Dette er stort set en opgivet klade.
——————————————————————–
Kort Nyt nr. 58
Indhold: Vindmøller og elbiler efterlader et affaldsproblem i Kina (Indre Mongoliet). Mulig produktion af uran og sjældne jordarter i Grønland. Risø’s radioaktive affald i nye dimensioner. Hidtil største produktion fra Oscarshamn 3 (O3). Udbygningen af svensk vindkraft daler.

Kort Nyt nr. 57
Indhold: Decentrale kraftvarmeværker bliver ikke brugt. VE skal ikke længere have forkørselsret. Det globale energiforbrug vil vokse. Atomkraft er nødvendig for at løse klimakrisen. I USA truer lukning af atomreaktorer klimamålene. Fuglelivet vigtigere end vindkraft – på Öland.

Kort Nyt nr. 56
Indhold: Borgerne i Schweiz vil beholde atomkraften. EU’s skove fældes for at skaffe biobrændsel! Følg med i Nordens el produktion!

Kort Nyt nr. 55
Indhold. Har vedvarende energi (sol, vind, vandkraft) overhalet kul? Dansk vindkraft dækkede IKKE 42% af elforbruget i 2015. Atomkraft er af vital betydning for Sustainable Devellopment Goals, SDG. Rapport om dansk og europæisk energi (rapporten viser sammenhængen mellem vind-el og eksport/import af strøm).

Kort Nyt nr. 54
Indhold: Kina bygger kulkraft i Balkan. Strammere regler for vindkraft i Polen. EU’s nukleare politik utilfredsstillende. Levetidsforlængelse til 80 år!

Kort Nyt nr. 53
Emner: Kina bremser udbygningen af vindkraft. Russisk hurtig reaktor (FBR) på fuld effekt. Rusland undersøger thoriumvejen. Emiraternes projekt i god gænge.

Kort Nyt nr. 52
Indhold: Atomkraften i 2015. Vedvarende energi blæser klima-bestræbelserne af banen. CO2-fri atomkraft værdsættes. Tysk vindkraft i modvind.

Kort Nyt nr. 51
Indhold: Storbritanniens klimamål er uændret. Bred energipolitisk aftale i Sverige. Rapport om dansk og europæisk vindkraft. Atomkraft under pres i USA. Især den svenske nyhed er positiv. Sveriges 10 reaktorer kan nu køre videre og evt. erstattes af nye mere moderne.

Kort Nyt nr. 50
Kort Nyt nr. 49
Kort Nyt nr. 48
Kort Nyt nr. 47

REO Links
Olieselskabet BP udsender hvert år i juni en oversigt over de fleste landes energi-produktion og forbrug.
Den nyeste er: BP Statistical Review of World Energy, june 2016.
Den er på en måde REO’s bibel, fordi den indeholder energi-data for de fleste lande: For olie, kul, naturgas, kernekraft, vandkraft og fornybar energi (VE).
Kort resume:
Verdens totale energiforbrug voksede 1,0 % fra 2014 til 2015. (Året før: 0,9 %) Det er mindre end de foregående år. Ialt var energiforbruget 13.147 mio. ton olie-ækvivalent.
Olieforbruget voksede +1,9%, gas: +1,7%, kul: -1,8%, kernekraft: +1,3%, vandkraft: +1,0%, fornybar energi: +15% og flydende biobrændsler: +0,9%.
Verdens energiforbrug fordeler sig således: 32% olie, 30% kul, 23% naturgas, 4,4% kernekraft, 6,7% vandkraft og 2,4% “anden vedvarende energi (sol og vind)”.
Se 2016-udgaven her

REO Links
Thorium-Reaktorer forventes at være en del af fremtidens reaktorer.
Der er to danske grupper, der arbejder på at udvikle modul-opbyggede thorium-reaktorer (MSR-reaktorer = Molten Salt Reactors).
Den ene gruppe er Seaborg Tecnologies, der har en hjemmeside: Se hjemmesiden her
Den anden er Copenhagen Atomics, der også har en hjemmeside: Se hjemmesiden her
Begge går kraftigt ind for MSR reaktorer, og en britisk rapport anbefalede (august 2015) Seaborg Technologies’ thoriumreaktorprojekt som kandidat til videreudvikling.
Reaktorerne kan “brænde” thorium og affald (brugt brændsel) fra almindelige letvands-reaktorer (LWR) – og på denne måde producere “næsten grøn el”.
Affaldet fra reaktorerne består af fissionsprodukter, der har meget kortere halveringstid end affaldet fra uranbaserede reaktorer, der også producerer transuraner (= isotoper, der er tungere end uran).
Hjemmeside om atomkraft.
Her omtales de mange reaktortyper, radioaktivitet, affaldet, debatten, m.m.m.
http://www.akraft.dk

REO Links
REO Links TV-udsendelse om kernekraft
DR2 bragte i 2011 i “Viden om” en udsendelse om kernekraft. Om deponering af affald og om det kommende store kernekraftværk, Olkiluoto 3, i Finland.
Det var journalisten Line Friis Frederiksen, der stod for udsendelsen, og den kan ses på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wQ6CNm5Eo4M
Den blev anmeldt af Bjørn Bredal i Politiken. Han skrev bl.a: “Udsendelsen var ikke blot god, den var super-god!”
Se den her.

REO Links
HJEMMESIDE, der støtter øget anvendelse af atomkraft
REO er for nylig blevet bekendt med, at der er en særdeles åbenhjertig hjemmeside, der agiterer for at benytte kernekraft – også i Danmark.
Den er udarbejdet af en politiker fra LA, men dens oplysninger om kernekraft er særdeles relevante.
Den er dog lidt mere “agiterende” end REO’s hjemmeside.
Se hjemmesiden her – og vælg ENERGI.

REO Links
SVENSK HJEMMESIDE, der viser nyheder og analyser vedr. atomkraft både i Sverige og i verden.
Fukushima, opinionsundersøgelser, livscyklusanalyser, m.v.
Bl.a. ses, at langt de fleste svenskere ønsker fortsat anvendelse af kärnkraft i Sverige.
Se hjemmesiden her

REO Links
Om atomkraft og Greenpeace.
En interessant og oplysende hjemmeside om atomkraft og om debatten er udarbejdet af pensioneret civ. ing. Thorkil Søe.
Den omtaler bl.a. de argumenter, som Greenpeace fremfører imod kernekraft (atomkraft).
Se hjemmesiden her.

REO Links
Situationen omkring Fukushima-kraftværkerne er beskrevet af IAEA (det Internationale Atom-Energi Agentur). December 2013.
En kortfattet beskrivelse af hændelsesforløbet siden 11.3.2011 og status for oprydningen.
Desuden beskrives helbreds-risikoen for mandskab og folk omkring værkerne.
Læs statusrapporten her.

REO Links
HVORFOR KERNEKRAFT?
Her er et link til en hjemmeside, hvor en række energi-interesserede fra Sverige, Holland og Japan giver deres begrundelser for at være tilhængere af kernekraft. Engelsk tekst.
Læs hjemmesiden her

REO Links
Atomic Insights
Se en meget alsidig hjemmeside, Atomic Insights, der bl.a. sammenfatter artikler og kommentarer til energinyheder fra 2013. Ikke blot om kernekraft, men også fossile energikilder.
Den redigeres af Rod Adams, som er pro-nuclear advocate med en fortid i US Navy. Engelsk tekst.
Se hjemmesiden her

REO Links
Tekniske oplysninger om kernekraft, bl.a. om reaktortyper, brændsel m.v. kan ses på hjemmesiden: http://www.akraft.dk