Under verdenskrigen fik man forståelse for de enorme militære muligheder, der gemte sig bag atomkraft.
Snart begynde man at arbejde videre, medens man byggede på erfaringer fra atombomberne, for at udnytte atomkraft til civilt brug.
Som en naturlig ting benyttede man uran.
Stort set er der fire forskellige, men næsten identiske linjer.
__________________________________________________________________________

 • Kølemidlet og moderatoren er almindeligvis vand således at uranen skal være beriget til ca. 5 %.
  Dette er den almindeligste type.
 • I stedet for almindeligt vand kan man bruge tungt vand og benytte naturlig uran uden at berige.
  Dette er den foretrukne metode i Canada.
 • I Sverige og andre steder benyttes kogende vand reaktorer, der har fordele og ulemper.
 • I det gamle Sovjet brugte man grafit som moderator og kunne bruge naturligt – u-beriget uran.
  Denne type, der blev meget omtalt i forbindelse med ulykken ved
  Tjernobyl, er for længst opgivet.
  Eksisterende reaktorer blev enten lukket eller forbedret og skal nu benytte beriget uran.

Derudover bruges mange resurser på at udvikle reaktorer, der vil benytte thorium som brændstof.

Under krigen opgav den tyske industri at lave atombomber.

 • Man havde ikke den nødvendige kapacitet til at berige uran.
 • Man havde ikke forstået at nogle små urenheder i grafitten absorberede neutroner og kunne derfor ikke producere plutonium.
 • Tungt vand fra Norge blev med store omkostninger saboteret.

Efter krigen fortsatte man i USA med at udvikle fredelig brug af atomkraft.
Hurtigt fulgt af Rusland.

Tilsyneladende bevirkede hysteriet efter uheldet ved Three Mile Island at man, specielt i USA, næsten standsede udviklingen.
Nu kæmper man, både i USA og i Europa med en dyr og, efter min mening, uansvarlig overforsigtighed.
¤¤¤¤ Jeg skriver “uansvarlig” fordi resultatet af den nuværende politik
¤¤¤¤ har været forøget udledning af skadelige klimagasser.
I mellemtiden er initiativet og den videre udvikling groft set overtaget af Rusland, Korea og Kina.

World Nuclear giver mange oplysninger.