mange skiftende regeringer, de ville jo ikke stå frem som uegnede til deres høje embede, så de støttede med store bidrag, som gik til mange glorværdige projekter.

Nu en dag, det var vist kort efter nytår, skulle en ny stor handlingsplan fremlægges, og derfor var alle de kloge mennesker mødt frem for at vise hvordan de forstod det hele og hvordan alt snart skulle blive Åh så godt, så godt, så godt.
Disse mange mennesker klappede og råbte Hurra Hurra. For det skal man jo gøre.

Indtil en gammel afdanket ingeniør, der måtte støtte sig til sine stokke, spurgte: ”Hvad med pris og forsyningssikkerhed?”
Straks blev der tavshed. Men så var der en ung mand, der sagde – nej han næsten råbte – ”Der er ikke sammenhæng i de mange fine forklaringer”.

Langsomt, meget langsomt, begyndte folk at synge – først meget stille.

Hvem har lavet Hvem har lavet alt det der?
Hvem har lavet Det skal vi betale
Hvem har lavet Har man råd til det?

Til sidst var der en lille pige – måske var hun ikke helt så lille – hun spurgte spagfærdigt om noget, der var meget uartigt.
Dette kan naturligvis ikke siges højt i det pæne selskab – det kan kun hviskes: A***kraft.

Men andre begyndte at sige at man da ikke kunne komme nu og sådan sige at vi har taget fejl i 40 år – ”Det er jo længe før jeg blev født.”
Det var dog svært at høre for nu var alt blevet et stort virvar, stole og borde blev lavet til pejsebrænde og computere skulle genstartes.

Men den kloge mand, han blev ved med at tale om bæredygtighed og læse højt af de mange tal, som han nok ikke engang selv forstod.
De gode tilhørere, de kunne ikke mere høre hvad der blev sagt, men skulle alligevel gerne vise hvor dygtige man var, så de fortsatte med at nikke og klappe.

Selv dette fine pejsebrænde kan bruges som træpiller – bæredygtigt genbrug, for det var begyndt at blive koldt.

Uden copyright
Thorkil Søe

Men læs om lagring af elektricitet på https://judithcurry.com/2015/07/01/intermittent-grid-storage/
Selv om det er fra 2015 er det relevant.

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
____________________________________________________________________

Radiation and Radiation Sickness

Wherever we go, we as well as our forefathers, have been exposed to
some sort of radiation.
Most of it from natural sources and some manmade – occasionally dangerous.
BUT
We are also exposed to a lot of (deliberate?) misunderstandings about radiation sickness.
This is the reason for the following which is only an attempt to summarize existing and easily available knowledge.
Sometimes I could not avoid exposing obvious false “information” produced by so-called green organizations, specializing in scaremongering.

Units

Bq Becquerel
1 Bq is one radioactive decay per second and is a very small unit.
One adult human contains about 4,500 Bq from natural sources.
More can be found form World Nuclear
Sv Sievert
The Sievert is a measure of the health effect of ionizing radiation on the human body.
Also here World Nuclear gives a good overview of the situation.
A very illustrative, and apparently reliable, Radiation Dose Chart is provided by Wikimedia.
As the Sievert is a very high unit, the mSv is used in most literature
as well as in the following.

Symptoms

Radiation sickness is generally associated with acute exposure and has
a characteristic set of symptoms that appear in an orderly fashion.
In this way it is not difficult to dismiss a lot of claims, where all types of illnesses  are attributed to radiation.

 • A specific list of symptoms is found on Med Lines.
  A more general description is found on Wikimedia.
  And a very detailed description on Chemeurope.com
 • According to information in the last link, death form radiation can be very slow and painful. (Walking Ghosts)
 • It has not been possible to find anything reliable about other types of symptoms, such as long term diseases, except for cancer,
  which, contrarty to horror-stories, is a part of nature and
  seldom will be a result of radiation.
 • Almost all calculations of future deaths, mostly from cancer, are based upon the assumption that even small doses of radiation are harmful. (Liniar No Treshold)
  However this assumption is so much on the safe side, that it is obviously wrong.

Short time doses

(At accidents and especially after the nuclear bombing in Japan)

 • 100 mSv: There has never been recorded harm to persons exposed to doses below 100 mSv
 • However, 20 mSv is claimed by anti-nuclear activists to give increased risk of cancer, especially for small children.
  (1 % extra risk for new-born girls.)
  You will not find anything about how it should be possible to collect reliable data – considering the almost impossible task to know the actual exposure and the natural variation in cancer risk.
 • 500 mSv: Careful monitoring of survivors after the nuclear
  bombing in Japan shoved that persons exposed to 500 mSv or less did not have a shorter average lifetime than the rest of the population.
  (500 mSv as a single exposure will cause minor symptoms of
  acute radiation sickness, and is more than 100 times what is
  normally allowed)
 • 3000 mSv resulted in half of the exposed died.
  The survivors were found to have an average live length 3 years less than the general population.
  A little more and reference: Se another page.
 • At an experiment going wrong and turning into “criticality” a chemist, Cecil Kelley died from a 200 microseconds blast of neutrons and gamma radiation.
  Although the radiation he received was some seven times the deadly doze, he was fully conscious some time, and it took 35 hours before he died.
  Contrary to general misunderstanding, such a criticality can not develop into anything like a nuclear explosion.

Intermittent exposure and
Long term exposure

Both dose and dose rate contribute to the severity of acute radiation syndrome.

 • It is the reason for treatment with radiation against cancer is not given as one single doze.
 • Similarly writes Vidneskab.dk that it is only if you are exposed to
  an annual radiation dose more than 1.000 mSv, it starts to
  become disturbing.

1.000 mSv per year is quite a lot and if it is received as a single dose, it starts to be life-threatening.
In order to bring it in perspective I mention that in Japan people have been evacuated (mandatory ?) if the radiation vas above 50 mSv/year.

In the clear light of the after-thought,
it can be seen that the more than one thousand evacuation related deaths were justified by nothing, but an inflated fear, created by – – – -.

Next Generation

Contrary to all expectations and numerous horror stories, there has
never been observed genetic damage to children born to parents who have been exposed to even very high doses of radiation.
However, for children still “in the womb” there has been cases of stillbirth and horrific deformities.
This was seen in Japan after the nuclear bombs, but nowhere else.
See http://wp.me/p1RKWc-ea

Even Der Spiegel (2016 April 26) has seen the following:
The scariest consequence is damage to the genome.
But for the body, even that kind of damage is not necessarily a dramatic event in the near term.
Every single cell experiences it thousands of times every day.
Often enough, the attack comes from inside: Cell metabolism creates aggressive molecules, so-called oxygen radicals, that continuously
impair DNA.

Long-time doses and
Chronic Radiation Poisoning

Very little is known – or to be more precise agreed upon – the effect of slowly, but steadily exposure to radiation.
The following is the essence of what I have been able to find:

 • High dozes-rate will result in death from acute radiation poisoning before you will develop chronic radiation poisoning.
  Therefore you have to be steadily exposed for a minimum of
  seven years in order to get Chronic Radiation Poisoning.
 • The Walters Incident. (Radon)
  100,000 Bq/m^3 was found in the basement of an occupied
  building without having caused harm to the inhabitants.
  It is far more than the accepted limit (200 Bq/m^3).
  However, there has not been any harm to the occupants.
 • 1,000,000 Bq/m^3 can be found in unventilated mines.
  It was first recognized in 1530 by Paracelsus in his description
  of a wasting disease of miners.
  Sure, it was what is now recognized as “chronic radiation poisoning.”
  See also http://wp.me/p1RKWc-ec
 • Typical domestic exposures are about 100 Bq/m^3 indoors and
  10-20 Bq/m^3 outdoors.
 • Natural Radiation EU Natural background radiation is found to vary a lot – even within Europe.

Highest reported levels of natural radiation is found in the area around  Ramsar in Iran.
In some places this radiation is 200 times more than the natural background radiation elsewhere.
This is far above what is allowed for workers at nuclear power plants.
However, there has been no reports of ill health or other adverse effects among the local people who have lived in the area for generations.
This has given rise to the term “The Ramsar Paradox”
Genetic selection over many years may explain. (Something)

The little we know

 • For damage from radiation, as well as all other damage to the human organism, the natural healing process will ‘try to repair’. Chronic radiation poisoning will only happen if this natural ‘repair mechanism’ cannot follow the damage done by the continuing radiation.
  More see here.
 • After the Kyshtym Disaster 66 cases were diagnosed.
 • The Russian spy Litvinenko, and others have been assassinated using radiation poisoning (Pu210).
  These deaths were from slowly progressing, but still “acute”, radiation poisoning.
 • Sure, you will also find many horror stories and conspiracy
  theories about chronic radiation poisoning.

However

 • Taipai CancerThere are several well documented claims of positive influence of moderate exposure to radiation.
  I have tried to summarize here.

Deliberate Exposure – Health Seekers.

The magic cure
Just as much as radon and radiation is feared, it has been seen as a magic cure for all types of illnesses.
For a period around 1915 radioactive water was the fashion, until some rich and enthusiastic people overdosed and died a horrible death.
Radon baths ————————————————–Radon Treatmeng
It should be noted that now, as well as long before radon and radioactivity was known, health seekers have been frequenting locations, where they receive “radon-treatment” for all types of illnesses.
On the internet you may find several advertisements for spas and clinics, as for instance: here, here and here.
Radon in ”Health Water”
Even radon mineral water is regulated:
The minimum strength should be 74 Bq/L, but the following is found:
Merano: 2000 Bq/L and
Lurisia (Italy): 4000 Bq/L
1 Bq = one radioactive decay per second.
And
All of us carry around with some 65 Bq/kg as part of the human body.

Unjustified Claims

Based upon this, and much more, I dare to say that at least the following is based upon falsification.

 • From Greenpeace: No more Chernobyl
  “It is now more than 20 years since the Chernobyl nuclear accident, which affected millions of people in western Russia, Ukraine and Belarus.
  The disaster was the fault of a hundred times more radiation than the nuclear bombs at Hiroshima and Nagasaki.
  Today, more than twenty years later, the nightmare continues for thousands of people.”

  If you check the details, it is easy to see that Greenpeace has lost their credability.
 • From YouTube Ocean of Death:
  Here you may wonder how the many fish can be so sensitive that the increase in radiation from 11,000 to 11,007 Bq/m^3 has
  caused the disaster shown.
  For details: See http://wp.me/p1RKWc-yI
 • Also from YouTube “Fukushima Death Cloud kills hundreds on
  US Warship”.
  Many of the claims, if not all, are related to diseases or injuries
  that cannot be attributed to radiation.
  Here it should be remembered, that in America everybody tries to sue for damage, if they can find the slightest reason.
  Further, it may be cheaper to settle for a minor “compensation”
  and in this way close the file.
 • The record is probably reached with “data” regarding injuries after the accident at Chernobyl:
  A million deaths (already) and seven million in the future.
  OK
  If we wait long enough we will be dead – all of us.
 • At the same place it is reported that 70,000 cleanup workers became disabled due to radiation sickness.
  The latter is clearly contrary to medical experience, most from the nuclear bomb attacks on Japan.
  Here it was found that if you get radiation sickness, you will either die or recover after some (long) time.
 • Similary, with no justification, claims were settled “out of court”
  after the Three Mile Accident.

Damage to the Genome

From Der Spiegel (2016 April 26) you have:
The scariest consequence is damage to the genome.
But for the body, even that kind of damage is not necessarily a dramatic event in the near term.
Every single cell experiences it thousands of times every day.
Often enough, the attack comes from inside: Cell metabolism creates aggressive molecules, so-called oxygen radicals, that continuously impair DNA.

Fear of the unknown

Radiation and radiation-sickness is difficult to understand and feared by many.
Now I must apologize for the following.

 • Some people fear flying although the taxi drive to the airport is more dangerous.
 • In the “good old times”, many Germans had a nice holiday in what was a very peacefull Yugoslavia.
  Some of them came home in a coffin.
  Og.kl– You know: Bad roads and bad drivers.
  But one year one man came home with only one leg because the other had been eaten by a shark.
  The following year, the flow of holiday-seekers was halved.
  Soon it was back to normal.

Helped by a hungry press this natural fear of the unknown has been cleverly used by so-called green organizations.

 • In Denmark, a boy at the beach can see something in Sweden, at the other side of Øresund.
  Og.kl– What is it?
  Og.kl– It is Barsebäck (A nuclear reactor.)
  Og.kli– Mama I want to get home! (to safety)
 • In Tanzania, a friend of mine – a good English woman – followed the Chernobyl accident, relayed from the BBC TV.
  She saw how the radioactive cloud started to engulf the whole world.
  Thereafter she went in to say good bye to her sleeping children.
  “For now we are soon going to die all of us.”