– – – – For kilder og henvisninger: – – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer. – – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse. _________________________________________________________________

Introduktion

Jeg spekulerer ofte på hvordan vores politik vedrørende klimaændringer ville se ud, hvis vi faktisk var seriøse om emnet. Jeg formoder, at det ville have meget lidt lighed med, hvad entusiaster for grøn energi foreslår. Desværre er de to emner i det følgende bedst beskrevet med dette. ____________________________________________________________________

Termisk lager

Termsk Lagring
På Ingeniørens netavis finder man en række artikler fra Henrik Stiesdal, der i samarbejde med Siemens, arbejder på at udvikle et energilager for elektricitet, baseret på lagring af varme. (Termisk lagring.) Til indledning henvises til følgende: 29. nov 2014 og 15. sep 2015 Selve tanken er interessant. Naturligvis er der, som ved alt nyt, tilsyneladende flere uafklarede spørgsmål, eller ”fugle på taget”.
  • Det forudsættes at prisen på fremtidig vindkraft vil nå ned på 50 €/MWh eller en tredjedel af det nuværende. Selv om Rusland eksporterer atomkraft til denne pris må det føles som værende temmelig optimistisk.
  • Virkningsgraden i Trind 2 (varme til EL) er sat til 40 %. Det er nok i overkanten af det praktisk mulige. Tilsyneladende er det baseret på følgende: bla– Varm temperatur 600 grader og bla– Kold temperatur 20 grader. Strengt taget gælder dette kun så længe lageret er fyldt (varmt) og virkningsgraden vil aftage til nul efterhånden som lageret tømmes og bliver koldt.
  • I Trind 1 (EL til varme) lader man kold luft ved minus 100 grader komme ud af en turbine. Måske er der udviklet metoder til at undgå tilisning. Ellers vil det være nødvendigt at have et lukket system med varmeveksler.
  • Hvis den kolde luft ikke kan udnyttes, vil det formodentligt være bedre og billigere at bruge almindelige varmelegemer i trind 1
Selv om jeg er tilhænger af kernekraft siger jeg: Lad os vente og håbe. Men hvis man læser en grundig vurdering fra Søren Kjærsgård, er der tilsyneladende ingen realiteter bag det glade budskab.

Jeg spørger

Kan også dette henregnes som et af de mange desperate forsøg på at komme udenom atomkraft?

Også om Brint

Tilsyneladende er brint ved at komme på mode. Derfor har jeg samlet de mage, delvis forvirrende, oplysninger på en anden side. https://wp.me/s1RKWc-2d http://www.globalconstructionreview.com/news/california-use-revolutionary-plasma-torch-tech-wor/ Hydrogen by a new method – plasma torch