Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i Norge er ikke bange for at give oplysninger, der i Danmark ville være ”politisk ukorrekte”:
Fra en lang og grundig (norsk) e-bog
Radon, lung cancer and the LNT model (52 sider)
refereres.
(Mit uddrag, mine fremhævninger og et par indskud.)
_______________________________________________________________________

I dag,

12 år etter ulykken ved Tjernobyl kan vi gjøre følgende konklusjon:

 • Tsjernobylulykken var den største og mest omfattende reaktorulykke vi har hatt.
 • Store landområder ble forurenset. Befolkningen må leve videre med Cs-137 og Sr-90 forurensning i flere hundre år.
 • Det har vært en betydelig øking i skjoldbrukskjertelkreft i de mest forurensede områdene i Hviterussland, Ukraina og Russland.
  Siden vi har brukt I-131 til medisinske formål uten å se en tilsvarende kreftforekomst, er det en utfordring for oss å få mer informasjon om de doser som er involvert.
 • Det er ingen observasjoner som viser at strålingen har ført til andre kreftformer i noen av de tre landene.

MEN

 • Det er de psykiske effekter som er de mest alvorlige etter ulykken.
  En lang rekke mennesker har psykiske problemer som: depresjon, hypokonderi, hodepine, tretthet som nærmest er kronisk, dårlig konsentrasjon, redsel, følelse av håpløshet, mangel på kjønnsdrift og mange er både mentalt og fysisk utmattede.
  For de som ble bestrålt eller lever i forurensede områder har en registrert en øking når det gjelder høyt blodtrykk, alkoholisme og til og med selvmord.
  Ulykken har skapt en resdel for stråling (vi kan kalle det “strålefobi” eller “radiofobi”).
  Dette må vi ta alvorlig.
  Vi tror at korrekt informasjon og kunnskap om stråling og radioaktivitet vil kunne hjelpe store grupper av menneseker og frigjøre dem fra den frykt som nå syntes å være fremherskende.

De personer eller grupper som forsøker å overdrive strålefaren har et betydelig ansvar for den økende stråleredsel vi har sett etter Tsjernobylulykken.

 • Det er hævet over enhver tvivl at denne oppustede frygt har medført mange unødvendige evakuerings-dødsfald.
  Man burde kunne drage nogle til ansvar – I hvert fald moralsk.

OG

 • Når det drejer sig om moralsk ansvar går jeg så vidt at jeg sammenligner med et snart gammelt tilfælde, fra England, hvor en mand blev dømt skyldig, og hængt, fordi han havde råbt:
  Skyd Ham.

Omkostninger

 • Her i Norge har vi til nå brukt mer enn 500 millioner kroner med det formål å redusere en stråledose som akkumulert over 50 år er av størrelsesorden 1 mSv.

Fra et strålebiologisk synspunkt er dette fullstendig bortkastede penger.

 • Men langt alvorligere enn de penger som er kastet bort, er at restriksjoner av denne art har ført til en redsel for stråling hos en hel generasjon av mennesker.

Det er nok en større belastning for befolkningen enn det økonomiske.