Europæisk Energi

Det europæiske energisystem står overfor store udfordringer:
________________________________________________________________
Højspænding

  • En dyr og uholdbar afhængighed af importeret brændsel.
  • Et udtalt ønske om at blive uafhængig af fossile brændsler, ikke bare til produktion af elektricitet, men også til opvarmning for derved at gøre en indsats mod de truende klimaforandringer.
  • I nogle lande også et ønske om at udfase brug af kernekraft.
  • Et produktionsapparat og en boligopvarmning, der blev opbygget i tider hvor energi var rigelig og billig; men nu trænger hårdt til renovering med henblik på besparelser.
  • En energipolitik, der har resulteret i at det er blevet umuligt at opføre nye produktionsanlæg uden ofte massiv støtte, der tit er karmufleret som statsgaranterede lån eller faste priser.

.Løsninger

I Danmark satses der på at blive selvforsynende ved en stærk udbygning af vindkraft.
I Tyskland er det hovedsageligt PV (solenergi), der udbygges.
De fleste andre europæiske lande prøver at komme videre på forskellig måde.
Kun Frankrig, og på en måde også Sverige, har et velfungerende system med kernekraft.
I de østeuropæiske lande, der har opnået politisk selvstændighed, prøver man så småt at udbygge kernekraft med russisk design og en del russisk finansiering.
Østrig, Schweitz, Sverige, Findland og specielt Norge er fra naturens hånd begunstiget med megen vandkraft.

Naturligvis vrimler det med modstridende oplysninger i mange rapporter, der ofte bærer tydeligt præg af at være groft manipulerende, som fx tydeliggjort her.
Ofte fristes man til at sige at forudsætningerne er blevet tilpasset konklusionen således at det bliver ’Halen der logrer med Hunden’.

I forbindelse med et regerings-skifte i Spanien, beregnede den nye (konservative) regering at for hvert nye ‘grønne job’ man skaber, vil det koste to almindelige job.

Inden jeg prøver at vurdere den europæiske situation, må jeg erkende at jeg er varm fortaler for udvidet brug af kernekraft.
Et længere forsøg på en vurdering og imødegåelse af gamle dogmer og vandrehistorier kan findes her.

.Forurening og Drivhusgasser

Lidt overfladisk kan det siges at al denne hurlumhej om alternative energikilder skyldes en voksende forståelse af luftforureningen og dens betydning for klima og helbred, både lokalt og globalt.

Mere KK mindre forurening
I 1974, i kølvandet på oliekrisen, annoncerede den franske regering, at landet nu skulle satse på atomkraft.
Kun 15 år senere stod 56 reaktorer klar og dækkede størstedelen af landets behov for elektricitet.
Selv om formålet var at få billig elektricitet kan det ses at blandt industrielle lande har Frankrig klart mindst luft-forurening.
I dag får Frankrig 77 pct. af deres elektricitet dækket af CO2-fri atomkraft, og det til en slutpris for elforbrugerne på under det halve af EU gennemsnittet og en CO2-udledning pr. kWh el på ¼ af Danmarks.

Selv om det er af altovervejende betydning, har det mildest talt været svært at få overblik over omkostningerne.

Tilbage til Oversigten
Næste afsnit om Priser
Med følgende underafsnit: