The tipping point

På en meget “grøn” side omtales problemet både alarmerende og malende:
Imagine cutting down a tree. Initially, you chop and chop …
but not much seems to change.
Then suddenly, one stroke of the hatchet frees the trunk from its base and the once distant leaves come crashing down.

______________________________________________________________

CO2-kvoter

En lidt negativ vurdering af kvotesystemer er følgende:
black– Man skulle gøre noget – helst internationalt.
black– En CO2 skat er politisk uspiseligt.
black– Til gengæld vil det være fint hvis man lavede noget,
bla -ckder medførte handel og konkurrence.
Derfor ”opfandt” man kvotesystemet, der viste sig at være fuld af smutveje for misbrug og fortolkning.
Referenceåret (1990) for beregninger blev helt arbitrært sat således at specielt Frankrig ikke kunne få kredit for en stærk reduktion af CO2-udledning fra de reaktorer der blev færdige i perioden omkring 1975 til 1985

På grund af mærkelige regler kan Danmark næsten køre friløb med CO2-kvoter – foreløbigt.
Til gengæld bliver det meget svært for Tyskland at forene det ambitiøse Energiewende med de aftalte forpligtelser.

På EU-plan udledes omtrent 5000 millioner ton CO2 årligt.
Kilde: Ingeniøren 2017
Det bliver til 10 ton for hver af EU’s indbyggere.

Som forventet er der plads til optimistiske fremtidshåb.

klimamaal

Forskellige landes udledning

De eneste rimeligt sammenlignelige data vil være udslip af CO2 per indbygger.
– – – – —————-ton/indbygger
– – – – Verdensplan—–5,0
– – – – EU——————9,8
– – – – Danmark———-6,6
– – – – Kina—————–7,2
– – – – USA—————16,1
– – – – Tyskland———–9,2
– – – – Rusland———–12,5
– – – – Frankrig————4,9

Disse data, der er udregnet på grundlag af oplysninger på internettet, stemmer rimeligt overens med nedenstående verdenskort.

Mere KK mindre forurening
Det er naturligvis umuligt at vurdere forskelligt niveau af forurenende industri.
Fx kan man ikke ’sådan bare’ standse den stærkt forurenende produktion af cement.

Elektricitet – Alene

Hvis man kun vurderer forurening fra produktion af elektricitet kan følgende nok give et fingerpeg.

Tyskland genererede 545 TWh og udledte apr. 560 g CO2 per kWh
Frankrig genererede 530 TWh og udledte apr. 58 g CO2 per kWh

—– Dette tal: (58 g/kWh) er stigende fordi man i Frankrig har undladt
—– at udbygge forsynings-systemet med ny kernekraft.

CO2 Tyskland og Frankrig - Kopi

Livscyklus

Hvis man går et skridt videre og vurderer CO2/MWh for et kraftværks levetid vil det forbavse at kernekraft ligger langt under alle andre kraftkilder.

CO2 per kWh

Selv om et enkelt kernekraftværk er stort og kræver megen beton, må det huskes at et enkelt kernekraftanlæg også vil producere en hulens masse energi.
Næsten lige så meget som alle danske vindmøller – tilsammen.

Ved sammenligninger må man huske at der er behov for kraft og varme 24-7 og ikke kun når vejrguderne er hjælpsomme.

Affald

Affald fra udtjente solpaneler har udviklet sig til at være et foreløbigt uløst problem.
Tilsvarende viser det sig at være svært at udnytte udtjente vindmølleblade.

Der har været miljø-skader ved fremstillong af solpaneler (Kina) og personskader ved fremstilling af blade til vindmøller. (Danmark)

Tilsvarende modsvarer et ton (høj?)radioaktivt affald fra kernekraft en besparelse på 25 millioner ton CO2

Dette højradioaktive materiale kan uden væsentlige omkostninger deponeres eller genbruges.

Til gengæld bliver drivhusgasser og meget andet “sådan bare” udledt i atmosfæren.

Lidt mere om affald her.

Træpiller – En falsk Kattelem

Specielt Danmark prøver at blive “Grøn” ved at erstatte fossile brændsler med træpiller, der hovedsageligt importeres.

Efter min mening er det et misbrug af regler og i hvert fald er det ikke bæredygtigt.