Og.klik påb For kilder og henvisninger:
Og.klik påb Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
______________________________________________________________________

Vi sidder i saksen

Nyheder og rædselsvækkende billeder myldrer frem på medierne.
Og nu, da det ikke kun drejer sig om fremmede mennesker i fjerne lande, begynder vi at forstå situationens alvor.

 • Tropiske storme, der efterhånden bliver kraftigere.
 • Havstigninger, der måske kan ramme mig og mine i lavtliggende kystbyer.

Der bliver talt meget om stigning i atmosfærens indhold af drivhusgasser med tilsvarende temperaturændringer.

Global temperatur
”Det bliver nok ikke virkeligt slemt i min levetid”.
MEN
Efterhånden kan det ikke sådan bare fejes ind under gulvtæppet.
Der er endog nogle, der tænker på kommende generationer.
Naturligvis må vi huske at der har været store klimaændringer før vi mennesker greb ind i ”det naturlige”.

Ansvaret

Det er alt for let at skyde ansvaret for stigningen på disse afskydelige drivhusgasser.
Nogle prøver endog at sige at det er ”de andre”, der er blevet for mange og mærkeligt nok også vil have del i verdens goder.
Nej vi skal gå dybere ned i ansvarskæden.

Os Selv

Man siger at vi skal spare på energien.
Ja der er noget at hente – kun småting – Men meget få vil sidde en kold vinteraften med sivsko og overfrakke og vente på blæsevejr før de kan tænde for fjernsynet.
Det nytter ikke noget at sige ”De Andre”.

Industriens Ansvar

Hvis tilgængelige oplysninger (påstande) står til troende, så har dem der udvinder og sælger de fossile brændsler – i lange tider – tilbageholdt væsentlige oplysninger om situationens alvor:
Jeg citerer fra ovenstående link.

 • “For mindre end to år siden, (2015) kom det frem, at ExxonMobil allerede i 1970’erne kendte til de skader, som fossile brændstofemissioner forårsagede for miljøet og hvordan de bidrager til den globale opvarmning.”

Naturligvis uden at advare offentligheden.

Og
Nu (Nov. 2018) også – ikke bare fra disse forkætrede atomkraftfolk.

MEN
“De grønne”

De vil ikke dele ansvaret.
Såkaldt grønne organisationer har travlt med at skylde skylden på industrien.
Fx her og her og her .

Det Ideologiske Ansvar

En tilhænger af kernekraft kan ikke dy sig fra at fremhæve at Greenpeace har misbrugt deres gode navn til at dæmonisere civil udnyttelse af kernekraft og brug af elektricitet.
Hvis kernekraften havde fået rimelige vilkår ville det også have været væsentligt billigere og derigennem mere udbredt.
Her vil jeg hævde at man skal være både blind og døv for at tro at kraft fra sol og vind, sammen med lidt vandkraft, kan klarer verdens stigende behov for energi.
NATURLIGVIS
Nok så meget kernekraft kan ikke vende udviklingen. NU
Alligevel vil jeg fastholde at meget kunne være undgået, i hvert fald forsinket, hvis vi på et tidligt tidspunkt var gået hårdt ind for kernekraft.
Hvis man læser de mange kommentarer til dette link får man et godt indtryk af den forvirrede diskussion.

En tilhænger af kernekraft kan ikke dy sig for at nævne at da man talte om radioaktivt affald, ja dengang var man rædselsslagen over selvopfundne spøgelser, der ligger tusinder af år frem i tiden.
Og nu siger man frejdigt: ”Nok ikke i min tid”.

Det Juridisk Ansvar

Måske husker nogle at, ved et drab på en betjent, kunne ingen straffes.
Fordi det ikke kunne bevises hvem af de tre der havde trukket på aftrækkeren.
MEN
I England blev en kendt skyldig – og hængt – fordi han havde råbt
”Skyd Ham”.
Den anden, ham der havde affyret skuddet, var under 18 år og slap billigt.
TILSVARENDE:
Det vil formentligt være umuligt at drage de skyldige til ansvar for den lurende klimakatastrofe.
For det er vi jo alle sammen.
OG DOG:
Fra dette link citerer jeg:

 • “For at bevise ansvar
  —— og ikke bare at virksomheden misinformerede offentligheden,
  —— noget som under de fleste omstændigheder ikke
  —— nødvendigvis er ulovlit,
  Skal du bevise, at disse specifikke udledninger fra dette specifikke selskab har forårsaget dette specifikke skadeligt resultat.
  Tidligere er disse tal ikke blevet sporet eller kvantificeret, men denne seneste undersøgelse fra Union of Concerned Scientists gjorde nøjagtigt dette.

Dette sidste link skal formentligt tages med forbehold.
Som så meget andet ender dette link med en anmodning om økonomisk støtte.

Men lige meget hvad, så præges diskussionen af systematisk MISINFORMATION.

The Economist

kommer 2019-09-21 med en lang og grundig vurdering:
The past present and future of climate change.
Og
Humanity will find ways to adapt to climate change.

Hilsner fra Thorkil Søe
Der endog tror at han har fundet en løsning.