– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

___________________________________________________________________________
Når talen kommer på affald er det nødvendigt at skelne mellem forskellige typer af affald:
– – – – Almindeligt affald
– – – – Skadeligt affald
– – – – Giftige kemikalier
– – – – Radioaktivt affald fra kernekraft
– – – – Luftforurening, hovedsageligt fra brug af fossile brændsler

Vedr. Almindeligt affald:
Vi bruger enorme ressourcer på at sortere og genbruge affald.
Tilsyneladende uden at overveje resultatet.

Vedr. Skadeligt affald:
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis henvise til kasserede solceller.
Men olieforurening, nok mest i Rusland, skal ikke fejes ind under gulvtæppet.

Vedr. Giftige kemikalier:
De fleste husker besværet med giftigt affald fra Cheminova.
Så vidt vides er der ikke fundet en løsning.
Ulykken ved Bhopal er næsten glemt.

Vedr. Radioaktivt affald fra kernekraft:
De få tilfælde, hvor radioaktivt affald har været en potentiel fare bliver det hutrigt omdrejningspunktet i megen debat.
En forhåbentlig saglig vurdering vil vise at dette affald behandles forsvarligt.

Vedr. Luftforurening – Lokalt:
På verdensplan er luftforurening den største dræber for menneskeheden.
Men det er ikke noget nyt.
Fra litteraturen husker man måske The Great Smog of London.
I dag er problemet flyttet til Kina, Indien og fx til Mexico City, hvor fugle falder døde ned.
Men også i vores nærområde: Tyskland hvor Energiewende koster menneskeliv.

Vedr. Luftforurening – Globalt:
Det diskuteres om den konstaterede klimaændring er menneskeskabt som et resultat af forøget indhold af CO2 i atmosfæren.
Men selv om der tilsyneladende er “videnskabelige vurderinger”, er der alligevel uvished om dette.
Her, som i megen “semipolitisk” diskussion, ser man urimelige krav om 100 % sikkerhed.
MEN
Efter min mening er det aldeles uansvarligt at man – måske – vil påføre vore efterkommere resultatet af en global opvarmning.