Baggrund

Der skrives meget og der håbes endnu mere på at flowbatterier flowbatterier kan blive så effektive og så billige at den varierende energi fra sol og vind kan være en realistisk mulighed i et moderne samfund, hvor vi er afhængige af en stabil forsyning med energi.

Syd Australien

I Syd Australien, hvor vindmøllestrømmen har bevirket energimæssigt kaos, overvejede man først at klare problemet med batterier.
Da man imidlertid forstod prisen, fik man travlt med at bestille dieselmotorer og gasgeneratorer.

Og så alligevel:
Med fanfarer refererer BBC (2017) at Tesla vil opføre et batteri med 100 MW ydeevne og en kapacitet på 129 MWh
Det lyder imponerende og er næsten fem gange større end tidligere batterier fra Tesla.
Der angives intet om prisen, men fremtidige langvarige blackouts vil have en meget større politisk pris for det grønne flertal.
Atomic Insights læser man at selv om prisen måske er rimeligt lav
Ja så bliver “alt det løse” dyrt.

En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at 129 MWh kun dækker en time og tyve minutter med 100 MW belastning, der med et groft overslag vil dække behovet for 100 000 mennesker.

Lidt om Pumped Storage

Der er naturligvis drømme om at udnytte de mange muligheder for pumped storage.
Mere om et andet og meget stort projekt for pumped storage i Australien.
På verdensplan er nok 98 % af al energilagring i form af pumped storage.
SÅLEDES
Hvis der er tilstrækkelige naturlige muligheder vi Pumped Storage være en naturlig løsning.

Mere om Syd-australien sidst på denne side.

USA

Fra USA haves et optimistisk skøn for lagring i batterier: 185.000 €/MWh (lagerkapacitet)
Denne pris er foreløbigt (2016) til nød realistisk.

Bilbatterier koster omtrent det dobbelte. (2015)

Californien

Fra The Energy Collective (2017 Sept) refereres:

 • Storage expense – to power California’s grid for a single cloudy day, at today’s prices, would require constructing li-ion battery banks at a cost of ~$700 billion, or roughly four times the entire annual state budget.
  They would need to be replaced every 7-10 years.

En anden sammenligning vil være:
$700 billion ($ 700 x 10^9) ville betale for 140 kernekraft-reaktorer magen til dem Korea eksporterer til UAE
Jeg har ikke kontrolleret ovenstående data, der sammenlignet med andet virker troværdige.

Tyskland

Det tyske forbrug af elektricitet er ca. 50.000 MW.
Med ovenstående priser skal der investeres i hvert fald 100 milliarder € for at holde forsyningen gående bare én mørk vinternat; hvis man antager at halvdelen skal komme fra et batterilager.
Dette enorme beløb, der svarer til prisen for 20 nye kernekraftværker, viser at hverken batterier eller pumped storage vil være realistisk for Tyskland og naturligvis heller ikke i Danmark.

Fra Altinget refereres følgende:

 • For at skabe en stabil leverance af alternativ energi, er man nødsaget til at have en lagringsteknologi.
  Ifølge IFO vil det i Tyskland kræve 3300 pumpekraftanlæg, eller hvad der svarer til en 100-dobling af eksisterende kapacitet, for at opnå en stabil leverance fra sol og vind.
  Det ville kræve 164 mio. batteripakker af typen brugt i BMW3i.
  De 1 mio. elektriske biler, som forventet vil være på vejen i Tyskland i 2020, og som kan bruges som distribueret lagring, ville kun levere batterikapacitet svarende til 0,6 procent.”

Selv om det ikke nævnes i artiklen, kan det antages at der kun er tale om døgnvariationer.

Et grønt håb

Med Arnie Gundersen som kilde angiver modstandere mod kernekraft (no2nuclearpower) at Telsas store batterier kan lagre energi for
ca. 2 ¢/kWh
Her er det “brugsomkostninger” – ikke investering.
Disse 2 ¢/kWh svarer til en tiendedel af ovenstående.

Dette giver måske et indtryk af debattens kvalitet.

Behov

Selv om vi alle ved at det er udenfor mulighedernes grænser at lagre energi til at dække mere end småting, ja så vil følgende måske overraske.

 • Det viser sig, at der ikke produceres ret megen vindkraft i Danmark omkring den 20. januar 2017.
  Ser man på data for perioden fra den 20/1 kl. 4 til den 21/1 kl. 21, altså et tidsrum på 41 timer, så bidrog vindkraften med 14 GWh til dækning af et samlet forbrug på 204,5 GWh.
  De manglende 190 GWh kunne evt. leveres af 2 mio. Tesla batterier, i hvert fald når man ser på den mængde elektrisk energi, som hvert batteri kan lagre (85 kWh).
 • Noget tilsvarende fås for perioden 17-18 September 2017
  Se Sidst på siden.
 • Og fra en anden kilde:
  For at lagre to dages elforbrug i Frankrig, bl.a. med batterier fra Tesla behøves 12 mio. batterier.
  Fremstillingen af disse kræver 360.000 ton lithium.

  Den årlige produktion af lithium er på 40.000 ton.

Australsk mineindustri nyder godt af Kinesisk tørst for lithium.

Forskning

I betragtning af det store behov kan det ikke undre at der forskes meget og skrives endnu mere.

I et forsøg på at vise hvor langt man er nået, kommer Energy Supply
(ved en fejltagelse ?) til at fortælle, det der egentligt skulle have været en hemmelighed:
Den “vedvarende energi” er ikke mere vedvarende end at der er et udækket behov for batterier, der trods alt skal betales af nogle.

Hilsner fra Thorkil Søe, der spørger:
Hvad mener du?
Er der noget, der mangler?
Eller mangler vi bare lidt realitetssans?
Skriv til thorkilsoee@gmail.com

Efterskrift

Nye forslag vrimler frem som paddehatte i skoven.

 • November 2017 ser man at inerti fra roterende masser vil være fremtiden.
  Det forbigås at dette kun vil være relevant til udjævning af kortvarige strømstød.
 • December 2016 ser man på The Energy Collective at et Break-through for batterier vil være en realitet om 5-8 år med et prisniveau på 90.000 €/MWh (lagerkapacitet)
 • 2017 annoncerer MIT et nyt air breathing battery, der skulle reducere omkostningerne fra 100.000 €/MWh til omkring en fjerdedel.
 • I 2015 annonceres at TESLA vil forhandle batterier, der vil koste
  315.000 €/MWh (lagerkapacitet)
 • Naturligvis er der muligheder for så meget, men meget af det der udråbes som “løsningen” er næppe realistisk.
 • På Ingeniørens netavis finder man en række artikler fra Henrik Stiesdal, der i samarbejde med Siemens, arbejder på at udvikle et energilager for elektricitet, baseret på lagring af varme. (Termisk lagring.)
  Selv om det formentligt er en af de mange fugle, der bare flyver forbi, langt over taget, har jeg omtalt det på en anden side.
 • Meget tyder på at Redox Flow Batterier også er en af de mange fugle, der ikke engang er på taget.
  MEN
  Selv om det er nyt og rasende dyrt, kan Redox Batterier godt opreklameres.
  Næsten som en grøn kanin, der “sådan bare” hales op af hatten.
  Nok mest til glæde for journalister, der ikke kan eller ikke vil tjekke beregningerne.
 • Noget tyder på at man – i hvert fald i England – er begyndt at
  tage situationen alvorligt.
  Her gives en forhåbentligt god oversigt over de mange muligheder.
 • Berlin er i øjeblikket det eneste sted i Europa hvor AHI batterier er realiseret.
  Som sædvanligt fås optimistiske oplysninger:
  Det angives at prisen er 450.000 €/MWh lagerkapacitet og vil falde til under det halve.
  Desuden angives at dette batteri ikke slides ved gentagne lade-cykler.
  Det fremhæves desuden at disse batterier er så tunge at de ikke vil egne sig til transport.
 • Der arbejdes på højtryk i et forsøg på at løse de mange problemer.
  Se også her.
 • Blomberg holdt en tale, men sagde ingenting.
 • Også fra The Energy Collective.
 • Dæmninger er bestemt ikke hverken billige eller ufarlige.

Man skal huske at der bliver brug for meget

Nul vindkraft - næsten
Ingeniørens netavis (2017) ser man en optimistisk vurdering.
Men nogle af kommentarerne giver til gengæld realistiske vurderinger.

TESLA i Australien – Dec 2017

Det meget omtalte TESLA batteri i Australien får fin omtale. Dec 2017
Men som sædvanligt ligge djævlen i detaljen.
Poul-Henning Kamp, der generelt er tilhænger af alt der ikke er A-kraft, skriver:
Jeg må indrømme at jeg synes det er en grov overfortolkning at Teslas batteri har reddet noget som helst:
Der falder 560MW ud, Tesla springer ind med under 8 MW.

Litium Batterier. 2017

En optimistisk artikel fra The Energy Collective giver oplysninger om fremtidig Pris:
Lithium-ion batteries costs are likely to fall another 50% by 2020 to $100/kWh

På grundlag af dette kan man beregne følgende:
Det tyske forbrug af elektricitet er omkring 50 000 MW
Opvarmning og transport beslaglægger kun en meget lille del af dette.

Når man beregner nødvendig batteri-kapacitet skal man naturligvis tage hensyn til værst tænkelig situation.
Og naturligvis et fremtidigt CO2-frit system.
En uges Dunkelflaute i Tyskland svarende til 168 timer er sikkert mindre end “værst mulige”.
Jeg forudsætter at 80 000 MW skal opbevares hvis det skal inkludere noget til opvarmning og transport.
Det giver over 13×10^9 kWh der vil koste € 1300×10^9

Det er svært at forstå disse store tal.
Derfor følgende:
Til sammenligning kan man se på prisen for kernekraft.
De eneste tilgængelige oplysninger vedrører 4 kernekraftværker der eksporteres fra Korea til UAE.
Her er der tale om 4 reaktorer @ 1,3 GW (elektrisk)
Prisen er opgivet til € 20×10^9 eller € 5×10^9 per reaktor.

På den måde vil batteriudgifter til Tyskland modsvare prisen på vel over 200 nye kernekraftreaktorer.
Dette ville være mere end tilstrækkeligt til at dække det tyske behov for energi.

Dette illustrative regnestykke bør afsluttes med følgende:

 • Kernekraftreaktorer producerer selv energien og næsten alle ned-lukninger er planlagte.
 • Omkring 65 % af udgifterne er anlæg og forrentning.
 • Batterier producerer ikke selv den energi, der ikke kommer gratis og genvindes med tab.
 • Det forudsættes at vindguderne vil være så nådige at de venter med den næste vinterferie indtil de mange batterier er blevet opladede.
  Også dette er langt fra realiteterne.

For en ordens skyld nævner jeg at i Tyskland vil behovet for energi være størst om vinderen når solindfaldet er ca. 10 % af sommerværdierne.

Den måske negative mand siger:
– – – – – – – – – – – – – – – Drag selv konklusionerne.

Eller ret mig hvis jeg er forkert.

Hilsner og god tænkepause ønskes fra
Thorkil Søe

Advertisements