Tilbageblik

07.11.2018 hævdes (formentligt bevises) at olieindustrien allerede kort efter krigen kendte til mekanismen bag klimaændringerne.
I stedet for at advare allierede man sig med forskere der benægtede eller nedtonede sammenhængen.
Kort efter krigen så den blomstrende olieindustri, der var koncentreret omkring Rockefælder Fonden, at den kommende udvikling af atomkraft var en alvorlig konkurrent.
Man fandt en god støtte i den amerikanske forsker Herman Muller, der allerede før krigen havde vist at ioniserende stråling (Røntgen eller Radioaktivt) kunne medføre kromosom-ændringer (nedarvede ændringer ?) i forsøgsdyr. (Bananfluer)
Herved startede den folkelige frygt for radioaktivitet.

Nyttige Idioter

Inden længe (1971) trådte Greenpeace – og specielt eftersnakkere – ind på banen med et utal af false beretninger om en overhængende fare i forbindelse med alt der var forbundet med atomkraft.

Ideologisk Sammenfald ?

Efter alt at dømme var de vestligste “fredsbevægelser” organiseret og støttet fra det gamle Soviet – ikke kun gennem utallige “personlige” bidrag.
Man blev inviteret til “Fredslejre” i Østeuropæiske vasalstater.

Der var – og er – et stærkt “personsammenfald” mellem “anti-atom” og de mange fredsbevægelser.
Det er naturligvis umuligt at afgøre om der også var tale om egentlig økonomisk støtte fra olieindustrien eller senere fra de mange “vedhæng”.

I dag

I løbet af 2018 begynder offentligheden af forstå at der er noget der hedder klimaændringer.
Det betyder at “De Grønne” er i et slemt dilemma:
Kampen mod atomkraft støttes af den siddende amerikanske president, der går ind for mere kulkraft.

Alligevel

er det hævet over enhver tvivl at “De Forurenende” – Både olie og kul – fik, og får, (indirekte) opbakning både fra “De Røde” og fra Greenpeace, der bekæmper og dæmoniserer den fælles fjende: Atomkraft.
På grundlag af dette føler jeg at denne bloks overskrift er berettiget.
_______________________________________________________________________
Kort fortalt betyder det, at vores uvidenhed begrænser vores evne til at erkende vores egen uvidenhed.
___________________________________________________________________
Se om den magiske silver-bullet, der kan omgå de elementære termodynamiske love og lave CO2 om til flydende brændsel.