Vi sidder i saksen

Nyheder og rædselsvækkende billeder myldrer frem på medierne.
Og nu, da det ikke kun drejer sig om fjerne lande, begynder vi at forstå situationens alvor.

 • Tropiske storme, der efterhånden bliver kraftigere.
 • Havstigninger, der måske kan ramme mig og mine i lavtliggende kystbyer.

Der bliver talt meget om stigning i atmosfærens indhold af drivhusgasser med tilsvarende temperaturændringer.

Global temperatur
”Det bliver nok ikke virkeligt slemt i min levetid”.
MEN
Efterhånden kan det ikke sådan bare fejes ind under gulvtæppet.
Der er endog nogle, der tænker på kommende generationer.
Naturligvis må vi huske at der har været store klimaændringer før vi mennesker greb ind i ”det naturlige”.

Ansvaret

Det er alt for let at skyde ansvaret for stigningen på disse afskydelige drivhusgasser.
Nogle prøver endog at sige at det er ”de andre”, der er blevet for mange og mærkeligt nok også vil have del i verdens goder.
Nej vi skal gå dybere ned i ansvarskæden.

Os Selv

Man siger at vi skal spare på energien.
Ja der er noget at hente – kun småting – Men meget få vil sidde en kold vinteraften med sivsko og overfrakke og vente på blæsevejr før de kan tænde for fjernsynet.
Det nytter ikke noget at sige ”De Andre”.

Industriens Ansvar

Hvis tilgængelige oplysninger (påstande) står til troende, så har dem der udvinder og sælger de fossile brændsler – i lange tider – tilbageholdt væsentlige oplysninger om situationens alvor:
Jeg citerer fra ovenstående link.

 • ”Less than two years ago, (2015) documents surfaced showing that in the 1970s ExxonMobil knew about the damage that fossil fuel emissions were causing to the environment and how they were contributing to global warming.”

Naturligvis uden at advare offentligheden.

Såkaldt grønne organisationer har travlt med at skylde skylden på industrien.
Fx her og her og her .

Det Ideologiske Ansvar

En tilhænger af kernekraft kan ikke dy sig fra at fremhæve at Greenpeace har misbrugt deres gode navn til at dæmonisere civil udnyttelse af kernekraft og brug af elektricitet.
Hvis kernekraften havde fået rimelige vilkår ville det også have været væsentligt billigere.
Her vil jeg hævde at man skal være både blind og døv for at tro at kraft fra sol og vind, sammen med lidt vandkraft, kan klarer verdens stigende behov for energi.
NATURLIGVIS
Nok så meget kernekraft kan ikke vende udviklingen.
Alligevel vil jeg fastholde at meget kunne være undgået eller forsinket hvis vi på et tidligt tidspunkt var gået hårdt ind for kernekraft.
Hvis man læser de mange kommentarer til dette link får man et godt indtryk af den forvirrede diskussion.

En tilhænger af kernekraft kan ikke dy sig for at nævne at da man talte om radioaktivt affald, ja dengang var man rædselsslagen over selvopfundne trusler, der ligger tusinder af år frem i tiden.
Og nu siger man frejdigt: ”Nok ikke i min tid”.

Det Juridisk Ansvar

Måske husker nogle at, ved et drab på en betjent, kunne ingen straffes.
Fordi det ikke kunne bevises hvem af tre der havde trukket på aftrækkeren.
MEN
I England blev en kendt skyldig – og hængt – fordi han havde råbt
”Skyd Ham”.
Den anden, ham der havde affyret skuddet, var under 18 år og slap billigt.
TILSVARENDE:
Det vil formentligt være umuligt at drage de skyldige til ansvar for den lurende klimakatastrofe.
For det er vi jo alle sammen.
OG DOG:
Fra dette link citerer jeg:

 • “In order to prove liability
  ——and not just that the company misinformed the public,
  ——which under most circumstances, is not necessarily illegal,
  you have to prove that this specific emissions from this specific company caused this specific detrimental outcome.
  In the past, those numbers had not been tracked or quantified, but this latest study from the Union of Concerned Scientists did exactly that.”

Dette sidste link skal formentligt tages med forbehold.
Som så meget andet ender dette med anmodning om økonomisk støtte.

Men lige meget hvad, så præges diskussionen af systematisk MISINFORMATION.

Advertisements