– – – – For kilder og henvisninger:
– – – – Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

___________________________________________________________________
Nedenstående er et uddrag af en meget længere side, der generelt prøver at vurdere den Europæiske energisituation.
Se http://wp.me/p1RKWc-af
Naturligvis kom der mere med.
Helt nede, om kulkraft og industriens kamp mod kernekraft.
Måske finder man en rygende pistol.

OK

Typisk er oplysninger fra External costs of coal, hvor tabel 1 indeholder en grundig vurdering af de mange forskellige miljøomkostninger fra brug af kul.
Resultatet, der er baseret på forhold i USA, angives til mellem 87 og 289 €/MWh
Denne store afvigelse kan bedst ses som et resultat af kommunikations-kampen mellem miljø-forkæmpere og industriens lobbyister.

IMF citeres for at ca. 6,5 % af verdens gross domestic product (GDP) bruges til subsidier for fossil energi. $ 10 millioner per minut.
Dette enorme beløb er i overensstemmelse med oplysninger fra EurActiv.
Også fra EurActiv haves følgende:
Subsidier til fossile brændstoffer medfører enorme omkostninger, der belaster de almindelige skatteydere.
Rapporten angiver at dette tilskud i G20 i 2015 nåede op til USD 452 billion (milliarder)
Dette omfatter ikke de meget større omkostninger i form af helbredsskader og forurening af miljøet.
For ikke at tale om klimapåvirkningen.

denne side findes detaljer med oplysninger om forskellige lande.
Det angives at EU har en mindre andel i dette.

The Energy Collective giver en oversigt over produktion og subsidier i USA. (2015)
Følgende er et uddrag:

– – Energikilde . . . . Del af forsyningen . . . Tilskud
– – Kul, Gas og lign. . . . . 64 % . . . . . . .. . 1 €/MWh
– – Kernekraft . . . . . . . . . 19 % . . . . . . . . . 2 €/MWh
– – Vandkraft . . .. . . . . . . . 7 % . . . . . . . . . 2 €/MWh
– – Solenergi (PV) . . . . . . .1 % . . . . . . . . 260 €/MWh *)
– – Vindkraft . . . . . . . . . . . 7 % . . . . . . . . . 33 €/MWh
*) Det kan formodes at det lave tal for solenergi (1 % af forsyningen) dækker over at en stor del af solenergien bruges direkte, uden at gå over måleren.

Artiklens tilsyneladende formål er at vise at det ikke vil flytte meget at fjerne tilskud til brug af kul.
For den mere klimabevidste viser tallene, at der er brug for:
– – – Afgifter på forurening.
– – – Ligeværdighed for kernekraft og andre ikke fonurenerene kraftkilder.

For at øge forvirringen cieteres følgende fra IEA:

 • OECD IEA anslår at globalt bidrag til fossile brændstoffer beløb sig til 409 billioner USD i 2010 sammenlignet med omkring 300 billioner USD i 2009.
  Den detaljerede oversigt dækker over 250 mekanismer, der understøtter produktion og anvendelse af fossile brændstoffer.
  Omkring 54% af støtten til fossile brændsler gik til petroleumssektoren.

Disse 409 billioner viser sig at være ca. 8 % af det ovenfor angivne
10 millioner per minut!
Men USD 800.000 per minut er da også penge.

August 2017 får vi tilsvarende oplysninger: 6.5% of global GDP
Selv om forvirringen er stor er der tydelige tegn.
OG
December 2017 læser man følgende, også på netavisen The Energy Collective.
Støttereformen for fossilt brændstof var højt på dagsordenen på parternes klimaændrings konference (COP 23).
Eksperter og politiske ledere sendte gennem, oplysninger om adskillige hændelser, et klart signal om hurtigt at reformere subsidier for fossile brændstoffer.
Noget som lå på over 425 mia. USD i 2015

Det ser ud som om der er ved at ske noget.
En anden skribent, også på The Energy Collective, gentager: (2017)
Reform af subsidier til fossile brændstoffer var højt på dagsordenen på UN Climate Change Conference (COP 23).
Eksperter og politiske ledere sendte et klart signal om hurtigt at reformere subsidier til fossile brændstoffer, som lå på over 425 mia. USD i 2015.

Her, som så ofte, er det tilsyneladende umuligt at nævne det uartige ord kernekraft.

Mere hjemligt er oplysninger fra Subsidies and costs of EU energy. (2014) Også her er man tilsyneladende ærlige og giver oplysninger om spredningen på de mange data.
Først får man følgende oplysninger om .Levelised cost, der er omkostningerne for kraftværket. (side x – romertal 10)
– – – Kul . . . . 75 €/MWh
– – – Gas . . . .95 €/MWh
– – – Olie . . . 260 €/MWh
– – – Sol . . . . 175 €/MWh (meget store variationer)
– – – Vind . . . 100 €/MWh

Side 37 findes, hvad her kaldes Extrenal Costs:
– – – Kul og brunkul . . 90 €/MWh
– – – Gas . . . . . . . . . . 35 €/MWh
– – – Olie . . . . . . . . . . .88 €/MWh
– – – Kernekraft. . . . . . 22 €/MWh
– – – Sol . . . . . . . . . . . 15 €/MWh
– – – Vind . . . . . . . . . . . 4 €/MWh
Her dækker Extrenal Costs miljøudgifter i videste forstand, ikke kun forurening, men også fx ’brug af begrænsede ressourcer’.
Men ikke backup, net-tilslutning og lignende, som er forsøgt behandlet på en anden side: http://wp.me/p1RKWc-af

En tilhænger af kernekraft fremhæver naturligvis at der er næsten uanede reserver af uran og thorium.
Således synes det urimeligt at medtage 16 €/MWh som ’Depletion of Energy Resources’ for kernekraft.
Dette er næsten det samme som angivet for kul og olie, hvor i hvert fald olie er en begrænset resurse.
Denne høje værdi kan kun opfattes som et, af de desværre mange, forsøg på at bringe kernekraft i et dårligt lys.

Ved vindkraft bruges Neodymium i generatorene. Dette er en helt anderledes begrænset reserve.
Derfor kan det undre at vindkraft ikke er pålagt omkostninger for ’Depletion of Energy Resources’.
Samtidigt undrer det at ’Climate Change’ (CO2) for fossile brændsler ikke er sat højere end 40 €/MWh

Livstids-forurening

Hvis man går et skridt videre og vurderer CO2/MWh for hele kraftværks levetid vil det forbavse at kernekraft ligger langt under alle andre kraftkilder.

CO2 per kWh

MEN
Når først kernekraftanlægget er færdigt vil det producere en hulens masse energi i mange år.

Dødsfald i Kulminer

Når talen er om dødsfald i forbindelse med uheld i kulminer giver World Nuclear følgende oplysninger.
Kinas samlede dødsfald fra kulminedrift, før 2008, var i gennemsnit godt over 4000 pr. år.
På verdensplan angives følgene:
I 1950’erne var det årlige dødstal i verdens kulminer 70.000, i 1980’erne var det 40.000 og 1990’erne, det var 10.000.
Ukraines kulminde-dødsfald har været over to hundrede om året.
Wikipedia giver en detaljeret opgørelse.

Drag selv konsekvenserne og sammenlign med dødstal fra A-kraft.

Energi og .Helbred

Dette link refererer til en meget grundig vurdering af personskader i Europa. (England)

 • Tabel 2 omhandler person-skader pr TWh for forskellige former for produktion af energi.
 • Længere nede, på Figur 3, inkluderes udledning af drivhusgasser.
 • I begge tilfælde ses hvorledes skader fra atomkraft er relativt meget små.
 • I, hvad næsten er en bisætning, bekræftes hvorledes “the public” har en større frygt for atomkraft og dets virkninger – sammenlignet med eksperter.
 • Selv om det næppe er mere end en påstand nævnes at der i de kulkraft-forurenede områder i Kina er der “fundet” skader på børns DNA

Backup og Forsyningssikkerhed

I stedet for at skrive endnu mere, henviser jeg til en anden side: http://wp.me/p1RKWc-af
Brug søgemaskinen (ctrl + f) og find .backup

Carbon Capture Store (CCS)

Med mellemrum er dette en ny kanin, der trækkes op af hatten når man kryber udenom A-kraft.
Naturligvis prøver man at skaffe aflad med Carbon Capture Storage.
Hvis meget udførlige oplysninger fra The Energy Collective står til troende har det ingen fremtid.
Dette kommer frem igen (august 2017) Carbon Capture Dream Dying.
Men i Norge vil man prøve at komme videre.
I et desperat forsøg på at undgå kernekraft kommer dagbladet Information frem med drømmen om at hive CO2 ud af luften.
Der vil blive brug for meget – et par milliarder ton – Hvis det skal batte noget.
Ikke kun til glæde for grønne journalister, men også for det betrængte klima.
I mellemtiden dør tusinder af Syd Afrikanere af luftforurening.

Mon ikke vi nu skulle være enige med New Scientist

Kulkraft er meget mere skadeligt end kernekraft.
dodsfald-ved-kraftkilder

En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at antal af dødsfald ved Tjernobyl ikke er 9000, men snarere under 50
Et andet tal – 2000 – fås hvis man medtager dødsfald i forbindelse med de store og stort set unødvendige evakueringer.
Hvis evakueringsdødsfald ikke medregnes vil tallet for dødsfald komme under 50

En rygende pistol ?

På netavisen Atomic Insitghts finder man en lang artikel, der tilsyneladende viser at det var kulindustrien, der stod forrest i kampen mod kernekraft.
– – – “De var de første til at fremkomme med modstand mod
– – – brugen af skatteydernes penge til støtte for udviklingen af
– – – atomkraftværker.”
Man kan mene at her har vi “Den rygende pistol”.

Nu, da klimaet er ved at løbe løbsk, ser man, også fra Atomic Insights, at kulindustrien helt tilbage i 1948 arbejdede for at dæmonisere kernekraft.

Samtidigt forklares at det nu er gasleverandørerne, der argumenterer for sol og vind.
Fordi der derved bliver behov for backup.
Jeg citerer fra Reuters
– – – Vil du være overrasket over at lære at
– – – olie- og naturgasselskaberne klart forstod
– – – at sol og vind passede godt ind i deres hovedprodukt?
– – – Derfor er de kun alt for glade for at investere i,
– – – og derved fremme, sol og vind.

Endnu en konspirationsteori går ud på at kampen mod atomkraft også støttes af stålindustrien, der ser en god forretning i produktion af tårne til de mange vindmøller. (2018)

EU prøver men er for svag.

Der er for mange smuthuller.

Nu kan det næppe fortsætte med at være en hemmelighed.
August 17 2017, ser man en artikel i the Guardian.
Her angives at fossilt brændstof globalt modtager omkring $5 milliarder årligt som skjulte tilskud.
Dette skulle modsvare 6,5 % af globalt GMP.
Hvis skader fra luftforurening medtages, vil dette tal formentligt blive højere.

Der skelnes mellem
– – “Pre-tax subsidies” og
– – “Post-tax subsidies”

Nu, når det kommer nærmere os

Fra Information 2017 aug. 28
Ved siden af CO2-udslippet koster brunkulkraftens giftige emissioner ifølge en forskningsrapport fra Universität Stuttgart op mod 20.000 menneskeliv i Europa – Årligt.

z-kirkeTyskland forurener med afbrænding af kul.
Men drømmer om at blive mere grøn.
I mellemtiden ødelægger men både landsbysamfund og en historisk kirke.
For at få mere brunkul.

Der tales meget, men vi mangler virkelighed.
Jeg har prøvet at behandle den tyske virkelighed på en anden side.

Polen

På netavisen The Energy Post omtales eventuel hjælp til Polen i form af kernekraft fra Ukraine.
Her læser man:

 • I juni 2017 fremlagde det polske øverste revisionsorgan imidlertid en rapport, der viste, at kulsektoren havde modtaget subsidier på 15,4 mia. Euro mellem 2007 og 2015.
  Dette er ca. 17 000 EUR om året pr. Kulminearbejder.
  Dette kan synes en rimelig pris at betale for at vinde et valg.
  Hr. Tusk mente det, det mente PiS-partiet også.

Hvad den polske samfunds ikke-kulmineringsparti mener er ukendt.

Også på grundlag af dette hævder jeg at energipolitik alt for ofte ikke er bestemt af logik, men et ønske om vælgertilslutning.

Hilsner og god tænkepause
Thorkil Søe

Verdens kendte reserver

z- Fossile Reserver.png
Klik på tabellen for at få fuld størrelse.

Historisk udvikling af jordens temperatur

Global temperatur
Det er fristende at skyde skylden på vores brug af fossile brændstoffer.

Der tales meget om smarte løsninger.
En tilhænger af kernekraft savner realiteter.

2018 Oktober ser man at Greenpeace Japan er imod de mange nye kulkraftværker.
OG
Japans kulfyrede kraftværker beskyldes “for at forårsage tusindvis af tidlige dødsfald”

Tro det, eller ej:
2018 cirkulerer rygter om at Greenpeace overvejer at gå ind for kernekraft som “et mindre onde”.
Senere: (2020) må man nøjes med at vente.

Og så November 2018 kommer der mere – mest i forbindelse med Californiens grønne bestræbelser.
Her er det forbes.com der skriver:
I 2016 modtog vedvarende energikilder 94 gange mere i amerikanske føderale subsidier end atomkraft og 46 gange mere end fossile brændstoffer pr. enhed produceret energi.
I mellemtiden indrømmer et stigende antal analytikere, at et elnettet, der er afhængig af atomkraft, ikke har brug for sol og vind.

 • Mest foruroligende, tilføjes det at sol og vind, som bidrag til et nukleart net ville kræve afbrænding af mere fossile brændstoffer, normalt naturgas, som nødvendig backupkraft.

Det bliver mere og mere tydeligt, at Tyskland ikke vil kunne opfylde sine klimamål.
Således kommer det under kritik fra ledende “grønne” energimedlemmer.
De frygter at Tysklands dårlige resultat på klimaforandringer diskrimerer vedvarende energi som en løsning for klimaændringerne.

Fra netavisen Forbes.com får man følgende:
Alle har hørt om CO2-emissionerne fra forskellige energikilder.
Kuldkraften giver det største fodaftryk.
For hver kWh produceret energi efterlades ca. 900 gram CO2.
Således efterlades hvert år, fra afbrænding af kul over 14 mia. tons kuldioxid.

På netsiden Forbes.com finder du følgende forfærdelige spørgsmål:
Hvor dødbringende er din kW?
Fra dette link citerer jeg.
Det faktiske antal dødsfald i Kina fra kulbrug oversteg sidste år 300.000

År 2020, under Corona krisen, læser man at den renere luft i forbindelse med kinesiske ned-lukninger har sparet flere menneskeliv.
I sammenligning med dem der døde af corona.

Og
Stadig dør ca. 10.000 fra kulbrug i USA – hvert år – og et andet tusinde fra naturgas.
Hvis luftvejssygdomme medtages vil ovenstående tal nok blive ti gange så meget.
Og
Rædslerne er ikke beskrevet før man omtaler den lurende klimakatastrofe.

Allerede dette er alt for meget.
Alligevel finder man mere på https://wp.me/s1RKWc-4b

Endeligt er det Forbes.com, der skriver:
I 2016 modtog vedvarende energikilder
bla– 94 gange mere i amerikanske føderale subsidier end atomkraft.
Og
bla– 46 gange mere end fossile brændstoffer pr. produceret enhed.

Asken

hober sig op og er et begyndende problem ved risiko for katastrofer, men også forurening af grudvand.

Tilbageblik

1979/1980 udsendte OOA, en pjece på 12 sider i farver.
Den havde overskriften:
”OOA’s FOLKEPJECE: Danmark uden atomkraft.”
I pjecen hedder det: ”Danmark har masser af olie og naturgas”, og ”Kul til flere hundrede år”.
– – – ”For at kunne dække mere end 1/3 af strømforbruget med vindkraft, må man kunne oplagre energien.
Det kan man bl.a. gøre med trykluftlagre, som vi kender allerede i dag. Eller med svinghjulslagre, som nu er under udvikling.”

Nu, 40 år senere, må vi indse at teknologi til lagring af vindkraft i stor skala stadigvæk ikke er lige om hjørnet.

Men nu 2020

Måske er der nogle, der begynder at forstå.
Carbon pricing?
Og
Metering carbon not kilowatts?

2020 fortæller BBC om overgang fra kul til bio med den malende overskrift
The giant coal plant converting to green energy.
Normalt er det rigtigt når BBC skriver:
bla“We believe in truth, facts, and science.
blaWe take the time to think. And we don’t accept — we ask why”
Men her “glemmer” man tilsyneladende meget.
Fx at forureningen med specielt skadelige mikro partikler forøges.