Baggrund

I en grundig norsk E-bog Radon, Lungekræft og LNT-modellen finder man mange interessante vurderinger om stråling og helse.
Nedenstående er uddrag fra dette.
________________________________________________________________________
Like etter Tsjernobylulykken bestemte helsemyndighetene at den øvre grense for radioaktivitet i matvarer skulle være 600 Bq/kg
Senere fikk reinkjøtt en grense på 6000 Bq/kg.

En god del kjøtt av sau, og særlig rein, har inneholdt betydelig mer enn dette.
Er det farlig å spise slikt kjøtt?
En middag med kjøtt som inneholder 10 000 Bq/kg gir en ekstra stråledose som tilsvarer en flyreise til Syden.
Dosen er fordelt over et helt år. Vi kan spise et par hundre slike middager i året før stråledosen blir like stor som den dose vi får (i gjennomsnitt) fra naturlig stråling!
Vi mener at det er uheldig å fiksere en bestemt grenseverdi gitt i Bq/kg. Derimot bør vi satse på å gi informasjon om stråledoser ved inntak av kunstige radioaktive isotoper.


Fra en anden (også norsk) kilde
citeres følgende:
Lave doser av stråling ser ikke ut til å være farlig, og det fins ganske mye forskning som peker mot at lave stråledoser til og med kan være bra for oss (Google “hormese” eller “hormesis”).
Å “regne seg frem til” at det blir 500 ekstra kreftdødsfall i Norge på grunn av Tsjernobyl, er 100 % useriøst og uetisk.