Sverige har en misundelig forsyning med en kombination af vandkraft og atomkraft.
Lille Danmark nyder godt af dette.
World Nuclear: se http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/sweden.aspx