Denne side bliver kun bevaret fordi der er en risiko for at Greenpeace vil slette siden.
En direkte kopi af det originale findes på Word-fil Sikker atomkraft er en myte.
På WordPress fil http://wp.me/s1RKWc-79 behandles fire af de mange fejlagtige påstande.
__________________________________________________________________

Sikker atomkraft er en myte

På denne side
• Atomkraft kan kun give et marginalt bidrag til CO2-reduktion
• Atomkraft er dyrt
17. februar, 2010

I sin tid blev atomkraft lanceret som en ren, sikker og billig måde at producere elektricitet på – dette har aldrig holdt stik. Atomkraft er beskidt, farlig og dyr.
Billedtekst
Aktivister blokerer reaktorbyggeri.

En ulykke kan ske i enhver atomreaktor, hvorved store mængder radioaktivt materiale kan frigives til det omgivende miljø. Sandsynligheden for en alvorlig reaktorulykke er meget lille, men konsekvenserne kan blive katastrofalt store. Fra oparbejdningsanlæg som Sellafield og La Hague udledes ved den daglige drift store mængder radioaktive stoffer til hav og luft.
Alle led forbundet med atomkraft indebærer store risici og problemer. Uranminedriften medfører radioaktiv forurening. Der kan ske ulykker under reaktordriften. Højtberiget uran og plutonium kan bruges til atomvåben. Atomanlæg og terrorisme er en farlig cocktail. Og der er endnu ikke fundet nogen holdbar løsning på slutdeponeringen af det højradioaktive affald på trods af 50 års forsøg. Der er tale om højradioaktivt affald, som skal holdes totalt adskilt fra alt levende i op mod ¼ million år – et helt uacceptabelt problem, som vi videregiver til kommende generationer.

Atomkraft kan kun give et marginalt bidrag til CO2-reduktion

En udbygning med atomkraftværker hævdes at være nødvendig for at bekæmpe klimaændringerne og give en sikker fremtidig energiforsyning. Men atomkraft bidrager i dag kun med 14 procent af elproduktionen, og kun med 4 procent af energiforsyningen.
Selv en urealistisk stor udbygning – knapt 300 nye reaktorer i perioden til 2025 – vil kunne fastholde dette marginale bidrag til CO2-reduktion. Grunden er, at de eksisterende godt 430 reaktorer stort set alle er bygget i 1970- og 80erne og nu begynder at falde for aldersgrænsen.

Atomkraft er dyrt

Nye atomkraftværker vil i snit koste 4 gange så meget at bygge, som antaget i 2001-05.
Uafhængige Wall Street-økonomer vurderer, at strøm fra nye atomkraftværker kommer til at koste 60-100 øre/kWh – eller 2-3 gange mere end strøm fra vind.
I Finland er man i gang med at bygge en ny atomreaktor – Olkiluoto 3. Den skulle koste 22 mia. kr og stå færdigt i 2009. Men allerede nu byggeriet forsinket med 3 år og anlægsprisen steget til 39 mia. kr.

Af grunde, der ikke forstås har det ikke været muligt at komme frem til side to. Her er side 3

Aldrig mere Tjernobyl

Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki. I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.

Se realiteterne

Herved har Greenpeace vist at deres troværdighed kan ligge på et meget lille sted.
Se http://wp.me/p1RKWc-p2