Skriften på væggen – The duck curve

Duck curve 1
Duck curve result (2)
Ovenstående grafer viser udviklingen i det sydlige USA.
Det er nemt at se hvorledes den glade og substituerede investering i solceller har ødelagt priserne.
Umiddelbart vil det naturligvis være glædeligt at se hvorledes CO2 fri energi fortrænger den forurenende energi fra kul og olie.

Men det ses også, at den nødvendige backup er under hårdt præs.
Således skal investeringerne tjenes ind i de korte tidsrum, hvor der er ikke er solskin og alligevel behov for energi.
Næsten al denne nødvendige backup vil blive baseret på naturgas, der er billig og ikke kræver store investeringer.

12 September 2019 læser man på Global Constructien Review.con hvorledes man i Los Angeles slår tidligere rekorder og vil generere op til 400 MW mere solenergi.
Dette bliver i forbindelse med et lager på 1.200 MWh
Med sædvanlig sans for nøjagtighed angives at det kan dække behovet for 283.330 hjem.

Hvis man regner lidt på tallene vil man se at 400 MW kun er en tredjedel af kapaciteten for et nydt kernekraftanlæg, der ikke ligger stille om natten.
Lageret (1.200 MWh) svarer til tre timers produktion.
Hvert af de mange hjem vil således få 5 kWh lager, der næppe vil dække kogespids og aircondition om aftenen.
I hvert fald bliver der ikke meget til industri og opladning af el-biler.

Fra The Economist (2017) citerer jeg:
Paradoksalt nok betyder det, at jo mere man støtter vedvarende energi, jo mere betales også til konventionelle kraftværker gennem “kapacitetsbetalinger” for at undgå udfald af forsyningen.

Tyskland


Tysk solkraft variation

Klik på diagrammet og overvej hvor det bærer hen hvis man fortsat ønsker at bruge solenergi til at dække en væsentlig del af behovet om vinteren.
Ja så vil der uvægerligt være katastrofal overproduktion om sommeren.
Mere her.

MEN

Ved vurdering af alle disse forfærdelige data må det lige huskes at
“Egen forbrug af kraft” ikke er medregnet i de data, der ligger til grund for ovenstående.

Subsidier

Selv om billedet er meget mudret og selv om det ofte benægtes gives der megen støtte til solkraft.
Både i Tyskland og i USA
Denne støtte kommer i form af
Manglende ansvar for den nødvendige backup
og
Direkte økonomisk støtte

Fra USA kan man finde følgende:

————-Andel af Andel af ———— Tilskud
————-Tilskud —- forsyningen ——- divideret med
—————- %———– %——————– Produktion
Kul ———— 6 ————39———————0,15
Gas ———— 4 ———–28———————-0,14
Kernkraft —– 10 ———-19,4——————-0,52
Vind ———– 37 ———-4,1———————-9,0
Sol ————- 27 ———–2———————-13,5
Andet ———- 4 ———-0,5

Det kan bemærkes at andelene ikke add up til 100 %
Og at jeg ikke kan give kildehenvisning.
For en ordens skyld gentages at “eget forbrug” af sol oftes går udenom måleren og derfor ikke er inkluderet.

Senere, (første april 2018) vises hvorledes vi kan klare os udelukkende med solenergi.

_____________________________________________________________________