______________________________________________________________________________________
Der er også kun små forbedringer i omstillingen til vedvarende energi inden for opvarmning og nedkøling af for eksempel boliger.
Sammen med transportområdet tegner det sig for omkring 80 pct. af det globale energibehov.
Jo hurtigere vi får rokket ved dé tal, desto bedre bliver fremtidsudsigterne.

De 80 % er nok for højt sat.
Køling af boliger vil (altid) gå via elektricitet.

17 % af energi i USA bruges til køling