Gennem tiderne har forsøget på at dæmonisere atomkraft fundet et brugbart emne i frygten for det ukendte.
Her er stråling et oplagt emne.

MEN

Selv om ioniserende stråling kan være farlig er denne fare vildt overdrevet.
Både i de offentlige medier og i befolkningens opfattelse.

Derfor er der meget nyt og meget at imødegå.

http://wp.me/p1RKWc-7S Ingen genetiske skader fra radioaktivitet!
Et normalt aldeles tabubelagt emne.
Her gør jeg op med de mange fejlagtige “oplysninger”, hvor der berettes om alvorlige genetisk betingede skader på børn født af forældre der har været udsat for endog meget store doser af ioniserende stråling.
Dette gælder også for overlevende efter atombombeangrebene.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-ea
Nøgleord: Misdannelser – AIDS og CIA

Og endog

http://wp.me/p1RKWc-6e Radiation Hormesis. (På engelsk)
Et forsøg på at vurdere de mange oplysninger, der viser at moderat bestråling med ioniserende stråling er gavnlig – næsten som en vaccination mod kræft.

Der tales meget om
http://wp.me/p1RKWc-2E2 Skader i Genomet (På engelsk)
Lidt af forklaringen på de mange uventede erfaringer, der viser at der ikke er fundet sådanne skader, er at
Vores genom – helt naturligt – er udsat for en stadig strøm af (kemiske) angreb og at udviklingen har lært genomet at tage de nødvendige forholdsregler.

http://wp.me/p1RKWc-11J Affaldsproblemet er ikke et problem!
Gennem årene er vi blevet tudet ørene fulde af påstanden om at affaldsproblemet aldrig kan løses.
For at sige det mildt: Realiteterne er noget helt andet.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-LC
Nøgleord: Reaktorer – våd storage – Tritium overforsigtighed – Risø – Sellafield

http://wp.me/s1RKWc-1f Affald Generelt
Når der tales om affald og forurening, kommer fokus hurtigt til omtale af A-kraft.
Men der er meget andet.

Gennem tiderne har forsøget på at dæmonisere atomkraft fundet et brugbart emne i frygten for det ukendte.
Her er stråling et oplagt emne.

MEN

Selv om ioniserende stråling kan være farlig er denne fare vildt overdrevet.
Både i de offentlige medier og i befolkningens opfattelse.

Derfor er der meget nyt og meget at imødegå.

http://wp.me/p1RKWc-7S Ingen genetiske skader fra radioaktivitet!
Et normalt aldeles tabubelagt emne.
Her gør jeg op med de mange fejlagtige “oplysninger”, hvor der berettes om alvorlige genetisk betingede skader på børn født af forældre der har været udsat for endog meget store doser af ioniserende stråling.
Dette gælder også for overlevende efter atombombeangrebene.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-ea
Nøgleord: Misdannelser – AIDS og CIA

Og endog

http://wp.me/p1RKWc-6e Radiation Hormesis. (På engelsk)
Et forsøg på at vurdere de mange oplysninger, der viser at moderat bestråling med ioniserende stråling er gavnlig – næsten som en vaccination mod kræft.

Der tales meget om
http://wp.me/p1RKWc-2E2 Skader i Genomet (På engelsk)
Lidt af forklaringen på de mange uventede erfaringer, der viser at der ikke er fundet sådanne skader, er at
Vores genom – helt naturligt – er udsat for en stadig strøm af (kemiske) angreb og at udviklingen har lært genomet at tage de nødvendige forholdsregler.

http://wp.me/p1RKWc-11J Affaldsproblemet er ikke et problem!
Gennem årene er vi blevet tudet ørene fulde af påstanden om at affaldsproblemet aldrig kan løses.
For at sige det mildt: Realiteterne er noget helt andet.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-LC
Nøgleord: Reaktorer – våd storage – Tritium overforsigtighed – Risø – Sellafield

http://wp.me/s1RKWc-1f Affald Generelt
Når der tales om affald og forurening, kommer fokus hurtigt til omtale af A-kraft.
Men der er meget andet.