Kernekraft i Vesten har store problemer.
_____________________________________________________________________________

Smitte – Symptomer – Sygdom

Vi er underlagt en meget dygtig propaganda, hvor alt der blot indeholder ordet ”atom” bliver gjort til en stor risiko.
Det er stort set smitten.

A-kraft i England bliver urimeligt dyr.
Østeuropæiske lande går til den gamle fjende for at få hjælp til stabil energi.
Det var vist symptomerne.

I det man lidt overfladisk kalder Vesten skal kernekraft opfylde sikkerhedskrav, der langt overskrider det der kræves fra andre energikilder.
Det er vist sygdommen.

I Rusland, Kina og Korea har man været i stand til at tænke klart.
Hvorfor?
Vi – i det der kaldes Vesten – må frigøre os for den kollektive angstneurose.
Mon ikke det er kuren.