Nedenstående er et uddrag af en meget længere side, der generelt prøver at vurdere den Europæiske energisituation.
Se http://wp.me/p1RKWc-af
Naturligvis findes der lidt mere.
Helt nede, om kulkraft og industriens kamp mod kernekraft.

OK

Typisk er oplysninger fra External costs of coal, hvor tabel 1 indeholder en grundig vurdering af de mange forskellige miljøomkostninger fra brug af kul.
Resultatet, der er baseret på forhold i USA, angives til mellem 87 og 289 €/MWh
Denne store afvigelse kan bedst ses som et resultat af kommunikations-kampen mellem miljø-forkæmpere og industriens lobbyister.

IMF citeres for at ca. 6,5 % af verdens gross domestic product (GDP) bruges til subsidier for fossil energi. $ 10 millioner per minut.
Dette enorme beløb er i overensstemmelse med oplysninger fra EurActiv.
Også fra EurActiv haves følgende:
Fossil fuel subsidies remain huge and pose enormous costs to wider society and tax-payers, particularly in times of budget austerity:
The reported figure for financial support to fossil fuels in G20 countries in 2015 was $452 billion.
This does not even take into account the much bigger external costs of burning fossil fuels in terms of human health, water and environmental pollution, and climate change impacts.

denne side findes detaljer med oplysninger om de forskellige lande.
Det angives at EU har en mindre andel i dette.

The Energy Collective giver en oversigt over produktion og subsidier i USA. (2015)
Følgende er et uddrag:

Energikilde . . . . Del af forsyningen . . . Tilskud
Kul, Gas og lign. . . . . 64 % . . . . . . . . 1 €/MWh
Kernekraft . . . . . . . . . 19 % . . . . . . . . . 2 €/MWh
Vandkraft . . . . . . . . . . 7 % . . . . . . . . . 2 €/MWh
Solenergi (PV) . . . . . . .1 % . . . . . . . . 260 €/MWh
Vindkraft . . . . . . . . . . . 7 % . . . . . . . . . 33 €/MWh

Artiklens tilsyneladende formål er at vise at det ikke vil flytte meget at fjerne tilskud til brug af kul.
For den mere klimabevidste viser tallene, at der er brug for:
– Afgifter på forurening.
– Ligeværdighed for kernekraft og andre ikke fonurenerene kraftkilder.

For at øge forvirringen cieteres følgende fra IEA:

  • The OECD IEA estimates that globally, fossil fuel subsidies amounted to $409 billion in 2010, compared with about $300 billion in 2009.
    The detailed inventory covers over 250 mechanisms that support fossil fuel production and use. Some 54% of the fossil fuel support went to the petroleum sector.

Disse 409 billioner viser sig at være ca. 8 % af det ovenfor angivne 10 millioner per minut!
Men USD 800.000 per minut er da også penge.
August 2017 får vi tilsvarende oplysninger. (6.5% of global GDP)
Selv om forvirringen er stor er der tydelige tegn.

Mere hjemligt er oplysninger fra Subsidies and costs of EU energy. (2014) Også her er man tilsyneladende ærlige og giver oplysninger om spredningen på de mange data.
Først får man følgende oplysninger om .Levelised cost, der er omkostningerne for kraftværket. (side x – romertal 10)
– Kul . . . . 75 €/MWh
– Gas . . . .95 €/MWh
– Olie . . . 260 €/MWh
– Sol . . . . 175 €/MWh (meget store variationer)
– Vind . . . 100 €/MWh

Side 37 findes, hvad her kaldes Extrenal Costs:
– Kul og brunkul . . 90 €/MWh
– Gas . . . . . . . . . . 35 €/MWh
– Olie . . . . . . . . . . .88 €/MWh
– Kernekraft. . . . . . 22 €/MWh
– Sol . . . . . . . . . . . 15 €/MWh
– Vind . . . . . . . . . . . 4 €/MWh
Her dækker Extrenal Costs miljøudgifter i videste forstand, ikke kun forurening, men også fx ’brug af begrænsede ressourcer’.
Men ikke backup, net-tilslutning og lignende, som er forsøgt behandlet på en anden side: http://wp.me/p1RKWc-af

En tilhænger af kernekraft fremhæver naturligvis at der er næsten uanede reserver af uran og thorium.
Således synes det urimeligt at medtage 16 €/MWh som ’Depletion of Energy Resources’ for kernekraft. Dette er næsten samme værdi som angivet for kul og olie, hvor i hvert fald olie er en begrænset resurse.
Denne høje værdi kan kun opfattes som et, af desværre mange, forsøg på at bringe kernekraft i et dårligt lys.

Ved vindkraft bruges Neodymium i generatorene. Dette er en helt anderledes begrænset reserve. Derfor kan det undre at vindkraft ikke er pålagt omkostninger for ’Depletion of Energy Resources’.
Samtidigt undrer det at ’Climate Change’ (CO2) for fossile brændsler ikke er sat højere end 40 €/MWh

Dødsfald i Kulminer

Når talen er om dødsfald i forbindelse med uheld i kulminer er
2.000 dødsfald pr. år et lavt tal.
Alene i Kina er tallet højere – måske det dobbelte.

Energi og .Helbred

Dette link refererer til en meget grundig vurdering af personskader i Europa. (England)

  • Tabel 2 omhandler person-skader pr TWh for forskellige former for produktion af energi.
  • Længere nede, på Figur 3 inkluderes udledning af drivhusgasser.
  • I begge tilfælde ses hvorledes skader fra atomkraft er relativt meget små.
  • I, hvad næsten er en bisætning, bekræftes hvorledes “the public” har en større frygt for atomkraft og dets virkninger, sammenlignet med eksperter.

Backup og Forsyningssikkerhed

I stedet for at skrive endnu mere, henviser jeg til en anden side: http://wp.me/p1RKWc-af
Brug søgemaskinen og find .backup

Carbon Catching Storage (CCS)

Med mellemrum er dette en ny kanin, der trækkes op af hatten når man kryber udenom A-kraft.
Hvis meget udførlige oplysninger fra The Energy Collective står til troende har det ingen fremtid.
Dette kommer frem igen (august 2017)
Carbon Capture Dream Dying.
Men i Norge vil man prøve at komme videre.

Mon ikke vi nu skulle være enige med New Scientist

Kulkraft er meget mere skadeligt end kernekraft.

dodsfald-ved-kraftkilder
En tilhænger af kernekraft vil naturligvis fremhæve at antal af dødsfald ved Tjernobyl ikke er 9000, men snarere under 900
Dette tal – 900 – fås kun hvis man medtager dødsfald i forbindelse med de store og stort set unødvendige evakueringer.
Hvis evakueringsdødsfald ikke medregnes vil tallet for dødsfald komme under 90

En rygende pistol ?

Fra Atomic Insitghts får men en lang artikel, der tilsyneladende viser at det var kulindustrien, der stod forrest i kampen mod kernekraft.
“They were the first people to mount sustained opposition to the use of taxpayer money to support the development of nuclear power stations.”
Man kan mene at her har vi “Den rygende pistol”

EU prøver men er for svag.

Der er for mange smuthuller.

Nu kan det næppe fortsætte med at være en hemmelighed.
A recent (Aug 17 2017) article in the Guardian argues that fossil fuels receive about $5 trillion per year globally of unseen benefits, representing some 6.5% of global GDP.
Applying Pigouvian charges
Der skelnes mellem ◦‘pre-tax subsidies” ◦‘pre-tax subsidies”’

Naturligvis prøver man at skaffe aflad med Carbon Capture Storage.

Fra Information 2017 aug. 28
Ved siden af CO2-udslippet koster brunkulkraftens giftige emissioner ifølge en forskningsrapport fra Universität Stuttgart op mod 20.000 menneskeliv årligt i Europa

Tyskland forurener med afbrænding af kul.
Men drømmer om at blive mere grøn.

Advertisements