england

Klimaændringerne, der (formentligt / hovedsageligt) skyldes global forurening med CO2, er et megastort problem, der kalder på mange fantasifulde løsninger.
I det følgende fremsættes et løsnings-forslag, der måske kan være en realistisk løsning.

Lidt teknisk

 • Jordens temperatur afhænger af en delikat balanse mellem indstråling fra solen.
  Og den anden vej (langbølget) udstråling til verdensrummet.
  (Kold varmestråling)
 • Selv meget små ændringer i disse to parametre vil have stor indflydelse på klimaet.
 • Hvid marmor har lille indstråling og stor udstråling.
  Gammelt galvaniseret jern (bølgeblik): Lige omvendt.
 • Drivhusgasser (CO2) hæmmer udstrålingen.
 • Is på havet og i Grønland er overvejende hvid som hvid marmor.
  Medens havet er sort som galvaniseret jern.
  Dette resulterer i en farlig selv-forstærkende effekt.
 • Den Lille Istid og var (måske) udløst af et stort vulkanudbrud på Tambora i Indonesia 1815
 • Vulkanudbrud i Island hævdes at være medvirkende årsag til den Franske Revolution.

Et par løsningsforslag

 • Mal vejene hvide.
 • Sprøjt havvand op og få nogle hvide skyer.
 • Og aldeles urealistisk:
  Træk CO2 ud af atmosfæren – meget – et par milliarder ton.

Klima-balloner

For at foregå misforståelser vil jeg allerede her fremhæve at jeg ikke har forudsætninger til at lave en kvantitativ vurdering af det jeg foreslår.
Dog vil jeg fremhæve at selv en meget dyr løsning vil være berettiget hvis den kan afhjælpe et megastort problem.

MEN ALTSÅ:

Brintfyldte balloner der skal:
– – – Flyve uden styring i højder over max flyvehøjde.
– – – Hvis muligt mest i baner tæt ved ækvator.
– – – Være hvide (på den øverste halvdel.)
– – – Være så billige som muligt.
MEN
– – – Være tætte for det meget lille brintmolekyle.
– – – Kunne klare det hårde klima (stråling).
– – – Have rimelig lang levetid.
Selv en “mikro-meteor” vil slå hul og lukke gassen ud – langsomt.
OG
Hvis det skønnes nødvendigt: En radiostyret “selvmordsmekanisme”.
Der tales om at vi er på vej mod en ny “Lille Istid”.

Men der er råd til så meget andet.

Amerikansk selskab vil sælge ballonrejser.
– – – “Den langsomme opstigning fører ud gennem 99 % af Jordens atmosfære
til 30 km, hvor ballonen vil svæve med udsigt til Jorden i to timer.”

Forslagene vrimler frem som paddehatte i skoven.

Og nu (2019) Et uhyre ambitiøst projekt, der skal hente CO2 direkte fra luften og opbevare det i flydende form – endog omdanne til flydende brændsel.
Desværre er der intet om energiforbrug og det hele virker som en ”smart aprilsnar”.

”Ja, men ikke dyrere end at flyve til Mars.”

Søndag 2020 feb. 16 har Politiken en længere artikel hvor det nævnes at man kan sætte solspejle op.
Det baserer sig på interview med den britiske forsker James Lovelock.
Jeg citerer:
” – – En solskærm nogle få hundrede kilometer i diameter anbragt i et kredsløb mellem jorden og solen kunne fuldstændigt stoppe for den globale opvarmning.”

Jeg formoder der henvises til Lagrange Punkt L1, der er omkring 1,5 millioner km fra jorden eller omkring 1 % af afstanden til solen.
Desværre er dette Lagrange Punkt i en ustabil ligevægt og vil kræve periodiske småjusteringer.
(Omtrent som hvis man parkerer en bil, uden bremser, på toppen af en bakke.)
Alternativt kan det forstås som et mere lokalt kredsløb hvor det halvdelen af tiden vil være på natsiden.
Sådan et kredsløb bør være overvejende ækvatorialt.

Hvis en sådan solskærm (få hundrede kilometer i diameter) skulle erstattes af klima-balloner fx ti meter i diameter vil det kræve op imod 500 millioner klima-balloner, hver med en overflade på omtrent 500 m^2
Det har været svært for mig at holde styr på de mange store tal.
Derfor beder jeg eventuelle læsere om rettelser.
Og naturligvis helst et overslag over hvad det vil koste.
Skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com

MEN
James Lovelock bliver spurgt om det vil blive dyrt og svarer:
”Ja, men ikke dyrere end at flyve til Mars.”

Modsat de fleste, der omtaler klima og løsninger, nævner James Lovelock atomkraft som en del af løsningen.

Lidt sure bemærkninger.

 • Selv nok så megen sol og vind vil aldrig kunne dække mere en lille brøkdel af verdens behov for energi.
 • Selv om man “i tide” – allerede for 35 år siden – var gået hårdt ind for atomkraft. Ja, så ville vi stadigvæk komme i problemer.
  Men intet i sammenligning med det vi nu har rodet os ind i.
 • Forslaget vil ikke hjælpe på forsuringen af oceanet.
  Men det hævdes, og begrundes, at mere CO2 i atmosfæren vil fremme både landbrug og tilvækst i skove.
 • For mig virker det som aldeles uansvarligt at man ‘sådan bare’ forbyder havbefrugtning, der måske er den eneste realistiske metode til at trække CO2 ud af atmosfæren.
  Måske også øge fiskebestanden.
 • Naturligvis
  Med god grund fremhæves at det vil være uansvarligt at gøre noget der måske kan have negative konsekvenser for andre fx i Bangladesh.
  MEN
  “Vi” i den industrialiserede og rige part af verden har allerede påført andre lande klimaskader – Helt uden at blive draget til ansvar.
 • Det angives at
  Mere end to millioner mennesker i løbet af året er er blevet drevet på flugt på grund af naturkatastrofer forbundet til klimaforandringer.
 • OG
  Jeg tænker næsten militært og vil hævde at en lille risiko – for nogle få – opvejes af forventede store goder – for de mange.

Man vil ikke

Hverken Store Spejle eller Klimaballoner og slet ikke Atomkraft.
Så er der ingen vej udenom
“Lige meget hvad vi gør, kommer temperaturen til at stige de næste 50 år”

Hilsner fra Thorkil Søe
Jeg er civilingeniør, pensioneret.
Bor Brogårdsvej 60 – 307 Gentofte
Telefon 51 17 19 36

_________________________________________________________________________________
E-mail: thorkilsoee@gmail.com