Archives for posts with tag: accidents

Frygten for stråling er bestemt ikke ubegrundet.
Men i det meste af den offentlige debat er den vildt overdrevet.

__________________________________________________________________
– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
_______________________________________________________________
I stedet for at rode rundt og blande tingene sammen – Lad os begynde med at vurdere det vi ved:

 • Enheder: Den biologiske virkning af radioaktivitet måles i
  mSv (milli Sivert)
  Mere se her.
 • Strålesyge, der næsten altid skyldes akut skade, har et velkendt og klart afgrænset forløb.
  Således er det ikke svært at afvise næsten alle krav, hvor stråling angives som årsag til alle mulige lidelser.
 • Naturligvis løber det koldt ned af ryggen på os når vi tænker på at Strålesyge slog 60.000 Hiroshima-borgere ihjel inden udgangen af året.
  Dette tal er udover dem, der døde næsten øjeblikkeligt af trykbølgen og brandsår.
  Trods alt, så var de menneskelige lidelser alligevel mindre end ved ildstormen i Tokio.

LNT (Liniear No Treshold, eller lige meget hvor lidt, så er det skadeligt)
Denne hypotese er baggrunden for næsten al vurdering af skader fra moderat eller lille påvirkning af ioniserende stråling.
black – Det kom frem, nok mest i mangel af bedre.
black – Det gør det muligt at lave statistiske beregninger og komme frem
black til forudsigelser, der ofte bliver helt groteske.
black – Det passede godt i den kolde krigs propaganda.
black – Det hævdes og begrundes at kullobbyen stod bag hypotesen.
black – Som det ses af det følgende er denne forudsætning urealistisk.
black – Et humoristisk, men alligevel relevant, indslag findes her.
black – En mere saglig gennemgang kan findes her.

HVAD SÅ?

Da man efter mange år kunne lave en opgørelse af livsforløbet af de overlevende fra atombombeangrebene kom man bl.a. frem til følgende:

 • Personer, udsat for strålings-doser under 500 mSv havde ikke kortere levetid end normalbefolkningen.
  —– 500 mSv som enkeltstående påvirkning vil medføre
  —– svage symptomer på akut strålesyge og er mere end
  —– 100 gange det, der normalt tillades.

Allerede på dette grundlag kan man rent logisk udlede at:
Hvis der havde været en stærk sammenhæng mellem stråling og cancer; så ville mange af disse personer have fået cancer.
Og således ville middellevetiden have været væsentligt kortere end normalbefolkningen.

Dette kan således tages som et bevis for at der er meget lille korrelation mellem stråling og cancer.

 • Personer, der kun lige overlevede den akutte strålesyge
  (3000 mSv), havde derimod en gennemsnitlig levelængde, der var 3 år mindre end normalbefolkningen.
 • Børn født af forældre, der havde været udsat for endog meget høje doser af ioniserende stråling havde ikke flere medfødte misdannelser end normalbefolkningen.
  Således kan fx dette link afvises som oplagt bedrageri.

Fra kilder, der kan anses for at være troværdige, bekræftes ovenstående.

 • Allerede i 2006 beretter BBC hvorledes dyrelivet trives i de forbudte områder ved Tjernobyl.
  Angiveligt bedre og med færre tilfælde af kræft.
  Således kommer man nærmere et andet tabubelagt emne: Radiation Hormesis.
 • Fra samme artikel hæfter man sig ved udtalelsen om at lave doser af radiation er et [meget] svagt karcinogen.
 • Dyr ved Tjernobyo2015 finder man en artikel i
  The Guardian (England). Her konkluderes at:
  I årevis har både dyr og planter trivedes i den forbudte zone, der er lukket for mennesker.

De mange kommentarer til ovennævnte artikel viser hvorledes årtiers af dygtig misinformation har godt hold i læserne.

 • Efter atombombeangrebene i Japan er der rapporteret mange tilfælde af ”kronisk strålesyge”.
  Også dette savner imidlertid ethvert holdepunkt i den medicinske virkelighed.

På nedenstående graf angiver de hvide fælder EKSRRA tilfælde af kræft blandt de overlevende efter atombombeangrebene i Japan.
Modsat utallige dommedagsprofetier ser man at der er få extra tilfælde af kræft.

Kræft fra stråling - kun det hvide

For at bringe dette i det rette perspektiv fremhæver jeg at den stråling der var et resultat af ulykkerne ved Tjernobyl og specielt ved Fukushima var størrelsesordner mindre en den ved atombombeangrebene i Japan.
ALIGEVEL
Konspirationsteorier trives i bedste velgående.

 • Her angives at dødsfald ved Tjernobyl allerede er nået 1.000.000 og at der kan forventes 7.000.000 fremtidige dødsfald.
  Man fristes til at sige at hvis vi venter længe nok, så vil vi være døde – Allesammen.
 • Hvis man søger efter billeder af vandskabte børn og hjælper lidt med billedmanipulation er det ikke svært at nå frem til noget som dette.
  – – – – For snart meget længe siden hjalp jeg en dreng,
  – – – – der var født helt uden arme. Det var ikke et resultat
  – – – – hverken af stråling eller af Thalidomid.
 • I betragtning af ovenstående fristes man til at sige at Greenpeace er tilbageholdne når de skriver:
  ”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
  I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”

  Alligevel er min vurdering at
  Greenpeaces torværdighed er en myte.

Nu venter jeg kun på din vurdering.
Skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

Lidt mere

Kortfattet oversigt over skader ved stråling.
Dansk helsefysiker giver en vurdering.
Der Spiegel er ved at se realiteterne.

Baggrund for det følgende

Modstanden mod kernekraft går vidt i medierne og desværre mødes man ofte af det jeg lidt ubehøvlet kalder ”en af de sædvanlige indvendinger.”
For at undgå at skrive det samme – igen og igen – har jeg forsøgt at imødegå i hvert fald nogle af disse påstande. I modsætning til så mange andre – mest modstandere – har jeg givet henvisninger. For at uddybe og for at henvise til kilder.
Derfor:

 • Find det emne, du er interesseret i og click ind der.
 • Lad os prøve at gøre det færdigt inden du kommer op med noget nyt.
 • Hvis du stadigvæk har indvendinger vedrørende dette emne, så skriv til mig – gerne på thorkilsoee@gmail.com

Mit håb er at vi kan få en meningsfuld diskussion uden for mange ubegrundede påstande.
Således er det ikke mit mål at du skal prøve at læse alt det andet.

Helt generelt om kernekraft
I stedet for at “green-wash” prøver jeg at aflive nogle af de mange forfalskede myter om kernekraft.

Dødsfald ved kernekraft
På vestlige kernekraftværker har der ikke været et eneste tilfælde af personskader på grund af radioaktivitet.
Hverken på kraftværkerne eller ved behandling af det, der stadigvæk kaldes affald.

Unødvendig sikkerhed ved kernekraft
Med mindre man ønsker at dæmonisere kernekraft, må man se realiterne i øjnene.
Sikkerheden ved kernekraft overgår langt sikkerheden ved andre kraftkilder.
Eller skal vi fortsætte med at sige at man er mere død hvis man dør af radioaktivitet end hvis man dør i en kulmine.

Forurenende områder
Min påstand er at al snak om at en ulykke i forbindelse med kernekraft vil resultere i at store områder vil være ubeboelige i århundreder.
Ja de sædvanlige rædselsberetninger er bare nonsens.

Personskeder på grund af radioaktivitet
Hvis du går ind her vil du se at endog relativt kraftig påvirkning med ioniserende stråling ikke vil bevirke skader på de bestrålede eller børn, der vil blive født på et senere tidspunkt.
Og der er meget lille sammenhæng mellem stråling og cancer.

Three Mile Island
Hvis du føler at dette alvorlige uheld er relevant for diskussionen. Så find detaljer.
Alligevel: Hysteriet efter katastrofen har i realiteten medført den lurende klimakatastrofe.

Tjernobyl
Ulykken på Tjernobyl rystede verden.
Men for dem, der kendte forholdene kom det ikke som en stor overraskels.

Fukushima
Den tidligere Greenpeace-aktivist George Monbiot blev overbevist om kernekraftens sikkerhed ved at vurdere de relativt meget små skader på kraftværket.

Affaldsproblemet er ikke et problem!
Ja det er realiteterne.

Kernekraft bliver dyrere og dyrere
I “Vesten” er det rigtigt. Men se hvorfor.

Nedrivning og deponering
Også denne udfordring kan gøres til et stort problem.

Forsikring
Også her er der “veldokumenterede”, men klart modstridende oplysninger i omløb.

Greenpeace
Hvis man læser dette link er det let at forstå at Greenpeaces troværdighed er en myte.

dodsfald-ved-kraftkilder

Klik på diagrammet for af få fuld størrelse.
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at tallet 9000 døde ved Tjernobyl er vildt overdrevet.
Til gengæld var der mange skader – både selvmord og psykiske skader på grund af de store og påtvungne, men hovedsageligt unødvendige, evakueringer både ved Tjernobyl og specielt ved Fukushima.
Det kan naturligvis diskuteres om disse skader var et resultat af atomkraften eller om de ihærdige rædselsprofeter bærer det egentlige ansvar.
MEN
Atter vil jeg fremhæve at man er meget mere død hvis man måske dør af stråling end man er, hvis man ‘sådan bare’ dør af andre årsager.

englandEnglish
translation

______________________________________________________________________
Undersøgelser har vist at stoffet, som har CAS nummer 7647-14-5, fremkalder kræft i rotter og grise. 160g dræber et menneske og der er eksempler på dødsfald efter at have indtaget en lille dose på kun ca 50g.
Værst af alt findes dette stof i mange madvarer, i naturen og det kan ofte spores i grundvandet!
Politikerne ignorerer som sædvanligt problemet og man overvejer endda at bruge stoffet som kølemiddel i de nye Gen-IV reaktorer!

Symptomerne er frygtelige:
Alvorlig toksicitet: Rastløshed, kramper, mental tilstand:
depression, koma, hypotension, og respirationsstop.
Akut colitis gastritis er blevet rapporteret.
Hypernatriæmi og hyperchloræmi kan udvikle sig, med
associeret væskeophobning, og potentialet for
pulmonal og cerebral ødem kan forekomme.
Hyperosmolaritet af cerebrale væsker kan føre til
cellulære crenation og irreversible neurologiske skader.

Forsøg på grise viser en frygtelig død:
Hos svin, kan tidlige tegn på toksicitet øges tørst, kløe og forstoppelse. Berørte svin kan blive blinde, døve, og uvidende om deres omgivelser.
De vil ikke spise, drikke, eller reagere på ydre stimuli.
De kan vandre formålsløst, støde ind i genstande, cirkele omkring et enkelt lem. Efter 1-5 dage, intermitterende anfald forekommer med grisen siddende på sine bug, rykkende hovedet bagud og opad, og endelig falder på sin side i klonisk-toniske anfald og opisthotonos. Terminalt, kan grisene ligge på deres sider, padle i koma og dør inden for et par til 48 timer.
CAS 7647-14-5 er også skadeligt for vandmiljøet og er kendt for at dræbe fisk og insekter.

Desværre har jeg ingen links fra Youtube eller andre tvivlsomme kilder. Men det amerikanske National Institute of Health beskriver giftigheden af kemikaliet her:

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+hsdb:@rn+7647-14-5

Spørgsmålet er om man burde regulere den slags farlige kemikalier ligesom vi gør med radioaktiv stråling?
Her hentyder jeg til linear no-threshold (LNT) modellen.
Som du sikkert ved går LNT modellen ud på at vi ved noget om hvor meget der skal til for at dræbe et menneske, men vi ved ikke hvor farlige små doser er og det ville være uetisk at lave forsøg med mennesker for opnå denne viden.
Derfor antager vi at alle doser er proportionalt skadelige og trækker en lige linie fra 0 op til den dødelige dosis for at estimere hvor mange mennesker som dør ved mindre mængder.

For CAS 7647-14-5 ved vi at der normalt skal 160g til at dræbe et menneske, MEN vi kender tilfælde hvor kun ca 50g kan dræbe.
Så af forsigtighedsmæssige årsager antager vi her at 50g dræber een person.
Ved at anvende LNT modellen kommer vi frem til følgende interessante statistik:

1) Hvis en person spiser 25g er der 50% chance for at dø.
2) Hvis en person spiser 1g er der 2% chance for at dø.
3) Hvis 1000 personer spiser 50g tilsammen, dvs. 0.050g per person, vil een person dø.
4) Hvis 1000 personer spiser 50kg over 10 år forventer vi at 1000 personer dør.
5) Hvis 1000 personer spiser 50kg i løbet af 1 time forventer vi at 1000 personer dør.

Hvis du vil vide mere om LNT modellen kan du læse det her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_no-threshold_model
og
http://www.yourhealthbase.com/radiation_and_cancer_risk.htm

Spørgsmålet er hvad vi skal gøre ved dette problem?
F.eks. ved jeg at der findes flere tons af dette stof i Københavns havn!!
Hvis vi bruger LNT modellen kan vi se at eet ton dræber 20.000 mennesker og at selv et par milligram er skadelige (ingen dose er sikker!)
Synes du vi skal bruge at par milliarder på at rydde op i Københavns havn?

PS.
Humor kan forekomme i dette indslag som dog kun indeholder facts.
Mere alvorligt se: http://wp.me/p1RKWc-1jG

saltClick på det lille billede.

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
_______________________________________________________________

(11 Marts 2011)

Fukushima TsunamiEt jordskælv og en efterfølgende tsunami ramte området omkring Fukushima på Japans østkyst.
Selve tsunamien krævede tæt ved 20.000 ofre.
Men selv om de tre, der døde ved kraftværket, ikke døde som følge af ioniserende strålig, så blev det snart det dominerende emne i debatten.

Naturligvis blev der distribueret jod-tabletter og foranstaltet store evakueringer.
For at imødegå en udbredt frygt for en ikke eksisterende fare følte politikere sig nødsaget til at opretholde disse evakueringer også længe efter det var berettiget.
Hvis det overhovedet var berettiget i første omgang.
Natural Radiation EU
For at forstå dette, må man huske at der var opblæst en hysterisk frygt og at en politiker vil risikere sin politiske fremtid hvis han ikke viser handlekraft eller kan beskyldes for at udsætte befolkningen for farer.
For at være på den sikre side, blev grænsen for tilladelig stråling sat til en millisievert per år.
Mindre end halvdelen af det vi allesammen er udsat fra naturlige kilder.

Støvmasker BørnAlligevel kom der noget godt ud af frygten.
For at beskytte mod radioaktivt støv, var der megen brug af ansigtsmasker.
Dette reddede mange fra skader fra det asbest-støv, der var hvirvlet op fra de ødelagte bygninger.

Det er nemt at være bagklog og sige at der skulle have været en helt anderledes kraftig mur til at beskytte reaktorerne.
Eller bygget længere oppe på land og haft større udgifter til kølevand.
Der kunne også have været et bedre kølesystem eller man kunne have lyttet til svenske forslag om at lave et filter, som man havde ved reaktorerne ved Barsebäck.
Endeligt var det uansvarligt at vente for længe før man brugte saltvand til køling.
Selv om japanerne er dygtige og samvittighedsfulde, fejlede man da man flere gange tidligere overhørte advarsler fra Det Internationale Atomenergiagentur.
Fukushima Fier in the OIL
MEN
Når formålet er at skabe frygt og sensation, er det tilsyneladende sådan at hensigten helliger midlerne.
Danmarks Radio kunne tilsyneladende ikke finde noget, der var tilstrækkeligt rædselsvækkende fra kraftværket.
I stedet vistes en røgsøjle fra et brændende olieraffinaderi.
Således bliver det let for alle at forstå den uhyggelige – næsten ikke eksisterende – fare ved radioaktiv forurening.

Stadigvæk er det svært at forstå hvorledes denne fanatiske propaganda og de klare fejl ved kraftværket kan begrunde den næsten panikagtige diskussion om kernekraft i Europa, hvor der ikke er fare for en tsunami.

Panik og Følger

 • De store evakueringer, der senere viste sig at være unødvendige, medførte meget store skader på de mange som frygten havde ”jaget fra hus og hjem”.
  Både fysiske og psykologiske skader – endog selvmord.
  Ifølge officielle kilder: Vel over 1000 dødsfald forårsaget af evakueringerne.
 • Hvis tilgængelige oplysninger står til troende, har disse skader langt overskredet de, næsten hypotetiske, skader fra den, trods alt meget begrænsede, forøgede radioaktivitet som befolkningen ville have været udsat for, hvis de kunne have returneret hjem.
 • På den måde vil jeg hævde at de ansvarlige for disse urimeligt mange “evakueringsdødsfald” ikke findes i forbindelse med kraftværket, men blandt de selvbestaltede miljøforkæmpere, der oppiskede en næsten ubegrænset, men ubegrundet, frygt.
 • I bagkundskabens klare lys og i forbindelse med behandling af teorien for J-value (justification value) kommer man frem til at ALLE de mange evakueringer var overflødelige og derigennem skadelige.
 • På internetsiden Forbes læser man også at Fukushimas refugees are victims of irrational fear. Not radiation.
 • Tilsvarende ses det at 75 % af evakueringer ved Tjernobyl var overflødige og derigennem skadelige.

MEN

Den største og næsten oversete skade kom fra den panikagtige lukning af over 40 velfungerende reaktorer.
Dette medførte en stærkt forøget forurening – både lokalt og globalt.

Fra en lidt rodet og måske upålidelig kilde Deaths from Nuclear Energy Compared with Other Causes. February 26, 2013 citeres følgende:
(Kort uddrag og oversættelse)

 • Ifølge World Data Bank, forøgede Japan brugen af fossile brændsler.
  Således genereredes 125 TWh mere fra kul, naturgas og olie.
  I alt resulterende dette i over 3.000 flere dødsfald og 31.000 alvorlige skader. (Årligt ?)
  Disse skader vil fortsætte indtil frygten er manet væk og de stansede reaktorer kan genstartes.
  Lidt flere detaljer kan findes på en anden post.
 • Fra Neutron Bytes (August 9, 2017) haves følgende:
  Hvis 10 kernekraftreaktorer genstartes i Japan inden marts 2019, falder værdien af importerede fossile brændstoffer med $4.55bn (€3.84bn).

Derudover kan jeg referere til følgende:
http://billothewisp.blogspot.co.uk/2013/08/fukushima-hidden-epidemic.html
Og, lidt bedre: The Lancet 2007
– – The Lancet anses normalt som meget pålideligt og graph side 983 er
– – meget illustrativt.

National Geographic
prøver at give en objektiv vurdering.
Strengt taget er de mange kommentarer meget illustrative.
De giver et godt billede af den folkelige misinformation.

Oprydningen

Omkostningerne i forbindelse med oprydning er tilsyneladende ved at løbe løbsk.
For detaljer henviser jeg til en anden side.

Oceanet

Det oplyses at udslippet af radioaktivt materiale har været mellem
500 PBq og 1000 PBq eller 10^18 Bq
World Nuclear angiver: “Eventually a total of some 940 PBq (I-131 eq)”
Med sædvanlig sans for (fiktiv) nøjagtighed angives 11.346×10^18 Bq.
Jeg tillader mig at tvivle på dette tal, der er ti gange mere end de 10^18 Bq jeg regner med.
Samme sted angives at den samlede radioaktivitet i alle oceaner fra Potassium 40 er 14.000×10^18 Bq, eller 1000 gange mere.
I forbindelse med de mange tal, vil man savne oversigt over radioaktivitet udledt fra afbrænding af fossilt brændstof.

Tilsvarende må man undres over hvordan det er muligt for Greenpeace at komme så tæt på (påstået) dumping i oceanet, at der er muligt at få de billeder, der findes her.

Det Pacifice Ocean dækker 165 millioner km^2 og indeholder 66 millioner km^3 vand.

Hvis man antager at alle disse 1000 PBq (10^18 Bq) bliver jævnt fordelt over 1 % af oceanet til en dybde på 50 m, og ikke medtager at størsteparten vil synke ned vil man få 12 Bq/kg.
Hvis man derefter overvejer at sådan 90 % af det radioaktive udslip var jod 131 (se side 116 i UNSCEAR 2013 Rapport)
Ja så vil højst 2 Bq/kg være tilbage på tidspunktet for de mange rædsels-beretninger.
Desuden har the US National Academy of Science meddelt, at der er fundet et 7 Bq/m^3 137 Cs af affald fra Fukushima nærved den Kanatiske kontinentsokkel.
Dette må have været temmeligt svært at måle, når men tænker på at der allerede findes 10.000 Bq/m^3 fra naturlige kilder.

For at sammenligne med noget, der er nærmere, nævnes at vi alle bærer rundt på omkring 65 Bq/kg (65.000 Bq/m^3) som del af det menneskelige legeme, eller at 100.000 Bq/m^3 radon var fundet i en beboet bygning. (Watras Incident, som diskuteret på en anden post.)
100.000 Bq/m^3, som luftforurening, er ‘sådan bare’ 1000 gange det der normalt tolereres.
Ret mig hvis det er forkert.

Fukushima Greenpeace Hvis man tager alt dette i betragtning er det svært af forstå hvorledes veletablerede “grønne organisationer” kan vise kort der viser “alvorlig fare” fra radioaktiv forurening hele vejen ind over den Amerikanske vest-kyst.
1 RAD = 10 mSv
Selv denne enhed er (bevidst?) forvirrende og vil ikke have nogen mening.

Hvis du stoler på World Nuclear eller Atomic Insights, vil det følgende være interessant:

 • En silt barriere har i lange tider været i funktion, og har forhindret forureningen i at nå oceanet, hvor fortyndingen bevirker at radioaktivitet ikke kan måles i havvand udenfor havnen.

Senere beretninger om store forureninger fra lækkende tanke er vildt overdrevne.
Formentligt direkte bedrageri.

En mere neutral opgørelse af situationen kan findes her.

Hvis du er glad for YouTube og har set “The Ocean of Death”, vil jeg tro at du alligevel kommer i tvivl når du ser at de mange fisk er så påvirkelige at de kan mærke en forøgelse af radioaktiviteten fra 11.000 til 11.007 Bq/m^3.
I modsætning til radioaktivitet; er fisk relativt påvirkelige af ændringer i vandets saltindhold.
Således, hvis det ikke er direkte falskneri, kan de døde fisk måske findes udenfor et af-saltningsanlæg for havvand.
Måske ville det også være interessant at se lidt på den sidste tabel i et indlæg fra UNSCEAR.
Her kan det ses at den radiologiske tolerance for fisk er ti gange den for dyr og fugle.
Du vil måske få trøst ved at se hvorledes både planter og dyr trives i den stærkt radioaktive og lukkede zone ved Tjernobyl.

Så vidt jeg kan forstå er Tepcos grænser at forurening af grundvand ikke må overskride 5 Bq/L af beta stråling fra radioaktive materialer og 1 Bq/L fra cæsium-134 og cæsium-137.
Dette skal igen sættes i relation til den naturlige radioaktivitet i den menneskelige organisme – mere end ti gange så meget: 65 Bq/L.
I oceanet: 11 Bq/L
Natural Radiation EU
For at være på den sikre side, fastsatte man (helt arbitrært) en grænseværdi på en millisievert/år.
Dette er kun en tiendedel af det mange europæere har været udsat gennem hele deres liv.

Min konklusion er klar:
Noget er råddent!

Men hvor?

Hvis du ikke er træt, kan du finde lidt af svaret her:

Meget mere

2018 giver World Nuclear en grundig og forhåbentligt ærlig vurdering af situationen.

På Wikipedia finder man en grundigt, lidt forsigtig, men formentligt ærlig vurdering.

Tilsvarende for Videnskab.dk, der hæfter sig ved de meget lave grænseværdier.

Miljøforkæmperen George Monbiot, der oprindeligt var imod kernekraft, blev overbevist om kernekraftens relative sikkerhed efter, hvad han betegner som de begrænsede skader ved reaktorerne efter jordskælvet og tsunamien i Japan.

Jeg tillader mig at gentage at vi alle sammen bærer rundt på 65 Bq/kg som et resultat af vores liv på jorden.
I alt over 4000 radioaktive henfald per sekundt !

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og kl ik på Og klik på billeder for at få flere detaljer.
_________________________________________________________________

Tjernobyl Katastrofen (1986)

Katastrofen ved Tjernobyl i Ukraine chokerede verden og fik megen omtale i medierne.

MEN

 • Der var tale om en uansvarlig design.
 • Reaktoren blev brugt / testet på en uansvarlig måde.
 • Mediernes behandling af ulykken var også uansvarlig.
 • Strengt taget er det også uansvarligt når denne ulykke, igen og igen, bruges som bevis for at kernekraft er farlig.

Design

Allerede otte år tidligere advarede vestens eksperter mod brugen
af denne reaktortype.
Således kom ulykken ikke som en egentlig overraskelse for professionelle udenfor Sovjet Unionen.

 • Denne reaktor-type (RBMK) er fysisk ustabil og, i modsætning til andre reaktorer, vil den ikke automatisk regulere hvis belastningen er for høj eller for lav.
 • På trods af ihærdige påstande, var denne reaktor ikke beskyttet af en egentlig (vestlig) reaktor indeslutning.
  bla Sådan en indeslutning er en ca. 1,4 meter tyk
  bla jernbetonkonstruktion og er det sidste værn mod
  bla udslip af radioaktivt materiale.

Ulykken

Hvis man går lidt i detaljer vil man se følgende:

 • Det var muligt for operatørerne at forbigå automatiske sikkerhedssystemer og således “lege lidt med reaktoren”.
 • Flere vitale sikkerhedssystemer blev bevidst frakoblet under
  et eksperiment,
  der angiveligt blev gennemtrumfet af den
  “politisk ansvarlige”.
 • Meget tyder på at Xenon-forgiftning (Xe135) af systemet var negligeret eller ikke forstået og at det var en væsentlig årsag til at det kunne gå så galt.

Katastrofen ville formodentlig været undgået hvis bare en af disse,
helt elementære sikkerhedsforanstaltninger havde været på plads.

Selv om Xenon-forgiftning stadigvæk er en udfordring, kan noderne reaktorer arbejde med en variation i udbyttet på omtrent 3 % per minut.
Dette vil være mere end tilstrækkeligt til at følge ændringer i forbrugsmønsteret.

Medierne

Som det kunne forventes havde alt dette ingen interesse for hovedparten
af medierne.

Kort efter uheldet kunne man høre i det danske fjernsyn at der var
1.000 døde og at satellitbilleder viste døde på gaderne og døde dyr på markerne.
Det blev tilføjet at disse tal kunne blive højere.
Et kik i Politikens Lægebog ville have vist at selv om man får dødelig
dosis af ioniserende stråling, så vil det tage nogen tid før man får
symptomer og således ikke ‘sådan bare’ bliver liggende for at dø på gaden.
På trods af opfordringer viste det sig umuligt at overtale Danmarks Radio til at tilbagekalde.
Man nøjedes med at slette den famøse udsendelse i radioens arkiv.

Ved selve ulykken var der kun 5 der døde.
Senere døde 26 flere, mest rednings-arbejdere, af brandsår og stråling.
Der var 9 andre, der døde af kræft i skjoldbruskkirtlen.
Men der var over tusind, der døde af stress og selvmord på grund af de store og overvejnende overflødige evakueringer.
For mere se http://wp.me/s1RKWc-89

Naturligvis må det huskes – – –

På grund af manglende reaktorindeslutning brændte den megen grafit
i to uger og spredte megen radioaktivitet ud i atmosfæren.
bla For at øge forvirringen nævnes at “reaktor-grade” grafit
bla ikke sådan bare kan brænde.

Men lige meget hvad, så var denne ulykke langt fra så alvorlig som ulykken ved Bhopal, hvor flere tusind mennesker døde og endnu flere andre led alvorlige skader.
Men det var fattige Indere og det var ikke noget med radioaktivitet.
Nu er det næsten glemt.

Plutonium

Denne reaktortype har aldrig været overvejet udenfor det gamle Sovjet.
Naturligvis vil du spørge:
“Hvorfor byggede man sådan en farlig reaktor?”
Svaret må ses som en kombination af følgende:

 • Da den kolde krig var på sit højeste, var der et stort ønske om at producere plutonium till brug for atombomber.
  Jo mere jo bedre.
 • I den periode havde militære ønsker ofte prioritet over sikkerhed.
  Nok mest i Sovjetunionen.

isar2_reaktor

 • En egentlig reaktorindeslutning
  (1 og 2) er dyr og for denne reaktortype ville det have mere end
  fordoblet udgifterne.
 • Selv om en almindelig reaktor har plutonium som et biprodukt, så er dette plutonium forurenet med en anden isotop, der gør det uanvendeligt for atombomber.
 • For at producere plutonium af
  ‘våben-kvalitet’, er Tjernobyl-typen formentlig den eneste type der samtidigt kan producere elektricitet.
  – – – I “Vesten” bliver plutonium af ‘våben-kvalitet’ produceret på
  – – – specielle reaktorer uden samtidig produkton af elektricitet.

Jeg husker stadigvæk at man sagde:
– – – “Disse reaktorer er lavet af folket, for folket og ikke for profit.”
– – – “I modsætning til Amerikanske reaktorer er de sikre.”

Igen og igen hører man at plutonium er et af de farligste stoffer der kendes.
Her vil jeg benytte lejligheden til at aflive også denne gamle
myte.

Senere

Efter ulykken blev der ikke uddelt jod-tabletter.
Måske fordi man troede
at ulykken kunne holdes skjult.
Imidlertid varede det ikke længe inden man i Vesten ved hjælp at presise målinger fik klarhed over ulykkens omfang.
Dette blev naturligvis udbasuneret af anti-atomkraft aktivister.

 • Det varede længe inden man glemte “oplysningerne” om de 1000 døde på gaderne.
  Naturligvis blev det aldrig dementeret og det er stadigvæk uklart hvorledes denne, desværre ikke enestående, “oplysning” blev plantet i medierne.
  Chernobyl
 • Til gengæld blev det hurtigt en ubestridelig kendsgerning at denne reaktor, som den eneste i Sovjet, var beskyttet af en sædvanlig reaktorindeslutning.
  Satellit billeder blev affærdiget som falskneri.
 • Efterhånden ændrede medierne til at berette om forfærdelige følger af ioniserende stråling.
  Således “fandt” man hurtigt et stærkt forøget antal tilfælde af forskellige kræftformer.
  Dette skal ses i forbindelse med at kræft fra stråling, så vel som
  fra rygning eller asbest, ikke kan konstateres før en “vente-periode” (latens periode) på mellem 5 og 20 år.
  Mindre for leukemi eller kræft i skjoldbruskkirtlen.

Naturligvis forbigik man at der, trods utallige rædselsberetninger, er
meget lille sammenhæng mellem kræft og stråling.

 • Man introducerede urealistisk lave grænser for tilladt forurening. Således blev det nødvendigt at ødelægge store mængder af
  godt kød.

  Både rensdyr i Lapland og vildsvin i Tyskland.
 • I modsætning til alle forventninger og utallige konspirations-teorier, er der ikke forekommet øget antal tilfælde af arveligt betingede skader blandt børn, født af forældre der havde været udsat for alvorlig – til tider næsten dødelig – stråling.
  Dette gælder også for overlevende efter atombomberne i Japan.

Alligevel kan man stadigvæk se hvordan medierne fortæller om vandskabte børn og indsamler penge til de “stakkels børn fra Tjernobyl”.

 • Imidlertid ved man at for børn, der bliver bestrålet under svangerskabet, kan det resultere i døds-fødsler og forfærdelige defekter.
  Dette blev set efter atombombeangrebene i Japan, men ikke ved Tjernobyl.
 • Undtagen for nødhjælpsarbejdere, hvoraf 26 døde, har der ikke været tilfælde af strålesyge.
  – – – Selv efter at være udsat for omkring 500 mSv og få svage
  – – – symptomer på strålesyge, behøver man ikke at frygte
  – – – reduceret livslængde.

OG NU Dyr ved Tjernobyo
I årevis har både dyr og planter trivedes i den forbudte zone, der er lukket for mennesker.
Måske er det ikke så forfærdeligt farligt.

Hvis man søger lidt på nettet finder man let en grundig oversigt over hændelsesforløbet.
Halvvejs nede finder men en tabel med frygtindgydende tal for forurening.
OK
Der var megen radioaktiv forurening forbundet med katastrofen.
MEN
Hvis man derefter ser hvorledes ”tilbage-flyttere” (Babushkas) lever gladeligt i områder, der er forurenet med over 500 kBq/m^2
Ja så – Så bliver tallene pludseligt ikke helt så frygtindgydende.

Samme sted finder man også en forfærdende oversigt over radioaktivitet.
Tjernobyl radiation

MEN
Ved nærmere eftersyn ser man at det stigende niveau af
Cs 137 er procent af det der tilbage og at det der oprindeligt var ca 1 % af det totale efterhånden vises son næsten det hele. FORDI “de andre” har opbrugt deres radioaktivitet og ikke kan blive ved med at være farlige.
– – –Det meste af denne lange side er vinklet med frygt for radioaktivitet.
– – –Man fristes til at beskylde artiklens forfattere for at have valgt denne
– – –meget specielle afbildning i forbindelse med en ihærdig
– – –manipulation med data.
For øvrigt har Cs 137 en fysisk halveringstid på 30 år (10.000 dage)
Den biologiske halveringstid er imidlertid kun et par måneder.
(Tiden indtil organismen har deponeret halvdelen på toilettet)

Her ville det være på sin plads at se på WHO’s vurdering af stråleskader.

Og så, pludseligt (1988) og lægne efter at den værste radioaktivitet er “fordampet”, ser man at befolkningsgrupper skal evakueres til et rent område hvis de vil blive udsat for en ekstra livstids dosis på over 350 mSv
Hvis dette skulle implementeres, også andre steder, fx i Norge.
Ja så skulle store befolkningsgrupper evakueres.
Ikke på grund af radioaktivitet fra Tjernobyl, men fra “naturlig” radon.

Endnu engang efterlades man med en grim følelse af at man er meget mere død hvis man måske dør på grund af stråling end hvis man ‘sådan bare’ hoster sig ihjel på grund af forureningen.

Men

– – – Lige meget hvordan det bliver forvrænget og overdrevet.
– – – Lige meget hvor mange fremtidige dødsfald, man forudser.
– – – Lige meget hvor mange mulige og umulige konspirations-teorier.

Denne alvorlige ulykke er intet i sammenlignet med den forurening vi ‘sådan bare’ accepterer:
– – – Mere end 2.000 dødsfald i kulminerne – hvert år.
– – – Over to millioner døde på grund af luftforurening.
– – – En truende klimakatastrofe.

En væsentlig del af dette kunne være undgået hvis vi på et tidligt tidspunkt havde udvidet brugen af atomkraft, i stedet for at være imod.

Endeligt og Unødvendigt

2016 berettes med stolthed at nu har man færdiggjort en sarkofag der er
et mesterværk af ingeniørarbejde og spild af penge.
Længe efter at radioaktiviteten er klinget af, skal man vise hvordan man beskytter sig mod en ikke eksisterende fare.

Omtrent samtidigt læser man at UNSCR har nedjusteret antallet af “sendødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “omkring nul.”
For at afrunde billedet nævnes at
75 % af evakueringerne
var uberettigede og derigennem kun skadelige.
Drag selv konsekvenserne.

Fantastiske Påstande

 • Greenpeace har været fremme og forklaret at den stråling der fremkom ved Tjernobyl katastrofen var 100 gange mere end fra atombomberne ved Hiroshima and Nagasaki.
  Denne uhyrlige påstand er meget langt fra realiteterne.
  See lidt nede på http://wp.me/p1RKWc-IE
 • Måske nås rekorden med “information” om 7.000.000 fremtidige dødsfald og 1.000.000 allerede.
  Man fristes til at sige at hvis man venter tilstrækkeligt længe, så vil vi være døde – Alle sammen.
 • Samme sted berettes at 70.000 oprydningsarbejdere er blevet invaliderede (disabled) på grund af strålesyge.
  Dette er i klar modstrid med al medicinsk viden og erfaringer fra atombombeangrebene i Japan hvor man erfarede at enten vil man dø eller komme sig efter nogen (lang?) tid.
 • På trods af erfaringer fra Hiroshima, men måske for at finde penge til ikke eksisterende børnehjem, vises utallige billeder af
  vandskabte børn.
 • Sådan kan man blive ved.
 • Naturligvis er der de sædvanlige konspirations-teorier:
  “Den skjulte sandhed er – – – “

Årtiers misinformation og frygt for alt der indeholder ordet “atom” har et stærkt greb i medierne.
Således blev en sober vurdering fra BBC Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’ (2006) hurtigt overdøvet af de sædvanlige vandrehistorier.

Hvad lærte vi fra ulykken?

Først og fremmest kom der mere åbenhed om sikkerhed og der blev iværksat gennemgribende forbedringer på andre tilsvarende reaktorer.
Som det fremgår af ovenstående viser dyrenes trivsel, at selv ret høje doser af stråling ikke er skadelig.

Alt for sent (2016) beretter det tyske magasin Der Spiegel, at
Strålingsfaren var overdrevet og at de fleste af evakueringerne var unødvendige.
Måske kan “tilbage-flyttere” (Babushkas) og andre få lov til at leve et ordentligt liv.

Men strengt taget lærte man også at denne meget alvorlige ulykke på en håbløst uansvarlig reaktor ikke medførte bare en brøkdel af de skader,
der har været udbasuneret i medierne.

Desværre lykkedes det ikke for medierne at forstå
hvorledes Greenpeaces troværdighed er en myte når man ser følgende:
”Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.”
Se min vurdering her

Dette oplagte falskneri gentages, mange andre steder fx her, hvor man læser at
“I mellemtiden estimerer det hviderussiske nationale videnskabsakademi 93.000 dødsfald og 270.000 kræftformer.
Den ukrainske nationale kommission for strålingsbeskyttelse beregner 500.000 dødsfald indtil videre. ”

Ovenstående beregninger er tydeligvis baseret på LNT-hypotesen.

Men denne hypotese har for længst måttet give plads for realiteterne.
En vurdering kan findes lidt nede på denne side.

UNSCEAR og WHO

Som for at afmontere de sædvanlige rædselsberetninger læser man
2018 Jan 25 hos Forbes.com at UNSCEAR har revideret dødstallene i relation til katastrofen ved Tjernobyl.
Den undrende læser ser følgende:
bla “Faktisk ændrede FN’s (UNSCEAR) sit skøn over yderligere
bla dødsfald fra tjernobylkatastrofen fra stråling til offentligheden,
bla fra omkring 4.000 til omkring nul.

Denne nedjustering falder i tråd med følgende fra videnskab.dk hvor det skrives at 1000 mSv/år ikke er skadeligt hvis det gives jævnt fordelt og organismen således vil være i stand til at reparere skader løbende.

Måske kan man prøve at finde en både realistisk og accepteret vurdering her.

Strålesyge

I medierne findes så mange, klart forfalskede, oplysninger om strålesyge.
Hvis du ikke er træt kan du se lidt mere på en anden post: http://wp.me/p1RKWc-Du

Lidt løse bemærkninger

Jeg var i Tanzania, da ulykken skete.
En af mine venner – en god engelsk dame – fulgte ulykken, transmitteret fra BBC.
Da hun så hvorledes den radioaktive sky omslutte hele jorden, gik hun
ind og sagde farvel til sine sovende børn.
“For nu skal vi snart dø alle sammen.”

Hilsner og god tænkepause fra
Thorkil Søe

Fra Norge

hvor man ikke er bange for realiter, får man troværdige oplysninger.
Fra en lang og grundig (norsk) e-bog
“Radon, lung cancer and the LNT model” (52 sider) refereres:

“I Tjernobyl blev en del personer indlagt med akut strålingssyndrom, og 28 døde inden for 3 måneder.
Der er også registreret 11 dødsfald på grund af skjoldbruskkræft blandt børn, der havde drukket forurenet mælk (I-131).
Hvorvidt disse kræfttilfælde er forårsaget af Tjernobyl-ulykken, er ret usikkert, da lignende ændringer i skjoldbruskkirtlen er blevet observeret uden stråling.”

April 2006 giver WHO en vurdering.
En meget lang artikel fra The Ecologist (2016 april.) giver til gengæld alarmerende oplysninger.

Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
__________________________________________________________________________

Background for the following

In the media you will sometimes find the most fantastic claims related to radiation and accidents at nuclear facilities.

The origin of these claims will usually remain a secret, except for a few pages with reference to Greenpeace.

It is difficult to understand the reason for this systematic misinformation.
Probably it is a part of an ongoing fight against nuclear power, a fight, which it is difficult to understand without going into conspiracy theories.

However, whatever is the reason, this systematic misinformation has to be discussed and exposed.

This is the reason for the following where I have tried to collect some relevant information about a few of the repeated claims.

The SL1 accident (1961)

The SL1 accident refers to an United States Army experimental nuclear power reactor which underwent a steam explosion and meltdown killing its three operators.

Besides being military and experimental, it had very little similarities to the reactors we see today.
Most significant may be that it was loaded with highly enriched uranium (93 %) whereas the uranium used in commercial reactors today is enriched to less than 5 %.
Details about the design and the meltdown can be found here.
It is not difficult to see that this accident has very little relevance to civilian reactors today – now more than 50 years later.

Criticality

Accidents
There has been some accidents involving Criticality.
Typical may be the following:
At an experiment going wrong and turning into ”criticality” a chemist, Cecil Kelley died from a 200 microseconds blast of neutrons and gamma radiation.
Here it should be noted that such a blast will result in less damage than you will get by detonating an ordinary hand-grenate.
Also: Contrary to general (mis)information, it is impossible to get anything just near a nuclear explosion without a very complicated initiator.

“A reactor reaching Criticality”
To add to the confusion the same word “criticality” also has another meaning:
When a nuclear reactor starts operation, we say “It reaches criticality” when the nuclear proces has reached a certain (critical) point.

Chernobyl accident, compared to Hiroshima

Both Greenpeace and others have claimed that the accident at Chernobyl was 100 times worse than the nuclear bombing in Japan.

It is the reason for the following.

Physical damage
This two aerial photographs show the difference.
– – – – – – —Hiroshima– ——- – – – – – – – ——— –Chernobyl
Chernobyl atombombe Japan
Radioactivity
After the nuclear bombing at Hiroshima some 60,000 people died from radiation sickness.
It is besides the 200,000 who died almost instantly form the blast and the heat wave.

When the disaster stuck at Chernobyl, there was only 5 dead.
Later 26 more, most rescue workers, died from burns and radiation as well as 9 from thyroid cancer.

Future “Cancer Epidemi”
There has been repeated claims related to what can be called a future epidemi of cancer.
It is true that cancer from radiation, as well as form smoking and aspestos, will not be seen until some years after exposure.

HOWEVER:
Experience from the nuclear bombing in Japan show that persons exposed 500 mSv or below, did not have shorter life-expectation than the population as a whole.
AND:
Already in 2006 we could have seen a report from BBC, where it is reported that animals, in the zone around Chernobyl, are thieving – with fewer cases of cancer than at other places. Radiation Hormesis?

THEREFORE:
Claims about countless future cases of cancer can easily be dismissed if you consider the following:
500 mSv as a single doze will result in slight symptoms of acute radiation poising and nobody, except rescue workers, were exposed to anything like this.
For more about radiation poisoning: See here.

The forbidden (contaminated) area
When discussing nuclear accidents it is often claimed that huge pieces of land, for decades will be off limit for all living.

HOWEVER
Dyr ved Tjernobyo
For years, Animals and plants have been thriving in the zone forbidden to humans.
May be it is not so dangerous at all.

Deformed children
It came as a surprise to everybody, that there has never been observed any kind of genetic damage to the descendants of persons who have been exposed to even very strong ionizing radiation.
Most surprisingly this also applies for children born to survivors after the nuclear bomb attacks on Japan.

However, for children exposed before birth there has been stillbirths and disfigurements.
This was seen after the nuclear bombing in Japan, but not at Chernobyl.

In this way I think it is fair to assume that the pictures shown on this link are based upon forgery.

A little more
More information about Chernobyl and the reasons for the accident can be found on another post.

Fukushima

Fukushima TsunamiOnce more, in connection with the Fukushima disaster, we are often presented with gross exaggeration.
If not direct lies.

It is easy to see that the damage at the nuclear plant was very little compared to the direct damage from the tsunami.

Fukushima Fier in the OILThe smoke, shown on the public media in many countries, originated from a burning oil-refinery and not from the nuclear power plant.
bla

Here I take the liberty to quote the former Greenpeace activist George Monbiot.
He explained that he was surprised by realising how little damage the tsunami caused to the nuclear plant:
Why Fukushima made me stop worrying and love nuclear.

Unfortunately politicians have not been able to recognize the facts behind the claims.
Or probably they did not dare to come forward and tell the population that they have been misled by scare-mongers.
Instead of going into details I refer to what I have written on another post.

From research and military, to civilian use and misunderstandings

Nuclear Research, first First work related to nuclear energy was purely scientific research, hoping to unlock the secrets of nature.

The picture shows Lise Meitner and Otto Hahn, both German physicists, at their experiments.
Luckily they were able to leave Germany in time.
.
.

Atombombe EksplodererDuring WW2 it was realized that nuclear energy holds an enormous military potential.

Later, during the Cold War, enormous arsenals of deadly weapons were stockpiled and luckily never brought to use.

Højspænding
.

At the same time, it was realized that nuclear energy had an enormes potential for civilian use.

.
Crew of PHYLLIS CORMACK. 1st Greenpeace trip to Amchitka Isl. to protest USA nuc. testing

HOWEVER

Soon the wish to avoid a Nuclear War developed into a fight against everything just including the word “Nuclear”.
.

For reasons not understood, Greenpeace abandoned logic and (mis)used their powerful propaganda machine to “explain” that:

“Nuclear power and military buildup is like Siamese Twins.”

Unfortunately this statement is so vague, that it gives raise to misunderstandings and misuse.

It is true, that nuclear power originally developed using experience already obtained from what was known from military research and that civilian nuclear somehow stood on the shoulders of military knowledge.

BUT

Military use of nuclear has never developed from knowledge or experience obtained from civilian research.

The waste “problem”

First I have to emphazise a few points:

 • Almost all “ordinary waste” – even dangerous chemicals – is ‘just’ dumped in landfills, whereas nuclear waste is handled very carefully.
 • Unfortunately, there has been some careless handling at military facilities.
  This happened during the Cold War and especially in the old Soviet.
  But in spite of (deliberate?) misunderstandings, or direct lies, this has nothing to do with civilian use of nuclear.
 • The used nuclear fuel rods are stored under water.
  Three years inside the two meter thick containment (6).

isar2_reaktorOpbevares under vandThereafter, some 30 years in a temporary storage.
.
.
Contrary to (deliberate?) misunderstanding, it is not because we do not know what to do.
We want to wait until the fuel-rods have “cooled down” before they are reprocessed for reuse or finally disposed of
.
HOWEVER
The used fuel rods will still contain some 95 % of the original energy and should be kept for future generations, who will have clean energy for thousands of years.

 • For this reason previous depots for “final disposal” are modified to be “safe temporary, but assessable storage”.
 • However, if a terrorist should try to take this fuel out of the water,
  he will soon die a not that glorious death from acute radiation poisoning.

My conclusion is clear:
The real waste-problem is the polluting gasses from the many coal fired plants.
Something we have to accept because we did not get enough nuclear in time.

On http://wp.me/p1RKWc-LC I have written a little more about how handling of nuclear waste has been misused in order to demonise nucler energy.

A lot more

So much obvious misleading or directly false “information” has been published in the media, and too many journalists, both in the printed
and in the electronic media, have been misled to publish unjustified
horror-stories.
The reason shall not be discussed here.
Instead I give some links to what I dare to say is proper information.

About nuclear power in general: Click here.
If you say: “What about Chernobyl?” You better click here.
If you say: “What about Fukushima?” You better click here.
If you are worried about the deformed children: See here.
And a little about radiation sickness: See here.
I even dare to say that Greenpeace has lost their credibility. See here.

Now I am sure you are tired.

Og.klik påb For sources and references: – – –
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
______________________________________________________________________

Fukushima (11 March 2011)

Fukushima Tsunami An earthquake and a subsequent tsunami hit the area around Fukushima on Japan’s east coast.
The tsunami claimed close to 20,000 deaths.
But even if the three deaths on the nuclear power plant were not caused by ionizing radiation, it soon came to dominate much of debate in the public media.

Obviously there were distributed iodine tablets and implemented large evacuations.
For “purely political reasons”, these evacuations were maintained long after it was not longer justified.
Not for objective reasons but to meet the widespread fear of a nonexistent danger.

Here, it should be understood that self-styled environmentalists quickly got whipped up an atmosphere of almost unlimited fear and that politicians will risk their political future if they do not show vigor or if they can be accused of exposing people to danger.
To be safe, the limit for radiation was set to one millisievert / year.
Less than half of what we all of us receive from natural sources.

Støvmasker BørnHowever something good did come out of the fear:
To prevent radioactive dust, there was widespread use of dust masks.
This saved many from damages from the asbestos dust that had been stirred up from collapsed buildings.

It is easy to be wise after the event and talk about that you should have built a completely different strong wall to protect the reactors.
Or built them higher up on shore and a little further away from the sea and thus have had somewhat higher costs for the cooling water.
You could also have had a safe cooling system or listened to recommendations about making a filter as known from the reactors at Barsebäck in Sweden.
Finally, it was irresponsible to wait too long before using seawater for cooling.
Fukushima Fier in the OILHOWEVER
When the purpose is to create fear and sensation, the aim will apparently justify the means.
The Danish Radio and others could not find something sufficient horrific to show from the power plant.
Instead was shown a plume from a burning oil refinery.
Thus, everybody can understand the message about the terrible danger from the almost nonexistent radioactive contamination.

Yet it is difficult to understand how this passionate propaganda and the obvious failure of the power plant should justify the ongoing, almost panicky, discussion on nuclear power in Europe, where there is no risk of a tsunami.

BUT

 • The main, and almost overlooked, damage came from the panicky closure of over 40 functioning reactors.
  This resulted in higher costs and greatly increased pollution
  Both locally and globally.

From a slightly messy and perhaps unreliable source Deaths from Nuclear Energy Compared with Other Causes. February 26, 2013 I quote as follows:
(Short excerpts.)

 • According to the World Data Bank, Japan increased use of fossil fuels, generating 125 TWh more from coal, natural gas and oil.
  In all, this resulting in over 3,000 more deaths and 31,000 serious injuries. (Yearly ?)
  These injuries will continue until the fear is conjured away and the reactors can be restarted.
  A few more details can be found at another post.

Additionally, I refer to the following:
Fukushima hidden epidemic of fear killed thousands.
And, a little better: The Lancet in 2007
(The Lancet is normally regarded as very reliable and graphs page 983 are very illustrative.)

Evacuations

The fear and the evacuations resulted much harm and many deaths.
LATER
A very detailed analysis has been carried out, trying to evaluate the evacuations using J-value or Justification Value
According to this study, and contrary to the usual horror stories, it has been shown that 75 % of the evacuations at Chernobyl and ALL of the evacuations at Fukushima were unjustified and had not saved any life.
Compared to the alternative: “Just stay at home.”

This very long paper also tries to evaluate the fundamental question about damage from radiation: LNT or more detailed findings.
Anyhow, I dare to conclude that (almost) all of the evacuations and the subsequent suffering has been the result of a reckless fight to demonize nuclear.

The Ocean

The release of radioactive material has been estimated to be between
500 PBq and 1000 PBq
– – –Bq is the usually used unit for radioactivity.
– – –1 Bq is one radioactive decay per second.
The Pacific Ocean covers 165 million km^2 and contains 66 million km^3 of water.
Assuming all of these 1000 PBq (10^18 Bq) to be equally distributed over 1 % of the ocean to a depth of 50 m, and without considering the ‘sinking down’ of heavy material, you will get 12 Bq/kg.
If you thereafter consider that some 90 % of the radioactive release was Iodine131 (see page 116 in UNSCEAR 2013 Report) only 2 Bq/kg will be active at the time of the horror-stories.
Further, it may be worth mentioning that the US National Academy of Science has referred to measurements showing 7 Bq/m^3 Fukushima-derived fallout of 137Cs near the Canadian continental shelf.
BUT
All this may have been rather difficult to measure, considering that the natural level of radiation in the ocean is 11.000 Bq/m^3

In order to relate to something familiar, it can be mentioned that all of us carry with us about 65 Bq/kg (65,000 Bq/m^3) as part of our human body, or that a radon level of 100,000 Bq/m^3 was found in the basement of an occupied house. (Watras Incident, as discussed on another blog.)
100,000 Bq/m^3 is ‘just’ 1000 times the usual limits.
Correct me if I am wrong.
Fukushima Greenpeace
Considering this, it is difficult to understand how well established “green organizations” show maps and indicate the “extreme danger” related to the radioactive pollution the whole way to the American west coast.
1 RAD = 10 mSv However, this unit is (deliberately?) confusing and will not have any meaning.

If you have trust in World Nuclear or Atomic Insights, the following may be interesting:

 • A silt fence has long been in place to prevent contamination reaching the open sea.
  And: The diluting effects of ocean currents mean that radioactivity cannot be detected in seawater beyond the plant harbour.

Later announcements of huge pollution of the ocean from leaking tanks are wild exagerations.
Probably directly forgery.

Mass deaths of whales, far away from Fukushima, has been used as evidence of radioactive contamination of the ocean.
However, it is bypassed that back in ancient times Aristotle reported on this phenomenon.

If you are a fan of YouTube and have seen “The Ocean of Death”, you may wonder how the many fish can be so sensitive that the increase in radiation from 11,000 to 11,007 Bq/m^3 has caused the disaster shown on the film.
Contrary to radiation; fish are rather sensitive to change in the concentration of salt in the water.
So, if not directly falsified, the dead fish may be found outside a plant for desalinating seawater.
Anyhow, it is worth looking at the last table in a paper from UNSCEAR.
Here it is seen that the radiologic tolerance  for fish is some ten times that for mammals and birds.
You may also be relieved to see how plants and animals are thriving in the “highly radioactive” and forbidden zone at Chernobyl.

As far as I am aware of, Tepco’s limits for groundwater contamination is that groundwater should contain less than 5 Bq/L of beta ray-emitting radioactive material and 1 Bq/L of caesium-134 and caesium-137.
Again, this should be seen in relation to the natural load of the human body: 65 Bq/L and of the ocean: 11 Bq/L
Natural Radiation EU
To be on the safe side, the limit for public radiation exposure was (arbitrary) set to one millisievert/year.
This is only one tenth of what some Europeans have been exposed to throughout their lives.

My conclusion is clear.
Something is rotten – somewhere –
But where?

If you are not tired, you can find some of the answer here:

If you are looking for the extreme conspiracy theory, then look here.
If, on the other hand, you want to get piece for your mind, you better look here.