Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
___________________________________________________________________________

Men – Måske er problemets kerne: Vi ønsker stabil energi.
Og jeg spørger: Hvordan? og Hvrfor?

http://wp.me/p1RKWc-1en Bak-up og Strømforsyning
Dette emne viser sig at være så omfattende at det er blevet opdelt i flere undergrupper.

http://wp.me/s1RKWc-69 Forsynings sikkerhed
En stabil forsyning med elektricitet er noget vi alle sammen tager for givet.
Det kræver naturligvis backup og dette viser sig hurtigt at være svært og til tider dyrt.

http://wp.me/s1RKWc-50 Kulkraft og Subsidier
Kulkraft har gennem årtier været det bærende element i verdens energiforsyning.
Meget gøres for formindske eller snarere imødegå kritik af forureningen.
Sidst på siden finder man det der måske er “to rygende pistoler” fra kampen mod kernekraft.
Mere om Kina, der tilsyneladende siger “Alle mand til pumperne” for at bekæmpe forureningen.

https://wp.me/s1RKWc-57 Batterier
Forhåbningsfulde “grønne” vil lagre vindkraft i batterier.
Det lyder forjættende så længe man ikke overvejer kapacitet og omkostninger.

https://wp.me/s1RKWc-1u Vandkraft
er en Guds Gave til lande, der har muligheden.
Reguleret vandkraft kan stabilisere et ellers ustabilt net.

http://wp.me/p1RKWc-1Jn Pumped Storage
Det lyder forjættende at pumpe vand op når der er overskudskraft og udnytte kraften senere.
Hvis det ikke skal blive urimeligt dyrt, kræves megeet specielle naturlige forhold.
På verdensplan er over 98 % af al energilagring som pumped storage.
På europæisk plan er der ikke meget at hente.

http://wp.me/p1RKWc-TD Bio-energi
Et forsøg på at reducere udledningen af klimagasser – og alligevel undgå atomkraft.
Det lyder fint. Men realiteterne er skræmmende.
Der sker ikke meget andet end at man misbruger andre landes resurser og sender fattige folk sultne i seng.

https://wp.me/s1RKWc-1i Kabler og Viking Link
Naturligvis er internationalt samarbejde nødvendigt for en stabil og betalelig forsyning – med eller uden kernekraft.

https://wp.me/s1RKWc-87 Termisk lager og Brint
Efter min mening er begge disse to forslag aldeles urealistiske.

https://wp.me/s1RKWc-3n Svinghjul
Med stigende andel af varierende energi er svinghjul kommet ud af glemmebogen.
Men kun til afhjælpning af kortvarige strømsvigt.

Den evige diskussion
To Fremtids-senarier VE contra Kernekraft
Tilsyneladende findes en afbalanceret vurdering her.