Mot slutten av 1988 anbefalte den sovjetiske strålekommisjonen at alle som kunne forvente en ekstra livstidsdose på over 350 mSv, burde evakueres til et “rent område”.
Hvis vi anvendte et liknende evakueringskriterium i Norge, ville omkring en halv million nordmenn se seg nødt til å flytte fra sine boliger – særlig i områdene rundt Mjøsa der radondosene er betydelige.
Den internasjonale kommisjon var forøvrig imot evakueringsforslaget. Det ville skape store psykiske og praktiske problemer, og dosereduksjonene ville bli minimale.