Og.klik påb For sources and references:
Og.klik påb Click on the yellow and see if you get useful details.
Og.klik påb Click on pictures for more details.
______________________________________________________________________

Lige Vilkår
eller Level Playing Field.

Igen og igen støder man på påstande om at
– – – – – – Min foretrukne energikilde er det billigste.
Selv om jeg ikke kan skjule at jeg går ind for atomkraft, så håber jeg at den følgende vurdering er realistisk.

€/MWh

Hvis man kun bedømmer den pris der betles for energi (elektricitet)
Så er den ingen tvivl:
Energi fra sol og vind vil normalt være klart det billigste.
Men det moderne samfund har brug for kraft 24-7 Egentligt 24-365

€/kW

Igen og igen ser man at der tales om pris per kW og forbigås at der tales om kW Installeret Kapacitet.
Hvis man overvejer realiteterne, er det let at se at dette bedst kan betegnes som bedrageri.

Man kan ikke komme uden om at kapacitetsfaktoren er meget forskellig for forskellige kraftkilder.
bla– Solenergi (PV) i Tyskland: Højst 20 %
bla– Bedste vindenergi i Danmark: 50 %
bla– Vindenergi generelt: Nok ikke over 30 %
bla– Kernekraft: Normalt over 80 %
Her må det indregnes at uplanlagte ned-lukninger af kernekraft vil være mindre end en per to år.
Jeg har tilladt mig at se bort fra “politisk betonede” lukninger.

I en ærlig diskussion må der naturligvis tales om pris per kWh
Pålidelig kWh

Kernekraft

Naturligvis vil en tilhænger af kernekraft fremhæve at den uforudseelige energi fra sol og vind er mindre værd end en stabil og forudsigelig energi.
I perioder skal der betales for at blive fri for noget af den såkaldt vedvarende energi.

Men lige meget hvad kan det let ses at kernekraft er blevet urimeligt dyr.
JA
I Vesten, men ikke i ”de nye industrier” Kina, Korea og Rusland.
Man kan blive ved med at spørge og få modstridende svar.

I Tyskland betalte man en speciel “Atomskat”.

I september 2010 blev opnået en aftale mellem Tysklands kernekraftværksoperatører og regeringen om at give otte-årige licensforlængelser for reaktorer bygget før 1980 og 14-årige forlængelser til de der var nyere.
Prisen for dette inkluderede en skat på 145 € pr. gram fissilt uran eller plutoniumbrændstof i seks år, hvilket blev til 2,3 milliarder euro om året.

Da levetidsforlængelsen senere blev annulleret, fortsatte man ufortøvet med at opkræve denne skat, der i forvejen var diskriminerende.

I Finland er det svært for kernekraften at konkurrere nod de mange tilskud til den Vedvarende Energi.
Til gengæld har De Grønne, som de første i Europa, gået ind for A-kraft.

Naturligvis omtales tilskud mest når der skal klages over ’de andre’.
Reaktor FindlandIfølge NucNet finder det Finske Energiselskab TVO det svært at konkurrere med den substituerede energi, der får omkring 115 €/MWh Medens de selv må nøjes med Nord Pools spot-markedspris, der ligger omkring 30 €/MWh

Forsyningssikkerhed

Hvis de varierende energikilder skal belastes med omkostninger vedrørende forsyningssikkerhed / backup bliver billedet staks lidt mudret.

Danmark er i en meget speciel og heldig position:
bla– Vi er et lille land.
bla– Vi får god hjælp fra vore naboer – foreløbigt til en rimelig pris.

England har i 2016 skaffet sig en form for garanteret backup:
49 GW, der er hen imod halvdelen af landets totale behov for elektricitet.
Prisen (The Clearing Price) blev: 24 €/kW/år

Tyskland har, så vidt vides, ikke gjort andet end at vente og håbe.
For mere, se en kritisk, men dog realistisk, vurdering af Energiewende.

Batterier bliver i diskussionen udråbt til fremtidens løsning.
Desværre er der ingen realistiske muligheder.
Endnu.

CO2/kWh

På en anden post har jeg samlet data, der klart viser at kernekraft står bedre end alle andre energikilder.
Dette gæler også hvis man medregner udledning af drivhusgasser “Indirekte i forbindelse med livscyklus.”

Forurening

Her tales næsten kun om affald fra kernekraft.
Imidlertid bør følgende medregnes i en ærlig diskussion:

  • Miljøet belastes af affald fra produktion af vindmøller og specielt af solceller.
  • Tilsvarende gælder for udtjente vindmøller og specielt for solceller.
  • Der har været alvorlige personskader fra giftige dampe ved fremstilling af vinger til vindmøller.
  • Kulfyrede kraftværker efterlader store mængder af aske, der sammen med røgen, indeholder en del radioaktivt materiale.
  • Naturligvis medfører specielt kulfyrede kraftværker en lurende klimakatastrofe – Hvor meget kan diskuteres.
  • I modsætning til mest andet affald behandles affald fra kernekraft 100 % ansvarligt.

Helt ekstremt – men også aldeles urealistisk – kan det siges at hvis – –
Ja HVIS kernekraften var underlagt tilsvarende vilkår – – –
– – – – – – Så kunne det radioaktive affald ”sådan bare” blandes op
– – – – – – i naturen / oceanet.
Eller iblandes beton på samme måder som man gør med flyveasken, der trods alt ikke er fri for radioaktivitet.

Sikkerhed

Når man taler om sikkerhed, vil det naturligvis være sikkerhed mod katastrofer og personskader.
Et forsøg på at gå i dybeden kan findes her, hvor jeg sammenligner dødsfald per MWh for forskellige kraftkilder.

Ulykken ved Three Mile Island var en økonomisk bet og en
PR-katastrofe.
– Der blev betalt erstatninger for påtvungne, men unødvendige
evakueringer.
– Der var ingen personskade.
– Absurde sikkerhedskrav ødelagde kernekraft i USA men ikke i Frankrig.
Lidt mere på en anden side.

Katastrofen ved Tjernobyl.
Selv om der blev spredt megen radioaktivitet i miljøet blev de menneskelige skader groft overvurderet.
MEN
– Der var tale om en uansvarlig design, der aldrig har været overvejet
uden for det gamle Sovjet.
– Reaktoren blev brugt / testet på en uansvarlig måde.
– Mediernes omtale var også uansvarlig.
– Evakueringerne blev opretholdt længe efter det var nødvendigt.
Også her er der mere på en anden side.
På den måde kan det nemt hævdes at denne katastrofe ikke er relevant i en saglig diskussion om fremtidig europæisk kernekraft.

Oversvømmelsen ved Fukushima.
Her vil jeg fremhæve følgende:
– Ingen vil i sin vildeste fantasi tro at en tilsvarende tsunami vil ramme os.
– De store påtvungne evakueringer var stort set unødvendige.
– Udover alvorlige skader i forbindelse med evakueringerne har der ikke
været og vil næppe blive tale om personskader.
– Vestlige eksperter havde år tidligere advaret mod detaljer.
– Mediernes behandling var groft uansvarlig.
I bagkundskabens klare lys har nan senere set at alle evakueringerne
var uberettigede.
Mere her.
Heller ikke denne katastrofe er relevant i en saglig diskussion om dette emne.

Atter vil jeg prøve at sammenligne sikkerhed ved forskellige kraftkilder.
– Hvis man sammenligner dødstal og skader. Så vil kernekraft klare sig
bedre end alle andre kraftkilder.
– Tilsvarende når man taler om personskader og forurening af miljøet.
– Støjskeder fra vindmøller bør naturligvis indgå i beregninger.

100 % Vindkraft

Hvis man går ind for grøn energi baseret på 100 % vindkraft vil man hurtigt støde hovedet mod de barske realiteter.

Det umulige

Helt ekstremt – og atter aldeles urealistisk – kan det siges at hvis kernekraften var underlagt tilsvarende vilkår – – –
– – – – – Ja så kunne det argumenteres at hvis der virkeligt var lige vilkår:
– – – – – Så ville den dyre reaktorindeslutning ikke være nødvendig.
Naturligvis indtil man implementerer tilsvarende og meget dyre sikkerhedsforanstaltninger ved andre kraftkilder.
MEN
Dette kan naturligvis aldrig komme på tale fordi:
Man er meget mere død, hvis man måske dør af radioaktivitet
end hvis man ‘sådan bare’ hoster sig ihjel på grund af luftforurening.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe