– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_________________________________________________________________________________

De Stabile

Vandkraft er en guds gave for dem, der har rigeligt.
Atomkraft, har potentiel til at være fremtidens energikilde.
Men det blev lagt for had med urimelige krav og forfalskede påstande.
Resultatet af denne had-propaganda kan næppe diskuteres:
Dyr og ustabil energi og en lurende klimakatastrofe.

De Hjælpsomme

Reguleret vandkraft betyder at fx Norge kan bruge den rigelige sommerregn til at forsyne landet med kraft og varme også om vinteren.
Selv om der er “meget” bliver det ikke andet end en dyr dråbe til det europæiske behov.

Lagret Energi

Pumped Storage vil blive ufatteligt dyrt med mindre der er specielle naturforhold.
Det angives at, på verdensplan er, 99 % af al lagring af energi er i form af pumped storage.
Batterier er under rivende udvikling.
Men så snart man ser prisen viser det sig at det ikke egner sig for andet end småtingsafdelingen.
Der vil næppe være tilstrækkeligt med lithium til at dække behovet for alle de biler, der kører rundt på verdens veje.
Svinghjul egner sig til at optage pludselige ændringer i forsyningen.
Ved udfald af forsyningen kan svinghjul, helt lokalt, “holde nettet i live” i den korte tid, der går indtil nødforsyning er etableret.
Traditionelle kraftværker: Kul- og Atomkraft har meget store roterende masser og kan stabilisere nettet ved pludselige ændringer i forbrugsmønsteret.

Energitæthed

The Economist giver en oversigt over muligheder og begrænsninger.
Dog uden at give oplysninger om omkostninger.
Den kritiske læser hævder sig ved at fx flydende hydrogen kræver både højt tryk og ekstremt lav temperatur.
Således vil jeg konkludere at Brint ikke har nogen realistisk fremtid.
For en ordens skyld tilføjer jeg at Termisk Lager for elektricitet ikke kan få en realistisk fremtid.

De næsten Absurde

Syntetisk Gas omtales meget, men kan ikke konkurrere med fx russisk gas.
Smart Grid kunne måske stabilisere nettet – en smule.
Men det er svært at acceptere fri (kapitalistisk) prisdannelse i et system der er bygget op omkring tilskud.
Bio-energi og Træpiller vil, hvis udviklingen fortsætter, sende flere fattige mennesker sultne i seng.
Der tales om at bevare verdens skove. MEN – – –

De Skadelige

Kulkraft dækker hovedparten af verdens energiforbrug og står for tilsvarende forurening.
Naturgas er halvt så forurenende som kul og forureningen mærkes ikke lokalt.
Tyskland håber at kunne redde det ambitiøse Energiewende med russisk gas.
Syntetisk Gas koster “sådan bare” omtrent fire gange det vi betaler for russisk gas.

De Krævende

Nedkøling er ikke er en kraftkilde, medtages det her fordi det angives at i USA beslaglægges 17 % af energiforbruget til køling.
Opvarmning. Selv med brug af varmepumper vil opvarmning beslaglægge en stor del af vores energibehov.
Håbefulde grønne har igangsat et projekt til sæson-lagring af varme.
Hvis man regner lidt på tallene er det let at se at det vil kræve enorm kapacitet hvis det skal dække mere end en lille by som Vojens.
En tilhænger af atomkraft fremhæver naturligvis at fjernvarme med atomkraft vil være en realistisk løsning.
Lagring af varme er et af de mange grønne håb.

De Ustabile

Solkraft (PV) er det tyske håb.
Vindkraft er det danske håb.