englandEnglish translation.
For kilder og henvisninger:
Klik på det der er med gult og se om du får brugbare detaljer.
– – -O. – – Og klik på billeder for at få fuld størrelse.

__________________________________________________________________________

Stråling

Skaderne efter atombomberne var forfærdelige.
Alligevel var det mindre end ved ildstormen i Tokyo.
MEN
Vi er bange for det ukendte og så snart man hører om radioaktivitet løber det koldt ned ad ryggen med frygt for kræft.
I dag er denne frygt omsat til en frygt for alt med atom – også atomkraft.

Hvad er stråling?

Man taler om stråling, men vi skal se på hvad det er.
– – – Alfa-partikler er hurtige heliumkerner.
– – – Beta-partikler er hurtige elektroner.
Både alfa- og beta-partikler optræder næsten kun ved mislykkede forsøg og ved atombomber.
Det kan give alvorlige hudskader – som solskoldning – men er kun farlige hvis materialet kommer ind i organismen og optages med føde eller støv.
– – – Gamma-stråling er næsten som kraftig røntgenstråling.
– – – Neutroner er elementarpartikler, der efter kort tid omdanner sig til
– – – brintatomer.
Både gammastråling og neutroner kan trænge ind gennem huden og kan forvolde alvorlige skader.
– –Neutrinoer kommer fra solen og fra verdensrummet.
Hvert sekund farer millioner igennem os uden at vi mærker noget.
– –Radiobølger er noget helt andet men kan forstyrre trækfugle.
– –Almindeligt lys kan bevirke livstrugende forbrændinger, som fx set
– – – ved atombombeangrebene.
– –Elektromagnetiske felter ved højspænding angives at give
– – –
alvorlige skader.

Hvad kan man tåle?

Det er et omdiskuteret spørgsmål og der er nok at vælge mellem.
OG
Selv om diskussionen i det følgende begrænser sig til radioaktivitet, så er der mange svar, mest fra dyreforsøg og fra overlevende efter atombombeangrebene i Japan.
Naturligvis finder man let utallige rædselsberetninger.

Dosen måles i milliSivert (mSv)
Fra naturens hånd er vi alle udsat for omtrent to mSv per år.
(Den naturlige baggrundsstråling.)
Det varierer meget og der er befolkningsgrupper der lever i bedste velgående med det tidobbelte – også i Europa.
MEN
Hvis det kommer på en gang: Øjeblikkeligt som engangsbelastning:
Mest ved mislyttede forsøg eller som ved atombombeangrebene, så er det noget helt andet.
Her vil mennesker få svage symptomer på strålesyge hvis det når op på 500 mSv, der er over hundrede gange den årlige baggrundsstråling.
Men det er ikke livstruende.
Ved det dobbelte, 1000 mSv, begynder at være farligt og de overlevende havde en gennemsnitlig livslængde, der var tre år mindre end normalbefolkningen.

I modsætning til megen omtale var der kun været få ekstra tilfælde af kræft.

Kræft fra stråling - kun det hvide

De hvide felter angiver EXTRA tilfælde af kræft efter atombombeangrebene i Japan.

Ved højere doser – op mod 5000 mSv – kan der være en periode på op til flere uger, hvor man er næsten symptomfri, men alligevel er dødsdømt.
Alt dette ved man, mest fra overlevende fra atombombeangrebene, og hertil er der ikke megen tvivl.

Forurenede Områder

Men hvis man spørger om forurenede områder – hvad skal man gøre?
Så er der mange modstridende oplysninger.
Efter katastrofen ved Fukushima blev folk tvangsevakuerede hvis strålingen nåde op over 20 mSv/år og mange døde på grund af evakueringen.
Som nævnt lever andre mennesker ubesværet med en naturlig baggrundsstråling, der er over det dobbelte.
Som også nævnt viser dyreforsøg og andet at hvis strålingen kommer jævnt fordelt, så vil 1000 mSv per år give organismen tid til at reparere skaderne løbende – helt uden symptomer.

  • For at bringe dette frem i lyset gentages at disse (ufarlige)
    1000 mSv/år er 50 gange mere det der i Japan er defineret som værende så farligt at uskyldige mennesker bliver tvangsevakuerede.

– Det ville naturligvis være uansvarligt at sende folk tilbage til et område,
hvis det kan være farligt.
– Det ville også være uansvarligt at holde folk som flygtninge fra deres
hjem, hvis det ikke er nødvendigt.
– Det er endnu meget mere uansvarligt, at det videnskabelige samfund
ikke foretager en detaljeret undersøgelse i sagen og finder frem
til realiteterne.

  • En tilhænger af atomkrat placerer således ansvaret for de mange evakueringsdødsfald hos Greenpeace og eftersnakkere.

Men ikke nok med det.
2018 Jan 25 ser man langt nede på en side fra Forbes.com at UNSCEAR har nedjusteret antallet af “sendødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til omkring nul.
Den undrende læser ser følgende:
bla “Faktisk ændrede FN’s (UNSCEAR) sit skøn over yderligere
bla dødsfald fra tjernobylkatastrofen fra stråling til offentligheden,
bla fra omkring 4.000 til omkring nul.

Genetiske skader

Genetiske skader er frygtet og har været meget omtalt.

Hver af vore celler udsættes dagligt for over 60.000 “skadelige episoder”.
Det kommer indefra og er noget som udviklingen har lært os at håndtere.
Fejlreparationer vil normalt bevirke celledød.
Men ses også som kilden til udvikling.

Efter meget grundige undersøgelser har man ikke fundet flere tilfælde af genetiske skader blandt børn senere født af personer der har fået endog kraftig bestråling.
Dette gælder også børn efter overlevende fra atombombeangrebene.

Evakueringer

Evakueringer ved Tjernobyl og Fukushima har medført megen skade og mange dødsfald – også selvmord.
I bagkundskabens klare lys og i forbindelse med behandling af teorien for J-value (justification value) kommer man frem til at 75 % af evakueringerne ved Tjernobyl og ALLE de mange evakueringer ved Fukushima var overflødelige og derigennem skadelige.

  • For at fastholde billedet gentages at UNSCR har nedjusteret antallet af “sendødsfald” ved Tjernobyl fra omkring 4000 til “omkring nul.”
  • Dette falder i tråd med oplysning fra Videnskab.dk hvor man læser at 1000 mSv/år ikke er skadeligt hvis det fås jævnet fordelt og organismen får tid til at reparere skader løbende.

I Norge, hvor der har været megen diskussion, har Fysisk institutt ved
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet udgivet en meget fyldestgørende E-bog STRÅLING OG HELSE.
Herfra citeres:

– – – Det har vært en betydelig øking i skjoldbrukskjertelkreft i de mest forurensede områdene i Hviterussland, Ukraina og Russland.
Siden vi har brukt I-131 til medisinske formål uten å se en tilsvarende kreftforekomst, er det en utfordring for oss å få mer informasjon om de doser som er involvert.
– – – Det er betydelig arbeid igang med å undersøke helsetilstand og kreftforekomst hos de som deltok i oppryddingsarbeidet (de såkalte “liquidators”).
– – – Det er ingen observasjoner som viser at strålingen har ført til andre kreftformer
[end kræft i skjoldsbruskkirtlen] i noen av de tre landene.
– – – Hovedkonklusjonen av Tsjernobylulykken med hensyn til helse er at millioner av mennesker har psykiske problemer.
Ulykken har skapt en resdel for stråling (vi kan kalle det “strålefobi” eller “radiofobi”).
Dette må vi ta alvorlig.
Vi tror at korrekt informasjon og kunnskap om stråling og radioaktivitet vil kunne hjelpe store grupper av menneseker og frigjøre dem fra den frykt som nå syntes å være fremherskende.

Her vil jeg tilføje at efter atombombeangrebene i Japan konstaterede man at hvis man får strålesyge, så vil man enten dø eller komme sig efter lang tid.
Dog vil personer udsat for over 500 mSv (engangsdosis) have gennemsnitligt tre års kortere livslængde.

Kerne nedsmeltning

Al tale om at en nedsmeltning, fx på et dansk anlæg for atomkraft, vil lægge store områder øde, vil være uden hold i virkeligheden.
Særligt når man erindrer at reaktoren ved Tjernobyl ikke var beskyttet af en reaktorindeslutning.
Også her ser man at de meget omtalte skader var vildt overdrevne.

Kræft nær Atomkraft

Nær ved atomkraftanlæg i Tyskland har man angiveligt fundet flere tilfælde af kræft blandt børn under fem år.
Se om KiKK-studiet.
Antallet er lille og senere studier har anfægtet resultatet.
Men den tyske befolkning gik i panik og foretrækker forurening og dødsfald på grund af forureningen.
En væsentlig del af omtalen forstummede dog da det kom frem at der tilsyneladende er (lidt) højere antal tilfælde af børne-leukemi nær højspændingsledninger og transformatorer.
Nu (2019) også frygt for tog nær soveværelset.

Sagens kerne er måske her

Hvis man følger medierne – både de fysiske og de elektroniske – er det let at se at:
– – – Man er meget mere død hvis man dør af kræft, hvis det måske
– – – skyldes stråling.
– – – Sammenlignet med hvis man dør på et kulkraftværk eller ved en
– – – bilulykke.
– – – Og naturligvis vil et dødsfald, der måske skyldes atomkraft, få
– – – mere omtale end de over 2000 der dør i kulminerne – årligt.
– – – For slet ikke at tale om de millioner, der ’sådan bare’ hoster sig ihjel.
– – – Mest i Kina og Indien men også i Tyskland.

Grundigt og Pålideligt

Chemeurope.com giver en grundig vurdering.

Eller Mobilstråling

Rotter får både kræft og øget livslængde ved høje doser af mobilstråling.

Frie Radikaler og celledød

En lang og interessant artikel, der tilsyneladende forklarer hvorfor vi kan klare radioaktivitet.

Efterskrift

Egentligt er det tåbeligt at jeg har brugt så mange kræfter på at diskutere ulykken ved Tjernobyl.

  • Det var en uansvarlig design, der aldrig har været overvejet udenfor det gamle Soviet.
  • Reaktoren var ikke engang beskyttet af en reaktorindeslutning.
  • Ulykken var i forbindelse med et mislykket forsøg, der angiveligt var gennemtrumfet af den politisk ansvarlige.
  • Mediernes dækning af ulykken var også uansvarlig.