Baggrund

Der skrives meget og der håbes endnu mere på at flowbatterier kan blive så effektive og så billige at den varierende energi fra sol og vind kan være en realistisk mulighed i et moderne samfund, hvor vi er afhængige af en stabil forsyning med energi.

Syd Australien

I Syd Australien, hvor vindmøllestrømmen har bevirket energimæssigt kaos, overvejede man først at klare problemet med batterier.
Da man imidlertid forstod prisen, fik man travlt med at bestille dieselmotorer og gasgeneratorer.

Og så alligevel:
Med fanfarer refererer BBC (2017) at Tesla vil opføre et batteri med 100 MW ydeevne og en kapacitet på 129 MWh
Det lyder imponerende og er næsten fem gange større end tidligere batterier fra Tesla.
Der angives intet om prisen, men fremtidige langvarige blackouts vil have en meget større politisk pris for det grønne flertal.
Atomic Insights læser man at selv om prisen måske er rimeligt lav – Ja så bliver “alt det løse” dyrt.

Der er naturligvis drømme om at udnytte de mange muligheder for pumped storage.
Og mere om et andet og meget stort projekt for pumped storage i Australien.

En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at 129 MWh kun dækker en time og tyve minutter med 100 MW belastning.

USA

Fra USA haves et optimistisk skøn for lagring i batterier: 185.000 €/MWh (lagerkapacitet)
Denne pris er foreløbigt (2016) til nød realistisk.

Bilbatterier koster omtrent det dobbelte. (2015)

Californien

Fra The Energy Collective (2017 Sept) refereres:

 • Storage expense – to power California’s grid for a single cloudy day, at today’s prices, would require constructing li-ion battery banks at a cost of ~$700 billion, or roughly four times the entire annual state budget.
  They would need to be replaced every 7-10 years.

En anden sammenligning vil være:
$700 billion ($ 700 x 10^9) ville betale for 140 kernekraft-reaktorer magen til dem Korea eksporterer til UAE
Jeg har ikke kontrolleret ovenstående data, der sammenlignet med andet virker troværdige.

Tyskland

Det tyske forbrug af elektricitet er ca. 50.000 MW.
Med ovenstående priser skal der investeres i hvert fald 100 milliarder € for at holde forsyningen gående bare én mørk vinternat; hvis man antager at halvdelen skal komme fra et batterilager.
Dette enorme beløb, der svarer til prisen for 10 nye kernekraftværker, viser at hverken batterier eller pumped storage vil være realistisk for Tyskland og naturligvis heller ikke i Danmark.

Fra Altinget refereres følgende:

 • For at skabe en stabil leverance af alternativ energi, er man nødsaget til at have en lagringsteknologi.
  Ifølge IFO vil det i Tyskland kræve 3300 pumpekraftanlæg, eller hvad der svarer til en 100-dobling af eksisterende kapacitet, for at opnå en stabil leverance fra sol og vind.
  Det ville kræve 164 mio. batteripakker af typen brugt i BMW3i.
  De 1 mio. elektriske biler, som forventet vil være på vejen i Tyskland i 2020, og som kan bruges som distribueret lagring, ville kun levere batterikapacitet svarende til 0,6 procent.”

Selv om det ikke nævnes i artiklen, kan det antages at der kun er tale om døgnvariationer.

Et grønt håb

Med Arnie Gundersen som kilde angiver modstandere mod kernekraft (no2nuclearpower) at Telsas store batterier kan lagre energi for
ca. 2 ¢/kWh
Her er det “brugsomkostninger” – ikke investering.
Disse 2 ¢/kWh svarer til en tiendedel af ovenstående.

Dette giver måske et indtryk af debattens kvalitet.

Behov

Selv om vi alle ved at det er udenfor mulighedernes grænser at lagre energi til at dække mere end småting, ja så vil følgende måske overraske.

 • Det viser sig, at der ikke produceres ret megen vindkraft i Danmark omkring den 20. januar 2017.
  Ser man på data for perioden fra den 20/1 kl. 4 til den 21/1 kl. 21, altså et tidsrum på 41 timer, så bidrog vindkraften med 14 GWh til dækning af et samlet forbrug på 204,5 GWh.
  De manglende 190 GWh kunne evt. leveres af 2 mio. Tesla batterier, i hvert fald når man ser på den mængde elektrisk energi, som hvert batteri kan lagre (85 kWh).
 • Noget tilsvarende fås for perioden 17-18 September 2017
  Se Sidst på siden.
 • For at lagre to dages elforbrug i Frankrig, bl.a. med batterier fra Tesla behøves 12 mio. batterier.
  Fremstillingen af disse kræver 360.000 ton lithium.
  Den årlige produktion af lithium er på 40.000 ton.

Australsk mineindustri nyder godt af Kinesisk tørst for lithium.

Forskning

I betragtning af det store behov kan det ikke undre at der forskes meget og skrives endnu mere.

I et forsøg på at vise hvor langt man er nået, kommer Energy Supply
(ved en fejltagelse ?) til at fortælle, det der egentligt skulle have været en hemmelighed:
Den “vedvarende energi” er ikke mere vedvarende end at der er et udækket behov for batterier, der trods alt skal betales af nogle.

Hilsner fra Thorkil Søe, der spørger:
Hvad mener du?
Er der noget, der mangler?
Eller mangler vi bare lidt realitetssans?
Skriv til thorkilsoee@gmail.com

Efterskrift

Nye forslag vrimler frem som paddehatte i skoven.

 • November 2017 ser man at inerti fra roterende masser vil være fremtiden.
  Det forbigås at dette kun vil være relevant til udjævning af kortvarige strømstød.
 • December 2016 ser man på The Energy Collective at et Break-through for batterier vil være en realitet om 5-8 år med et prisniveau på 90.000 €/MWh (lagerkapacitet)
 • 2017 annoncerer MIT et nyt air breathing battery, der skulle reducere omkostningerne fra 100.000 €/MWh til omkring en fjerdedel.
 • I 2015 annonceres at TESLA vil forhandle batterier, der vil koste
  315.000 €/MWh (lagerkapacitet)
 • Naturligvis er der muligheder for så meget, men meget af det der udråbes som “løsningen” er næppe realistisk.
 • På Ingeniørens netavis finder man en række artikler fra Henrik Stiesdal, der i samarbejde med Siemens, arbejder på at udvikle et energilager for elektricitet, baseret på lagring af varme. (Termisk lagring.)
  Selv om det formentligt er en af de fugle, der ikke engang var på taget, har jeg omtalt det på en anden side.
 • Meget tyder på at Redox Flow Batterier er en af de mange fugle, der ikke engang er på taget.
  Selv om noget nyt er rasende dyrt, kan Redox Batterier godt opreklameres. som en grøn kanin, der ‘sådan bare’ hales op af hatten.
 • Noget tyder på at man – i hvert fald i England – er begyndt at
  tage situationen alvorligt.
  Her gives en forhåbentligt god oversigt over de mange muligheder.
 • Berlin er i øjeblikket det eneste sted i Europa hvor AHI batterier er realiseret.
  Som sædvanligt fås optimistiske oplysninger oplysninger:
  Det angives at prisen er 450.000 €/MWh lagerkapacitet og vil falde til under det halve.
  Desuden angives at dette batteri ikke slides ved gentagne lade-cykler.
  Det fremhæves desuden at disse batterier er så tunge at de ikke vil egne sig til transport.
 • Der arbejdes på højtryk i et forsøg på at løse de mange problemer.
  Se også her.
 • Blomberg holdt en tale, men sagde ingenting.
 • Også fra The Energy Collective.
 • Dæmninger er bestemt ikke hverken billige eller ufarlige.

Man skal huske at der bliver brug for megetNul vindkraft - næsten

Advertisements