Fra Holger Skjerning har jeg modtaget følgende:

Bjørn Lomborg blev interview’et af Anders Jerichou i Politiken 22.1.2017.  
Fem sider tekst og kurveblade.
Nogle ting formulerer BL så præcist, at jeg vil citere udvalgte passager, som mange af os godt kan udnytte – og glædes over!
Faktisk vil I nok blive positivt overraskede over visse ting!!! – God fornøjelse!

Han indleder optimistisk: 
Ny teknologi skal nok få has på global opvarmning.
Men regeringerne må tage sig sammen, siger BL, som vil have seksdoblet offentlig forskning og udvikling af ny teknologi.
De private virksomheder har alt for kort tidshorisont. Og vi spilder alt for mange kræfter på alt for dårlige løsninger.
Pengene skal bruges bedre.

Lomborg mener, at verden står med reelle, menneskeskabte klimaproblemer, som giver os et problem og en udfordring.

….. God ide at gøre noget ved klimaproblemerne.
Men det, der skal til, er ikke at subsidiere teknologier, som kun løser en lille smule for en enorm omkostning ……

Han anerkender, at investeringer i sol og vind vokser, og at investering i fossil energi aftager.  
Men det er næsten udelukkende, fordi vi forærer sol og vind 115 milliarder dollars hvert år.

Og i modsætning til, hvad mange tror, er energibidraget fra sol og vind ubetydeligt.
Verden får 0,6 % af energien fra solceller og vind ifølge IEA.
Selv hvis verden lever 100 % op til Paris-aftalen, vil sol og vind dække mindre end 3 % i 2040.
De fleste tror, at fornybar energi er en stor og voldsomt voksende andel af verdens energi.
Fakta er, at vi har brugt 200 år på at komme væk fra fornybar energi, fordi det er dyrt, pladskrævende og upålideligt.
Siden 1800 er den globale fornybare energi faldet fra 95 % til ca. 14 %, og andelen er kun gået op, når det er gået skidt: I to verdenskrige og 1930-krisen.

Ifølge BL har ingen lyst til at høre det, men frem til 2040 vil vi forære over 3000 milliarder dollars til ineffektiv sol og vind – uden at opnå nogen nævneværdig løsning.
Slut.
Min kommentar er naturligvis, at han intet sted tør nævne hverken thorium eller konventionel kernekrafts mulige betydning, når han anbefaler forskning og udvikling.
Og værre: han blev heller ikke spurgt !
Med hilsen   …   Holger Skjerning

Min tilføjelse:
Korea eksporterer 5,6 GWe kernekraft til UEA for USD 20 milliarder.
4 reaktorer (20.000 Kr/kWe)
Hvis man ser på tallene vil man se at:
Disse 3000 milliarder dollars der vil blive givet som tilskud til sol og vind.
Hvis man kunne tage tyren ved hornene, så kunne det betale for tæt ved en tredobling af den eksisterende kernekraft – måske mere.
Foruden det, der alligevel vil blive bygget.
Ja det ville være noget, der kunne mærkes på klodens skrantende klima.