england

English translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
________________________________________________________________________
Værdien af VE bliver diskuteret meget.
Jeg har kun fundet to kilder, der tilsyneladende er både relevante og pålidelige.

I det følgende vurderer jeg disse to kilder og prøver at uddrage konsekvenserne:
– Værdien af VE uden hensyntagen til samfundets behov for stabil energi.
– Behov for investeringer ved 100 % forsyning med vind.

Værdien af VE
Uden hensyntagen til andet

En meget lang og grundig artikel på The Energy Collective fremhæver følgende:
– Prisen på VE er faldende med stigende markedsandel.
– Med stigende markedsandel vil der være stigende mængder af
ubrugelig energi fra VE.
– Disse to bidrag vil stort set blive udligne hinanden.
– Således vil VE altid være afhængig af støtte.

Ved nærlæsning ses at der arbejdes med følgende forudsætninger:
– Samfundets behov og omkostninger vedrørende back-up er negligeret.
– Der forudsættes prioritet til nettet og afregning til faste priser.

zo

Atter fremhæver jeg at samfundets behov for stabil energi ikke er medtaget i disse overvejelser.
Se eventuelt en anden side, der er lettere læselig.
Her er der tilføjet få kommentarer.

100 % Vind

Vind Europe – – , der er 100 % pro-vindkraft, finder man interessante oplysninger.
Disse oplysninger har jeg bearbejdet på en anden side.

Her ses konsekvenserne af drømmen om at dække hele det Europæiske behov udelukkende med vindkraft.

Konklusionen, der egentligt ikke skulle overraske, bliver:
– Der vil blive brug for megen ekstra (redundant) kapacitet.
I hvert fald otte gange det øjeblikkelige behov.
– Der vil naturligvis blive brug for et helt anderledes stærkt net for at flytte
energi på tværs af det Europæiske kontinent.
– Alt i alt vil dette alternativ blive ufatteligt dyrt.
– Jeg tilføjer at situationen ikke bliver bedre hvis der skal samarbejdes
med solkraft (PV)

Minus gange minus giver plus
MEN

I megen optimistisk diskussion antydes at den varierende energi fra sol og vind passer fint med det varierende behov for kraft.

Naturligvis skal man til det der måske kaldes de statistiske love.
Helt forsimplet vil det betyde:
bla25 % af tiden vil der være god vind og stort behov.
bla25 % af tiden vil der være svag vind og lille behov.
MEN
bla25 % af tiden vil der være god vind med lille behov.
bla25 % af tiden vil der være svag vind og stort behov.
Hvis solenergi medtages i ligningen vil man naturligvis få:
bla12.5 % at tiden vil er være svag vind om natten og stort behov.

Det moderne samfund kan ikke fungere i en sådan situation.

Lidt om batterier

Ofte ser vi at “Batterier snart bliver billigere”.
Men: Det bliver normalt “glemt”, at det europæiske net fordeler en enorm mængde af energi.
Selv ved det mest optimistiske skøn vil det være umuligt at betale bare en brøkdel af det, der skal bruges for at holde strømmen på, kun et par timer af Dunkelflaute (dark windless)

100 % frit (kapitalistisk) marked

På godt og ondt bevæger vi os hænd imod planøkonomi, karmufleret som tilskud fra staten.

Det har ikke været muligt at finde en vurdering af den tænkte situation hvor kun udbud og behov fastsætter prisdannelsen.
Helt uden tilskud.
Naturligvis med en (stor) afgift pålagt forurenende kraftkilder.
Jeg er ikke i stand til at vurdere hvorledes et frit marked ville reagere.

  • Vil der opstå uacceptable karteller ?
  • Vil private opsætte tilstrækkeligt mange gasturbiner til at sikre forsyningen når der en sjælden gang bliver behov ?
  • Kan det forventes at det vil bevirke så høje spotpriser at fattige mennesker skal leve i kulde og mørke?
  • Eller skal vores trods alt socialistiske system klare det ?
  • Er der hjælp at finde ?

Lidt er antydet på en anden post.

Konsekvenserne

Drag selv konsekvenserne eller gå ind og se det jeg henviser til.
Hvis du har – forhåbentligt konstruktive – kommentarer så skriv til mig på thorkilsoee@gmail.com
Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Lidt mere

Batterier bliver billigere men slet ikke billige nok.
Pumped Storage dækker omkring 98 % at verdens kapacitet af storage.
På Europæisk plan er der meget få realistiske uudnyttede muligheder.
Norsk vandkraft vil kun blive en dråbe i havet for det Europæiske net.