Viking Link til Storbritannien.

____________________________________________________________________
Mange nyhedsmedier har fortalt om det planlagte nye elkabel, Viking link, mellem Danmark og UK, som forventes at koste 11 mia. kr. (2017)
Det officielle formål er at udjævne den fluktuerende energi fra sol og vind.

For at danne sig lidt forståelse bør man vurdere vindforholdene og se på produktionen af vindkraft i UK og DK. Fx januar 2016.
Det ses, at den 18. blæste det pænt i UK, men ikke i DK.
Den 19. var det omvendt.
Hvis vi havde haft kablet, så ville der kunne komme strøm fra UK til DK den 18. jan. og fra DK til UK den 19. jan.

Uheldigvis er denne situation enestående.
Næsten alle andre dage blæser det stort set samtidigt i UK og i DK, og begge lande vil formentlig have overskud af strøm, eller manger. Samtidigt.

Kablet får en kapacitet på 1.400 MW, hvilket, på trods af ovenstående, bliver betragted som et væsentligt bidrag til elforsyningen.

En indbildt fugl på taget

Det har været fremført at en væsentlig grund til den foreslåede store investering skulle være den markante forskel i priser.
JA
Den engelske ”Whole Sale Pris” er generelt højere end den danske.
MEN
Den danske ”pris” holdes kunstigt lav.

  • Det danske net er stærkt forbundet med billig kraft i Sverige og Norge.
  • Det danske pris-system med megen vindkraft er skævvredet således at vindkraften overlever på tilskud og derefter kan prale af at levere ”billig strøm”.
  • Når de danske forbrugerne så alligevel betaler Europas højeste måler-pris, skyldes det de mange afgifter, der for en stor del bruges til at yde de ”nødvendige” tilskud for at vindkraften alligevel kan foregive at være ”billig”.
  • Samtidigt vil den høje måler-pris flytte forbrug fra elektricitet til andre kraftkilder og derigennem holde igen på forbruget af elektricitet.
    Alt dette har nødvendiggjort mangt mystiske særregler.
    Det lave frobrug vil i sig selv bevirke mindre behov for tilskud til producenter.

Uden alt denne hurlumhej ville den danske strøm nok være lige så dyr som den engelske – Måske dyrere.

Og dog:
Lidt kan måske hives ind som transit fra Norge gennem Danmark til England.
Men:
Som omtalt andetsteds planlægger både England og Tyskland at blive forbundet til Norge.
Husk også:
Som vi burde vide, er selv de store norske muligheder begrænsede og vil hovedsageligt være reservert til eget vinter-forbrug.

Altinget

Netavisen Altinget kalder det en panikløsning.

En uhøflig sammenligning

Samme kapacitet (1.400 MW) har atomkraftværket Brokdorf ved Elben nordvest for Hamborg.
Dette kraftværk har i sin levetid siden 1986 leveret maksimal effekt i 88% af tiden.
I modsætning til det meste andet har ned-lukninger har været planlagte.
Dette velfungerende kraftværk forventes lukket pr. 31. januar 2021 efter en politisk beslutning.

I dette tilfælde betragtes 1.400 MW tilsyneladende ikke som et væsentligt bidrag til den forureningsfrie energi.
Men det er jo, som vi alle forstår, en ”politik beslutning”.
En integreret del af det ambitiøse Energiewende.

En helt anden begrundelse

For at undgå at en domino-effekt vil få næsten katastrofale følger ved udfald af store kraftværker eller store blokke af forsyning, vil det være en fordel at være en del af et meget stort samarbejde.
Dette indgår tilsyneladende ikke i den officielle vurdering.

Andre kabler

2017 omtales et 1.450 kilometer langt søkabel fra Norge til England:
Kapacitet: 1.400 MW.
Pris: mellem 11 og 15 mia. kroner.
Som ved Viking Link svarer kapaciteten til et moderne kernekraftværk og prisen til et halvt kernekraftværk.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Tilføjelse 2019 januar
Fra EnergiWatch.dk haves følgende:
Viking Link forventer, at kontrakterne til 625 kilometer søkabel, 143 kilometer landkabel og de to konverterstationer i Revsing og Bicker Fen i Storbritannien vil blive tildelt i løbet af andet kvartal 2019.
Kabeldelen af projektet har nok en samlet ordrestørrelse på omkring 700 mio. euro – hele projektet er på 2 mia. euro

August 2019
bekræfter NKT 670 mio-ordre på kablet.
Men her er det kun kroner.
Og i November foreslås at erstatte med varmepumper.