– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_________________________________________________________________________________________________

Jo grønnere EU bliver, des mere afhængig bliver vi af russisk gas.

I det følgende mener jeg at bekræfte denne vurdering af situationen.

Efterhånden som Europa – specielt Tyskland – søger væk fra den stabile energi (kul og atomkraft) ja så øges behovet for backup.
Denne backup skal ifølge sagens natur være fleksibel, helst ikke for dyr og helst ikke for forurenende.
—- Forurening fra gas mærkes ikke lokalt og CO2-forureningen
—- er kun det halve af den fra kulkraft.
—- Og
—- Tyskland er meget langt fra de fine Kyoto-mål.

For at skabe en stabil forsyning udelukkende fra alternativ energi, er man nødsaget til at have en lagringsteknologi.
Ifølge IFO vil det i Tyskland kræve 3300 pumpekraftanlæg, eller hvad der svarer til en 100-dobling af eksisterende kapacitet.
Norsk vandkraft vil aldrig blive mere end en dyr dråbe i havet.

Men et stærkt europæisk net med HV DC
På en anden side Det Ultimative Mål: 100 % Vindkraft i Europa har jeg prøvet at behandle denne mulighed og er kommet til det beklagelige, men ikke overraskende, resultat at det måske er muligt, men bliver ufatteligt dyrt.

Men hvad med batterier?
Det ville kræve 164 mio. batteripakker af typen brugt i BMW3i.
De 1 mio. elektriske biler, som forventet vil være på vejen i Tyskland i 2020, og som kan bruges som distribueret lagring, ville kun levere batterikapacitet svarende til 0,6 procent.

Hydrogen har med eksisterende teknologi meget store konverteringstab.
Dette forbundet med lagringen, betyder at den teknologi heller ikke er en realistisk løsning.

Konvertering af vindenergi til metangas er en mulighed, men prisen for gas genereret på grundlag af onshore vind bliver seks gange så høj som Putins gas.
Og 10 gange så høj for gas produceret fra offshore.

Der er behov for meget store energimængder og importeret gas, transporteret med skib, vil koste omtrent det dobbelte af russisk gas gennem Nord Stream ll.
Juni 2019 angiver Euractiv.com at Nord Stream 2, vil koste 11 billion euro.
Naturligvis hævder man fra Amerikansk side at det er bedre at importere Liquid Natural Gas.

For Tyskland er der ikke andre muligheder end at håbe på at ”Nord Stream ll” pipeline går igennem – hurtigt.
Om ikke andet, så afhænger både Frau Merkel og det tyske Energiewende af Russisk gas.
Også Russisk økonomi sammen med Putins fremtid afhænger af eksport for at dække over hullerne i den russiske økonomi og i det tyske Energiewende.

Ref: Martin Kruse, Altinget. 14. marts 2016

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe