Skriften på væggen – The duck curve

Duck curve 1
Duck curve result (2)
Ovenstående grafer viser udviklingen i det sydlige USA.
Det er nemt at se hvorledes den glade og substituerede investering i solceller har ødelagt priserne.
Umiddelbart vil det naturligvis være glædeligt at se hvorledes CO2 fri energi fortrænger den forurenende energi fra kul og olie.

Men det ses også, at den nødvendige backup er under hårdt præs således at investeringerne skal tjenes ind i de korte tidsrum, hvor der er ikke er solskin og alligevel behov for energi.
Næsten al denne nødvendige backup vil blive baseret på naturgas, der er billig og ikke kræver store investeringer.

Fra The Economist (2017) citerer jeg:
Paradoksalt nok betyder det, at jo mere man støtter vedvarende energi, jo mere betales også til konventionelle kraftværker gennem “kapacitetsbetalinger” for at undgå udfald af forsyningen.

Tysk solkraft variation

Tyskland

Dette viser hvad den kommende, meget alvorlige, udfordring vil blive at hvis man fortsat ønsker at bruge solenergi til at dække en væsentlig del af behovet om vinteren.
Ja så vil der uvægerligt være katastrofal overproduktion om sommeren.
Mere her.

MEN

Ved vurdering af alle disse forfærdelige data må det lige huskes at
“Egen forbrug af kraft” ikke er medregnet i de data, der ligger til grund for ovenstående.

Subsidier

Selv om billedet er meget mudret og selv om det ofte benægtes gives der megen støtte til solkraft.
Både i Tyskland og i USA
Denne støtte kommer i form af
Manglende ansvar for den nødvendige backup
og
Direkte økonomisk støtte

Fra USA kan man finde følgende:

————-Andel af Andel af ———— Tilskud
————-Tilskud —- forsyningen ——- divideret med
—————- %———– %——————– Produktion
Kul ———— 6 ————39———————0,15
Gas ———— 4 ———–28———————-0,14
Kernkraft —– 10 ———-19,4——————-0,52
Vind ———– 37 ———-4,1———————-9,0
Sol ————- 27 ———–2———————-13,5
Andet ———- 4 ———-0,5

Det kan bemærkes at andelene ikke add up til 100 %
Og at jeg ikke kan give kildehenvisning.
For en ordens skyld gentages at “eget forbrug” af sol går udenom måleren og derfor ikke er inkluderet.

Californien

http://www.globalconstructionreview.com/news/los-angeles-plans-americas-largest-solar-energy-st/
Stort MEN

_____________________________________________________________________
Aprilsnar ?