Med Niels Hansen som kilde (https://ing.dk/node/227309#comment-921668)
___________________________________________________________________________

Jeg citerer

1) Hvis Danmark i stedet for træer og biomasse havde benyttet kul til at få den samme mængde energi, ville de officielle udledningstal være gået gennem taget.

2) Men her støder vi på et nyt perverst incitament i det internationale regelsæt for regnskabsføring af CO2. Meget af det hidrører fra Kyoto-aftalen. Der opdagede ngo’erne, at hvis skov skulle regnes med som CO2-binding, ville det være en enorm fordel for nordlige lande som Canada, Norge, Sverige, USA, Finland, Rusland og så videre. Og det var disse lande, som man mente havde tjent flest penge på at ødelægge klimaet.

3) 800 forskere har skrevet under på en protest mod EUs direktiv om vedvarende energi, og det er begrundelsen for denne modstand, man kan læse om i artiklen i Nature: »Resultatet (af EUs direktiv, red.) kan blive et forbrug af skov svarende til hele Europas skovhøst og en forøgelse af karbon i luften i mange årtier, og EU vil endda kunne ende med at blive et farligt globalt forbillede.«

4) Når industrien fælder træer, bliver omtrent en tredjedel, roden og stubben, stående tilbage. Det skyldes, at industrien ønsker at beskytte dele af jorden, så den bliver liggende fast, og der er noget at plante ny skov i. Men roden og stubben rådner og slipper CO2 ud. Og når man planter ny skov, går der mange år, før den nye skov optager mere CO2 end den gamle, og endnu længere tid, før afbrændingen af træet er lige så »lidt« skadelig som at brænde kul, og endnu længere, før det har forårsaget samme CO2-udledning som naturgas.