Baggrund for alt dette meget om Atomkraft

Allerede som student var jeg meget interesseret i fysik og derigennem også – måske specielt – for atomfysik og anvendelser.
Det gav mig den nødvendige baggrund for at trænge en lille smule ind bag det meget der skrives – og sludres – om atomkraft.
Desværre har jeg måttet konstatere at fejlagtige “oplysninger” har optaget hovedparten af det, der findes i medierne – både de elektroniske og de fysiske.
_________________________________________________________________

Efter at have forladt Afrika og fået tid begyndte jeg at overveje og skrive.
Først lidt og senere mere og mere.
Resultatet af mine anstrengelser fremgår af nedenstående.

Det blev alt for meget.
Brug søgefunktionen (Ctrl + f) og indtast det du søger.
Klik på det der er med gult og se om du får svar.
Senere kan du klikke på billeder for at få fuld størrelse.

For en ordens skyld fremhæver jeg at jeg er åben for indvendinger og naturligvis vil prøve at rette fejl – også stavefejl.
Skriv til thorkilsoee@gmail.com

Hilsner og god læselyst
Thorkil Søe
_____________________________________________________________

http://wp.me/p1RKWc-8 Atomkraft hvad er forkert?
Her prøver jeg at afvaske noget af det mudder der er kastet mod denne energiform, der burde være hovedhjørnestenen i et forsøg på af få stabil og billig energi uden at forurene.
Siden er lidt for lang.
Men der er mange misforståelser der skal imødegås. Baggrundsstråling
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-cM Sikkerhedskrav 1000 gange
Men hvis du ønsker en grundig vurdering af udfordringer og muligheder så henviser jeg til en Norsk E-bog Stråling og Helse. Over 300 sider.
Du kan søge på innhold (ctr + f) gå til indekset, der er et par sider nede og klikke på det der interesserer.
Halveringstiden Banana Mordforsøg Kaliningrad
http://wp.me/p1RKWc-p2 Greenpeace og Atomkraft.
Det må desværre konstateres at Greenpeace har misbrugt deres gode navn til at føre befolkningen bag lyset.
Til REO generalforsamling https://wp.me/p1RKWc-Tm
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-mu

http://wp.me/p1RKWc-1Yc 7 argumenter og 5 myter.
Foreningen REO har 2017 udgivet en lille folder, der giver gode oplysninger.
Og tilsvarende fra Norge: https://titan.uio.no/node/2803
Mere: https://titan.uio.no/node/2531

http://wp.me/p1RKWc-11J Affaldsproblemet er ikke et problem!
Gennem årene er vi blevet tudet ørene fulde af påstanden om at affaldsproblemet aldrig kan løses. Sellafield
For at sige det mildt: Realiteterne er noget helt andet.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-LC
Kort og argumenterende: https://wp.me/s1RKWc-3y
Do. Engelsk: https://wp.me/s1RKWc-4z
Waste – vaste
– Reaktorer – våd storage – Tritium overforsigtighed – Risø

http://wp.me/s1RKWc-1f Affald Generelt
Når der tales om affald og forurening, kommer fokus hurtigt til omtale af A-kraft. Men der er meget andet.

http://wp.me/p1RKWc-hB Thorium
Det kan næppe diskuteres at kernekraft baseret på thorium er fremtiden.
Men det må ikke stå i vejen for “traditionel kernekraft”.
Klodens klima tåler næppe at vi tøver for længe.
Også lidt om “hurtige reaktorer”, hvor det er neutronerne, der er hurtige.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-DC

http://wp.me/p1RKWc-15d Three Mile Island
Der blev betalt erstatninger for tabt arbejdsfortjeneste på grund af unødvendige, men påtvungne evakueringer.
Naturligvis var der en reaktorindeslutning.
Således var der ingen personskade.
Men oprydningen var dyr.
De politiske og psykologiske følgevirkninger blev katastrofale.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1TM
Forsikring mod katastrofer
http://wp.me/p1RKWc-KH Tjernobyl
Reaktoren ved Tjernobyl var en uansvarlig design.
Den blev håndteret uansvarligt.
Mediernes dækning var også uansvarlig.
“Panik-evakueringer” længe efter Tjernobyl https://wp.me/s1RKWc-2o
Og generelt om evakueringerne https://wp.me/s1RKWc-89
“Sendødsfald” 4000 eller “Næsten Nul” http://wp.me/p1RKWc-Tp
Do. Kort https://wp.me/s1RKWc-2l

Tilsvarende: Goiânia accident – Wikipedia
Xenon forgiftning – Babushkas
https://wp.me/p1RKWc-Ty Stråling og Cancer
Ved nøjere eftersyn viser det sig at der er meget lille sammenfald.
Således blev skønnede “sendødsfald” / “strålingsdødsfald” ved Tjernobyl nedsat fra 4000 til “næsten nul” (Kilde: WHO) <br>Også Goiânia accident – Wikipedia
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1iq
en million døde allerede og syv millioner fremtidige-
http://wp.me/s1RKWc-1b Barsebäck
Paniklukningen bevirkede mere forurening,

http://wp.me/p1RKWc-KJ Fukushima
Ikke bare i Japan gik man i panik og glemte alt om realiteterne.
Velfungerende reaktorer blev lukket. The Registrar lækkende tanke
Både omkostninger og forurening fik en tand til.Bq/L for os alle sammen
Hysteriet om forurening af oceanet er tilsyneladende uden grænser.
Og oprydningen blev dyr. http://wp.me/s1RKWc-1p
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-yI Mor er der radioaktivitet i maden
Lancet forurening fra forskellige kraftkilder
http://wp.me/s1RKWc-89 Radiation: Doser og Evakueringer
(På engelsk)
Strengt taget kan det siges at “rædsels-profeterne” og deres propaganda medførte flere tusind dødsfald på grund af overflødige evakueringer.
I Norge kan man sige tingene lige ud. https://wp.me/s1RKW
“Panik-evakueringer” længe efter Tjernobyl https://wp.me/s1RKWc-2o

http://wp.me/s1RKWc-1h Vi er bange. (På engelsk)

https://wp.me/s1RKWc-4v Frygt.
Ikke bare i forbindelse med stråling.
Vi ser eksempler på hvorledes frygt kan lede til alvorlige skader.
Russisk “panik” længe efter Tjernobyl https://wp.me/s1RKWc-2o
Radiofobi og omkostninger https://wp.me/s1RKWc-3t (Norge)

http://wp.me/p1RKWc-6e Radiation Hormesis. (På engelsk)
Et forsøg på at vurdere de mange oplysninger, der viser at moderat bestråling med ioniserende stråling er gavnlig – næsten som en vaccination mod kræft.Sins of the past – Tobacco Aspestos Fly
Det viser sig endda at moderat bestråling reducerer skader ved senere kraftig bestråling. (Adaptiv Effekt)

http://wp.me/p1RKWc-7S Ingen genetiske skader fra radioaktivitet!
Et andet, også tabubelagt emne.
Her gør jeg op med de mange fejlagtige “oplysninger”, hvor der berettes om alvorlige genetisk betingede skader på børn født af forældre der har været udsat for endog meget store doser af ioniserende stråling.
Dette gælder også for overlevende efter atombombeangrebene.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-ea
misdannelser AIDS og CIA
http://wp.me/p1RKWc-2E2 Skader i Genomet (På engelsk)
Måske er lidt af forklaringen på ovenstående uventede erfaringer:
Vores genom er – helt naturligt – er udsat for en stadig strøm af (kemiske) angreb og at udviklingen har lært genomet at tage de nødvendige forholdsregler.

http://wp.me/p1RKWc-1ma Dirty Bomb
En tysk journalist kommer hjem efter et ophold hos Islamisk Stat og beretter, at man er ved at udvikle en radioaktiv tsunami.
Selv om det mest lyder som en Aprilsnar, må man konstatere at både
Den Korte Avis, Lars Lykke Rasmussen og President Obama tilsyneladende er hoppet på limpinden. – Midlertidigt.
Realiteterne er imidlertid, at denne håbefulde terrorist vil blive det første og nok også det eneste offer.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1uK

http://wp.me/p1RKWc-11L Risikovurdering og Return Period.
Det er svært at vurdere resultatet af alvorlige og meget sjældne hændelser.
Riko for dæmningsbrud forbigås normalt.
Men når det drejer sig om kernekraft ser man absurde konklusioner.
Når det drejer sig om Global Opvarmning tales der meget om at spare. Men det kniber med viljen. http://wp.me/s1RKWc-91 Sivsko og overfrakke
Man taler om J-Value eller Justifikation-Value https://wp.me/s1RKWc-4o
The fat man and the trolley.
Relocation following nuclear power plant accidents.
6 ud af 7 Belgiske reaktorer lukkes af frygt for nedstyrtet fly.
Et måske realistisk klima-forslag https://wp.me/s1RKWc-4s
Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-94MTBF core damage (kernenedsmeltning) Black Swan uforudsigelige ulykker
http://wp.me/p1RKWc-1GY (Unødvendig) Sikkerhed ved Kernekraft.
Som situationen er i dag, bliver vestlig kernekraft kvalt i evindelige og urimelige, men også kostbare krav om mere (fiktiv) sikkerhed.
Lige meget hvad. En reaktor kan ikke løbe løbsk http://wp.me/s1RKWc-1a

Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-51

Og en umulig tanke:
http://wp.me/s1RKWc-1d Reaktorindeslutning ?
Hvad ville den logiske konsekvens være hvis man krævede samme sikkerhed for skader på alle kraftværker – også ved atomkraft ?
NEJ Det kan man da ikke.
Man er jo meget mere død, hvis man dør af stråling end hvis – – –

http://wp.me/p1RKWc-Ty Cancer og Stråling – Strålesyge
Der er meget lille sammenhæng mellem Cancer og Stråling!
Selv om cancer er blevet udråbt til at være en følge af stråling, ja så viser det sig at også denne skrøne må aflives.
En tiltrængt saglig vurdering fra dansk helsefysiker.
Oversigt over strålinsskader: http://wp.me/s1RKWc-1o

Goiânia
Myten om stråling: https://wp.me/p1RKWc-1TS I forbindelse med tyveri af materiale i Goiania 1987 så man “manglende skader”.
World Nuclear describes it as The best illustration of the effect of a terrorist: Dirty bomb – a few deaths but widespread fear and stress. INES rating 5.
Wildlife thriving – leukemi – AIDS -http://wp.me/p1RKWc-Tv http://wp.me/p1RKWc-Tv Stråling og Enheder
Om enhederne mSv og Bq https://wp.me/s1RKWc-4l
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1iq
Mest et “opkog” fra Fukushima og Oceanet.
Det er svært at holde rede på de mange enheder.
Tilsyneladende benyttes forvirringen dygtigt af de såkaldt grønne organisationer.
Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-83
alfa – alpha – beta – gamma – neutron – radiation – Bq Sievert Sv
http://wp.me/p1RKWc-ec Radon and more. (På engelsk)
Også om radioaktivitet samt de mange klart forfalskede oplysninger i forbindelse med forureningen af oceanet som følge af ulykken ved Fukushima.
Lidt om de forskellige Henfaldskæder.

I Norge er man i stand til at tænke klart. https://wp.me/s1RKWc-3p

http://wp.me/p1RKWc-TH Forurening af Oceanet (På Engelsk)
Fra Radon and more.
Det er svært at forstå at klart forfalskede oplysninger godtages af mange.

http://wp.me/p1RKWc-11x Forurenede Områder
Utallige gange mødes man med påstanden om at store områder vil være ubeboelige efter et uheld på et kerne-kraftværk.
Med moderne måleudstyr er det nemt at “påvise” at et område er forurenet.
Men det betyder ikke at det derfor er ubeboeligt.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1tNluftforurening kina
Bhopal kemisk forurening – militære områder – kold krigs forurening
http://wp.me/p1RKWc-Du Radiation sicknes.
(På Engelsk) “Walking Ghoaths”
Et forsøg på at sammenfatte eksisterende oplysninger.
Endda om “manglende” nedarvede (genetiske) skader.
Damage to the Genome – arvelige mutationer – nedarvede skadre
http://wp.me/p1RKWc-TF Lidt om dødsfald.
På trods af ihærdige påstande har der, på vestlige kernekraftværker, ikke været bare et eneste dødsfald på grund af radioaktivitet.
Dette bliver sammenholdt med andre energikilder.
Find gode oplysninger på https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_accidents

Og en grundig vurdering af Dødsfald per TWh https://wp.me/s1RKWc-37

http://wp.me/p1RKWc-159 Personskader
Her sammenlignes personskader i forbindelse med forskellige energikilder.
Også https://wp.me/s1RKWc-3d (Delvis overlap)

http://wp.me/p1RKWc-af Electricity i Europa.
Et langt forsøg på at sammenfatte eksisterende oplysninger.
Behandler forskellige energikilder – Også følgevirkninger.
Denne lange blog har været udsat for en del kritik der, på tors af opfordringer, aldrig har været specifik.Integrationsudgifter gennemsnit flere lande
Valutakurser – fejet ind under gulvtæppet
http://wp.me/s1RKWc-64 Energi per arbejdsplads. (kort)
Vi skal undgå at ineffektive produktionsformer begrundes med at man “skaber arbejde.”

http://wp.me/p1RKWc-IA Pris på Elektricitet.
Lidt mere https://wp.me/s1RKWc-3l
“Hinkely Point er ikke dyrt” Lang forklaring.
og http://wp.me/p1RKWc-128Udnyttelsesgrad
Lidt af et resume af Electricity i Europa. Den Store Omstilling vismændene.
Gode vindmøller nedtages når tilskudsperioden udløber.
Også lidt om CO2/kWh for forskellige kraftkilder.
Kort om Kyoto Aftalen http://wp.me/s1RKWc-1e Loadfactor Load faktor
Om hvorledes skovbrug slet ikke er CO2-neutralt.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-Dy Kyoto-aftalen – Tyskland vs. Frankrig – procentvis reduktion – 1990 reference-året – førtidspensionere Svinghjul
https://wp.me/s1RKWc-4c Masiv Støtte
Lige meget hvad gives der ikke (massiv) støtte til kernekraft.

http://wp.me/s1RKWc-1s Lige Vilkår
Mange eksempler. Fx
I Tyskland fortsatte man med den diskriminerende “Atomskat” længe efter at forudsætningen: En saglig begrundet levetidsforlængelse – blev annulleret.
Også om den forvirrende sammenblanding mellem kW og kWh
Forsyningssikkerhed – Priser i EU – Virkningsgrad / Etableret effekt
http://wp.me/s1RKWc-69 Forsyning med EL og Backup
Det er bedrageri at hævde at forsyningssikkerheden “sådan bare” kan klares ved at vurdere forsyning og forbrug over længere perioder.
Elektricitet er den lettest fordærvelige vare, der findes.

http://wp.me/p1RKWc-TD Bio-energi bliver med mellemrum brugt som den kanin, der trækkes op af hatten for at forsvare drømmen om ren energi uden A-kraft.
– I bedste fald vil det være en dyr dråbe i havet.
– Verdensmarkedet kan ikke bære at den danske model overføres til
ret mange andre.
– Klima-påvirkningen vil ofte blive negativ.
– Fattige mennesker sendes sultne i seng for at skaffe grønt brændstof til
biler.
The tipping point – man fælder et træ https://wp.me/s1RKWc-1n
Der tales så meget om Klimamål og CO2 kvoter http://wp.me/s1RKWc-1n
Som vi alle burde vide, er vi, i Europa, langt fra målene.
25 millioner t CO2/ton radioaktivt affald
https://wp.me/p1RKWc-1QF 24-7-365
Der behøves ikke megen research for at se at sol og vind ikke kan levere kraft til samfundet 24-7-365
Vindlobbyen kører glad videre: https://wp.me/s1RKWc-1q

http://wp.me/s1RKWc-71 Bjørn Lomborg giver nogle gode og meget interessante vurderinger. (Politiken 2017 jan 22.)
Naturligvis nævnes kernekraft ikke.
– Store og virkningsløse tilskud til vedvarende energi.
– Ønsker om større bidrag til energi-forskning. Uden at være specifik.

http://wp.me/s1RKWc-1v Ansvaret
Jeg prøver at berøre det evige problem: Hvem har ansvaret?
Juridisk og Moralsk.
Men lige meget hvad. Så sidder vi i saksen.

http://wp.me/p1RKWc-ai Greenpeace.
Om hvordan de fleste af os er blevet ført bag lyset af false argumenter mod atomkraft og GMO-afgrøder.
Også om demonstrationer og afhoppere.
Tilbageblik om drømme fra Greenpeace og OOA https://wp.me/p1RKWc-1jH
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-dH
Bazooka–angreb på Superphénix
http://wp.me/p1RKWc-Tm Mere om Greenpeace.
Ufærdigt.

https://wp.me/s1RKWc-4s Klimaballoner.
Vi kan (måske) gøre en stor indsats.
Ikke med at spise mindre kød.
Nej, noget realistisk.
Noget, der måske kan redde klimaet!
Klik her og hjælp med at bringe dette forslag frem til realiteter.
Det er alvorligt ment !
Hilsner fra Thorkil Søe
Henvisning: https://wp.me/s1RKWc-4n

http://wp.me/p1RKWc-eo Greenpeace og GMO.
Et afsnit i forbindelse med ovenstående, men mest om GMO.
Der hviler et tungt ansvar på skuldrene af de professionelle “nej-sigere”.
Tusinder af børn går ind i voksenlivet som blinde fordi – – – –
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-Dd

http://wp.me/p1RKWc-Ix Den røde linje.
Vi kommer ikke uden om at diskutere den seneste udvikling, hvor man, inden længe, vil ændre, også på de menneskelige gener.
På godt og på ondt.
Men det er på vej.
Mere om Hybride Teknologi. http://wp.me/s1RKWc-1l
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-qB

http://wp.me/p1RKWc-1e Smart Grid.
Om de tilsyneladende oversete muligheder for at udnytte markedskræfter til stabilisering af nettet. Supergrid HVDC Europæisk net Søren Kjærsgård
Måske specielt et ønske om at få en ærlig prisdannelse.
Ofte mødes man af drømmen om et stærkt europæisk net.
Selv nok så meget HV DC kan ikke fremtrylle en løsning på vindkraftens uforudsigelighed.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1tc . Højspændingsledninger Fjernvarme
PSO – 24-7 – Varmepumper – fluktuerende vindkraft – Sören Kjärsgaard
http://wp.me/p1RKWc-f8 Tyskland – Energiewende
Et forsøg på at opsummere det tyske (håbløse) Energiewende.
Måske bliver det Tyskland, der først må smide håndklædet i ringen og opgive kampen mod kernekraft.net-prioritet prioritet
Tysk beregning: Et ton CO2 volder skade for 1350 kroner
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-11F europakort – verdenskort –
Tysk: http://wp.me/s1RKWc-58 Kun en rå Google-oversættelse.
Power lines og KiKK-studiet https://wp.me/s1RKWc-4w
https://wp.me/s1RKWc-2k Weekendavisen 2020 feb. 21
https://wp.me/s1RKWc-2u Weekend Avisen 2020 feb. 21 – uforkortet.
Det tyske Energiewende har været dyrt. Fx 1100 flere døde årligt.
https://wp.me/s1RKWc-91 Argumenterende indlæg til Information.
forurening – gCO2/kWh – CO2/MWh
http://wp.me/s1RKWc-93 Dunkelflaute – Mørkt vindstille
Det er aldeles uforståeligt at “Den Tyske Opinion” ikke forstår situationens alvor når det drejer sig om forsyningssikkerhed medens Energiewende sætter sit præg på udviklingen.
English: http://wp.me/s1RKWc-90
Sammenfald mellem mørke og vindstille.
http://wp.me/p1RKWc-12a Hvorfor bliver kernekraft så dyrt?
Et forsøg på at opsummere årsagerne til de store prisstigninger på europæisk kernekraft.
Til gengæld kan man få rimelige priser i Korea, Kina og i Rusland.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-11D Atomskat
Atomskat – Nyttig idiot Herman Muller
http://wp.me/s1RKWc-98 Europæisk kernekraft is in Deep Troubles.
Foranlediget af artikel på “The Energy Collective.”
På engelsk.
Et Post Mortem af en forhåbentligt ikke død patient.
Lidt mere af det samme: Smitte – Symptomer – Sygdom – Kur http://wp.me/s1RKWc-1c

http://wp.me/s1RKWc-97 The Economist prøver at vurdere energipolitik og politik for priser. (2017)
Man kommer frem med interessante og tilsyneladende rigtige konklusioner.
Artiklen er set fra et traditionelt VE-synspunkt.
Jeg har tilføjet en del kommentarer og citerer:
Paradoxically, that means the more states support renewables, the more they [have to] pay for conventional power plants.
Using “capacity payments” to alleviate intermittency.

Langt og på engelsk.
September 2019 yderligere to lange og gode indslag.

http://wp.me/p1RKWc-1hX Kina
Lidt af en oversigt over energikilder i Kina.
Fjernvarme ved kernekraft
Ufærdigt.

http://wp.me/p1RKWc-F Effektiv Solvarme.
Efter min mening er alt den avancerede teknik et (delvist) vildspor.
Måske finder man en billigere løsning.

http://wp.me/p1RKWc-1jG Linear No Threshold.
En historisk vurdering af forudsætningen om at al stråling er farlig.
Udviklingen har for længst overhalet dette gamle dogme.
Det hævdes og begrundes at LNT var en del af kullobbyens forsøg på at dæmonisere kernekraft.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1lF

http://wp.me/s1RKWc-lnt LNT.
En humoristisk, men alligevel realistisk forklaring på konsekvenserne af denne forudsætning.
Absurde konsekvenser af LNT http://wp.me/s1RKWc-73
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-14I

http://wp.me/p1RKWc-IE Check the facts. (På engelsk)
Et forsøg på at imødegå nogle af de uhyrlige påstande, der flyder ud af indlæg på internettet.
SL1 accident (1961) – Criticality – Deformed children –
http://wp.me/p1RKWc-15V Lad os få de oplysninger.
Efter flere års venten har det ikke været muligt at overtale ministeriet til at forklare hvordan den ambitiøse plan for Danmarks Energi 2050 kan realiseres.

http://wp.me/s1RKWc-50 Kulkraft og Subsidier
Kulkraft har gennem årtier været det bærende element i verdens energiforsyning.
Meget gøres for formindske eller snarere imødegå kritik af forureningen.
Sidst på siden finder man det der måske er “den rygende pistol” fra kampen mod kernekraft.
Lidt om Nyttige Idioter: https://wp.me/s1RKWc-99Rygende pistol
Og om omkostningerne – Både menneskelige og økonomiske. https://wp.me/s1RKWc-4b
subsidier – External costs -Carbon Catcher Storage (CCS)
https://wp.me/s1RKWc-4g Syntetisk gas.
Det er muligt, men det bliver dyrt.

http://wp.me/p1RKWc-Tj Nedrivning og deponering.
Det behøver ikke at blive dyrt og besværligt. dobbeltmoral Bq/kg
Men, hvis man af politiske årsager ønsker en dyr løsning.
Så er det naturligvis muligt.
Engelsk http://wp.me/s1RKWc-96

http://wp.me/p1RKWc-T9 VE i DE og DK
Hvordan vil det gå i Danmark og specielt i Tyskland når vi skal sige farvel til det kendte og stabile for at være afhængige af naturens luner?
Hvem skal være den første til at smide håndklædet i ringen?

http://wp.me/p1RKWc-Th Forsikring af Kernekraft
Modstandere fremfører at forsikring vil blive urimeligt dyr.
Realiteterne er noget helt andet.
Price-Anderson Act. –
http://wp.me/p1RKWc-14s Tilbage til virkeligheden
Et par af de typiske indvendinger og mine svar.

http://wp.me/p1RKWc-11H Grave for Guld
Bare lidt sjov, men samtidigt alvorligt.

http://wp.me/p1RKWc-1en Backup og BatterierSvinghjul
Forhåbningsfulde “grønne” vil lagre vindkraft i batterier.
Det lyder forjættende så længe man ikke overvejer kapacitet og omkostninger.Frankrig afbryde forbindelsen
Der er følgende underafsnit:
Et langt afsnit om Batterier: https://wp.me/s1RKWc-57
Verdens reserver af lithium og kobolt vil næppe kunne følge behovet.
Det foreslåede Viking Link til England: https://wp.me/s1RKWc-1i
Meget specielt om Termisk Lager og Brint: https://wp.me/s1RKWc-87
Og specielt om Brint / Hydrogen: https://wp.me/s1RKWc-2d
AHI-Henrik Stiesdal-Hydrogen/Brint-Valby-Årstidsvariationer-Lithium
https://wp.me/s1RKWc-1u Vandkraft
Kun i Norge er der kapacitet til at dække årstidsvariationer.

http://wp.me/p1RKWc-1Jn Pumped Storage
99 % af den energi der lagres bliver lagret i form af Pumped Storage.
Emnet tages op med håb om 100 % vedvarende energi – på verdensplan.

http://wp.me/p1RKWc-TE Atombomber
Mest om Brintbombe.
Kun en kladde.
En “almindelig” atombombe kræver en speciel tændsats (Initiator).
En nedsmeltet atomreaktor kan ikke løbe løbsk. https://wp.me/s1RKWc-1a

http://wp.me/p1RKWc-19n Kernekraft er på vej tilbage
I “Østen”, hvor Greenpeace ikke kan stikke en kæp i hjulet, er man ved at komme i gang.

http://wp.me/p1RKWc-DA Sol og vind som kraftkilde
Oversigt over udfordringer. Mest i forbindelse med vindkraft.
Vind i Europa 24-7-265 (Sidst på siden.)
Kapacitetsfaktor USA: Wind 31%. Sol i Californiens ørken 23%
Syd Australien har satset stort på vindkraft og mærker nu følgerne.
Generelt om vindlobbyen og den rygende pistol: http://wp.me/s1RKWc-1q
Og fra Atomic Insight.
Er vind og sol vor tids terrorister? http://wp.me/p1RKWc-28P
The duck curve – Gøgeunge – KK som backup for VE – bedfollowers
https://wp.me/s1RKWc-4u 100 % Vindkraft i Europa
En side, der skulle fortælle om vindkraftens herligheder kommer uforvarende? til at afsløre realiteterne.
Engelsk: https://wp.me/s1RKWc-4d

https://wp.me/s1RKWc-4t “Competitive” Renewables På engelsk.

http://wp.me/p1RKWc-1jH Grøn Energi
Store økonomiske interesser er forbundet med om det kan lykkes for investorer at “Greenwash” en teknologi.
Litium er en begrænset resurse. https://wp.me/s1RKWc-2h
Frankrig har en stor eksport af kernekraft.
Den globale udledning af CO2 angives til »et historisk højdepunkt«
32,5 milliarder ton. (2017)
Europakort – Forurening Tyskland/Frankrig – gCO2/kWh
http://wp.me/p1RKWc-11z Hvide Sande
De fire store vindmøller ved Hvide Sande blev udråbt som en succeshistorie.
Hvis man ser på realiteterne, ja så blegner det lidt.

http://wp.me/p1RKWc-1VN Plutonium
Den gamle myte om “det farligste stof der kendes”.
Også det skal manes tilbage hvor den hører hjemme – som ånden i flasken.
Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-46

http://wp.me/p1RKWc-LM Lagring af energi
Der er meget langt mellem drømme og realiteter.

http://wp.me/s1RKWc-54 Vedvarende er ikke Vedvarende
I Sydaustralien har man en stor andel af vindkraft.
Og tilsvarende problemer.
De fleste mennesker er nået til at indse, at den upålidelige elektricitet ikke er meget værd.
Det kan endda have negativ værdi, når omkostningerne ved alle de nødvendige tilpasninger, for at gøre den anvendelig, medregnes.

Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1QG

http://wp.me/p1RKWc-1Yg Mere om Vedvarende
Den upålidelige energi fra sol og vind tager patent på at være vedvarende.
Det gamle DDR hævdede at være demokratisk.
Hvis nødvendigt, kan uran udvindes fra havvand.
Mon ikke der vil være nok – mere end foreløbigt.

http://wp.me/p1RKWc-19m Uran
For omkring 30 år siden fik vi tudet ørene fulde af en påstand om meget begrænsede resurser – kun til et par år.
På engelsk.

http://wp.me/s1RKWc-00 Bedrageri
Ofte er det svært at frasortere bedrageri. Photoshop
Også http://wp.me/p1RKWc-2vt
kapacitetsfaktor virkningsgrad Photoshop
http://wp.me/p1RKWc-1Ij Viste du det ? Lidt af hvert:
Construction Time
Forfalskninger Fukushima
CO2 versus affald fra KK
The Side Effects of a Coal Plant (A Case Study)
Priser i Europa
Halveringstid
Vi er radioaktive
Kabler
Fracking
Zik Zak kurs i Korea (2017 August) bliver urimelig dyrt.
Forfalskede certifikater koster fængsel, penge og forsinkelse for eksport til UAR
Det er nok en forklaring på den politiske kovending.

http://wp.me/p1RKWc-2h Min blog
Om mig selv.
På engelsk
________________________________________________________
https://wp.me/s1RKWc-3z Der var engang et kongerige
Sjovt og alvorligt.
==========================================================

Løse Småting

Negative Priser
New York Times angiver dec. 25, 2017 at Germany has spent $200 billion over the past two decades.
Se også http://wp.me/s1RKWc-1s
————————————————————-
2,6 millioner ton træpiller går op i røg Fra Energy Supply (2017)
Til ære for et forfejlet system til beregning af klimapåvirkningen.
Også fra Altinget.
———————————————————————
Fjernvarme i Finland
2018 ser man at “de grønne” i Finland går ind for kernekraft.
———————————————————————
Dæmning Etiopien fra World Bank og fra Arab League.
Dæmning Etiopia.jpg
———————————————————————
For solenergi er årstidsvariationerne (sommer til vinter) omkring en faktor 6 i Tyskland og 4 i USA
———————————————————————
Det er oplyst at omkring 5000 meteorer af fodbold-størrelse rammer jorden årligt.
———————————————————————-
Russisk Gas
———————————————————————-
Forsøg Emneopdelt
————————————————————-
Fake News Se Alternative Measures
—————————————————
Turbiner
—————————————————-
Frygten Oversigt
—————————————————————–
In the US, wind has a median capacity factor of 31%. In California’s Mohave Desert, solar PV has a capacity factor of 23%.
https://judithcurry.com/2015/07/01/intermittent-grid-storage/
—————————————————————
http://wp.me/s1R-69 Forsynings sikkerhed
———————————————-
https://wp.me/s1RKWc-3f traditionel KK (kort)
—————————————–
https://www.electricitymap.org/ CO2/indbygger i EU
God oversigt men langsom
——————————————–
https://wp.me/s1RKWc-3k
Opvarmning Nedkøling og Transport
———————————-
https://wp.me/s1RKWc-87 Termisk lager og Brint
———————————–
https://wp.me/s1RKWc-4g Syntetisk Gas bliver meget dyrt
————————
http://wp.me/p1RKWc-1Jn Pumped Storage
—————————————
https://wp.me/s1RKWc-1u Vandkraft
—————————–
https://wp.me/s1RKWc-3n Svinghjul
Kun til strømstød og meget kortvarige
God oversigt over lagringsmuligheder.
————————————-
https://wp.me/p1RKWc-TD Bio-energi Træpiller
I 2016 brændte Danmark 2,6 millioner ton træpiller.
Negativ virkning af grønne tiltag
———————–
https://wp.me/p1RKWc-14L Femern forbindelse Fhemeren Femeren
——————————-
https://wp.me/s1RKWc-2f Grønt EU og Russisk Gas
Jo grønnere, jo mere afhængig
————————-
http://wp.me/p1RKWc-1iT Havbaserede vindmøller
————————————-

———————————
http://wp.me/s1RKWc-95 Søren Kjærsgård
Dansk energipolitik hviler på et ideologisk grundlag.
Det er skabt af mennesker, der aldrig selv har haft ansvar for hverken forsyning eller produktion.
—————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-1Ij Viste du det ?
——————————————————-
https://wp.me/p1RKWc-3qd Forskellige kraftkilder Oversigt
https://wp.me/s1RKWc-2q Do. Kort
———————————————————–
http://wp.me/p1RKWc-af El i EU – Subsidies and costs of EU energy.
personskader – tilskud Finland – havvind trængsel – Bioethanol –
oversigt vindkraft – priser – gulvtæppet – eksplosion Valby –
garanteret backup-kapacitet England – træpiller –
’bandbulle’ fra foreningen Frie Elforbrugere, –
———————————————————
http://wp.me/s1RKWc-1s Lige vilkår – Level Playing Field
Forsyningssikkerhed
Også https://wp.me/p1RKWc-4QB Sikkerhed og back-up. Specielt for Kernekraft
———————————————————–
http://wp.me/p1RKWc-TF Dødsfald – kraftkilder
—————————————————–
http://wp.me/s1RKWc-58 Energiewende Tysk
———————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-15V Lad os få de Oplysninger
————————————————————
https://wp.me/s1RKWc-3l VE – pris og værdi
100 % frit (kapitalistisk) marked –
————————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-19m Uran
Super Phønix – Breeders – rocket attack
—————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-11z Hvide Sande
——————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-TE Atombomber og KK
—————————————————
http://wp.me/s1RKWc-1p Fukushima Oprydning
——————————————————-
http://wp.me/s1RKWc-48 Fundamentalist
—————————————————-
http://wp.me/p1RKWc-1jH Grøn Energi CO2/kWh CO2/MWh
https://wp.me/s1RKWc-2p Kort til duskusion
—————————————————–
http://wp.me/s1RKWc-1b Barsebäck
—————————————————–
http://wp.me/s1RKWc-89 Evakueringer – J-value
—————————————————
http://wp.me/s1RKWc-1f Affald Generelt
Luftforurening farligere end alt andet
————————————————
http://wp.me/p1RKWc-Th Forsikring af KK
—————————————————
http://wp.me/p1RKWc-1gi Støj – nabogener
——————————————————-
https://wp.me/s1RKWc-1v Ansvaret – Global opvarmning
Juridisk ansvar – moralsk ansvar
September 2019 finder man to interessante artikler i The Economist.
———————————————–
Positive artikler 2018 Dec Berlingske Leder og Jyllands Posten
_____________________________
https://wp.me/s1RKWc-1e Frankrig og Kyoto-målene
____________________________________
https://wp.me/p1RKWc-2vt Klimadebatten oplagt falskneri
___________________________
Hvilepause for celler under Stråling https://wp.me/s1RKWc-2z
____________________________________

__________________________________
Radiofobi Radiation og Helse Engelsk incl. kilde
https://wp.me/s1RKWc-3p
__________________________________
Radon, Lung Cancer and LNT https://wp.me/s1RKWc-4k ________________________________________________
Neutrinoer https://wp.me/s1RKWc-4h Neutrinoer DK
————————————————
Power Lines og Cancer https://wp.me/s1RKWc-4j
______________________________
Evakueringer og Plutonium
https://wp.me/s1RKWc-3jhttps://wp.me/s1RKWc-2yhttps://wp.me/s1RKWc-2o
______________________________________
Terror og Islam https://wp.me/s1RKWc-3s
===========================================================
EFF Sydafrika
http://wp.me/s1RKWc-82 Hovedfil
http://wp.me/s1RKWc-76 Land Rent Henry George Grundskyld Jyllandsposten
http://wp.me/s1RKWc-47 Evaluation
http://wp.me/s1RKWc-86 Evaluation DK
http://wp.me/p1RKWc-wP Alexan. the G.
https://www.facebook.com/pg/economicfreedomstruggle/about/?ref=page_internal contact: EFF-2
contact: søg efter EFF-2
Evaluation DK
===========================================================

Fysisk institutt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Norge)

Har udgivet denne fantastisk gode E-bog Stråling og Helse
På Engelsk: Radon, lung cancer and the LNT model
Som WP-fil: https://wp.me/s1RKWc-3v
På Norsk:
https://www.mn.uio.no/fysikk/tjenester/kunnskap/straling/#k6.5.1
Som WP-fil: https://wp.me/s1RKWc-3q
https://www.mn.uio.no/fysikk/tjenester/kunnskap/straling/#k13.4
http://www.mn.uio.no/fysikk/tjenester/kunnskap/straling/radon-and-lung-cancer.pdf
Jeg har prøvet at uddrage specielle afsnit.

=====================
Jod 131 fra Tjernobyl. Mangler
===========================
http://wp.me/s1RKWc-a1 Skov og CO2
Niels Hansen, der er imod A-kraft, giver en god vurdering af problemet. Misforståelse og konsekvenser. (Kommentar på Ingeniørens netavis)
=================================================
https://wp.me/s1RKWc-1o Skader fra stråling
Frie Radikaler har lært genomet at reparere skader.
=============================
https://wp.me/p1RKWc-1VB Sprog
=========================
https://wp.me/a1RKWc-wX Brunkul
===============================
https://wp.me/p1RKWc-15V
Lad os få de oplysninger – Danmarks Grønne Fremtid
===============================
https://wp.me/s1RKWc-1b
Kort og argumenterende om Barsebäck
==================

===============================
Reaktortyper
Boiling Water Måske var det den foretrukne i Japan
================================
https://wp.me/s1RKWc-a1 Per A. Hansen give er interessant indlæg
=====================================
https://wp.me/p1RKWc-11x Forurenede ubeboelige områder
==========================
https://wp.me/s1RKWc-89 Evakueringer
============
https://wp.me/P1RKWc-19n Kernekraft på vej tilbage
På engelsk
===========
https://wp.me/p1RKWc-Dg
https://wp.me/s1RKWc-2a Tom tomme
===============
https://wp.me/p1RKWc-1Yg Er VE vedvarende?
==================
https://wp.me/p1RKWc-4QB I diskussionens hede hævdes at kernekraft skal have samme backup som sol og vind. Dette er stængt taget er det nemt at imødegå. Men for at undgå misforståelser er jeg gået i detaljer.
======================
Videnskab.dk bringer to indlæg, der skulle vente til første april.
Katalysator til at skabe energi.
Og
Menneske-blod kan redde verden.

Sol alene
https://wp.me/s1RKWc-2i
og
http://euanmearns.com/uk-government-to-announce-new-energy-policies/
=============================================================
https://wp.me/s1RKWc-48 Du skal vælge – Sikkerhed. Ekstrem sikkerhed (EPR) eller billigere som fra Korea.
======================================================
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/nazister-var-skyld-i-kaempe-medicinskandale-laenge-efter-krigens-afslutning?cid=newsletter_nb_politik_20200831165836 Talidomil
=============================================================

Goiânia accident – Wikipedia