englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.

Og.klik påb Og klik på billeder for at få fuld størrelse.
________________________________________________________________________

Når diskussionen bevæger sig i retning af stråling og virkningerne på den menneskelige sundhed, er der flere forhindringer:
Først, selvfølgeligt: Mangel på pålidelige oplysninger om effekten af et lavt niveau af stråling.
Men et andet stort problem er de mange ukendte enheder, der anvendes.
Også den forvirring, der er forårsaget af uvidenhed.
Nogle gange også ønsker om at benægte fakta.
Endog et ønske fra nogle organisationer, der forsøger at forvandle alt der er relateret til radioaktivitet til at være en stor fare.

Nær slutningen af denne blok vil du finde en evaluering af de latterlige påstande og urealistiske “sikre grænser” i forhold til katastrofen i Fukushima.

Enheder

Bq Becquerel
1 Bq er et radioaktivt henfald per sekund og er en meget lille enhed.
Et voksent menneske indeholder ca. 4.500 Bq fra naturlige kilder.
Mere kan findes på World Nuclear
Sv Sievert
Sievert er et mål for den skadelige effekt af ioniserende stråling på mennesker, såvel som på dyr.
Også her giver World Nuclear et godt overblik over situationen.
Et meget illustrativt, og tilsyneladende pålideligt, Radiation Dose Chart findes på Wikimedia.
Andre enheder
Flere andre enheder er stadig i brug forskellige steder:
1 Sv = 1 J/kg = 1Gy = 100 rad = 100 rem = 100 Roentgen
Becquerel til Sievert
Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem Becquerel og Sievert.
Den eneste vejledning jeg har fundet er på en side fra Luckey fig. 10.
Her kan du udlede: 1 mSv = 1,7 kBq/litter.
Uden at have kontrolleret og frygtede at være forkert, nævner jeg:
1000 Bq/m^3 = 4.45 mJ*hour/m^3 = 6.3 mSv
Linear No Treshold
Forudsætningen om at lige meget hvor lidt, så er det skadeligt, har for snart længe siden måttet give op over for realiteterne.
Enten Eller
Et materiale kan være højradioaktivt eller der kan være radioaktivt i lang tid. Men, i modsætning til mange påstande, ikke begge dele.
Skader fra Stråling
Den megen uvidenhed og den fejlagtige propaganda har resulteret i absurde påstande.
denne side har jeg forsøgt at løfte sløret for realiteter.

Radon

Nu og da kommer radon op i medierne og folk, der bor i “radon huse” kan være bange og vil ofte have svært ved at sælge deres hus.
Wikipedia findes en meget omfattende vurdering om radon.
Herfra, og fra andre kilder, er følgende et kort resumé.

Oprindelse

Radon stammer fra henfald af uran, hovedsageligt fundet i granit i jordskorpen.
Den eneste isotop, der har interesse er Rn 222, der har en halveringstid på omkring fire dage.
Det er en tung ædelgas og vil kun skade, hvis det henfalder i lungerne.
Koncentrationen måles i Bq/m^3 (Henfald per sekund / m^3)

Koncentrationerne kan variere meget fra sted til sted.
I det fri, varierer det fra 1 til 100 Bq/m^3, endnu mindre (0,1 Bq/m^3) over havet.
I huler, i miner, eller i dårligt ventilerede boliger, kan koncentration komme op til 2000 Bq/m^3.
Typiske eksponeringer er omkring 100 Bq/m^3 indendørs og 10-20 Bq/m^3 udendørs.

Udsættelse for radon

Det magiske kur
Lige så meget som radon og stråling er frygtet, har det været set som en magisk kur for alle typer af sygdomme.
I en periode omkring 1915 var radioaktivt vand på mode, indtil nogle rige og entusiastiske mennesker overdoserede og døde en forfærdelig død.
Radon bade – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  Radon Treatmeng
Det skal bemærkes, at nu, såvel som længe før radon og radioaktivitet var kendt, har sundhedssøgere frekventeret steder, hvor de får “radon-behandling” for alle typer af sygdomme.
På internettet kan du finde flere reklamer for kurbade og klinikker, som for eksempel: her, her og her. Radioactive Water
Radon i “Sundheds vand”
Selv radon mineralvand blilver reguleret:
Mindste styrke er 74 Bq/l, men følgende er fundet:
Merano: 2000 Bq/l og
Lurisia (Italien): 4000 Bq/l
Tl sammenligning tjener at vi alle bærer rundt på omkring 65 Bq/kg fra naturlige kilder.
Extremes
Høje niveauer af radon findes flere steder.
Bedst kendt er det, der oprindeligt blev kendt som “The Rasmar Paradox”:
En relativt lille befolkningsgruppe ved Rasmar i Iran udsættes for meget høje niveauer af stråling, mest fra radon.
Dette, ikke helt enestående, tilfælde er over 80 gange højere end den baggrundsstråling vi alle udsættes for.
Der har imidlertid ikke været rapporter om dårligt helbred.
Flere andre steder har lignende, men mindre eksponering:
– – • Guarapari (Brasilien)
– – • Cumuruxatiba (Brasilien)
– – • Kerala (Indien)
– – • Karunagappall (Indien)
– – • Arkaroola (South Australia)
– – • Yangjiang (Kina)
– – • Black Beach (Brasilien – Højeste, men ubeboet)

Sandsynligvis findes det højeste registrerede niveau i forbindelse med Watras Incident, som beskrevet lidt senere.
Miner
De sundhedsmæssige virkninger af høj eksponering af radon i miner har været kendt, helt tilbage til 1530.
Det blev først beskrevet af Paracelsus i hans beskrivelse af et langsomt ødelæggende syndrom blandt minearbejdere.
I dag ved man at eksponeringen kan nå op til 1.000.000 Bq/m^3
Det må håbes, at dette er “en saga blot.”
Efter Tjernobyl
Tilsyneladende for at undgå kritik ønskede de Sovjetiske myndigheder at evakuere alle personer, der ville blive udsat for en ekstra livsdosis på
350 mSv.
Hvis tilsvarende skulle implementeres i Norge ville det være nødvendigt at evakuere en halv million indbyggere i området omkring Mjøsa, hvor påvirkningen, fra radon, ville overskride denne grænseværdi.

Radiation Hormesis

Man kan finde en kontroversiel epidemiologisk undersøgelse, der uventet viser reduceret kræftrisiko vs. radon ved eksponering mindre end 200 Bq/m^3.
Dette blev først publiceret af T. D. Luckey, og er omtalt i Wikipedia.

Radon and CancerDet er svært at forstå, hvorfor dette ‘sådan bare’ er blevet afvist af WHO og andre.
Og det er endnu sværere at forstå, hvorfor disse observationer ikke er blevet fulgt op.
En mulig anden årsag er
diskuteret her.

Jeg har forsøgt at sammenfatte eksisterende viden her.

Endnu mere overraskende er forskning der viser at selv meget høje doser af ioniserende stråling ikke har forårsaget de meget frygtede skader på kommende generationer.

De mange forskellige enheder og de ofte modstridende “beviser” har ført til følgende.

Cigaret Unit

Cigaret UnitFra internettet, citerer jeg følgende:
For lang tid siden fik en ekspert i stråling spørgsmålet:
“Hvorfor vil du ikke sammenligne dine resultater til noget folk kan forstå, som for eksempel Cigaret Unit?”
Hans svar var klart:
“Jeg har forsøgt. Det er håbløst. Folk beskylder mig bare for at lyve.”
Fra privat korrespondance med en dansk ekspert, husker jeg noget tilsvarende.
(Desværre har jeg ingen optegnelser eller referencer.)

Watras Incident

Den eneste – forhåbentlig pålidelige, men også temmelig forvirrende information er fundet fra The Guardian og Wikipedia.
Følgende er et uddrag:

 • Radon i enkelte boliger kan lejlighedsvis være størrelsesordener højere end typisk.
  Det blev dramatiseret ved det såkaldte Watras Incident:
  En medarbejder på et amerikansk atomkraftværk udløste sin strålingsmonitor efter han havde været væk fra arbejde flere dage.
  Dette var på trods af, at anlægget endnu ikke var forsynet med brændstof, og på trods af, at medarbejderen havde været dekontamineret og sendt hjem “ren” hver aften.
  Naturligvis forstod man at det indebar en kilde til forurening uden for anlægget.
  Det viste sig at være et radon niveauer på 100.000 Bq/m^3 i hans kælder.
  Den tilsvarende risiko for lungekræft forbundet med at leve i dette hus blev sammenlignet med den ekstrapolerede risiko fra at ryge 135 pakker cigaretter dagligt.

Det er svært at acceptere disse resultater og det bliver endnu vanskeligere, når det bemærkes, at alarmen blev rejst, ikke fordi han eller nogen af hans familie havde lidt af dårligt helbred.
En lignende, men ikke helt så dramatisk begivenhed fandt sted på et svensk atomkraftværk, der blev lukket i flere dage, indtil det blev konstateret at en af de ansatte havde taget sit strålingsmeter med hjem.

Hvad kan ikke undgås?

Lige meget hvor du er, og uanset hvad du gør, har vi alle – såvel som vore forfædre – været udsat for radioaktiv stråling.
Dette, sammen med ‘menneskeskabt eksponering’, er sammenfattet her.

Der henvises også til nedenstående.
2016 publicerer United Nations Environment Programme (UNEP) følgende:
“I dag ved vi mere om kilderne til og virkningen af eksponering fra [ioniserende] stråling end næsten ethvert andet farligt middel.
Kilderne til stråling, der forårsager den største eksponering for offentligheden, er ikke nødvendigvis dem, der tiltrækker mest opmærksomhed.
Faktisk kommer den største eksponering fra naturlige kilder, der altid har været til stede i miljøet.
Den største bidragyder til eksponering fra kunstige kilder er brugen af stråling i medicin.”

Hvad er tilladt?

Hvis enheder og doser er modstridende, er det intet i forhold til de eksisterende regler.
Det har naturligvis været nødvendigt at udslukke “oplysninger” fra mange såkaldt Grønne Organisationer der tilsyneladende specialiserer sig i skræmmekampagner.
Endvidere kan forskellige politiske udtalelser og regler være stærkt påvirket af frygt for at blive beskyldt for ikke at beskytte offentligheden.

Det er nemt at finde mange, klart modstridende, “fakta” og bestemmelser.
Alt for meget til at gå i detaljer her.
En meget omfattende guide til definitioner og bestemmelser vedrørende bortskaffelse af radioaktivt affald er udgivet af Det Internationale Atomenergiagentur.
Disse retningslinjer bliver tilsyneladende anvendt meget forskelligt i forskellige lande og i forskellige situationer.
Dette har resulteret i følgende, som er et uddrag af World Nuclear.

 • Genbrug af materialer fra nedlukkede nukleare anlæg er begrænset af niveauet af radioaktivitet i dem.
  Dette gælder også for materialer fra andre kilder, som fx anlæg for naturgas.
  Men de niveauer der er tilladt, kan være meget forskellige.
  For eksempel kan skrot fra gasanlæg genbruges, hvis det har mindre end 500.000 Bq/kg (undtagelses niveauet).
  Dette niveau er dog tusind gange højere end clearance niveauet for genbrugsmateriale (både stål og beton) fra den nukleare industri, hvor alt over 500 Bq/kg, ikke kan blive frigjort fra myndighedskontrol til genbrug. – – – –

  Norge og Holland er de eneste lande med ensartede retningslinjer.

Selv i betragtning af det omsiggribende hysteri og det næsten giftige politiske lobbyarbejde, er det svært at forstå dette.

Offentlig interesse

Ofte vil man finde udsagn fra Grønne Organisationer som angiver, at alle niveauer af stråling er farlig.
Med billige og meget præcise Geiger-Tællere er det blevet moderne at finde “farlige” steder.
Selvfølgelig må hjælp fra offentligheden blive værdsat, som for eksempel da en for længst glemt radioaktiv kilde blev fundet i Tokyo.
Men samtidig er det nødvendigt at forholde sig til reelle eller udtænkte farer for det, vi alle er udsat for gennem hele vores liv.

Fukushima

Det er anslået at der blev frigivet radioaktivt materiale mellem 500 PBq og 1000 PBq (10^18 radioaktive henfald per sekund)
Stillehavet dækker 165 millioner km^2 og indeholder 66 millioner km^3 vand.
Hvis vi antager at alle disse 1000 PBq (10^18 Bq) blev ligeligt fordelt over 1% af havet til en dybde på 50 m
Og hvis vi undlader at vurdere at en overveje del, ‘sådan bare’ er “sunket ned” fordi det er tungt materiale, så vil du få 12 Bq/kg.
Hvis du derefter overvejer, at omtrent 90% af det radioaktive udslip er Jpd131 (se side 116 i UNSCEAR 2013 Rapport,) ja så vil 1,2 Bq/kg være aktivt på tidspunktet for disse rædsels-historier.
Endvidere kan det være værd at nævne, at det amerikanske National Academy of Science har henvist til målinger, der viser 7 Bq/m^3 af Fukushima-relatert 137Cs nær den canadiske kontinentalsokkel.
Dette kan dog have været temmelig vanskeligt at måle, i betragtning af, at den naturlige stråling i havet er 11.000 Bq/m^3

For at forholde sig til noget velkendt, kan det nævnes, at vi alle bærer rundt på omkring 65 Bq/kg (65.000 Bq/m^3) som en del af vores menneskelige legeme, eller at et radon niveau på 100.000 Bq/m^3 blev fundet i kælderen i et beboet hus.
Det var ‘sådan bare’ 1000 gange det vi frygter i Danmark.
(Watras Incident, som beskrevet ovenfor.)
Ret mig hvis jeg er forkert.
Fukushima Greenpeace
I betragtning af dette, er det svært at forstå, hvordan veletablerede “Grønne Organisationer” viser kort og angiver “ekstrem fare” relateret til den radioaktive forurening helt ud til den amerikansk vestkyst. Og fortsætte ubesværet ind over land.
1 RAD = 10 mSv
Men denne enhed er (bevidst?) forvirrende og vil ikke have nogen mening, uden angivelse af tid. F.eks. RAD/time.

Uden at kunne kontrollere, tror jeg dog dette link fra The Registrer er mere pålideligt.

Hvis du har tillid til World Nuclear, kan følgende være interessant:

 • En silt barriere har længe været på plads for at forhindre forurening i at nå det åbne hav og at fortyndingsprocesserne på grund af havstrømme betyder, at der ikke kan påvises radioaktivitet i havvand udenfor havnen.

Hvis du er en fan af YouTube og har set “The Ocean of Death”, kan du spekulerer på, hvordan de mange fisk kan være så følsomme, at en stigning i strålingen fra 11.000 til 11.007 Bq/m^3 har forårsaget katastrofen vist på filmen.
I modsætning til stråling, er fisk temmeliglettet følsomme over for ændringer i koncentrationen af salt i vandet.
Så, hvis det ikke er direkte falskneri, vil de døde fisk måske kunne findes uden for et anlæg til afsaltning af havvand.
Udover dette er det værd at se på den sidste tabel på en side fra UNSCEAR.
Her ses det, at den radiologiske tolerance for fisk er sådan ti gange den for pattedyr og fugle.
Hvis du søger på en anden side kan du måske blive lettet ved at se, hvorledes dyrene trives i den stærkt radioaktive og forbudte zone ved Tjernobyl.

Så vidt jeg har forstået, er TEPCOs grænser for forurening af grundvandet, at der ikke må findes mere end 5 Bq/L af beta-radioaktivt materiale og en Bq/L af cæsium-134 og cæsium-137.
Igen bør dette ses i forhold til den naturlige belastning af det menneskelige legeme: 65 Bq/L og af havet: 11 Bq/L

For at være på den sikre side, blev grænsen for eksponering af stråling (helt arbitrært) sat til et millisievert / år.
Dette er “sådan bare” en tiendedel af hvad nogle europæere har været udsat for gennem hele livet.

Min konklusion er klar.
Noget er råddent – et eller andet sted –
Men hvor?