– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

_____________________________________________________________________

Vandkraft og Reguleret vandkraft

Vandkraft er en “guds gave” til lande der har egnede naturforhold.
Vandkraft, som backup for andre energikilder, afhænger af størrelsen af de reservoirer, der findes i tilknytning til vandkraftværkerne.

Danmarks forsyningssikkerhed afhænger hovedsageligt af hjælp fra Norge, der har 84 TWh kapacitet.
Dette bruges hovedsageligt til dækning af eget behov om vinteren.

MEN
Norge er begyndt at forstå at de skal have betaling for at være
Europas Batteri.

Sverige, der har 34 TWh og en del atomkraft, er i en tilsvarende situation.
Finland har 5.5 TWh og ønsker mere kernekraft.
Østrig og Portugal er også beriget med rigelig vandkraft.

Naturligvis hjælper det ikke at der er meget regn om sommeren, når det store forbrug ligger om vinteren.
vandkraft overflow.jpg
Således vil det ofte være nødvendigt ’sådan bare’ at lade noget af vandet gå udenom turbinerne.

Til sammenligning er det danske behov for kraft ca. 3 TWh per måned. Og nok over det dobbelte hvis opvarmning hovedsageligt skal baseres på elektricitet. (Som i Norge, Sverige og i Frankrig.)

Både Tyskland og England overvejer kabler til Norge.
Noget tilsvarende overvejes for kabel mellem Danmark og England.
Desværre kan det således forventes at de gode tider med billig backup ikke vil vare ved.

Viking link mellem England og Danmark

Dette bliver omtalt som en væsentlig forbedring. (2017)
Ved nøjere eftersyn ser man at forhåbningerne er store og udbyttet lille.

Muligheder

På europæisk plan er der ikke mange nye muligheder for vandkraft.
Dette gælder naturligvis endnu mere for reguleret vandkraft.

På verdensplan tales der meget om
Three Miles George i Kina
Medens det enorme bygningsværk Itaipu Dam i Sydamerika ikke har fået megen interesse i Europa.
Det enorme potentiel i Kongo vil ligge langt ude i fremtiden.

Pumped Storage

Pumped storage kræver meget specielle forhold.
Nye og store anlæg vil være udenfor økonomisk rækkevide.

Der håbes meget

Ifølge The Energy Collective har nogle forhåbningsfulde “grønne” (i USA) foreslået at eksisterende vankraftsanlæg skal forsynes med femten gange så mange turbiner.
Udover enorme tekniske og økonomiske udfordringer vil forslaget medføre store miljømæssige skader.

100 % Vindkraft

Ved nøjere eftersyn viser det sig at det vil være praktisk umuligt at forsyne det Europæiske kontinent med kraft og varme baseret på 100 % Vindkraft.

https://www.britannica.com/topic/Itaipu-Dam

Juli 2020 læser man på Energi Watch .dk
Strømpriserne var allerede lave i Norge ved indgangen til april, men priserne fortsatte bare med at falde og for nylig skete det, som ingen troede var muligt: Strømprisen gik i minus i landet med de uanede mængder vandkraft.