Baggrund for alt dette meget om Atomkraft

Allerede som student var jeg meget interesseret i fysik og derigennem også – måske specielt – for atomfysik og anvendelser.
Det gav mig den nødvendige baggrund for at trænge en lille smule ind bag det meget der skrives – og sludres – om atomkraft.
Desværre har jeg måttet konstatere at fejlagtige “oplysninger” har optaget hovedparten af det, der findes i medierne – både de elektroniske og de fysiske.

Efter at have forladt Afrika og fået tid begyndte jeg at overveje og skrive.
Først lidt og senere mere og mere.
Resultatet af mine anstrengelser fremgår af nedenstående.

Det blev alt for meget.
Brug søgefunktionen (Ctrl + f) og indtast det du søger.
Klik på det der er med gult og se om du får svar.
Senere kan du klikke på billeder for at få fuld størrelse.

For en ordens skyld fremhæver jeg at jeg er åben for indvendinger og naturligvis vil prøve at rette fejl – også stavefejl.
Skriv til thorkilsoee@gmail.com

Hilsner og god læselyst
Thorkil Søe
_______________________________________________________________________________________

http://wp.me/p1RKWc-8 Atomkraft hvad er forkert?
Her prøver jeg at afvaske noget af det mudder der er kastet mod denne energiform, der burde være hovedhjørnestenen i et forsøg på af få stabil og billig energi uden at forurene.
Siden er lidt for lang.
Men der er mange misforståelser der skal imødegås. Baggrundsstråling
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-cM Sikkerhedskrav 1000 gange
Halveringstiden Banana Mordforsøg Kaliningrad
http://wp.me/p1RKWc-p2 Greenpeace og Atomkraft.
Det må desværre konstateres at Greenpeace har misbrugt deres gode navn til at føre befolkningen bag lyset.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-mu

http://wp.me/p1RKWc-1Yc 7 argumenter og 5 myter.
Foreningen REO har 2017 udgivet en lille folder, der giver gode oplysninger.

http://wp.me/p1RKWc-11J Affaldsproblemet er ikke et problem!
Gennem årene er vi blevet tudet ørene fulde af påstanden om at affaldsproblemet aldrig kan løses. Sellafield
For at sige det mildt: Realiteterne er noget helt andet.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-LC
Reaktorer – våd storage – Tritium overforsigtighed – Risø
http://wp.me/s1RKWc-1f Affald Generelt
Når der tales om affald og forurening, kommer fokus hurtigt til omtale af A-kraft. Men der er meget andet.

http://wp.me/p1RKWc-hB Thorium
Det kan næppe diskuteres at kernekraft baseret på thorium er fremtiden.
Men det må ikke stå i vejen for “traditionel kernekraft”.
Klodens klima tåler næppe at vi tøver for længe.
Også lidt om “hurtige reaktorer”, hvor det er neutronerne, der er hurtige.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-DC

http://wp.me/p1RKWc-15d Three Mile Island
Der blev betalt erstatninger for tabt arbejdsfortjeneste på grund af unødvendige, men påtvungne evakueringer.
Naturligvis var der en reaktorindeslutning.
Således var der ingen personskade.
Men oprydningen var dyr.
De psykologiske følgevirkninger blev katastrofale.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1TM
Forsikring mod katastrofer
http://wp.me/p1RKWc-KH Tjernobyl
Reaktoren ved Tjernobyl var en uansvarlig design.
Den blev håndteret uansvarligt.
Mediernes dækning var også uansvarlig.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-Dg
Xenon forgiftning – Babushkas –
http://wp.me/p1RKWc-Tp Tjernobyl dødsfald
Et forsøg på at imødegå de mange falske “oplysninger”.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1is
en million døde allerede og syv millioner fremtidige-
http://wp.me/s1RKWc-1b Barsebäck
Paniklukningen bevirkede mere forurening,

http://wp.me/p1RKWc-KJ Fukushima
Ikke bare i Japan gik man i panik og glemte alt om realiteterne.
Velfungerende reaktorer blev lukket. The Registrar lækkende tanke
Både omkostninger og forurening fik en tand til.Bq/L for os alle sammen
Hysteriet om forurening af oceanet er tilsyneladende uden grænser.
Lidt specielt om evakueringer: http://wp.me/s1RKWc-89
Og oprydningen blev dyr. http://wp.me/s1RKWc-1p
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-yI Mor er der radioaktivitet i maden
Lancet forurening fra forskellige kraftkilder
http://wp.me/s1RKWc-89 Radiation: Doser og Evakueringer
(På engelsk)
Strengt taget kan det siges “rædsels-profeterne” og deres propaganda medførte over et tusind dødsfald på grund af overflødige evakueringer.

http://wp.me/s1RKWc-1h Vi er bange. (På engelsk)

https://wp.me/s1RKWc-4v Frygt.
Ikke bare i forbindelse med stråling.
Vi ser eksempler på hvorledes frygt kan lede til alvorlige skader.

http://wp.me/p1RKWc-6e Radiation Hormesis. (På engelsk)
Et forsøg på at vurdere de mange oplysninger, der viser at moderat bestråling med ioniserende stråling er gavnlig – næsten som en vaccination mod kræft.

http://wp.me/p1RKWc-7S Ingen genetiske skader fra radioaktivitet!
Et andet, også tabubelagt emne.
Her gør jeg op med de mange fejlagtige “oplysninger”, hvor der berettes om alvorlige genetisk betingede skader på børn født af forældre der har været udsat for endog meget store doser af ioniserende stråling.
Dette gælder også for overlevende efter atombombeangrebene.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-ea
misdannelser AIDS og CIA
http://wp.me/p1RKWc-2E2 Skader i Genomet (På engelsk)
Måske er lidt af forklaringen på ovenstående uventede erfaringer, at vores genom – helt naturligt – er udsat for en stadig strøm af (kemiske) angreb og at udviklingen har lært genomet at tage de nødvendige forholdsregler.

http://wp.me/p1RKWc-1ma Dirty Bomb
En tysk journalist kommer hjem efter et ophold hos Islamisk Stat og beretter, at man er ved at udvikle en radioaktiv tsunami.
Selv om det mest lyder som en Aprilsnar, må man konstatere at både
Den Korte Avis, Lars Lykke Rasmussen og President Obama tilsyneladende er hoppet på limpinden. – Midlertidigt.
Realiteterne er imidlertid, at denne håbefulde terrorist vil blive det første og nok også det eneste offer.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1uK

http://wp.me/p1RKWc-11L Risikovurdering og Return Period.
Det er svært at vurdere resultatet af alvorlige og meget sjældne hændelser.
Riko for dæmningsbrud forbigås normalt.
Men når det drejer sig om kernekraft ser man absurde konklusioner.
Når det drejer sig om Global Opvarmning tales der meget om at spare. Men det kniber med viljen. http://wp.me/s1RKWc-91 Sivsko og overfrakke
Et måske realistisk forslag https://wp.me/s1RKWc-4s
Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-94MTBF core damage (kernenedsmeltning) Black Swan uforudsigelige ulykker
http://wp.me/p1RKWc-1GY (Unødvendig) Sikkerhed ved Kernekraft.
Som situationen er i dag, bliver vestlig kernekraft kvalt i evindelige og urimelige, men også kostbare krav om mere (fiktiv) sikkerhed.
Lige meget hvad. En reaktor kan ikke løbe løbsk http://wp.me/s1RKWc-1a
Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-51

Og en umulig tanke:
http://wp.me/s1RKWc-1d Reaktorindeslutning ?
Hvad ville den logiske konsekvens være hvis man krævede samme sikkerhed for skader på alle kraftværker – også ved atomkraft ?
NEJ Det kan man da ikke.
Man er jo meget mere død, hvis man dør af stråling end hvis – – –

http://wp.me/p1RKWc-Ty Cancer og Stråling – Strålesyge
Der er meget lille sammenhæng mellem Cancer og Stråling!
Selv om cancer er blevet udråbt til at være en følge af stråling, ja så viser det sig at også denne skrøne må aflives.
Oversigt over strålinsskader: http://wp.me/s1RKWc-1o
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1iq
Wildlife thriving – leukemi – AIDS -http://wp.me/p1RKWc-Tv http://wp.me/p1RKWc-Tv Stråling og Enheder
Mest et “opkog” fra Fukushima og Oceanet.
Det er svært at holde rede på de mange enheder.
Tilsyneladende benyttes forvirringen dygtigt af de såkaldt grønne organisationer.
Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-83
alfa – alpha – beta – gamma – neutron – radiation – Bq Sievert Sv
http://wp.me/p1RKWc-ec Radon and more. (På engelsk)
Også om radioaktivitet samt de mange klart forfalskede oplysninger i forbindelse med forureningen af oceanet som følge af ulykken ved Fukushima.

http://wp.me/p1RKWc-TH Forurening af Oceanet (På Engelsk)
Fra Radon and more.
Det er svært at forstå at klart forfalskede oplysninger godtages af mange.

http://wp.me/p1RKWc-11x Forurenede Områder
Utallige gange mødes man med påstanden om at store områder vil være ubeboelige efter et uheld på et kerne-kraftværk.
Med moderne måleudstyr er det nemt at “påvise” at et område er forurenet.
Men det betyder ikke at det derfor er ubeboeligt.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1tNluftforurening kina
Bhopal kemisk forurening – militære områder – kold krigs forurening
http://wp.me/p1RKWc-Du Radiation sicknes. (På Engelsk)
Et forsøg på at sammenfatte eksisterende oplysninger.
Endda om “manglende” nedarvede (genetiske) skader.
Damage to the Genome – arvelige mutationer – nedarvede skadre
http://wp.me/p1RKWc-TF Lidt om dødsfald.
På trods af ihærdige påstande har der, på vestlige kernekraftværker, ikke været bare et eneste dødsfald på grund af radioaktivitet.
Dette bliver sammenholdt med andre energikilder.

http://wp.me/p1RKWc-159 Personskader
Her sammenlignes personskader i forbindelse med forskellige energikilder.

http://wp.me/p1RKWc-af Electricity i Europa.
Et langt forsøg på at sammenfatte eksisterende oplysninger.
Behandler forskellige energikilder – Også følgevirkninger.
Denne blog har været udsat for en del kritik der, på tors af opfordringer, aldrig har været specifik.Integrationsudgifter gennemsnit flere lande
Valutakurser – fejet ind under gulvtæppet
http://wp.me/s1RKWc-64 Energi per arbejdsplads. (kort)
Vi skal undgå at ineffektive produktionsformer begrundes med at man “skaber arbejde.”

http://wp.me/p1RKWc-IA Pris på Elektricitet.
Lidt mere https://wp.me/s1RKWc-3l
og http://wp.me/p1RKWc-128Udnyttelsesgrad
Lidt af et resume af Electricity i Europa. Den Store Omstilling vismændene.
Gode vindmøller nedtages når tilskudsperioden udløber.
Også lidt om CO2/kWh for forskellige kraftkilder.
Kort om Kyoto Aftalen http://wp.me/s1RKWc-1e Loadfactor Load faktor
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-Dy Kyoto-aftalen – Tyskland vs. Frankrig – procentvis reduktion – 1990 reference-året – førtidspensionere Svinghjul
https://wp.me/s1RKWc-4c Masiv Støtte
Lige meget hvad gives der aldrigt massiv støtte til KK

http://wp.me/s1RKWc-1s Lige Vilkår
Mange eksempler. Fx
I Tyskland fortsatte man med den diskriminerende “Atomskat” længe efter at forudsætningen: En saglig begrundet levetidsforlængelse – blev annulleret.
Også om den forvirrende sammenblanding mellem kW og kWh
Priser i EU – Virkningsgrad / Etableret effekt
http://wp.me/s1RKWc-69 Forsyning med EL og Backup
Det er bedrageri at hævde at forsyningssikkerheden “sådan bare” kan klares ved at vurdere forsyning og forbrug over længere perioder.
Elektricitet er den lettest fordærvelige vare, der findes.

http://wp.me/p1RKWc-TD Bio-energi bliver med mellemrum brugt som den kanin, der trækkes op af hatten for at forsvare drømmen om ren energi uden A-kraft.
– I bedste fald vil det være en dyr dråbe i havet.
– Verdensmarkedet kan ikke bære at den danske model overføres til
ret mange andre.
– Klima-påvirkningen vil ofte blive negativ.
– Fattige mennesker sendes sultne i seng for at skaffe grønt brændstof til
biler. The tipping point – man fælder et træ
Der tales så meget om Klimamål og CO2 kvoter http://wp.me/s1RKWc-1n
Som vi alle burde vide, er vi, i Europa, langt fra målene.
25 millioner t CO2/ton radioaktivt affald
https://wp.me/p1RKWc-1QF 24-7-365
Der behøves ikke megen research for at se at sol og vind ikke kan levere kraft til samfundet 24-7-365

http://wp.me/s1RKWc-71 Bjørn Lomborg giver nogle gode og meget interessante vurderinger. (Politiken 2017 jan 22.)
Naturligvis nævnes kernekraft ikke.
– Store og virkningsløse tilskud til vedvarende energi.
– Ønsker om større bidrag til energi-forskning. Uden at være specifik.

http://wp.me/s1RKWc-1v Ansvaret
Jeg prøver at berøre det evige problem: Hvem har ansvaret?
Juridisk og Moralsk.
Men lige meget hvad. Så sidder vi i saksen.

http://wp.me/p1RKWc-ai Greenpeace.
Om hvordan de fleste af os er blevet ført bag lyset af false argumenter mod atomkraft og GMO-afgrøder.
Også om demonstrationer og afhoppere.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-dH Bazooka–angreb på Superphénix

http://wp.me/p1RKWc-Tm Mere om Greenpeace.
Ufærdigt.

http://wp.me/p1RKWc-p2 Greenpeace og Atomkraft.
Et afsnit i forbindelse med ovenstående, men kun om atomkraft.
Det må desværre konstateres at Greenpeace har misbrugt deres gode navn til at føre befolkningen bag lyset.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-mu

http://wp.me/p1RKWc-eo Greenpeace og GMO.
Et afsnit i forbindelse med ovenstående, men mest om GMO.
Der hviler et tungt ansvar på skuldrene af de professionelle “nej-sigere”.
Tusinder af børn går ind i voksenlivet som blinde fordi – – – –
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-Dd

http://wp.me/p1RKWc-Ix Den røde linje.
Vi kommer ikke uden om at diskutere den seneste udvikling, hvor man, inden længe, vil ændre, også på de menneskelige gener.
På godt og på ondt.
Men det er på vej.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-qB

http://wp.me/p1RKWc-1e Smart Grid.
Om de tilsyneladende oversete muligheder for at udnytte markedskræfter til stabilisering af nettet. Supergrid HVDC Europæisk net Søren Kjærsgård
Måske specielt et ønske om at få en ærlig prisdannelse.
Ofte mødes man af drømmen om et stærkt europæisk net.
Selv nok så meget HV DC ken ikke fremtrylle en løsning på vindkraftens uforudsigelighed.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1tc . Højspændingsledninger Fjernvarme
PSO – 24-7 – Varmepumper – fluktuerende vindkraft – Sören Kjärsgaard
http://wp.me/p1RKWc-f8 Tyskland – Energiewende
Et forsøg på at opsummere det tyske (håbløse) Energiewende.
Måske bliver det Tyskland, der først må smide håndklædet i ringen og opgive kampen mod kernekraft.net-prioritet prioritet
Tysk beregning: Et ton CO2 volder skade for 1350 kroner
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-11F europakort – verdenskort –
Tysk: http://wp.me/s1RKWc-58 Kun en rå Google-oversættelse.
forurening – gCO2/kWh – CO2/MWh
http://wp.me/s1RKWc-93 Dunkelflaute – Mørkt vindstille
Det er aldeles uforståeligt at “Den Tyske Opinion” ikke forstår situationens alvor når det drejer sig om forsyningssikkerhed medens Energiewende sætter sit præg på udviklingen.
English: http://wp.me/s1RKWc-90
Sammenfald mellem mørke og vindstille.
http://wp.me/p1RKWc-12a Hvorfor bliver kernekraft så dyrt?
Et forsøg på at opsummere årsagerne til de store prisstigninger på europæisk kernekraft.
Til gengæld kan man få rimelige priser i Korea, Kina og i Rusland.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-11D Atomskat

http://wp.me/s1RKWc-98 Europæisk kernekraft is in Deep Troubles.
Foranlediget af artikel på “The Energy Collective.”
På engelsk.
Et Post Mortem af en forhåbentligt ikke død patient.
Lidt mere af det samme: Smitte – Symptomer – Sygdom – Kur http://wp.me/s1RKWc-1c

http://wp.me/s1RKWc-97 The Economist prøver at vurdere energipolitik og politik for priser. (2017)
Man kommer frem med interessante og tilsyneladende rigtige konklusioner.
Artiklen er set fra et traditionelt VE-synspunkt.
Jeg har tilføjet en del kommentarer.
Langt og på engelsk.

http://wp.me/p1RKWc-1hX Kina
Lidt af en oversigt over energikilder i Kina.
Fjernvarme ved kernekraft
Ufærdigt.

http://wp.me/p1RKWc-F Effektiv Solvarme.
Efter min mening er alt den avancerede teknik et (delvist) vildspor.
Måske finder man en billigere løsning.

http://wp.me/p1RKWc-1jG Linear No Threshold.
En historisk vurdering af forudsætningen om at al stråling er farlig.
Udviklingen har for længst overhalet dette gamle dogme.
Det hævdes og begrundes at LNT var en del af kullobbyens forsøg på at dæmonisere kernekraft.
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1lF

http://wp.me/s1RKWc-lnt LNT.
En humoristisk, men alligevel realistisk forklaring på konsekvenserne af denne forudsætning.
Absurde konsekvenser af LNT http://wp.me/s1RKWc-73
Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-14I

http://wp.me/p1RKWc-IE Check the facts. (På engelsk)
Et forsøg på at imødegå nogle af de uhyrlige påstande, der flyder ud af indlæg.
SL1 accident (1961) – Criticality – Deformed children –
http://wp.me/p1RKWc-15V Lad os få de oplysninger.
Efter flere års venten har det ikke været muligt at overtale ministeriet til at forklare hvordan den ambitiøse plan for Danmarks Energi 2050 kan realiseres.

http://wp.me/s1RKWc-50 Kulkraft og Subsidier
Kulkraft har gennem årtier været det bærende element i verdens energiforsyning.
Meget gøres for formindske eller snarere imødegå kritik af forureningen.
Sidst på siden finder man det der måske er “den rygende pistol” fra kampen mod kernekraft.
Carbon Catcher Storage (CCS)
https://wp.me/s1RKWc-4g Syntetisk gas.
Det er muligt, men bliver dyrt.

http://wp.me/p1RKWc-Tj Nedrivning og deponering.
Det behøver ikke at blive dyrt og besværligt. dobbeltmoral Bq/kg
Men, hvis man af politiske årsager ønsker en dyr løsning.
Så er det naturligvis muligt.
Engelsk http://wp.me/s1RKWc-96

http://wp.me/p1RKWc-T9 VE i DE og DK
Hvordan vil det gå i Danmark og specielt i Tyskland når vi skal sige farvel til det kendte og stabile for at være afhængige af naturens luner?
Hvem skal være den første til at smide håndklædet i ringen?

http://wp.me/p1RKWc-Th Forsikring af Kernekraft
Modstandere fremfører at forsikring vil blive urimeligt dyr.
Realiteterne er noget helt andet.
Price-Anderson Act. –
http://wp.me/p1RKWc-14s Tilbage til virkeligheden
Et par af de typiske indvendinger og mine svar.

http://wp.me/p1RKWc-11H Grave for Guld
Bare lidt sjov, men samtidigt alvorligt.

http://wp.me/p1RKWc-1en Backup og BatterierSvinghjul
Forhåbningsfulde “grønne” vil lagre vindkraft i batterier.
Det lyder forjættende så længe man ikke overvejer kapacitet og omkostninger.>Frankrig afbryde forbindelsen
Der er følgende underafsnit:
Et langt afsnit om Batterier: https://wp.me/s1RKWc-57
Verdens reserver af lithium og kobolt vil ikke kunne følge behovet.
Det foreslåede Viking Link til England: https://wp.me/s1RKWc-1i
Meget specielt om Termisk Lager og Brint: https://wp.me/s1RKWc-87
AHI-Henrik Stiesdal-Hydrogen/Brint-Valby-Årstidsvariationer-Lithium
https://wp.me/s1RKWc-1u Vandkraft
Kun i Norge er der kapacitet til at dække årstidsvariationer.

http://wp.me/p1RKWc-1Jn Pumped Storage
99 % ? af den energi der lagres bliver lagret i form af Pumped Storage.

http://wp.me/p1RKWc-TE Atombomber
Mest om Brintbombe.
Kun en klade.

http://wp.me/p1RKWc-19n Kernekraft er på vej tilbage
I “Østen”, hvor Greenpeace ikke kan stikke en kæp i hjulet, er man ved at komme i gang.

http://wp.me/p1RKWc-DA Sol og vind som kraftkilde
Oversigt over udfordringer. Mest i forbindelse med vindkraft.
Vind i Europa 24-7-265 (Sidst på siden.)
Kapacitetsfaktor USA: Wind 31%. Sol i Californiens ørken 23%
Syd Australien har satset stort på vindkraft og mærker nu følgerne.
Lidt mere om vindlobbyen og den rygende pistol http://wp.me/s1RKWc-1q
Og fra Atomic Insight.

Er vind og sol vor tids terrorister? http://wp.me/p1RKWc-28P
The duck curve – Gøgeunge – KK som backup for VE – bedfollowers
https://wp.me/s1RKWc-4u 100 % Vindkraft i Europa
En side, der skulle fortælle om vindkraftens herligheder kommer uforvarende? til at afsløre realiteterne.
Engelsk: https://wp.me/s1RKWc-4d
https://wp.me/s1RKWc-4t “Competitive” Renewables På engelsk.

http://wp.me/p1RKWc-1jH Grøn Energi
Store økonomiske interesser er forbundet med om det kan lykkes for investorer at “Greenwash” en teknologi.
Frankrig har en stor eksport af kernekraft.
Den globale udledning af CO2 angives til »et historisk højdepunkt« på 32,5 milliarder ton. (2017)
Europakort – Forurening Tyskland/Frankrig – gCO2/kWh
http://wp.me/p1RKWc-11z Hvide Sande
De fire store vindmøller ved Hvide Sande blev udråbt som en succeshistorie.
Hvis man ser på realiteterne, ja så blegner det lidt.

http://wp.me/p1RKWc-1VN Plutonium
Den gamle myte om “det farligste stof der kendes”.
Også det skal manes tilbage hvor den hører hjemme – som ånden i flasken.
Engelsk: http://wp.me/s1RKWc-46

http://wp.me/p1RKWc-LM Lagring af energi
Der er meget langt mellem realiteter og drømme.

http://wp.me/s1RKWc-54 Vedvarende er ikke Vedvarende
I Sydaustralien har man en stor andel af vindkraft.
Og tilsvarende problemer.
De fleste mennesker er nået til at indse, at den upålidelige elektricitet ikke er meget værd.
Det kan endda have negativ værdi, når omkostningerne ved alle de nødvendige tilpasninger, for at gøre den anvendelig, medregnes.

Engelsk: http://wp.me/p1RKWc-1QG

http://wp.me/p1RKWc-1Yg Mere om Vedvarende
Den upålidelige energi fra sol og vind tager patent på at være vedvarende.
Det gamle DDR hævdede at være demokratisk.
Hvis nødvendigt, kan uran udvindes fra havvand.
Mon ikke der vil være nok – mere end foreløbigt.

http://wp.me/p1RKWc-19m Uran
For omkring 30 år siden fik vi tudet ørene fulde af en påstand om meget begrænsede resurser – kun til et par år.
På engelsk.

http://wp.me/s1RKWc-00 Bedrageri
Ofte er det svært at frasortere bedrageri.
Også http://wp.me/p1RKWc-2vt
kapacitetsfaktor virkningsgrad Photoshop
http://wp.me/p1RKWc-1Ij Viste du det ? Lidt af hvert:
Construction Time
Forfalskninger Fukushima
CO2 versus affald fra KK
The Side Effects of a Coal Plant (A Case Study)
Priser i Europa
Halveringstid
Vi er radioaktive
Kabler
Fracking
Zik Zak kurs i Korea (2017 August) bliver urimelig dyrt.

http://wp.me/p1RKWc-2h Min blog
Om mig selv.
På engelsk

https://wp.me/s1RKWc-3z Der var engang et kongerige
Sjovt og alvorligt.

Løse Småting

Negative Priser
New York Times angiver dec. 25, 2017 at Germany has spent $200 billion over the past two decades.
Se også http://wp.me/s1RKWc-1s
—————————————————————–
2,6 millioner ton træpiller går op i røg Fra Energy Supply (2017)
Og fra Altinget.
—————————————————————————–
Fjernvarme i Finland
—————————————————————————–
Dæmning Etiopien fra World Bank og fra Arab League.

Dæmning Etiopia.jpg

—————————————————————————–
For solenergi er årstidsvariationerne (sommer til vinter) omkring en faktor 6 i Tyskland og 4 i USA
—————————————————————————–
Det er oplyst at omkring 5000 meteorer af fodbold-størrelse rammer jorden årligt.
——————————————————————————
Elektrificering – kWh per indbygger. https://wp.me/s1RKWc-4u
——————————————————————————
Russisk Gas
—————————————————————————
Svinghjul
——————————-
Drøm eller virkelighed Juleeventyr https://wp.me/s1RKWc-3z
———————————————–
Forsøg Emneopdelt
————————————————————-
Fake News Se Alternative Measures
Turbiner
Frygten Oversigt
—————————————————————–
In the US, wind has a median capacity factor of 31%. In California’s Mohave Desert, solar PV has a capacity factor of 23%.
Intermittent grid storage
—————————————————————