englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

___________________________________________________________________________

Baggrund

Klimaændringerne, der (formentligt / hovedsageligt) skyldes global forurening med CO2, er et megastort problem, der kalder på mange fantasifulde løsninger.
I det følgende fremsættes et løsnings-forslag, der måske kan være en realistisk løsning.

Lidt teknisk

 • Jordens temperatur afhænger af en delikat balanse mellem indstråling fra solen.
  Og den anden vej (langbølget) udstråling til verdensrummet.
  (Kold varmestråling)
 • Selv meget små ændringer i disse to parametre vil have stor indflydelse på klimaet.
 • Hvid marmor har lille indstråling og stor udstråling.
  Gammelt galvaniseret jern (bølgeblik): Lige omvendt.
 • Drivhusgasser (CO2) hæmmer udstrålingen.
 • Is på havet og i Grønland er overvejende hvid som hvid marmor.
  Medens havet er sort som galvaniseret jern.
  Dette resulterer i en farlig selv-forstærkende effekt.
 • Den Lille Istid og var (måske) udløst af et stort vulkanudbrud på Tambora i Indonesia 1815
 • Vulkanudbrud i Island hævdes at være medvirkende årsag til den Franske Revolution.

Et par løsningsforslag

 • Mal vejene hvide.
 • Sprøjt havvand op og få nogle hvide skyer.
 • Og aldeles urealistisk:
  Træk CO2 ud af atmosfæren – meget – et par milliarder ton.

Klima-balloner

For at foregå misforståelser vil jeg allerede her fremhæve at jeg ikke har forudsætninger til at lave en kvantitativ vurdering af det jeg foreslår.
Dog vil jeg fremhæve at selv en meget dyr løsning vil være berettiget hvis den kan afhjælpe et megastort problem.

MEN ALTSÅ:

Brintfyldte balloner der skal:
– – – Flyve uden styring i højder over max flyvehøjde.
– – – Være hvide (på den øverste halvdel.)
– – – Være så billige som muligt.
MEN
– – – Være tætte for det meget lille brintmolekyle.
– – – Kunne klare det hårde klima (stråling).
– – – Have rimelig lang levetid.
Selv en “mikro-meteor” vil slå hul og lukke gassen ud – langsomt.
OG
Hvis det skønnes nødvendigt: En radiostyret “selvmordsmekanisme”.
blackDer tales om at vi er på vej mod en ny “Lille Istid”.

Forslagene vrimler frem som paddehatte i skoven.

Og nu (2019) Et uhyre ambitiøst projekt, der skal hente CO2 direkte fra luften og opbevare det i flydende form – endog omdanne til flydende brændsel.
Desværre er der intet om energiforbrug og det hele virker som en ”smart aprilsnar”.

Lidt sure bemærkninger.

 • Selv nok så megen sol og vind vil aldrig kunne dække mere en lille brøkdel af verdens behov for energi.
 • Selv om man “i tide” – allerede for 35 år siden – var gået hårdt ind for atomkraft ville vi stadigvæk komme i problemer.
  Men intet i sammenligning med det vi nu har rodet os ind i.
 • Forslaget vil ikke hjælpe på forsuringen af oceanet.
  Men det hævdes, og begrundes, at mere CO2 i atmosfæren vil fremme både landbrug og tilvækst i skove.
 • For mig virker det som aldeles uansvarligt at man ‘sådan bare’ forbyder havbefrugtning, der måske er den eneste realistiske metode til at trække CO2 ud af atmosfæren.
  Måske også øge fiskebestanden.
 • Naturligvis
  Med god grund fremhæves at det vil være uansvarligt at gøre noget der måske kan have negative konsekvenser for andre fx i Bangladesh.
  MEN
  “Vi” i den industrialiserede og rige part af verden har allerede påført andre lande klimaskader – Helt uden at blive draget til ansvar.
 • Det angives at
  Mere end to millioner mennesker er i løbet af året blevet drevet på flugt på grund af naturkatastrofer forbundet til klimaforandringer.
 • OG
  Jeg tænker næsten militært og vil hævde at en lille risiko – for nogle få – opvejes af forventede store goder – for de mange.

Hilsner fra Thorkil Søe
Jeg er civilingeniør, pensioneret.
Bor Brogårdsvej 60 – 307 Gentofte
Telefon 5117 1936
E-mail: thorkilsoee@gmail.com

https://wp.me/s1RKWc-4r
Og naturligvis:

https://wp.me/s1RKWc-2j